Prof.Dr. ERTAN MERT

Birim
:
Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2015-09-04 11:06:57
DÜZENLEME
:
2021-11-25 09:06:37
PUAN
:
17851
YABANCI DİL
:
İngilizce, 86.250, ÜDS, 86.250


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1993
TIPTA UZMANLIK AİLE HEKİMLİĞİ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2001
DOÇENTLİK AİLE HEKİMLİĞİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2009
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Postmenopozal Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi Danışman: Dr. Cihan Öztopçu, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 6 KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-04-28 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ 2020-11-12 - 2023-11-12
ANABİLİM DALI BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI 2017-11-11 - 2020-11-11
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-02-11 - 2019-02-11
PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ BAŞKOORDİNATOR YARDIMCILIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-04-28 - 2016-06-01
PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ YAYIN DÖKÜMANTASYON KURUL ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-04-24 - 2016-06-01
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 8150
2018
10. BAŞHAN, İ.; BAKMAN, M.; UYSAL, Y.; MERT, E. Regulation of Dietary Habits: The effect of losing weight on quality of life. PAKİSTAN JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2018, 34, 1253-1256. 650 + 0
10.12669/pjms.345.15667

2012
9. Bilgin, N.; Mert, E.; Sezgin, M. Evaluation of the effects of disabilities due to traffic accidents on the quality of life using SF-36 health survey. TURK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOGİ DERNEGİ (ACTA ORTHOPAEDİCA ET TRAUMATOLOGİCA), 2012, 46, 168-173. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.3944/AOTT.2012.2673

2011
8. Polat, S.; Okuyaz, C.; Hallıoğlu, O.; Mert, E.; Makharoblidze, K. Evaluation of growth and neurodevelopment in children with congenital heart disease. WİLEY-BLACKWELL, 2011, 53, 345-349. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-200X.2010.03230.x

2010
7. Atıcı, A.; Mert, E.; Atıcı, Ş.; Hallıoğlu, O.; Avlan, D.; Polat, S.; Soyal, M.; Kaya, F.; Okuyaz, Ç.; Birbiçer, H. Çocuklarda ileri yaşam desteği (ÇİLYAD) kurslarının erken dönem değerlendirilmesi. AVES PUBLİSHİNG CO., 2010, 45, 268-271. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tpa.45.268

2008
6. Mert, E.; Özge, A.; Taşdelen, B.; Yılmaz, A.; Bilgin, N. What clues are available for differential diagnosis of headaches in emergency settings?. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2008, 9, 89-97. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10194-008-0015-0

5. Hallioglu, O.; Okuyaz, C.; Mert, E.; Makharoblidze, K. Effects of antiepileptic drug therapy on heart rate variability in children with epilepsy. ELSEVİER BV, 2008, 79, 49-54. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2007.12.020

4. Mert, E. Turkısh Versıon of the Parentıng Stress Index Short Form: A Psychometric Study. TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 28, 291-296. 1000 + 0
2007
3. Bilgin, N.; Özge, A.; Mert, E.; Yalçιnkaya, D.; Kar, H. Importance of Electromyography and the Electrophysiological Severity Scale in Forensic Reports. WİLEY-BLACKWELL, 2007, 52, 698-701. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1556-4029.2007.00427.x

2006
2. Mert, E.; Bilgin, N. Demographical, aetiological and clinical characteristics of poisonings in Mersin, Turkey. SAGE PUBLİCATİONS, 2006, 25, 217-223. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1191/0960327106ht612oa

2005
1. Bilgin, N.; Mert, E.; Camdeviren, H. The usefulness of trauma scores in determining the life threatening condition of trauma victims for writing medical-legal reports. BMJ, 2005, 22, 783-787. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1136/emj.2004.019711

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 560
2017
3. Kara, D.; Mert, E.; Uysal, Y.; Başhan, İ. Evaluation of Medication Adherence in Adults Who Use Multiple Medications in The Context of Illness Perception, Acknowledgement and Attitude Characteristics. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2017, 11, 227-234. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.21763/tjfmpc.359675

2007
2. Mert, E.; Toros, F.; Bilgin, N.; Çamdeviren, H. The sociodemographic and psychosocial evaluation of the cases presented to an emergency department with poisoning. ANATOLİAN JOURNAL OF PSYCHİATRY, 2007, 8, 121-125. 190 + 0
2006
1. Mert, E. Use Of Emergency Departments By Elderly Patıents. TURKİSH JOURNAL OF GERİATRİCS, 2006, 9, 70-74. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 100
2018
1. TÜRE, E.; MERT, E.; UYSAL, Y. Effect of Unsuccessful Weight Loss Dietary Interventions on Cardiovascular Risk. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2018, 12, 156-161. 100 + 0
10.21763/tjfmpc.452404

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 790
2010
4. Bilgin, N.; Mert, E.; Kar, H. Retraumatization of female child sexual assault victims; psychological effects of genital examination. TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE, 2010, 4, 23-28. 200 + 0
2007
3. Mert, E.; Hallıoğlu, O.; Çiçek, D.; Akçay, B. Assessment of heart rate and QT variability’s after revascularization in patients with acute coronary syndrome. TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE, 2007, 4, 42-46. 190 + 0
2006
2. Polat, S.; Mert, E.; Hallıoğlu, O. İkinci Basamak Sağlık Kuruluşunda Yatan Çocuk Hastaların Özellikleri. SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, 2006, 9, 164-168. 200 + 0
2005
1. Bilgin, N.; Mert, E. Geriatrik Yaş Grubu Adli Olguların Özellikleri. TURKİSH JOURNAL OF GERİATRİCS, 2005, 8, 107-110. 200 + 0
Ulusal - Diğer 2015
2017
23. Mert, E.; Uysal, Y.; Soyal, M. Birinci Basamakta Acillere Yaklaşım: Arrest Yönetimi. KLİNİK TIP AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2017, 9, 34-39. 100 + 0
2016
22. Uysal, Y.; Başhan, İ.; Mert, E. Birinci Basamakta Kardiyovasküler Acil Durumlar. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J FAM MED- SPECİAL TOPİCS, 2016, 7, 7-16. 100 + 0
21. Uysal, Y.; Mert, E.; Başhan, İ. Tütün Kullanımının Sağlık Üzerine Etkileri ve Bırakmanın Yararları. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J FAM MED- SPECİAL TOPİCS, 2016, 7, 20-25. 100 + 0
2014
20. Uysal, Y.; Mert, E. Birinci Basamakta Yenidoğan Sarılıklarına Yaklaşım. KLİNİK TIP AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2014, 6, 23-29. 100 + 0
19. Uysal, Y.; Mert, E. Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi ve İyilik: Görünmeyeni Ölçmek. TURKİYE KLİNİKLERİ J FAM MED-SPECİAL TOPİCS, 2014, 5, 1-5. 100 + 0
2012
18. Uysal, Y.; Mert, E. Gebelikte üriner sistem enfeksiyonları. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J FAM MED-SPECİAL TOPİCS, 2012, 3, 22-27. 100 + 0
2011
17. Uysal, Y. Aşırı Doğurganlık ve İstenmeyen Gebelikler: Güneydoğu Anadolu Perspektifi. TIPMED, 2011, 15, 24-31. 0 + 0
16. Mert, E.; Olmaz, B. Postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu azaltan faktörler. TIPMED, 2011, 15, 41-46. 100 + 0
2006
15. Mert, E.; Ünal, B.; Hallıoğlu, O.; Yılgör, E. Acil Servise Başvuran Çocuk Hastalardaki Kardiyak Problemler: Demografik ve Klinik Özellikleri. AKADEMİK ACİL TIP DERGİSİ, 2006, 6, 28-31. 95 + 0
14. Mert, E.; Bilgin, N.; Erdoğan, K.; Bilgin, T. Acil Servise Başvuran Akut Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi. AKADEMİK ACİL TIP DERGİSİ, 2006, 4, 14-19. 95 + 0
2005
13. Mert, E.; Bilgin, N. Öğrencilerde İntihar Nedenli İlaç Zehirlenmelerinin Özellikleri. TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2005, 9, 159-162. 100 + 0
12. Bilgin, N.; Mert, E.; Nebioğlu, G.; Atıcı, A. Acil Servise Getirilen Çocukluk Çağı Adli Olgularının Profili. ÇOCUK FORUMU DERGİSİ, 2005, 1, 15-20. 85 + 0
11. Mert, E.; Erdoğan, K. Sıcak Çarpması. TÜRK KARDİYOLOJİ SEMİNERLERİ, 2005, 5, 516-521. 100 + 0
10. Polat, S.; Mert, E.; Hallıoğlu, O. İlk Altı Ayda Beslenme Şekli ile Büyüme Arasındaki İlişki ve Emzirmeyi Etkileyen Durumlar. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 3, 281-286. 100 + 0
2004
9. Bilgin, N.; Toros, F.; Çamdeviren, H.; Şaşmaz, T.; Mert, E. Evde Fiziksel ve Sözel Olarak Cezalandırılan Çocukların Sosyodemografik Özellikleri: Prevelans Çalışması. YENİ SYMPOSİUM, 2004, 42, 131-139. 50 + 0
8. Bilgin, N.; Canbaz, H.; Mert, E. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Özellikler. ADLİ BİLİMLER DERGİSİ, 2004, 3, 37-44. 100 + 0
7. Canbaz, H.; Mert, E.; Erdoğan, K.; Ayan, İ. The Unusual Cases of Acute Abdomen. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 5, 282-291. 85 + 0
6. Deren, T.; Ergün, İ.; Yüksel, E.; Mert, E. Renal Osteodistrofi Tanısında El Bilek Grafilerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. ANKARA NUMUNE HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2004, 43, 23-25. 65 + 0
2003
5. Bilgin, N.; Mert, E. Hekimlerin Defin Ruhsatı Düzenlerken Karşılaştıkları Sorunlar: Bir Anket Çalışması. ADLİ TIP BÜLTENİ, 2003, 8, 15-19. 100 + 0
4. Mert, E.; Erdoğan, K.; Canbaz, H.; Ayan, İ. Rapid Diagnosis of Acute Coronary Syndromes in Emergency Department. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 4, 145-152. 95 + 0
3. Öztopçu, C.; Mert, E.; Saraçoğlu, F.; Ergün, İ.; Deren, T. Spontan veya Cerrahi Olarak Menopoza Giren Hastalarda Konjuge Östrojen ve MPA Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi. ANKARA NUMUNE HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2003, 42, 13-17. 80 + 0
2002
2. Saraçoğlu, F.; Mert, E.; Öztopçu, C.; Atalay, C.; Kalemli, M. Postmenopozal Dönemde Kullanılan Değişik Hormon Replasman Tedavilerinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri. KADIN DOĞUM DERGİSİ, 2002, 1, 152-156. 80 + 0
2001
1. Mert, E.; Öztopçu, C.; Saraçoğlu, F.; Deren, T.; Ergün, İ.; Atılgan, K. Hormon Replasman Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Alendronate ile Karşılaştırılması. ANKARA NUMUNE HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2001, 40, 64-67. 85 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1099
1. Mert, E. Acilde Hasta ve Hekim İlişkisi - Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, ISBN: 978-605-397-090-3, Özyurt Matbaacılık (Nobel Kitabevi), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 4 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2010. 0
2. Uysal, Y.; Mert, E. Evde Bakımda Teletıp Kullanımı - Aile Hekimliğinde Evde Bakım, ISBN: 978-605-86746-2-2, Akademi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 9 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 125
3. Mert, E. Şok ve Tedavisi - Acil Hekimliği Sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı, ISBN: 975-590-176-0, Onur Matbaacılık-Sağlık Bakanlığı Yayın No: 692, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2006. 0
4. Mert, E. Adölesan Bireye Yaklaşım - Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, ISBN: 978-605-397-090-3, Özyurt Matbaacılık (Nobel Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 4 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2010. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1099
1. Atıcı, A.; Hallıoğlu, O.; Mert, E. Çocuklarda Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları, ISBN: 978-605-397-101-6, Özyurt Matbaacılık (Nobel Kitabevi), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 276 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2011. 83
2. Atıcı, A.; Atıcı, Ş.; Mert, E. İlkyardım Uygulayıcı Kitabı, ISBN: 9786053970521, Nobel, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 200, 174 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2010. 83
3. Atıcı, A.; Mert, E. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Programı, ISBN: 9759435934, Kurban Matbaacılık Yayıncılık(T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü), Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 200, 11 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2006. 125
4. Atıcı, A.; Atıcı, S.; Mert, E. Mersin Üniversitesi İlk Yardım araştırma ve Uygulama Merrkezi "İlk Yardım" kitabı, ISBN: 975-94359-5-0, Can matbaacılık- Mersin Üniversitesi İlk Yardım araştırma ve Uygulama Merrkezi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 174 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2006. 83
5. Atıcı, A.; Mert, E.; Avlan, D. T.C Sağlık Bakanlığı Temel sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı Eğitimci Kursu Kitabı, ISBN: 975-94359-4-2, Alev Dikici Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 182 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2005. 83
6. Atıcı, A.; Mert, E.; Avlan, D. T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı Uygulayıcı Kursu Kitabı, ISBN: 975-94359-3-4, Alev Dikici Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 99 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2004. 83
7. Atıcı, A.; Hallıoğlu, O.; Mert, E. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı Uygulayıcı Kursu Kitabı, ISBN: 975-94359-3-4, Anıl Matbaacılık (T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü), Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: 200, 118 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 83
Ulusal - Kitap Çevirme 1099
1. UYSAL, Y.; MERT, E. Rakel-Aile Hekimliği 9. Baskı, ISBN: , Ayrıntı Basımevi (Güneş Tıp Kitabevleri), Baskı Sayısı: 9, Baskı Adet Sayısı: 1000, Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 50
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 1099
1. Mert, E. Gebelik-Cerrahi ve Jinekolojik Komplikasyonlar - Obstetrik El Kitabı, ISBN: 978-975-567-050-8, Özyurt Matbaacılık (Nobel Kitabevi), Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: 200, 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 0
2. Mert, E.; Tezcan, A. Astım - Taylor Aile Hekimliği El Kitabı, ISBN: 978-975-277-353-0, Ayrıntı Basımevi (Güneş Tıp Kitabevleri), Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 3 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 250
3. Mert, E. Çarpıntı - (Lange) Aile Hekimliği-Ayaktan Tedavi ve Korunma, ISBN: 978-975-277-479-7, Ayrıntı Basımevi (Güneş Tıp Kitabevleri), Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 500, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 50
4. Mert, E. Birinci Basamak Sağlık Evi’nin Bilgisayarlı Otomasyonu - Birinci Basamağın Geliştirilmesi: Daha İyi Uygulamalar İçin Stratejiler ve Araçlar, ISBN: 978-605-397-039-2, Özyurt Matbaacılık (Nobel Kitabevi), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 15 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2009. 0
5. Mert, E.; Tezcan, A. Akut Bronşit ve Pnömoni - Taylor Aile Hekimliği El Kitabı, ISBN: 978-975-277-353-0, Ayrıntı Basımevi (Güneş Tıp Kitabevleri), Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 3 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 0
6. Mert, E.; Tezcan, A. Akciğer Kanseri - Taylor Aile Hekimliği El Kitabı, ISBN: 978-975-277-353-0, Ayrıntı Basımevi (Güneş Tıp Kitabevleri), Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 3 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 0
7. Mert, E.; Tezcan, A. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı - Taylor Aile Hekimliği El Kitabı, ISBN: 978-975-277-353-0, Ayrıntı Basımevi (Güneş Tıp Kitabevleri), Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 3 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 0
8. Mert, E.; Tezcan, A. Tüberküloz - Taylor Aile Hekimliği El Kitabı, ISBN: 978-975-277-353-0, Ayrıntı Basımevi (Güneş Tıp Kitabevleri), Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 5 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1099
1. MERT, E. Bütüncül Tıp (Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi), ISBN: 978-605-7578-54-9, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2020. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 590

2. UYSAL, Y.; MERT, E., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Yönetim Modülü (UZEM) Üzerinde Yapılandırılan Ölçme Değerlendirme Modülü. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2020-09-17, 2020-09-19, , Türkiye, . 200

1. UYSAL, Y.; BAŞHAN, İ.; KASIRGA, G.; MERT, E., İntörn Doktorların Uzmanlık Dalı Tercihleri. 4th International Health Science and Family Medicine Congress, 2019-02-07, 2019-02-09, İzmir, Türkiye, 2019. 130

Uluslararası - Özet - Sözlü 350

1. UYSAL, Y.; BAŞHAN, İ.; MERT, E., Birinci Basamak Hekimlerine Yönelik Geliştirilen ”Telekonsültasyon, Sevk Ve Geribildirim Yazılımı” Kullanılarak Obez Hastaların Yönetimine İlişkin Pilot Çalışma. 1. International Mersin Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, 2018. 100

Uluslararası - Özet - Poster 245

3. Akkoca, E.; Demiray, D.; Uysal, Y.; Mert, E., Evaluation of Obese Patients Who Admitted to Outpatient Clinic of Mersin University Faculty of Medicine Department of Family Medicine. 20th WONCA Europe Conference, 2015-10-22, 2015-10-25, İstanbul, Türkiye, 2015. 32

2. Çekmece, Y.; Uysal, Y.; Kara, N.; Bakman, M.; Mert, E., Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Vakaların Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine Symposium, 2014-05-23, 2014-05-25, Adana, Türkiye, 2014. 25

1. Uysal, Y.; Mert, E., Online Residency Training Management Module For Family Medicine Departments: A Sample Application from Mersin University Department of Family Medicine. 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine Symposium, 2014-05-23, 2014-05-25, Adana, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Özet - Davetli 0

1. Mert, E., Birinci Basamakta Kanser Yönetimi . 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Ankara, Türkiye, 2016. 0

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 3200

8. Nusret Kara, Sigara ve Obezitenin Tiroid Fonksiyonlarına Etkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Örnek: http://www.mersin.edu.tr/

7. Yusuf Çekmece, Sigara ve Obezitenin Solunum Fonksiyonlarına Etkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Örnek: http://www.mersin.edu.tr/

6. Eda Köroğlu, Obezite ile İlişkili Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Kontrolünde Diyetin Etkinliği, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Örnek: http://www.mersin.edu.tr/

5. Ebru Ayşe Türe, Annelerin çocuklarda ateş yönetimi ve antibiyotik kullanımına ilişkin bilgi ve tutumları, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Örnek: http://www.mersin.edu.tr/

4. Emine Mert, Annelerin erken çocukluk dönemi beslenmesine ilişkin tutumları ve sosyodemografik özelliklerin büyüme eğrileri üzerine etkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Örnek: http://www.mersin.edu.tr/

3. Burcu Olmaz, Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu Değişiklikleri ve Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Örnek: http://www.mersin.edu.tr/

2. Enver Keskin, Postmenopozal Kadınlarda Vazomotor Semptomların Yaygınlığı ve Obezite ile İlişkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Örnek: http://www.mersin.edu.tr/

1. Damla Demiray Kara, Çoklu İlaç Kullanan Erişkinlerde Tedaviye Uyumun Hastanın Algı, Tutum ve Davranış Özellikleri Bağlamında Değerlendirilmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

Ulusal 500
1. TÜRKİYE KLİNİKLERİ AİLE HEKİMLİĞİ ÖZEL DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 2146-8842, E-ISSN : 1309-694X, 2016-02-01 - 2016-03-01. 500
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 52
1. TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE , [ 2016 : 6 ] . 24
2. TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE , [ 2017 : 3 ] . 12
3. TüRKIYE AILE HEKIMLIğI DERGISI , [ 2016 : 2 ] . 8
4. TüRKIYE AILE HEKIMLIğI DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
Uluslararası 0
1. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2017-05-14, Adana, Türkiye. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
UYSAL, Y.; MERT, E., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Yönetim Modülü (UZEM) Üzerinde Yapılandırılan Ölçme Değerlendirme Modülü. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2020-09-17, 2020-09-19, , Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl