Doç.Dr. ESMA DUMANLI KADIZADE

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
1716
E-MAIL
:
esmakadizade@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
esma-dumanli@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-07-03 08:10:42
DÜZENLEME
:
2021-10-20 15:27:08
PUAN
:
21261
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, Diğer, 70.00
İngilizce, 5,5, Diğer, 75


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011
YARDIMCI DOÇENT TÜRKÇE EĞİTİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
DOÇENT TÜRKÇE EĞİTİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. TOMRİS UYAR'IN ÖYKÜCÜLÜĞÜ Danışman: Dr. PROF.DR. MUSTAFA APAYDIN, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2011.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. HALIT ZIYA UŞAKLIGIL'IN ESERLERINE İZLEKSEL AÇIDAN BAKIŞ Danışman: Dr. PROF. DR.RAMAZAN KORKMAZ, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜRÜ GENÇLİK BİLİM SANAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-06-04 - Devam ediyor
REKTÖR DANIŞMANI REKTÖR DANIŞMANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-08-15 - Devam ediyor
MERKEZ MÜDÜRÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-01-21 - 2021-01-21
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-01-21 - 2021-01-21
DEKAN YARDIMCISI DEKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-01-01 - 2018-01-21
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-11-11 - 2016-11-11
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
1. DUMANLI KADIZADE, E.; SAKAR, C. ANGELA SOMMER-BODENBORG’UN KÜÇÜK VAMPİR SERİSİNDE YER ALAN FANTASTİK ÖGELER. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 623-639. 0 + 0
10.7827/TurkishStudies.14652

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3600
2017
18. KADIZADE, E.; KILIÇ, E. Konuşma Becerisinin 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programında Değişen Yönü: Sözlü İletişim Becerisi. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2017, 5, 12-22. 200 + 0
Publications_017.pdf

17. Kadızade, E. Konuşma Beceri̇si̇ni̇n Geli̇şti̇ri̇lmesi̇nde Anlamsal Çağrişim Kavraminin Etki̇si̇ . ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, 2017, 4, 249-270. 200 + 0
Publications_018.pdf

2016
16. Dumanlı Kadızade, E. İlköğretim Türkçe Programı ile Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Kazanım ve Etkinliklerin Konuşma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi. EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA , 2016, 12, 1104-1124. 200 + 0
Publications_013.pdf

15. Kadızade, E. Aytül Akal’in “Süper Gazeteci̇ler” Çocuk Seri̇si̇nde “Abartilmiş Merak". HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 13, 39-50. 200 + 0
Publications_011.pdf

14. DUMANLI KADIZADE, E. Türkçe Eğitiminde Çocuk Yazınına Göstergebilimsel Yaklaşım: Keloğlan İle Kardeş. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2016, 11, 221-229. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9838

13. Dumanlı Kadızade, E. Child in “Falaka” according to the pedagogy of John Locke. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL POLİCY RESEARCH AND REVİEW, 2016, 3, 94-97. 200 + 0
Publications_015.pdf

2015
12. KADIZADE, E. “Billur Köşk”ün Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY , 2015, 3, 18-38. 200 + 0
10.18033/ijla.201

11. KADIZADE, E.; HÜKÜM, M. Kemal Tahir romanlarında ebeveynler, çocuk kahramanlar ve eğitim meselesi. ROUTE EDUCATİON AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, 2015, 1, 715-724. 200 + 0
http://www.ressjournal.com/

10. KADIZADE, E. (Yabancılara Türkçe Öğretiminde B1/B2 Düzeyi Öğrencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Değerlendirme). EDUCATİONAL RESEARCH ASSOCİATİON THE INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCHERS, 2015, 6, 50-58. 200 + 0
Publications_005.pdf

9. KADIZADE, E. A writing skills activity in language education: A comparative application of the in-class activity known as “If ı were you”. INTERNATİONAL JOURNAL OF ARTS AND COMMERCE, 2015, 4, 77-91. 200 + 0
Publications_008.pdf

8. KADIZADE, E. Yabancılara Türkçe öğretiminde akıllı telefon uygulamaları üzerine inceleme. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE , 2015, 1, 742-752. 200 + 0
Publications_007.pdf

7. KADIZADE, E. Kemalettin Tuğcu’nun çocuk romanlarında toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir inceleme. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATİON AND TEACHİNG, 2015, 3, 101-113. 200 + 0
Publications_004.pdf

6. KADIZADE, E. Identifying accurate equivalents between Turkish and Arabic for foreign language teaching. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2015, 10-4, 501-511. 200 + 0
Publications_022.pdf

5. KADIZADE, E. Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin imla kurallarını uygulama becerileri üzerine değerlendirme. TARİH OKULU DERGİSİ/ JOURNAL OF HİSTORY SCHOOL, 2015, 7, 527-537. 200 + 0
10.14225/Joh714

2014
4. KADIZADE, E. Aktif öğrenmede bir teknik; metafor uygulaması “Türkçe öğretmen adaylarının Türkçe dersi algıları üzerine”. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY , 2014, 5, 68-85. 200 + 0
Publications_010.pdf

2012
3. KADIZADE, E. Yaprak Gazetesi Üzerine Bir Dizin Çalışması. TÜRKLÜK Bİ̇Lİ̇Mİ̇ VE ARAŞTİRMALARİ, 2012, XXXII, 159-189. 200 + 0
Publications_019.pdf

2011
2. KADIZADE, E. Hüseyin Cöntürk ve Yeni Eleştiri. TÜRKLÜK Bİ̇Lİ̇Mİ̇ VE ARAŞTİRMALARİ, 2011, XXIX, 189-199. 200 + 0
Publications_021.pdf

2010
1. KADIZADE, E. Bir Eleştirmen Olarak Fethi Naci. TÜRKLÜK Bİ̇Lİ̇Mİ̇ VE ARAŞTİRMALARİ, 2010, XXVIII, 207-218. 200 + 0
Publications_020.pdf

Uluslararası - Diğer 1000
2020
10. DUMANLI KADIZADE, E.; OĞUZ, N. Empresyonizm ve Anna Obiols’un Çocuk Kitapları BağlamındaRessamların Öğretimi. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2020, 5, 219-245. 100 + 0
2019
9. DUMANLI KADIZADE, E.; Arslan, Y. “Çıtır Çıtır Felsefe” Adlı Telif Çocuk Edebiyatı Serisinin Jackson Konsepti Bağlamında İncelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2019, 7, 14-30. 100 + 0
10.29228/ijlet.36849

8. DUMANLI KADIZADE, E.; sarıçetin, n. Susanna Tamaro’nun Çeviri Romanlarının Beş Faktör Kuramı Açısından İncelenmesi. ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, 2019, 6, 29-60. 100 + 0
Publications_026.pdf

7. DUMANLI KADIZADE, E.; nergiz, g. Türkçe Öğretmenlerinin Çocuk Edebiyatına İlişkin Görüşleri. RESEARCHER:SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2019, 7, 65-76. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.29228/rssstudies.36871

2018
6. DUMANLI KADIZADE, E.; SAKAR, C. Angela Sommer- Bodenborg’un Küçük Vampir Serisinde Yer Alan Fantastik Ögeler. TURKISH STUDİES, 2018, 13, 623-639. 100 + 0
10.7827/TurkishStudies.14652

5. DUMANLI KADIZADE, E.; SAKAR, C. Oğuz Tansel’in Al’lı ile Fırfırı Adlı Masal Kitaplarında Konuyu Yapılandıran Ögeler. ULUSLARARASI ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ÇEDAR), 2018, 2, 24-51. 100 + 0
Publications_023.pdf

4. SAKAR, C.; DUMANLI KADIZADE, E. OĞUZ TANSEL’İN AL’LI İLE FIRFIRI ADLI MASAL KİTAPLARINDA KONUYU YAPILANDIRAN ÖGELER. ULUSLARARASI ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 2, 24-51. 100 + 0
2017
3. KADIZADE, E.; KILIÇ, E. Konuşma Becerisinin 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programında Değişen Yönü: Sözlü İletişim Becerisi. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2017, 5, 12-22. 100 + 0
10.18033/ijla.3530

2. KADIZADE, E.; MESUT, Ö. Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Anlamsal Çağrışım Kavramının Etkisi. ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, 2017, 13, 249-270. 100 + 0
2016
1. KADIZADE, E.; Berfin, Ö. Aytul Akal’ın Super Gazeteciler Cocuk Serisinde Abartilmis Merak. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 13, 31-50. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 50
2021
1. DUMANLI KADIZADE, E.; KARAZ, B. Examining the Violence Elements in the Children’s Books of Roald Dahl. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2021, 93, 95-114. 50 + 0
10.14689/ejer.2021.93.5

Publications_002.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 400
2020
4. DUMANLI KADIZADE, E.; TAHTACI, A. The Element of Water in the Tales and Strories of Ferda İzbudak Akinci. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2020, 16, 97-110. 100 + 0
10.29329/ijpe.2020.248.7

3. DUMANLI KADIZADE, E.; Anılan, S. A Psychoanalytic Approach to the Space Element in Erich Kästner’xxs Copyrighted Children’s Books. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2020, 20, 104-120. 100 + 0
2019
2. DUMANLI KADIZADE, E.; SAKAR, C. Violence and fear In Francesca Simon’s Series of Horrid Henry. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2019, 14, 25-32. 100 + 0
10.5897/ERR2018.3617

1. DUMANLI KADIZADE, E.; Arslan, Y. An Analysis of Children’xxs Books in Translation of Christian Nöstlinger in Construction of the Constructor Learning Theory. EDUCATİONAL POLİCY ANALYSİS AND STRATEGİC RESEARCH, 2019, 14, 46-61. 100 + 0
10.29329/epasr.2019.220.3

Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 100
1. DUMANLI KADIZADE, E.; esmer, r. Mavisel Yener’in “Çılgınlar Sınıfı” Seri Romanlarında Fantastik Kurgu. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2019, 12, 35-62. 100 + 0
Publications_025.pdf

Uluslararası - Diğer(Hakemsiz) 100
2021
1. DUMANLI KADIZADE, E.; Karaz, B. Examining the Violence Elements in the Children\u2019s Books of Roald Dahl. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2021, 21, -. 100 + 0
10.14689/ejer.2021.93.5

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2011
1. KADIZADE, E. Tutunamayanlar Romaninda Küçük Burjuvanin Eleşti̇ri̇si̇. AKPİNAR, 2011, 6, 17-26. 200 + 0
Publications_009.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 875
1. DUMANLI KADIZADE, E.; BULUT, G. Edebiyattan Pencereler, ISBN: 978-625-7562-72-0, İKSAD, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 40 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 625
https://iksadyayinevi.com/home/edebiyattan-pencereler/
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 875
1. DUMANLI KADIZADE, E.; Sakar, C. V. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, ISBN: ISBN: 978-605-67557-5-0, AKADEMİ AJANS, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
2. DUMANLI KADIZADE, E.; ÇIĞ, O. Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Pedagojisi El Kitabı, ISBN: 978-625-406-302-2, NOBEL, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 324 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 0
3. DUMANLI KADIZADE, E.; Karaz, B. V.Tumanov’xxun Çocuk Kitaplarında Çoklu Zeka Kuramı, ISBN: 978-625-7316-14-9, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2020. 0
4. DUMANLI KADIZADE, E. Çocuk Yazını Dersleri, ISBN: 9786059374972, KARAHAN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 345 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2018. 0
5. DUMANLI KADIZADE, E.; Anılan, S. Bilgin Adalı’nın Çocuk Romanlarına Onomastik Açıdan Yaklaşım, ISBN: 978-605-258-426-2, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 65 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 0
6. DUMANLI KADIZADE, E.; KILIÇ, K. 1924-1925 Tarihli Çocuk Gazetesi HAFTALIK RESİMLİ GAZETEMİZ (İnceleme- Metin-Dizinler-Tıpkı Basım), ISBN: 978-625-7451-75-8, Akademisyen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 163 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2021. 250
https://www.akademisyen.com/tr/egitim-bilimleri/1924-1925-tarihli-cocuk-gazetesi-haftalik-resimli-gazetemiz-inceleme-metin-dizinler-tipki-basim.html
7. DUMANLI KADIZADE, E.; Sakar, C. Ali B. Hüseyin El- Amâsî’nin Tarîkul Edeb Adlı Eserinde Çocuk Ve Eğitim, ISBN: 978-605-258-425-5, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 49 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2019. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 2450
1. KADIZADE, E.; BAYRAK, Ö.; NAMLI, T.; GÜLER, A.; ÖZLÜK, N.; ARSLAN, C.; ÖZGER, M.; BALIK, M.; SOMUNCU, S.; YAPRAK, T. YENİ TÜRK EDEBİYATI- 1, ISBN: 978-605-9100-55-7, KESİT, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 469 Sayfa, Türkçe, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 25
2. DUMANLI KADIZADE, E.; ÖZTÜRK, İ. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI, ISBN: 978-605-80089-1-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 0, 20 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 500
3. DUMANLI KADIZADE, E.; OĞUZ, N. Sorularla Türkçe Eğitimi, ISBN: 978-625-7813-76-1, Asos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 586 Sayfa, Türkçe, ELAZIĞ, Türkiye, 2021. 1125
https://orcid.org/0000-0002-6766-5440
Ulusal - Kitap Çevirme 2450
1. DUMANLI KADIZADE, E.; KARAZ, B. Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım Duyarlılık Eğitimi, ISBN: 978-605-037-049-2, pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 237 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 50
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 2450
1. DUMANLI KADIZADE, E.; SAKAR, C. Çağdaş Çocuk Edebiyatı, ISBN: 978-625-7676-60-1, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 246 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 750
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 620

3. SAKAR, C.; DUMANLI KADIZADE, E., Türkiye ve Avrupa’xxda Çocuk Edebiyatının Tarihi Gelişimine Bir Bakış. V. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 2018-10-19, 2018-10-20, İSTANBUL, Türkiye, . 200

2. KADIZADE, E., TOMRİS UYARIN ÖYKÜLERİNDE KURGU. ULUSLARARASI MİNE MENGİ SEMPOZYUMU, 2011-10-20, 2011-10-22, ADANA, Türkiye, 2011. 200

Scientific_Meetings_007.pdf

1. KADIZADE, E., TOMRİS UYARIN ÖYKÜLERİNDE ÜSLUP. XI. Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu, 2011-10-13, 2011-10-15, SAKARYA, Türkiye, 2015. 200

Scientific_Meetings_004.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 3700

31. DUMANLI KADIZADE, E.; YİĞİT, İ., LYMAN FRANK BAUM'N "OZ BÜYÜCÜSÜ" ADLI ESERİNİ FANTASTİK UNSURLARLA ANLAMA VE DEĞERLENDİRME. İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100. YILI VE YUNUS EMRE'NİN VEFATININ 700. YILI MÜSABETİYLE XIII. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, 2021-10-14, 2021-10-15, RİZE, Türkiye, 2021. 100

Scientific_Meetings_013.pdf

30. DUMANLI KADIZADE, E.; KOCAOĞLU, M., “CHARLİE’NİN BÜYÜK CAM ASANSÖRÜ” ROMANINDA FANTASTİK KURGU. INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY CHILDREN'S STUDIES CONGRESS, 2021-07-18, 2021-07-19, ANKARA, Türkiye, . 100

29. DUMANLI KADIZADE, E.; BULUT, G., AHMET BÜKE’NİN GÖKÇE’NİN YOLU ESERİNİN FANTASTİK KURGU AÇISINDAN İNCELENMESİ. INTERNATIONAL MULTI-DISCIPLINARY CHILDREN'S STUDIES CONGRESS, 2021-07-18, 2021-07-19, ANKARA, Türkiye, . 100

28. DUMANLI KADIZADE, E.; Karaz, B., ÇOKLU ZEKA KURAMI BAĞLAMINDA VLADİMİR TUMANOV’xxUN ÇOCUK KİTAPLARININ İNCELENMESİ. 6. ULUSLARARASI YILDIZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019-12-12, 2019-12-14, İSTANBUL, Türkiye, . 100

27. DUMANLI KADIZADE, E.; sarıçetin, n., BEHİÇ AK ÇOCUK KİTAPLARINDA TOPLUMCU GERÇEKLİK. 6. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019-12-12, 2019-12-14, İSTANBUL, Türkiye, . 100

26. DUMANLI KADIZADE, E.; Arslan, Y., Çocuk Edebiyatı Metinlerinde Otorite: Rıfat Ilgaz ve Christine Nöstlinger Örneği. 12.UTEOK, 2019-10-03, 2019-10-05, İZMİR, Türkiye, . 100

25. DUMANLI KADIZADE, E.; Anılan, S., ERİCH KASTNER’IN TELİF ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ MEKAN UNSURUNA PSİKANALİTİK YAKLAŞIM. 6. INTERNATİONAL EURASİAN EDUCATİONAL RESEARCH CONGRESS, 2019-06-19, 2019-06-22, ANKARA, Türkiye, . 100

24. DUMANLI KADIZADE, E.; Karaz, B., Roald Dahl’ın Telif Çocuk Kitaplarındaki Şiddet Ögelerinin İncelenmesi. 6. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2019-06-19, 2019-06-22, ANKARA, Türkiye, . 100

23. DUMANLI KADIZADE, E.; Aslan, Y., Fatih Erdoğan’In Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Kadın. 11. UTEOK 2018, 2018-10-04, 2018-10-06, ANKARA, Türkiye, . 100

22. DUMANLI KADIZADE, E.; TAHTA, A., The Element of Water in the Tales and Stories of Ferda İzbudak Akıncı. 2018 Children’s Literature Association Conference, 2018-06-28, 2018-06-30, San Antonia, Amerika Birleşik Devletleri, . 100

21. DUMANLI KADIZADE, E.; AKINCI, D., Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramına Göre Bakış Behiç Ak’ın Gülümseten Öyküler Serisi’nde “Çocuk Kahramanlar”. TÜRKCESS 2018, 2018-06-27, 2018-06-30, Bakü, Azerbaycan, . 100

20. DUMANLI KADIZADE, E.; ARIKAN, G., Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın Tarihi Çocuk Romanlarında Benzetme Sanatının Etkisi. TÜRKCESS 2018, 2018-06-27, 2018-06-30, BAKÜ, Azerbaycan, . 100

19. DUMANLI KADIZADE, E.; AKINCI, D., Bilgin Adalı’nın Çocuk Romanlarına Onomastik Açıdan Yaklaşım. TÜRKCESS 2018, 2018-06-27, 2018-06-30, Bakü, Azerbaycan, . 100

18. KADIZADE, E.; SAKAR, C., FRENCESCA SIMON’UN ÇEVIRI YAPITLARINDAN FELAKET HENRY” SERISINDE KORKU VE ŞIDDET UNSURLARI. UTEOK 2017, 2017-09-28, 2017-09-30, istanbul, Türkiye, 2017. 100

17. Çetinkaya, G.; Kadızade, E., TASLAK METNI GÖZDEN GEÇIRME SÜRECINDE SESLI VE SESSIZ OKUMA . IV. INTERNATİONAL EURASİAN EDUCATİONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-07-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_009.pdf

16. Kadızade, E.; Önder, B., ANDREW CLEMENTS'İN ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARININ YAPILANDIRICI EĞİTİM AÇISINDAN İNCELENMESİ. 9. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2017-05-11, 2017-05-14, ORDU, Türkiye, 2017. 100

15. KADIZADE, E.; Harput, M., Yalvaç Ural’ın Öykülerindeki Çocuk Kahramanlara Eleştirel Bir Yaklaşım. 3.INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON LANGUAGE EDUCATİON AND TEACHİNG, 2017-04-20, 2017-04-24, ROMA, İtalya, . 100

14. KADIZADE, E., YALVAÇ URALIN ÖYKÜLERİNDEKİ ÇOCUK KAHRAMANLARA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM. 3.INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON LANGUAGE EDUCATİON AND TEACHİNG, 2017-04-20, 2017-04-23, ROMA, İtalya, 2017. 100

13. KADIZADE, E.; ASLAN, Y., YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMI BAĞLAMINDA CHRİSTİNE NÖSTLİNGER'İN ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARININ İNCELENMESİ. 3. INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON LANGUAGE EDUCATİON AND TEACHİNG, 2017-04-20, 2017-04-23, ROMA, İtalya, 2017. 100

12. Dumanlı Kadızade, E.; Özipek, M., KONUŞMA BECERISININ GELIŞTIRILMESINDE ANLAMSAL ÇAĞRIŞIM. 5. World Conference on Educational and Instructional Studies, 2016-10-27, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

11. Dumanlı Kadızade, E.; Sakar, C., OĞUZ TANSEL'IN AL'LI ILE FIRFIRI ADLI MASAL KITAPLARINDA KONUYU YAPILANDIRAN ÖGELER. VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 2016-10-13, 2016-10-15, Rize, Türkiye, 2016. 100

http://ulead2016.ulead.org.tr/files/30/editor/files/ICRE_2016-B_LD_R__K_TABI.rar

10. Dumanlı Kadızade, E.; Kılıç, E., İLKÖĞRETIM TÜRKÇE PROGRAMI ILE TÜRKÇE ÇALIŞMA KITAPLARINDAKI KAZANIM VE ETKINLIKLERIN YAZMA BECERISI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-10-13, 2016-10-15, Elazığ, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_005.pdf

9. Dumanlı Kadızade, E.; Kılıç, E., KONUŞMA BECERISININ 2015 TÜRKÇE DERSI ÖĞRETIM PROGRAMINDA DEĞIŞEN YÖNÜ:SÖZLÜ İLETIŞIM. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 2016-10-06, 2016-10-08, Burdur, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_011.pdf

8. KADIZADE, E., YEDI İKLIM TÜRKÇE A1 A2 DÜZEY KITAPLARINDA GÖRSEL OKUMA ETKINLIKLERI ÜZERINE BIR INCELEME. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, 2015-12-11, 2015-12-13, İstanbul, Türkiye, 2015. 100

7. KADIZADE, E., JOHNE LOCKE PEDAGOJİSİNE GÖRE FALAKA'DA ÇOCUK. 22.BİENNİAL CONGRESS OF IRSCL, 2015-08-08, 2015-08-12, WORCESTER, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

6. KADIZADE, E., TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ALGILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. I.ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, 2015-05-28, 2015-05-30, NEVŞEHİR, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

5. KADIZADE, E., VALUES EDUCATION WITHIN THE CRYSTAL MANOR . VI. European Conferenceon Social and Behavioral Sciences Conference, 2015-02-05, 2015-02-07, İZMİR, Türkiye, 2015. 100

4. KADIZADE, E., A WRITING SKILLS ACTIVITY IN LANGUAGE EDUCATION A COMPARATIVE APPLICATION OF THE IN CLASS ACTIVITY KNOWN AS IF I WERE YOU . 7th World Conference on Educational Sciences, 2015-02-05, 2015-04-07, Atina, Yunanistan, 2015. 100

3. KADIZADE, E., KEMALETTİN TUGCU'NUN ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET. II. International Conference on Education and Social Sciences, 2015-02-02, 2015-02-04, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 100

Scientific_Meetings_003.pdf

2. KADIZADE, E., YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE I-PHONE UYGULAMALARI ÜZERİNE. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, 2014-08-20, 2014-08-22, ANKARA, Türkiye, 2014. 100

Scientific_Meetings_008.pdf

1. KADIZADE, E., YABANCI DIL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE KARŞILAŞTIRMALI TÜRKÇE ARAPÇA DOĞRU DENKTEŞLERIN TESPITI VE BU TESPITIN DIL ÖGRENIMINDE DEĞERLENDIRILMESI . 7. UluslararasıTürkçenin Egitimi Ögretimi Kurultayı, 2014-06-19, 2014-06-21, MUĞLA, Türkiye, 2014. 100

Scientific_Meetings_010.pdf

Uluslararası - Proje Koordinatörü 0

1. PUBLİC URBAN GEEN SPACES AS THE CORE FOR SOCİAL İNNAVATİON AND CİVİL SOCİETY, AB, Proje No: 3007155, 120736 EUR, Proje Koordinatörü, 2020,Tamamlandı. 0

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. MİTİGATİNG CLİMATA CHANGE THROUGH THE SUSTAİNABLE MANAGEMENT OF AGRİCULTURALBİODİVERSİTY (AGROCLIMA), H2020, Proje No: 3255868, 4999775 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 0

1. MERSİN ÇOCUK VE GENÇLİK BİLİM AKADEMİSİ, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 3445955, 4560000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 0

Ulusal - Proje Koordinatörü 0

1. MERSİN ÇOCUK VE GENÇ BİLİM AKADEMİSİ, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 3000293, 4560000 TL, Proje Koordinatörü, Devam ediyor... 0

Ulusal - Uzman 0

2. 60-72 AYLIK ÇOCUKLARDA RESİMLİ HİKÂYE KİTAPLARININ ETKİLEŞİME DAYALI OLARAK KULLANILMASININ SAYI VE İŞLEM KAVRAMI KAZANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ, TÜBİTAK, Proje No: 483988, 0 TL, Uzman, Devam ediyor... 0

1. GERÇEK YAŞAM TEMELLİ OKUL SÖZLÜĞÜ UYGULAMALARI, TÜBİTAK, Proje No: 118K019, 0 TL, Uzman, 2020,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 0

1. BİR YARATI COŞKUSU PROJESİ, , Proje No: 3000311, 0 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

2. TÜRKİYEDE KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİLERE TÜRKÇE DİL ÖĞRETİMİ, TÜBİTAK, Proje No: 1969236, 170000 USD, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), Devam ediyor... 0

1. BİR HİKAYEDE SEN YAZ, TÜBİTAK, Proje No: 115B402, 18 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2015,Tamamlandı. 0

Ulusal - Eğitmen 0

1. DOĞANIN ÖYKÜSÜ, TÜBİTAK, Proje No: 3000308, 0 TL, Eğitmen, 2019,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1600

8. Serhan Olcay ANILAN, TÜRK VE DÜNYA ÇOCUK EDEBİYATINDA SEÇKİLERLE , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_009.pdf

7. Gamze NERGİZ, ANNE-BABALARIN ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNİ SEÇEBİLME YETERLİLİKLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

6. Seda AĞAN, “MERAKLI MİNİK” ADLI ÇOCUK DERGİSİNİN YAPISAL ÖZELLİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_006.pdf

5. Remziye GÜZEL DEMİR, MİYASE SERTBARUT İLE CHRISTINE NÖSTLINGER’İN ROMANLARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_005.pdf

4. Can Sakar, TÜRKİYE VE ALMANYA’DA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

3. Elif Canan Kılıç, RAOLD DAHL'IN ÇOCUK KİTAPLARININ İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

2. Berfin Önder, GÜLÇİN ALPÖGE'NİN YAPITLARINDA ÇOCUK ALGISI, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

1. Yusuf ASLAN, ÇOCUK EDEBİYATINDA "ÇOCUK FELSEFESİ"NE JACKSON KONSEPTİ AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası 2000
1. ULUSLARARASI COCUK EDEBIYATI ARASTIRMALARI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 2636-767X , 2017-11-01 - Devam ediyor. 2000
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 16
1. CEMAL SÜREYA'NIN "SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ" BAŞLIKLI ŞİİRİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMADA KULLANILABİRLİĞİ , [ 2018 : 0 ] . 0
2. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVİEWS , [ 2015 : 3 ] [ 2016 : 1 ] . 16
Ulusal 0
1. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, 2002-06-08, ELAZIĞ, Türkiye. 0
2. Children Literature Association , Üye No: Children Literature Association, Kanada, 2018-10-18-Devam ediyor.
1. International Research Society For Children Literature , Üye No: http://www.irscl.com/, Amerika Birleşik Devletleri, 2015-07-15-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz GKZ008 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Güz TEA201 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TÜE 529 Türkçe Öğretiminde Dünya Çocuk Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz TÜE 523 Anlatma Becerileri / Yazma Öğr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz TEA201 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TÜE 523 Anlatma Becerileri / Yazma Öğr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz TÜE 529 Türkçe Öğretiminde Dünya Çocuk Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar YTÖ 503 Araştırma Yöntemleri 2: Nitel Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-0-3
Bahar YDT 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Bahar YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TÜE 524 Anlatma Becerileri / Konuşma Ö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar TÜE 525 Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 4-0-4
Güz YTÖ 513 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre 3-0-3
Güz TÜE 529 Türkçe Öğretiminde Dünya Çocuk Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TÜE 523 Anlatma Becerileri / Yazma Öğr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TÜE 523 Anlatma Becerileri / Yazma Öğr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TÜE 525 Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz TÜE 523 Anlatma Becerileri / Yazma Öğr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar RPD104 Türkçe II Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TÜE 524 Anlatma Becerileri / Konuşma Ö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz RPD105 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TÜE 525 Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD104 Türkçe II Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TÜE 524 Anlatma Becerileri / Konuşma Ö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Lisans 3-0-3
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz RPD105 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz RPD105 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TÜE 523 Anlatma Becerileri/ Yazma Öğre Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-6-5
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TRK102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD104 Türkçe II Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar MÖP106 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar RPD104 Türkçe II Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-0-1
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP103 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 1-2-2
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz MÖP103 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz TRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-0-2
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Dumanlı kadızade, E.; Anılan, S. A Psychoanalytic Approach to the Space Element in Erich Kästner’xxs Copyrighted Children’s Books. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2020, 20, 104-120.
Dumanlı kadızade, E.; Tahtacı, A. The Element of Water in the Tales and Strories of Ferda İzbudak Akinci. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2020, 16, 97-110.
10.29329/ijpe.2020.248.7
Dumanlı kadızade, E.; Oğuz, N. Empresyonizm ve Anna Obiols’un Çocuk Kitapları BağlamındaRessamların Öğretimi. TURKİSH JOURNAL OF PRİMARY EDUCATİON, 2020, 5, 219-245.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Dumanlı kadızade, E.; Karaz, B. V.Tumanov’xxun Çocuk Kitaplarında Çoklu Zeka Kuramı, ISBN: 978-625-7316-14-9, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2020.
Dumanlı kadızade, E.; çığ, O. Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Pedagojisi El Kitabı, ISBN: 978-625-406-302-2, NOBEL, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 324 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Dumanlı kadızade, E.; çığ, O. Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Pedagojisi El Kitabı, ISBN: 978-625-406-302-2, NOBEL, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 324 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Dumanlı kadızade, E.; öztürk, . TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI, ISBN: 978-605-80089-1-5, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 0, 20 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020.
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl