Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fatih Adıgüzel
Birim
:
Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
T. C. Kimlik No
:
17044166616
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampüsü
Telefon
:
+90-0324-3610001
Dahili
:
11139
E-MAIL
:
fatihadiguzel@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
mfatihad@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2020-02-25 13:10:58
DÜZENLEME
:
2023-05-25 21:37:09
PUAN
:
3390
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 96.25000
İngilizce, A, YDS, 96,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1990
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN UNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA İNGİLİZ DİLBİLİMİ MERSİN UNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. “Corpus-Driven Lexical Profiles of Turkish Fear Verbs and Metaphorical Profiles of Somatic Fear Idioms in Turkish” Danışman: Dr. Prof. Dr. Sera Yeşim AKSAN, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2018.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. The Effects of the Process Approach to Teaching Writing on Turkish Students’ Writing Skills and Overall Language Proficiency in EFL” Danışman: Dr. Yard. Doç. Dr. Özler ÇAKIR, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2023-01-20 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2022
3. ADIGÜZEL, M. Türkçedeki Bedensel Anlık Edimler: Öksürmek ve Göz Kırpmak Anlık Edimlerinin Görünüşsel ve Edimbilimsel Analizi. AKADEMİK DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2022, 6, 890-921. 0 + 0
10.34083/akaded.1142383

2020
2. ADIGÜZEL, M.; AKSAN, S. Exploring the Turkish Concept İrkil-: Corpus-driven Cognitive and Lexical Profiling of a Pre-emotion. DİL EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 6, 428-454. 0 + 0
2019
1. ADIGÜZEL, M. A Corpus-Driven Study on the Turkish Focus Particle Sırf. DİL EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 5, 283-297. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2020
1. ADIGÜZEL, M. Metaphoric Conceptualization of Love Painor Suffering in Turkish Songs through NaturalPhenomena and Natural Disasters. METAPHOR AND SYMBOL, 2020, 35, 56-72. 1000 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2015
1. ADIGÜZEL, M. SEMANTIC AND PRAGMATIC ANALYSIS OFTHE TURKISH DISCOURSE PARTICLE HELE :A CORPUS DRIVEN STUDY IN LEXICALPROFILING. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2015, 12, 63-92. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2019
1. ADIGÜZEL, M. Corpus-driven Lexical Profiles of the Turkish Synonym Set Sadece, Yalnızca and Yalnız. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 30, 1-41. 200 + 0
http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/45561/456892

Ulusal - Endekste taranmıyor 200
1999
2. ADIGÜZEL, M. The process approach to teaching writing. DİL DERGİSİ, 1999, , 44-53. 100 + 0
1997
1. ADIGÜZEL, M. A comprehensive look at the natural approach. DİL DERGİSİ, 1997, , 64-74. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Adıgüzel, M. Language and Literature Studies, ISBN: 978-625-399-121-0, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 114 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2023. 250
https://books.akademisyen.net/index.php/akya/catalog/book/2557
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1125
1. Adıgüzel, M.; Aksan, Y. Kavramsal Metafor ve Metonimi Üzerine Uygulamalar, ISBN: 978-605-9613-17-0, Toros Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 201 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2023. 125
http://www.toros.edu.tr/icerik/tudam
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 1125
1. ADIGÜZEL, M. Bridge to Advanced Grammar of English, ISBN: 978-605-5270-11-7, Pelikan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1750, 552 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2012. 500
https://www.pelikankitabevi.com.tr/bridge-to-advanced-grammar-of-english
2. Adıgüzel, M. Paragraph Studies, ISBN: 9786055270803, Pelikan Kitabevi, Baskı Sayısı: 14, Baskı Adet Sayısı: 1000, 320 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2022. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. ADIGÜZEL, M., How Turkish Proverbs Encode Fear. Ufuk Üniversitesi Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2021-02-08, 2021-02-14, Ankara, Türkiye, 2021. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

1. ADIGÜZEL, M., WHO COUGHS WHY AND HOW?: ASPECTUAL AND PRAGMATIC ANALYSIS OFTURKISH SEMELFACTIVE ÖKSÜR. INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMSON SOCIAL SCIENCES HUMANITIES, 2020-02-15, 2020-02-16, İzmir, Türkiye, 2020. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

1. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR PERSPEKTİF: E-LUGA , BAP, Proje No: 2020-1-AP7-3980, 2478 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

Ulusal 65
1. SAKARYA İLETİŞİM , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 2791-6464, 2023-04-16 - Devam ediyor. 65
2. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MEDYA VE KÜLTÜR , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 2791-6979, E-ISSN : 2791 - 6979, 2021-06-27 - Devam ediyor. 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Adıgüzel, M. Türkçedeki Bedensel Anlık Edimler: Öksürmek ve Göz Kırpmak Anlık Edimlerinin Görünüşsel ve Edimbilimsel Analizi. AKADEMİK DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2022, 6, 890-921.
10.34083/akaded.1142383
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Adıgüzel, M. Corpus-driven Lexical Profiles of the Turkish Synonym Set Sadece, Yalnızca and Yalnız. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 30, 1-41,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl