Dr. Öğr. Üyesi Fatma BÜNYAN ÜNEL
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği, F Blok, Çiftlikköy Kampüsü, 33 343, Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17357
Faks
:
+90-324-3610032
E-MAIL
:
fatmabunel@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2018-06-05 11:27:18
DÜZENLEME
:
2019-09-01 07:34:50
PUAN
:
7725
YABANCI DİL
:
Researcher ID
h-index
NA
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA HARİTA MÜHENDİSLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. TAŞINMAZ DEĞERLEME KRİTERLERİNE YÖNELİK COĞRAFİ VERİ MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Danışman: Dr. Şükran YALPIR, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2017.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE MULTİMEDYA Danışman: Dr. İsmail Bülent GÜNDOĞDU, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2006.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2002-11-14 - 2006-03-01
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2006-03-01 - 2016-02-15
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 750
2014
1. Yalpir, S.; Durduran, S.; Bünyan ünel, F.; Yolcu, M. Yapay Sinir Ağları Metodolojisiyle CBS'de Değer Haritası Oluşturma: Durum Çalışması. ACTA MONTANİSTİCA SLOVACA, 2014, 19, 79-89. 750 + 25
Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2017
3. Bünyan ünel, F. Taşınmaz Değerini Etkileyen Kriterlerin Yaş Gruplarına bağlı Tercih Değişimleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND GEOSCİENCES, 2017, 2, 41-51. 200 + 0
Publications_005.pdf

2015
2. Bünyan ünel, F.; Gündoğdu, .; Yalpır, . Turizmde Multimedya Coğrafi Bilgi Sisteminin Etkisi. INTERNATİONAL JOURNAL OF COMPUTER THEORY AND ENGİNEERİNG, 2015, 7, 81-85. 200 + 0
Publications_004.pdf

2013
1. Bünyan ünel, F.; Yalpır, . Taşınmaz Değerleme Yaklaşımlarının Gruplandırılması ve Analiz Edilmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF MULTİDİSCİPLİNARY THOUGHT, 2013, 3, 171-182. 200 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
1. Yalpır, .; Bünyan ünel, F. Türkiye 'de ve Uluslararası Çalışmalarda Arsa Değerlemede Kullanılan Kriterlerin İrdelenmesi ve Faktör Analizi ile Azaltımı. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 16, 303-322. 200 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 3000
1. Bünyan ünel, F.; Yalpır, . Current Academic Studies In Engineering Sciences, Volume1-2018 (Mass Appraisal Method in GIS: The Case of Konya), ISBN: 978-9940-540-50-0, Ivpe, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 728 Sayfa, İngilizce, Cetinje, Karadağ, 2018. 1125
2. Yalpır, .; Bünyan ünel, F. Current Academic Studies In Engineering Sciences, Volume1-2018 (Error Maps Based on Geostatistical Analysis of Plot Values in GIS), ISBN: 978-9940-540-50-0, Ivpe, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 728 Sayfa, İngilizce, Cetinje, Karadağ, 2018. 1125
3. Bünyan ünel, F.; Kuşak, L.; Yakar, M. Current Academic Studies In Engineering Sciences, Volume1-2018 (Trends in GIS Supported Real Estate Valuation), ISBN: 978-9940-540-50-0, Ivpe, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 728 Sayfa, İngilizce, Cetinje, Karadağ, 2018. 750
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1800

9. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F.; Gülnar, B., Katılımcılar ve İllere göre Arsa Değerini Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması. Uluslararası Ölçmeciler Federasyonu Kongresi, 2018-05-06, 2018-05-11, İstanbul, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_008.pdf

8. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Sürdürülebilir Toplu Arsa Değerlemesi. Uluslararası Ölçmeciler Federasyonu Kongresi, 2018-05-06, 2018-05-11, İstanbul, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_009.pdf

7. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., Arazi Değerlendirmesinde Konumsal Analiz Metodunun Kullanımı; Konya Örneği. 5. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2017), 2017-09-29, 2017-10-01, Bakü, Azerbaycan, 2017. 200

Scientific_Meetings_007.pdf

6. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Taşınmaz Değerlemede AHP metodu ve CBS kullanarak parsellerin konumsal, fiziksel ve yasal statülerinin belirlenmesi. Uluslararası Akıllı Sistem Mühendisliği Sempozyumu (ISISE2013), 2013-11-15, 2013-11-16, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri, 2013. 200

Scientific_Meetings_004.pdf

5. Yaşar, A.; Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., Parsellerin Değerlemesi için Bulanık Mantık Yaklaşımının Kullanılması. Uluslararası Akıllı Sistem Mühendisliği Sempozyumu (ISISE2013), 2013-11-15, 2013-11-16, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri, 2013. 200

Scientific_Meetings_006.pdf

4. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., GIS Kullanılarak Konut Değerleme için Çoklu Regresyon Analizi; Durum Çalışması. Uluslararası Akıllı Sistem Mühendisliği Sempozyumu (ISISE2013), 2013-11-15, 2013-11-16, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri, 2013. 200

Scientific_Meetings_005.pdf

3. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F.; Kahramanlı, H., Taşınmaz Değerlemesinde Değerlemenin Karşılaştırılması: Konya Örneği. Jeodezi ve Geomatik Mühendisliği Son Gelişmeler, WSEAS Konferansı (GENG'13), 2013-10-08, 2013-10-10, Antalya, Türkiye, 2013. 200

Scientific_Meetings_003.pdf

2. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Taşınmazların Konumsal Belirlenmesi. 4. Uluslararası Matematiksel ve Hesaplamalı Uygulamalar Konferansı, 2013-06-11, 2013-06-13, Manisa, Türkiye, 2013. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

1. Yalpır, Ş.; Tezel, G.; Bünyan Ünel, F., Taşınmaz Değerlemede DVR ve ÇRA'nın Karşılaştırılması. 4. Uluslararası Matematiksel ve Hesaplamalı Uygulamalar Konferansı, 2013-06-11, 2013-06-13, Manisa, Türkiye, 2013. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 800

8. YALPIR, Ş.; BÜNYAN ÜNEL, F., CBS’de Arsa Değerlerinin Geoistatistiksel Analize Dayalı Hata Haritaları. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 2018-11-16, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_012.pdf

7. YALPIR, Ş.; BÜNYAN ÜNEL, F., CBS’de Toplu Değerleme Yöntemleri: Konya Örneği. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 2018-11-16, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_013.pdf

6. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., CBS Destekli Toplu Değerlemede Eğilimler. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 2018-11-16, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_014.pdf

5. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Toplu Taşınmaz Değerlemede Konya'nın Merkez Mahalleleri için Yapay Sinir Ağları Uygulaması. Uluslararası İleri Teknolojiler, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilim Konferansı, 2018-05-11, 2018-05-13, Safranbolu, Türkiye, 2018. 100

4. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., Konya'ya ait Mahalli Özelliklerin CBS ile İlişkilendirilmesi. Uluslararası İleri Teknolojiler, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilim Konferansı, 2018-05-11, 2018-05-13, Safranbolu, Türkiye, 2018. 100

3. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., Temel Bileşen Analizi ile Arazi Değerlemede Kullanılan Kriterleri İndirgeme ve CBS Entegrasyonu. 3. Uluslararası Siyasi, Ekonomik ve Yönetim Bilimleri Kongresi, 2017-11-08, 2017-11-12, Belgrat, Sırbistan, 2017. 100

2. Bünyan Ünel, F.; Gündoğdu, İ.; Yalpır, Ş., Turizmde Multimedya Coğrafi Bilgi Sisteminin Etkisi. Sayısal Zeka ve İletişim Ağı Hakkında Avrupa-Asya Konferansı, 2014-04-21, 2014-04-23, Antalya, Türkiye, 2014. 100

1. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Taşınmaz Değerleme Yaklaşımlarının Gruplanması ve Analiz Edilmesi. Akademik Disiplinler için Avrupa Konferansı, 2012-12-02, 2012-12-07, Gottenheim, Almanya, 2012. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 100

2. Bünyan Ünel, F.; Gündoğdu, İ., İnternette, CBS ve multimedya uygulamaları. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 2007-10-30, 2007-11-02, Trabzon, Türkiye, 2007. 50

Scientific_Meetings_011.pdf

1. Gündoğdu, İ.; Bünyan Ünel, F., Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Multimedya. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 2007-10-30, 2007-11-02, Trabzon, Türkiye, 2007. 50

Scientific_Meetings_010.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., ÜNİVERSİTE TAŞINMAZLARININ YÖNETİMİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ. TUFUAB X. Teknik Sempozyumu, 2019-04-25, 2019-04-27, Aksaray, Türkiye, 2019. 50

http://tufuab2019.aksaray.edu.tr/

1. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., CBS DESTEKLİ TOPLU DEĞERLEMEDE EĞİLİMLER. 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 2018-11-16, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, 2018. 50

http://ismsemp.com/index.php

Ulusal - Yürütücü 200

2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ İÇİN MEKÂNSAL VERİLERİNİN HAZIRLANMASI, BAP, Proje No: 2019-1-AP4-3454, 35000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Mersin Üniversitesi Taşınmazlarının Yönetimi için Değerleme Altyapısının Oluşturulması, BAP, Proje No: 2019-2-AP4-3511, 35000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Taşınmaz Değerleme Kriterlerine Yönelik Coğrafi Veri Modelinin Geliştirilmesi , BAP, Proje No: 15101008, 17999 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Arsa Değerlemesi için Toplu Değerleme Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Kriter Azaltımı ve Harita Entegrasyonlu Uygulama, TÜBİTAK, Proje No: 115Y769, 59980 TL, Bursiyer, 2018,Tamamlandı. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz HRT 105 Haritacılık Bilimi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği 2-0-2
Güz FBE 506 Bilimsel Etik Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz HUC 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 4-0-0
Güz HUC 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 4-0-0
Güz HUC 516 Taşınmaz Değerleme Bilgi Siste Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 3-0-3
Güz HUC 505 Arazi Yönetiminde Coğrafi Bilg Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Bünyan ünel, F.; Kuşak, L.; Yakar, M. Current Academic Studies In Engineering Sciences, Volume1-2018 (Trends in GIS Supported Real Estate Valuation), ISBN: 978-9940-540-50-0, Ivpe, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 728 Sayfa, İngilizce, Cetinje, Karadağ, 2018.
Yalpır, .; Bünyan ünel, F. Current Academic Studies In Engineering Sciences, Volume1-2018 (Error Maps Based on Geostatistical Analysis of Plot Values in GIS), ISBN: 978-9940-540-50-0, Ivpe, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 728 Sayfa, İngilizce, Cetinje, Karadağ, 2018.
Bünyan ünel, F.; Yalpır, . Current Academic Studies In Engineering Sciences, Volume1-2018 (Mass Appraisal Method in GIS: The Case of Konya), ISBN: 978-9940-540-50-0, Ivpe, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 728 Sayfa, İngilizce, Cetinje, Karadağ, 2018.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yalpir, S.; Durduran, S.; Bünyan ünel, F.; Yolcu, M. Yapay Sinir Ağları Metodolojisiyle CBS'de Değer Haritası Oluşturma: Durum Çalışması. ACTA MONTANİSTİCA SLOVACA, 2014, 19, 79-89,
Publications_001.pdf
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)