Dr. Öğr. Üyesi Fatma BÜNYAN ÜNEL
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği, F Blok, Çiftlikköy Kampüsü, 33 343, Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17357
Faks
:
+90-324-3610032
E-MAIL
:
fatmabunel@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2018-06-05 11:27:18
DÜZENLEME
:
2020-01-14 07:14:51
PUAN
:
15515
YABANCI DİL
:
Researcher ID
h-index
NA
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA HARİTA MÜHENDİSLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. TAŞINMAZ DEĞERLEME KRİTERLERİNE YÖNELİK COĞRAFİ VERİ MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Danışman: Dr. Şükran YALPIR, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2017.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE MULTİMEDYA Danışman: Dr. İsmail Bülent GÜNDOĞDU, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2006.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2002-11-14 - 2006-03-01
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2006-03-01 - 2016-02-15
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1750
2019
2. BÜNYAN ÜNEL, F.; YALPIR, Ş. VALUATIONS OF BUILDING PLOTS USING THE AHP METHOD. INTERNATİONAL JOURNAL OF STRATEGİC PROPERTY MANAGEMENT, 2019, 23, 197-212. 1000 + 0
10.3846/ijspm.2019.7952

2014
1. Yalpir, S.; Durduran, S.; Bünyan Ünel, F.; Yolcu, M. Yapay Sinir Ağları Metodolojisiyle CBS'de Değer Haritası Oluşturma: Durum Çalışması. ACTA MONTANİSTİCA SLOVACA, 2014, 19, 79-89. 750 + 25
Publications_001.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2017
3. Bünyan Ünel, F. Taşınmaz Değerini Etkileyen Kriterlerin Yaş Gruplarına bağlı Tercih Değişimleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND GEOSCİENCES, 2017, 2, 41-51. 200 + 0
Publications_005.pdf

2015
2. Bünyan Ünel, F.; Gündoğdu, İ.; Yalpır, Ş. Turizmde Multimedya Coğrafi Bilgi Sisteminin Etkisi. INTERNATİONAL JOURNAL OF COMPUTER THEORY AND ENGİNEERİNG, 2015, 7, 81-85. 200 + 0
Publications_004.pdf

2013
1. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş. Taşınmaz Değerleme Yaklaşımlarının Gruplandırılması ve Analiz Edilmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF MULTİDİSCİPLİNARY THOUGHT, 2013, 3, 171-182. 200 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2019
1. BÜNYAN ÜNEL, F.; YALPIR, Ş. Reduction of Mass Appraisal Criteria with Principal Component Analysis and Integration to GIS. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND GEOSCİENCES, 2019, 4, 94-105. 100 + 0
10.26833/ijeg.458430

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
1. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F. Türkiye 'de ve Uluslararası Çalışmalarda Arsa Değerlemede Kullanılan Kriterlerin İrdelenmesi ve Faktör Analizi ile Azaltımı. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 16, 303-322. 200 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 100
2019
1. BÜNYAN ÜNEL, F.; YALPIR, Ş. Türkiye de Taşınmazların Değerini Etkileyen Kriterlere Yaklaşım. GEOMATİK DERGİSİ, 2019, 4, 112-133. 100 + 0
10.29128/geomatik.499681

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 6000
1. BÜNYAN ÜNEL, F.; YALPIR, Ş. Current Academic Studies In Engineering Sciences-2018, ISBN: 978-9940-540-50-0, Ivpe, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 728 Sayfa, İngilizce, Cetinje, Karadağ, 2018. 2250
2. YALPIR, Ş.; BÜNYAN ÜNEL, F. Current Academic Studies In Engineering Sciences-2018, ISBN: 978-9940-540-50-0, Ivpe, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 728 Sayfa, İngilizce, Cetinje, Karadağ, 2018. 2250
3. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M. Current Academic Studies In Engineering Sciences-2018, ISBN: 978-9940-540-50-0, Ivpe, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 728 Sayfa, İngilizce, Cetinje, Karadağ, 2018. 1500
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. YAKAR, M.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L. Ölçme Bilgisi-I, ISBN: 978-605-7839-14-5, Atlas Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 315 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2019. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 4890

25. KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; DOĞAN, H.; ŞAHİN, A.; YAKAR, M., Climate classification analysis: Mersin case. International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019), 2019-11-07, 2019-11-09, İstanbul, Türkiye, . 160

24. KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M., Modelling of a Landslide Site with Satellite and UAV. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 160

23. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; YAKAR, M., Comparing Shorelines of Aydinlar Pond with Photogrammeric and Remote Sensing Methods. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 180

22. ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M., Availability of Anafi Parrot in Disaster Site Modelling. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 120

21. ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., Effect of Flight Height on DEM and Orthophoto. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 140

20. YAKAR, M.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; DOĞAN, Y., Barajlarda Hidrografik Ölçme Yöntemleri ve Üretilen Haritalar. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 170

19. KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M.; KÜÇÜKALİ, U., Geçirimsiz Yüzeylerin Tespiti: Erdemli Örneği. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 170

18. BÜNYAN ÜNEL, F.; ÇELİK, M.; YAKAR, M.; KUŞAK, L., Kıyı Yönetimi için Kıyı ve Kıyı Çizgisinin Belirlenerek Mersin Kıyı Bilgi Sistemi Altyapısının Araştırılması. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, . 190

17. BÜNYAN ÜNEL, F.; YALPIR, Ş., Comparison of Factors Affecting the Plot Value According to Participants and Provinces. International Federation of Surveyors (FIG) Congress, 2018-05-06, 2018-05-11, İstanbul, Türkiye, . 200

16. BÜNYAN ÜNEL, F.; YALPIR, Ş., Sustainable Mass Plot Valuation. International Federation of Surveyors (FIG) Congress, 2018-05-06, 2018-05-11, İstanbul, Türkiye, . 200

15. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Sürdürülebilir Toplu Arsa Değerlemesi. Uluslararası Ölçmeciler Federasyonu Kongresi, 2018-05-06, 2018-05-11, İstanbul, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_009.pdf

14. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F.; Gülnar, B., Katılımcılar ve İllere göre Arsa Değerini Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması. Uluslararası Ölçmeciler Federasyonu Kongresi, 2018-05-06, 2018-05-11, İstanbul, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_008.pdf

13. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., Arazi Değerlendirmesinde Konumsal Analiz Metodunun Kullanımı; Konya Örneği. 5. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2017), 2017-09-29, 2017-10-01, Bakü, Azerbaycan, 2017. 200

Scientific_Meetings_007.pdf

12. YALPIR, Ş.; BÜNYAN ÜNEL, F., Multiple Regression Analysis for house valuation using GIS: a case study. International Symposium on Intelligent System Engineering (ISISE2013), 2013-11-15, 2013-11-16, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri, . 200

11. YAŞAR, A.; YALPIR, Ş.; BÜNYAN ÜNEL, F., Using the Fuzzy Logic approach for the valuation of parcels. International Symposium on Intelligent System Engineering (ISISE2013), 2013-11-15, 2013-11-16, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri, . 200

10. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., GIS Kullanılarak Konut Değerleme için Çoklu Regresyon Analizi; Durum Çalışması. Uluslararası Akıllı Sistem Mühendisliği Sempozyumu (ISISE2013), 2013-11-15, 2013-11-16, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri, 2013. 200

Scientific_Meetings_005.pdf

9. Yaşar, A.; Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., Parsellerin Değerlemesi için Bulanık Mantık Yaklaşımının Kullanılması. Uluslararası Akıllı Sistem Mühendisliği Sempozyumu (ISISE2013), 2013-11-15, 2013-11-16, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri, 2013. 200

Scientific_Meetings_006.pdf

8. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Taşınmaz Değerlemede AHP metodu ve CBS kullanarak parsellerin konumsal, fiziksel ve yasal statülerinin belirlenmesi. Uluslararası Akıllı Sistem Mühendisliği Sempozyumu (ISISE2013), 2013-11-15, 2013-11-16, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri, 2013. 200

Scientific_Meetings_004.pdf

7. BÜNYAN ÜNEL, F.; YALPIR, Ş., Determination of the locational, physical and legal status of parcels using the AHP method and GIS in real estate valuation. International Symposium on Intelligent System Engineering (ISISE2013), 2013-11-15, 2013-11-16, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri, . 200

6. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F.; Kahramanlı, H., Taşınmaz Değerlemesinde Değerlemenin Karşılaştırılması: Konya Örneği. Jeodezi ve Geomatik Mühendisliği Son Gelişmeler, WSEAS Konferansı (GENG'13), 2013-10-08, 2013-10-10, Antalya, Türkiye, 2013. 200

Scientific_Meetings_003.pdf

5. YALPIR, Ş.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KAHRAMANLI, H., Comparison of Values in Real Estate Valuation Example of Konya. Proceeding of the 1 st European Conference of Geodesy Geomatics Engineering, 2013-10-08, 2013-10-10, Antalya, Türkiye, . 200

4. YALPIR, Ş.; TEZEL, G.; BÜNYAN ÜNEL, F., Comparison of SVR and MRA methods in real estate valuation. Proceedings of the Fourth International Conference on Mathematical and Computational Applications, 2013-06-11, 2013-06-13, Manisa, Türkiye, . 200

3. Yalpır, Ş.; Tezel, G.; Bünyan Ünel, F., Taşınmaz Değerlemede DVR ve ÇRA'nın Karşılaştırılması. 4. Uluslararası Matematiksel ve Hesaplamalı Uygulamalar Konferansı, 2013-06-11, 2013-06-13, Manisa, Türkiye, 2013. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

2. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Taşınmazların Konumsal Belirlenmesi. 4. Uluslararası Matematiksel ve Hesaplamalı Uygulamalar Konferansı, 2013-06-11, 2013-06-13, Manisa, Türkiye, 2013. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

1. BÜNYAN ÜNEL, F.; YALPIR, Ş., Positional determination of real estates with Analytic Hierarchy Process. Proceedings of the Fourth International Conference on Mathematical and Computational Applications, 2013-06-11, 2013-06-13, Manisa, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1100

10. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., Trends in GIS Supported Real Estate Valuation. 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 2018-11-16, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, . 100

9. YALPIR, Ş.; BÜNYAN ÜNEL, F., Mass Appraisal Method in GIS: The Case of Konya. 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 2018-11-16, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, . 100

8. YALPIR, Ş.; BÜNYAN ÜNEL, F., Error Maps Based on Geostatistical Analysis of Plot Values in GIS. 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 2018-11-16, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, . 100

7. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., Konya'ya ait Mahalli Özelliklerin CBS ile İlişkilendirilmesi. Uluslararası İleri Teknolojiler, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilim Konferansı, 2018-05-11, 2018-05-13, Safranbolu, Türkiye, 2018. 100

6. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Toplu Taşınmaz Değerlemede Konya'nın Merkez Mahalleleri için Yapay Sinir Ağları Uygulaması. Uluslararası İleri Teknolojiler, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilim Konferansı, 2018-05-11, 2018-05-13, Safranbolu, Türkiye, 2018. 100

5. BÜNYAN ÜNEL, F.; YALPIR, Ş., Application Artificial Neural Network in Mass Real Estate Appraisal for Centre Neighborhood of Konya. International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES 2018), 2018-05-11, 2018-05-13, Safranbolu, Türkiye, . 100

4. Yalpır, Ş.; Bünyan Ünel, F., Temel Bileşen Analizi ile Arazi Değerlemede Kullanılan Kriterleri İndirgeme ve CBS Entegrasyonu. 3. Uluslararası Siyasi, Ekonomik ve Yönetim Bilimleri Kongresi, 2017-11-08, 2017-11-12, Belgrat, Sırbistan, 2017. 100

3. BÜNYAN ÜNEL, F.; YALPIR, Ş.; GÜLNAR, B., Investigation of Plot Criteria According to Age Groups inReal Estate Valuation. Aging Society: An Interdisciplinary Conference, 2016-10-06, 2016-10-07, Norrköping, İsveç, . 100

2. Bünyan Ünel, F.; Gündoğdu, İ.; Yalpır, Ş., Turizmde Multimedya Coğrafi Bilgi Sisteminin Etkisi. Sayısal Zeka ve İletişim Ağı Hakkında Avrupa-Asya Konferansı, 2014-04-21, 2014-04-23, Antalya, Türkiye, 2014. 100

1. Bünyan Ünel, F.; Yalpır, Ş., Taşınmaz Değerleme Yaklaşımlarının Gruplanması ve Analiz Edilmesi. Akademik Disiplinler için Avrupa Konferansı, 2012-12-02, 2012-12-07, Gottenheim, Almanya, 2012. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M., Kampüs Bilgi Sistemi ve CityGML: Mersin Üniversitesi. X. TUFUAB Teknik Sempozyumu, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği, 2019-04-25, 2019-04-27, Aksaray, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 100

2. Bünyan Ünel, F.; Gündoğdu, İ., İnternette, CBS ve multimedya uygulamaları. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 2007-10-30, 2007-11-02, Trabzon, Türkiye, 2007. 50

Scientific_Meetings_011.pdf

1. Gündoğdu, İ.; Bünyan Ünel, F., Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Multimedya. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 2007-10-30, 2007-11-02, Trabzon, Türkiye, 2007. 50

Scientific_Meetings_010.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., ÜNİVERSİTE TAŞINMAZLARININ YÖNETİMİ: MERSİN ÜNİVERSİTESİ. TUFUAB X. Teknik Sempozyumu, 2019-04-25, 2019-04-27, Aksaray, Türkiye, 2019. 50

http://tufuab2019.aksaray.edu.tr/

1. BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., CBS DESTEKLİ TOPLU DEĞERLEMEDE EĞİLİMLER. 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, 2018-11-16, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, 2018. 50

http://ismsemp.com/index.php

Ulusal - Yürütücü 200

2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ İÇİN MEKÂNSAL VERİLERİNİN HAZIRLANMASI, BAP, Proje No: 2019-1-AP4-3454, 35000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

1. Mersin Üniversitesi Taşınmazlarının Yönetimi için Değerleme Altyapısının Oluşturulması, BAP, Proje No: 2019-2-AP4-3511, 35000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Taşınmaz Değerleme Kriterlerine Yönelik Coğrafi Veri Modelinin Geliştirilmesi , BAP, Proje No: 15101008, 17999 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Arsa Değerlemesi için Toplu Değerleme Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Kriter Azaltımı ve Harita Entegrasyonlu Uygulama, TÜBİTAK, Proje No: 115Y769, 59980 TL, Bursiyer, 2018,Tamamlandı. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HRT 106 Alet Bilgisi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği 2-2-3
Bahar HUC 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 4-0-0
Bahar HUC 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HUC 518 Toplu Taşınmaz Değerleme Anali Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 3-0-3
Bahar HUC 517 Taşınmaz Geliştirmede Coğrafi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 3-0-3
Bahar FBE 506 Bilimsel Etik Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz HRT 105 Haritacılık Bilimi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği 2-0-2
Güz HUC 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 4-0-0
Güz HUC 516 Taşınmaz Değerleme Bilgi Siste Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 3-0-3
Güz FBE 506 Bilimsel Etik Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz HUC 505 Arazi Yönetiminde Coğrafi Bilg Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 3-0-3
Güz HUC 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bi 4-0-0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Bünyan ünel, F.; Yalpır, . VALUATIONS OF BUILDING PLOTS USING THE AHP METHOD. INTERNATİONAL JOURNAL OF STRATEGİC PROPERTY MANAGEMENT, 2019, 23, 197-212.
10.3846/ijspm.2019.7952
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Bünyan ünel, F.; Yalpır, . Reduction of Mass Appraisal Criteria with Principal Component Analysis and Integration to GIS. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND GEOSCİENCES, 2019, 4, 94-105.
10.26833/ijeg.458430
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
BÜNYAN ÜNEL, F.; ÇELİK, M.; YAKAR, M.; KUŞAK, L., Kıyı Yönetimi için Kıyı ve Kıyı Çizgisinin Belirlenerek Mersin Kıyı Bilgi Sistemi Altyapısının Araştırılması. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, .
YAKAR, M.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; DOĞAN, Y., Barajlarda Hidrografik Ölçme Yöntemleri ve Üretilen Haritalar. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, .
KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; YAKAR, M., Modelling of a Landslide Site with Satellite and UAV. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, .
BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; YAKAR, M., Comparing Shorelines of Aydinlar Pond with Photogrammeric and Remote Sensing Methods. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, .
ALPTEKİN, A.; ÇELİK, M.; KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M., Availability of Anafi Parrot in Disaster Site Modelling. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, .
ÇELİK, M.; ALPTEKİN, A.; BÜNYAN ÜNEL, F.; KUŞAK, L.; YAKAR, M., Effect of Flight Height on DEM and Orthophoto. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, .
KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; DOĞAN, H.; ŞAHİN, A.; YAKAR, M., Climate classification analysis: Mersin case. International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019), 2019-11-07, 2019-11-09, İstanbul, Türkiye, .
KUŞAK, L.; BÜNYAN ÜNEL, F.; YAKAR, M.; KÜÇÜKALİ, U., Geçirimsiz Yüzeylerin Tespiti: Erdemli Örneği. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu (2. International Mediterranean Symposium), 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl