Arş.Gör. FATMA DENİZ

Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
fatmadeniz@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-09-09 11:06:59
DÜZENLEME
:
2023-10-27 18:39:05
PUAN
:
3650
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, YDS, 75
Researcher ID
Scopus ID
h-index
4
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ÇUKUROVA ANADOLU LİSESİ 2009
LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013
YÜKSEK LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019
Yüksek Lisans Tezi

1. SULU ÇÖZELTİDE FORMALDEHİT GİDERİMİNİN OPTİMİZASYONU Danışman: Dr. Mehmet Ali MAZMANCI, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2019.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-24 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2022
3. DENİZ, F.; BAŞGÖZ, Ö.; GÜLER, Ö.; MAZMANCI, M. Characterization and Dye Adsorption Effectiveness of Activated Carbon Synthesized from Olive Pomace. ENVİRONMENTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY, 2022, 5, 369-379. 0 + 0
10.35208/ert.1163939

2020
2. DENİZ, F.; MAZMANCI, M. The biosynthesis of silver nanoparticles with fungal cytoplasmic fluid obtained from Phanerochaete chrysosporium ME446. ENVİRONMENTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY, 2020, 3, 187-192. 0 + 0
doi.org/10.35208/ert.788891

2019
1. DENİZ, F.; ADIGÜZEL, A.; MAZMANCI, M. THE BIOSYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES WITH CORIOLUS VERSICOLOR. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2019, 3, 1-10. 0 + 0
10.31127/tuje.429072

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2400
2022
3. Gulsen Akbay, H.; DENİZ, F.; MAZMANCI, M.; Deepanraj, B.; DİZGE, N. Investigation of anaerobic degradability and biogas production of the starch and industrial sewage mixtures. SUSTAİNABLE ENERGY TECHNOLOGİES AND ASSESSMENTS, 2022, 52, -. 800 + 0
10.1016/j.seta.2022.102054

2020
2. AKARSU, C.; DENİZ, F. Electrocoagulation/Electroflotation Process for Removal of Organics and Microplastics in Laundry Wastewater. CLEAN-SOİL AİR WATER, 2020, , 2000146-. 1000 + 0
2019
1. SAVCI, S.; YALVAÇ, M.; Karaman, Z.; DENİZ, F.; MAZMANCI, M. Removal of Reactive Red 45 Using Atermit Factory Solid Wastes By Adsorption. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2019, 28, 1724-1732. 600 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2021
1. DENİZ, F.; MAZMANCI, M. Advanced oxidation of high concentrations of formaldehyde in aqueous solution under fluorescent and UV light. ENVİRONMENTAL HEALTH ENGİNEERİNG AND MANAGEMENT JOURNAL, 2021, , -. 100 + 0
10.34172/EHEM.2021.30

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2018
1. DENİZ, F.; AKARSU, C. Operating Cost and Treatment of Boron from Aqueous Solutions by Electrocoagulation in Low Concentration. GLOBAL CHALLENGES, 2018, 2, 1800011-. 300 + 0
10.1002/gch2.201800011

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2019
1. DENİZ, F.; ADIGÜZEL, A.; MAZMANCI, M. THE BIOSYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES WITH CORIOLUS VERSICOLOR. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG, 2019, 3, 1-10. 200 + 0
10.31127/tuje.429072

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

3. DENİZ, F.; MAZMANCI, M., Zeytinin Tarımsal Su Ayak İzinin Hesaplanması: İzmir Örneği. 6. Uluslararası Ege Kongreleri, 2022-12-20, 2022-12-22, İzmir, Türkiye, 2022. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

2. DENİZ, F.; MAZMANCI, M., Formaldehit İçeren Sulu Çözeltinin H2O2 Oksidasyonu İle Arıtımı. 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 2019-10-18, 2019-10-19, Aydın, Türkiye, 2019. 200

http://www.icaeh.com/

1. YAR, D., Treatment of Wastewater resulted from Printing Processes in Corrugated Cardboard Production. 2nd Cilicia International Symposium On Engineering And Technology, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 0

http://ciset.mersin.edu.tr/assets/ciset_2019_proceeding_book_v4.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. DENİZ, F.; ADIGÜZEL, A.; MAZMANCI, M., Coriolus versicolor ile Gümüş Nanopartiküllerin Biyosentezi. 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 2018-04-11, 2018-04-13, Antalya, Türkiye, . 100

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. İklim değişikliğinin; Sürdürülebilir Tarımsal Biyolojik Çeşitliliğin üzerine olan etkisinin azaltılması (Tarımsal İklim), AB, Proje No: TR2013/0327.05.01-02/126, 49997 EUR, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 100

1. ENDÜSTRİYEL ORGANİK ATIKLAR VE ARITMA ÇAMURUNUN KARANLIK FERMANTASYONU: ÇEŞİTLİ ÖN İŞLEMLERİN BİYOHİDROJEN ÜRETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, BAP, Proje No: 2023-1-AP1-4855, 60000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

2. ORTA-BÜYÜK ÖLÇEKLİ SANAYİ TESİSLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİNİN, ÇEVREYE YÖNELİK KAYNAK TÜKETİMİNİN VE ATIKLARININ AZALTILMASI, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: TR62/18/ÜRET/0036, 682000 TL, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 0

1. Fermantasyon Yöntemi İle Şilempeden 1,3-propandiol Üretimi, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2303, 75000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH , [ 2018 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2022 : 1 ] . 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Detay
Sertifika, Büyük Veri ve İş Analitiği Sertifika Programı , 2022-09-17 - 2022-10-30, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, .
Sertifika, Kalite Yöneticiliği Uzmanlık Sertifika Programı , 2022-09-06 - 2022-11-24, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, .
Yurtiçi Araştırma
Detay
Sertifika, Sera Gazı Hesaplama Uzmanı Eğitimi , 2022-06-27 - 2022-06-29, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, .
Sertifika, Su Ayak İzi Genel Bilgilendirme ve Hesaplama Eğitimi , 2022-03-05 - 2022-03-05, QSI Certification & Inspection, .
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Gulsen akbay, H.; Deniz, F.; Mazmancı, M.; Deepanraj, B.; Dizge, N. Investigation of anaerobic degradability and biogas production of the starch and industrial sewage mixtures. SUSTAİNABLE ENERGY TECHNOLOGİES AND ASSESSMENTS, 2022, 52, -.
10.1016/j.seta.2022.102054
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Deniz, F.; Başgöz, .; Güler, .; Mazmancı, M. Characterization and Dye Adsorption Effectiveness of Activated Carbon Synthesized from Olive Pomace. ENVİRONMENTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY, 2022, 5, 369-379.
10.35208/ert.1163939
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
DENİZ, F.; MAZMANCI, M., Zeytinin Tarımsal Su Ayak İzinin Hesaplanması: İzmir Örneği. 6. Uluslararası Ege Kongreleri, 2022-12-20, 2022-12-22, İzmir, Türkiye, 2022. Scientific_Meetings_002.pdf
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl