Öğr.Gör.Dr. FATMA DUMAN ÖZTÜRK
Birim
:
Anamur Meslek Yüksekokulu / İşletme Yönetimi
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Anamur Kampüsü 33640 Anamur/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
fatmaozturk@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
fatmadumanozturk@ardahan.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2017-03-23 13:34:43
DÜZENLEME
:
2024-02-12 09:29:43
PUAN
:
1750
YABANCI DİL
:
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS İŞLETME CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA İŞLETME ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2022
Doktora Tezi

1. Örgütlerde Bilgi Paylaşma,Sosyalleşme ve Psikolojik Sermaye arasındaki ilişki Danışman: Dr. Canan Nur Karabey , Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Erzurum , Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezlerim.jsp?sira=0">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezlerim.jsp?sira=0

Yüksek Lisans Tezi

1. İşletmelerde personelin motivasyonunu sağlamak için oluşturulan ödül sisteminin personel açısından beklenen ve gerçekleşen ödül boyutunda değerlendirilmesi ve bir alan araştırması Danışman: Dr. Hasan Tağraf, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Sivas , Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-05-17 - 2026-05-04
MÜDÜR YARDIMCISI ANAMUR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2023-05-17 - 2026-05-04
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ANAMUR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2023-05-17 - 2026-05-04
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ ANAMUR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2023-05-17 - 2026-05-04
MÜDÜR YARDIMCISI AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-05-17 - 2026-05-04
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-05-17 - 2026-05-04
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-01-10 - 2026-01-10
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-01-10 - 2026-01-10
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ ANAMUR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2023-01-10 - 2026-01-10
BÖLÜM BAŞKANI ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-07-05 - 2025-07-05
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2022-07-05 - 2025-07-05
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-11-25 - 2022-11-25
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2022
1. KARABEY, C.; DUMAN ÖZTÜRK, F. ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME, BİLGİ PAYLAŞMA DAVRANIŞI VE BİLGİ PAYLAŞMAYA YÖNELİK DUYGULAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER. ULUSLARARASI EKONOMİ İŞLETME VE POLİTİKA DERGİSİ, 2022, 6, 352-370. 0 + 0
10.29216/ueip.1127871

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 500
1. DUMAN ÖZTÜRK, F. Örgütlerde Dijitalleşme, ISBN: 978-625-393030-1, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 328 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2023. 500
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. DUMAN ÖZTÜRK, F., Milli Eğitimdeki Eğitimcilerin Kültürel Miras Konusunda Farkındalıkları: Anamur İlçesi Örneği. VIII .Ulusal IV. Uluslarası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2019-04-19, , , Türkiye, . 100

1. DUMAN ÖZTÜRK, F., iŞLETMELERDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU SAĞLAMAK İÇİN OLUŞTURULAN ÖDÜL SİSTEMİNİN PERSONEL AÇISINDAN BEKLENEN VE GERÇEKLEŞEN ÖDÜL BOYUTUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. 11.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ ,10.05.2012-12.05.2012, 2012-05-10, 2012-05-12, KONYA, Türkiye, . 100

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Duman öztürk, F. Örgütlerde Dijitalleşme, ISBN: 978-625-393030-1, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 328 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2023.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Duman öztürk, F. Örgütlerde Dijitalleşme, ISBN: 978-625-393030-1, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 300, 328 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2023.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl