Dr. Öğr. Üyesi Fatma Uslu Gülşen

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Çukurova Üniversitesi Proje Geliştirme Ve Koordinasyon Birimi Dış İlişkiler Binası Kat.1 Kapı No.11
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2018-05-24 13:17:16
DÜZENLEME
:
2022-06-20 09:34:17
PUAN
:
4002
YABANCI DİL
:
İngilizce, İleri , Diğer, 93.75
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2008
YL EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DR. EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. Yükseköğretimde Okul Terkinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Ayhan AYDIN , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ek Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İlköğretim okulu öğrencilerinin okula yönelik aidiyeti: Öğretmen- öğrenci ilişkisi, akran ilişkisi ve aile katılımının rolü. Danışman: Dr. Sıdıka GİZİR, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ek Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2022
3. ŞAHİN, E.; USLU GÜLŞEN, F. The mediating role of self‑leadership in the relationship between basic psychological needs satisfaction, academic self-efficacy and career adaptability of Turkish undergraduates when life satisfaction is controlled. PERSONALİTY AND INDİVİDUAL DİFFERENCES, 2022, 195, 111709-. 1000 + 0
10.1016/j.paid.2022.111709

2017
2. USLU, F.; GİZİR, S. School Belonging of Adolescents The Role of Teacher Student Relationships Peer Relationships and Family Involvement. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY AND PRACTİCE, 2017, 17, 63-82. 0 + 0
10.12738/estp.2017.1.0104

2015
1. Cakmak, E.; Isci, S.; Uslu, F.; Oztekin, O.; Danısman, S.; Karadag, E. Overview of the Dissertation Process within the Framework of Flow Theory: A Qualitative Study. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY & PRACTİCE , 2015, 15, 607-620. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2015.3.2606

Publications_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2016
2. AYDIN, A.; UYSAL, S.; USLU, F.; TEKEL , E. Bazı Değişkenler Açısından Türk Öğrencilerin PISA 2012 Matematik Performansları. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2016, 46, 331-342. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3331

Publications_003.pdf

2013
1. INANDI, Y.; TUNC, B.; USLU, F. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Kariyer Engelleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ , 2013, 3, 219-238. 0 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - Diğer 100
2022
1. USLU GÜLŞEN, F.; GİZİR, S.; AYDIN, A. Dropout from Higher Education in Turkey: A Qualitative Study. YUKSEKOGRETİM DERGİSİ, 2022, 12, 39-50. 100 + 0
10.2399/yod.21.587615

Uluslararası - Alan endexleri 100
1. USLU GÜLŞEN, F.; ŞAHİN, E. Basic psychological needs, academic self-efficacy, self-leadership, career adaptability, and life-satisfaction: Data-set from Turkish university students. DATA İN BRİEF, 2022, 40, 1-5. 100 + 0
10.1016/j.dib.2022.107834

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 200
2. ŞAHİN, E.; USLU GÜLŞEN, F. Clance Impostor Phenomenon Scale (CIPS): Adaptation and Validation in Turkish University Students. PSYCHO-EDUCATİONAL RESEARCH REVİEWS, 2022, 11, 270-282. 100 + 0
10.52963/PERR_Biruni_V11.N1.17

2021
1. USLU GÜLŞEN, F.; Çelik, Ö. Secondary School Teachers’ Effective School Perception: The Role of School Culture and Teacher Empowerment. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 332-344. 100 + 0
10.29329/ijpe.2021.375.21

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. USLU , F.; OKLAY, E. Leadership and Organizational Outcomes Meta-Analysis of Empirical Studies, ISBN: ISBN 978-3-319-14907-3, Springer International Publishing Switzerland 2015, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 275 Sayfa, İngilizce, Eskişehir, Türkiye, 2015. 250
2. Oklay, E.; Uslu, F. Leadership and Organisational Outcomes Meta-Analaysis of Empirical Studies, ISBN: ISBN 978-3-319-14908-0, Springer International Publishing Switzerland 2015, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 275 Sayfa, İngilizce, Eskişehir, Türkiye, 2015. 250
Uluslararası - Özet - Sözlü 100

2. Uslu Gülşen, F., Ortaokul Öğretmenlerinin Etkili Okul Algısı: Okul Kültürü ve Okul Paydaşlarını Yetkilendirmenin Rolü. EJER CONGRESS, 2020-09-10, 2020-09-13, Eskişehir, Türkiye, 2020. 100

1. Uslu, F., PISA 2015 Sonuçlarının Öğrencilerin Okula Aidiyet Puanları Açısından Karşılaştırılması. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu , 2018-05-19, 2018-05-21, Ankara, Türkiye, 2017. 0

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 1
2. KASTAMONU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EBD-161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD 541 Okul Geliştirme ve Etkili Okul Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz TEYD 516 Okul Geliştirme ve Etkili Okul Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz MBD011 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBS005 Eğitim Antropolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Güz MBD008 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD008 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD011 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEYD 503 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar EYD513 Eğitim Örgütlerinde Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar MBS005 Eğitim Antropolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz EBD-161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD 541 Okul Geliştirme ve Etkili Okul Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz MBS005 Eğitim Antropolojisi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar EBD-332 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
şahin, E.; Uslu gülşen, F. The mediating role of self‑leadership in the relationship between basic psychological needs satisfaction, academic self-efficacy and career adaptability of Turkish undergraduates when life satisfaction is controlled. PERSONALİTY AND INDİVİDUAL DİFFERENCES, 2022, 195, 111709-.
10.1016/j.paid.2022.111709
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Uslu gülşen, F.; şahin, E. Basic psychological needs, academic self-efficacy, self-leadership, career adaptability, and life-satisfaction: Data-set from Turkish university students. DATA İN BRİEF, 2022, 40, 1-5.
10.1016/j.dib.2022.107834
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
şahin, E.; Uslu gülşen, F. Clance Impostor Phenomenon Scale (CIPS): Adaptation and Validation in Turkish University Students. PSYCHO-EDUCATİONAL RESEARCH REVİEWS, 2022, 11, 270-282.
10.52963/PERR_Biruni_V11.N1.17
Uslu gülşen, F.; Gizir, S.; Aydın, A. Dropout from Higher Education in Turkey: A Qualitative Study. YUKSEKOGRETİM DERGİSİ, 2022, 12, 39-50.
10.2399/yod.21.587615
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uslu, F.; Gizir, S. School Belonging of Adolescents The Role of Teacher Student Relationships Peer Relationships and Family Involvement. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY AND PRACTİCE, 2017, 17, 63-82,
10.12738/estp.2017.1.0104

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 10
şahin, E.; Uslu gülşen, F. The mediating role of self‑leadership in the relationship between basic psychological needs satisfaction, academic self-efficacy and career adaptability of Turkish undergraduates when life satisfaction is controlled. PERSONALİTY AND INDİVİDUAL DİFFERENCES, 2022, 195, 111709-,
10.1016/j.paid.2022.111709

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uslu, F.; Gizir, S. School Belonging of Adolescents The Role of Teacher Student Relationships Peer Relationships and Family Involvement. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY AND PRACTİCE, 2017, 17, 63-82,
10.12738/estp.2017.1.0104

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uslu gülşen, F.; çelik, . Secondary School Teachers’ Effective School Perception: The Role of School Culture and Teacher Empowerment. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 332-344,
10.29329/ijpe.2021.375.21

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Uslu, F.; Gizir, S. School Belonging of Adolescents The Role of Teacher Student Relationships Peer Relationships and Family Involvement. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY AND PRACTİCE, 2017, 17, 63-82,
10.12738/estp.2017.1.0104

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Uslu, F.; Gizir, S. School Belonging of Adolescents The Role of Teacher Student Relationships Peer Relationships and Family Involvement. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY AND PRACTİCE, 2017, 17, 63-82,
10.12738/estp.2017.1.0104

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl