Doç.Dr. FERDA GÖNEN

Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
7375
Faks
:
+90-324-3610032
E-MAIL
:
ferda@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
gonenf74@hotmail.com
DİĞER E-MAIL
:
gonenf74@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 11:02:07
DÜZENLEME
:
2021-01-10 19:58:37
PUAN
:
24184
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, KPDS, 80


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2006
Doktora Tezi

1. Atıksulardaki tekstil boyarmaddeleri ve metal iyonlarının tekli ve ikili karışımlarının serbest ve tutuklanmış mikroorganizma sistemleri ile biyogideriminin kesikli ve sürekli sistemlerde incelenmesi Danışman: Dr. Prof. Dr.Zümriye Aksu, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Endüstriyel atıksulardaki fenol ve ağır metal iyon karışımlarının granüler aktif karbon ve mikroorganizma sistemlerine adsorpsiyonunun dolgulu kolon reaktörde incelenmesi Danışman: Dr. Doç. Dr. Zümriye Aksu, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006-12-20 - 2018-03-24
DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-03-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BEK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRÜ KOORDİNATOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-01 - Devam ediyor
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ÜYESİ ÜYE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-01-01 - Devam ediyor
MEVLANA BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ KOORDİNATOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-01-01 - Devam ediyor
STAJ KOMİSYON ÜYESİ ÜYE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-01-01 - Devam ediyor
BEK BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ KOORDİNATOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-01-01 - Devam ediyor
BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) ÜYESİ ÜYE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-01-01 - Devam ediyor
KİMYA MÜH. BÖL. ERASMUS KOORDİNATÖRÜ KOORDİNATOR 2008-01-01 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2017
1. Biçer, G.; GÖNEN, F. Telon blue AGLF Adsorption by NiO based Nanomaterials:Equilibrium, Kinetic and Thermodynamic Approach. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY, 2017, 4, 675-690. 0 + 0
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 12000
2016
12. GÖNEN, F.; ÖNALAN, F. Adsorptive Removal Behaviour of Procion MX R Dye from SRDW by Chitosan. APPLİED ECOLOGY AND ENVİRONMENTAL RESEARCH, 2016, 14, 77-98. 1000 + 0
10.15666/aeer/1401_077098

11. GÖNEN, F.; KÖYLÜ, E. Environmental Application of Telon Blue AGLF Adsorption on Sunflower Pulp A Response Surface Methodology Approach and Kinetic Study. JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2016, 2016, 1-10. 1000 + 0
10.1155/2016/9621523

2012
10. GÖNEN, F.; SERİN, D. Adsorption study on orange peel Removal of Ni II ions from aqueous solution. AFRİCAN JOURNAL OF BİOTECHNOLOGY, 2012, 11, 1250-1258. 1000 + 0
2009
9. AKSU, Z.; GÖNEN, F. Predictive Expressions of Growth and Remazol Turquoise Blue G Reactive Dye Bioaccumulation Properties of Candida utilis. ENZYME AND MİCROBİAL TECHNOLOGY, 2009, 45, 15-21. 1000 + 0
8. Gonen, F.; Aksu, Z. Single and binary dye and heavy metal bioaccumulation properties of Candida tropicalis: Use of response surface methodology (RSM) for the estimation of removal yields. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2009, 172, 1512-1519. 1000 + 35
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.08.021


Alıntılanma Sayısı: 7
2008
7. AKSU, Z.; GÖNEN, F. Use of response surface methodology RSM in the evaluation of growth and copper II bioaccumulation properties of Candida utilis in molasses medium. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERİALS, 2008, 154, 731-738. 1000 + 0
2007
6. AKSU, Z.; ŞEYDA, Ş.; GÖNEN, F. Continuous fixed bed biosorption of reactive dyes by dried Rhizopus arrhizus determination of column capacity. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERİALS, 2007, 143, 362-371. 1000 + 0
2006
5. AKSU, Z.; GÖNEN, F. Binary biosorption of phenol and chromium VI onto immobilized activated sludge in a packed bed Prediction of kinetic parameters and breakthrough curves. SEPARATİON AND PURİFİCATİON TECHNOLOGY, 2006, 49, 205-216. 1000 + 0
2004
4. Aksu, Z.; Gonen, F. Biosorption of phenol by immobilized activated sludge in a continuous packed bed: prediction of breakthrough curves. PROCESS BIOCHEMISTRY, 2004, 39, 599-613. 1000 + 1640
https://dx.doi.org/10.1016/S0032-9592(03)00132-8


Alıntılanma Sayısı: 328
3. AKSU, Z.; GÖNEN, F. Biosorption of phenol by immobilized activated sludge in a continuous packed bed prediction of breakthrough curves. PROCESS BİOCHEMİSTRY, 2004, 39, 599-613. 1000 + 0
2003
2. AKSU, Z.; GÖNEN, F. A comparative adsorption biosorption of phenol to granular activated carbon and immobilized activated sludge in a continuous packed bed reactor. CHEMİCAL ENGİNEERİNG COMMUNİCATİONS, 2003, 190, 763-778. 1000 + 0
2002
1. AKSU, Z.; GÖNEN, F.; ZAFER, D. Biosorption of chromium VI ions by Mowital B30 H resin immobilized activated sludge in a packed bed comparison with granular activated carbon. PROCESS BİOCHEMİSTRY, 2002, 38, 175-186. 1000 + 0
Uluslararası - Diğer 100
2020
1. GÖNEN, F.; TEKİNERDOĞAN, G. Synthesis of Specific ZnF Based Nanoparticles:Antimicrobial Properties, Surface Characteristics and Adsorption Activity for AB 29 Textile Dye. JOURNAL OF NANOTECHNOLOGY, 2020, 2020, 1-9. 100 + 0
10.1155/8384

Publications_009.pdf

Ulusal - Diğer 100
2014
1. Köylü, E.; GÖNEN, F.; Önalan, F. Asidik Boyarmadde İçeren Tekstil Endüstrisi Atıksularından Adsorpsiyon Yöntemiyle Renk Giderimi. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, 2014, 16, 145-153. 100 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 400

3. Gönen, F., Antimikrobiyal Özellikli ZnF Nanoparçacıkların Renk Giderim Başarımlarının Belirlenmesi. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2011-07-05, 2010-09-05, Mersin, Türkiye, 2018. 100

2. Gönen, F., Bakır İyonlarının C utilis Mayasına Biyobirikiminin Kesikli Sistemde İncelenmesi. Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, 2009-05-28, 2009-05-29, İstanbul, Türkiye, 2009. 100

1. Gönen, F., A comparative adsorption/biosorption of phenol to granular activated carbon and immobilized activated sludge in a continuous packed bed reactor. EMCC-2, 2001-05-20, 2001-05-24, Ankara, Türkiye, 2001. 100

Uluslararası - Özet - Poster 100

5. Magda, C., Detoxification of oxygenates by bacterial biocatalyst. Biotec2010 Congress on Biotechnology, 2010-09-29, 2010-10-01, Pamplona, İspanya, 2008. 0

4. Mateo, E., Bioindicators as a Measure of the Bioremediation Capability of MTBE Contaminated Soils. Biotec2008 Congress on Biotechnology, 2008-09-17, 2008-09-19, Granada, İspanya, 2008. 0

3. Ferda, G., Copper(II) bioaccumulation properties of the yeast C. tropicalis: Effect of copper(II) on growth kinetics”, 13 th European Congress on Botechnology. 13 th European Congress on Botechnology, 2007-10-16, 2007-10-21, Barcelona, İspanya, 2007. 0

2. Gönen, F., Application of bioaccumulation for the binary removal of reactive dye and heavy metal ion by growing Candida tropicalis yeast. 13 th European Congress on Botechnology, 2007-09-16, 2007-09-19, Barcelona, İspanya, 2007. 50

1. AKSU, Z.; GÖNEN, F., A Comparative Investigation of the Adsorption of Chromium VI to Activated Carbon and Immobilized Activated Sludge in a Continuous Packed Bed Column. Biomed 2000- Seventh International Symposium on Biomedical Science and Technology, 2000-01-25, 2000-01-27, ANKARA, Türkiye, 2000. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Gönen, F., Boyarmadde İçeren Melaslı Besin Ortamında Candida utilis'in Üreme Kinetiğinin Yanıt Yüzey Yöntemi ile İncelenmesi. Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2010-06-22, 2010-06-25, Ankara, Türkiye, 2010. 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 0

1. Önalan, F., Telon Blue AGLF Tekstil Boyarmaddesinin Kitosana Adsorpsiyonunun İncelenmesi. 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2012-09-03, 2012-09-06, İstanbul, Türkiye, 2012. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 300

7. Gönen, F., Doğa Uyumlu Agar Destek Materyali ile Sentezlenmiş NiO Bazlı Nanomalzemeye Reactive Black 5 Adsorpsiyonunun Yanıt Yüzey Yöntemi ile İncelenmesi. 32. Ulusal Kimya Kongresi, 2020-09-17, 2020-11-19, Ankara, Türkiye, 2020. 50

Scientific_Meetings_001.pdf

6. GÖNEN, F.; IŞIK, V.; TEKBAŞ, M., Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimine Mühendisçe Bakış Açısı :Türkiye’de Su Mühendisliği Eğitimi ve Önemi. 4. ULUSAL SU KONGRESİ, 2017-10-26, 2017-10-29, , Türkiye, . 50

5. GÖNEN, F.; IŞIK, V.; TEKBAŞ, M., Manyetik ve Antimikrobiyal Özellikli Çinko-Demir (ZnF) Bazlı Nanoparçacıklar ile Reactive Black 5 İçeren Sulu Çözeltilerden Renk Gideriminin İncelenmesi. 4. ULUSAL SU KONGRESİ, 2017-10-26, 2017-10-29, , Türkiye, . 50

4. Biçer, G., NiO Bazlı Malzemelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Reactive Black 5 Renk Gideriminin Yanıt Yüzey Yöntemi(RSM) ile İncelenmesi. 29. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-23, 2018-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 0

3. Gönen, F., Ca-aljinatta Tutuklanmış C. Tropicalis Mayası ile Boyarmadde Gideriminin İncelenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 2011-06-27, 2011-10-21, Erzurum, Türkiye, 2011. 50

2. Gönen, F., Melas sakkorozu içeren besin ortamında C. utilis Mayasına Bakır(II) Biyobirikiminin RSM ile İstatiksel Analizi. Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2010-06-22, 2010-06-25, Ankara, Türkiye, 2010. 50

1. Gönen, F., Ağır Metal ve Tekstil Boyarmaddesi Kirleticilerinin Tekli ve İkili Karışımlarının C. tropicalis Mayasına Biyobirikiminin Kesikli Sistemde İncelenmesi. 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 2005-08-31, 2005-09-02, Eskişehir, Türkiye, 2005. 50

Ulusal - Özet - Poster 125

10. Gönen, F., Paramanyetik özellikli nanoparçacıklara Telon Blue AGLF Boyarmaddesi adsorpsiyonunda Optimum Koşulların Belirlenmes. 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2016-08-23, 2016-08-26, İzmir, Türkiye, 2016. 25

Scientific_Meetings_002.pdf

9. Köylü, E., Asidik Boyarmadde İçeren Tekstil Endüstrisi Atıksularından Adsorpsiyon Yöntemiyle Renk Giderilmesi. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2014-09-02, 2014-09-05, Eskişehir, Türkiye, 2014. 0

8. Trak, G., Yengeç Kabuğu ile Boyarmadde Adsorpsiyonunda Denge, Kinetik ve Termodinamik Parametrelerin İncelenmesi. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2013-09-12, 2013-09-14, Ankara, Türkiye, 2013. 0

7. Gül, E., Odun Talaşı Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Boyarmadde Gideriminde Ortam Parametrelerinin Etkilerinin İncelenmesi”, 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi,. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2013-09-12, 2013-09-14, İstanbul, Türkiye, 2012. 0

6. Takadaş, F., Üzüm Çekirdeği Kullanılarak Sulu Çözeltiden Acid Blue 29 Boyarmaddesinin Gideriminin İncelenmesi”. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 2012-10-03, 2012-10-06, Erzurum, Türkiye, 2011. 0

5. Kültüroğlu, B., Sulu Çözeltilerden Procion Blue MX-R Boyarmaddesinin Adsorpsiyon Yöntemiyle Giderilmesi: Pirinadan Elde Edilen Aktif Karbonun Renk Giderilmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2011-09-03, 2011-09-06, İstanbul, Türkiye, 2012. 0

4. Gönen, F., İnhibitör İçeren ve İçermeyen Melaslı Besin Ortamlarında C. Membranafaciens Mayasının Üreme Kinetiğinin Modellenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 2011-06-27, 2011-07-02, Erzurum, Türkiye, 2011. 25

3. Gönen, F., Candida türü Maya Hücrelerinin Boyarmadde Biyobirikim Özeliklerinin Kesikli Sistemde Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2008-08-26, 2008-08-29, Malatya, Türkiye, 2008. 25

2. Gönen, F., Fenol-Krom(VI) İkili Karışımlarının Tutuklanmış Aktif Çamura Biyosorpsiyonunun Dolgulu Kolonda İncelenmesi. XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 2003-08-25, 2003-08-29, Çanakkale, Türkiye, 2003. 25

1. Gönen, F., Mowitalde Tutuklanmış Aktif Çamura krom(VI) Biyosorpsiyonunun Dolgulu Kolon Reaktörde İncelenmesi. XII.Biyoteknoloji Kongresi, 2001-09-17, 2001-09-21, Balıkesir, Türkiye, 2001. 25

Ulusal - Yürütücü 300

3. Basic Blue 41 (BB 41) boyarmaddesi içeren tekstil terbiye işlemleri atıksularından MgO bazlı nanomalzemeler ile renk giderimi üzerine tuz derişiminin etkisi, BAP, Proje No: 2018-2-TP2-2959, 11000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Manyetik Nanoparçacıklar ile Boyarmadde İçeren Sentetik Atıksulardan Renk Gideriminin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1421, 6739 EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Endüstriyel Atık Madde Kullanılarak Mikrobiyal Pigment Üretiminin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-MÜH F KM (FG) 2009-2, 0 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Atıksulardaki Tekstil Boyarmaddeleri ve Metal İyonlarının Tekli ve İkili Karışımlarının C. tropicalis Mayasıyla Biyogideriminin İncelenmesi, BAP, Proje No: 0202602015 , 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

2. Atık Sulardaki ikili Ağır Metal ve Fenol-Ağır Metal İyon Karışımlarının Adsorpsiyon/Biyosorpsiyonunun Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK-YDABÇAG-198Y097, 0 TL, Araştırmacı, 2000,Tamamlandı. 50

1. Atık Sulardaki İkili Ağır Metal ve Ağır Metal Siyanür Kompleks İyon Karışımlarının Adsorpsiyon/Biyosorpsiyonunun Karşılaştırımalı Olarak İncelenmesi, BAP, Proje No: 99.02.602.001 , 0 TL, Araştırmacı, 2000,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

3. Manyetik ve Antimikrobiyal Özellikli Çinko-Demir (ZnF) Bazlı Nanoparçacıklar ile Atıksulardan Renk Gideriminin İncelenmesi:Renk Giderim Mekanizmasının Araştırılması, Seçiniz..., Proje No: -, 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), Devam ediyor... 0

2. Kesikli Sistemlerde Çeşitli Tekstil Boyarmaddelerinin Kitosana Adsorpsiyonunun Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE KM (FÖ) 2012-1 YL , 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2012,Tamamlandı. 0

1. Supranol Yellow 4GL Boyarmaddesi ve Nikel(II) İyonlarının Portakal Kabuğuna Adsorpsiyonunun Kesikli ve Sürekli Sistemlerde İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE KM(DSS) 2008-9YL, 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2010,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 950

6. Merve Çağla Yavuzaslan, MgO Bazlı Nanomalzeme İle Atıksulardan Renk Gideriminin İncelenmesi: Renk Giderim Mekanizmasının Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 150

5. Gökhan Tekinerdoğan, Manyetik ve Antimikrobiyal Özellikli Çinko-Demir (ZnF) Bazlı Nanoparçacıklar ile Atıksulardan Renk Gideriminin İncelenmesi:Renk Giderim Mekanizmasının Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Esra Köylü, Organik Kökenli atıklar ile boyarmadde adsorpsiyonunda denge, kinetik ve termodinamik parametrelerin belirlenmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 0

3. Gizem Biçer, NiO ve ZnO Bazlı Nanomalzemeler ile Boyarmadde Adsorpsiyonu: Cevap Yüzey Yöntemi, Denge, Kinetik ve Termodinamik Analiz Yaklaşımı., Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Duygu Selen Serin, Supranol Yellow 4GL Boyarmaddesi ve Nikel (II) İyonlarının Portakal Kabuğuna Adsorpsiyonunun Kesikli ve Sürekli Sistemlerde İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020, Tamamlandı. 200

1. Fulya Önalan, Çeşitli tekstil boyarmaddelerinin kitosan üzerine adsorpsiyonunun kesikli sistemde karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 84
1. ADANCE JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCE , [ 2013 : 1 ] . 4
2. AFRICAN JOURNAL OF ENIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2015 : 1 ] . 4
3. AMERICAN CHEMICAL SCIENCE JOURNAL , [ 2015 : 6 ] . 24
4. AMERICAN CHEMICAL SCIENCE JOURNAL , [ 2015 : 1 ] . 4
5. AMERICAN CHEMICAL SCIENCE JURNAL , [ 2014 : 1 ] . 4
6. BRITISH JOURNAL OF ADDLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY , [ 2015 : 1 ] . 4
7. BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS , [ 2014 : 1 ] . 4
8. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY RESEARCH AND REIEW , [ 2013 : 1 ] . 4
9. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY RESEARCH AND REIEW , [ 2013 : 1 ] . 4
10. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY RESEARCH AND REIEW , [ 2013 : 1 ] . 4
11. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES , [ 2013 : 1 ] . 4
12. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY , [ 2015 : 1 ] . 4
13. JOURNAL OF BASIC AND APPLIED RESEARCH INTERNATINAL , [ 2015 : 1 ] . 4
14. JOURNAL OF GLOBAL ECOLOGY AND ENVIRONMENT , [ 2015 : 1 ] . 4
15. JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARH AND REPORTS , [ 2013 : 1 ] . 4
16. PHYSICAL REIEW AND RESEARCH INTERNATIONAL , [ 2013 : 1 ] . 4
Uluslararası
1. İSPANYA Universitat Rovira İ Virgili , 2007-03-03 - 2007-12-30, Tarragona/İSPANYA, İspanya.
Uluslararası
1. Universitat Rovira i Virgili , 2015-10-22 - 2015-10-22, Tarragona, İspanya.
Ulusal 1000
1. TUBİTAK, 2001-10-01, Ankara, Türkiye. 1000
2. TUBİTAK, 2007-03-03, Ankara, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz KM211 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM 223 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Güz KM321 Su ve Atık Su Arıtım Teknoloji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KMÜ 511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM 206 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Bahar KM 214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM410 Bitirme Projesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-2
Bahar KM402 Kimya Mühendisliği Laboratuvar Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-2
Bahar KM310 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Bahar KMÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz KM401 Kimya Mühendisliği Laboratuvar Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-2
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM321 Su ve Atık Su Arıtım Teknoloji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM 205 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Güz KM309 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Güz KM211 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KMÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz KMÜ 511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM402 Kimya Mühendisliği Laboratuvar Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-2
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Bahar KM310 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM410 Bitirme Projesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-2
Bahar KMÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz KM309 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Güz KM211 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM321 Su ve Atık Su Arıtım Teknoloji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM401 Kimya Mühendisliği Laboratuvar Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-2
Güz KMÜ 511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz KMÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM402 Kimya Mühendisliği Laboratuvar Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-2
Bahar KM410 Bitirme Projesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-2
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Bahar KM328 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KMÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar KMÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM321 Su ve Atık Su Arıtım Teknoloji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM401 Kimya Mühendisliği Laboratuvar Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-2
Güz KM211 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KMÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz KMÜ 511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Bahar KM328 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM410 Bitirme Projesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Bahar KM402 Kimya Müh. Lab II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Bahar KMÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar KMÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz KM321 Su ve Atık Su Arıtım Teknoloji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM211 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KMÜ 511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz KMÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz KMÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Bahar KM410 Bitirme Projesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 0-4-1
Bahar KM328 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KMÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar KMÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz KM211 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM321 Su ve Atık Su Arıtım Teknoloji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KMÜ-511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Bahar KM328 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM321 Su ve Atık Su Arıtım Teknoloji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KMÜ-511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KMÜ-511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KMÜ-511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM-315 Taşınım Olaylarına Giriş Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM338 Ensüstriyel Sistemlere Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Güz KM433 Biyoteknolojiye Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM337 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KMÜ-511 Kimya Mühendisliğinde Taşınım Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM338 Ensüstriyel Sistemlere Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM438 Yanma ve Yakıt Teknolojisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM433 Biyoteknolojiye Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM337 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM214 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-2-3
Güz KM315 Taşınım Olaylarına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz KM337 Çevre Kirliliği ve Kontrolü Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 1-0-1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Gönen, F.; Tekinerdoğan, G. Synthesis of Specific ZnF Based Nanoparticles:Antimicrobial Properties, Surface Characteristics and Adsorption Activity for AB 29 Textile Dye. JOURNAL OF NANOTECHNOLOGY, 2020, 2020, 1-9.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gonen, F.; Aksu, Z. Single and binary dye and heavy metal bioaccumulation properties of Candida tropicalis: Use of response surface methodology (RSM) for the estimation of removal yields. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2009, 172, 1512-1519,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Aksu, Z.; Gonen, F. Biosorption of phenol by immobilized activated sludge in a continuous packed bed: prediction of breakthrough curves. PROCESS BIOCHEMISTRY, 2004, 39, 599-613,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 50
Aksu, Z.; Gönen, F. Binary biosorption of phenol and chromium VI onto immobilized activated sludge in a packed bed Prediction of kinetic parameters and breakthrough curves. SEPARATİON AND PURİFİCATİON TECHNOLOGY, 2006, 49, 205-216,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 6
Aksu, Z.; Gönen, F. Predictive Expressions of Growth and Remazol Turquoise Blue G Reactive Dye Bioaccumulation Properties of Candida utilis. ENZYME AND MİCROBİAL TECHNOLOGY, 2009, 45, 15-21,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Aksu, Z.; Gönen, F.; Zafer, D. Biosorption of chromium VI ions by Mowital B30 H resin immobilized activated sludge in a packed bed comparison with granular activated carbon. PROCESS BİOCHEMİSTRY, 2002, 38, 175-186,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 6
Aksu, Z.; şeyda, .; Gönen, F. Continuous fixed bed biosorption of reactive dyes by dried Rhizopus arrhizus determination of column capacity. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERİALS, 2007, 143, 362-371,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Aksu, Z.; Gönen, F. Use of response surface methodology RSM in the evaluation of growth and copper II bioaccumulation properties of Candida utilis in molasses medium. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERİALS, 2008, 154, 731-738,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Gönen, F.; Serin, D. Adsorption study on orange peel Removal of Ni II ions from aqueous solution. AFRİCAN JOURNAL OF BİOTECHNOLOGY, 2012, 11, 1250-1258,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gönen, F.; önalan, F. Adsorptive Removal Behaviour of Procion MX R Dye from SRDW by Chitosan. APPLİED ECOLOGY AND ENVİRONMENTAL RESEARCH, 2016, 14, 77-98,
10.15666/aeer/1401_077098

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gönen, F.; Serin, D. Adsorption study on orange peel Removal of Ni II ions from aqueous solution. AFRİCAN JOURNAL OF BİOTECHNOLOGY, 2012, 11, 1250-1258,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 9
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl