Dr. Öğr. Üyesi FERİDE ERCAN YALMAN

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
DİĞER E-MAIL
:
feride@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-09-09 14:34:26
DÜZENLEME
:
2021-12-09 23:26:35
PUAN
:
8515
YABANCI DİL
:
İngilizce, Orta, ÜDS, 67.5


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ABANT IZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ABANT IZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA FENEĞİTİMİ ABANT IZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Fen Alanında Üstün Yetenekli Öğrencilerin Tanılanmasına Yönelik Bir Model Geliştirme Önerisi Danışman: Dr. Prof. Dr. Salih Çepni, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. 2004 Fen ve Teknoloji Dersi 4.ve 5. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Görüşler Danışman: Dr. Prof. Dr. Salih Ateş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-09-05 - 2015-12-05
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2020
4. ULUM, E. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Konularında Dijital Öykü Hazırlama Deneyimleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL SPECTRUM, 2020, 2, 1-24. 0 + 0
2019
3. CURA, G.; ERCAN YALMAN, F. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı Öğretimi Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi. ONLİNE FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 2019, 4, 131-153. 200 + 0
2018
2. ULUM, E.; ERCAN YALMAN, F. Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi . NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, 2018, 12, 305-335. 200 + 0
http://http://www.nef.balikesir.edu.tr/~dergi/index.

2011
1. ERCAN, F. Identification of Teacher Candidates’ Skills In Designing Experiments with Various Assessment Tools. WESTERN ANATOLİA JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2011, Special Issue, 231-238. 0 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2021
1. BİÇER, A.; ERCAN YALMAN, F. Development of Students’ Views on the Demarcation Between Science and Pseudoscience . TURKISH JOURNAL OF EDUCATİON, 2021, 10, 211-236. 300 + 0
10.19128/turje.907117

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2021
3. SAYGILI, P.; ERCAN YALMAN, F. Okul Öncesi Dönemde Oyun Tabanlı Öğrenme Yönteminin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. MİLLİ EĞİTİM, 2021, 50, 7-26. 200 + 0
10.37669 milliegitim. 755100

Publications_006.pdf

2. ERCAN YALMAN, F.; ÇEPNİ, S. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılık ve Problem Çözmede Özdeğerlendirmeleri. VAN YÜZÜNCÜ YIL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, 18, 852-881. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/59626/938725

Publications_004.pdf

2020
1. ÖZYURT, Ö.; ERCAN YALMAN, F. Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 21, 1-19. 200 + 0
Ulusal - Diğer 175
4. TEKGÖZ, S. Nükleer Santraller Hakkında Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşü: Akkuyu Örneği. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 7, 144-158. 0 + 0
2019
3. ÇİMEN, R.; ERCAN YALMAN, F. TIMSS Soruları ile Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akıl Yürütme Becerilerinin Belirlenmesi. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ, 2019, 7, 27-50. 100 + 0
2016
2. OĞURLU, Ü.; KAYA, F.; ERCAN YALMAN, F.; AYVAZ, Ü. Üstün Yetenekli Öğrencilere Küresel Vatandaşlık Eğitimi. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATİON, 2016, 12, 0-0. 75 + 0
http://dx.doi.org/10.17860/efd.98468

Publications_003.pdf

2010
1. ERCAN, F. Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Bilişsel Yapının ve Kavramsal Değişimin Gözlenmesi. TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 2010, 7, 136-154. 0 + 134
Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

8. KURŞUN, N.; ERCAN YALMAN, F.; TAŞDERE, A., Fen Eğitimi Dergilerinin 2014-2019 Yılları Arasındaki Yönelimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. VIth International Eurasian Educational Research Congress, 2019-06-19, 2019-06-22, Ankara, Türkiye, 2019. 200

7. ÇİMEN, R.; ERCAN YALMAN, F., TIMSS Soruları ile Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Akıl Yürütme Becerilerinin Belirlenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 2019-04-12, 2019-04-14, İzmir, Türkiye, 2019. 200

6. BİÇER, A.; ERCAN YALMAN, F.; ÇİMEN, R., 8. Sınıf Öğrencilerinin Akıl Yürütme Becerilerinin TIMSS Soruları Aracılığı İle İncelenmesi. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi,, 2019-04-12, 2019-04-14, İzmir, Türkiye, 2019. 200

5. KURŞUN, N.; ERCAN YALMAN, F.; TAŞDERE, A., Lisansüstü Öğrencilerinin Sosyobilimsel Konuları Algılama Biçimlerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, 2019-04-02, 2019-05-04, İzmir, Türkiye, 2019. 200

4. TAŞDERE, A.; ERCAN, F., Reflections of New Approaches Adopted in the Field of Assessment and Evaluation in Science and Technology Teaching Programs. 4th World Conference on Educational Sciences, 2012-02-02, 2012-02-05, Barselona, İspanya, . 0

3. ERCAN, F., School Administrators’ Views Regarding Science and Technology Teaching Programs. The International Conference on Measurement and Evaluation in Education, 2011-10-09, 2011-10-12, Penang, Malezya, . 0

2. ERCAN, F., Student Perceptions and Solutions About the Matters of Environment. The 2nd International Geography Symposium, 2010-06-02, 2010-06-05, Antalya, Türkiye, . 0

1. TAŞDERE, A.; ERCAN , F., Identiying the Skills of Classrom Teacher Candidates in Identification and Control of Variables by Using Various Assessment Tools. World Conference on Educational Sciences, 2009-02-04, 2009-02-07, Girne, KKTC, 2009. 0

Uluslararası - Tam Metin - Poster 0

1. TAŞDERE, A.; ERCAN, F., The Effect of Laboratory Teaching Designed on Inquiry-Based Learning on The Views Regarding Science Process Skills: Turkey Sample. Science and Mathematics Education Conference, 2010-09-16, 2010-09-17, Dublin, İrlanda, . 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

6. KILIÇ, M.; ERCAN YALMAN, F.; TAŞDERE, A., Sosyobilimsel Konularin Öğretiminde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yeterliklerinin İncelenmesi . 2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi,, 2020-11-19, 2020-11-22, Bursa, Türkiye, 2020. 100

5. KILIÇ, M.; ERCAN YALMAN, F.; TAŞDERE, A., Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konulara Yönelik Bir Literatür Taraması: Türkiye Örneklemi. Vth International Eurasian Educational Research Congress, 2018-05-02, 2018-05-05, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

4. TEMEL, A.; ERCAN, F.; TAŞDERE, A., Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Fen Alanındaki Sosyobilimsel Konularla ilgili Argümantasyon Kalitelerinin İncelenmesi. III. INES Education and Social Science Congress, 2018-04-28, 2018-05-01, ANTALYA, Türkiye, . 0

3. CENK, A.; TEMEL, A.; ERCAN YALMAN, F., İlköğretm 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Konusunda İkilem Kartları ve Eğitsel Oyunlar Kullanılarak Kavramsal Değişimin Belirlenmesi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi , 2017-09-14, 2017-09-16, Uşak, Türkiye, 2017. 100

2. CENK, A.; TEMEL, A.; ERCAN YALMAN, F., İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre Eğitiminde İkilem Kartları ve Eğitsel Oyunlar Kullanılarak Kavramsal Değişimlerinin Belirlenmesi. 1.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, 2017-09-11, 2017-09-14, UŞAK, Türkiye, 2017. 100

http://www.ertecongress.org/tr_TR/

1. Kılıç, M.; ERCAN, F.; TAŞDERE, A., Investigation How Science Teachers Perceive Socio-Scientific Issues. 26th International Conference on Educational Sciences, 2017-04-20, 2017-04-23, ANTALYA, Türkiye, . 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

1. ERCAN, F.; AKBABA ALTUN, S., İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 4. ve 5. Sınıflar Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Eğitimde Yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi, 2005-11-14, 2005-11-16, , Türkiye, . 0

Ulusal - Özet - Sözlü 192

11. DELEN, K.; CENK, A.; ERCAN YALMAN, F., İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Karışımların Ayrıştırılması Konusunda Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri. 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 2019-05-02, 2019-05-04, Ankara, Türkiye, 2019. 50

10. ARI, B.; CENK, A.; ERCAN YALMAN, F., Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvar Kazalarına Karşı Alan Bilgisi Ve Müdahale Yeterliliğinin İncelenmesi. 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 2019-05-02, 2019-05-04, Ankara, Türkiye, 2019. 50

9. CENK, A.; ERCAN, F., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konularda Mikro Öğretim Uygulaması ve Uygulama Süreci İle İlgili Görüşleri. XIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, 2018. 0

8. ERCAN, F.; ÇİMEN, R.; İSTANBULLU, Y., Öğretmenlerin Kavram Yanılgılarını Gidermede Kullanılan Teknikler Hakkındaki Bilgilerin İncelenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, . 0

7. KILIÇ, M.; ERCAN, F., Heyelan ve Erozyon Konusunda Geliştirilen Rehber Materyallerin Öğrencilerin Bilişsel Yapılarına Etkisi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, . 0

6. GÜÇLÜ ÖNEL, S.; ERCAN, F., Türkiye’de Fen Eğitimi Alanında FETEMM ile Yapılan Çalışmaların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. XIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, 2018. 0

5. KAVACIK, İ.; ERCAN, F.; ÖZDEMİR, H.; ÇİMEN, R., Fen Eğitimi Alanında Kavram Yanılgıları ile İlgili 2000 2016 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Çalışmaların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Bir Literatür Taraması. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 0

4. ERCAN YALMAN, F.; ÇEPNİ, S., Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Alanındaki Yeteneklerini Belirleme Testinin Geliştirilmesi. XII.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 50

3. ERCAN, F.; ÇEPNİ, S., Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Alanında Yeteneklerini Belirleme Testinin Geliştirilmesi. XII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, , Türkiye, . 0

2. KAVACIK, İ.; ERCAN YALMAN, F.; ÇİMEN, R.; ÖZDEMİR, H., Fen Eğitimi Alanında Kavram Yanılgıları ile İlgili 2000-2016 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bir Literatür Taraması . XII.Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 42

1. ERCAN, F.; ÇEPNİ, S., Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları. XI. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi., 2014-09-11, 1914-09-14, ADANA, Türkiye, . 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. OKUL ÇAPLI ZENGİNLEŞTİRME MODELİNİN FEN ALANINDAKİ BİLSEM ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ, TÜBİTAK, Proje No: 4004, 508 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

6. Aybike Gökçehan CENK, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konularda Argümantasyon Becerilerinin İncelenmesi: Konu Bağlamının Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Pınar SAYGILI, Okul Öncesi Dönemde Oyun Tabanlı Öğrenme Yönteminin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Mürşide KILIÇ, Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konuların Öğretimine İlişkin Görüşleri ve Bu Konuların Öğretim Ortamında İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

3. Rabia ÇİMEN, Tımss Soruları İle Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme (Akıl Yürütme) Becerilerinin Belirlenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Emel ULUM, Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Konularında Dijital Öykü Hazırlama Deneyimleri, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Özge Gül ELMAS, 6. Sınıf Öğrencilerinin “Yenilenebilir Enerji” Konusundaki Bilişsel Yapılarının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. TURKISH SCIENCE EDUCATION , [ 2017 : 1 ] . 4
2. TURKISH SCIENCE EDUCATION , [ 2018 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 3 ] . 3
2. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
3. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
4. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
1. FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ , Üye No: ., Türkiye, 2014-06-19-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz FBA201 Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşı Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FBS003 Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FBA301 Fen Öğretimi I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN405 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FBA201 Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşı Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FBS003 Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar GKZ008 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN422 Fen Eğitiminde Özel Konular Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN314 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz FBA201 Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşı Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN405 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN314 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar FEN422 Fen Eğitiminde Özel Konular Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar FEN 538 Fen Eğitiminde Karma Yöntem Ar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN405 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN314 Özel Öğretim Yöntemleri I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN422 Fen Eğitiminde Özel Konular Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz FEN405 Özel Öğretim Yöntemleri II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN409 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN422 Fen Eğitiminde Özel Konular Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN422 Fen Eğitiminde Özel Konular Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 3-0-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP307 Fen Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-0-1
Güz FEN 529 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz FEN 528 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz FEN 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 1-0-1
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Biçer, A.; Ercan yalman, F. Development of Students’ Views on the Demarcation Between Science and Pseudoscience . TURKISH JOURNAL OF EDUCATİON, 2021, 10, 211-236.
10.19128/turje.907117
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Saygılı, P.; Ercan yalman, F. Okul Öncesi Dönemde Oyun Tabanlı Öğrenme Yönteminin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. MİLLİ EĞİTİM, 2021, 50, 7-26.
Ercan yalman, F.; çepni, S. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılık ve Problem Çözmede Özdeğerlendirmeleri. VAN YÜZÜNCÜ YIL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, 18, 852-881.
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/59626/938725
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ulum, E.; Ercan yalman, F. Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi . NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, 2018, 12, 305-335,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Cura, G.; Ercan yalman, F. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı Öğretimi Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi. ONLİNE FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 2019, 4, 131-153,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ulum, E.; Ercan yalman, F. Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi . NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, 2018, 12, 305-335,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Cura, G.; Ercan yalman, F. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı Öğretimi Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi. ONLİNE FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 2019, 4, 131-153,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
özyurt, .; Ercan yalman, F. Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 21, 1-19,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Cura, G.; Ercan yalman, F. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı Öğretimi Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi. ONLİNE FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 2019, 4, 131-153,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Ulum, E.; Ercan yalman, F. Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi . NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, 2018, 12, 305-335,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
ERCAN, F., Student Perceptions and Solutions About the Matters of Environment. The 2nd International Geography Symposium, 2010-06-02, 2010-06-05, Antalya, Türkiye, .
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
özyurt, .; Ercan yalman, F. Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 21, 1-19,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl