Doç.Dr. FAHRİ KARAYAKAR
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
12043
Faks
:
+90-324-3413025
E-MAIL
:
fkarayakar@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
fkarayakar@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-01 07:12:38
DÜZENLEME
:
2019-10-22 16:03:22
PUAN
:
21631
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi, Diğer, 73,75
İngilizce, Orta, ÜDS, 63,75
Researcher ID
Scopus ID
h-index
4
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS SU ÜRÜNLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2005
Doktora Tezi

1. Brachidontes pharaonis'de AĞIR METAL, TOTAL PROTEIN VE MDA DÜZEYLERİ İLE ENZİM AKTİVİTELERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ Danışman: Dr. Cahit Erdem, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1996-01-11 - 2005-01-25
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005-01-25 - 2009-01-25
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-01-25 - 2018-06-11
DOÇENT DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-06-11 - 2018-06-11
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2016-08-03 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2019-01-31 - 2022-01-31
DEKAN SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2017-03-05 - 2017-03-07
DEKAN SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2016-10-18 - 2016-10-18
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2016-07-12 - 2019-07-12
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2013-07-09 - 2016-07-09
DEKAN YARDIMCISI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2012-07-02 - 2015-07-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 10500
2019
14. Sahin, M.; Karayakar, F.; Koksal, A.; Yetim, A.; Iyisoy, M.; şen, .; Alkım, H.; Alkım, C.; Colak, T. Changes in Liver Tissue Trace Element Concentrations During Hepatitis B Viral Infection Treatment. BİOLOGİCAL TRACE ELEMENT RESEARCH, 2019, 188, 245-250. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12011-018-1414-y

Publications_011.pdf

2018
13. şahin, M.; Karayakar, F.; Erdogan, K.; Bas, F.; Colak, T. Liver tissue trace element levels in HepB patients and the relationship of these elements with histological injury in the liver and with clinical parameters. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS İN MEDİCİNE AND BİOLOGY, 2018, 45, 70-77. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jtemb.2017.09.014

2015
12. Ciftci, N.; Karayakar, F.; Ay, O.; Cicik, B.; Erdem, C. EFFECTS OF COPPER AND LEAD ON SOME HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF Oreochromis niloticus. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2015, 24, 2771-2775. 800 + 0
Publications_002.pdf

11. çiftçi, N.; , .; , F.; , B.; , C. Effects of Zinc and Cadmium on Condition Factor, Hepatosomatic and Gonadosomatic Index of Oreochromis niloticus . FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2015, 24, 3871-3874. 0 + 0
2014
10. Karaytug, S.; Sevgiler, Y.; Karayakar, F. Comparison of the Protective Effects of Antioxidant Compounds in the Liver and Kidney of Cd- and Cr-Exposed Common Carp. ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, 2014, 29, 129-137. 1000 + 5
https://dx.doi.org/10.1002/tox.20779


Alıntılanma Sayısı: 1
2012
9. Ciftci, N.; Karaytug, S.; Karayakar, F.; Ay, O.; Cicik, B.; Erdem, C. Accumulation and Effect of Chromium on Protein and Glycogen Levels of Palaemonetes pugio. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2012, 11, 74-77. 650 + 0
2011
8. Sevgiler, Y.; Karaytug, S.; Karayakar, F. ANTIOXIDATIVE EFFECTS OF N-ACETYLCYSTEINE, LIPOIC ACID, TAURINE, AND CURCUMIN IN THE MUSCLE OF CYPRINUS CARPIO L. EXPOSED TO CADMIUM. ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, 2011, 62, 1-9. 1000 + 25
https://dx.doi.org/10.2478/10004-1254-62-2011-2082


Alıntılanma Sayısı: 5
7. Ciftci, N.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, O.; Karayakar, F.; Karaytug, S. ACCUMULATION OF CHROMIUM IN HEPATOPANCREAS, GILL AND MUSCLE TISSUES OF Callinectes sapidus. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2011, 20, 1089-1092. 450 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
2010
6. Karayakar, F.; Cicik, B.; Ciftci, N.; Karaytug, S.; Erdem, C.; Ay, . Accumulation of Copper in Liver, Gill and Muscle Tissues of Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758). JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2010, 9, 2271-2274. 850 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
5. Karayakar, F.; Karaytug, S.; Cicik, B.; Erdem, C.; Ay, .; Ciftci, N. HEAVY METAL LEVELS IN FIVE SPECIES OF FISH CAUGHT FROM MERSIN GULF. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2010, 19, 2222-2226. 850 + 15

Alıntılanma Sayısı: 3
4. Karaytug, S.; Karayakar, F.; Ciftci, N.; Cicik, B.; Ay, .; Erdem, C. Effects of Cadmium on Sera Glucose and Cortisol Levels in Clarias gariepinus (Burchell, 1822). JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 2010, 9, 2159-2162. 750 + 0
2008
3. Gul, M.; Ozbek, A.; Karayakar, F.; Kurt, M. Biodegradation effects over different types of coastal rocks. ENVIRONMENTAL GEOLOGY, 2008, 55, 1601-1611. 750 + 15
https://dx.doi.org/10.1007/s00254-007-1110-2


Alıntılanma Sayısı: 3
2007
2. Karayakar, F.; Erdem, C.; Cicik, B. Seasonal variation in copper, zinc, chromium, lead and cadmium levels in hepatopancreas, gill and muscle tissues of the mussel Brachidontes pharaonis fischer, collected along the Mersin coast, Turkey. BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 2007, 79, 350-355. 1000 + 25
https://dx.doi.org/10.1007/s00128-007-9246-z


Alıntılanma Sayısı: 5
2004
1. Cicik, B.; Ay, .; Karayakar, F. Effects of lead and cadmium interactions on the metal accumulation in tissue and organs of the Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 2004, 72, 141-148. 1000 + 60
https://dx.doi.org/10.1007/s00128-003-0252-5


Alıntılanma Sayısı: 12
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 970
2018
6. çiftçi, N.; Karayakar, F.; Cicik, B. Effects of Clinoptilolite on Copper Accumulation of Oreochromis niloticus. NATURAL AND ENGİNEERİNG SCİENCES, 2018, 3, 95-102. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.28978/nesciences.424535

2017
5. çiftçi, N.; Korkmaz, C.; Ay, .; Karayakar , F.; Cicik, B. BAKIR, ÇİNKO, KURŞUN ve KADMİYUMUN Oreochromis niloticus’da BAZI SERUM BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ. YUNUS ARASTİRMA BULTENİ, 2017, 17, 273-282. 120 + 0
http://dx.doi.org/10.17693/yunusae.v17i30729.302067

Publications_004.pdf

4. çiftci, N.; Korkmaz, C.; Ay, .; Karayakar, F.; Cicik, B. Bakır ve Kurşunun Oreochromis niloticus’da Hepatosomatik İndeks, Gonadosomatik İndeks ve Kondüsyon Faktörü Üzerine Etkileri. SULEYMAN DEMİREL UNİVERSİTESİ EGİRDİR SU URUNLERİ FAKULTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 12-18. 120 + 0
http://dx.doi.org/10.22392/egirdir.312089

Publications_006.pdf

3. Karayakar, F.; Bavbek, O.; Cicik, B. HEAVY METAL CONCENTRATIONS IN FISH SPECIES CAPTURED IN MERSIN BAY. SCİENTİFİC WEB JOURNALS (SWJ), 2017, 3, 141-150. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.3153/JAEFR17017

Publications_003.pdf

2013
2. çiftçi, N.; özbay, T.; Karayakar, F.; Ay, .; Karaytuğ, S.; Cicik, B. Kadmiyum ve Kadmiyum Kitosan Karışımının Oreochromis niloticus’un Bazı Hematolojik Parametreleri Üzerine Etkileri . JOURNAL OF BİOLOGİCAL AND ENVİRONMENTAL SCİENCES, 2013, 7, 169-175. 130 + 0
2005
1. Karayakar, F.; Ay, .; Cicik, B. Effects of Copper on Serum Glucose and Cortisol Levels of Clarias lazera (Valenciennes, 1840). TRENDS İN COMPARATİVE BİOCHEMİSTRY&PHYSİOLOGY , 2005, 11, 51-54. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 650
2005
4. Erdem, C.; Cicik, B.; Karayakar, S.; Karayakar, F.; Karaytuğ, S. Clarias gariepinus (Burchell, 1822)’da kadmiyum’un solungaç, karaciğer, böbrek, dalak ve kas dokularındaki birikim ve arıtımı. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2005, 1, 17-24. 120 + 0
2004
3. Erdem, C.; Ay, .; Cicik, B.; Karayakar, F. Levels of copper, cadmium and lead in tissues of fish (Cyprinus carpio, Capoeta capoeta) from the Berdan River, Turkey . SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2004, 1, 32-37. 130 + 0
2. Cicik, B.; Ay, .; Karayakar, F. Cyprinus carpio (L.)’da bakırın kas ve karaciğer dokularındaki birikiminin total protein derişimi üzerine etkileri. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2004, 2, 26-31. 200 + 0
1. Karayakar, F.; Ay, .; Cicik, B. Mersin Kıyı Şeridinden Alınan Su Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Bazı Antibiyotiklere Karşı Plasmid Kökenli Dirençliliğin Saptanması. EKOLOJİ, 2004, 13, 28-32. 200 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 75

1. GÜL, M.; ÖZBEK, A.; KARAYAKAR, F.; KURT, M., The Effects of Biologic Weathering on Surface Characteristics of Armourstones. 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2010-10-18, 2010-10-22, Adana, Türkiye, 2010. 75

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 225

3. ÇİFTÇİ, N.; KARAYAKAR, F.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B., Kurşun un Brachidontes pharaonis in Hepatopankreas Kas ve Solungaçlarındaki Birikimi ile Hepatosomatik İndeks Üzerine Etkileri. II.Ulusal Malakoloji Kongresi 2008, 2008-10-08, 2008-10-10, Adana, Türkiye, 2008. 75

2. KARAYAKAR, F.; ÇİFTÇİ, N.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B., Brachidontes pharaonis in Kas Solungaç ve Hepatopankreas Dokularındaki Kadmiyum ve Çinko Birikimi. II.Ulusal Malakoloji Kongresi 2008, 2008-10-08, 2008-10-10, Adana, Türkiye, 2008. 85

1. ÖZKAN, F.; GÖÇER, M.; KARAYAKAR, F.; KOYUNCU, E.; DÖNMEZ, E.; SAĞLAMTİMUR, B., Mersin Yöresinde Ekonomik Değere Sahip Çipura (Sparus aurata L., 1758), Barbun (Mullus barbatus L., 1758) ve Kefal (Mugil cephalus L., 1758) Türlerinde Bakır, Çinko ve Kadmiyum Birikimi. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1997-09-17, 1997-09-19, ISPARTA, Türkiye, 1997. 65

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 590

15. Çiftçi, N.; KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; CİCİK, B., Doğal Şelatörlerin Ağır Metal Toksisitesine Etkileri. 19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2017-09-12, 2017-09-15, Sinop, Türkiye, 2017. 42

14. ÇİFTÇİ, N.; CİCİK, B.; KARAYAKAR, F., Klinoptilolitin Oreochromis niloticus da Bakır Birikimi Üzerine Etkileri. VII.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 2016-08-31, 2016-09-02, Mersin, Türkiye, 2016. 50

13. ÇİFTÇİ, N.; KORKMAZ, C.; AY, Ö.; KARAYAKAR, F.; CİCİK, B., Bakır Çinko Kurşun ve Kadmiyumun Oreochromis niloticus da Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri . Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2015-09-01, 2015-09-04, İzmir, Türkiye, 2015. 30

12. ÇİFTÇİ, N.; ÖZBAY, T.; KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B., Kadmiyum ve Kadmiyum Kitosan Karışımının Oreochromis niloticus un Bazı Hematolojik Parametreleri Üzerine Etkileri. FABA 2013 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 2013-05-30, 2013-06-01, Erzurum, Türkiye, 2013. 32

11. KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; ÇİFTÇİ, N.; ERDEM, C.; KARAYTUĞ, S.; CİCİK, B., Brachidontes Pharaonis de Kurşun Çinko Etkileşiminin Dokulardaki Kurşun Birikimi Üzerine Etkileri. Ekoloji – 2012 Sempozyumu, Kilis, 2012-05-03, 2012-05-05, Kilis, Türkiye, 2012. 42

10. KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S.; ÇİFTÇİ, N.; AY, Ö.; CİCİK, B.; ERDEM, C., Oreochromis niloticus da Kromun Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu, 2011-05-05, 2011-05-07, Düzce, Türkiye, 2011. 42

9. ÇİFTÇİ, N.; KARAYTUĞ, S.; KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; CİCİK, B.; ERDEM, C., Krom un Palaemonetes pugio da Birikimi ile Total Protein ve Glikojen Düzeylerine Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu, 2011-05-05, 2011-05-07, Düzce, Türkiye, 2011. 32

8. KARAYAKAR, F.; CİCİK, B.; ÇİFTÇİ, N.; KARAYTUĞ, S.; ERDEM, C.; AY, Ö., Bakır ın Farklı Ortam Derişimlerinde Anguilla anguilla Linnaeus 1758 nın Karaciğer Solungaç ve Kas Dokularındaki Birikimi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-05-05, 2010-05-07, Aksaray, Türkiye, 2010. 42

7. ÇİFTÇİ, N.; CİCİK, B.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S., Callinectes sapidus un Hepatopankreas Solungaç ve Kas Dokularındaki Krom Birikimi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-05-05, 2010-05-07, Aksaray, Türkiye, 2010. 22

6. KARAYAKAR, F.; CİCİK, B.; ERDEM, C.; AY, Ö.; KARAYTUĞ, S.; ÇİFTÇİ, N., Mersin Körfezinden Avlanan ve Karaduvar Balıkçı Barınağından Tüketime Sunulan Çeşitli Balık Türlerindeki Ağır Metal Düzeyleri. Ulusal Su Günleri Sempozyumu 2009, 2009-09-29, 2009-10-01, Elazığ, Türkiye, 2009. 42

5. CİCİK, B.; ŞAHİN, Z.; KARAYAKAR, F.; ERDEM, C.; KARAYTUĞ, S.; ÇİFTÇİ, N., Bakırın Farklı Süre ve Ortam Derişimlerinde Oreochromis niloticus da Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. Ulusal Su Günleri 2009 Sempozyumu, 2009-09-29, 2009-10-01, Elazığ, Türkiye, 2009. 32

4. MAZMANCI, B.; KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S.; ÇAVAŞ, T., Zeytin Karasuyunun Tilapia Oreochromis niloticus da Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin Araştırılması . 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, 2008-06-23, 2008-06-27, Trabzon, Türkiye, 2008. 42

3. GÜL, M.; ÖZBEK, A.; KARAYAKAR, F.; KURT, M., Güncel Biyolojik Faktörlerin Mersin Körfezi G Türkiye Kıyı Morfolojisine Etkileri. 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2008-03-24, 2008-03-28, Ankara, Türkiye, 2008. 37

2. CİCİK, B.; AY, Ö.; KARAYAKAR, F., Cyprinus carpio L da Bakırın Kas ve Karaciğer Dokularındaki Birikiminin Total Protein Derişimi Üzerine Etkileri. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2004-06-21, 2004-06-24, Adana, Türkiye, 2004. 50

1. KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; CİCİK, B.; ERDEM, C., Clarias lazera Valenciennes 1840 da Bakırın Serum Glukoz ve Kortizol Düzeyi Üzerine Etkileri. XVII.Ulusal Biyoloji Kongresi, 2004-06-21, 2004-06-24, Adana, Türkiye, 2004. 47

Ulusal - Özet - Poster 146

7. KARAYAKAR, F.; IŞIK, U.; CİCİK, B., Karataş (Adana) Balıkçı Barınağından Tüketime Sunulan Ekonomik Öneme Sahip Balık Türlerindeki Ağır Metal Düzeyleri. Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 25

Scientific_Meetings_003.pdf

6. KARAYAKAR, F.; YURT, Ö.; CİCİK, B., Oreochromisniloticus(Linnaeus, 1758)’un Farklı Dokularında Sıcaklığın Kadmiyum Birikimi Üzerine Etkisi. Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 25

Scientific_Meetings_004.pdf

5. KARAYAKAR, F.; YAVUZ, A.; CİCİK, B., Kurşun ve Kurşun+EDTA Karışımının Clarias gariepinus’un Dokularındaki Metal Birikim Düzeyleri. 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2017-09-12, 2017-09-15, Sinop, Türkiye, 2017. 25

4. KARAYAKAR, F.; SEÇEN, F.; CİCİK, B., Çinko ve Çinko+EDTA Karışımlarının Cyprinus carpio’nun Dokularındaki Metal Birikimi. 19.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2017-09-12, 2017-09-15, SİNOP, Türkiye, 2017. 25

Scientific_Meetings_002.pdf

3. KORKMAZ, C.; ÇİFTÇİ, N.; KARAYAKAR, F.; AY, Ö.; CİCİK, B., Oreochromis niloticus ta Kadmiyumun Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri. VII.Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 2016-08-31, 2016-09-02, Mersin, Türkiye, 2016. 17

2. ÇİFTÇİ, N.; KORKMAZ, C.; AY, Ö.; KARAYAKAR, F.; CİCİK, B., Bakır ve Kurşunun Oreochromis niloticus da Hepatosomatik İndeks Gonadosomatik İndeks ve Kondüsyon Faktörü Üzerine Etkileri . Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2015-09-01, 2015-09-04, İzmir, Türkiye, 2015. 15

1. CİCİK, B.; ERDEM, C.; ÇİFTÇİ, N.; KARAYAKAR, F.; KARAYTUĞ, S.; AY, Ö., Callinectes sapidus Rathbun 1896 un Hepatopankreas Solungaç ve Kas Dokularındaki Bakır Birikimi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, 2010-05-05, 2010-05-07, Aksaray, Türkiye, 2010. 13

Ulusal - Yürütücü 500

5. Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)’nun Farklı Dokularında Sıcaklığın Kadmiyum Birikimi ve Atılımı Üzerine Etkisi , BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2555, 10904 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

4. Karataş (Adana) Balıkçı Barınağından Tüketime Sunulan Ekonomik Öneme Sahip Balık Türlerindeki Ağır Metal Düzeyleri, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2554, 10948 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

3. Kurşun ve Kurşun+EDTA Karışımının Clarias gariepinus (Burchell 1822)’un Dokularındaki Metal Birikim Düzeyleri, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2071, 10961 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

2. Çinko ve Çinko+EDTA Karışımlarının Etkisinde Cyprinus carpio (Linnaeus 1758)’nun Dokularındaki Metal Birikimi, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2178, 10985 EUR, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

1. Bakır, Bakır+Kalsiyum, Bakır+Magnezyum ve Bakır+EDTA Karışımlarının Etkisinde Oreochromis niloticus (L.)’un Karaciğer, Böbrek, Solungaç, Dalak ve Kas Dokularındaki Metal Birikimi, BAP, Proje No: 2015-TP2-1211, 6980 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

Ulusal - Uzman 0

1. Mersin Çocuk Üniversitesi BİZİM DENİZ AKDENİZ, TÜBİTAK, Proje No: 1394837, 0 TL, Uzman, Devam ediyor... 0

Ulusal - Araştırmacı 50

2. Yeni (Bis) Triazol Türevi Bileşiklerin Sentezi, Antimikrobiyal ve Antioksidan Özellikleri ile DNA Etkileşimlerinin İncelenmesi , Tübitak-1002, Proje No: 3084498, 43158 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

1. Mersin İli Deniz Balıkları Faunasının Belirlenmesi , BAP, Proje No: 2017-2-AP2-2353, 12500 TL, Araştırmacı, 2020, Devam ediyor... 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

6. Faruk İNETAŞ, Bakır, Bakır+Kalsiyum, Bakır+Magnezyum ve Bakır+EDTA Karışımlarının Etkisinde Oreochromis niloticus (L.)’un Karaciğer, Böbrek, Solungaç, Dalak ve Kas Dokularındaki Metal Birikimi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

5. OĞUZ BAVBEK, MERSİN KÖRFEZİNDE AVLANAN BALIK TÜRLERİNDEKİ AĞIR METAL DÜZEYLERİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

4. ÖZGE YURT, Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)’nun Farklı Dokularında Sıcaklığın Kadmiyum Birikimi ve Atılımı Üzerine Etkisi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

3. UMUT IŞIK, Karataş (Adana) Balıkçı Barınağından Tüketime Sunulan Ekonomik Öneme Sahip Balık Türlerindeki Ağır Metal Düzeyleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

2. Adeviye YAVUZ, Clarias gariepinus (BURCHELL 1822)’UN DOKULARINDAKİ KURŞUN BİRİKİMİ ÜZERİNE EDTA’NIN ETKİLERİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

1. Fikret SEÇEN, Cyprinus carpio (Linnaeus 1758)’NUN DOKULARINDAKİ ÇİNKO BİRİKİMİ ÜZERİNE EDTA'NIN ETKİLERİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Oğuz BAVBEK, , Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

1. ŞEHMUS BAŞDUVAR, Ders Aşamasında, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 400

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF223 Türkiye Suları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUF223 Türkiye Suları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 596 Balıklarda Anestezi Uygulamala Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF212 Balık Sistematiği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-2-4
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUF223 Türkiye Suları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUÜ 594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF212 Balık Sistematiği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-2-4
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUÜ 594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUF223 Türkiye Suları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUÜ 597 Balık Hematolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUF212 Balık Sistematiği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-2-4
Bahar SUÜ 587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUF223 Türkiye Suları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 594 Su Ürünlerinde Temel Bilim Uyg Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF212 Balık Sistematiği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-2-4
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUÜ 587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar TEZ Tez Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz SUF223 Türkiye Suları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-597 Balık Hematolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF212 Balık Sistematiği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-2-4
Bahar SUÜ-587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Bahar SUÜ-586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz SUF223 Türkiye Suları Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Güz SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF212 Balık Sistematiği Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-2-4
Bahar SUÜ-587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Bahar SUÜ-586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz SUÜ-586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF476 Su Ürünleri Mevzuatı Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SÜF-462 Sucul Ekosistemler Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-0-2
Bahar SUÜ-586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz SUÜ-587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz SUÜ-586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Yaz SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Yaz SUF476 Su Ürünleri Mevzuatı Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
Bahar SUÜ-587 Balıkların Hayvan Modeli Olara Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Bahar SUÜ-586 Sucul Ortamlardaki Kirliliğin Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz SUÜ-585 Doğu Akdenizin Egzotik Omurgal Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 3-0-3
Güz OSD Balık Yemekleri Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF462 Sucul Ekosistemler Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
şahin, M.; Karayakar, F.; Erdogan, K.; Bas, F.; Colak, T. Liver tissue trace element levels in HepB patients and the relationship of these elements with histological injury in the liver and with clinical parameters. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS İN MEDİCİNE AND BİOLOGY, 2018, 45, 70-77.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jtemb.2017.09.014
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
çiftçi, N.; Karayakar, F.; Cicik, B. Effects of Clinoptilolite on Copper Accumulation of Oreochromis niloticus. NATURAL AND ENGİNEERİNG SCİENCES, 2018, 3, 95-102.
http://dx.doi.org/10.28978/nesciences.424535
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)