Doç.Dr. Talas Fikret Kurnaz

Birim
:
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Myo Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
fkurnaz@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
fkurnaz@sakarya.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-12-30 13:47:39
DÜZENLEME
:
2021-12-28 11:38:31
PUAN
:
18354
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, Diğer, 76,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2011
Doktora Tezi

1. İstanbul Esenler zeminlerinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) tabanlı geoteknik mikrobölgelemesi Danışman: Dr. Şefik RAMAZANOĞLU, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, sakarya, Türkiye, 2011.

Yüksek Lisans Tezi

1. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sakarya İli Erenler Bölgesi Mikrobölgeleme Haritalarının Oluşturulması Danışman: Dr. Can KARAVUL, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, sakarya, Türkiye, 2006.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2003-12-31 - 2012-02-15
YRD. DOÇ. DR. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012-02-15 - 2016-11-24
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-12-01 - 2018-12-01
DR.ÖĞR.ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-12-01 - 2020-03-25
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-03-25 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-12-15 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-12-15 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-12-15 - 2020-12-15
BÖLÜM BAŞK. YARD. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015-04-15 - 2016-11-24
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 9700
2020
11. Kurnaz, T.; Ince, Y. Evaluation of seismic hazard with probabilistic approach for Antakya Province (Turkey). JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCİENCE, 2020, 129, 1-14. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12040-020-01438-5

10. Kurnaz, T.; Kaya, Y. The performance comparison of the soft computing methods on the prediction of soil compaction parameters. ARABİAN JOURNAL OF GEOSCİENCES, 2020, 13, 1-13. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12517-020-5171-9

2019
9. Kurnaz, T.; Kaya, Y. SPT-based liquefaction assessment with a novel ensemble model based on GMDH-type neural network. ARABİAN JOURNAL OF GEOSCİENCES , 2019, 12, 1-14. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12517-019-4640-5

8. Kurnaz, T.; Kaya, Y. Prediction of the California bearing ratio (CBR) of compacted soils by using GMDH-type neural network. THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS, 2019, 134, 1-15. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1140/epjp/i2019-12692-0

7. Kurnaz, T.; Kaya, Y. A novel ensemble model based on GMDH-type neural network for the prediction of CPT-based soil liquefaction. ENVİRONMENTAL EARTH SCİENCES, 2019, 78, 1-14. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12665-019-8344-7

6. Kurnaz, T. A microzonation study for coastal zone land-use planning: Kandira, Izmit (Turkey), case study. INDİAN JOURNAL OF GEO-MARİNE SCİENCES, 2019, 48, 1616-1626. 1000 + 0
Publications_001.pdf

2018
5. Fikret Kurnaz, T.; Kaya, Y. The comparison of the performance of ELM, BRNN, and SVM methods for the prediction of compression index of clays. ARABİAN JOURNAL OF GEOSCİENCES , 2018, 11, 1-14. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12517-018-4143-9

4. Dagdeviren, U.; Demir, A.; Kurnaz, T. Evaluation of the Compressibility Parameters of Soils Using Soft Computing Methods. SOİL MECHANİCS AND FOUNDATİON ENGİNEERİNG, 2018, 55, 173-180. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s11204-018-9522-4

3. Ince, Y.; Kurnaz, T. Probabilistic seismic hazard analysis of Kahramanmaras Province, Turkey. ARABİAN JOURNAL OF GEOSCİENCES, 2018, 11, 1-11. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s12517-018-3434-5

2016
2. Kurnaz, T.; Dagdeviren, U.; Yildiz, M.; Ozkan, O. Prediction of compressibility parameters of the soils using artificial neural network. SPRİNGERPLUS, 2016, 5, 1-11. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1186/s40064-016-3494-5

2015
1. Karavul, C.; Arig, N.; Kurnaz, T.; Demirkol, A. Buried underground archaeological structures investigation with electrical method: diyarbakir Ulu Mosque (Turkey). OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS, 2015, 9, 304-310. 750 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. Kurnaz, T. KIYI YERLEŞKESİ ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI İÇİN ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ, KANDIRA, İZMİT. SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF SCİENCE, 2017, 21, 816-823. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.303222

3. Kurnaz, T. Evaluatıon of the Soil Characteristics and Liquefaction Risk in Kazimpasa, Adapazari (Turkey), Case Study. TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG , 2017, 1, 18-24. 200 + 0
2013
2. KURNAZ, T.; R, Ş.; KARAVUL, C. GIS-based data analysis from multiple soil investigations for urban land-use planning: Esenler district, Istanbul (Turkey). JOURNAL OF FOOD, AGRİCULTURE AND ENVİRONMENT, 2013, 11, 1707-1714. 200 + 0
2011
1. KURNAZ, T.; RAMAZANOĞLU, Ş.; KARAVUL, C. Urban Microzonation Study For Esenler District, Istanbul, Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF THE PHYSİCAL SCİENCES, 2011, 6(21), 4933-4946. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2014
1. KURNAZ, T.; RAMAZANOĞLU, Ş. Yerleşime uygunluğun Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile sorgulanması, Esenler (İstanbul) örneği. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 18, 171-182. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 750
1. KURNAZ, T. ZEMİN MEKANİĞİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, ISBN: 978-625-8061-02-4, İKSAD, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 154 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 250
2. KURNAZ, T. YERBİLİMLERİ PROBLEMLERİNE MODEL YAKLAŞIMLARI, ISBN: 978-625-7897-99-0, İKSAD YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 159 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2020. 250
3. KURNAZ, T. DEPREMLER, KENT PLANLAMA VE GEOTEKNİK ZEMİN UYGULAMALARI, ISBN: 978-625-7279-88-8, İKSAD, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 168 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3340

17. KURNAZ, T., Evaluation of the soil conditions in Alikahya Region (İzmit). 1st Advanced Engineering Days (AED), 2021-12-23, 2021-12-23, Mersin, Türkiye, 2021. 200

16. Başeren, B.; Kurnaz, T., INVESTIGATION OF SOIL PROPERTIES IN THE WEST OF ERDEMLI (MERSIN) DISTRICT CENTER . CISET - 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology 10-12 October, 2019, Mersin / TURKEY 1 , 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 200

15. Başeren, B.; Kurnaz, T., INVESTIGATION OF SOIL PROPERTIES IN OLD MEZITLI LOCATION OF MEZITLI (MERSIN) DISTRICT . CISET - 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology 10-12 October, 2019, Mersin / TURKEY 1, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, 2019. 200

14. Kurnaz, T., İzmit-Yazlık Bölgesi Zemin Özelliklerinin İncelenmesi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

13. Kurnaz, T., Bulanık Mantık Modeli Kullanılarak Zemin Sıvılaşmasının Tahmini. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

12. Kurnaz, T., Zeminlerde Sıvılaşma Potansiyelinin Yapay Sinir Ağları ile Değerlendirilmesi . Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 200

11. Kurnaz, T., Kandıra İlçesi (Kocaeli) Kıyı Yerleşkesi Zemin Özelliklerinin İncelenmesi. 1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 200

10. Dağdeviren, U.; Kurnaz, T., Kumların SPT’ye Dayalı Sıvılaşma Analizi İçin Basitleştirilmiş Grafik Yöntem. 1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 200

9. KURNAZ, T.; DAĞDEVİREN, U.; YILDIZ, M.; ÖZKAN, Ö., İnce Daneli Zeminlerin Sıkışma İndisinin Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA, 2015-09-01, 2015-09-05, ÜSKÜP, Makedonya, 2015. 190

8. İLHAN, M.; KURNAZ, T.; DAĞDEVİREN, U., An investigation on the correlations between index properties and shear strength of fine-grained soils by regression analysis and artificial neural networks (ANN): Adapazari, Turkey. International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians, 2014-05-17, 2014-05-20, ANTALYA, Türkiye, 2014. 200

7. KURNAZ, T.; RAMAZANOĞLU, Ş., Determination the probable soil amplifications from shear wave velocities in Esenler District. International Geophysical Conference and Oil & Gas Exhibithion, 2012-09-17, 2012-09-19, İSTANBUL, Türkiye, 2012. 200

6. KURNAZ, T.; KIYAK, A.; KARAVUL, C., Creating The Spt (Standart Penetration Test) Maps Of Erenler Region In Sakarya By Using Geographic Information Systems (Gis). International Earthquake Symposium, 2009-08-17, 2009-08-19, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 200

5. KURNAZ, T.; KIYAK, A.; KARAVUL, C., Creating The Microzonation Maps Of Sapanca Town By Using Geographic Information Systems (Gis). International Earthquake Symposium, 2009-08-17, 2009-08-19, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 200

4. KURNAZ, T.; KIYAK, A.; KARAVUL, C., Creating The Spt (Standart Penetration Test) Maps Of Derince Town (Kocaeli) By Using Geographic Information Systems (Gis). International Earthquake Symposium, 2009-08-17, 2009-08-19, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 200

3. SÜNBÜL, A.; SÜNBÜL, F.; KURNAZ, T.; GÜNDÜZ, Z., Bulanık Mantık Metodu ile Adapazarı Kriterine Bağlı Sıvılaşma Potansiyeli Analizi. International Earthquake Symposium, 2007-10-22, 2007-10-24, KOCAELİ, Türkiye, 2007. 150

2. KARAVUL, C.; KURNAZ, T.; KIYAK, A., Gölcük İlçesi (İzmit) Sismik Hız ve Mikrotremor Çalısmalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle Hazırlanan Haritalar Üzerinde İncelenmesi. International Earthquake Symposium, 2007-10-22, 2007-10-24, KOCAELİ, Türkiye, 2007. 200

1. KARAVUL, C.; KURNAZ, T.; KIYAK, A., Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak İzmit ili Gölcük İlçesi Sismik Hız Haritalarının Oluşturulması. The 17th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 2006-11-14, 2006-11-17, ANKARA, Türkiye, 2006. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. KURNAZ, T.; DEMİR, A.; SÜNBÜL, A., Adapazarı Zeminlerinde Çin Kriterine Dayanılarak Yapay Sinir Ağları ile Sıvılaşma Analizi ve Tahmini. International Earthquake Symposium, 2007-10-22, 2007-10-24, KOCAELİ, Türkiye, 2007. 100

Uluslararası - Özet - Poster 145

4. KURNAZ, T.; RAMAZANOĞLU, Ş., Geographıc Informatıon Systems (GIS) Based Mıcrozonatıon For Esenler Town (Istanbul). 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2010-10-18, 2010-10-22, ADANA, Türkiye, 2010. 50

3. BEYHAN, G.; KARAVUL, C.; KESKİNSEER, A.; KURNAZ, T., Sakarya-Kazımpasa Bölgesinin Jeofizik ve Jeoteknik Yöntemler İle İncelenmesi. International Earthquake Symposium, 2009-08-17, 2009-08-19, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 32

2. BEYHAN, G.; KARAVUL, C.; KIYAK, A.; KESKİNSEZER, A.; KURNAZ, T., Sakarya-Erenler Bölgesi İçin Spt-Vs Korelasyon Katsayılarının Tespit Edilmesi. International Earthquake Symposium, 2009-08-17, 2009-08-19, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 25

1. BEYHAN, G.; KARAVUL, C.; KURNAZ, T.; KESKİNSEZER, A., Kocaeli-Alikahya Bölgesinin Jeofizik ve Jeoteknik Yöntemler İle İncelenmesi. International Earthquake Symposium, 2009-08-17, 2009-08-19, KOCAELİ, Türkiye, 2009. 37

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 555

6. YALÇIN, H.; KURNAZ, T.; ÖZALTAN, İ., Gediz Fayı ve Çevresinin Deprem Tehlike Analizi. 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 2013-09-25, 2013-09-27, HATAY, Türkiye, 2013. 100

5. SÜNBÜL, F.; KURNAZ, T.; SÜNBÜL, A., Zemin Parametreleri Çalışmalarında NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) Teknolojisi Kullanımı ve Güncel Çalışmalar. 1. Ulusal Doğal Afetler ve Yerbilimleri Sempozyumu, 2008-03-19, 2008-03-22, SAKARYA, Türkiye, 2008. 100

4. KARAVUL, C.; KIYAK, A.; KURNAZ, T., Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Hazırlanan Zemin Haritalarında Veri Analizinin Önemi. 4. Cografi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 2006-09-13, 2006-09-16, İSTANBUL, Türkiye, 2006. 100

3. KARAVUL, C.; KURNAZ, T.; KIYAK, A., Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak İki Farklı Yaklaşımla Adapazarı Kenti SPT (Standart Penetrasyon Testi) Haritalarının Oluşturulması. 4. Cografi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 2006-09-13, 2006-09-16, İSTANBUL, Türkiye, 2006. 100

2. KARAVUL, C.; KURNAZ, T.; BEYHAN, G.; KIYAK, A., Cografi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Adapazarı Zemin Sıkılık Durumunun Haritalanması. Deprem Sempozyumu, 2005-03-23, 2005-03-25, KOCAELİ, Türkiye, 2005. 85

1. KARAVUL, C.; DEDEBALİ, Z.; KURNAZ, T.; SÜNBÜL, F.; ERHAN, A., Depremlerin Önceden Tahmini Üzerine Yeni Bir Yaklaşım, Çoklu-Yöntem Sistemi, Pilot Bölge Sakarya Baseni. Deprem Sempozyumu, 2005-03-23, 2005-03-25, KOCAELİ, Türkiye, 2005. 70

Ulusal - Yürütücü 100

1. Adapazarı İnce Daneli Zeminlerinin Oturma ve Dayanım Parametrelerinin Fiziksel Özelliklerden Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması,, BAP, Proje No: 2012-01-14-008, 16500 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Adapazarı Mikrobölgeleme Haritalarının Oluşturulması,, BAP, Proje No: 2005-14, 10000 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Barış Başeren, Şevlerde stabilitenin makine öğrenme yöntemleri ile değerlendirilmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021, Tamamlandı. 200

5. Ebru Bayram, İZMİR İLİ OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

4. Emine Öztürk, SIKIŞTIRILMIŞ ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜNÜN DENEYSEL VE İSTATİKSEL YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

3. Mert Aydın, GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİĞİ İLE GRANÜLER ZEMİNLERDE DANE BOYUTU ANALİZİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200

2. Yiğit İNCE, KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNİN OLASILIKSAL SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

1. Mustafa İlhan, ADAPAZARI ZEMİNLERİNE AİT FİZİKSEL, MEKANİK ve DİNAMİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 13
1. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT , [ 2018 : 1 ] . 5
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 4
3. KARAELMAS SCIENCE AND ENGINEERING JOURNAL , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
1. JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI , Üye No: 16047, Türkiye, 2012-04-15-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz İNŞ 533 Mikro Bölgeleme ve İlkeleri Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz İNŞ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Güz İNŞ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Güz İNT205 Karayolları İnşaatı Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) 2-1-3
Güz TRF203 Zemin Mekaniği Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2-2-3
Güz TRF 107 Çevre Koruma Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2-0-2
Güz İNT211 Mesleki Uygulamalar Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) ( 2-2-3
Güz İNT205 Karayolları İnşaatı Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) ( 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İNŞ 534 Geoteknikte Güncel Konular Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar İNŞ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Bahar İNŞ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Bahar İNT202 Şantiye Organizasyonu Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) 3-1-4
Bahar İNT202 Şantiye Organizsayonu Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) ( 3-1-4
Bahar *TRF220 *Yol Geotekniği Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 3-0-3
Bahar TRF204 Köprüler ve Tüneller Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz İNŞ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Güz İNŞ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Güz İNŞ 533 Mikro Bölgeleme ve İlkeleri Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz İNT205 Karayolları İnşaatı Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) ( 2-1-3
Güz İNT205 Karayolları İnşaatı Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) 2-1-3
Güz İNT211 Mesleki Uygulamalar Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) ( 2-2-3
Güz TRF 107 Çevre Koruma Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2-0-2
Güz TRF203 Zemin Mekaniği Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖÖ410 Öğretmenlik Uygulaması - II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İNŞ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar İNŞ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Bahar İNŞ 534 Geoteknikte Güncel Konular Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Bahar İNT202 Şantiye Organizasyonu Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) 3-1-4
Bahar *TRF220 *Yol Geotekniği Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 3-0-3
Bahar TRF204 Köprüler ve Tüneller Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2-2-3
Bahar İNT202 Şantiye Organizsayonu Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) ( 3-1-4
Güz İNŞ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Güz İNŞ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Güz İNŞ 533 Mikro Bölgeleme ve İlkeleri Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz İNT205 Karayolları İnşaatı Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) ( 2-1-3
Güz İNT211 Mesleki Uygulamalar Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) ( 2-2-3
Güz TRF 107 Çevre Koruma Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2-0-2
Güz İNT205 Karayolları İnşaatı Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) 2-1-3
Güz TRF203 Zemin Mekaniği Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim 4-0-0
Bahar İNŞ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim D 4-0-0
Bahar İNT202 Şantiye Organizsayonu Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) ( 3-1-4
Bahar İNT202 Şantiye Organizasyonu Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) 3-1-4
Bahar INŞ256 Karayolları İnşaatı II Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( 2. Öğreti 2-1-3
Bahar INS256 *Karayolları İnşaatı II Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi 2-1-3
Bahar TRF204 Köprüler ve Tüneller Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2-2-3
Bahar *TRF220 *Yol Geotekniği Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 3-0-3
Güz TRF 107 Çevre Koruma Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2-0-2
Güz İNT205 Karayolları İnşaatı Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) 2-1-3
Güz İNT205 Karayolları İnşaatı Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) ( 2-1-3
Güz İNT211 Mesleki Uygulamalar Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) ( 2-2-3
Güz TRF203 Zemin Mekaniği Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İNT202 Şantiye Organizsayonu Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) ( 3-1-4
Bahar İNT202 Şantiye Organizasyonu Teknik Bilimler Meslek Yükseko İnşaat Teknolojisi ( İkmep ) 3-1-4
Bahar TRF204 Köprüler ve Tüneller Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2-2-3
Bahar *TRF220 *Yol Geotekniği Teknik Bilimler Meslek Yükseko Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Kurnaz, T. ZEMİN MEKANİĞİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, ISBN: 978-625-8061-02-4, İKSAD, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 154 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
KURNAZ, T., Evaluation of the soil conditions in Alikahya Region (İzmit). 1st Advanced Engineering Days (AED), 2021-12-23, 2021-12-23, Mersin, Türkiye, 2021.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl