Dr. Öğr. Üyesi GAMZE BİREL

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
42080
Faks
:
+90-324-3412823
E-MAIL
:
gamzekurt@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-06-14 13:50:48
DÜZENLEME
:
2020-04-19 02:21:26
PUAN
:
5912
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 81.25000
İngilizce, Çok iyi, YÖKDİL, 90
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS İLKÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA İLKÖĞRETİM EĞİTİMİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Gelişimleri: Bir Mikroöğretim Ders Araştırması Danışman: Dr. Erdinç Çakıroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2016.

Yüksek Lisans Tezi

1. Öğretmen Yetiştiricilerinin Bakış Açılarının İncelenmesi: 1982, 1998 ve 2006 Öğretmen Eğitimi Reformları Danışman: Dr. Çiğdem Haser, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2009.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007-10-19 - 2016-05-23
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-06-03 - 2018-02-01
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-02-01 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2020
3. Önel, F.; dalkılınç, f.; Özel, N.; Deniz, Ş.; Balkaya, T.; KURT BİREL, G. Ortaokul Matematik Öğretmenleri Ölçme-Değerlendirmeyi Nasıl Yapıyor? Bir Durum Çalışması. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2020, 28, 1448-1459. 0 + 0
https://doi.org/10.24106/kefdergi.4113

Publications_008.pdf

2. KURT, G.; COŞKUNTUNCEL, O. Assessment of Elementary Mathematics Teachers’ Probability Content Knowledge in terms of Different Meanings of Probability. TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ, 2020, 11, 706-732. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.16949/turkbilmat.728122

Publications_007.pdf

2017
1. KURT BİREL, G. The Investigation of Pre-service Elementary Mathematics Teachers’ Subject Matter Knowledge About Probability. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 348-362. 0 + 6
http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.306023

Publications_005.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 200
2022
3. DENİZ, Ş.; KURT, G. Investigation of Mathematical Modeling Processes of Middle School Students in Model-Eliciting Activities (MEAs): A STEM Approach. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH (PER), 2022, 9, 150-177. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17275/per.22.34.9.2

Publications_009.pdf

2. Deniz, Ş.; KURT, G. Investigation of Mathematical Modeling Processes of Middle School Students in Model-Eliciting Activities (MEAs): A STEM Approach. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH, 2022, 9, 150-177. 100 + 0
10.17275/per.22.34.9.2

2020
1. KURT BİREL, G.; Deniz, Ş.; Önel, F. Analysis of Primary School Teachers Knowledge of Geometry. LNTERNATİONAL ELECTRONİC JOURNAL OF ELEMENTARY EDUCATİON, 2020, 12, 303-309. 0 + 0
10.26822/iejee.2020459459

Publications_006.pdf

Uluslararası - Endekste taranmıyor 0
2017
1. KURT BİREL, G. Matematik eğitimi araştırmaları bağlamında yeni bir yaklaşım: Ders imecesi. STUDİES İN EDUCATİONAL RESEARCH AND DEVELOPMEN, 2017, 1, 60-82. 0 + 0
Ulusal - Diğer 0
2017
1. Kurt Birel, G. Matematik eğitimi araştırmaları bağlamında yeni bir yaklaşım: Ders imecesi. STUDİES İN EDUCATİONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2017, 1, 60-82. 0 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 500
1. Kurt, G. Teacher Educators' Perspectives in Turkish Teacher Education Context: Changes in 1982, 1998 and 2006, ISBN: 3838319834, LAP Lambert Academic Publishing , Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 148 Sayfa, İngilizce, Berlin, Türkiye, 2010. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 500
1. KURT BİREL, G.; Önel, F. Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları IV, ISBN: 9786258299724, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 250 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1160

5. BİREL, G.; Önel, F.; Dalkılınç, F.; Özel, N.; Aritürk, O.; Deniz, Ş.; Balkaya, T., Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Tasarım Araştırması.. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TürkBilmat 2019, 26-28 Eylül 2019, 2019-09-26, 2019-09-28, İzmir, Türkiye, . 160

4. BİREL, G., Young children’s informal statistical inference experiences through constructing a pictograph. Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 2019-02-05, 2019-02-10, Utrecht, Hollanda, . 200

3. BİREL, G.; ÇAKIROĞLU, E., Preservice Mathematics Teachers’s TPACK Development in Statistics Teaching: A Microteaching Lesson Study. 10th International Conference on Teaching Statistics, 2018-07-08, 2018-07-13, Kyoto, Japonya, . 200

2. Kurt, G., The investigation of understanding of preservice elementary mathematics teachers about data displays",. Ninth Congress of European Research in Mathematics Education, 2015-02-04, 2015-02-08, Prague, Çek Cumhuriyeti, 2015. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

1. Kurt, G., The investigation of content knowledge of preservice elementary mathematics teachers about probability.. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, 2014-05-16, 2014-05-18, Konya, Türkiye, 2014. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 340

6. Önel, F.; Dalkılınç, F.; Özel, N.; Deniz, Ş.; Balkaya, T.; BİREL, G., Ortaokul matematik öğretmenleri ölçme değerlendirmeyi nasıl yapıyor? Bir durum çalışması.. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TürkBilmat 2019, 26-28 Eylül 2019, 2019-09-26, 2019-09-28, İzmir, Türkiye, . 40

5. KURT BİREL, G.; ÇAKIROĞLU, E., PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS' TPACK DEVELOPMENT IN STATISTICS TEACHING: A MICROTEACHING LESSON STUDY. 10th International Conference on Teaching Statistics (ICOTS), 2018-07-08, 2018-07-13, Kyoto, Japonya, 2018. 0

http://iase-web.org/Conference_Proceedings.php?p=ICOTS_10_2018

4. BİREL, G., The Analysis of Probabilistic and Statistical Thinking of Young Children. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK 2018), 2018-04-18, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 100

3. Kurt Birel, G., An Investigation of statistical content in middle grade mathematics textbooks in Turkey. 6. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2017-05-04, 2017-05-06, Girne, KKTC, 2017. 0

Scientific_Meetings_002.pdf

2. Kurt, G.; Akyüz, D., Content Knowledge of Preservice Mathematics Teachers About Measures of Central Tendency. International Society of Educational Research, 2014-10-29, 2014-12-02, Nevşehir, Türkiye, 2014. 100

1. Kurt, G.; Haser, Ç., A study of mathematics teacher education reforms in Turkey: Rationales, needs, and structures. The European Conference on Educational Research 2009, 2009-09-25, 2009-09-30, Vienna, Avusturya, 2009. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Kurt, G., An Investigation of teacher education issues in Turkey regarding the perspectives of teacher educators. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2010-11-11, 2010-11-13, Antalya, Türkiye, 2010. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 300

7. BİREL, G.; GÖK, G.; YILMAZ, S., Okul Öncesinde Arılar ve Tozlaşmanın Stem Etkinliği ile Öğretimi: Bir Öğretim Deneyi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, . 50

6. YILMAZ, Z.; AŞIK, G.; BİREL, G., Eğitim Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Yüksek Lisans Öğrencilerinin İstatistiğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi - UFBMEK2018, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, . 50

5. Balkaya, T.; BİREL, G., Ortaokul Öğrencilerinin Sütun Grafiği ile İlgili İstatistiksel Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, . 50

4. BİREL, G.; GÖK, G.; YILMAZ, S., Okul Öncesinde Arılar ve Tozlaşmanın STEM Etkinliği ile Öğretimi: Bir Öğretim Deneyi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018-10-04, 2018-10-06, Denizli, Türkiye, . 50

3. Kurt Birel, G.; Coşkuntuncel, O., Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Olasılık Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3, 2017-05-17, 2017-05-19, Afyon, Türkiye, 2017. 0

Scientific_Meetings_003.pdf

2. BİREL, G.; Coşkuntuncel, O., Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Olasılık Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2017-05-17, 2017-05-19, Afyon, Türkiye, 2017. 50

http://www.bilmat.org/turkbilmat_2017/

1. Kurt, G.; Haser, Ç., Türkiye’de öğretmen yetiştirme reformları üzerine inceleme: Gerekçeler, ihtiyaçlar ve reform yapıları. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2009-11-01, 2009-11-03, İzmir, Türkiye, 2009. 50

Ulusal - Yürütücü 100

1. Ortaokul Öğrencilerinin Model Oluşturma Etkinlikleri (MOE) Aracılığıyla STEM Eğitiminde Matematiksel Modelleme Süreçlerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2019-3-TP2-3736, 3750 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Ortaokul Öğrencilerinin Model Oluşturma Etkinlikleri (MOE) Aracılığıyla STEM Eğitiminde Matematiksel Modelleme Süreçlerinin İncelenmesi, Araştırma Projesi, Proje No: , 3750 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Şule Deniz, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MODEL OLUŞTURMA ETKİNLİKLERİ (MOE) ARACILIĞIYLA STEM EĞİTİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Tuğçe Balkaya, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TINKERPLOTS YAZILIMI İLE İSTATİSTİKSEL MODELLEME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SEP303 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF307 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz İMS001 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP415 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz SEP303 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz İMS007 Matematik Öğretiminde Etkinlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İMA307 Geometri ve Ölçme Öğretimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz MÖP 542 Matematik Eğitiminde Nitel Ara Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 516 Matematik Eğitiminde Güncel So Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar İMS001 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar SNF308 Matematik Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF308 Matematik Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar GKZ008 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar EBD422 Kavram Öğretimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 542 Matematik Eğitiminde Nitel Ara Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz MÖP415 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP415 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz SNF307 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF307 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz İMS007 Matematik Öğretiminde Etkinlik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İMS003 İlkokul Matematik Öğretimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İMS001 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz İMS001 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 516 Matematik Eğitiminde Güncel So Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF308 Matematik Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF308 Matematik Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar EBD422 Kavram Öğretimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar MÖP 542 Matematik Eğitiminde Nitel Ara Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 516 Matematik Eğitiminde Güncel So Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SNF307 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz İMA101 Matematiğin Temelleri I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP415 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP415 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz SNF307 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz MÖP 542 Matematik Eğitiminde Nitel Ara Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 519 Matematik Eğitimi Araştırmalar Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi ( 3-0-3
Güz MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF102 Temel Matematik II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF102 Temel Matematik II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar SNF308 Matematik Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF308 Matematik Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar MÖP 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar MÖP 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz MÖP213 Matematik Eğitiminde Problem Ç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP213 Matematik Eğitiminde Problem Ç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz MÖP415 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP415 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz SNF101 Temel Matematik I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF307 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF307 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Yaz SNF307 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar OÖP206 Matematik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Bahar OÖÖ206 Okulöncesinde Matematik Eğitim Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar SNF308 Matematik Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Bahar MÖP406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-6-5
Bahar SNF308 Matematik Öğretimi II Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz FEN409 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz EBD161 ( Mb ) Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF307 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz MÖP415 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP415 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP315 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP213 Matematik Eğitiminde Problem Ç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz MÖP213 Matematik Eğitiminde Problem Ç Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz SNF307 Matematik Öğretimi I Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Deniz, .; Kurt, G. Investigation of Mathematical Modeling Processes of Middle School Students in Model-Eliciting Activities (MEAs): A STEM Approach. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH (PER), 2022, 9, 150-177.
http://dx.doi.org/10.17275/per.22.34.9.2
Deniz, .; Kurt, G. Investigation of Mathematical Modeling Processes of Middle School Students in Model-Eliciting Activities (MEAs): A STEM Approach. PARTİCİPATORY EDUCATİONAL RESEARCH, 2022, 9, 150-177.
10.17275/per.22.34.9.2
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Kurt birel, G.; önel, F. Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları IV, ISBN: 9786258299724, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 250 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Kurt birel, G.; önel, F. Güncel Alan Eğitimi Araştırmaları IV, ISBN: 9786258299724, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 250 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl