Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Çomak

Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17396
E-MAIL
:
gcomak@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
gurbuzcomak@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2021-09-28 17:05:55
DÜZENLEME
:
2021-09-30 11:52:44
PUAN
:
3635
YABANCI DİL
:
h-index
5
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS KİMYA NOTTİNGHAM ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2008
DOKTORA KİMYA NOTTİNGHAM ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Spectroscopic Investigations of High Pressure Fluids Danışman: Dr. Prof. Dr. Martyn Poliakoff, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Nottingham, İngiltere / Birleşik Krallık, 2012.

Yüksek Lisans Tezi

1. A New Approach to Synthesis of Phthalimide and Phthalate Derivatives Danışman: Dr. Prof. Dr. Martyn Poliakoff, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Nottingham, İngiltere / Birleşik Krallık, .

2. The Synthesis of Phthalate Derivatives in High Pressure, High Temperature Water Danışman: Dr. Prof. Dr. E. Sultan Giray, Çukurova Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3500
2018
6. Comak, G.; Wiseall, C.; Stevens, J.; Gomez, P.; Ke, J.; George, M.; Poliakoff, M. Pressure-Drop Method for Detecting Bubble and Dew Points of Multicomponent Mixtures at Temperatures of up to 573 K. JOURNAL OF CHEMİCAL & ENGİNEERİNG DATA, 2018, 63, 935-942. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.1021/acs.jced.7b00755

2016
5. Comak, G.; Foltran, S.; Ke, J.; Pérez, E.; Sánchez-Vicente, Y.; George, M.; Poliakoff, M. A synthetic-dynamic method for water solubility measurements in high pressure CO 2 using ATR–FTIR spectroscopy. THE JOURNAL OF CHEMİCAL THERMODYNAMİCS, 2016, 93, 386-391. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2015.09.024

2014
4. Skilton, R.; Bourne, R.; Amara, Z.; Horvath, R.; Jin, J.; Scully, M.; Streng, E.; Tang, S.; Summers, P.; Wang, J. Remote-controlled experiments with cloud chemistry. NATURE CHEMİSTRY, 2014, 7, 1-5. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1038/nchem.2143

2011
3. Novitskiy, A.; Ke, J.; Comak, G.; Poliakoff, M.; George, M. A Modified Golden Gate Attenuated Total Reflection (ATR) Cell for Monitoring Phase Transitions in Multicomponent Fluids at High Temperatures. APPLİED SPECTROSCOPY, 2011, 65, 885-891. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1366/10-06070

2010
2. Ke, J.; Sánchez-Vicente, Y.; Akien, G.; Novitskiy, A.; Comak, G.; Bagratashvili, V.; George, M.; Poliakoff, M. Detecting phase transitions in supercritical mixtures: an enabling tool for greener chemical reactions. -PROCEEDİNGS OF THE ROYAL SOCİETY A: MATHEMATİCAL, PHYSİCAL AND ENGİNEERİNG SCİENCES, 2010, 466, 2799-2818. 350 + 0
http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2010.0267

2007
1. Fraga-Dubreuil, J.; Çomak, G.; Taylor, A.; Poliakoff, M. Rapid and clean synthesis of phthalimide derivatives in high-temperature, high-pressure H2O/EtOH mixtures. GREEN CHEMİSTRY, 2007, 9, 1067-1067. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1039/B704405D

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 130
2019
1. Mills, A.; Gadelovits, S.; Leighton, M.; Comak, G. Oil System Health Management for Aerospace Gas Turbine Engines. INSTİTUTE OF ELECTRİCAL AND ELECTRONİCS ENGİNEERS, 2019, -1, 1-10. 130 + 5
http://dx.doi.org/10.1109/AERO.2019.8742088

Uluslararası - Araştırmacı 0

4. Polymer intermediates using Supercritical Fluids, Diğer (Uluslararası), Proje No: RG05CN, 30000000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

3. The End to End Engine Health Managetement (E2EEHM), Diğer (Uluslararası), Proje No: 113095, 40000000 TL, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 0

2. High-throughput development of carbon-polymer nanocomposites for marine applications (Carboncomp), AB, Proje No: CARBONCOMP-FP7-PEOPLE, 1537194 EUR, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0

1. Materials for Next Generation CO2 Transport Systems (MATTRAN), Diğer (Uluslararası), Proje No: EP/G061955/1, 18500000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl