Doç.Dr. Gökhan Güneş
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
13 Kasım 1982
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11114
E-MAIL
:
gokgunes@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
gokhangunes44@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-15 08:30:30
DÜZENLEME
:
2023-05-22 13:38:41
PUAN
:
15479
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, YÖKDİL, 87.50
Researcher ID
Scopus ID
h-index
2
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS İLKÖĞRETİM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2010
DOKTORA OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. Çocuklarin epistemolojik görüşlerinin ve öğrenme stillerinin Öklidyen geometrisinde modellenmesi Danışman: Dr. Nefise Semra Erkan, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2014.

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr/">http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr/

Yüksek Lisans Tezi

1. Öğretmen adaylarının temel astronomi konularında bilgi seviyeleri ile bilimin doğası ve astronomi öz-yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Danışman: Dr. Sedat Uçar, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2010.

http://libratez.cu.edu.tr/">http://libratez.cu.edu.tr/

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2010-02-09 - 2010-09-10
ARŞ. GÖR. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010-09-15 - 2014-12-22
DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2015-09-01 - 2020-07-03
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-07-09 - Devam ediyor
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-05-31 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ. DR. DEKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-10-21 - Devam ediyor
DR. ÖĞR. ÜYESİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-03-14 - Devam ediyor
DOÇ. DR. ALAN EDİTÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 2021-03-01 - Devam ediyor
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-01-17 - Devam ediyor
MÜDÜR V. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2016-03-14 - 2020-05-01
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4000
2023
4. GÜNEŞ, G. Personal play identity and the fundamental elements in its development process. CURRENT PSYCHOLOGY, 2023, 42, 7038-7048. 1000 + 0
10.1007/s12144-021-02058-y

2022
3. SAY, F.; GÜNEŞ, G.; BATI, K. Forest schools in Turkey in times of COVID-19. THE JOURNAL OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON, 2022, 53, 340-354. 1000 + 0
10.1080/00958964.2022.2132463

2. GÜNEŞ, G. Is the digitalization of play technological mutation or digital evolution?. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2022, 192, 638-652. 1000 + 0
10.1080/03004430.2020.1787402

2020
1. GÜNEŞ, G.; ŞAHİN, V. Preschoolers’ Thoughts on the Concept of Time. THE JOURNAL OF GENETİC PSYCHOLOGY, 2020, 181, 293-317. 1000 + 0
10.1080/00221325.2020.1753645

Publications_001.pdf

Uluslararası - British Education Index 200
2018
2. TAŞDAN BERKSOY, A.; GÜNEŞ, G. Children’s epistemological views according to their learning centre preferences. EDUCATİON 3-13, 2018, 46, 802-813. 100 + 0
10.1080/03004279.2017.1365094

1. GÜNEŞ, G.; ŞAHİN, V. The algorithm of mathematical modelling for learning styles of pre-school children. INFORMA UK LİMİTED, 2018, 47, 277-292. 100 + 0
10.1080/03004279.2018.1430844

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 460
5. GÜNEŞ, G.; BATI, K. Development of a scale on scientific epistemological views and investigation of epistemological views of prospective teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF RESEARCH İN EDUCATİON AND SCİENCE (IJRES), 2018, 4, 391-408. 100 + 0
10.21890/ijres.409299

4. BATI, K.; YETİŞİR, M.; ÇALIŞKAN, İ.; GÜNEŞ, G.; SAÇAN GÜL, E. Teaching the concept of time A steam-based program on computational thinking in science education. COGENT EDUCATİON, 2018, 5, 1-16. 60 + 0
10.1080/2331186X.2018.1507306

2017
3. GÜNEŞ, G.; BATI, K.; KATRANCI, M. An examination of the epistemological views and learning styles of pre-service teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2017, 13, 112-128. 100 + 0
2. GÜNEŞ, G.; TUĞRUL, B. Is chess just a game, or is it a mirror that reflects the child s inner world?. INTERNATİONAL JOURNAL OF RESEARCH İN EDUCATİON AND SCİENCE (IJRES), 2017, 3, 438-451. 100 + 0
10.21890/ijres.327902

2016
1. GÜNEŞ, G.; GÜNEŞ, G.; AKMAN, B. Children’s drawings and descriptions of their Ideal schools: A case study from Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2016, 12, 121-133. 100 + 0
Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 95
2018
1. GÜNEŞ, G.; ŞAHİN, V.; TAŞDAN BERKSOY, A.; ERKAN, N. Mathematical modeling of preschool children’s epistemological views. CRİTİCAL QUESTİONS İN EDUCATİON, 2018, 9, 117-136. 95 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1990
2022
10. GÜNEŞ, G.; TORAN, M. Challenges of COVID-19: Preschool Teachers Views and Experiences During the Quarantine. YAŞADIKÇA EĞİTİM, 2022, 36, 146-161. 200 + 0
10.33308/26674874.2022361367

2020
9. GÜNEŞ, G.; TUĞRUL, B.; DEMİR ÖZTÜRK, E. Oyun algısı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlikçalışması. ERKEN ÇOCUKLUK ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2020, 4, 29-51. 200 + 0
10.24130/eccd-jecs.1967202041147

2019
8. BATI, K.; YETİŞİR, M.; GÜNEŞ, G. A Comparative Analysis of the Effect of Students Affective Characteristics on Their Science Performance between Countries Based on PISA 2015 Data. HACETTEPE UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, 2019, 34, 999-1014. 200 + 0
10.16986/HUJE.2019050025

2018
7. KAYA, G.; AÇAR, D.; GÜNEŞ, G. 0 – 12 yaş çocuklarda problem davranışları olumlu yönde geliştirilme süreci. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 31, 167-187. 200 + 0
10.30794/pausbed.414802

6. GÜNEŞ, G. Okul öncesi aday öğretmenlerin öğrenme stillerinin matematiksel algoritmaya dayalı olarak modellenmesi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 51, 77-103. 200 + 0
10.30964/auebfd.405853

5. GÜNEŞ, G. Okul öncesi fen ve doğa eğitimi araştırmalarına ilişkin bir tarama çalışması: Türkiye örneği. ERKEN ÇOCUKLUK ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2018, 2, 33-67. 200 + 0
10.24130/eccd jecs.196720182150

2017
4. GÜNEŞ, G.; BATI, K.; AÇAR, D.; KAYA, G. Hakkâri Üniversitesi öğrencilerinin bilimin doğası ve epistemolojik görüşlerinin incelenmesi. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 19, 133-151. 190 + 0
3. AÇAR, D.; KAYA, G.; GÜNEŞ, G. Özel gereksinimli bireyler hakkındaki görüşlere ilişkin metafor çalışması. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 16, 935-944. 200 + 0
10.17755/esosder.284397

2. GÜNEŞ, G. Çocukların epistemolojik görüşlerinin incelenmesi. YUZUNCİ YİL UNİVERSİTESİ EGİTİM FAKULTESİ DERGİSİ, 2017, 14, 434-457. 200 + 0
10.23891/efdyyu.2017.17

1. GÜNEŞ, G.; ERKAN, N. Okul öncesi dönem çocuklarının öğrenme stillerinin incelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 13-24. 200 + 0
10.17860/mersinefd.305746

Ulusal - Endekste taranmıyor 150
2014
2. TUĞRUL, B.; ERTÜRK KARA, H.; ÖZEN ALTINKAYNAK, Ş.; GÜNEŞ, G. Oyunun üç kuşaktaki değişimi. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2014, , 1-16. 65 + 0
10.9761/JASSS2388

2012
1. TUĞRUL, B.; GÜNEŞ, G.; TOKUÇ, H.; BOZ, M. Merak öğrenmeyi başlatır. ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ AKADEMİK, 2012, 1, 20-31. 85 + 0
Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 50
2013
1. GÜNEŞ, G. Küçük astronomlar. ÇOLUK ÇOCUK DERGİSİ, 2013, , 56-58. 50 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 3250
1. Güneş, G. Erken Çocukluk Eğitiminde Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-625-7582-14-8, Pegem Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 310 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 3000
2. Güneş, G. Bölüm adı: Erken Çocuklukta Bilim Eğitiminin Genetik Kodları, Kitap Adı: Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar II, ISBN: 9786257676809, Pegem Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 392 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 250
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 3250
1. GÜNEŞ, G. Medya Okuryazarlığı Eğitimi, ISBN: 978-625-427-698-9, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 267 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022. 0
2. GÜNEŞ, G. Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar II, ISBN: 9786257676809, Pegem Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 392 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
3. GÜNEŞ, G. Erken Çocukluk Eğitiminde Sınıf Yönetimi, ISBN: 978-625-7582-14-8, Pegem Akademi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 311 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
4. OKUTAN, N.; TEPELİ, K.; TUĞRUL, B.; GÜNEŞ, G. Contemporary perspectives and research on early childhood education, ISBN: ISBN (10): 1-4438-5712-2, ISBN (13): 978-1-4438-5712-3, Newcastle, UK: Cambridge Scholar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 416 Sayfa, İngilizce, Cambridge, İngiltere / Birleşik Krallık, 2012. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1620

9. GÜNEŞ, G., COVID-19 Pandemisinin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri. VII. Internetional Eurasian Educational Research Congress Online, 2020-09-10, 2020-09-13, Eskişehir, Türkiye, . 200

8. GÜNEŞ, G.; ERKAN, N., Preschool children’s epistemological views and epistemological views model at Euclidean geometry. New Year’s Academic Conference on Social Sciences and Humanities, 2015-12-30, 2015-12-31, Prag, Çek Cumhuriyeti, . 200

7. Güneş, G.; Erkan, S., Preschool children’s epistemological views and epistemological views model at Euclidean geometry. New Year’s Academic Conference on Social Sciences and Humanities, 2015-12-30, 2015-12-31, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2015. 200

6. Uludağ, G.; Güneş, G.; Tuğrul, B.; Erkan, S.; Tokuç, H., Small astronomers. 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), 2013-02-05, 2013-02-08, Rome, İtalya, 2013. 160

5. TUĞRUL, B.; UYSAL, H.; GÜNEŞ, G.; OKUTAN, N., Picture of the creativity. 5th World Conference on Educational Sciences (WCES),, 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, . 150

4. ULUDAĞ, G.; GÜNEŞ, G.; TUĞRUL, B.; ERKAN, N.; TOKUÇ, H., Small astronomers. 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, . 160

3. Tuğrul, B.; Uysal, H.; Güneş, G.; Okutan, Ş., Picture of the creativity. 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), 2013-02-05, 2013-02-08, Rome, İtalya, 2013. 150

2. Güneş, G.; Tuğrul, B., A play tens of teachers and hundreds of their ideas about child who doesn't play. Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER2012), 2012-02-08, 2012-02-10, Kıbrıs, KKTC, 2012. 200

1. GÜNEŞ, G.; TUĞRUL, B., A play tens of teachers and hundreds of their ideas about child who doesn t play. Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012), 2012-02-08, 2012-02-10, Girne, KKTC, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1515

16. SAY, F.; GÜNEŞ, G., Yaşam Boyu Öğrenmenin Temel Eğitim Üzerine Yansımalarının Lisansüstü Tezler Bağlamında İncelenmesi. ISASEC 2022 III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2022-05-20, , Konya, Türkiye, . 100

15. Tuğrul, B.; Güneş, G.; Doğan, H., Perception and play behavior in BB (baby boomer) generation.. 6th International Early Childhood Education Congress, 2019-10-02, 2019-10-05, Kars, Türkiye, 2019. 100

14. TUĞRUL, B.; GÜNEŞ, G.; DOĞAN, H., Play perception and play behavior In BB (Baby Boomer) generation. 6th International Early Childhood Education Congress, 2019-10-02, 2019-10-05, Kars, Türkiye, . 100

13. Güneş, G., Prospective preschool teachers’ epistemic cognitive development. 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

12. Güneş, G.; İdin, Ş., Prospective teachers’ epistemological views and thoughts on science. International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 2018-04-28, 2018-05-01, Muğla, Türkiye, 2018. 100

11. GÜNEŞ, G.; ŞAHİN, İ., Prospective teachers’ epistemological views and thoughts on science. International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 2018-04-28, 2018-05-01, Marmaris, Türkiye, . 100

10. Güneş, G.; Tuğrul, B., Childrens’ chess analogies. International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 2017-05-18, 2017-05-21, Aydın, Türkiye, 2017. 100

9. GÜNEŞ, G.; TUĞRUL, B., Childrens’ chess analogies. International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 2017-05-18, 2017-05-21, Aydın, Türkiye, . 100

8. GÜNEŞ, G.; TUĞRUL, B.; ERTÜRK, G.; ÖZEN ALTINKAYNAK, Ş., Play in three generations. 39th Annual Conference of The Association for the Study of Play (TASP), 2013-03-06, 2013-03-09, Newark / Delaware, Amerika Birleşik Devletleri, . 95

7. GÜNEŞ, G.; TUĞRUL, B.; TEMİZ, N.; AKKOYUNLU, B., Play is condemned into the televisions and computers. 39th Annual Conference of The Association for the Study of Play (TASP), 2013-03-06, 2013-03-09, Newark / Delaware, Amerika Birleşik Devletleri, . 95

6. Güneş, G.; Tuğrul, B.; Ertürk, G.; Altınkaynak, Ş., Play in three generations. 39th Annual Conference of The Association for the Study of Play (TASP), 2013-03-06, 2013-03-09, Newada, Amerika Birleşik Devletleri, 2013. 95

5. Güneş, G.; Tuğrul, B., Play is condemned into the televisions and computers. 39th Annual Conference of The Association for the Study of Play (TASP), 2013-03-06, 2013-03-09, Newada, Amerika Birleşik Devletleri, 2013. 100

4. Okutan, Ş.; Tepeli, K.; Tuğrul, B.; Güneş, G., Studying the effect of pre-school education mixed and isolated age groups. 3rd International Congress on Early Childhood Education, 2012-09-12, 2012-09-15, Adana, Türkiye, 2012. 65

3. OKUTAN, N.; TEPELİ, K.; TUĞRUL, B.; GÜNEŞ, G., Studying the effect of pre-school education mixed and isolated age groups. 3rd International Congress on Early Childhood Education, 2012-09-12, 2012-09-15, Adana, Türkiye, . 65

2. GÜNEŞ, G.; Öz, C.; TUĞRUL, B., The game of kings is in the service of children- Chess. 26th ICCP World Play Conference, 2012-06-17, 2012-06-20, Tallinn, Estonya, . 100

1. Güneş, G.; Öz, C.; Tuğrul, B., The game of kings is in the service of children-Chess.. 26th ICCP World Play Conference, 2012-06-17, 2012-06-20, Tallinn, Estonya, 2012. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. GÜNEŞ, G.; ERKAN, N., Okul öncesi çocuklarının öğrenme stillerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. II. Eurasian Educational Research Congress/2. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJERCongress 2015), 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, . 100

2. GÜNEŞ, G.; BATI, K.; DEDEOĞLU, H., Bologna sürecinde bir ölçek geliştirme çalışması Mesleki yetkinlik envanteri. VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2014-06-05, 2014-06-08, Ankara, Türkiye, . 100

1. Güneş, G.; Batı, K.; Dedeoğlu, H., Bologna sürecinde bir ölçek geliştirme çalışması Mesleki yetkinlik envanteri. VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2014-06-05, 2014-06-08, Ankara, Türkiye, 2014. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 87

2. GÜNEŞ, G., Prospective preschool teachers’ epistemic cognitive development. 2nd International Congress on Multidisciplinary Studies, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, . 50

1. AÇAR, D.; KAYA, G.; GÜNEŞ, G.; BATI, K., Lisans ve ön-lisans öğrencilerinin bilimin doğası ve bilimsel epistemolojik görüşlerinin incelenmesi: Hakkari Üniversitesi örneği. Al-Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, . 37

Ulusal - Yürütücü 200

2. Disiplinler Arası Bakış Açısıyla Çocuklar İçin Felsefe Pedagojisini ve Uygulamaları, TÜBİTAK, Proje No: , 7070 TL, Yürütücü, 2022,Tamamlandı. 100

1. Hakkari Üniversitesi Lisans ve Ön-lisans Öğrencilerinin Bilimin Doğası ve Epistemolojik Görüşlerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: , 3000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Uzman 0

1. DUVARIN ARKASINDAKİ ÖĞRENME BAHÇELERİ, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Uzman, 2022,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Eğitim Fakültesi Öğrenci Gelişimi İzleme Otomasyon Sistemi, BAP, Proje No: , 6667 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. Okul Öncesi Öğretmen Adayları İçin Bilimsel İçerik Üretme Sürecinde Etik Eğitimi, TÜBİTAK, Proje No: , 9255 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2022,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. CEREN ERTEN, OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SOSYAL DAVRANIŞ GELİŞİMLERİNDE FARKINDALIK UYGULAMALARININ ETKİSİ, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

Uluslararası 0
1. MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI, MERSIN UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 1306-7850, 2021-04-01 - Devam ediyor. 0
2. HAKKARI UNIVERSITESI, DOGU ANADOLU SOSYAL BILIMLERDE EGILIMLER DERGISI , EDITOR, E-ISSN : 2564-7202, 2017-04-13 - 2020-07-03. 0
Ulusal 1000
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, E-ISSN : 1306-7850, 2021-03-14 - Devam ediyor. 1000
2. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, HAKKARİ REVİEW , EDİTÖR, E-ISSN : 2822-2989, 2017-04-13 - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. COGENT EDUCATION , [ 2016 : 1 ] . 0
2. SOUTH AFRICAN JOURNAL OF EDUCATION , [ 2019 : 1 ] . 5
3. THE ASİA-PACFC EDUCATON RESEARCHER (TAPE) , [ 2015 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. İLKÖĞRETİM ONLİNE , [ 2015 : 1 ] . 1
2. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 1
Ulusal 0
1. TÜBİTAK, , , Türkiye. 0
2. TÜBİTAK, , , Türkiye. 0
3. TÜBİTAK, , , Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz OÖÖ211 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖÖ409 Öğretmenlik Uygulaması - I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Güz OÖÖ401 Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP301 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Güz OÖP303 Müzik Eğitimi I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖÖ211 Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-4-3
Güz EBD341 Erken Çocukluk Eğitimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz OEB305 Erken Çocuklukta Öğrenme Yakla Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ209 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖÖ403 Okulöncesi Eğitimde Araştırma Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Güz OÖE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz OÖE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz OÖE 514 Çoklu Zeka Teorisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi ( Yüksek L 3-0-3
Güz Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz GKS011 Medya Okuryazarlığı Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Seçmeli ) 2-0-2
Güz GKS020 Orman Okulu Pedagojisi Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Seçmeli ) 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Say, F.; Güneş, G.; Batı, K. Forest schools in Turkey in times of COVID-19. THE JOURNAL OF ENVİRONMENTAL EDUCATİON, 2022, 53, 340-354.
10.1080/00958964.2022.2132463
Güneş, G. Is the digitalization of play technological mutation or digital evolution?. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2022, 192, 638-652.
10.1080/03004430.2020.1787402
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Güneş, G.; Toran, M. Challenges of COVID-19: Preschool Teachers Views and Experiences During the Quarantine. YAŞADIKÇA EĞİTİM, 2022, 36, 146-161.
10.33308/26674874.2022361367
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Güneş, G. Medya Okuryazarlığı Eğitimi, ISBN: 978-625-427-698-9, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 267 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Güneş, G. Medya Okuryazarlığı Eğitimi, ISBN: 978-625-427-698-9, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 267 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Güneş, G.; şahin, V.; Taşdan berksoy, A.; Erkan, N. Mathematical modeling of preschool children’s epistemological views. CRİTİCAL QUESTİONS İN EDUCATİON, 2018, 9, 117-136,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Taşdan berksoy, A.; Güneş, G. Children’s epistemological views according to their learning centre preferences. EDUCATİON 3-13, 2018, 46, 802-813,
10.1080/03004279.2017.1365094

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Kaya, G.; Açar, D.; Güneş, G. 0 – 12 yaş çocuklarda problem davranışları olumlu yönde geliştirilme süreci. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 31, 167-187,
10.30794/pausbed.414802

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Güneş, G. Is the digitalization of play technological mutation or digital evolution?. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2022, 192, 638-652,
10.1080/03004430.2020.1787402

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Güneş, G.; şahin, V. Preschoolers’ Thoughts on the Concept of Time. THE JOURNAL OF GENETİC PSYCHOLOGY, 2020, 181, 293-317,
Publications_001.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Batı, K.; Yetişir, M.; çalışkan, .; Güneş, G.; Saçan gül, E. Teaching the concept of time A steam-based program on computational thinking in science education. COGENT EDUCATİON, 2018, 5, 1-16,
10.1080/2331186X.2018.1507306

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
Tuğrul, B.; Ertürk kara, H.; özen altınkaynak, .; Güneş, G. Oyunun üç kuşaktaki değişimi. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2014, , 1-16,
10.9761/JASSS2388

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Güneş, G.; Güneş, G.; Akman, B. Children’s drawings and descriptions of their Ideal schools: A case study from Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2016, 12, 121-133,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Güneş, G.; Toran, M. Challenges of COVID-19: Preschool Teachers Views and Experiences During the Quarantine. YAŞADIKÇA EĞİTİM, 2022, 36, 146-161,
10.33308/26674874.2022361367

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Kaya, G.; Açar, D.; Güneş, G. 0 – 12 yaş çocuklarda problem davranışları olumlu yönde geliştirilme süreci. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 31, 167-187,
10.30794/pausbed.414802

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Güneş, G.; Batı, K. Development of a scale on scientific epistemological views and investigation of epistemological views of prospective teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF RESEARCH İN EDUCATİON AND SCİENCE (IJRES), 2018, 4, 391-408,
10.21890/ijres.409299

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Batı, K.; Yetişir, M.; çalışkan, .; Güneş, G.; Saçan gül, E. Teaching the concept of time A steam-based program on computational thinking in science education. COGENT EDUCATİON, 2018, 5, 1-16,
10.1080/2331186X.2018.1507306

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
Güneş, G. Çocukların epistemolojik görüşlerinin incelenmesi. YUZUNCİ YİL UNİVERSİTESİ EGİTİM FAKULTESİ DERGİSİ, 2017, 14, 434-457,
10.23891/efdyyu.2017.17

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Açar, D.; Kaya, G.; Güneş, G. Özel gereksinimli bireyler hakkındaki görüşlere ilişkin metafor çalışması. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 16, 935-944,
10.17755/esosder.284397

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 4
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Güneş, G. Is the digitalization of play technological mutation or digital evolution?. EARLY CHİLD DEVELOPMENT AND CARE, 2022, 192, 638-652,
10.1080/03004430.2020.1787402

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Güneş, G.; Erkan, N. Okul öncesi dönem çocuklarının öğrenme stillerinin incelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 13, 13-24,
10.17860/mersinefd.305746

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Batı, K.; Yetişir, M.; çalışkan, .; Güneş, G.; Saçan gül, E. Teaching the concept of time A steam-based program on computational thinking in science education. COGENT EDUCATİON, 2018, 5, 1-16,
10.1080/2331186X.2018.1507306

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
Güneş, G.; şahin, V. The algorithm of mathematical modelling for learning styles of pre-school children. INFORMA UK LİMİTED, 2018, 47, 277-292,
10.1080/03004279.2018.1430844

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Güneş, G. Okul öncesi fen ve doğa eğitimi araştırmalarına ilişkin bir tarama çalışması: Türkiye örneği. ERKEN ÇOCUKLUK ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2018, 2, 33-67,
10.24130/eccd jecs.196720182150

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
Açar, D.; Kaya, G.; Güneş, G. Özel gereksinimli bireyler hakkındaki görüşlere ilişkin metafor çalışması. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 16, 935-944,
10.17755/esosder.284397

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Tuğrul, B.; Ertürk kara, H.; özen altınkaynak, .; Güneş, G. Oyunun üç kuşaktaki değişimi. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2014, , 1-16,
10.9761/JASSS2388

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Güneş, G.; Toran, M. Challenges of COVID-19: Preschool Teachers Views and Experiences During the Quarantine. YAŞADIKÇA EĞİTİM, 2022, 36, 146-161,
10.33308/26674874.2022361367

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tuğrul, B.; Ertürk kara, H.; özen altınkaynak, .; Güneş, G. Oyunun üç kuşaktaki değişimi. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2014, , 1-16,
10.9761/JASSS2388

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
GÜNEŞ, G.; TUĞRUL, B., A play tens of teachers and hundreds of their ideas about child who doesn t play. Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012), 2012-02-08, 2012-02-10, Girne, KKTC, .
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Güneş, G.; Toran, M. Challenges of COVID-19: Preschool Teachers Views and Experiences During the Quarantine. YAŞADIKÇA EĞİTİM, 2022, 36, 146-161,
10.33308/26674874.2022361367

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tuğrul, B.; Güneş, G.; Tokuç, H.; Boz, M. Merak öğrenmeyi başlatır. ÇAĞDAŞ EĞİTİM DERGİSİ AKADEMİK, 2012, 1, 20-31,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Güneş, G. Okul öncesi fen ve doğa eğitimi araştırmalarına ilişkin bir tarama çalışması: Türkiye örneği. ERKEN ÇOCUKLUK ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2018, 2, 33-67,
10.24130/eccd jecs.196720182150

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Tuğrul, B.; Ertürk kara, H.; özen altınkaynak, .; Güneş, G. Oyunun üç kuşaktaki değişimi. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2014, , 1-16,
10.9761/JASSS2388

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 3
ULUDAĞ, G.; GÜNEŞ, G.; TUĞRUL, B.; ERKAN, N.; TOKUÇ, H., Small astronomers. 5th World Conference on Educational Sciences (WCES), 2013-02-05, 2013-02-08, Roma, İtalya, .
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl