Prof.Dr. GÖKNİL NUR KOÇAK

Birim
:
Turizm Fakültesi / Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
13983
Faks
:
+90-324-3610751
E-MAIL
:
goknilkocak@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
goknilkocak@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-11-04 08:10:20
DÜZENLEME
:
2019-06-27 09:41:22
PUAN
:
22812
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, Diğer, 90
İngilizce, B, KPDS, 86,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENTLİK TURİZM ÜAK 2013
Doktora Tezi

1. Tüketici Doyumu: Geleneksel Paradigmanın Eleştirisi, Alternatifin Sunumu Danışman: Dr. İge PIRNAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye, 2007.

Theses_003.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Bedel Ve Değer Algılarının Müşterilerin Davranışsal Niyetlerine Etkileri: Turizm Sektörü Örneği Danışman: Dr. Mehmet İsmail YAĞCI, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2004.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
STRATEJİK PLANLAMA KURUL ÜYELİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2012-02-28 - Devam ediyor
STRATEJİK PLANLAMA KURUL ÜYELİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2012-02-28 - Devam ediyor
STRATEJİK PLANLAMA KURUL ÜYELİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2012-02-28 - Devam ediyor
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2010-06-11 - Devam ediyor
ADEK KURUL ÜYELİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2009-12-08 - Devam ediyor
ADEK KURUL ÜYELİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2009-12-08 - Devam ediyor
ADEK KURUL ÜYELİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2009-12-08 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ 2017-03-06 - 2020-03-06
ETİK KURUL ÜYESİ ÜNİVERSİTE YAŞAMI ETİK KURULU 2016-11-02 - 2019-11-02
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-10-12 - 2019-09-28
KALİTE KOMİSYONU ÜYESİ KALİTE KOMİSYONU 2016-05-12 - 2018-05-12
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2015-09-01 - 2018-09-01
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
2018
7. ÇEŞMECİ, N.; KOÇAK, G. Yürüyüşteki Akış Durumunun Tespitine Yönelik Keşifsel Bir Araştırma ve Ölçek Önerisi. GAZİANTEP UNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 3, 60-76. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.31680/gaunjss.465665

Publications_010.pdf

6. KOÇAK, G.; ERYILMAZ, G. Rekreasyonda Boş Zaman Ön Kabulünün Sınaması ve Yenilenme Perspektifi. GAZİANTEP UNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 3, 181-199. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.31680/gaunjss.461386

Publications_009.pdf

5. KOÇAK, G. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ POZİTİF NİTELİĞİ ve NORMATİF PAZAR ARAŞTIRMALARINDAN FARKI: ÖRNEK OLAY SUNUMU. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2018, 6, 75-87. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13735

Publications_001.pdf

4. KOÇAK, G.; ERYILMAZ, G. Rekreasyon Araştırmaları İçin Temel Bir Araştırma Yapısı ve Ölçek Önerisi. GAZİANTEP UNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 3, 61-84. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.31680/gaunjss.425419

Publications_011.pdf

2016
3. KOÇAK, G. Güven Olgusu Araştırma Objesine Göre Değişir mi Kavramsal ve Operasyonel Sorgulama. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 13, 1-12. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/download/article-file/696221

Publications_007.pdf

2. ŞİMŞEK, M.; SEVER, G. Hizmet Personeline Güvenin Belirlenmesi için Yeni Bir Ölçek Önerisi. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2016, 4, 1-11. 0 + 0
https://dergipark.org.tr/download/article-file/355417

Publications_006.pdf

2007
1. DUMAN, T.; AYDUĞAN, P.; KOÇAK, G. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Hizmet Değeri Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati İlişkiler. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2007, 9, 151-177. 200 + 0
http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt9.say%C4%B11/9.1%20duman%20aydu%C4%9Fan%20ko%C3%A7ak.pdf

Publications_008.pdf

Uluslararası - Diğer 500
2018
5. KOÇAK, G.; Eryılmaz, G. Rekreasyon Araştırmaları İçin Temel Bir Araştırma Yapısı ve Ölçek Önerisi. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 3, 61-84. 100 + 0
10.31680/gaunjss.425419

4. KOÇAK, G. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ POZİTİF NİTELİĞİ veNORMATİF PAZAR ARAŞTIRMALARINDAN FARKI: ÖRNEK OLAYSUNUMU. ASOS JOURNAL, 2018, 6, 75-87. 100 + 0
10.16992/ASOS.13735

3. KOÇAK, G.; Eryılmaz, G. Rekreasyonda Boş Zaman Ön Kabulünün Sınaması ve Yenilenme Perspektifi. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 3, 181-199. 100 + 0
10.31680/gaunjss.461386

2016
2. ŞİMŞEK, M.; KOÇAK, G. Güven Olgusu Araştırma Objesine Göre Değişir mi Kavramsal ve Operasyonel Sorgulama. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 13, 1-12. 100 + 0
2007
1. DUMAN, T.; AYDUĞAN, P.; KOÇAK, G. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Hizmet Değeri Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati İlişkiler. D.E.U. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2007, 9, 151-177. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 500
2018
9. ÇEŞMECİ, N.; KOÇAK, G. Yürüyüşteki Akış Durumunun Tespitine Yönelik Keşifsel Bir Araştırma ve ÖlçekÖnerisi. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 3, 60-76. 100 + 0
https://dx.doi.org/10.31680/gaunjss.465665

2017
8. YAĞCI, M.; KOÇAK, G.; ÖZKAN BUZLU, M. Pazarlamada Paradigma Kayması ve Türetimcilik Bakış Açısının Sunumu. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2017, 18, 135-145. 100 + 0
http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/981

Publications_002.pdf

7. YAĞCI, M.; KOÇAK, G.; ÖZKAN BUZLU, M. Pazarlamada Paradigma Kayması ve Türetimcilik Bakış Açısının Sunumu (Paradigm Shift in Marketing and Presentation of the Prodsumerism Viewpoint). DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2017, 18, 135-145. 100 + 0
2016
6. SEVER, G.; ÖZKAN BUZLU, M.; YILDIZ, G. Makro Çevre Unsurlarının Yazılı Plan ve Politika İfadelerinden Hareketle Gastronomi Turizmine Bakışı (Exploration of Macro Environmental Bodies Perspective Towards Gastronomic Tourism Through Written Planning and Policy Statements). JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 116-138. 0 + 0
5. SEVER, G.; ÖZKAN BUZLU, M.; YILDIZ, G. Makro Çevre Unsurlarının Yazılı Plan ve Politika İfadelerinden Hareketle Gastronomi Turizmine Bakışı. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 116-116. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2016.26

Publications_003.pdf

2015
4. Sever, N.; Sever, G.; Kuhzady, S. The Evaluation of Potentials of Gamification in Tourism Marketing Communication. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ACADEMİC RESEARCH SOCİETY (HRMARS), 2015, 5, 188-202. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v5-i10/1867

Publications_004.pdf

3. SEVER, N.; SEVER, G.; Salar, K. The Evaluation of Potentials of Gamification in Tourism Marketing Communication. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH İN BUSİNESS AND SOCİAL SCİENCES, 2015, 5, 188-202. 0 + 0
2011
2. KOÇAK, G.; SEVER, N. Should I Take It or Should I Not? Exploration of Students’ Course Choice as a Product. INTERNATİONAL REVİEW OF MANAGEMENT AND MARKETİNG, 2011, 1, 1-7. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/download/article-file/366588

Publications_005.pdf

1. KOÇAK, G.; SEVER, N. Should I Take It or Should I Not Exploration of Students Course Choice as a Product. INTERNATİONAL REVİEW OF MANAGEMENT AND MARKETİNG, 2011, 1, 1-7. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2004
1. KOÇAK, G.; YAĞCI, M.; DUMAN, T. Seyahat Edenlerin Katıldıkları Tur Süresince Algıladıkları Parasal Olmayan Bedellere İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2004, 15, 105-112. 200 + 0
Ulusal - Diğer 600
2015
8. SEVER, G.; ÖZKAN BUZLU, M.; YILDIZ, G. Tüketim Sonrası Davranış Sürecinde “Yenilenme” Etkisinin Analizi. TURİZM ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2015, 4, 4-17. 0 + 0
https://dergipark.org.tr/download/article-file/551429

Publications_013.pdf

7. KOÇAK, G.; ÖZKAN BUZLU, M.; YILDIZ, G. Tüketim Sonrası Davranış Sürecinde “Yenilenme” Etkisinin Analizi. TURİZM ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2015, 4, 1-18. 100 + 0
6. KOÇAK, G.; ÖZKAN BUZLU, M. Turizm Fakülteleri Bünyesindeki Rekreasyon Programları İçin Müfredat Kapsamı Önerisi Bilimetrik Bir Çalışma. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 381-396. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/cusosbil/issue/32044/354415

Publications_012.pdf

5. SEVER, G.; ÖZKAN BUZLU, M. Turizm Fakülteleri Bünyesindeki Rekreasyon Programları İçin Müfredat Kapsamı Önerisi Bilimetrik Bir Çalışma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 381-396. 0 + 0
2007
4. KOÇAK, G. Fiyat ve Verimlilik İlişkilerine Yönelik Kalitatif Bir Pilot Çalışma. VERİMLİLİK DERGİSİ, 2007, 4, 31-60. 100 + 0
Publications_014.pdf

2005
3. TEPECİ, M.; KOÇAK, G. Ekiplerde Öğrenme Öğrenen Örgütler Olmanın Anahtarı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2005, 14, 379-393. 100 + 0
Publications_015.pdf

2. TEPECİ, M.; KOÇAK, G. Ekiplerde Öğrenme Öğrenen Örgütler Olmanın Anahtarı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2005, 14, 379-393. 100 + 0
2004
1. KOÇAK, G.; YAĞCI, M.; DUMAN, T. Seyahat Edenlerin Katıldıkları Tur Süresince Algıladıkları Parasal Olmayan Bedellere İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2004, 15, 105-112. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 100
2007
1. KOÇAK, G. Fiyat ve Verimlilik İlişkilerine Yönelik Kalitatif Bir Pilot Çalışma. VERİMLİLİK DERGİSİ, 2007, 4, 31-60. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 5625
1. DUMAN, T.; KOÇAK, G.; TÜTÜNCÜ, Ö. Progress in Tourism Marketing, ISBN: 0-08-045040-7, Elsevier Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 17 Sayfa, İngilizce, Amsterdam, Türkiye, 2006. 2500
2. SEVER, N.; KOÇAK, G. Advances in Communication and Mass Media Research, ISBN: 978-960-6672-95-8, Athens Institute for Education and Research, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 17 Sayfa, İngilizce, Atiner, Türkiye, 2010. 2625
3. KOÇAK, G. Marketing Online Education Programs: Frameworks for Promotion and Communication, ISBN: 978-1-60960-074-7, IGI Global, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 8 Sayfa, İngilizce, New York, Türkiye, 2011. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 5625
1. KOÇAK, G. Marketing Online Education Programs Frameworks for Promotion and Communication, ISBN: 978-1-60960-074-7, IGI Global Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 440 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2011. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 2125
1. KOÇAK, G. İletişim Araştırmaları, ISBN: 978-975-06-1343-2, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 21000, 14 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2012. 250
2. KOÇAK, G. İletişim Araştırmaları, ISBN: 978-975-06-1343-2, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 21000, 12 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2012. 500
3. SEVER, G.; ÖZKAN BUZLU, M. Stratejik İletişim, ISBN: 978-975-06-1833-8, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 4900, 22 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2015. 875
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 2125
1. SEVER, G.; ÖZKAN BUZLU, M. Stratejik İletişim, ISBN: 978-975-06-1833-8, Anadolu Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 171 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2015. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 2125
1. Koçak, G. Bilimde Yapısal Kavrayışlar, ISBN: 978-605-23-23-31-1, Detay, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 130 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
2. KOÇAK, G. Bilimde Yapısal Kavrayışlar, ISBN: 978-605-2323-31-1, Detay, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 130 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

4. SEVER, G.; ÖZKAN BUZLU, M., The Scholarship on The Scholarly Research of Recreation: Context of Tourism and Other Research Areas. 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality, 2014-09-25, 2014-09-27, Burhaniye, Türkiye, 2014. 0

Scientific_Meetings_003.pdf

3. Sever, G.; KUHZADY, S., Smartly Designing of Tourism Experience in The Conceptual Age. 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality, 2014-09-25, 2014-09-27, Burhaniye, Türkiye, 2014. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

2. KOÇAK, G.; PIRNAR, İ., Cruise Tourism Applications In Turkey and Suggestions for Improvement. International Congress on Coastal and Marine Tourism (CMT): Development, Impacts and Management, 2005-11-15, 2005-11-18, Çeşme, Türkiye, 2005. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

1. KOÇAK, G.; PIRNAR, İ., Cruise Tourism Applications In Turkey and Suggestions for Improvement. International Congress on Coastal and Marine Tourism, 2005-11-15, 2005-11-18, İzmir, Türkiye, . 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 600

6. KOÇAK, G., Turizm Pazarlaması İçin Kavramsal Çağ Perspektifi. FUTOURISM 2018, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, . 100

5. KOÇAK, G., Nitel ve Nicel Araştırmaların Bilimsel Soyutlama Performansı Açısından Değerlendirilmesi. Futourısm Congress, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, . 100

4. KILIÇHAN, R.; KOÇAK, G., Menü Fiyatlamayı Etkileyen Faktörlerin ve Menü Fiyatlama Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. 14. Ulusal Turizm Kongresi, 2013-12-05, 2013-12-08, Kayseri, Türkiye, 2013. 100

Scientific_Meetings_009.pdf

3. KOÇAK, G.; ÇEŞMECİ, N., Altın Çöpe Düşse Değerini Kaybeder mi, Tenekeyi Parlatsan Çeyrek Altın Eder mi? Algılanan Değer Ölçekleri, Altın mı-Teneke mi? Geçerlilik ve Güvenilirlik Tartışması. 12. Ulusal Turizm Kongresi, 2011-11-30, 2011-12-04, Düzce, Türkiye, 2011. 100

Scientific_Meetings_008.pdf

2. KOÇAK, G., Gönül Ne Kahve İster Ne Kahvehane, Gönül Hoşluk İster, Kahve Bahane: Olgun Turistlerin Algı Yapılandırışları Üzerine Keşifsel Bir Çalışma. 11. Ulusal Turizm Kongresi, 2010-12-02, 2010-12-05, Kuşadası, Türkiye, 2010. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

1. KOÇAK, G., Eko-turizmin Ülkesel Planlamasına İlişkin Değerlendirme ve Öneriler. 2. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 2006-11-09, 2006-11-12, Isparta, Türkiye, 2006. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - Araştırmacı 0

1. RIS Mersin+ Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırması, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: RIS Mersin+, 75000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 0
http://www.cka.org.tr/dosyalar/RIS_Mersin_Yenilik_Ihtiyac_Analizi_Raporu.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Efe KIRMIZIER, Çeşitli Rekreasyon Faaliyetlerin Öznel İyi Oluşa Etkisi: Yenilenme ve Ağırlanma Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

2. Mehtap ÖZKAN BUZLU, Rekreasyon Araştırmaları Ve Rekreasyon Bölümleri İçin Araştırma Ve Müfredat Kapsamı Önerisi: Bilimetrik Bir Çalışma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

1. Gamze YILDIZ, Rekreasyon Araştırmaları İçin Temel Bir Değişkenin Kavramsal ve Operasyonel Tanımlarıyla Sunumu ve Geleneksel Ön Kabullere Yönelik Eleştirel Sınamalar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Nihat Çeşmeci, YÜRÜYÜŞ DENEYİMİNE YÖNELİK AKIŞ DURUMUNUN ALGILANAN DEĞERE VE DAVRANIŞSAL NİYETE ETKİSİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
Supervised_Doctorate_Theses_001.pdf

1. Mehmet ŞİMŞEK, Genişletilmiş Ürün Algısı ile Güven İlişkisinin Yükleme Kuramı Açısından İncelenmesi: Restoran Müşterileri Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
Supervised_Dostorate_Theses_001.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 12
1. ANATOLIA , [ 2017 : 1 ] . 4
2. SEYAHAT VE OTEL ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
Ulusal 0
1. III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 2006-05-28, Çanakkale, Türkiye. 0
2. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2007-01-01, Ankara, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz CAM329 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TYL507 Turizmde Memnuniyet Yaratma Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönetim 3-0-3
Güz TİO 523 Turizm İşletmelerinde Rekreasy Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Güz TİO 627 Ağırlama Sektöründe Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz GCD301 Gönüllülük Çalışmaları Eğitim Fakültesi Gönüllülük Çalışmaları Koordin 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar CAM330 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar SY 306 Sağlık Kurumlarında Pazarlama İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 3-0-3
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar SAY 514 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar SAYT 514 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar TİO 656 Turist Davranışı Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz CAM329 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TİO 627 Ağırlama Sektöründe Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz TYL507 Turizmde Memnuniyet Yaratma Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönetim 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar CAM330 Uzmanlık Alanı I ( III ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanlık 2-0-2
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar TİO 568 Turizmde Doyum Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TYL521 İletişimde İkna ve Tutum Değiş Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönetim 3-0-3
Güz TİO 523 Turizm İşletmelerinde Rekreasy Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Bahar TYL508 Değer Temelli Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönetim 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TİO 645 İleri Rekreasyon Araştırmaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz İŞL 601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 558 Turizmde Memnuniyet: Taraflar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yüksek 3-0-3
Bahar TİO 795 Turizm Araştırmaları İçin Ölçe Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 644 İleri Rekreasyon Araştırmaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Doktora 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-0
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUI217 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TİO 513 Turizm Pazarlaması Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Bahar TUI204 Socıal Psychology Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-0-2
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUI204 Socıal Psychology Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUI324 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUI302 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TI228 Turizm Pazarlama Satış Gelişti Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Bahar TUI302 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-0-2
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TİO 626 Turizmde Çevre Psikolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 532 Pazarlama İletişimi Araçları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz BUS271 Prıncıples of Marketıng İktisadi ve İdari Bilimler Fak İşletme 3-0-3
Güz TİO 767 Turizm Sektöründe Pazarlama İl Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL-601 Pazarlama Kuramı Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz TİO-627 Ağırlama Sektöründe Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 513 Turizm Pazarlaması Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Yaz TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Yaz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUI302 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI228 Turizm Pazarlama Satış Gelişti Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Bahar TUI302 Hospıtalıty Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TİO 626 Turizmde Çevre Psikolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 532 Pazarlama İletişimi Araçları Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TİO-781 Turizm Araştırmaları İçin Teor Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 513 Turizm Pazarlaması Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-627 Ağırlama Sektöründe Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Bahar TI228 Turizm Pazarlama Satış Gelişti Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR302 Hospıtalıty Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar TİO-612 Ağırlama Sektöründe Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUI207 Introductıon To Marketıng Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TİO 703 Turizm Sektöründe Pazarlama Ar Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 713 Turist Davranışı Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-612 Ağırlama Sektöründe Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI338 Mesleki Yazışma ( Seçmeli ) Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TI228 Turizm Pazarlama Satış Gelişti Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Bahar İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar TİO-612 Ağırlama Sektöründe Pazarlama Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TUR207 Introductıon To Marketıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TİO 513 Turizm Pazarlaması Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İŞL 602 İleri Nitel Araştırma Yöntemle Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz TİO 713 Turist Davranışı Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI228 Turizm Pazarlama Satış Gelişti Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Bahar TI228 Turizmde Pazarlama Satış Geliş Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TIK221 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Konaklama İşletmeciliği 3-0-3
Güz TIK303 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Konaklama İşletmeciliği 2-2-3
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TI107 Sosyal Psikoloji Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
Güz TI225 Genel Pazarlama Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl