Dr. Öğr. Üyesi Nazire Göksu Soydan Oksal
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Hidrolik Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Telefon
:
+90--
Dahili
:
17269
E-MAIL
:
goksusoydan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2019-08-12 07:35:24
DÜZENLEME
:
2020-07-02 14:09:04
PUAN
:
9932
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, YÖKDİL, 85
İngilizce, C, YDS, 73,75
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013
DOKTORA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2019
Doktora Tezi

1. Hidrofoil Savak Akımının Deneysel ve Sayısal Analizi Danışman: Dr. Mevlüt Sami Aköz, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2019.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Trapez Kesitli Geniş Başlıklı Savak Akımının Deneysel ve Sayısal Analizi Danışman: Dr. Mevlüt Sami Aköz, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2013.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011-08-26 - 2019-06-19
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-10-08 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4850
2020
6. SOYDAN OKSAL, N.; AKÖZ, M.; ŞİMŞEK, O. Numerical modelling of trapezoidal weir flow with RANS, LES and DES models. SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, 2020, 45, 1-18. 1000 + 0
2019
5. Aköz, M.; Şimşek, O.; Soydan, N. Numerical Modeling of Interaction of Turbulent Flow with a Buried Circular Cylinder on a Plane Surface. TEKNİK DERGİ, 2019, 30, 1-25. 1000 + 0
https://dergipark.org.tr/tekderg/issue/42389/432310

2017
4. Gümüş, V.; Şimşek, O.; Soydan, N.; Aköz, M.; Kırkgöz, M. Closure to “Numerical Modeling of Submerged Hydraulic Jump from a Sluice Gate” by Veysel Gumus, Oguz Simsek, Nazire Goksu Soydan, Mevlut Sami Akoz, and Mehmet Salih Kirkgoz. JOURNAL OF IRRİGATİON AND DRAİNAGE ENGİNEERİNG, 2017, 143, 1-1. 350 + 0
2016
3. Gümüş, V.; Şimşek, O.; Soydan, N.; Aköz, M.; Kırkgöz, M. Numerical Modeling of Submerged Hydraulic Jump from a Sluice Gate. JOURNAL OF IRRİGATİON AND DRAİNAGE ENGİNEERİNG, 2016, 142, 1-11. 700 + 48
https://ascelibrary.org/doi/full/10.1061/%28ASCE%29IR.1943-4774.0000948


Alıntılanma Sayısı: 9
2. Şimşek, O.; Aköz, M.; Soydan, N. Numerical validation of open channel flow over a curvilinear broad-crested weir. PROGRESS İN COMPUTATİONAL FLUİD DYNAMİCS, 2016, 16, 364-378. 1000 + 0
https://scholar.google.com.tr/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=Numerical+validation+of+open+channel+flow+over+a+curvilinear+broad-crested+weir&btnG=

2015
1. Şimşek, O.; Soydan, N.; Gümüş, V.; Aköz, M.; Kırkgöz, M. Ani Bir Düşüdeki B-tipi Hidrolik Sıçramanın Sayısal Modellenmesi. İMO TEKNİK DERGİ, 2015, 26, 7215-7240. 800 + 0
https://dergipark.org.tr/tekderg/issue/28132/298944

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 490
2017
3. Soydan, N.; Simsek, O.; Aköz, M. Prediction and validation of turbulent flow around a cylindrical weir. EUROPEAN WATER, 2017, 57, 85-92. 200 + 0
Publications_002.pdf

2015
2. Gümüş, V.; Soydan, N.; Şimşek, O.; Kırkgöz, M.; Aköz, M. Experimental and Numerical Modeling of Flow over a Spillway. INTERNATİONAL JOURNAL OF CİVİL AND STRUCTURAL ENGİNEERİNG, 2015, 2, 322-326. 160 + 0
2013
1. Şimek, O.; Gümüş, V.; Soydan, N.; Yenigün, K.; Kavşut, M.; Topçu, E. Hatay İlinde Bazı Meteorolojik Verilerin Gidiş Analizi. SDU-INTERNATİONAL TECHNOLOGİC SCİENCE, 2013, 5, 132-144. 130 + 0
Uluslararası - Diğer 95
2018
1. SOYDAN, N.; GÜMÜŞ, V.; ŞİMŞEK, O.; GERGER, R. Seyhan Havzası Aylık Akım ve Yağış Verilerin Trend Analizi. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK DERGİSİ, 2018, 7, 319-328. 95 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 75
2017
1. GÜMÜŞ, V.; SOYDAN, N.; ŞİMŞEK, O.; ALĞIN, H.; AKÖZ, M.; YENİGÜN, K. Seasonal and annual trend analysis of meteorological data in Sanliurfa, Turkey. EUROPEAN WATER, 2017, 59, 131-136. 75 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1690
2019
10. Telkıran, M.; AKÖZ, M.; ŞİMŞEK, O.; SOYDAN, N. Dolusavak Üzerinden Geçen Akımın Sayısal Analizi: Mersin Dereyurt Göleti Dolusavak Örneği. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİS, 2019, 34, 155-167. 130 + 0
2018
9. Gümüş, V.; Şimşek, O.; Soydan, N.; Aköz, M.; Kırkgöz, M. Akışkan Hacimleri Yöntemiyle Yapılan Sayısal Modellemelerde Yan Duvar Etkisinin İncelenmesi. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK DERGİSİ, 2018, 3, 15-21. 140 + 0
8. Şimşek, O.; Aköz, M.; Soydan, N.; Gümüş, V. Dolusavak Mansabında Oluşan Hidrolik Sıçramanın Su Yüzü Profilinin Belirlenmesi. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK DERGİSİ, 2018, 3, 31-37. 150 + 0
7. Soydan, N.; Şimşek, O.; Aköz, M. Köprü ayağı etrafındaki türbülanslı akımın sayısal ve deneysel analizi. POLİTEKNİK DERGİSİ, 2018, 21, 137-147. 200 + 0
10.2339/politeknik.389584

2016
6. Soydan, N.; Gümüş, V.; Şimşek, O.; Gerger, R.; Ağun, B. Seyhan Havzası aylık ortalama akım ve yağış verilerinin trend analizi. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 7, 319-328. 180 + 0
5. Gümüş, V.; Şimşek, O.; Soydan, N.; Aköz, M.; Yenigün, K. Adana istasyonunda buharlaşmanın farklı yapay zeka yöntemleri ile tahmini. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 7, 309-318. 140 + 9
4. Aköz, M.; Soydan, N.; Şimşek, O. Kritik Üstü Açık Kanal Akımının Detached Eddy ve Large Eddy Simülasyon ile Sayısal Modellenmesi. GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ PART:C, TASARIM VE TEKNOLOJİ, 2016, 4, 213-224. 200 + 0
3. Soydan, N.; Şimşek, O.; Aköz, M. Eşik Mansabındaki Kritik Üstü Açık Kanal Akımının Deneysel ve Sayısal Analizi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 31, 33-45. 200 + 0
2013
2. Gümüş, V.; Soydan, N.; Şimşek, O.; Aköz, M.; Kırkgöz, M. Yağış-Akış İlişkisinin Belirlenmesinde Farklı Yapay Sinir Ağı Yöntemlerinin Karşılaştırılması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 28, 37-49. 160 + 9
2012
1. Soydan, N.; Aköz, M.; Şimşek, O.; Gümüş, V. Trapez Kesitli Geniş Başlıklı Savak Akımının k-e Tabanlı Türbülans Modelleri ile Sayısal Modellenmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 27, 47-58. 190 + 6
https://dergipark.org.tr/cukurovaummfd/issue/22761/242945

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1430

9. Şimşek, O.; Soydan, N.; Kırkgöz, M.; Aköz, M., Numerical Modeling of Two-Dimensional Unsteady Dam-Break Flow-ACE-2018. 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 2018-09-12, 2018-09-14, İzmir, Türkiye, 2018. 170

8. Gümüş, V.; Soydan, N.; Şimşek, O.; Algın, H.; Aköz, M.; Yenigün, K., Seasonal and Annual Trend Analysis of Meteorological Data in Şanlıurfa, Turkey. Proceesing of the 10th World Congress of EWRA, 2017-07-05, 2017-07-09, Atina, Yunanistan, 2017. 150

7. Şimşek, O.; Soydan, N.; Gümüş, V.; Aköz, M., Experimental and Numerical Modeling of Flow around a Circular Cylinder with Les. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 170

6. Aköz, M.; Şimşek, O.; Soydan, N., Eğrisel geniş başlıklı savak akımında lineer ve non-lineer türbülans viskozite modellerinin karşılaştırılması. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 200

5. Soydan, N.; Şimşek, O.; Gümüş, V.; Aköz, M., Numerical Analysis of Flow around a Circular Bridge Pier. 12th. International Congress on Advances in Civil Engineering-ACE, 2016-09-21, 2016-09-23, İstanbul, Türkiye, 2016. 190

4. Gümüş, V.; Şimşek, O.; Soydan, N.; Kavşut, M., Estimation of Monthly Pan Evaporation Using Different Artificial Intelligence Methods in Kahramanmaraş Station. 11th. International Congress on Advances in Civil Engineering, 2014-10-21, 2014-10-25, İstanbul, Türkiye, 2014. 150

3. Gümüş, V.; Aköz, M.; Şimşek, O.; Soydan, N.; Kırkgöz, M., Experimental and Numerical Modeling of Free Hydraulic Jump Downstream of a Gate. 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012, 2012-10-17, 2012-10-19, Ankara, Türkiye, 2012. 120

2. Kırkgöz, M.; Gümüş, V.; Soydan, N.; Şimşek, O.; Aköz, M., Experimental and Numerical Modeling of Flow over a GateControlled Semi-Cylinder Weir. 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, , 2012-10-17, 2012-10-19, Ankara, Türkiye, 2012. 140

1. Gümüş, V.; Şimşek, O.; Soydan, N.; Aköz, M.; Kırkgöz, M., Tambur Kapak Mansabında Oluşan Batmış Hidrolik Sıçramanın Sayısal Analizi. International Construction Congress, 2012-10-11, 2012-10-13, Isparta, Türkiye, 2012. 140

Uluslararası - Özet - Sözlü 240

3. Soydan, N.; Gümüş, V.; Şimşek, O.; Algın, H.; Aköz, M., Estimation of Missing Rainfall Data Using GEP: Case Study of hilvan Station, Turkey. International Conference on Civil and Environmental Engineering-ICOCEE, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 90

2. Gümüş, V.; Şimşek, O.; Soydan, N.; Algın, H.; Aköz, M., Evaluation of Mann-Kendall and Spearman's Rho Trend Test for Pan Evaporation in Şanlıurfa. International Conference on Civil and Environmental Engineering-ICOCEE, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 70

1. Gümüş, V.; Soydan, N.; Şimşek, O.; Algın, H.; Aköz, M., Estimation of Pan Evaporation with Temperature Data Using ANN and ANFIS Methods in Şanlıurfa. International Conference on Civil and Environmental Engineering-ICOCEE, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 80

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 440

6. Aköz, M.; Şimşek, O.; Soydan, N.; Gümüş, V.; Kırkgöz, M., RSM Türbülans Modeli ile Enerji Kırıcı Yapı Üzerindeki Akımın Sayısal Modellenmesi. 4. Su Yapıları Sempozyumu, 2015-11-19, 2015-11-21, Antalya, Türkiye, 2015. 70

5. Soydan, N.; Aköz, M.; Şimşek, O.; Kırkgöz, M., Tabana Oturan Yatay Bir Boru Etrafındaki Türbülanslı Akımın Sayısal ve Deneysel Analizi. 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 2014-11-07, 2014-11-08, İstanbul, Türkiye, 2014. 95

4. Kırkgöz, M.; Gümüş, V.; Aköz, M.; Şimşek, O.; Soydan, N., Kapak Kontrollü Yuvarlak Başlıklı Savak Akımının Sayısal Modellenmesi. 3. Su Yapıları Sempozyumu, 2013-12-07, 2013-12-08, Ankara, Türkiye, 2013. 50

3. Gümüş, V.; Şimşek, O.; Kavşut, M.; Soydan, N., Asi Havzası Yağış-Akış İlişkisinin Belirlenmesi. VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, 2013-09-26, 2013-09-27, Isparta, Türkiye, 2013. 65

2. Soydan, N.; Gümüş, V.; Şimşek, O.; Aköz, M.; Kırkgöz, M., Aşağı Fırat Havzasında Standart Yağış İndeksi İle Kuraklığın Analizi ve Haritalandırılması. VII. Ulusal Hidroloji Kongresi, 2013-09-26, 2013-09-27, Isparta, Türkiye, 2013. 90

1. Şimşek, O.; Gümüş, V.; Soydan, N.; Aköz, M.; Kırkgöz, M., Asi Havzasında Kuraklığın Analizi ve Haritalandırılması. III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi-TİKDEK, 2013-06-03, 2013-06-05, İstanbul, Türkiye, 2013. 70

Ulusal - Yürütücü 100

1. İNŞAAT MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ HİDROLİK LABORATUVARI ALTYAPI PROJESİ, BAP, Proje No: 2020-1-AP5-4080, 192000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Yanal Daralma ve Genişleme Kesitine Sahip Açık Kanal Akımının Sayısal ve Deneysel Analizi, BAP, Proje No: FBA-2018-8862, 0 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

2. Köprü Ayağı Etrafındaki Akımın Deneysel ve Sayısal Analizi, BAP, Proje No: FBA-2016-6126, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. Trapez Kesitli Geniş Başlıklı Savak Akımının Deneysel ve Sayısal Analizi, BAP, Proje No: MMF2012YL, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İNŞ 420 Bitirme Ödevi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 0-2-1
Bahar İNŞ 340 Hidrolik Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Bahar İNŞ 432 Su Yapıları Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
Bahar İNŞ 224 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Aköz, M.; şimşek, O.; Soydan, N. Numerical Modeling of Interaction of Turbulent Flow with a Buried Circular Cylinder on a Plane Surface. TEKNİK DERGİ, 2019, 30, 1-25.
https://dergipark.org.tr/tekderg/issue/42389/432310
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Telkıran, M.; Aköz, M.; şimşek, O.; Soydan, N. Dolusavak Üzerinden Geçen Akımın Sayısal Analizi: Mersin Dereyurt Göleti Dolusavak Örneği. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİS, 2019, 34, 155-167.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gümüş, V.; şimşek, O.; Soydan, N.; Aköz, M.; Kırkgöz, M. Numerical Modeling of Submerged Hydraulic Jump from a Sluice Gate. JOURNAL OF IRRİGATİON AND DRAİNAGE ENGİNEERİNG, 2016, 142, 1-11,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
şimek, O.; Gümüş, V.; Soydan, N.; Yenigün, K.; Kavşut, M.; Topçu, E. Hatay İlinde Bazı Meteorolojik Verilerin Gidiş Analizi. SDU-INTERNATİONAL TECHNOLOGİC SCİENCE, 2013, 5, 132-144,
Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl