Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP GÖRKEM DOĞAROĞLU

Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
13 Ocak 1984
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
Faks
:
+90-324-3610032
E-MAIL
:
gorkemgulmez@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-28 09:35:39
DÜZENLEME
:
2022-12-07 14:31:34
PUAN
:
21221
YABANCI DİL
:
İngilizce, , ÜDS, 67.50
İngilizce, iyi, YÖKDİL, 66,25
İngilizce, İYİ, ÜDS, 67,5
Researcher ID
h-index
1
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017
DOKTORA NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019
Doktora Tezi

1. Endüstride Kullanılan Titanyum Dioksit (TiO2) ve Çinko Oksit (ZnO) Nanopartiküllerinin Arpa (Hordeum vulgare L.) ve Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. Michelangello)Tarafından Alınımının ve Birikiminin İncelenmesi Danışman: Dr. NURCAN KÖLELİ, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2017.

Yüksek Lisans Tezi

1. Pirit ile Cr(VI) Giderimine Sitrik Asidin Etkisi Danışman: Dr. ÇETİN KANTAR, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2010.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-12-30 - 2016-12-05
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-06-10 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2021-01-03 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 12900
2022
14. DOĞAROĞLU, Z.; UYSAL, Y.; DEMİR, A.; Makas, M.; Çaylalı, Z. Synthesis, characterization and optimization of PVA/SA hydrogel functionalized with zeolite (clinoptilolite): Efficient and rapid color removal from complex textile effluents. MATERİALS CHEMİSTRY AND PHYSİCS, 2022, 295, 1-17. 900 + 0
10.1016/j.matchemphys.2022.127090

13. DOĞAROĞLU, Z. Two different biochar-doped hydrogels affect the growth of arugula (Eruca vesicaria) under different irrigation period. JOURNAL OF SOİLS AND SEDİMENTS, 2022, , 1-14. 1000 + 0
10.1007/s11368-022-03383-w

2021
12. DOĞAROĞLU, Z.; ECE, F.; Çiftci, B.; YILDIRIMCAN, S.; ERAT, S. Evaluation of stress factor on wheat (Triticum aestivum): the effect of ZnO and Ni-doped ZnO nanoparticles. TOXİCOLOGİCAL & ENVİRONMENTAL CHEMİSTRY, 2021, , 1-18. 900 + 0
10.1080/02772248.2021.1923714

2019
11. DOĞAROĞLU, Z.; EREN, A.; BARAN, M. Effects of ZnO Nanoparticles and EDDS on Seed Germination of Four Different Plants. GLOBAL CHALLENGES, 2019, 2019, 1800111, 1-5. 1000 + 0
10.1002/gch2.201800111

10. DOĞAROĞLU, Z. Role of EDDS and ZnO-nanoparticles in wheat exposed to TiO2Ag-nanoparticles.. ARCHİVES OF ENVİRONMENTAL PROTECTİON, 2019, 45, 78-83. 1000 + 0
10.24425/aep.2019.130244

9. DOĞAROĞLU, Z.; EREN, A.; BARAN, M. Effects of ZnO Nanoparticles and Ethylenediamine‐ iN/i , iN/i ′‐Disuccinic Acid on Seed Germination of Four Different Plants/title. GLOBAL CHALLENGES, 2019, 3, 1-5. 1000 + 0
10.1002/gch2.201800111

8. DOĞAROĞLU, Z. Role of EDDS and ZnO-Nanoparticles on wheat exposed to TiO2Ag-Nanoparticles. ARCHİVES OF ENVİRONMENTAL PROTECTİON, 2019, accepted, 1-5. 1000 + 0
2017
7. DOĞAROĞLU, Z.; KÖLELİ, N. TiO2 and ZnO nanoparticles toxicity in Barley (Hordeum vulgare L.). CLEAN-SOİL AİR WATER, 2017, 45, 1-7. 1000 + 0
10.1002/clen.201700096

6. DOĞAROĞLU, Z.; KÖLELİ, N. Effects of TiO2 and ZnO nanoparticles on germination and antioxidant system of wheat (Triticum aestivum L.). APPLİED ECOLOGY AND ENVİRONMENTAL RESEARCH, 2017, 15, 1499-1510. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1503_14991510

5. DOĞAROĞLU, Z.; KÖLELİ, N. Effects of TiO2 and ZnO nanoparticles on germination and antioxidant system of wheat (Triticum aestivum L.).. APPLIEDECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2017, 15, 1499-1510. 1000 + 0
10.15666/aeer/1503_14991510

4. Doğaroğlu, Z.; KÖLELİ, N. TiO2 and ZnO nanoparticles toxicity in Barley (Hordeum vulgare L.). CLEAN-SOİL, AİR, WATER, 2017, 45, 1-7. 1000 + 0
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/clen.201700096/pdf

2016
3. Doğaroğlu, Z.; Kantar, Ç. Reductive Immobilization of Chromium in Soils Containing Heterogeneous Fe-Bearing Minerals. SOİL AND SEDİMENT CONTAMİNATİON: AN INTERNATİONAL JOURNAL, 2016, 25, 857-867. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/15320383.2016.1217827

Publications_001.pdf

2015
2. KANTAR, Ç.; Ari, C.; keskin, s.; DOĞAROĞLU, Z.; KARADENİZ, A.; ALTEN, A. Cr VI removal from aqueous systems using pyrite as thereducing agent Batch spectroscopic and column experiments. JOURNAL OF CONTAMİNANT HYDROLOGY, 2015, 174, 28-38. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jconhyd.2015.01.001

1. Kantar, C.; Ari, C.; Keskin, S.; Dogaroglu, Z.; Karadeniz, A.; Alten, A. Cr(VI) removal from aqueous systems using pyrite as the reducing agent: Batch, spectroscopic and column experiments. JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY, 2015, 174, 28-38. 550 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.jconhyd.2015.01.001

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2020
3. DOĞAROĞLU, Z.; YEŞİL BAYÜLGEN, M. Evaluation of Studies Determining the Effects of AgNPs on Wheat Seed Germination According to EPA and OECD Guidelines: Systematic Review. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 23, 176-187. 200 + 0
2018
2. DOĞAROĞLU, Z. KADMİYUM, KURŞUN VE ÇİNKO METALLERİNİN MARUL (Lactuca sativa) TOHUMLARININ ÇİMLENME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. ULUDAG UNİVERSİTY JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGİNEERİNG, 2018, 23, 299-308. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17482/uumfd.417228

1. DOĞAROĞLU, Z.; KÖLELİ, N. Co-application of EDDS and ZnO Nanoparticles with TiO2Ag Nanoparticles on Rye. INTERNATİONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGİNEERİNG JOURNAL, 2018, 2, 9-13. 200 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - Diğer 300
2021
3. DOĞAROĞLU, Z.; UYSAL, Y. The Ecotoxicological Evaluations of Fe3O4, HAp, and Fe3O4-HAp Nanocomposite on Wheat: Impact on Chlorophyll Content. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021, , -. 100 + 0
2020
2. DOĞAROĞLU, Z.; YEŞİL BAYÜLGEN, M. AgNPların BUĞDAY TOHUMU ÇİMLENMESİNE ETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMALARIN EPA ve OECD YÖNERGELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: SİSTEMATİK DERLEME. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 23, 176-187. 100 + 0
2018
1. DOĞAROĞLU, Z.; KÖLELİ, N. Co-application of EDDS and ZnO Nanoparticles with TiO2Ag Nanoparticles on Rye. INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGINEERING JOURNAL, 2018, 2, 9-13. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2018
3. DOĞAROĞLU, Z. KADMİYUM, KURŞUN VE ÇİNKO METALLERİNİN MARUL (Lactuca sativa) TOHUMLARININ ÇİMLENME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. ULUDAĞ UNİVERSİTY JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGİNEERİNG, 2018, 23, 299-308. 200 + 0
10.17482/uumfd.417228

2016
2. DOĞAROĞLU, Z.; KÖLELİ, N. Effect of Titanium Dioxide and Titanium Dioxide Silver Nanoparticleson Seed Germination of Lettuce Lactuca sativa. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 31, 193-198. 200 + 0
1. DOĞAROĞLU, Z.; KÖLELİ, N. Titanyum Dioksit ve Titanyum Dioksit-Gümüş Nanopartiküllerinin Marul (Lactuca sativa)Tohumunun Çimlenmesine Etkisi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 31, 193-198. 200 + 0
http://mmf.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1545

Publications_002.pdf

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 416
1. DOĞAROĞLU, Z.; UYSAL, Y.; Kalderis, D. SCIENTIFIC RESEARCHES 2, ISBN: 978-625-8405-70-5, Iksad Publications, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 16 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2022. 167
2. DOĞAROĞLU, Z.; UYSAL, Y. Advances in Environmental Research, ISBN: 978-1-68507-855-3, Nova Science Publishers, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 15 Sayfa, İngilizce, NewYork, Amerika Birleşik Devletleri, 2022. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3570

15. DOĞAROĞLU, Z.; UYSAL, Y., EFFECTS OF GREEN SYNTHESIZED ZnO NPs USING BANANA PEEL EXTRACT ON PHOTOCATALYTIC DYE DEGRADATION AND ANTIBACTERIAL POTENTIAL. 3. INTERNATIONAL DİCLE SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, 2022-11-26, , Diyarbakır, Türkiye, . 200

14. UYSAL, Y.; DOĞAROĞLU, Z., SYNTHESIS, SWELLING PROPERTIES AND EFFECTS ON SEED GERMINATION PROCESS OF PALM BIOCHAR-BASED PVA/SA HYDROGELS. 3. INTERNATIONAL DİCLE SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, 2022-11-16, , Diyarbakır, Türkiye, . 200

13. DOĞAROĞLU, Z.; UYSAL, Y., SYNTHESIS, SWELLING PROPERTIES AND EFFECTS ON SEED GERMINATION PROCESS OF OLIVE STONE BIOCHAR-DOPED PVA/SA HYDROGEL. 2nd International Conference on Environment, Technology and Management, 2022-10-13, , Niğde, Türkiye, . 200

12. UYSAL, Y.; DOĞAROĞLU, Z., OBTAINING SOIL-IMPROVING COMPOST FROM FOOD PREPARATION WASTES AND PRUNING WASTES: CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF ITS EFFECTS ON PLANT GROWTH. 2nd International Conference on Environment, Technology and Management, 2022-10-13, , Niğde, Türkiye, . 200

11. DOĞAROĞLU, Z.; UYSAL, Y.; Kalderis, D., INVESTIGATION OF THE VIABILITY OF BIOCHAR-DOPED HYDROGELS IN THE FIGHT AGAINST DROUGHT. 7. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2021-12-10, , Mardin, Türkiye, . 200

10. UYSAL, Y.; Çiftci, B.; DOĞAROĞLU, Z., DECOLORIZATION OF LANDFILL LEACHATE BY USING WASTE MUSSEL SHELLS. 7. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2021-12-10, , Mardin, Türkiye, . 200

9. Doğaroğlu, Z.; Uysal, Y., SYNTHESIS, SWELLING PROPERTIES AND EFFECTS ON SEED GERMINATION PROCESS OF PALM BIOCHAR-BASED PVA/SA HYDROGELS. 3. INTERNATIONAL DİCLE SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, 2022-11-26, 2022-11-27, Diyarbakır, Türkiye, 2022. 200

8. Uysal, Y.; Doğaroğlu, Z., EFFECTS OF GREEN SYNTHESIZED ZnO NPs USING BANANA PEEL EXTRACT ON PHOTOCATALYTIC DYE DEGRADATION AND ANTIBACTERIAL POTENTIAL. 3. INTERNATIONAL DİCLE SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS , 2022-11-26, 2022-11-27, diyarbakır, Türkiye, 2022. 200

7. Doğaroğlu, Z.; Uysal, Y., SYNTHESIS, SWELLING PROPERTIES AND EFFECTS ON SEED GERMINATION PROCESS OF OLIVE STONE BIOCHAR-BASED PVA/SA HYDROGEL. ICETEM 22, 2022-10-13, 2022-10-15, Niğde, Türkiye, 2022. 200

6. Uysal, Y.; Doğaroğlu, Z., OBTAINING SOIL-IMPROVING COMPOST FROM FOOD PREPARATION WASTES AND PRUNING WASTES: CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF ITS EFFECTS ON PLANT GROWTH. ICETEM 22, 2022-10-13, 2022-10-15, Niğde, Türkiye, 2022. 200

5. DOĞAROĞLU, Z.; EREN, A., PHYTOREMEDIATION POTENTIAL OF LEAD BY ROSEMARY (ROSMARINUS OFFICINALIS) ASSISTED WITH CITRIC ACID AND HUMIC ACID IN CONTAMINATED SOIL. 2. CILICIA INTERNATIONALSYMPOSIUM ONENGINEERING ANDTECHNOLOGY, 2019-10-10, 2019-10-12, Mersin, Türkiye, . 200

4. AKAY, A.; DOĞAROĞLU, Z., Effects of Arbuscular Mycorrhizaon Pb Phytoextraction Capacity of Buckwheat in Contaminated Soil. 13th BUDAPEST International Conference on Chemical, Agricultural, Environmental and BiologicalSciences (BCAEBS-19), 2019-07-22, 2019-07-24, Budapest, Macaristan, . 200

3. AKAY, A.; DOĞAROĞLU, Z., Influence of Mycorrhizal Inoculation on the Pb Phytoremediation Potential of Buckwheat Fagopyrum esculentum. 2ndINTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY, 2016-10-14, 2016-10-16, Barcelona, İspanya, . 200

2. DOĞAROĞLU, Z.; KÖLELİ, N., Effect of TiO2 and ZnO Nanoparticles on Barley Plant. 1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTALSCIENCES (IBCESS), 2016-08-31, 2016-09-03, Giresun, Türkiye, . 200

1. Doğaroğlu, Z.; Köleli, N., Effect of Titanium Dioxide Nanoparticles on Seed Germination of Wheat . ISITES2014 2nd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 2014-06-18, 2014-06-20, Karabük, Türkiye, 2014. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 195

2. DOĞAROĞLU, Z.; ergün, h.; DAĞHAN, H.; KÖLELİ, N., The Roles of Nanotechnology in Agriculture Nanofertilisers Nanopesticides and Nanosensors. 1stInternational Mediterranean Science and Engineering Congress, 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, . 95

1. DOĞAROĞLU, Z.; KÖLELİ, N., Effect of Different Zinc Oxide Nanoparticles on Germination Plant Growth Chlorophyll Content and Uptake of Wheat. GreInSus'14 International Congress on "Green Infrastructure and Sustainable Socities/Cities", 2014-05-08, 2014-05-10, İzmir, Türkiye, . 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 1070

8. DOĞAROĞLU, Z.; KÖLELİ, N., Silver-doped Titanium Dioxide Nanoparticles Treatment Alleviates Titanium Dioxide Nanoparticles-induced Toxicity on Lettuce: A Comparative Study. IXth International Sympsium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP 2019), 2019-11-01, 2019-11-03, Antalya, Türkiye, . 100

7. KÖLELİ, N.; DAĞHAN, H.; DEMİR, A.; DOĞAROĞLU, Z.; Çiftçi, A., Heavy metals removal from soil by safflower (Carthamus tinctorius).. 3rd International Congress on Environmental Researches and Technology (ICERAT), 2017-11-08, 2017-11-12, Belgrad, Sırbistan, . 60

6. KÖLELİ, N.; DAĞHAN, H.; DOĞAROĞLU, Z.; KURT, M.; Yıldırım, D., Phytoremediationcapacity of Silene armenia grown on soil contaminated with Cd, Pb and Zn.. 3rd International Congress on Environmental Researches and Technology (ICERAT),, 2017-11-08, 2017-11-12, Belgrad, Sırbistan, . 70

5. DOĞAROĞLU, Z.; KÖLELİ, N., Evaluation of Seed Germination of Lettuce Exposed to Zinc Oxide and Titanium Dioxide Nanoparticles. Ecology2017, 2017-05-11, 2017-05-13, Kayseri, Türkiye, 2017. 100

http://www.ecology2017.com/

4. Doğaroğlu, Z.; Köleli, N., Effects of Titanium Dioxide and Titanium Dioxide-Silver Nanoparticles on Seed Germination of Lettuce (Lactuca sativa). 1. International Mediterranean Science and engineering Congress (IMSEC2016), 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 100

3. DOĞAROĞLU, Z.; KÖLELİ, N., Effect of Different Zinc Oxide Nanoparticles on Seed Germination of Lettuce Lactuca Sativa L. GreInSus’xx14 InternationalCongress on ”Green Infrstructure and Sustainable Socities/Cities”, 2014-05-08, 2014-05-10, İzmir, Türkiye, . 100

2. doğaroğlu, z.; köleli, n., Effect of Different Zinc Oxide Nanoparticles on Seed Germination of Lettuce (Lactuca Sativa L.) . GreInSus'14 International Congress on "Green Infrstructure and Sustainable Socities/Cities", 2014-05-08, 2014-05-10, izmir, Türkiye, 2014. 100

1. KANTAR, Ç.; KARADENİZ, A.; cihan, a.; DOĞAROĞLU, Z., Role of citric acid on reduction and immobilization of chromium VI by pyrite under variable chemical conditions. 245th ACS National Meeting and Exposition, 2013-04-07, 2013-04-11, New Orleans, Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, . 65

Uluslararası - Özet - Poster 237

4. DOĞAROĞLU, Z.; DAĞHAN, H.; KÖLELİ, N., The Effect of co-applications EDDS-TiO2Ag and ZnO-TiO2Ag Nanoparticles on Seed Germination of Triticale. 3rd International Congress on Environmental Researches and Technology (ICERAT), 2017-11-08, 2017-11-12, BELGRAD, Sırbistan, . 50

3. DAĞHAN, H.; DOĞAROĞLU, Z.; KÖLELİ, N., Environmental Effects of Nanoparticles. 3rd International Congress on Environmental Researches and Technology (ICERAT), 2017-11-08, 2017-11-12, Belgrad, Sırbistan, . 50

2. Doğaroğlu, Z., An Overview of the Environmental Risks of Metallic Nanoparticles. 2. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017-05-08, 2017-05-10, NEVŞEHİR-KAPADOKYA, Türkiye, 2017. 50

http://www.icocee.org/

1. KÖLELİ, N.; DOĞAROĞLU, Z.; DEMİR, A., Effect of Corn Pea and Wheat Plants on Leaching and Uptake of Nickel in Soil Plant System. 1ST INTERNATIONALBLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (IBCESS), 2016-08-31, 2016-09-03, Giresun, Türkiye, . 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. KANTAR, Ç.; halisdemir, b.; DOĞAROĞLU, Z., DOĞAL ORGANİK ASİTLERİN KROM III ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. ÇMO 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi,12-14 Kasım, ANTALYA, 2010-11-12, 2010-11-14, antalya, Türkiye, . 100

Ulusal - Tam Metin - Poster 42

1. ergün, h.; DOĞAROĞLU, Z.; DAĞHAN, H.; KÖLELİ, N., Artan Dozlarda Nanozeolit Uygulamalarının Multi Metallerle Zn Cd ve Pb Kirlenmiş TopraklardaYetiştirilen Aspir Bitkisinin Ağır Metal Alımına Etkileri. 7. Ulusal Bitki Besleme Gübre Kongresi, 2016-10-12, 2016-10-15, , Türkiye, . 42

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. "İklim Değişikliğiyle Karşı Karşıya Olan Akdeniz Üzüm Bağlarının Biyolojik Yönetimi ve Korunması İçin Ekolojik Araştırma", AB, Proje No: , 950215 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

Ulusal - Araştırmacı 250

6. Mersin Üniversitesi Merkez Kampüsünün Yemekhane, Kafeterya ve Bitkisel Atıklarının Kompostlama Yöntemi İle Geri Kazanımı, BAP, Proje No: 2020-1-AP5-3972, 120308 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

5. Orta-Büyük Ölçekli Sanayi Tesislerinin Üretim Maliyetlerinin, Çevreye Yönelik Kaynak Tüketiminin ve Atıklarının Azaltılması, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: , 637973 TL, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 0

4. Multi Metalle (Cd, Pb ve Zn) Kirlenmiş Topraklarda Yağlı Tohumlu Bitkilerin Fitoremediasyon Kapasitesinin Araştırılması ve Elde Edilen Biyokütlenin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 115Y337, 420363 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

3. Endüstride Kullanılan Titanyum Dioksit (TiO2) ve Çinko Oksit (ZnO) Nanopartiküllerinin Arpa (Hordeum vulgare L.) ve Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. Michelangelo) Bitkileri Tarafından Alınımının ve Birikiminin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE ÇMB (ZGD) 2013-1 DR, 19750 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

2. Hatıralarla Bilim, TÜBİTAK, Proje No: 213B544, 35389000 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50
https://www.facebook.com/Hat%C4%B1ralarla-Bilim-487682504709875/

1. Pirit ile Cr(VI) Giderimine Sitrik Asidin Etkisi, BAP, Proje No: BAP-FBE ÇMB (ZGD) 2009-1 YL, 9800 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Yeraltı Sistemlerinde Krom Bileşiklerinin Biyokimyasal Döngüsü ve Krom İle Kirli Toprakların Biyoremediasyonu İçin Optimum Koşulların Belirlenmesi, Tubitak-3501, Proje No: , EUR, Bursiyer, 2009,Tamamlandı. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÇM 311 Organik Atıkların Sürdürülebil Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇM211 Kütle ve Enerji Denklikleri Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-3
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz KM331 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz ÇEV-580 Endüstrıyel Uygulamalarda Nano Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz ÇEV 538 Toprak - Kil Minerolijisi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM404 Gürültü ve Denetimi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇM 228 Proje Hazırlama ve Raporlama Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar KM310 Kütle Transferi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM432 Çevre Yönetim Sistemleri Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM216 Mukavemet Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇM340 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇEV 563 Toprak Kirliliğinde Tarımsal K Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Bahar ÇEV 538 Toprak - Kil Minerolijisi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz KM331 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇM211 Kütle ve Enerji Denklikleri Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-3
Güz MM221 Statik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇEV 538 Toprak - Kil Minerolijisi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Doğaroğlu, Z. Two different biochar-doped hydrogels affect the growth of arugula (Eruca vesicaria) under different irrigation period. JOURNAL OF SOİLS AND SEDİMENTS, 2022, , 1-14.
10.1007/s11368-022-03383-w
Doğaroğlu, Z.; Uysal, Y.; Demir, A.; Makas, M.; çaylalı, Z. Synthesis, characterization and optimization of PVA/SA hydrogel functionalized with zeolite (clinoptilolite): Efficient and rapid color removal from complex textile effluents. MATERİALS CHEMİSTRY AND PHYSİCS, 2022, 295, 1-17.
10.1016/j.matchemphys.2022.127090
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Doğaroğlu, Z.; Uysal, Y. Advances in Environmental Research, ISBN: 978-1-68507-855-3, Nova Science Publishers, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 15 Sayfa, İngilizce, NewYork, Amerika Birleşik Devletleri, 2022.
Doğaroğlu, Z.; Uysal, Y.; Kalderis, D. SCIENTIFIC RESEARCHES 2, ISBN: 978-625-8405-70-5, Iksad Publications, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 16 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Doğaroğlu, Z.; Uysal, Y. Advances in Environmental Research, ISBN: 978-1-68507-855-3, Nova Science Publishers, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 15 Sayfa, İngilizce, NewYork, Amerika Birleşik Devletleri, 2022.
Doğaroğlu, Z.; Uysal, Y.; Kalderis, D. SCIENTIFIC RESEARCHES 2, ISBN: 978-625-8405-70-5, Iksad Publications, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 16 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Doğaroğlu, Z.; Köleli, N. TiO2 and ZnO nanoparticles toxicity in Barley (Hordeum vulgare L.). CLEAN-SOİL AİR WATER, 2017, 45, 1-7,
10.1002/clen.201700096

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Doğaroğlu, Z.; Ece, F.; çiftci, B.; Yıldırımcan, S.; Erat, S. Evaluation of stress factor on wheat (Triticum aestivum): the effect of ZnO and Ni-doped ZnO nanoparticles. TOXİCOLOGİCAL & ENVİRONMENTAL CHEMİSTRY, 2021, , 1-18,
10.1080/02772248.2021.1923714

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
Doğaroğlu, Z.; Köleli, N. Effects of TiO2 and ZnO nanoparticles on germination and antioxidant system of wheat (Triticum aestivum L.).. APPLIEDECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2017, 15, 1499-1510,
10.15666/aeer/1503_14991510

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Doğaroğlu, Z. Role of EDDS and ZnO-nanoparticles in wheat exposed to TiO2Ag-nanoparticles.. ARCHİVES OF ENVİRONMENTAL PROTECTİON, 2019, 45, 78-83,
10.24425/aep.2019.130244

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Doğaroğlu, Z.; Eren, A.; Baran, M. Effects of ZnO Nanoparticles and Ethylenediamine‐ iN/i , iN/i ′‐Disuccinic Acid on Seed Germination of Four Different Plants/title. GLOBAL CHALLENGES, 2019, 3, 1-5,
10.1002/gch2.201800111

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Kantar, .; Ari, C.; Keskin, S.; Doğaroğlu, Z.; Karadeniz, A.; Alten, A. Cr VI removal from aqueous systems using pyrite as thereducing agent Batch spectroscopic and column experiments. JOURNAL OF CONTAMİNANT HYDROLOGY, 2015, 174, 28-38,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jconhyd.2015.01.001

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 9
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Doğaroğlu, Z.; Köleli, N. TiO2 and ZnO nanoparticles toxicity in Barley (Hordeum vulgare L.). CLEAN-SOİL AİR WATER, 2017, 45, 1-7,
10.1002/clen.201700096

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Doğaroğlu, Z.; Köleli, N. Co-application of EDDS and ZnO Nanoparticles with TiO2Ag Nanoparticles on Rye. INTERNATIONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGINEERING JOURNAL, 2018, 2, 9-13,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Doğaroğlu, Z.; Eren, A.; Baran, M. Effects of ZnO Nanoparticles and Ethylenediamine‐ iN/i , iN/i ′‐Disuccinic Acid on Seed Germination of Four Different Plants/title. GLOBAL CHALLENGES, 2019, 3, 1-5,
10.1002/gch2.201800111

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Doğaroğlu, Z. KADMİYUM, KURŞUN VE ÇİNKO METALLERİNİN MARUL (Lactuca sativa) TOHUMLARININ ÇİMLENME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. ULUDAĞ UNİVERSİTY JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGİNEERİNG, 2018, 23, 299-308,
10.17482/uumfd.417228

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Kantar, .; Ari, C.; Keskin, S.; Doğaroğlu, Z.; Karadeniz, A.; Alten, A. Cr VI removal from aqueous systems using pyrite as thereducing agent Batch spectroscopic and column experiments. JOURNAL OF CONTAMİNANT HYDROLOGY, 2015, 174, 28-38,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jconhyd.2015.01.001

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Doğaroğlu, Z.; Köleli, N. TiO2 and ZnO nanoparticles toxicity in Barley (Hordeum vulgare L.). CLEAN-SOİL AİR WATER, 2017, 45, 1-7,
10.1002/clen.201700096

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
Uysal, Y.; Doğaroğlu, Z., OBTAINING SOIL-IMPROVING COMPOST FROM FOOD PREPARATION WASTES AND PRUNING WASTES: CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF ITS EFFECTS ON PLANT GROWTH. ICETEM 22, 2022-10-13, 2022-10-15, Niğde, Türkiye, 2022.
Doğaroğlu, Z.; Uysal, Y., SYNTHESIS, SWELLING PROPERTIES AND EFFECTS ON SEED GERMINATION PROCESS OF OLIVE STONE BIOCHAR-BASED PVA/SA HYDROGEL. ICETEM 22, 2022-10-13, 2022-10-15, Niğde, Türkiye, 2022.
Uysal, Y.; Doğaroğlu, Z., EFFECTS OF GREEN SYNTHESIZED ZnO NPs USING BANANA PEEL EXTRACT ON PHOTOCATALYTIC DYE DEGRADATION AND ANTIBACTERIAL POTENTIAL. 3. INTERNATIONAL DİCLE SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS , 2022-11-26, 2022-11-27, diyarbakır, Türkiye, 2022.
Doğaroğlu, Z.; Uysal, Y., SYNTHESIS, SWELLING PROPERTIES AND EFFECTS ON SEED GERMINATION PROCESS OF PALM BIOCHAR-BASED PVA/SA HYDROGELS. 3. INTERNATIONAL DİCLE SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, 2022-11-26, 2022-11-27, Diyarbakır, Türkiye, 2022.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl