Öğr.Gör. GÜLCAN BOYRAZ

Birim
:
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-361 00 01
Dahili
:
37050
E-MAIL
:
gulcanboyraz@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-04-29 15:54:48
DÜZENLEME
:
2020-12-17 13:02:18
PUAN
:
5063
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 63.75000
İngilizce, D, YDS, 63.76


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS ÖZEL EĞİTİM GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014
DOKTORA ÖZEL EĞİTİM GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2021
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-02-09 - 2021-02-09
KOORDİNATÖR ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ KOORDİNATÖRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-02-09 - 2021-02-09
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM ÜYESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ 2018-02-09 - 2021-02-09
Uluslararası - Diğer 200
2018
2. Yazıcı, T.; BOYRAZ, G. Özel Gereksinimli Çocukların Müziksel İletişim Boyutlarının İncelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF NEW APPROACHES İN SPECİAL EDUCATİON, 2018, 1, 46-65. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/ijnase/issue/42139/506964

Publications_002.pdf

2016
1. Arslantekin, B.; Akın, U.; BOYRAZ, G. ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANMIŞ MATEMATİK KİTAPLARININ, KAVRAMLARA YÖNELİK YAPILAN ETKİNLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. INES JOURNAL, 2016, 9, 233-20. 100 + 0
http://file:///C:/Users/win7/Desktop/Akademik%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1n%20Belgeleri/MAKALEM%C4%B0Z%20%C4%B0NES.pdf

Publications_001.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 300
2019
3. BOYRAZ, G.; YAZICI, T. TÜRKİYE’DE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK YAPILMIŞMÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. AVRASYA ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2019, 10, 59-67. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17740/eas.eus.2019-V10-05

2. ÇELEBİOĞLU, O.; YAZICI, T.; BOYRAZ, G. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARI. EURASİAN ACADEMY OF SCİENCES SOCİAL SCİENCES JOURNAL, 2019, , 19-27. 100 + 0
http://doi.org/10.17740/eas.soc.2019.V26-02

1. BOYRAZ, G.; YAZICI, T. TÜRKİYE’DE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK YAPILMIŞ MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ∗. AVRASYA BİLİMLER AKADEMİSİ AVRASYA ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2019, 10, 59-67. 100 + 0
http://eurasian.eurasianacademy.org/?sayfa=dergiayrintino=899icerik=turkiyede-ozel-gereksinimli-cocuklara-yonelik-yapilmis-muzik-egitimi-ile-ilgili-lisansustu-tezlerin-incelenmesikategori=iletisim,

Publications_003.pdf

Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
2018
1. YAZICI, T.; BOYRAZ, G. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN MÜZİKSEL İLETİŞİM BOYUTLARININ İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF NEW APPROACHES İN SPECİAL EDUCATİON, 2018, 1, 46-65. 100 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Metin, H.; BOYRAZ, G.; Kan, A., Ortaokula Devam Eden Öğrencilerin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Tutumlarını Değerlendirmek İçin Tutum Ölçeği Geliştirme. VI.Uluslararası Canik Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Samsun, Türkiye, 2016. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 2480

25. Boyraz, G., Yüksek Öğrenimdeki Özel Gereksinimli Bireylerin Kariyer Algısı . İNES Kongresi, 2018-10-30, 2018-11-03, Antalya, Türkiye, 2018. 100

http://congress.inescongress.com/2018/INES-2018-ABSTRACT-BOOK.pdf

24. BOYRAZ, G., Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Verilen Eğitimin Çocuklarının Performans Düzeylerini Belirlemelerine Etkisi. INES Internatıonal Academic Research Congress INES, 2018-10-30, 2018-11-03, , , . 100

23. Boyraz, G.; Yazıcı, T., Özel Gereksinimli Çocuklarin Müziksel İletişim Boyutları . Uluslararası Müzik Ve Dans Kongresi , 2018-10-19, 2018-10-21, Antalya, Türkiye, 2018. 100

http://www.imdcongress.com/index.php/kongre/bildiriler-kitabi.html

22. Boyraz, G., Mersin Üniversitesindeki Özel Gereksinimli Bireylerin Liderlik Algısı. Uluslararası Liderlik Akademisi Ve Strateji Çalıştayı , 2018-10-19, 2018-10-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

http://www.sitso.org.tr/Portals/70/bildiri_ozet_kitapcigi/Bildiri%20%C3%96zet%20Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Sonu%C3%A7%20Bildirgesi.pdf

21. Boyraz, G.; Yazıcı, T., Türkiye’de Çalışma Grubunu Özel Gereksinimli Çocukların Oluşturduğu Müzik Eğitimi İle İlgili Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi . Uluslararası Eğitimde Ve Kültürde Akademik Çalışmalar I.Sempozyumu , 2018-09-13, 2019-01-15, Mersin, Türkiye, 2018. 100

http://www.kongre2018.com/site.php?http://www.i-sasec.org

20. Boyraz, G., Aile Eğitim Programının Ailelerin Milieu Teaching Öğretimini Edinmelerine Etkisi . Uluslararası Erdemli Sempozyum, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, 2018. 100

http://www.i-sasec.org/ozet-kitapciligi.pdf

19. Boyraz, G.; Boyraz, S., Temel Düzey Ebru Sanatının Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Sosyal Gelişimine Ektisinin Belirlenmesi . Uluslararası Erdemli Sempozyum, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, 2018. 100

http://www.kongre2018.com/site.php?http://www.i-sasec.org

18. AKDAĞ, H.; SAY, F.; BOYRAZ, G., Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretimde Karşılaşılan Sorunlar (Erdemli Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 100

17. Boyraz, G.; Say, S., Ortaokul Öğrencilerinin Kaynaştırma Öğrencilerine İlişkin Tutumlarının Metaforik Analizi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/full-abstract-23102018.pdf

16. Say, S.; Akdağ, H.; Boyraz, G., Okul Aile İşbirliğinin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma (Erdemli Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyum, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/full-abstract-23102018.pdf

15. Say, S.; Boyraz, G., Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretimde Karşılaşılan Sorunlar (Erdemli Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyum, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/full-abstract-23102018.pdf

14. BOYRAZ, G.; SAY, F.; AKDAĞ, H., Ortaokul Öğrencilerinin Kaynaştırma Öğrencilerine İlişkin Tutumlarının Metaforik Analizi. Uluslararası Ermdeli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 100

13. AKDAĞ, H.; SAY, F.; BOYRAZ, G., ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETİMDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. ULUSLARARASI ERDEMLİ SEMPOZYUMU 2018, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Türkiye, . 100

12. SAY, F.; AKDAĞ, H.; BOYRAZ, G., OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA(ERDEMLİ ÖRNEĞİ). ULUSLARARASI ERDEMLİ SEMPOZYUMU 2018, 2018-04-19, 2018-04-21, MERSİN, Türkiye, . 100

11. SAY, F.; AKDAĞ, H.; BOYRAZ, G., Okul Aile İşbirliği Etkililiği Üzerine Bir Çalşıma (Erdemli Örneği). Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, . 100

10. BOYRAZ, G.; KARAAHMETOĞLU, B.; AYKUT, Ç., Kendini Değerlendirme Stratejileri ve Özel Eğitimdeki Yansımalarına Genel Bir Bakış. IV. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, , , . 100

9. Boyraz, G.; Ünver, B.; Esirgemez, Ç., Kendini Değerlendirme Stratejileri Ve Özel Eğitimdeki Yansımalarına Genel Bir Bakış. EJER Congress 2017 , 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

https://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2017+.pdf

8. KARAAHMETOĞLU, B.; BOYRAZ, G.; METİN, H.; TAVİL, Y., ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUK AİLELERİNİN AİLE EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. INTERNATİONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA BARCELONA, 2017-04-27, 2017-04-30, , , . 85

7. BOYRAZ, G., Özel Eğitim Alanında Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Kanıt Temelli Uygulamalara İlişkin Görüşleri. Özel Eğitim Alanında Öğretmenlik Uygulaması Dersi İçin Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Kanıt Temelli Uygulamalara İlişkin Görüşleri, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 100

6. BOYRAZ, G.; Karaahmetoğlu, B.; Metin, H.; TAVİL, Y., Rehber Öğretmenlerin Aile Eğitim Programlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası INES Akademik Araştırmalar Kongresinde (INES 2016), 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 95

5. BOYRAZ, G., Aile Şuralarında Özel Gereksinimli Bireyler ve Ailelerine Yönelik Olarak Alınan Kararların İncelenmesi. 26. Özel Eğitim Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

4. BOYRAZ, G., Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin, Anneleri Aracılığıyla Doğrudan Öğretim Modeli’ne Göre Sunulan Kavramları Kazanmalarında Ve Sürdürmelerindeki Etkililiği. 3. Uluslararasi Avrasya Eğitim Araştirmalari Kongresi , 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

https://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2016ejer.pdf

3. Arslantekin, B.; Akın, U.; Boyraz, G., Examınıng The Mathematıcs Books For Mentally Retarded Students, In Terms Of Acquıstıon Of Actıvıtıes Towards Concepts. Examınıng The Mathematıcs Books For Mentally Retarded Students, In Terms Of Acquıstıon Of Actıvıtıes Towards Concepts, 2016-05-12, 2016-05-15, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

2. Akın, U.; BOYRAZ, G.; Özdemir, S., Çocuğun Liderliğinin Takip Edilmesine Dayanan Filial Oyun Terapisinin İncelenmesi (Examining Filial Play Therapy, Based On Following Leadership Of The Child). 3. Uluslararası ELMİS(Effective Leadership And Management In Inclusive Schools: Teacher Training And Vocational Education, Arts And Sports) Kongresi, 2016-05-12, 2016-05-15, Eskişehir, Türkiye, 2016. 100

1. Dikici, H.; BOYRAZ, G., Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileleri Özel Eğitim Süreci Ve Bu Süreçle İlgili Yasal Hakları Konusunda Bilgilendirici Aile Eğitim Programının Etkililiği. Uluslar arası Özel Eğitim Kongresi/ELMIS-ER(Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Education and Rehabilitation, 2013-06-19, 2013-06-21, Konya, Türkiye, 2013. 100

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Şener Akın , U.; Boyraz, G., Duygu Davranış Bozukluklarına Yönelik Bir Müdahale Modeli: Filial Oyun Terapisi. 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi- UDEMKO , 2016-03-31, 2016-04-03, Eskişehir, Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 215

5. BOYRAZ, G., Yüksek Öğrenimdeki Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Bireylerin Sınavlardaki Gönüllü Okuyuculara İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. 1.Genişletilmiş Engelsiz Üniversiteler Bölge Çalıştayı Antalya, 2019-03-28, 2019-03-29, , Türkiye, . 50

4. BOYRAZ, G., Aile Eğitim Programının Annelerin Ayrımlı Pekiştirme Kullanarak Çocuklarına Kural Kazandırma Becerisini Edinmelerine Etkisi. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-04, İstanbul, Türkiye, 2015. 50

3. Çalışkan, H.; Avşaroğlu, S.; Çıkılı, Y.; BOYRAZ, G., Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitim İhtiyaçlarının Bazı Değişkenler Açısındna İncelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2012-10-11, 2012-10-12, Trabzon, Türkiye, 2012. 32

2. Sarı, H.; Avşaroğlu, S.; Çıkılı, Y.; BOYRAZ, G., Türkiyede Özel eğitim Alanında aile Eğitimi ile ilgili yapılan Araştırmaların Bazı değişkenler Açısından İncelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2012-10-11, 2012-10-12, Trabzon, Türkiye, 2012. 32

1. BOYRAZ, G.; Ergüven, D.; Sarı, H., Özel Gereksinimli Öğrencilerin Problem Davranışlarını Belirlemede Ve İfade Edebilmede Öğretmen Yeterliliğinin Kendi Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. 20.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2010-10-21, 2010-10-23, Gaziantep, Türkiye, 2010. 50

Ulusal - Özet - Poster 18

1. Metin, H.; Karaahmetoğlu, B.; BOYRAZ, G.; TAVİL, Y., Özel Eğitim Öğretmenlerinin Aile Eğitim Programlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. 26. Özel Eğitim Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2016. 18

Uluslararası 1000
1. ELEKTRONIK, INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW APPROACHES IN SPECIAL EDUCATION , EDITOR, E-ISSN : 2667-4831, 2018-01-25 - Devam ediyor. 1000
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl