Doç.Dr. GÜLÇİN BOZLU

Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Sağlik Araştirma Ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari A.d. 34. Cadde 33343, Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
2404
E-MAIL
:
gulcinbozlu@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-09-07 06:32:41
DÜZENLEME
:
2020-05-20 00:33:03
PUAN
:
9675
YABANCI DİL
:
İngilizce, 77.50, ÜDS, 77.50
Researcher ID
h-index
3
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS/ Y. LİSANS TIP FAKÜLTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1999
TIPTA UZMANLIK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Hipoksik İskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Sıçanlarda ABT-491’in Nöronal Apoptozis Üzerine Etkisi Danışman: Dr. Aytuğ Atıcı, Mersin Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞ. GÖR. DR. MESİN ÜNİVERSİTESİ 2001-01-01 - 2006-01-02
UZ. DR. MESİN ÜNİVERSİTESİ 2013-12-02 - 2016-02-01
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-02-01 - 2018-10-17
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-10-17 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
UZ. DR. ÇOCUK DOKTORU ÖZEL MERSİN SİSTEM CERRAHİ TIP MERKEZİ 2011-01-03 - 2013-12-01
UZ. DR. ÇOCUK DOKTORU MERSİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ 2010-01-04 - 2011-01-03
UZ. DR. ÇOCUK DOKTORU TARSUS DEVLET HASTANESİ 2006-01-02 - 2010-01-04
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7300
2018
12. HALLIOĞLU KILINÇ, O.; KEÇELİ, M.; BOZLU, G.; DELİBAŞ, A.; KARPUZ, D.; SELVİ, H. Evaluation of T-wave alternans in pediatric patients with chronic renal failure. JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY, 2018, 51, 622-627. 650 + 0
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022073617305010?via%3Dihub

Publications_020.pdf

11. BOZLU, G.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O.; ÜNAL, S.; KUYUCU, N. Relationship between mean platelet volume-to-lymphocyte ratio and coronary artery abnormalities in Kawasaki disease. CARDİOLOGY İN THE YOUNG, 2018, 28, 832-836. 900 + 0
http://www.cambridge.org/core/journals/cardiology-in-the-young/article/

Publications_008.pdf

10. ARIKOĞLU, T.; Batmaz, S.; DERİCİ YILDIRIM, D.; TEZOL, Ö.; BOZLU, G.; KUYUCU, S. Asthma predictive index in relation to respiratory mechanics by impulse oscillometry in recurrent wheezers. ALLERGOLOGİA ET IMMUNOPATHOLOGİA, 2018, 46, 190-195. 450 + 0
http://www.elsevier.es/en-revista-allergologia-et-immunopathologia-105-linkresolver-asthma-predictive-index-in-relation-S030105461730188X//

Publications_019.pdf

9. BOZLU, G.; TANRIVERDİ, H.; ASLAN, G.; KUYUCU, N. The value of acute phase reactants and LightCycler® SeptiFast test in the diagnosis of bacterial and viral infections in pediatric patients. ARCHİVOS ARGENTİNOS DE PEDİATRİA, 2018, 116, 35-41. 950 + 0
http://www.scielo.org.ar/revistas/aap/iinstruc.htm

Publications_018.pdf

2017
8. KARPUZ, D.; GİRAY, D.; ÖZYURT, A.; BOZLU, G.; ÜNAL, S.; HALLIOĞLU KILINÇ, O. Can whole-blood parameters be used in follow-up of children with rheumatic valvular heart disease?. CARDIOLOGY IN THE YOUNG, 2017, 27, 764-769. 550 + 0
10.1017/S1047951116001281

Publications_024.pdf

7. Tekin, R.; Dinleyici, E.; Ceyhan, M.; Karbuz, A.; Salman, N.; Sutçu, M.; Kurugol, Z.; Balliel, Y.; Celik, M.; Hacimustafaoglu, M. The prevalence, serogroup distribution and risk factors of meningococcal carriage in adolescents and young adults in Turkey. HUMAN VACCİNES & IMMUNOTHERAPEUTİCS , 2017, 13, 1182-1189. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/21645515.2016.1268304

Publications_010.pdf

2016
6. Direk, M.; Yıldırım, V.; Güneş, S.; Bozlu, G.; Okuyaz, Ç. Serotonin Syndrome after Clomipramine Overdose in a Child. CLİN PSYCHOPHARMACOL NEUROSCİ, 2016, 14, 388-390. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.9758/cpn.2016.14.4.388

Publications_003.pdf

5. Bozlu, G.; Taskinlar, H.; Unal, S.; Alakaya, M.; Nayci, A.; Kuyucu, N. Diagnostic value of red blood cell distribution width in pediatric acute appendicitis. PEDİATRİCS INTERNATİONAL, 2016, 58, 202-205. 850 + 0
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ped.12805/abstract;jsessionid=568E76C08B9C076CBF5E25F9C5F92AFB.f02t03

Publications_001.pdf

2015
4. Bozlu, G.; Cobanogullari Direk, M.; Okuyaz, C. Subacute sclerosing panencephalitis with parkinsonian features in a child: A case report. BRAİN AND DEVELOPMENT, 2015, 37, 901-903. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.braindev.2015.02.008

Publications_012.pdf

3. Hallioglu, O.; Gurer, G.; Bozlu, G.; Karpuz, D.; Makharoblidze, K.; Okuyaz, C. Evaluation of Neurodevelopment Using Bayley-III in Children with Cyanotic or Hemodynamically Impaired Congenital Heart Disease. CONGENİTAL HEART DİSEASE, 2015, 10, 537-541. 650 + 3
http://dx.doi.org/10.1111/chd.12269

Publications_006.pdf

2008
2. Atici, A.; Bozlu, G.; Turhan, A.; Polat, A.; Nayci, A.; Okuyaz, C.; Taskinlar, H. The role of trapidil on neuronal apoptosis in neonatal rat model of hypoxic ischemic brain injury. EARLY HUMAN DEVELOPMENT, 2008, 84, 243-247. 700 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2007.06.005

Publications_011.pdf

2007
1. Bozlu, G.; Atici, A.; Turhan, A.; Polat, A.; Nayci, A.; Okuyaz, C.; Taskinlar, H. Platelet-activating factor antagonist (ABT-491) decreases neuronal apoptosis in neonatal rat model of hypoxic ischemic brain injury. BRAIN RESEARCH, 2007, 1143, 193-198. 800 + 75
https://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2007.01.094

Publications_007.pdf


Alıntılanma Sayısı: 15
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 570
2018
3. Bozlu, G.; Kuyucu, N. Poisoning Cases Who Admitted to the Pediatrics Emergency Unit in the Last Five Years Evaluation of 1734 Cases. BULLETİN OF LEGAL MEDİCİNE, 2018, 23, 106-109. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17986/blm.2018238625

Publications_022.pdf

2016
2. BOZLU, G.; TEZOL, Ö.; GÜNDEŞLİOĞLU, Ö.; KUYUCU, N. Fever of Unknown Origin in Children: Mersin University Experience. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2016, 25, 89-93. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2015-48877

Publications_002.pdf

2015
1. BOZLU, G.; TEZOL, Ö.; KARPUZ, D.; HALLIOĞLU, O.; KUYUCU, N. Kawasaki Disease: The Clinical and Cardiologic Early-Term Characteristics and Prognoses of 44 Children with Acute Attack. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF PEDİATRİCS, 2015, 24, 138-142. 180 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/pediatr.2015-46720

Publications_004.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 495
2018
2. KARPUZ, D.; ÇELİK, Y.; BOZLU, G.; KARA, M.; GİRAY, D.; HALLIOĞLU KILINÇ, O. Patent duktus arteriozuslu bebeklerde konservatif tedavinin sonuçları. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, 552-556. 195 + 0
http://dergipark.gov.tr/cumj/issue/31534

Publications_017.pdf

1. BOZLU, G.; ÇITAK, E. Evaluation of renal tumors in children. TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ/TURKİSH JOURNAL OF UROLOGY, 2018, 44, 268-273. 300 + 0
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5937647/

Publications_023.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 60
2017
1. Arslanköylü, A.; Akbaş, B.; Alakaya, M.; Bozlu, G.; Özdemir, A. Relationship of Hemoglobin Concentration at Admission and Need for Erythroyte Transfusion During Hospitalization with Mortality in Pediatric Critical Care Patients. TURKİSH JOURNAL OF PEDİATRİC EMERGENCY AND INTENSİVE CARE MEDİCİNE, 2017, 4, 8-12. 60 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/cayd.17363

Publications_005.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 265
2018
2. BOZLU, G.; SAĞCAN, M.; ÇELİK, Y.; KUYUCU, N. Çocuk acil servisine getirilen 624 yenidoğanın geriye dönük olarak değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 11, 7-12. 190 + 0
http://dergipark.gov.tr/mersinsbd/issue/36404/395799

Publications_021.pdf

2015
1. TEZOL, Ö.; ÇOBANOĞULLARI DİREK, M.; BOZLU, G.; OKUYAZ, Ç. Fasio skapulo humeral müsküler distrofi Bir olgu sunumu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 8, 90-94. 75 + 0
http://dergipark.gov.tr/mersinsbd/issue/19540/208033

Publications_009.pdf

Ulusal - Diğer 240
2018
4. Direk, M.; Bozlu, G.; Özgür, A.; Okuyaz, Ç. İzole Bilateral Bazal Ganglion Tutulumunun Nadir Nedeni Erken Evre Subakut Sklerozan Panensefalit: Olgu Sunumu . MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 1, 1-4. 42 + 0
http://www.meersin.edu.tr

2014
3. Bozlu, G.; Tezol, Ö.; Kotan Çelik, Ç.; Kuyucu, N. Plevral Ampiyem Tedavisinde İntraplevral Doku Plazminojen Aktivatörünün Kullanımı: İki Olgu Sunumu. PEDİATRİ UZMANLIK AKADEMİSİ DERGİSİ, 2014, 1, 6-10. 47 + 0
http://http://puader.org.tr/files/file/Sayi6.pdf

Publications_016.pdf

2. Tezol, Ö.; Bozlu, G.; Okuyaz, Ç. Sanfilippo Tip IIIA ve Morquio Tip IVB sendromu: iki olgu nedeniyle . MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 15, 81-83. 50 + 0
http://tipdergisi.mersin.edu.tr

Publications_015.pdf

2005
1. Bilgin, N.; Mert, E.; Bozlu, G. Acil Servise Getirilen Çocukluk Çağı Adli Olguların Profili. ÇOCUK FORUMU, 2005, 1, 15-20. 100 + 0
http://akademikdizin.com/?source=512

Publications_013.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 367

9. Bozlu, G.; Karpuz, D.; Kömür, M.; Okuyaz, Ç.; Hallıoğlu, O.; Kuyucu, N., Çocuk Acil Servise Senkop Nedeniyle Getirilen 1020 Olgunun Değerlendirilmesi. Türk Pediatri Kurumu 3. Genç Pediatristler Kongresi, 2017-12-01, 2017-12-03, İstanbul, Türkiye, 2017. 42

8. Ersöz, G.; Tezol, Ö.; Bozlu, G.; Arıkoğlu, T.; Kuyucu, N., Ergenlerde Bordatella pertüssis Seroprevalans ve Kolonizasyon Oranı. 6. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği, 2017-10-23, 2017-10-25, Antalya, Türkiye, 2017. 35

7. Bozlu, G.; Özgür, A.; Okuyaz, Ç.; Kuyucu, N., Acil Servise Gelen Çocuk Hastalarda Serebral Manyetik Rezonans ve Serebral Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntüleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 6. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi, 2017-10-23, 2017-10-25, Antalya, Türkiye, 2017. 47

6. Bozlu, G.; Kömür, M.; Döven, S.; Karpuz, D.; Özgür, A.; Arslanköylü, A.; Okuyaz, Ç., Çocuklarda Posterior Revezibl Ensefalopati Sendromu: Mersin Üniversitesi 10 Yıllık Deneyimi. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 37

5. Akbaş, B.; Alakaya, M.; Özdemir, A.; Bozlu, G.; Arslanköylü, A., Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Spot İdrarda Mikroalbümin Düzeyinin Mortalite İle İlişkisi. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 30

4. Gündeşlioğlu, Ö.; Bozlu, G.; Akça, M.; Kuyucu, N., Çocuklarda Kist Hidatik: Tek Merkez Deneyimi. 5. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi, 2016-04-10, 2016-04-14, İzmir, Türkiye, 2016. 42

3. Bozlu, G.; Gündeşlioğlu, Ö.; Akça, M.; Kuyucu, N., Çocukluk Çağı Preseptal ve Orbital Sellülit Olgularının Retrospektif Analizi. 5. Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Kongresi, 2016-04-10, 2016-04-14, İzmir, Türkiye, 2016. 47

2. Bozlu, G.; Atıcı, A.; Turhan, A.; Polat, A.; Naycı, A.; Okuyaz, Ç.; Taşkınlar, H., Hipoksik İskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Sıçanlarda ABT-491’in Nöronal Apoptozis Üzerine Etkisi. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 2006-04-12, 2006-04-16, Antalya, Türkiye, 2006. 40

1. Bozlu, G.; Yıldırım, M.; Zaimoğlu, Ç.; Balcı, S.; Kuyucu, N., Pediatrik Hastalarda Komplike Plevral Ampiyem Tedavisinde Doku Plazminojen Aktivatörünün Yeri. 41. Türk Pediatri Kongresi, 2005-06-22, 2005-06-25, Ankara, Türkiye, 2005. 45

http://www.turkpediatri.org.tr/

Ulusal - Özet - Poster 238

11. Bozlu, G.; Tezol, Ö.; Alakaya, M.; Arslanköylü, A.; Dokgöz, H.; Bilgin, N.; Kuyucu, N., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisine Bir Yıl İçerisinde Başvuran Adli Nitelikli Olguların Değerlendirilmesi. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 20

10. Arslanköylü, A.; Akbaş, B.; Alakaya, M.; Bozlu, G.; Özdemir, A., Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Anındaki Hemoglobin Konsantrasyonunun Mortalite Üzerine Etkisinin Araştırılması. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, İzmir, Türkiye, 2016. 15

9. Bozlu, G.; Tezol, Ö.; Arslanköylü, A.; Kuyucu, N., Çocuk Acil Servise Gelen Zehirlenmeler: Son 1 Yılda Gelen 368 Olgunun Değerlendirilmesi. 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, İzmir, Türkiye, 2016. 23

8. Direk, M.; Bozlu, G.; Özgür, A.; Kılınç, O.; Okuyaz, Ç., Nadir Bir Başağrısı Nedeni: İntrakraniyal Hipotansiyon, Marfan Sendromlu Bir Vaka Nedeniyle. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İzmir, Türkiye, 2015. 20

http://www.pednoro2015.org/

7. Bozlu, G.; Direk, M.; Okuyaz, Ç., Subakut Sklerozan Panensefalitin Nadir Bir Başlangıç Şekli: Parkinsonizm. 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 2015-05-06, 2015-05-09, İzmir, Türkiye, 2015. 25

http://www.pednoro2015.org/

6. Bozlu, G.; Bahadır, G.; Naycı, A.; Kuyucu, N., Çocuk Hastada Gezici Dalak Torsiyonu: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi , 2015-04-15, 2015-04-19, Antalya, Türkiye, 2015. 23

http://www.cocukacilyogunbakim2015.org/

5. Direk, M.; Özgür, A.; Bozlu, G.; Okuyaz, Ç., L-2 Hidroksi Glutarik Asidüri. 13. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 2015-04-14, 2015-04-18, Adana, Türkiye, 2015. 18

http://www.metabolizma2015.org

4. Bozlu, G.; Tezol, Ö.; Karpuz, D.; Hallıoğlu, O.; Kuyucu, N., Kawasaki Hastalığı: Akut Atakla Başvuran 44 Hastanın Klinik Ve Kardiyolojik Erken Dönem Prognozları. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, 2015-04-05, 2015-04-08, Antalya, Türkiye, 2015. 22

http://cocukenfeksiyon2015.org/

3. Tezol, Ö.; Bozlu, G.; Gündeşlioğlu, Ö.; Kuyucu, N., Çocuklarda Nedeni Bilinmeyen Ateş: Mersin Üniversitesi Deneyimi. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Kongresi, 2015-04-05, 2015-04-08, Antalya, Türkiye, 2015. 21

http://cocukenfeksiyon2015.org/

2. Hallıoğlu, O.; Bozlu, G.; Yılgör, E., İyi Prognozlu Hipoplazik Sağ Ventrikül ve Ventrikül Bağımlı Koroner Dolaşımı Olan Pulmoner Atrezi Olgusu. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 2005-11-16, 2005-11-18, Antalya, Türkiye, 2005. 25

http://turkpedkar.org.tr/

1. Bozlu, G.; Düzovalı, Ö.; Duce, M.; Ay, A., Medülloblastomlu Bir Hastada Tedaviden Dört Yıl Sonra Saptanan Serebral Venöz Anjiom. 16. Ulusal Kanser Kongresi, 2005-04-20, 2005-04-24, Antalya, Türkiye, 2005. 23

http://www.turkkanser.org.tr/

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. BRAIN RESEARCH , [ 2008 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 5
2. CUKUROVA MEDICAL JOURNAL , [ 2019 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 6
1. ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] [ 2018 : 3 ] [ 2017 : 2 ] . 6
Ulusal 50
1. Deneysel Araştırma Bildiri Ödülü Türk Neonatoloji Derneği, 2006-04-12, Antalya, Türkiye. 25
2. Sözlü Bildiri 3.’lük Ödülü Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği , 2017-10-25, Antalya, Türkiye. 25
2. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği , Üye No: 000, Türkiye, 2016-01-03-Devam ediyor.
1. Türkiye Milli Pediatri Derneği , Üye No: 11111, Türkiye, 2002-01-06-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl