Doç.Dr. GÜLHAN TEMEL
Birim
:
Tıp Fakültesi / Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Tip Fakültesi Dekanlik Binasi Biyoistatistik Ve Tibbi Bilişim Anabilim Dali 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610684
Dahili
:
1028
Faks
:
+90-324-3610685
E-MAIL
:
gulhanorekici@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
gulhan_orekici@hotmail.com
DİĞER E-MAIL
:
gulhan_orekici@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-11 13:20:02
DÜZENLEME
:
2018-11-06 09:34:23
PUAN
:
9852
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, ÜDS, 70
Researcher ID
h-index
5
Scholar ID
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
20
ARTICLES WITH
CITATION DATA
19
SUM OF THE
TIMES CITED
57
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
3.00


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İSTATİSTİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS BİYOİSTATİSTİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA BİYOİSTATİSTİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
DOÇENT BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLŞİM ÜAK 2016
Doktora Tezi

1. Birden Çok Değerlendiricinin ve Birden Çok Tanı Testinin Bulunduğu Çalışmalarda Diagnostik Performans Analizi Danışman: Dr. Emine Arzu Kanık, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2011.

Yüksek Lisans Tezi

1. Sınıflama ve Regresyon Ağaçları: Tıpta Bir Uygulama Danışman: Dr. Handan Ankaralı, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2004.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-04-04 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KYK VE ADEK ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ KYK VE ADEK ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-09-23 - Devam ediyor
KOORDİNATÖR YARDIMCISI DÖNEM I KOORDİNATÖR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-08-12 - Devam ediyor
KOMİSYON ÜYESİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYON ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-11-30 - Devam ediyor
KORDİNATOR BOLOGNA KORDİNATÖRÜ MERSIN ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/TEMEL TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ/BIYOISTATISTIK VE TIBBI BILISIM ANABILIM DALI 2011-01-01 - Devam ediyor
İÇ TETKİKÇİ TS EN ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ MERSIN ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI 2010-06-20 - Devam ediyor
ETİK KURUL ÜYESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU 2017-08-07 - 2021-08-07
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSIN ÜNIVERSITESI/SAGLIK BILIMLERI ENSTITÜSÜ 2013-05-02 - 2016-05-02
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSIN ÜNIVERSITESI/SAGLIK BILIMLERI ENSTITÜSÜ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
1. Arpacı, T.; Uğurluer, G.; Orekici temel, G.; Akbaş, T.; Serin, M. Nazofarenks Kanserli Olgularda Radyoterapi Sonrası Mastikatör Kaslarda ve Parotis Bezlerinde Gelişen Değişikliklerin MRG İle Değerlendirilmesi. ACİBADEM UNİVERSİTESİ SAGLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, , 0-0. 0 + 0
10.31067/0.2018.75

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1550
2018
26. Kandemir, F.; Aras, N.; Börekçi, G.; Kandemir, .; çetinkaya, A.; Yılmaz, .; Orekici temel, G. Investigation of the relationship between gene polymorphismsof TNF a (-1031) and chronic hepatitis C infection. HEPATOLOGY INTERNATİONAL, 2018, 12, 181-661. 0 + 0
10.1007/s12072-018-9852-3

25. Para, E.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Birbiçer, H.; Orekici temel, G. The affect of acute kidney injury on mortality after successful cardiopulmonary resuscitation by using RIFLE and KDIGO criteria. RESUSCİTATİON, 2018, 130, 128-129. 0 + 0
10.1016/j.resuscitation.2018.07.274

24. Güneş, G.; Doğruer ünal, N.; Eskandari, H.; Kıykım, A.; Bölgen çimen, .; Orekici temel, G.; çimen, M. Determination of NF-κB and RANKL levels in peripheral blood osteoclast precursor cells in chronic kidney disease patients. INTERNATİONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, 2018, 50, 1181-1188. 0 + 0
10.1007/s11255-018-1859-0

23. özkan, B.; örsçelik, .; Uyar, H.; Ballı, M.; Güçer, E.; Aslan, O.; Orekici temel, G.; çelik, A.; özcan, . Awareness of Pleiotropic and Cardioprotective Effect of Statins in Patients with Coronary Artery Disease. BİOMED RESEARCH INTERNATİONAL, 2018, 2018, 1-7. 0 + 0
10.1155/2018/8961690

22. Kandemir, F.; Kandemir, .; Aras, N.; Börekci, G.; çetinkaya, A.; Yılmaz, .; Orekici temel, G. Association between IFN-gamma1874 polymorphismsand hepatitis C virus infection. HEPATOLOGY INTERNATİONAL, 2018, 12, 181-661. 0 + 0
10.1007/s12072-018-9852-3

21. Tuğ bozdoğan, S.; Kütük, M.; Tufan, A.; Altıntaş, Z.; Orekici temel, G.; Toros, F. No Association between Polymorphisms of Vitamin D and Oxytocin Receptor Genes and Autistic Spectrum Disorder in a Sample of Turkish Children. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2018, 16, 415-421. 0 + 0
10.9758/cpn.2018.16.4.415

20. Karagül, M.; Aktaş, S.; Yılmaz, B.; Yılmaz, M.; Orekici temel, G. GDF9 and BMP15 Expressions and Fine Structure Changes During Folliculogenesis in Polycystic Ovary Syndrome. BALKAN MEDİCAL JOURNAL, 2018, 35, 43-54. 0 + 0
10.4274/balkanmedj.2016.1110

2017
19. Erdoğan, S.; Orekici temel, G.; Selvi, H.; Ersöz kaya, I. An Alternative Method Used in Evaluating Agreement among Repeat Measurements by Two Raters in Education. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2017, 17, 0-0. 0 + 0
18. Erdoğan, S.; Orekici temel, G.; Selvi, H.; Ersöz kaya, . An Alternative Method Used in Evaluating Agreement among Repeat Measurements by Two Raters in Education. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE, 2017, 17, 5-24. 0 + 0
10.12738/estp.2017.1.0357

17. Bayraktar, .; çağman, S.; Izgi, B.; Temel, G. Clinical characteristics and results of laser peripheral iridotomy of pigment dispersion syndrome . J SURG MED , 2017, 1, 44-88. 650 + 0
16. Karagül, M.; Aktaş, S.; Coşkun yılmaz, B.; Yılmaz, M.; Temel, G. GDF9 and BMP15 Expressions and Fine Structure Changes during Folliculogenesis in Polycystic Ovary Syndrome. BALKAN MEDİCAL, 2017, 0-0. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/balkanmedj.2016.1110

15. Ekinci, O.; Okuyaz, .; Günes, S.; Ekinci, N.; Temel, G.; Teke, H.; çobanoğulları direk, M. Sleep and quality of life in children with traumatic brain injury and ADHD. THE INTERNATİONAL JOURNAL OF PSYCHİATRY İN MEDİCİNE, 2017, 52, 72-87. 400 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0091217417703288

2016
14. Birbicer, H.; Cetin, M.; Hallioglu, O.; Orekeci, G. Comparative study between the effects of dexmedetomidine and propofol on cerebral oxygenation during sedation at pediatric cardiac catheterization. MEDKNOW, 2016, 19, 20-20. 0 + 10
http://dx.doi.org/10.4103/0971-9784.173015


Alıntılanma Sayısı: 2
13. Uludüz, D.; Ayta, S.; özge, A.; Yalin, O.; Study, G.; Orekici temel, G.; Tasdelen, B. Cranial Autonomic Features in Migraine and Migrainous Features in Cluster Headache. NORO PSİKİYATRİ ARSİVİ, 2016, 55, 220-224. 0 + 0
10.5152/npa.2016.19183

12. Orekici temel, G.; Erdoğan, S.; Selvi, H.; Ersöz kaya, I. Investigation of Coefficient of Individual Agreement in Terms of Sample Size, Random and Monotone Missing Ratio, and Number of Repeated Measures. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2016, 16, 1381-1395. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2016.4.0080

11. Erdoğan, S.; Gülhan, O. Alternative Confidence Interval Methods Used in the Diagnostic Accuracy Studies. HİNDAWİ PUBLİSHİNG CORPORATİON, 2016, 2016, 1-7. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1155/2016/7141050

2015
10. özgür, A.; Esen, K.; Kara, E.; Orekici temel, G. Visualization of the Abducens Nerve in its Petroclival Segment Using Contrast-Enhanced FIESTA MRI: The Size of the Petroclival Venous Confluence Affects Detectability. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2015, 1, 1-1. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00062-015-0415-x

9. çabuk, G.; Nass duce, M.; özgür, A.; Apaydın, F.; Polat, A.; Orekici temel, G. The diagnostic value of diffusion-weighted imaging and the apparent diffusion coefficient values in the differentiation of benign and malignant breast lesions. WİLEY-BLACKWELL, 2015, 59, 141-148. 0 + 10
http://dx.doi.org/10.1111/1754-9485.12273


Alıntılanma Sayısı: 2
8. Gulasi, S.; Atici, A.; Yilmaz, S.; Polat, A.; Yilmaz, M.; Lacin, M.; Orekici temel, G.; Celik, Y. Mesenchymal stem cell treatment in hyperoxia-induced lung injury in newborn rats. WİLEY-BLACKWELL, 2015, 1, 1-1. 0 + 20
http://dx.doi.org/10.1111/ped.12764


Alıntılanma Sayısı: 4
7. Orekici temel, G.; Kanık, E.; Yildirim, D.; Ovla, H.; Kalafat, H. Determination of sub-groups in reference interval calculations and an application. WALTER DE GRUYTER GMBH, 2015, 40, 0-0. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1515/tjb-2015-0001

6. özge, A.; Uluduz, D.; Selekler, M.; öztürk, M.; Baykan, B.; çınar, N.; Domaç, F.; Zarifoğlu, M.; ınan, L.; Orekici temel, G. Gender differences in older adults with chronic migraine in Turkey. WİLEY-BLACKWELL, 2015, 15, 652-658. 0 + 5
http://dx.doi.org/10.1111/ggi.12314


Alıntılanma Sayısı: 1
2014
5. Bolay, H.; Ozge, A.; Saginc, P.; Orekici temel, G.; Uluduz, D.; Yal n, O.; Siva, A.; B cakc , S.; Karakurum, B.; Ozturk, M. Gender influences headache characteristics with increasing age in migraine patients. SAGE PUBLİCATİONS, 2014, 35, 792-800. 0 + 46
http://dx.doi.org/10.1177/0333102414559735


Alıntılanma Sayısı: 8
4. Uluduz, D.; Tavsanli, M.; Uygunoğlu, U.; Saip, S.; Kasapcopur, O.; Ozge, A.; Orekici temel, G. Primary headaches in pediatric patients with chronic rheumatic disease. ELSEVİER BV, 2014, 36, 884-891. 0 + 20
http://dx.doi.org/10.1016/j.braindev.2014.01.009


Alıntılanma Sayısı: 4
2012
3. Altıok, M.; Yılmaz, M.; önal, P.; Aktürk, F.; Orekici temel, G. Relationship between Activities of Daily Living,Sleep and Depression among the Aged Living at Home. PAK J MED SCİ, 2012, 28, 162-166. 0 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
2011
2. ültanır, E.; ültanır, G.; Orekici temel, G. The Examination of University Students’ Learning Styles by Means of Felder-Silverman Index. EDUCATİON AND SCİENCE, 2011, 37, 29-42. 0 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
2010
1. Toros, F.; Ozge, A.; Kutuk, M.; Kaleagasi, H.; Kanik, A.; Oerekici temel, G. The Contribution of Youth Self-Report (YSR) in the Diagnosis of Psychiatric Comorbidity of Juvenile Primary Headache Disorders. JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, 2010, 27, 127-138. 0 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1530
2017
32. Azizoğlu, M.; Bahadır, G.; Naycı, A.; Birbiçer, H.; Temel, G. COMPARISON OF NEUROMUSCULAR MONITORING MEASUREMENTS WITH ROCURONIUM-SUGAMMADEX AND SUCCINYLCHOLINE IN PEDIATRIC SHORT PROCEDURES: A RETROSPECTIVE STUDY. JOURNAL OF ANESTHESİA , 2017, 25, 138-141. 100 + 0
31. özen, N.; Temel, G.; Esen, K. BI RADS KRİTERLERİ VE SHEAR WAVE ELASTOGRAFİ YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİCİLER ARASI UYUM İSTATİSTİKLERİNİN META ANALİZ ÇALIŞMASI. TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 1, 1-1. 200 + 0
30. Arpaci, R.; Kara, T.; Gürsoy, D.; Temel, G.; Dağ, A.; Arpacı, T. Thyroid Tumors with Encapsulated Follicular Pattern : A Diagnostıc Dilemma.. ADV CYTOL PATHOL, 2017, 2, 1-9. 110 + 0
29. çağman, S.; Bayraktar, .; Izgi, B.; Temel, G. TEK TARAFLI PSÖDOEKSFOLİASYONLU OLGULARDA ÖN SEGMENT PARAMETRELERİ. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2017, 1, 1-1. 130 + 0
28. Temel, G.; Erdogan, S. Determining the sample size in agreement studies. MARMARA MEDİCAL JOURNAL, 2017, 101-112. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5472/marumj.344822

27. Bozdoğan, S.; Kütük, M.; Tufan, E.; Altıntaş, Z.; Temel, G.; Toros, F. No Association Between Polymorphisms of Vitamin D and Oxytocin Receptor Genes and Autistic Spectrum Disorder in a sample of Turkish Children. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2017, 1, 1-1. 90 + 0
2016
26. Sezgin, O.; Aydın, M.; Ateş, F.; Altıntaş, E.; üçbilek, E.; Orekici temel, G. Addition of Rifaximin and N-Acetyl Cysteine to the Standard Helicobacter pylori Treatment Regimens: Is it Possible to Improve Outcomes?. SCİ FORSCHEN, INC., 2016, 2, 1-5. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.16966/2381-8689.117

2015
25. Erdoğan, S.; Orekici temel, G. A Comparison of the Sensitivity, Specificity and Prevalence Response of Coefficients of Individual Agreement (CIA) with Cohen's Kappa and Gwet's AC1 Statistics. ORTADOGU REKLAM TANİTİM YAYİNCİLİK TURİZM EGİTİM INSAAT SANAYİ VE TİCARET A.S., 2015, 7, 25-38. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/biostatic.2014-41410

24. Arpacı, R.; Serinsöz, E.; Kara, T.; Didar, G.; Orekici temel, G.; Cengiz, O. Warthin’s Tumor: An Unknown Pathogenesis: A Neoplasm or a Reactive Hyperplasia. INDİAN J PATHOL MİCROBİOL, 2015, 58, 7-11. 0 + 10
23. Yuksel, N.; Yılmaz, M.; Orekici temel, G. Opinions of Faculty Members Regarding Mental Illnesses and Patients. LOOKUS BİLİSİM, LTD., 2015, 1, 1-1. 0 + 3
http://dx.doi.org/10.5505/phd.2015.47955

2014
22. Altıntaş, E.; Altıntaş, Z.; Sezgin, O.; üçbilek, E.; Nayir, E.; Erdal, M.; Polat, A.; Orekici temel, G. Polymorphisms in methylenetetrahydrofolate reductase gene: Their impact on liver steatosis and fibrosis of chronic hepatitis c patients. OPEN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2014, 4, 73-80. 0 + 0
21. Akça, A.; Orekici, G.; Pınarbaşılı, T.; Yalçın, H.; Ten, B. Analysis of Normal Thyroid Dimensions in Healthy Neonates Measured by Ultrasonography in South Turkey Mersin Erdemli Province. JOURNAL OF CLİNİCAL RESEARCH OF PEDİATRİC ENDOCRİNOLOGY, 2014, 12, 135-139. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/jcp.94914

20. Orekici temel, G.; Ankaralı, H.; Taşdelen, B.; Erdoğan, S.; özge, A. A Comparison of Boosting Tree and Gradient Treeboost Methods for Carpal Tunnel Syndrome.. TURKİYE KLİNİKLERİ J BİOSTAT, 2014, 6, 67-73. 0 + 0
19. Dinç, E.; Yıldırım, .; Yılmaz, N.; Canacankatan, N.; Ayaz, L.; Orekici temel, G. Intravitreal Bevacizumab Effects on VEGF Levels in Distant Organs: an Experimental Study. CUTANEOUS AND OCULAR TOXİCOLOGY, 2014, 33, 275-282. 0 + 0
18. Altıntaş, E.; Yaraş, S.; çimen, B.; üçbilek, E.; Sarıtaş, B.; Ateş, F.; Sezgin, O.; Orekici temel, G. Chitotriosidase Activity in Different Stages of Hepatitis C. It may a Possible Tumor Marker for Hepatocellular Carcinoma. JOURNAL OF CANCER TREATMENT AND RESEARCH, 2014, 2, 5-8. 0 + 0
2013
17. Kara, T.; Serinsoz, E.; Arpacı, R.; Gubur, .; Ata, A.; çolak, T.; Arıcan, A.; Orekici temel, G. Contribution of DOG1 Expression to the Diagnosis of Gastrointestinal Stromal Tumors.. PATHOLOGY - RESEARCH AND PRACTİCE, 2013, 209, 413-417. 0 + 5
16. Rad, F.; Barış, M.; Bozaoğlu, S.; Orekici temel, G.; üstündağ, M. Preliminary Investigatıon on Morphometric and Biometric Characteristics of Female Silver and Yellow, Anguilla Anguilla, from Eastern Mediterranean (Göksu delta/Turkey). JOURNAL OF FİSHERİESSCİENCES.COM, 2013, 7, 256-265. 0 + 1
15. Kanık, E.; Orekici temel, G.; Erdoğan, S.; Ersöz kaya, . Effected States Soft Independent Modeling by Class Analogy from the Relation Between Independent Variables, Number of Independent Variables and Sample Size. BALKAN MEDİCAL JOURNAL, 2013, 30, 28-32. 0 + 0
14. Taşdelen, B.; Orekici temel, G. The Results of Generalized Estimating Equations in the Presence of Monotone Missing Patterns.. TURKİYE KLİNİKLERİ J BİOSTAT, 2013, 5, 1-7. 0 + 0
2012
13. Orekici temel, G.; Erdoğan, S.; Ankaralı, H. Sınıflama Modelinin Performansını Geliştirmede Yeniden Örnekleme Yöntemlerinin Kullanımı. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, 2012, 5, 1-7. 0 + 0
12. Kanik, A.; Temel, G.; Erdogan, S.; Kaya, I. Comparison of Agreement Statistics in Case of Multiple-Raters and Diagnostic Test Being Categorical: A Simulation Study. JOURNAL OF TURGUT OZAL MEDİCAL CENTER, 2012, 19, 220-227. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.7247/jtomc.19.4.4

11. Dinç, E.; Yıldırım, .; Altıparmak, G.; Adıgüzel, U.; Orekici temel, G. Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu Kontrolsüz Kontakt Lens Kullanımı. JOURNAL OF CLİNİCAL RESEARCH OF PEDİATRİC ENDOCRİNOLOGY, 2012, 42, 84-87. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.42.36036

10. Kanik, E.; Erdoğan, S.; Temel, G. İki Sonuçlu Tanı Testlerinde iki Hekim Arasındaki Uyum İstatistiklerinin Prevalanstan Etkilenme Durumları. JOURNAL OF TURGUT OZAL MEDİCAL CENTER, 2012, 19, 153-158. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7247/jiumf.19.3.5

9. Dağlı, E.; Altunkan, A.; Birbiçer, H.; Orekeci temel, G. Çoklu travmalı ve İzole Kafa Travmalı Hastalarda Sistemik İnflamatuar Cevap Sendromu ve Sepsis Gelişiminde PCT, CRP, D-Dimer, Laktat, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 Düzeylerinin Karşılaştırılması. JOURNAL OF CLİNİCAL RESEARCH OF PEDİATRİC ENDOCRİNOLOGY, 2012, 8, 117-124. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/Tybdd.08208

8. Ankarali, H.; Temel, G.; Tasdelen, B.; Ozge, A. Boosting Tree As a Stronger Approach in Classification: An Application of Carpal Tunnel Syndrome. JOURNAL OF TURGUT OZAL MEDİCAL CENTER, 2012, 19, 228-233. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.7247/jtomc.19.4.5

7. Taşdelen, B.; Erdoğan, S.; Orekici temel, G. Investigation of the Methods for the Comparison of Factor Patterns of Independent two Groups: A Simulation Study. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J BİOSTAT, 2012, 4, 60-69. 0 + 0
2011
6. Orekici temel, G.; Kanık, A. Çok Testli Çok Değerlendiricili ROC Çalışmalarında Tanı Testleri Arasındaki İlişkinin Diagnostik Doğruluk Sonuçlarına Etkisi. TURKİYE KLİNİKLERİ J BİOSTAT, 2011, 3, 63-73. 0 + 5
5. Yılgör, A.; Doğrul, .; Orekici temel, G.; Ersoz kaya, . Finansal Başarısızlık Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Sınai İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama. EKONOMİK YORUMLAR, 2011, 47, 1111-1117. 0 + 0
4. Yılgör, A.; Doğrul, .; Orekici temel, G. A New Approach to Predict Financial Failure: Classification and Regression Trees (CART). JOURNAL OF MODERN ACCOUNTİNG AND AUDİTİNG, 2011, 7, 329-339. 0 + 0
2010
3. Kanık, A.; Orekici temel, G.; Ersöz kaya, . Fleiss Kappa ve Krippendorff Alpha Uyum Katsayılarının Örneklem Genişliği, Değerlendirici Sayısı ve Kullanılan Ölçeğin Kategori Sayısından Etkilenme Durumları Üzerine Benzetim Çalışması. TURKİYE KLİNİKLERİ J BİOSTAT , 2010, 2, 74-81. 0 + 0
2. Orekici temel, G.; Ankaralı, H.; Yazıcı, A. Regresyon Analizine Alternatif Bir Yaklaşım:MARS. TURKİYE KLİNİKLERİ J BİOSTAT, 2010, 2, 58-66. 0 + 3
2005
1. Orekici temel, G.; Ankaralı, H.; Akkuş, Z. Sınıflama Ağaçları Yardımıyla Restless Legs Syndrome (RLS) Hastalarına Tanı Koyma. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 12, 111-117. 0 + 0
Uluslararası - Diğer 0
2018
4. şahin, L.; ögenler, O.; çevik, .; Orekici temel, G.; Ergenoğlu, T. INDIVIDUAL DIFFERENCES IN ANXIETY FACTORS EFFECTS AUTONOMIC RESPONSES IN MEDICINE STUDENTS. WORLD JOUNRAL OF ADVANCE HEALTHCARE RESEARCH, 2018, , -. 0 + 0
2017
3. Tuğ bozdoğan, S.; Kütük, M.; Tufan, A.; Altıntaş, Z.; Orekici temel, G.; Toros, F. No Association Between Polymorphisms of Vitamin D and Oxytocin Receptor Genes and Autistic Spectrum Disorder in a sample of Turkish Children. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2017, , -. 0 + 0
2. Bozdoğan arpacı, R.; Kara, T.; Gürsoy, D.; Orekici temel, G.; Dağ, A.; Arpacı, T. Thyroid Tumors with Encapsulated Follicular Pattern : A Diagnostıc Dilemma. ADVANCES İN CYTOLOGY PATHOLOGY, 2017, 2, -. 0 + 0
10.15406/acp.2017.02.00025

2015
1. ılhanli, I.; Durmus, D.; Orekici temel, G. Cultural adaptation of the Michigan Hand Outcomes Questionnaire in patients with Carpal Tunnel Syndrome: A Turkish version study. ELSEVİER BV, 2015, 1, 42-47. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.cdtm.2015.02.011

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2016
1. Erdoğan, S.; Orekici temel, G. KLINIK ARAŞTIRMACILAR IÇIN GÜVENILIRLIK VE UYUM ÇALIŞMALARINA AIT KONTROL LISTESI GRRAS (GUIDELINES FOR REPORTING RELIABILITY AND AGREEMENT STUDIES. CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, 2016, 41, 613-621. 0 + 0
http://www.scopemed.org/?jid=80

Uluslararası - Alan endexleri 0
2017
2. Arpaci, R.; Kara, T.; Gürsoy, D.; Orekici temel, G.; Dağ, A.; Arpacı, T. Thyroid Tumors with Encapsulated Follicular Pattern : A Diagnostıc Dilemma. ADVANCES İN CYTOLOGY PATHOLOGY, 2017, 2, -. 0 + 0
10.15406/acp.2017.02.00025

1. Bayraktar, .; çağman, S.; Izgi, B.; Orekici temel, G. Clinical characteristics and results of laser peripheral iridotomy ofpigment dispersion syndrome. J SURG MED, 2017, 1, 44-88. 0 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 0
2014
1. Akça, A.; Orekici temel, G.; Tansu, P.; Yalçın, H.; Barış, T. Analysis of Normal Thyroid Dimensions in Healthy Neonates Measured by Ultrasonography in South Turkey Mersin Erdemli Province. GÜNCEL PEDİATRİ, 2014, 12, 135-139. 0 + 0
10.4274/jcp.94914

Uluslararası - publications.sections.46 0
2018
2. Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, .; Orekici temel, G.; Sarı, A.; Adıgüzel, U. Kataraktlı Hastalarda Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği Arasındaki İlişki. RETİNA-VİTREUS, 2018, 27, 154-157. 0 + 0
2017
1. Orekici temel, G.; Erdoğan, S. Determining the sample size in agreement studies. MARMARA MEDİCAL JOURNAL, 2017, 30, 101-112. 0 + 0
10.5472/marumj.344822

Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO) 0
2018
1. Türkegün, M.; Kadıoğlu, N.; Orekici temel, G. Opinions of a group of Turkish patients regarding patients’xx rights. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 799806-. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 180
2017
17. Aktaş, F.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Temel, G.; Altunkan, A. KAFA TRAVMALI HASTALARDA AKUT RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMU GELİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. ANESTEZİ DERGİSİ , 2017, 25, 201-206. 120 + 0
16. Doruk, N.; Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Atıcı, .; Temel, G.; çalık, M. ANESTEZİ UZMANLARININ ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİNE YAKLAŞIMLARI. ANESTEZİ DERGİSİ, 2017, 25, 224-227. 60 + 0
15. Doruk, N.; Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Atıcı, .; Orekici temel, G.; çalık, M. ANESTEZİ UZMANLARININ ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİNE YAKLAŞIMLARI. ANESTEZİ DERGİSİ, 2017, 25, 224-227. 0 + 0
2015
14. Aslan, Z.; Yiğit, R.; Orekici temel, G. Lösemi Hastası Çocuk Ebeveynlerinin Çocuğun Bakımına İlişkin Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Karşılanması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 15, 1-5. 0 + 5
13. Orekici temel, G.; Ovla, D.; Derici yıldırım, D.; Kalafat, H. Hastane Biyokimyasal Verilerinden Sağlıklı Alt Grubun Belirlemesi: Bhattacharya Prosedürü. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 5, 28-31. 0 + 0
2014
12. Erdoğan, S.; Orekici temel, G. Altın Standart Testin Olmadığı Durumda Tanı Testlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi” . DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 16, 58-62. 0 + 0
11. Yaraş, S.; Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Aydın, M.; Altıntaş, E.; Orekici temel, G.; Sezgin, O. Özofagus Varis Kanaması Tedavisinde Uygulanan Endoskopik Bant Ligasyonunun Çepeçevre Tek Sıra veya Hedeflenmiş Çoklu Tarzda Uygulanmasının Karşılaştırılması. ENDOSKOPİ, 2014, 22, 1-3. 0 + 0
2013
10. Orekici temel, G.; Erdoğan, S. Tanı Koyma Amaçlı Yapılan Tıbbi Çalışmalarda Jacknife, Bootstrap ve Çapraz Geçerlilik Yöntemlerinin Kullanımı. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 1, 45-49. 0 + 0
9. Yaraş, S.; Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Aydın, M.; Altıntaş, E.; Orekici temel, G.; Sezgin, O. Özofagus Varis Kanamasında Kısa ve Uzun Süreli Somatostatin İnfüzyon Tedavisi Sonuçlarının Karşılaştırılması. ENDOSKOPİ, 2013, 21, 72-74. 0 + 0
8. çolak, M.; Eskandari, M.; Atıcı, .; çolak, .; Gürer, B.; Gedikoğlu, E.; Orekici temel, G. İleri Yaş Kalça Kırıklı Hastalarda Hemiartroplasti Sonrası Kan Transfüzyonu İhtiyacı,. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 27-31. 0 + 0
7. Dinç, E.; Göksel, .; Adıgüzel, U.; Yıldırım, .; Aydın, B.; Orekici temel, G. Vernal Konjunktivit ve Sağlıklı Çocuklarda BCG Skar Çapları. MN OFTALMOLOGY, 2013, 20, 60-64. 0 + 0
6. Altıntaş, E.; Yaraş, S.; Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Sezgin, O.; Orekici temel, G. Is There a Relationship between Ribavirin-Induced Anemia and Viral Response Rates During Hcv Therapy?. AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2013, 12, 1-5. 0 + 0
2011
5. Ateş, F.; Yaraş, S.; Sarıtaş, B.; Altıntaş, E.; Sezgin, O.; Orekici temel, G. Kan Nötrofil/Lenfosit oranının Eroziv Özofajitle İlişkisi. ENDOSKOPİ, 2011, 19, 88-90. 0 + 0
4. Akbayır, S.; Fidancı, .; şen, F.; Yurtsever bakır, A.; Orekici temel, G.; ünal, Z.; Tamer, L. Mersin Bölgesinde Homosistein, Vitamin A ve Vitamin E Düzeylerine Ait Referans Aralıklarının Belirlenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 4, 7-11. 0 + 0
3. Arslantaş, H.; Tunalı, C.; Orekici temel, G. İleri Evre Kanserli Olgularda Hemoglobin Düzeylerinin Radyoterapi ve Kemoterapiye Verilen Yanıtla İlişkisi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 4, 24-28. 0 + 0
2. Orekici temel, G.; Kanık, A. Çok Testli Çok Değerlendiricili ROC Çalışmalarında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması,” . MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 3, 9-14. 0 + 0
2010
1. Orekici temel, G.; Kanık, A. Çok Testli Çok Değerlendiricili ROC Çalışmalarında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 3, 9-14. 0 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Temel, G.; Seyho, A. Researcher on Science and Art 21st Century Turkey, ISBN: 978-605-180-771-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 1169 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 0

2. Özdemir, A.; OREKİCİ TEMEL, G.; SEYDAOĞLU, G., Evaluating Young Researchers’xx Perspectives on Meta-Analysis. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 0

1. Yılgör, A.; Orekici Temel, G., Survival Analysis of Mutual Funds in Turkey. EBES 2010 Conference, 2010-05-26, 2010-11-28, İstanbul, Türkiye, 2010. 0

Uluslararası - Tam Metin - Poster 60

2. ÖZCAN METİN, T.; YILMAZ, N.; COŞKUN YILMAZ, B.; YILMAZ, Ş.; ERDAL, M.; BURAN, İ.; OREKİCİ TEMEL, G., Expression of TPPV6 And PMCA1 in The Mid-Secretory Endometrium of Infertile Patients With Endometrıosıs And Unexplained Infertility.. 19th World Congress on IVF in conjunction with 6th Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, 2017-10-04, 2017-10-08, ANTALYA, Türkiye, . 0

1. Kibar, K.; Yılmaz, Ş.; Yetkin, D.; Temel, G.; Çömelekoğlu, Ü., The Epigenetic Analysis of the Effect of 17β-Estradiol and 1,25-Dihydroxyvitamin D3 on the Proliferation and Apoptosis Dynamics of Smooth Muscle Cells. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 60

Uluslararası - Özet - Sözlü 435

20. Gülcan, G.; Nil, Ü.; Kıykım, A.; Eskandari, G.; Çimen, Ö.; Temel, G.; Çimen, B., Determination of NF-κB and RANKL Levels In Peripheral Blood Osteoclast Precursor Cells In Chronic Renal Failure Patients. 1st International Health Sciences Congress, 2017-11-23, 2017-11-25, Edirne, Türkiye, 2017. 30

19. GÜNEŞ, G.; ÜNAL, Z.; KIYKIM, A.; ESKANDARİ, H.; BÖLGEN ÇİMEN, Ö.; OREKİCİ TEMEL, G.; ÇİMEN, M., Determination of NF-κB and RANKL Levels In Peripheral Blood Osteoclast Precursor Cells In Chronic Renal Failure Patients. 1st International Health Sciences Congress, 2017-11-23, 2017-11-25, Edirne, Türkiye, . 0

18. Türkegün, M.; Temel, G.; Kaya, İ., The Evaluation of Performance of Cox-Snell, Deviance and Martingale Residuals in Survival-Mars Model. International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, 2017-11-09, 2017-11-11, Samsun, Türkiye, 2017. 100

17. Selvi, H.; Temel, G., Angoff, Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Sınıflama ve Regresyon Ağaçları Yöntemiyle Sınıflama Başarılarının İncelenmesi. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-26, 2017-10-28, Kahramanmaraş, Türkiye, 2017. 100

16. Turkegun, M.; Temel, G.; Kaya, İ., Using Survival Data in Multivaraite Adaptive Regression Splines. XIX.Ulusal II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-28, Antalya, Türkiye, 2017. 100

15. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; Yaman, Z.; Temel, G.; Şeyhao, A., Suriyeli Kadın Sığınmacıların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi. 1. ULUSLARARASI 4. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, 2017-10-21, 2017-10-24, ŞanlıUrfa, Türkiye, 2017. 60

14. Ekinci, Ö.; Okuyaz, Ç.; Güneş, S.; Ekinci, N.; Temel, G.; direk, M., Sleep and Quality of Life in Children with Traumatic Brain Injury and ADHD: A Comparison with Primary ADHD. 9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2017-09-21, 2017-09-21, Antalya, Türkiye, 2017. 45

13. Orekici Temel, G.; Türkegün, M.; Erdoğan, S.; Ersöz Kaya, İ., Tahmin Modellerinde Kullanılan Doğruluk Oranlarının Örnek GeniĢliği ve Eksik Veri Oranlarından Etkilenme Durumları. 18.Ulusal ve 1. Uluslar arası Biyoistatistik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 0

12. Özel, N.; Orekici Temel, G., Meme Kanseri Tanısı Koymada Kullanılan BRADS Kriterleri ve Shear-wawe Elastography Yöntemlerinin Değerlendiriciler Arası Uyum Ġstatistiklerinin Meta Analiz ÇalıĢması. 18.Ulusal 1.Uluslar arası Biyoistatistik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 0

11. Uludüz, D.; Çakmak, S.; Özge, A.; Üçbilek, E.; Sezgin, O.; Söylemez, F.; Orekici Temel, G., MIGRAINE, TENSION HEADACHES AND IRRITABLE BOWEL SYNDROME LINKED?. 68TH ANNUAL MEETING, 2016-02-23, 2016-02-23, Kanada, Kanada, 2016. 0

10. Birbiçer, H.; Doruk, N.; Tezcan, G.; Orekici Temel, G., Assessment of ethic lessons in ERC-ALS courses held in Turkey. ERC Symposium on Guidelines, 2015-10-29, 2015-10-31, Praque, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 0

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300957215006863

9. Özgür, A.; Esen, K.; Kara, E.; Orekici Temel, G., Visualization of the petroclival segment of the abducens nerve using contrast-enhanced FIESTA magnetic resonance imaging: Does the size of the petroclival venous confluence affect detectability?. 53th Annual Meeting of American Society of Neuroradiology, 2015-03-25, 2015-03-30, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 0

8. Altıntaş, E.; Yaraş, S.; Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Aydın, M.; Sezgin, O.; Orekici Temel, G., What is the Risk of Malignancy at Normal appearing Mucosa in left-side ulcerative colitis patients. European Crohn's and Colitis Organisation, 2014-02-01, 2014-02-01, İstanbul, Türkiye, 2014. 0

7. Yaraş, S.; Altıntaş, E.; Sarıtaş, B.; Ateş, F.; Sezgin, O.; Orekici Temel, G., Anemia Due to Ribavirin Therapy Does not Affect the Viral Outcomes in Hepatitis C Treatment. UEGW, 2012-10-22, 2012-10-24, ., Türkiye, 2012. 0

6. Çolak, M.; Eskandari, M.; Atıcı, Ş.; Çolak, C.; Gürer, B.; Gedikoğlu, E.; Orekici Temel, G., Blood Trasfusion Requirement After Partial Hip Replacement in Geriatric Patients with Hip Fractures. General Orthopaedics, 2011-10-18, 2011-10-21, ., Türkiye, 2011. 0

5. Dağlı, E.; Altunkan, A.; Birbiçer, H.; Orekici Temel, G., Comparison of PCT, CRP, D-DIMER, LACTATE, TNF-A, IL-1B, IL-6 and IL-10 in Development of Systemic Inflammatory Response Syndrome and Sepsis on Patients with Isolated Head Trauma and Multiple Body Trauma. 18th. International Intensive Care Symposium, 2011-04-29, 2011-04-30, ., Türkiye, 2011. 0

4. Uludüz, D.; Özge, A.; Siva, A.; Orekici Temel, G.; Kanık, A., Overlaping Features of Migraine and Tension-Type Headache. New Insight to Continuum Hypothesis. 2nd European Headache and Migraine Trust International Congress,, 2010-10-28, 2010-10-31, ., Türkiye, 2010. 0

3. Çakmak, S.; Özge, A.; Üçbilek, E.; Sezgin, O.; Söylemez, F.; Erdal, E.; Orekici Temel, G., The Investigation of Common Clinical and Genetic Indicators of Migraine, Episodic Tension Type Headache and Irritable Bowel Syndrome. 2nd European Headache and Migraine Trust International Congress, 2010-10-28, 2010-10-31, ., Türkiye, 2010. 0

2. Uludüz, D.; Tavşanlı, M.; Saip, S.; Kasapçopur, Ö.; Özge, A.; Orekici Temel, G.; Kanık, A., Headache in Children with Chronic Rheumatic Disease. 2nd European Headache and Migraine Trust International Congress, 2010-10-28, 2010-10-31, ., Türkiye, 2010. 0

1. Duce, M.; Apaydın, D.; Akkurt, Ö.; Polat, A.; Kanık, A.; Orekici Temel, G., Inter and intraobserver agreement in BI-RADS US: Are they good enough?. into Imaging, 2010-04-03, 2010-04-08, Viyana, Avustralya, 2010. 0

Uluslararası - Özet - Poster 350

20. Alakuş, S.; Altıntaş, E.; Göbel, S.; Temel, G.; Sezgin, O.; Yaraş, S.; Özdoğan, O., A new Scoring Method in Hepataculler Corcinorma: I there a Relation Between "Aggresiveness Index" Survival. 7. Intrenational Gastrointestinal Canser Conferance, 2017-12-15, 2017-12-17, İstanbul, Türkiye, 2017. 22

19. Üçbilek, E.; Yaraş, S.; Altıntaş, B.; Aydın, M.; Sezgin, O.; Ateş, F.; Temel, G., What is the Risk of malignancy at normal appering mucosa in left-side ulcertive colitis?. 7th.International Gastrointestinal Cancer Conferance , 2017-12-15, 2017-12-17, İstanbul, Türkiye, 2017. 5

18. Türkegün, M.; Temel, G.; Kaya, İ., New Approach in Studies with Longitudinal Data: Masal. International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, 2017-11-09, 2017-11-11, Samsun, Türkiye, 2017. 50

17. Özdemir, A.; Temel, G., Panel Veri Analizi ve Beyin Göçü Verilerinde Uygulama. XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi Programı, 2017-10-26, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 50

16. Erdoğan, S.; Esen, K.; Balcı, Y.; Tok, S.; Temel, G.; Özgür, A., İki Farklı Zaman Dğerlendirici iki farklı Zamanda Stlyoıd Processlerinin üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ölçümlerinin uyumunun test edilmesinde alternatif uyum yaklaşımları. XIX. National and II. International Biostatistics Congress, 2017-10-25, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 22

15. Özkan, B.; Örsçelik, Ö.; Uyar, H.; Ballı, M.; Güçer, E.; Arslan, O.; Temel, G., Awareness of pleiotropic and cardioprotective effect of statins in patient with coronary artery disease. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Antalya, Türkiye, 2017. 5

14. Metin, T.; Yılmaz, N.; yılmaz, B.; Yılmaz, N.; Erdal, E.; Buran, İ.; Temel, G., EXPRESSION OF TRPV6 AND PMCA1 IN THE MID-SECRETORY ENDOMETRIUM OF INFERTILE PATIENTS WITH ENDOMETRIOSIS AND UNEXPLAINED INFERTILITY. 6th Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, 2017-10-04, 2017-10-08, Antalya, Türkiye, 2017. 8

13. Yılmaz, N.; Kibar, K.; Temel, G., EPIGENETIC ANALYSIS OF THE PROLIFERATION AND MATURATION DYNAMICS OF OLIGODENDROCYTES IN PREGNANT ANIMALS IN A MODEL OF MULTIPLE SCLEROSIS. FENS2017, 2017-09-17, 2017-09-19, .., Macaristan, 2017. 50

12. TEMEL, G.; ÖZdemir, A.; Turkegün, M.; Gülüm, C., REFERANS ARALIK HESAPLAMA ÇALIŞMALARININ BİYOİSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMESİ . 6. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 47

11. Aras, N.; Börekçi, G.; Kandemir, Ö.; Yılmaz, İ.; Çetinkaya, A.; Temel, G., Investigation of the relationship between gene polymorphisms of Tnf alpha(-1031) and chronic hepatitics B infection. Viral Hepatitis, 2017-03-03, 2017-03-04, İstanbul, Türkiye, 2017. 20

10. Börekçi, G.; Aras, N.; Kandemir, Ö.; Çetinkaya, A.; Yılmaz, İ.; Temel, G., Investigation of the relationship between gene polymorphisms of interleukin-12A, 12B and chronic hepatitics B infection. Viral Hepatitis, 2017-03-03, 2017-03-04, İstanbul, Türkiye, 2017. 20

9. Altıntaş, E.; Yaraş, S.; Temel, G., The relationship between the serum chitotriodase level and the liver fibrosis in patients with hepatocellular carcinoma. 26th Annual Conference of APASL, 2017-02-15, 2017-02-19, Shanghai, Çin, 2017. 50

8. Yıldırım, O.; Coşar, H.; Dinç, E.; Orekici Temel, G., Evaluating the effect of pupil size on retinal nerve fiber layer thickness and central retinal thickness measurements with optical coherence tomography. 16 th Euretina Congress , 2016-09-08, 2016-09-11, Copenhagen, Türkiye, 2016. 0

7. Şahin, L.; Öğenler, O.; Çevik, Ö.; Orekici Temel, G.; Ergenoğlu, T., THE EFFECTS OF EMPATHY LEVEL ON ELECTRODERMAL ACTIVITY IN MEDICINE STUDENTS. FEPS, 2016-06-27, 2016-07-01, Paris, Fransa, 2016. 0

6. Görür, A.; Balcı, Ş.; Gezgin, G.; Orekici Temel, G.; Polat, G.; Tamer, L., Determination of Reference Intervals for 24 Hours Urinary Catecholamine Metabolites Evaluated by High Performance Liquid Chromatography in Mersin. IFCC WorldLab, 2014-07-22, 2014-07-27, İstanbul, Türkiye, 2014. 0

5. Yenice, H.; Özer, Z.; Eskandari, G.; Orekici Temel, G.; Karaca, K.; Yapıcı, D., The Relationship Between Melatonin and Systemic Inflammatory Response Syndrome in Patients Undergoing Cardiopulmonary Bypass. 25th Annual Congress, 2012-10-13, 2012-10-17, ., Türkiye, 2012. 0

4. Sezgin, O.; Altıntaş, E.; Ateş, F.; Yaraş, S.; Kocatürk, A.; Apaydın, D.; Ebru, K., Factors Influencing the Survival in Hepatocellular Carcinoma: Mersin University Hepatoma Working Group,. Interface and Controversies in Gastroenterology, 2012-10-03, 2012-10-04, ., Türkiye, 2012. 0

3. Dinç, E.; Yıldırım, Ö.; Yılmaz, N.; Canacankatan, N.; Özcan, T.; Orekici Temel, G., Intravitreal Bevacizumab And Effects Of Oxidant-Antioxidant System In A Distant Organs,. 6th Afro Asian Congress of Ophthalmology and the 5th Mediterranean Retina Meeting, 2012-07-13, 2012-07-16, ., Türkiye, 2012. 0

2. Bolay, H.; Sağınç, P.; Özge, A.; Orekici Temel, G., Is Gender an Important Factor on Primary Headache Symptoms?. 15th Congress of the International Headache Society, 2011-05-25, 2011-05-26, ., Türkiye, 2011. 0

1. Balcıoğlu, B.; Tombul, T.; Bingöl, B.; Demiray, D.; Uğurlu, D.; Orekici Temel, G.; Siva, S., Personality Profils in Chronic and Episodic Migraine. 15th Congress of the International Headache Society, 2011-05-23, 2011-05-26, ., Türkiye, 2015. 0

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

2. Orekici Temel, G.; Çamdeviren, H.; Yazıcı, A., Regresyon Modellerine Alternatif Bir Yaklaşım: MARS. VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2005-09-20, 2005-09-22, Bursa, Türkiye, 2005. 0

1. Orekici Temel, G.; Çamdeviren, H., Lineer Diskriminant ile Sınıflama Ağaçları Analizlerinin Sınıflama Amacıyla Karşılaştırılması. Bilgi Teknolojileri Kongresi, 2004-10-07, 2004-10-09, Denizli, Türkiye, 2004. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 50

24. Eraslan, S.; YILDIRIM, Ö.; DURSUN, Ö.; DİNÇ, E.; OREKİCİ TEMEL, G., Anti-VEGF Tedavi Uygulanan Diyabetik Maküler Ödemli Hastalarda Sonuç Görme Keskinliği ile Optik Koherens Tomografi Bulguları Arasındaki İlişki. Türk Oftamoloji Derneği 31. Yaz Sempozyumu, 2018-10-07, 2018-10-09, , Türkiye, . 0

23. Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Temel, G.; Adıgüzel, U.; Yılmaz, A., Arka Kapsül Opasitesi Olan Hastalarda Optik Kohernes Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği arasındaki İlişki. TOD.51.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 27

22. Kütük, M.; TUĞ BOZDOĞAN, S.; TUFAN, A.; ALTINTAŞ, Z.; OREKİCİ TEMEL, G.; TOROS, F., No Association Between Polymorphisms of Vitamin D and Oxytocin Receptor Genes and Autistic Spectrum Disorder in a sample of Turkish Children. 27.TURKISH CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY CONGRESS, 2017-10-05, 2017-10-10, , Türkiye, . 0

21. ARPACI, T.; UĞURLUER, G.; OREKİCİ TEMEL, G.; AKBAŞ, T.; SERİN, M., NAZOFARENKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SONRASI MASTİKATÖR KASLARDA ve PAROTİS BEZLERİNDE GELİŞEN BOYUT ve SİNYAL DEĞİŞİKLİKLERİNİN MRG ile DEĞERLENDİRİLMESİ. TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 22. YILLIK BİLİMSEL DERNEĞİ, 2017-05-25, 2017-05-27, ANKARA, Türkiye, . 0

20. Kütük, M.; Bozdoğan, S.; Tufan, E.; Altıntaş, Z.; Temel, G.; Toros, F., No Association Between Polymorphisms of Vitamin D and Oxytocin Receptor Genes and Autistic Spectrum Disorder in a sample of Turkish Children. 27.TURKISH CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY CONGRESS, 2017-05-10, 2017-05-13, İzmir, Türkiye, 2017. 22

19. Yaraş, S.; Diler, S.; Altıntaş, E.; Orhan, S.; Orekici Temel, G., Inflamatuvar Barsak Hastalarında ATG16L1 Otofaji Gen Polimorfizmlerinin Sıklığı ve Hastalığa Etkileri, . 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2016-11-22, 2016-11-26, Antalya, Türkiye, 2016. 0

18. Eker, E.; Berkeşoğlu, M.; Dağ, A.; Orekici Temel, G.; Ak, Ö., PREOPERATIF ERCP ENDIKASYONUN LAPAROSKOPIK KOLESISTEKTOMIDE KONVERSIYON IÇIN PREDIKTIF OLARAK ÖNEMİ. 10.Ulusal Cerrahi Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-17, Antalya, Türkiye, 2016. 0

17. Özgür, A.; Esen, K.; Kara, E.; Orekici Temel, G., Kontrastlı FIESTA manyetik rezonans görüntüleme ile 6. Sinirin petroklival kesiminin değerlendirilmesi: petroklival venöz konfluens boyutu saptanabilirliği etkiler mi?. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Toplantısı, 2015-05-21, 2015-05-23, Ankara, Türkiye, 2015. 0

16. Altıntaş, E.; Yaraş, S.; Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Aydın, M.; Sezgin, O.; Orekici Temel, G., Hemodiyalize Giren Kronik Hebatit C’li Hastalarda Pegile İnferferon Uygulanma Zamanının Viral Yanıt Üzerine Etkisi. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-20, 2016-11-25, ., Türkiye, 2012. 0

15. Yenice, H.; Özer, Z.; Eskandari, G.; Orekici Temel, G.; Karaca, K.; Yapıcı, D., Kardiyopulmoner Bypass Uygulanan Hastalarda Endojen Melatonin ile Sistemik İnflamatuvar Yanıt Sendromu Bağlantısı. Göğüs Kalp Damar Anestezi Yoğun Bakım Derneği 18. Ulusal Kongresi, 2012-04-12, 2012-04-15, ., Türkiye, 2014. 0

14. Yaraş, S.; Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Orekici Temel, G.; Altıntaş, E.; Sezgin, O., Hepatosellüler Kanserde Tedaviye Yanıtı ve Sağkalımı Neler Etkiliyor?Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği Deneyimi. Dünya Gastroenteroloji Derneği Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011-11-16, 2011-11-20, ., Türkiye, 2011. 0

13. Çolak, M.; Eskandari, M.; Atıcı, Ş.; Çolak, Ç.; Gürer, B.; Gedikoğlu, E.; Orekici Temel, G., Geriatrik Hastalarda Parsiyel Kalça Artroplastisi Sonrası Kan Transfüzyonu İhtiyacı. XXII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2011-10-31, 2011-11-05, ., Türkiye, 2011. 0

12. Duce, M.; Özen, E.; Apaydın, D.; Polat, A.; Orekici Temel, G., Meme Kitlelerinde Sonografik BIRADS Sınıflamasındaki Tanımlayıcıların ve Kategorilerin Pozitif ve Negatif Öngörü Değerleri. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2011-10-28, 2011-11-02, ., Türkiye, 2011. 0

11. Ankaralı, H.; Orekici Temel, G.; Taşdelen, B.; Özge, A., Sınıflamada Daha Güçlü Bir Yaklaşım: Boosting Tree. XIII.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2011-09-13, 2011-09-14, Ankara, Türkiye, 2011. 0

10. Kanık, A.; Erdoğan, S.; Orekici Temel, G., İkili Değişkenler İçin İki Değerlendirici Arasındaki Uyum İstatistiklerinin Prevelanstan Etkilenme Durumları. XIII.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2011-09-13, 2011-09-14, Ankara, Türkiye, 2011. 0

9. Kanık, A.; Orekici Temel, G.; Erdoğan, S., Sınıflama Metotlarına Alternatif Bir Model Önerisi. Analojik Sınıflamada Esnek Bağımsız Model. XIII.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2011-09-13, 2011-09-14, Ankara, Türkiye, 2011. 0

8. Işık, T.; Kadıoğlu, S.; Orekici Temel, G., Bir Grup Hastanın Hasta Hakları Konusundaki Görüşleri. Turkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi, Biyoetikte Yeni Ufuklar, 2010-11-25, 2010-11-26, ., Türkiye, 2010. 0

7. Yaraş, S.; Sarıtaş, B.; Ateş, F.; Üçbilek, E.; Altıntaş, E.; Sezgin, O.; Orekici Temel, G., Hcv Tedavisi Sırasında Ribavirine Bağlı Gelişen Anemi ile Viral Yanıt Oranları Arasında İlişki Var Mıdır?. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2010-11-24, 2010-11-28, ., Türkiye, 2010. 0

6. Orekici Temel, G.; Kanık, A., Tanı Testleri ve Değerlendiriciler Arasındaki Uyumun Multi Reader Multi Case (MRMC) Deneme Tasarımlarındaki Doğruluk Tahminleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesinde DBM (Dorfman Berbaum Metz) Analizinin Performansı. XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2010-06-28, 2010-07-01, Van, Türkiye, 2010. 0

5. Duce, M.; Apaydın, D.; Özen, E.; Polat, a.; Kanık, A.; Orekici Temel, G., BIRADS-US: Değerlendiriciler Arası Uyum Yeterli mi?. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2009-11-04, 2009-11-09, ., Türkiye, 2009. 0

4. Ültanır, E.; Ültanır, G.; Orekici Temel, G., Felder-Silverman İndeksi Yardımıyla Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi. X. Ulusal Psikoloji Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2009-10-21, 2010-09-23, Adana, Türkiye, 2009. 0

3. Taşdelen, B.; Orekici Temel, G., Örnek Genişliği ve Kayıp Veri Oranının Sıralı Takip Verisi Analizine Etkisi: Monoton Kayıp Durumu. XI.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2008-05-27, 2008-05-30, Malatya, Türkiye, 2008. 0

2. Kanık, A.; Turhan, A.; Orekici Temel, G.; Atıcı, A., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Doğan Servisinde Kuvöze Konulmaya İhtiyaç Duyulan Bebeklere Verilen Hizmete Ait Kuyruk Sisteminin Simülasyonu. IX.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2006-09-05, 2009-09-09, Zonguldak, Türkiye, 2006. 0

1. Orekici Temel, G.; Çamdeviren, H., Tıpta Tanı Koyma Yöntemlerine Alternatif Bir Yaklaşım:CART. VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2004-09-29, 2004-10-02, Mersin, Türkiye, 2004. 0

Ulusal - Özet - Poster 12

34. TEZOL, Ö.; DURSUN, Ö.; DİNÇ, E.; ÇITAK, E.; OREKİCİ TEMEL, G.; Vatansever, M., Koroidal Çillenme: Nörofibromatozis Tip 1 için Yeni Tanı Kriteri Olabilir mi?. 54. Türk Pediatri Kongresi, 2018-05-06, 2018-05-09, , Türkiye, . 0

33. Para, E.; AZİZOĞLU, M.; SAGÜN, A.; BİRBİÇER, H.; OREKİCİ TEMEL, G., Post kardiyak appest olgularında akut renal disfonksiyonun mortalite üzerine etkisinin incelenmesi ve RIFFLE ile KDIGO kriterlerinin karşılaştırılması. TARK 51. Ulusal Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-29, , Türkiye, . 0

32. Para, E.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Birbiçer, H.; Temel, G., Post kardiyak appest olgularında akut renal disfonksiyonun mortalite üzerine etkisinin incelenmesi ve RIFFLE ile KDIGO kriterlerinin karşılaştırılması. TARK 51. Ulusal Kongresi, 2017-10-25, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 12

31. Orekici Temel, G.; Erdoğan, S., Uyum çalişmalarinda örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. 17. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2015-11-05, 2015-12-09, Girne, KKTC, 2015. 0

30. Erdoğan, S.; Orekici Temel, G., Güvenilirlik ve uyum çalişmalari bildirimi kilavuzu: grras (guidelines for reporting reliability and agreement studies). 17.Biyoistatistik Kongresi, 2015-11-05, 2015-12-09, Girne, KKTC, 2015. 0

29. Balcı, Ş.; Görür, A.; Gezgin, G.; Ağca, E.; Orekici Temel, G.; Tombak, A.; Tamer, L., Myeloproliferatif Neoplazmi Hastalarında, JAK2V617F Mutasyonu ve t(9;22) Translokasyonunun Araştırılması. Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu Kalite - Standardizasyon - Akreditasyon, 2014-10-16, 2014-10-18, ., Türkiye, 2014. 0

28. Özdemir, A.; Orekici Temel, G.; Kanık, A., Dengesiz Grupları Dengeli Hale Getirmek İçin Bir Çözüm Önerisi:Propensity Skor. XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2014-09-10, 2014-09-12, Antalya, Türkiye, 2014. 0

27. Orekici Temel, G.; Ovla, H.; Derici Yıldırım, D.; Kalafat, H., Hastane Biyokimyasal Verilerinden Sağlıklı Alt Grubun Belirlemesi: Bhattacharya Prosedürü. XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2014-09-10, 2014-09-12, Antalya, Türkiye, 2014. 0

26. Orekici Temel, G.; Erdoğan, S., Prognostik Modellerin Performansının Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler. XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2014-09-10, 2014-09-12, Antalya, Türkiye, 2014. 0

25. Erdoğan, S.; Orekici Temel, G., İki Bağımlı Duyarlılık ve Seçicilik Arasındaki Farklılıklar için Güven Aralıkları Yöntemleri. XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2014-09-08, 2014-09-12, Antalya, Türkiye, 2014. 0

24. Akça, A.; Orekici Temel, G.; Akça, A., Ötiroid Yenidoğanlarda Ultrasonografik olarak Ölçülen Tiroid Bezi Boylarının Analizi. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2013-11-06, 2013-11-10, ., Türkiye, 2013. 0

23. Yaraş, S.; Aydın, M.; Sarıtaş, B.; Üçbilek, E.; Ateş, F.; Sezgin, O.; Altıntaş, E., Kronik Karaciğer Hastalarında Hepatosellüler Karsinom Taramasında Ultrasonografinin Etkinliği. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2013-09-11, 2013-09-15, ., Türkiye, 2013. 0

22. Altıntaş, E.; Yaraş, S.; Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Aydın, M.; Sezgin, O.; Orekici Temel, G., Distal Tipi Ülseratif Kolitli Hastalarda Proksimalde Hücre Proliferasyonu Nedir?. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-20, 2012-11-25, ., Türkiye, 2012. 0

21. Yaraş, S.; Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Aydın, M.; Sezgin, O.; Altıntaş, E.; Orekici Temel, G., Akut Pankreatitte Sıvı Replasmanının Prognoza Etkisi. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-20, 2012-11-25, ., Türkiye, 2012. 0

20. Yaraş, S.; Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Aydın, M.; Sezgin, O.; Altıntaş, E.; Orekici Temel, G., Özofagus Varis Kanaması Tedavisinde Uygulanan Endoskopik Bank Ligasyonunun Çepeçevre veya Lineer Tarzda Uygulanmasının Karşılaştırılması. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-20, 2012-11-25, ., Türkiye, 2012. 0

19. Yaraş, S.; Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Aydın, M.; Sezgin, O.; Orekici Temel, G., Özofagus Varis Kanaması Tedavisinde Uygulanan Endoskopik Bank Ligasyonunun Çepeçevre veya Lineer Tarzda Uygulanmasının Karşılaştırılması. 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2012-11-20, 2012-11-25, ., Türkiye, 2012. 0

18. Erdoğan, S.; Orekici Temel, G., Sonuç Değişkeninin İki Sonuçlu Olduğu Durumda İki Değerlendirici ya da İki Yöntem Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Birey Uyum Katsayısı (CIA). XIV.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2012-09-04, 2012-09-07, ., Türkiye, 2012. 0

17. Orekici Temel, G.; Erdoğan, S., Altın Standart Testin Varlığında Çoklu Tanı Testlerinde Birleştirme Yöntemleri. XIV.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2012-09-04, 2012-09-07, ., Türkiye, 2012. 0

16. Orekici Temel, G.; Ankaralı, H.; Erdoğan, S.; Özge, A., Sınıflama Metotlarında Yeni Bir Yaklaşım: Çok Değişkenli Eklemeli Regresyon Ağaçları (MART). XIV.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2012-09-04, 2012-09-07, ., Türkiye, 2012. 0

15. Ateş, F.; Yaraş, S.; Sarıtaş, B.; Orekici Temel, G.; Altıntaş, E.; Sezgin, O., Demir Eksikliği Anemisi Etyolojisinin Araştırılmasında Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinin Etkinliği Nedir? Ne Kadar Sık Uygulanıyor?. Dünya Gastroenteroloji Derneği Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011-11-16, 2016-11-20, ., Türkiye, 2011. 0

14. Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Yaraş, S.; Orekici Temel, G.; Altıntaş, E.; Sezgin, O., Demir Eksikliği Anemisi Etyolojisinin Araştırılmasında Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinin Etkinliği Nedir? Ne Kadar Sık Uygulanıyor?. Dünya Gastroenteroloji Derneği Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011-11-16, 2011-11-20, ., Türkiye, 2011. 0

13. Yaraş, S.; Ateş, F.; Sarıtaş, B.; Orekici Temel, G.; Altıntaş, E.; Sezgin, O., Demir Eksikliğinde Biyopsi Nereden Alınmalıdır? Vitamin B 12’nin Rolü. Dünya Gastroenteroloji Derneği Bölgesel Toplantısı ve 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2011-11-16, 2011-11-20, ., Türkiye, 2011. 0

12. Arslan, Z.; Yiğit, R.; Orekici Temel, G., Lösemi Hastası Çocuk Ebeveynlerinin Çocuğunun Bakımına İlişkin Eğitim Gereksinimleri ve Karşılanması. 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2011-09-06, 2011-09-09, ., Türkiye, 2011. 0

11. Binay, Ş.; Yiğit, R.; Orekici Temel, G., Lise Öğrencilerinin Öz Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi. Uluslar arası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 2011-09-06, 2011-09-09, ., Türkiye, 2011. 0

10. Altıok, M.; Yılmaz, M.; Aktürk, F.; Önel, P.; Orekici Temel, G., 60 Yaş Üzeri Bireylerin Günlük Yaşam Aktivite Düzeyleri ile Uyku ve Depresyon Arasındaki İlişki. 10. Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrenci Kongresi, 2011-04-28, 2011-04-30, ., Türkiye, 2011. 0

9. Aydın, M.; Yeşiltepe, Y.; Orekici Temel, G.; Eskandari, G., Mersin Yöresinde Geriatrik Populasyonda Alp, Osteokalsin, Beta-Crosslaps Parametrelerinde Serum Referans Aralıklarının Belirlenmesi. XI.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 2011-04-28, 2011-05-01, ., Türkiye, 2011. 0

8. İlhanlı, İ.; Durmuş, D.; Orekici Temel, G., Karpal Tünel Sendromu’nda Michigan Hand Outcomes Questionnaire Türkçe Versiyonu’nun Kullanımı: Bir Geçerlik Güvenilirlik Çalışması. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 2011-04-28, 2011-04-30, ., Türkiye, 2011. 0

7. Uludüz, D.; Özge, A.; Siva, A.; Orekici Temel, G.; Kanık, A., Migren ve Gerilim Tipi Baş ağrılarında Örtüşen Özellikler: Ortak Hipoteze Yeni Bir Bakış. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2010-12-06, 2010-12-08, ., Türkiye, 2010. 0

6. Uludüz, D.; Tavşanlı, M.; Saip, S.; Kasapçoğur, Ö.; Özge, A.; Orekici Temel, G.; Kanık, A., Kronolojik Romatolojik Hastalığı Olan Çocuklarda Baş ağrısı. 46. Noroloji Kongresi, 2010-12-06, 2010-12-08, .., Türkiye, 2010. 0

5. Altıntaş, E.; Yaraş, S.; Çimen, B.; Üçbilek, E.; Sarıtaş, B.; Ateş, F.; Sezgin, O., Hebatit C’li Hastalarda Çitotriyozidaz Enzimaktivitesi; Hepatosellüler Kanser İçin Yeni Bir Belirteç mi? Ön Sonuç. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2010-11-25, 2010-11-30, ., Türkiye, 2010. 0

4. Yaraş, S.; Sarıtaş, B.; Ateş, F.; Altıntaş, E.; Sezgin, O.; Orekici Temel, G., Periferik Kanda Nötrofil/Lenfosit Oranı Endoskopik Eroziv Özofajiti Öngörür mü?. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2010-11-24, 2010-11-28, ., Türkiye, 2010. 0

3. Akbayır, S.; Şen, F.; Yurtsever Bakır, A.; Orekici Temel, G.; Tamer, L., Determination of Reference Intervals of Homocysteine, Vit A, and Vit E: In Mersin Region. Turkish Journal of Biochemistry, 2010-10-27, 2010-10-30, ., Türkiye, 2010. 0

2. Taşdelen, B.; Erdoğan, S.; Orekici Temel, G., Bağımsız İki Grubun Faktör Yapılarının Karşılaştırılması İçin Kullanılan Yöntemlerin İncelenmesi: Pilot Simülasyon Çalışması. X.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-08, Zonguldak, Türkiye, 2007. 0

1. Kanık, A.; Orekici Temel, G.; Kalafat, H.; atik, U., Referans Değerlerini Alt Gruplara Ayırmada MARS Tekniğinin Kullanımı. X.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-08, ., Türkiye, 2007. 0

Ulusal - Yürütücü 100

1. Doğu Akdeniz Bölgesinde Avlanılan Bazı Balık Türlerinde 223 Adet Pestisit Kalıntısının Belirlenmesi ve Bunların Kanser Risk Analizinin Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2018-3-AP4-3087, 24220 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 300

6. İntravitreal Bevasizumab Uygulaması ve Sistemik Etkilerin Hayvan Modeli Üzerinde Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: BAP-TF CTB (ED) 2011-3 TU, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

5. Septik hastalarda intraabdominal basınç artışına sekonder gelişen akut böbrek yetersizliği olgularında Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) ve Interleukin-18 (IL-18) biyomarkerlarının korelasyonu., BAP, Proje No: BAP-TF CTB (ED) 2010-5 TU, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

4. Metastatik ve nonmetastatik meme karsinomlarında hücre siklus proteinlerinin (YB-1 ve СDC6) ekspresyonu., BAP, Proje No: BAP-TF CTB (MÇ) 2010-5 TU, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

3. Birden Çok Değerlendiricinin ve Birden Çok Tanı Testinin Bulunduğu Çalışmalarda Diagnostik Performans Analizi, BAP, Proje No: 90832, 9 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

2. İki Değerlendiricinin Varlığında Birey Uyum Katsayısının Örneklem Büyüklüğünden Etkilenme Durumları, BAP, Proje No: 1952565, 2600 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. Tıbbi Veri Tabanlarının İşlenmesi, Analizi ve Rapor Edilmesinde Bilgi-Beceri Alt Yapısının Geliştirilmesi, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2318, 212636 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Nihan Özel, MEME KANSERİ TANISI KOYMADA KULLANILAN BI RADS KRİTERLERİ VE SHEAR-WAVE ELASTOGRAPHY YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİCİLER ARASI UYUM İSTATİSTİKLERİNİN META ANALİZ ÇALIŞMASI, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Ulusal 315
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , BÖLÜM EDİTÖRÜ, ISSN : 1308-0830, 2016-08-03 - Devam ediyor. 125
2. LOKMAN HEKİM DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : e-ISSN: 1309–8004, 2015-06-11 - Devam ediyor. 125
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 1302 - 6682, 2013-06-16 - Devam ediyor. 65
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. TURKIYE KLINIKLERI BIYOISTATISTIK DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. DÜZCE ÜNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI ENSTITÜ DERGISI , [ 2015 : 1 ] [ 0 : 0 ] [ 0 : 0 ] . 1
2. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2013 : 2 ] . 2
1. Biyoistatistik Dernegi , Üye No: 100, Türkiye, 2004-10-03-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF128 Biyoistatistik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar ECZ132 Biyoistatistik Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Bahar FBE 502 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BİS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar FBE 503 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar BİS 518 Parametrik Olmayan İstatistiks Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Güz BİS 535 Teorik Dağılımlar I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Güz BİS 605 Hastalık Epidemiyolojisi ve Ar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz FBE 503 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz FBE 502 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz BİS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Güz BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF128 Biyoistatistik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar ECZ132 Biyoistatistik Eczacılık Fakültesi Eczacılık 3-0-3
Bahar BİS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar BİS 518 Parametrik Olmayan İstatistiks Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Bahar FBE 502 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar FBE 503 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz FBE 502 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz FBE 503 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz BİS 535 Teorik Dağılımlar I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Güz BİS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Güz BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BİS 606 Referans Aralığı Belirleme Yön Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF128 Biyoistatistik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar ECZ132 Biyoistatistik Eczacılık Fakültesi Eczacılık 3-0-3
Bahar BİS 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar FBE 503 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar FBE 502 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar BİS 518 Parametrik Olmayan İstatistiks Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Bahar BİS 606 Referans Aralığı Belirleme Yön Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Bahar BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Güz FBE 503 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz FBE 502 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz BİS 535 Teorik Dağılımlar I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Güz BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Güz BİS 606 Referans Aralığı Belirleme Yön Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF128 Biyoistatistik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar ECZ132 Biyoistatistik Eczacılık Fakültesi Eczacılık 3-0-3
Bahar BİS 518 Parametrik Olmayan İstatistiks Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 2-2-3
Bahar FBE 502 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar BİS 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişi 4-0-4
Bahar FBE 503 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz BİS 535 TEORİK DAĞILIMLAR I Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Güz FBE-503 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz FBE-502 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz BİS 518 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKS Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF128 Biyoistatistik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar ECZ132 Biyoistatistik Eczacılık Fakültesi Eczacılık 3-0-3
Bahar FBE-502 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar BİS 519 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Bahar FBE-503 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz BİS 535 TEORİK DAĞILIMLAR I Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Güz FBE-503 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz FBE-502 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ132 Biyoistatistik Eczacılık Fakültesi Eczacılık 3-0-3
Bahar SUF128 Biyoistatistik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar BİS 519 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Bahar FBE-503 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Bahar FBE-502 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Güz BİS 606 REFERANS ARALIĞI BELİRLEME YÖN Sağlık Bilimleri Enstitüsü BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİ 2-2-3
Güz FBE-502 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araş Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ECZ132 Biyoistatistik Eczacılık Fakültesi Eczacılık 3-0-3
Bahar SUF128 Biyoistatistik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUF210 Biyoistatistik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF128 Biyoistatistik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUF210 Biyoistatistik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz KON221 İstatistik Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Kontrol Öğretmenliği 2-0-2
Güz ELÖ211 İstatistik Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği 2-0-2
Güz BİÖ217 İstatistik Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği ( 2. Ö 2-0-2
Güz TEL211 İstatistik Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Telekomünikasyon Öğretmenliği 2-0-2
Güz BİÖ207 İstatistik Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğret 2-0-2
Güz BİÖ217 İstatistik Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği 2-0-2
Güz BİÖ207 İstatistik Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF210 Biyoistatistik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUF128 Biyoistatistik Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz ELÖ211 İstatistik Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Öğretmenliği 2-0-2
Güz BİÖ207 İstatistik Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğret 2-0-2
Güz BİÖ207 İstatistik Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği 2-0-2
Güz BİÖ217 İstatistik Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği 2-0-2
Güz KON221 İstatistik Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Kontrol Öğretmenliği 2-0-2
Güz BİÖ217 İstatistik Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği ( 2. Ö 2-0-2
Güz TEL211 İstatistik Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Telekomünikasyon Öğretmenliği 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Karagül, M.; Aktaş, S.; Yılmaz, B.; Yılmaz, M.; Orekici temel, G. GDF9 and BMP15 Expressions and Fine Structure Changes During Folliculogenesis in Polycystic Ovary Syndrome. BALKAN MEDİCAL JOURNAL, 2018, 35, 43-54.
10.4274/balkanmedj.2016.1110
Tuğ bozdoğan, S.; Kütük, M.; Tufan, A.; Altıntaş, Z.; Orekici temel, G.; Toros, F. No Association between Polymorphisms of Vitamin D and Oxytocin Receptor Genes and Autistic Spectrum Disorder in a Sample of Turkish Children. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2018, 16, 415-421.
10.9758/cpn.2018.16.4.415
özkan, B.; örsçelik, .; Uyar, H.; Ballı, M.; Güçer, E.; Aslan, O.; Orekici temel, G.; çelik, A.; özcan, . Awareness of Pleiotropic and Cardioprotective Effect of Statins in Patients with Coronary Artery Disease. BİOMED RESEARCH INTERNATİONAL, 2018, 2018, 1-7.
10.1155/2018/8961690
Güneş, G.; Doğruer ünal, N.; Eskandari, H.; Kıykım, A.; Bölgen çimen, .; Orekici temel, G.; çimen, M. Determination of NF-κB and RANKL levels in peripheral blood osteoclast precursor cells in chronic kidney disease patients. INTERNATİONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, 2018, 50, 1181-1188.
10.1007/s11255-018-1859-0
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Detay
Para, E.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Birbiçer, H.; Orekici temel, G. The affect of acute kidney injury on mortality after successful cardiopulmonary resuscitation by using RIFLE and KDIGO criteria. RESUSCİTATİON, 2018, 130, 128-129.
10.1016/j.resuscitation.2018.07.274
Kandemir, F.; Kandemir, .; Aras, N.; Börekci, G.; çetinkaya, A.; Yılmaz, .; Orekici temel, G. Association between IFN-gamma1874 polymorphismsand hepatitis C virus infection. HEPATOLOGY INTERNATİONAL, 2018, 12, 181-661.
10.1007/s12072-018-9852-3
Kandemir, F.; Aras, N.; Börekçi, G.; Kandemir, .; çetinkaya, A.; Yılmaz, .; Orekici temel, G. Investigation of the relationship between gene polymorphismsof TNF a (-1031) and chronic hepatitis C infection. HEPATOLOGY INTERNATİONAL, 2018, 12, 181-661.
10.1007/s12072-018-9852-3
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Türkegün, M.; Kadıoğlu, N.; Orekici temel, G. Opinions of a group of Turkish patients regarding patients’xx rights. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 799806-.
şahin, L.; ögenler, O.; çevik, .; Orekici temel, G.; Ergenoğlu, T. INDIVIDUAL DIFFERENCES IN ANXIETY FACTORS EFFECTS AUTONOMIC RESPONSES IN MEDICINE STUDENTS. WORLD JOUNRAL OF ADVANCE HEALTHCARE RESEARCH, 2018, , -.
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
Özdemir, A.; OREKİCİ TEMEL, G.; SEYDAOĞLU, G., Evaluating Young Researchers’xx Perspectives on Meta-Analysis. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)