Dr. Öğr. Üyesi GÜLİZ EVİK
Birim
:
Tıp Fakültesi / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
gulizevik@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
gulizevik@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2017-03-13 15:14:42
DÜZENLEME
:
2020-06-09 14:30:47
PUAN
:
3366
YABANCI DİL
:
İngilizce, E, YDS, 57,5
İngilizce, C, Diğer, 72,500
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EGE ÜNİVERSİTESİ 2003
TIPTA UZMANLIK ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. HASTANE ENFEKSİYONU ETKENİ OLAN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARINDA KARBAPENEM DİRENCİ VE DİRENCİN MOLEKÜLER OLARAK SAPTANMASI Danışman: Dr. Ali Kaya, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

http://mersin.edu.tr">http://mersin.edu.tr

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1450
2010
4. Başterzi, Y.; Ersöz, G.; Saraç, G.; Sarı, A.; Demirkan, F. In-vitro Comparison of Antimicrobial Efficacy of Various Wound Dressing Materials. Basterzi Y1, . WOUNDS, 2010, 22, 165-170. 0 + 0
3. Basterzi, Y.; ERSÖZ, G.; EVİK, G.; Sari, A.; DEMİRKAN, F. In-vitro Comparison of Antimicrobial Efficacy of Various Wound Dressing Materials.. WOUNDS : A COMPENDİUM OF CLİNİCAL RESEARCH AND PRACTİCE, 2010, 22, 165-70. 700 + 0
2009
2. Kandemir, Ö.; Polat, G.; Saraç, G.; Taşdelen, B. Kronik hepatit C’li hastalarda karaciğer fibrozisinin saptanmasında AST seviyesi, protrombin zamanı, ve trombosit sayısının belirleyici rolü . TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCE, 2009, 39, 857-862. 0 + 0
10.3906/sag-0902-11

Publications_001.pdf

1. KANDEMİR, F.; POLAT, G.; EVİK, G.; TAŞDELEN, B. The predictive role of AST level, prothrombin time, and platelet count in the detection of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C. TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2009, 39, 857-862. 750 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 570
2018
2. EVİK, G. Are Soap, Paper Towel and Alcohol-based Disinfectants Easily Accessible in Intensive Care Units in Turkey?: Results of the Phokai Study. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF INFECTİON MİCROBES AND ANTİMİCROBİALS, 2018, 7, -. 300 + 0
10.4274/mjima.2018.20

2015
1. EVİK, G.; uslu, m.; KAYA, Ş.; gülsün, s.; dede, g. Evaluation of Sharp Object Injuries in Healthcare Personnel Working in Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital. MEDİTERRANEAN JOURNAL OF INFECTİON MİCROBES AND ANTİMİCROBİALS, 2015, 4, -. 270 + 0
10.4274/mjima.2015.9

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
3. Alakuş, İ.; Şahin Horasan, E.; Kurt, A.; Evik, G.; Ersöz, G.; Aslan, G.; Kaya, A. Seroprevalance of rickettsioses among healthy individuals in Mersin province, Turkey. TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2016, 14, 128-128. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.20518/tjph.288392

Publications_006.pdf

2009
2. Sarı , A.; Ersöz, G.; Adıgüzel, U.; Karaçorlu, S.; Saraç, G. Poliklinik ortamında yeterli hijyeni sağlayabiliyor muyuz? - Orijinal Araştırma. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2009, 39, 91-95. 0 + 0
Publications_002.pdf

1. SARI, A.; ERSÖZ, G.; ADIGÜZEL, U.; KARAÇORLU, S.; EVİK, G. Poliklinik Ortamında Yeterli Hijyeni Saplayabiliyormuyuz?. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2009, 39, 91-95. 100 + 0
Uluslararası - Özet - Poster 237

1. Kandemir, f.; Evik, G.; Kara, E.; Şahinoğlu, M., Ampiyemle Sonuçlanan Karaciğer Amip Apsesi. 7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, 2018-05-08, 2018-05-13, Antalya , Türkiye, 2018. 42

Ulusal - Özet - Sözlü 192

5. Kandemir, Ö.; Akdoğan, T.; Şahinoğlu, M.; Evik, G.; Horasan, E., Diyabetik Ayak Konsey Hastalarımızda Ayak Enfeksiyonlarından İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Direnç Oranları. V. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, 2018-05-03, 2018-05-06, İzmir, Türkiye, 2018. 30

4. ERSÖZ, G.; keçeli, s.; EVİK, G.; ŞAHİN HORASAN, E., HIV pozitif bireylerin viral hepatit statüleri açısından değerlendirilmesi. HIV / AIDS Kongresi 2017, 2017-11-16, 2017-11-19, , Türkiye, . 37

3. Ersöz, G.; Evik, G.; Keçeli, S.; Horasan, E., HIV Pozitif bireylerin Viral Hepatit Statüleri Açısından Değerlendirilmesi . HIV/AIDS Kongresi , 2017-11-16, 2017-11-19, Anyalya, Türkiye, 2017. 42

2. Horasan, E.; Evik, G.; Kaya, A., Mukormikozlu 14 olgunun değerlendirilmesi". 32.ANKEM Kongresi , 2017-05-10, 2017-05-14, Anyalya, Türkiye, 2017. 50

1. Kaya, S.; Altınay, E.; Dabak, G.; Evik , G., "Ventilatöre Bağlı Pnomöni Tedavisinde İnhaler Kolistimetat Na İle İntravenöz Kolistimetat Na Kombine Tedavisinin Tek Başına İntravenöz Kolistimetat Na Tedavisiyle Karşılaştırılması" . 4. Ekmud bilimsel platform, 2013-03-20, 2013-03-24, Anyalya, Türkiye, 2013. 32

Ulusal - Özet - Poster 206

14. Erenkuş, A.; Türkmen, G.; Çelik, S.; Evik , G.; Ersöz, G., 2017 yılındaki İnfeksiyon Kontrol Önlemleri Hakkında Yapılan Eğitimlerin Değerlendirilmesi ve Etkileri. HİKON 2018, 2018-04-04, 2018-04-08, Antalya , Türkiye, 2018. 15

13. Evik, G.; Horasan, E.; Kaya, A., Kolonoskopik Polipektomi Sonrası Gelişen Bir Endokardit Olgusu. BUHASDER 2017 Kongresi , 2017-11-01, 2017-11-05, Muğla, Türkiye, 2017. 25

12. Ersöz, G.; Evik, G.; Deniz, S.; Türkmen, G.; Çelik, S., Karbapenem Dirençli Gram Negatif Bakteri İzole Edilen Olgularda Kültür Negatifliği ve Mortalitenin Değerlendirilmesi . HİEP 2017 , 2017-04-12, 2017-04-16, Ankara, Türkiye, 2017. 20

11. Evik, G.; Yılmaz, i.; Tek, M.; Ersöz, G., Tanı Konulmada Gecikme Nedeniyle Yaygın Akciğer Dışı Tutulumu İle Seyreden ve Kaybedilen Bir Tüberküloz Olgusu. XVlll. KLİMİK Kongresi , 2017-03-22, 2017-03-26, Anyalya, Türkiye, 2017. 23

10. Ersöz, G.; Evik, G.; Tunçbilek, E.; Kara, T.; Deniz, S., HIV Pozitif Hastada İshal Nedeni Olarak Lenfositik Kolit; Olgu Sunumu. XVlll. KLİMİK Kongresi , 2017-03-22, 2017-03-26, antalya , Türkiye, 2017. 20

9. Ersöz, G.; Deniz, S.; Evik, G., Riskli ilişki sonrası en kolay ve kişinin açıklama yapmaksızın test yaptırma yöntemi kan bağışı mıdır? . HIVAIDS Tedavide Yenilikler ve Altta Yatan Hastalıklar2017, 2017-02-18, 2017-08-10, Ankara, Türkiye, 2017. 25

8. Evik, G.; Köşker, M.; Ersöz, G., Nedeni Bilinmeyen Ateş Etiyolojisinde Nadir bir Sendrom Olarak; Kawasaki Sendromu. 6. EKMUD kongresi, 2016-05-11, 2016-05-15, Anyalya, Türkiye, 2016. 25

7. Kaya, S.; Evik, G.; Beykal, Z.; Tan, B.; Arınç, B.; Ateşoğlu, A.; Taşdelen, D., Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012 Yılı Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Etkenleri . EKMUD 2013 bilimsel platformu, 2013-03-20, 2013-03-24, Anyalya, Türkiye, 2013. 17

6. Saraç, G.; Ersöz, G.; Horasan, E.; Aslan, G.; Kaya, A., Pseudomonas aureginosa izolatlarında VIM ve IMP metallobetalaktamazların fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması. EKMUD 2013 bilimsel platformu, 2013-03-20, 2013-03-24, Anyalya, Türkiye, 2013. 0

5. Kaya, S.; Evik, G.; Beykal, Z.; Arınç, B.; Tan, B.; Ateşoğlu, A.; Taşdelen, D., Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesinde 2012 Yılında Tespit Edilen İnvazif Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları . EKMUD 2013 bilimsel platformu, 2013-03-20, 2018-06-01, Anyalya, Türkiye, 2013. 17

4. Keleş, F.; Kaya, S.; Evik, G.; Aydoğan, A.; Topbaş , C., Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Araştırma ve Eğitim Hastanesinde Sağlık Personelinin 5 yıllık Kesici Delici Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Türkiye EKMUD 4. Kongresi, 2012-05-09, 2012-05-12, İstanbul, Türkiye, 2012. 17

3. Şahin, E.; Saraç, G.; Alakuş, İ.; Kaya, A., Nedeni bilinmeyen ateş nedeni olarak HIV pozitifliği saptanan hastada salmonella bakteriyemisi. 14. Türk klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi, 2009-03-28, 2009-04-02, Anyalya, Türkiye, 2009. 0

2. Şahin, E.; Saraç, G.; Ersöz, G.; Kandemir, Ö.; Kaya, A., Menenjit tanısıyla takip edilen hastalarımızın değerlendirilmesi. 2. EKMUD kongresi, 2008-03-29, 2008-04-03, Ankara, Türkiye, 2008. 0

1. Kandemir, Ö.; Şahin, E.; Saraç, G.; Kaya, A., Yoğun bakım ünitelerimizden izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotik direncinin 2006-2007 yılı karşılaştırılması. 2. EKMUD kongresi, 2008-03-29, 2008-04-03, aNKARA, Türkiye, 2008. 0

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 300

1. sibel kuyugöz, HIV ile enfekte bireylerin antiretroviral tedavisinde çok tabletten tek tablete geçişte klinik ve laboratuvar parametrelerin değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 300
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp://

Ulusal 25
1. EKMUD bilimsel platformu 2013, 2013-03-24, antalya , Türkiye. 25
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl