Prof.Dr. GÜLŞEN AVCI

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3412816
Dahili
:
2004
Faks
:
+90-324-3412823
E-MAIL
:
gulsen@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-26 14:29:58
DÜZENLEME
:
2023-01-05 13:02:48
PUAN
:
24813
YABANCI DİL
:
Researcher ID
h-index
6
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA KİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
DOÇENTLİK KİMYA ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2011
Doktora Tezi

1. Bazı Organik Maddelerin Elektrooksidasyonu ve Hidrojen Çıkışı Üzerine Etkisinin Araştırılması Danışman: Dr. Mehmet Erbil, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2004.

Yüksek Lisans Tezi

1. Platinin Elektrokatalitik Özelliklerinin Belirlenmesi Danışman: Dr. Mehmet Erbil, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 1998.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-09-04 - Devam ediyor
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-01-13 - 2017-01-13
DEKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-05 - 2015-04-17
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-01-11 - 2016-01-11
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 12550
2016
13. KAHYA DÜDÜKCÜ, M.; AVCI, G. Electrochemical Synthesis and corrosion inhibition performance of poly 5 aminoindole on stainless steel. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 2016, 97, 110-114. 1000 + 0
12. Düdükçü, M.; Avcı, G. Electrochemical Synthesis and Corrosion Inhibition Performance of Poly-5-aminoindole on Stainless Steel. PROGRESS İN ORGANİC COATİNGS, 2016, 97, 110-114. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.porgcoat.2016.03.024

Publications_001.pdf

2015
11. Düdükcü, M.; Avcı, G. Corrosion Inhibition of 4-aminoquinaldine on Mild Steel in Acid Media. RESEARCH ON CHEMİCAL INTERMEDİATES, 2015, 41, 4861-4871. 1000 + 10
http://dx.doi.org/10.1007/s11164-014-1572-2


Alıntılanma Sayısı: 2
10. DÜDÜKCÜ, M.; AVCI, G. Corrosion Inhibition of 4 aminoquinaldine on Mild Steel in Acid Media. RESEARCH ON CHEMİCAL İNTERMEDİATES, 2015, 41, 4861-4871. 1000 + 0
DOI 10.1007/s11164-014-1572-2

2012
9. Avci, G. Corrosion Inhibition of Mild Steel by Laurus Nobilis Lleaves Extract as Green Inhibitor. RESEARCH ON CHEMİCAL INTERMEDİATES, 2012, 38, 1311-1321. 1000 + 20
https://dx.doi.org/10.1007/s11164-011-0451-3


Alıntılanma Sayısı: 4
2011
8. Avci, G.; Keles, Y. Aqueous Extract of Acacia Cyanophylla Leaves as Environmentally Friendly Inhibitor for Mild Steel Corrosion in 1 M H2SO4 Solution. SURFACE AND INTERFACE ANALYSİS, 2011, 43, 1311-1317. 1000 + 31
https://dx.doi.org/10.1002/sia.3714


Alıntılanma Sayısı: 5
2009
7. Avci, G.; Yazci, B.; Erbil, M. Determination of Kinetic Parameters and Potential Residence of Phenol Degradation on C-felt Electrode. RUSSİAN JOURNAL OF ELECTROCHEMİSTRY, 2009, 45, 263-270. 1000 + 15
https://dx.doi.org/10.1134/S1023193509030045


Alıntılanma Sayısı: 3
2008
6. Avci, G. Inhibitor Effect of N,N '-Methylenediacrylamide on Corrosion Behavior of Mild Steel in 0.5 M HCl. MATERİALS CHEMİSTRY AND PHYSİCS, 2008, 112, 234-238. 1000 + 439
https://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2008.05.036


Alıntılanma Sayısı: 62
5. Avci, G. Corrosion Inhibition of Indole-3-Acetic Acid on Mild Steel in 0.5 M HCl. COLLOİD AND SURFACES A-PHYSİCOCHEMİCAL AND ENGİNEERİNG ASPECTS, 2008, 317, 730-736. 1000 + 855
https://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2007.12.009


Alıntılanma Sayısı: 129
2005
4. Avci, G.; Yazici, B.; Erbil, M. The Effect of pH, Temperature and Concentration on Electrooxidation of Phenol. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERİALS, 2005, 124, 37-43. 1000 + 294
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2003.09.015


Alıntılanma Sayısı: 48
2004
3. Tüken, T.; Avcı, G.; Yazıcı, B.; Erbil, M. The Preparation of Polypyrrole Coated Brass and Copper Electrodes for Electrocatalysis. PROGRESS İN ORGANİC COATİNGS, 2004, 49, 153-159. 850 + 236
https://dx.doi.org/10.1016/j.porgcoat.2003.09.006


Alıntılanma Sayısı: 22
2. Tuken, T.; Avci, G.; Yazici, B.; Erbil, M. The Corrosion Protection of Mild Steel by Polypyrrole/Polyphenol Multilayer Coating. CORROSİON SCİENCE, 2004, 46, 2743-2754. 850 + 303
https://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2004.03.003


Alıntılanma Sayısı: 48
1998
1. Yazıcı, B.; Avcı, G.; Erbil, M.; Zor, S. Effect of Thiourea on the Hydrogen Yield in Electrolysis. INTERNATİONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 1998, 23, 867-872. 850 + 23
https://dx.doi.org/10.1016/S0360-3199(97)00142-0


Alıntılanma Sayısı: 4
Uluslararası - Diğer 65
2017
1. Cangüven, H.; ÖZ, O.; BİNZET, G.; AVCI, G. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2017 FEN BİLİMLERİ TASLAK PROGRAMININYENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİAN EDUCATİON AND CULTURE, 2017, , 62-80. 65 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 200
2020
2. KAHYA DÜDÜKCÜ, M.; KAPLAN, S.; AVCI, G. Green Approach to Corrosion Inhibition of Mild Steel in SulphuricAcidSolution by the Extract of Oleaeuropaea L. Leaves. JOURNAL OF MATERİALS AND ENVİRONMENTAL SCİENCES, 2020, 1, 45-56. 100 + 0
1. DÜDÜKCÜ, M.; KAPLAN, S.; AVCI, G. Green Approach to Corrosion Inhibition of Mild Steel in SulphuricAcid Solution by the Extract of Oleaeuropaea L. Leaves . JOURNAL OF MATERİALS AND ENVİRONMENTAL SCİENCES, 2020, 11, 45-56. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
1. Duman, M.; Avcı, G. Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Öğrenci Başarısına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 18, 13-33. 200 + 0
http://eefdergi.erzincan.edu.tr/article/view/5000147263/5000169471

Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 100
1. Duman, M.; Avcı, G. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Halleri ve Isı Ünitesine Yönelik Kavram Yanılgıları. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 2, 129-165. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakead/article/view/5000186053/5000173888

Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Su Özenir, Ö.; Esat, A.; AVCI, G. Doğayla çepeçevre, ISBN: 9786052456828, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 89 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. AVCI, G.; YAZICI, B.; ERBİL, M., Yumuşak Çeliğin Asidik Ortamdaki Korozyonuna3,3-Diklorobenzidinin İnhibitör Etkisinin İncelenmesi. X.International Corrosion Symposium, 2006-11-01, 2006-11-04, ADANA, Türkiye, 2006. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 365

4. Akşahin, H.; Uzun, B.; AVCI, G., Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Belirlemeye Yönelik Genellenebilirlik Kuramı ile Ölçek Geliştirme Çalışması . ISOEVA, 2017-09-05, 2017-10-07, Muğla, Türkiye, 2017. 100

3. Cangüven, H.; Avcı, G., Fen Eğitimi ve Bloom Taksonomisi. ISOVEA, 2017-09-05, 2017-10-07, Muğla, Türkiye, 2017. 100

2. Akşahin, H.; Avcı, G., Bilimsel Süreç Becerileri Alanında Yapılan Çalışmaların Betimsel Aanalizi. ISOEVA, 2017-09-05, 2017-10-07, Muğla, Türkiye, 2017. 100

1. Cangüven, H.; Öz, O.; Binzet, G.; Avcı, G., Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Fen Bilimleri Taslak Programının Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-04-06, 2017-04-08, Antalya, Türkiye, 2017. 65

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. DUMAN, M.; AVCI, G., Misconseptions in the states of matter and heat unit to8th grade students and effects of virtual laboratory applications the correction of misconceptions. INOVED Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, 2015-10-26, 2015-10-28, İZMİR, Türkiye, 2015. 50

1. DUMAN, M.; AVCI, G., Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Öğrenci Başarısına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Etkisi. 2. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2015-06-08, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 50

http://ejercongress.org/pdf/BildiriKitab%C4%B12015.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 380

4. AVCI, G.; Yazıcı, B.; ERBİL, M., Hidrokinonun Asidik Ortamda Hidrojen Verimine Etkisinin Araştırılması. III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 2005-10-19, 2005-10-21, MERSİN, Türkiye, 2005. 100

3. AVCI, G.; Yazıcı, B.; ERBİL, M., Pt/PANİ ve Pt/PANİ/Pd Elektrotların Elektrokatalitik Aktivitesi. IV.Elektrokimya Günleri, 2003-06-11, 2003-06-13, ADANA, Türkiye, 2003. 100

2. KARDAŞ, G.; AVCI, G.; Yazıcı, B.; Erbil, M., Klorürlü Ortamlarda Platin Elektrotlar Üzerinde Primer Alkollerin Elektrooksidasyonu. 2.Elektrokimya Günleri, 2000-02-02, 2004-02-04, ERZURUM, Türkiye, 2000. 85

1. AVCI, G.; Zor, S.; Yazıcı, B.; Erbil, M., Tiyoürenin Demir Aluminyumlu Malzemelerin Korozyonuna Etkisi. V.Korozyon Sempozyumu, 1996-11-06, 1996-11-09, ADANA, Türkiye, 1996. 95

Ulusal - Tam Metin - Poster 90

2. AVCI, G.; Kardaş, G.; Yazıcı, B.; Erbil, M., Fenol ve Benzil Alkolün Pt ve C Elektrotlar Üzerinde Elektrooksidasyonu. 2.Elektrokimya Günleri, 2000-02-02, 2000-02-04, ERZURUM, Türkiye, 2000. 47

1. KARDAŞ, G.; AVCI, G.; Yazıcı, B.; Erbil, M., Nikel Elektrotta Hidrojen Eldesine Primer Alkollerin Etkisi. 2.Elektrokimya Günleri, 2000-02-02, 2000-02-04, ERZURUM, Türkiye, 2000. 42

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. Kılınç, H.; Avcı, G., Bilim Sanat Merkezinde (Bilsem) Görev Yapan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Yönelik Görüşleri. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 50

2. AVCI, G.; Yazıcı, B.; ERBİL, M., Platinin Elektrokatalitik Koşullarının Belirlenmesi. 12.Ulusal Kimya Kongresi, 1998-09-07, 1998-09-11, EDİRNE, Türkiye, 1998. 50

1. AVCI, G.; Yazıcı, B.; ERBİL, M., Platin Elektrotlarla Hidrojen Gazı Eldesinde Tiyoürenin Etkisi. XI.Kimya Kongresi, 1997-06-16, 1997-06-20, VAN, Türkiye, 1997. 50

Ulusal - Özet - Poster 191

8. Avcı, E.; Avcı, G., Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Devam Eden Matematik Ve Temel Bilimler Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeyleri. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016-09-28, 2016-09-30, Trabzon, Türkiye, 2016. 25

7. Kaplan, S.; Avcı, G.; Düdükçü, M., Inhibition Effect of Robinia Pseudoacacia Leaf Extracton Corrosion of Mild Steel in Acidic Medium. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, Mersin, Türkiye, 2016. 25

6. Düdükçü, M.; Kaplan, S.; Avcı, G., Green Approach to Corrosion Inhibition of Mild Steel in Sulphuric Acid Solution by the Extract of Olea Europaea L. Leaves. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, Mersin, Türkiye, 2016. 25

5. DÜDÜKÇÜ, M.; AVCI, G., POLİ(5-AMİNO İNDOL)’ÜN PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYİNDE ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KOROZYONA KARŞI DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. 27. Ulusal Kimya Kongresi, 2015-08-23, 2015-08-28, Çanakkale, Türkiye, 2015. 25

http://kimya2015.org/upload/Kimya_2015-Bildiri_kitabı.pdfhttp://

4. DUMAN, M.; SARIŞAN, A.; GÖKTÜRK, Ö.; AVCI, G., Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynama ve Buharlaşma Konularındaki Kavram Yanılgıları. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, ADANA, Türkiye, 2014. 16

http://193.255.206.126/ufbmek2014/wp-content/uploads/2014/09/UFBMEK-2014-ADANA.pdf

3. Duman, M.; AVCI, G., 8.Sınıf Öğrencilerinde Maddenin Halleri ve Isı Ünitesindeki Kavram Yanılgıları. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014-09-11, 2014-09-14, ADANA, Türkiye, 2014. 25

http://193.255.206.126/ufbmek2014/wp-content/uploads/2014/09/UFBMEK-2014-ADANA.pdf

2. Avcı, G.; Yazıcı, B.; ERBİL, M., C-Keçe Elektrot Üzerinde Fenol Oksidasyonunun Araştırılması. 6. Elektrokimya Günleri, 2005-06-29, 2005-07-01, Eskişehir, Türkiye, 2005. 25

1. Tüken, T.; Kardaş, G.; Avcı, G., Cl-/OCl-/HOCl Dönüşümlerinin Las'ın Elektrooksidasyonu Üzerine Etkileri. XIII. Ulusal Kimya Kongresi, 1999-08-31, 1999-09-04, Samsun, Türkiye, 1999. 25

Uluslararası - Proje Koordinatörü 0

1. INTEGRATION OF EDUCATIONAL ROBOTICS TO SCIENTIFIC LEARNING TEACHING PROCESS, AB, Proje No: , 23000 EUR, Proje Koordinatörü, 2022,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 600

6. ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN SANAL LABORATUVAR KULLANIMININ FEN ÖĞRENİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, BAP, Proje No: 2018-3-TP2-3042, 10500 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

5. 8.Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Halleri ve Isı” Ünitesinde Karşılaşılan Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ve Giderilmesine, Başarı Düzeylerine, Tutumlarına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Etkisi, BAP, Proje No: BAP-EBE FBEB (MD) 2014-4 YL, 7500 TL, Yürütücü, 2015,Tamamlandı. 100

4. Defne ve Keçiboynuzu Özütlerinin Yumuşak Çeliğin Korozyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-EĞTF ÖOFM (GAA)2010-5 A, 21000 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

3. Glikozun Hidrojen Çıkış Reaksiyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması., BAP, Proje No: BAP-EF KEB (GA) 2013-1 HD, 1425 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

2. Bitki Ekstraktlarının Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Korozyonuna Etkilerinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-EF OOFMB (GAA) 2009-6 HD, 2200 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100

1. Farklı Metal Atonları Çöktürülmüş Karbon Keçe Elektrodun Borhidrürün Katalitik Hidrolizine ve Elektrooksidasyonuna etkisinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-EF OFMA (GA) 2006-3, 40000 TL, Yürütücü, 2008,Tamamlandı. 100

Ulusal - Uzman 0

1. DOĞAYLA ÇEPEÇEVRE, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Uzman, 2017,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 200

5. Tasarım Temelli Fen Eğitimi: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Performansları ve Görüşleri, BAP, Proje No: 2017-2-AP2-2643, 6600 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

4. ZEYTİN YAPRAĞI ÖZÜTLERİNİN YUMUŞAK ÇELİĞİN KOROZYON DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ, BAP, Proje No: 2015-AP3-1217, 5890 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

3. Katı oksit yakıt hücrelerinde kullanılan bazı Bi2O3-tabanlı katı elektrolitlerin üretilmesi, yapı karakterizasyonları ve elektrikiletkenliği özelliklerinin incelenmesi., BAP, Proje No: BAP-FEF FB (SY) 2012-7 A, 25000 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

2. Bazı Organik Maddelerin Elektrooksidasyonu ve Katodik Hidrojen Çıkışı Üzerine Etkisinin Araştırılması, DPT, Proje No: 2001K120370 A, 45000 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 0

1. Platinin Elektrokatalitik Koşullarının Belirlenmesi, BAP, Proje No: FBE.96.YL.217, 5000 TL, Araştırmacı, 1998,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Menevşe Şükran Duman, 8.Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Halleri ve Isı” Ünitesinde Karşılaşılan Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ve Giderilmesine, Başarı Düzeylerine, Tutumlarına ve Öğrenilenlerin Kalıcılığına Sanal Laboratuvar Uygulamalarının Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 44
1. ACTA METALLURGICA SINICA , [ 2016 : 1 ] . 5
2. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY , [ 2017 : 1 ] . 4
3. GREEN CHEMISTRY LETTERS , [ 2017 : 1 ] . 5
4. INT.JOURNAL OF HYDORGEN ENERGY , [ 2015 : 1 ] . 5
5. INTERNATIONAL JOURNAL OF CORROSION , [ 2017 : 1 ] . 0
6. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY , [ 2017 : 2 ] . 10
7. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH , [ 2016 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 5
8. CORROSION SCIENCE , [ 2010 : 1 ] [ 2010 : 1 ] . 10
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] . 1
1. Korozyon Derneği , Üye No: 117, Türkiye, 2015-05-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SNF104 Genel Kimya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN406 Fen Bilimlerinde Deney ve Yönt Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN154 Genel Kimya Laboratuvar II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN406 Fen Bilimlerinde Deney ve Yönt Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN154 Genel Kimya Laboratuvar II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN154 Genel Kimya Laboratuvar II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Bahar FEN406 Fen Bilimlerinde Deney ve Yönt Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar BYT 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN153 Genel Kimya Laboratuvar I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Güz BYT 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı 4-0-0
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN154 Genel Kimya Laboratuvar II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Bahar FEN406 Fen Bilimlerinde Deney ve Yönt Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar BYT 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN153 Genel Kimya Laboratuvar I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BYT 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı 4-0-0
Güz FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN406 Fen Bilimlerinde Deney ve Yönt Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar FEN154 Genel Kimya Laboratuvar II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEN 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar FEN 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar BYT 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz FEN153 Genel Kimya Laboratuvar I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN 510 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Gü Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz FEN 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN406 Fen Bilimlerinde Deney ve Yönt Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar FEN154 Genel Kimya Laboratuvar II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar UEF 506 Kimyada Özel Konular Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar FEN 510 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Gü Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar OAÖ-550 Alan Eğitiminde Araştırma Proj Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-2-3
Bahar OAÖ-515 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz FEN153 Genel Kimya Laboratuvar I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN 510 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Gü Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz OAÖ-559 Okul Deneyimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 1-4-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar OÖP104 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar OÖP104 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar FEN406 Fen Bilimlerinde Deney ve Yönt Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN154 Genel Kimya Laboratuvar II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Bahar UEF 506 Kimyada Özel Konular Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar FEN 510 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Gü Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz FEN153 Genel Kimya Laboratuvar I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP107 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz OÖP107 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-0-1
Güz FEN 510 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Gü Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz FEN 509 Fen Eğitiminde Kimya Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar MÖP308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-2-2
Bahar FEN154 Genel Kimya Laboratuvar II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-6-5
Bahar OÖP408 Öğretmenlik Uygulaması II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP104 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar FEN406 Fen Bilimlerinde Deney ve Yönt Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar OÖP104 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar FEN 510 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Gü Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Güz TEB211 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz FEN153 Genel Kimya Laboratuvar I Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 0-2-1
Güz TEB211 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz MÖP403 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 1-4-3
Güz FEN 509 Fen Eğitiminde Kimya Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 0-2-1
Güz OÖP107 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP107 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEN154 Genel Kimya Laboratuvar II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 0-2-1
Bahar OÖP104 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar FEN406 Fen Bilimlerinde Deney ve Yönt Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar FEN104 Genel Kimya II Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4-0-4
Bahar FEN310 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN408 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-6-5
Bahar OÖP104 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar OÖP104 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 0-2-1
Güz SNF217 Fen ve Teknolojileri Laboratuv Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 0-2-1
Güz FEN407 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1-4-3
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri ( Se Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz FEN305 Kimyada Özel Konular* Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP213 Okul Öncesi Fen Deneyleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP107 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Kahya düdükcü, M.; Kaplan, S.; Avcı, G. Green Approach to Corrosion Inhibition of Mild Steel in SulphuricAcidSolution by the Extract of Oleaeuropaea L. Leaves. JOURNAL OF MATERİALS AND ENVİRONMENTAL SCİENCES, 2020, 1, 45-56,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Kahya düdükcü, M.; Avcı, G. Electrochemical Synthesis and corrosion inhibition performance of poly 5 aminoindole on stainless steel. PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, 2016, 97, 110-114,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Kahya düdükcü, M.; Kaplan, S.; Avcı, G. Green Approach to Corrosion Inhibition of Mild Steel in SulphuricAcidSolution by the Extract of Oleaeuropaea L. Leaves. JOURNAL OF MATERİALS AND ENVİRONMENTAL SCİENCES, 2020, 1, 45-56,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl