Arş.Gör. GÜLSEN BAYRAK

Birim
:
Tıp Fakültesi / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2016-05-24 20:04:34
DÜZENLEME
:
2019-04-15 14:04:15
PUAN
:
1022
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2010
DOKTORA HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
YÜKSEK LİSANS HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014
Yüksek Lisans Tezi

1. SIÇANLARDA METHOTREXATE KAYNAKLI TESTİS HASARINA KARŞI Laurocerasus officinalis Roem. (Karayemiş)’ in ANTİAPOPTOTİK VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİ Danışman: Dr. Engin YENİLMEZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, .

Ulusal - Diğer 60
2017
1. ünal, M.; özer, M.; Hacioğlu sönmez, F.; Bayrak, G.; Oruç demirbağ, H. Seminal sıvının fertilizasyondaki rolü. TURK ANDROLOJİ DERNEGİ, 2017, 19(4), 138-143. 60 + 0
http://dx.doi.org/10.24898/tandro.2017.35403

Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 140

1. YETKİN, D.; BALLI, E.; BAYRAK, G.; KİBAR, D.; TÜRKEGÜN, M., The Investigation of the Effects of Tamoxifen and Vitamin D Combination on the Expression of p53, Bcl-2 and Bax and Cell Cycle in MCF-7 Cell Line. 2nd International Cell Death Research Congress, 2018-11-01, 2018-12-04, İZMİR, Türkiye, 2018. 140

http://www.celldeathturkey2018.org/en/

Uluslararası - Tam Metin - Poster 60

1. KARAGÜL, M.; AKTAŞ, S.; YETKİN, D.; BAYRAK, G.; ÇELİKCAN, D., P53, BCL2 and BAX expression and apoptosis in perifosine and vitamin D-treated endometrial cancer cell line (HEC1A). 2nd International Cell Death Research Congress, 2018-11-01, 2018-11-04, İzmir, Türkiye, 2018. 60

http://www.celldeathturkey2018.org/en/

Uluslararası - Özet - Sözlü 435

6. Pekoglu, E.; Büyükakıllı, B.; Türkseven, Ç.; Ballı, E.; Bayrak, G.; Çimen, B.; Balcı, Ş., The Effects of Trans-Cinnamaldehyde on Ischemia Reperfusion Injury . International Congress on Biological and Medical Sciences, 2018-10-31, 2018-11-03, Niğde, Türkiye, 2018. 40

http://www.ohu.edu.tr/icbms2018

5. YETKİN, D.; BALLI, E.; BAYRAK, G.; KİBAR, D., Meme Kanseri Hücre Hattında Tamoksifen ve Vitamin D Kombinasyonun Apoptoz ve Hücre Döngüsü Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2018-09-09, 2018-09-12, Nevşehir, Türkiye, 2018. 75

http://www.ubaksymposium.org/

4. Uckun, Z.; Kibar, D.; GÜZEL, S.; BAYRAK, G., HISTOPATHOLOGICAL EFFECTS OF SILYMARIN IN THE LIVER TISSUES OF VANCOMYCIN-ADMINISTERED RATS. 12. ULUSLARARASI FARMASÖTİKAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, 2018. 65

http://www.isops-ankara.org/

3. TEKE, S.; BAYRAK, G.; KİBAR, D.; ÇITAK, E.; YILMAZ, Ş., THE EVALUATION OF THE PROTECTIVE ACTIVITY OF ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKER LOSARTAN AGAINST CISPLATINE INDUCED NEPHROTOXICITY IN MICE. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, 2018. 80

http://www.isops-ankara.org/

2. BAYRAK, G.; Türkseven, Ç.; Maraşlıgil, B.; Ballı, E.; Büyükakıllı, B., Ultrastructural Investigation of Therapeutic Effects of Huperzine-A in Alzheimer's Model. International Scientific Research Congress, 2018-05-09, 2018-05-13, Mardin, Türkiye, 2018. 90

http://www.ubaksymposium.org/

1. BAYRAK, G.; Maraşlıgil, B.; Ballı, E.; Söğüt, F.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü., Effects of Different Sized Silica Nanoparticle on Ultrastructure of Rat Brain. 7th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology, 2018-04-25, 2018-04-27, Konya, Türkiye, 2018. 85

http://www.molbiotech.gen.tr/

Uluslararası - Özet - Poster 117

2. BAYRAK, G.; TÜRKSEVEN, Ç.; MARAŞLIGİL, B.; DİNÇ, E.; BALLI, E.; BÜYÜKAKILLI, B., ULTRASTRUCTURAL INVESTIGATION OF THERAPEUTIC EFFECTS OF HUPERZINE-A ON OPTIC NERVE IN ALZHEIMER’S MODEL. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 2018-06-26, 2018-06-29, ANKARA, Türkiye, 2018. 42

http://www.isops-ankara.org/

1. Bayrak, G.; Güneş, S.; Türkseven, Ç.; Maraşlıgil, B.; Ballı, E.; Büyükakıllı, B., Morphological Alterations in the Brain of Rats Exposed to Sinusoidal Low Frequency Electromagnetic Field from Neonatal to Adult: An Ultrastructurally Examination. 7th INTERNATIONAL CONGRESS on MOLECULAR BIOLOGY and BIOTECHNOLOGY, 2018-04-25, 2018-04-27, Konya, Türkiye, 2018. 42

http://www.molbiotech.gen.tr

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 36

2. Arık, E.; Dolgun, H.; Töngen, Ç.; Fidan, Ç.; Devrim, E.; Coşkun Yılmaz, B.; Bayrak, G., Travmatik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Sıçan Modelinde Sesamolün Sekonder Hasara Karşı Koruyucu Etkileri. 17. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2019-04-04, 2019-04-07, Trabzon, Türkiye, 2019. 16

http://usktubas.org/

1. ÇEKİÇ, D.; YILMAZ, Ş.; ÜNAL, S.; Bölgen, N.; Duce, M.; BAYRAK, G.; DEMİR, D., Yağdan elde edilen mezenkimal kök hücrelerinin yağ hücrelerine diferansiyasyonu ve proliferasyonu üzerine KİTOSAN doku iskelesinin etkisi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği40. Ulusal Kurultayı, 2018-10-17, 2018-10-21, , Türkiye, . 20

Ulusal - Özet - Sözlü 32

1. AZİZOĞLU, M.; AYAZ, L.; BAYRAK, G.; COŞKUN YILMAZ, B.; BİRBİÇER, H.; DORUK, N., Deneysel Akut Respiratuvar Distres Sendromunda Nükleer Kappa B ile ilişkili miRNA’larınEkspresyon Yanıtlarının Değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, 2018-11-07, 2018-11-11, , Türkiye, . 32

Ulusal - Özet - Poster 41

2. BAYRAK, G.; ORUÇ, H.; ÖZKAYA, T.; COŞKUN YILMAZ, B., 1800 MHz Elektromanyetik Alan Uygulanmış Sıçan Böbreklerinin Işık Mikroskobik Olarak Değerlendirilmesi. 3. ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU, 2015-11-13, 2015-11-15, MERSİN, Türkiye, 2015. 23

http://emanet2015.org/

1. BAYRAK, G.; BALTAŞ, N.; YENİLMEZ, E.; YULUĞ, E.; KERİMOĞLU, G.; REİS KÖSE, G.; HANCI, H., Sıçanlarda Methotrexate Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Laurocerasus officinalis Roem. (Karayemiş)’ in Antiapoptotik ve Antioksidan Etkileri. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi, 2015-09-02, 2015-09-04, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 17

https://emk2015.sabanciuniv.edu/tr

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. 3. ULUSLARARASI MERSİN BİLİM ŞENLİĞİ, H2020, Proje No: TÜBİTAK-4007-118B791, 0 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 0
https://www.bilimsenligi.com/3-uluslararasi-mersin-bilim-senligi.html/

Ulusal - Yürütücü 100

1. Adriamisin Kaynaklı Nefropatide Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin PI3K/AKT/mTOR Yolağı Üzerine Etkileri , BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2870, 11000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Bursiyer 0

1. Sıçanlarda Methotrexate Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Laurocerasus officinalis Roem. (Karayemiş)’ in Antiapoptotik ve Antioksidan Etkileri, TÜBİTAK, Proje No: 113S409, 27250 TL, Bursiyer, 2013,Tamamlandı. 0

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl