Doç.Dr. GÜRKAN AKDAĞ

Birim
:
Turizm Fakültesi / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
3974
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
gurkanakdag@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
gurkanakdag@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-10-15 10:47:45
DÜZENLEME
:
2019-06-27 13:58:14
PUAN
:
26268
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, Diğer, 78,75
İngilizce, D, YDS, 68.75
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
DOKTORA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. OTEL İŞLETMELERİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE VE ÖRGÜT PERFORMANSI İLİŞKİSİ: AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA Danışman: Dr. Osman Avşar KURGUN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2012.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İŞLETMELER ARASINDA STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ: YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Danışman: Dr. Bahar TANER, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2008.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006-11-28 - 2009-04-28
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2009-04-29 - 2012-10-01
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-10-04 - 2013-02-05
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-05-02 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2013-05-08 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2013-05-08 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2019-01-01 - 2021-01-01
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-10-24 - 2021-10-24
MERKEZ MÜDÜRÜ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-10-24 - 2021-10-24
BÖLÜM BAŞKANI TURİZM FAKÜLTESİ 2016-05-09 - 2019-05-09
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2016-05-09 - 2019-05-09
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-05-09 - 2019-05-09
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-05-09 - 2019-05-09
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-06-16 - 2018-06-16
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-06-16 - 2018-06-16
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖR TURİZM FAKÜLTESİ 2013-02-08 - 2018-03-03
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 900
2018
1. Akdağ, G.; Guler, O.; Dalgic, A.; Benli, S.; Cakici, A. Do tourists’ gastronomic experiences differ within the same geographical region? A comparative study of two Mediterranean destinations. BRİTİSH FOOD JOURNAL, 2018, 120, 158-171. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0017

Publications_022.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2640
15. Sormaz, .; Yılmaz, M.; Akdağ, G. Konya’yı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Perspektifinden Gastronomi ve Gastronomi Turizmi. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 8, 40-45. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/523145

Publications_021.pdf

14. Demir, .; Akdağ, G.; Sormaz, .; özata, E. SOKAK LEZZETLERİNİN GASTRONOMİK DEĞERİ: İSTANBUL SOKAK LEZZETLER. GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2018, 2, 589-601. 170 + 0
http://dergipark.gov.tr/guntad/issue/38617/448175

Publications_024.pdf

13. şahin, E. GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ANABİLİM DALLARINDA YAYINLANAN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 2, 30-41. 0 + 0
http://dergipark.gov.tr/guntad

Publications_023.pdf

2017
12. şimşek, N.; Akdağ, G. SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA YEŞİL NESİL RESTORANLARI İNCELENMESİ. JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 60, 351-368. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7280

Publications_019.pdf

11. Akdağ, G.; üzülmez, M. Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Otantik Yiyeceklere Yönelik Bir İnceleme . JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2017, 5, 301-309. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2017.132

Publications_018.pdf

2016
10. Akdağ, G. An Analysis of Surf & Turf Experiences of Tourists from Different Nations in Turkey from The Sustainable Gastronomy Tourism Perspective. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 8, 164-175. 200 + 0
Publications_012.pdf

9. Güler, O.; Benli, S.; Akdağ, G.; çakıcı, A. What Is Your Favorite Local Food Menu Application of Conjoint Analysis on the Eastern Mediterranean Cuisine of Turkey. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 38-52. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2016.41

Publications_013.pdf

8. Aydın, M.; Akdağ, G. The Relationship Between Organizational Commitment And Organizational Cynicism Among Hotel Employees In Southeastern Anatolia Region Of Turkey. EURASİAN JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT, 2016, 4, 81-89. 200 + 0
Publications_015.pdf

7. Güler, O.; Akdağ, G.; Dalgıç, A.; Benli, S.; çakıcı, A. Perceptions of Locals towards Non-Mega Sporting Events: A Study of XVII Mediterranean Games in Mersin. REVİSTA DE TURİSM-STUDİİ Sİ CERCETARİ İN TURİSM, (JOURNAL OF TOURİSM – STUDİES AND RESEARCH İN TOURİSM), 2016, 21, 9-21. 160 + 0
Publications_014.pdf

6. Akdağ, G.; özata, E.; Sormaz, .; çetinsöz, B. Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi İçin Yeni Bir Alternatif: Surf Turf (A New Alternative for Sustainable Gastronomy Tourism: Surf Turf). JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 270-281. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2016.36

2015
5. Akdağ, G. Trakya Bağ Rotasını Takip Eden Yerli Turistlerin Şarap Turizmi Deneyimleri. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2015, 3, 3-11. 200 + 0
http://jotags.org/

Publications_010.pdf

2014
4. Akgündüz, Y.; Akdağ, G.; Güler, O.; Sünnetçioğlu, S. İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE AŞIRI ROL YÜKÜNÜN OTEL ÇALIŞANLARININ SOSYAL AYLAKLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 16, 515-536. 170 + 6
Publications_001.pdf

3. Akgündüz, Y.; Akdağ, G. İşgörenlerin Kişilik Özelliklerinin Temel Benlik Değerlendirmelerine ve İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi. YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 12, 295-318. 200 + 6
Publications_002.pdf

2013
2. Yağcı, K.; Akdağ, G. THE EFFECTS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT APPLICATIONS ON THE PERFORMANCES OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENT OPERATING IN TOURISM INDUSTRY. TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF TOURISM, 2013, 8, 195-214. 200 + 0
Publications_007.pdf

2011
1. Akdağ, G.; öter, Z. Assessment of world tourism from a geographical perspective and a comparative view of leading destinations in the market. PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2011, 19, 216-224. 200 + 13
Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 745
2017
6. Sormaz, .; Onur, N.; Yılmaz, M.; Güneş, E.; Akdağ, G. Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri. TURİZM AKADEMİK DERGİSİ, 2017, 4, 81-93. 100 + 0
Publications_020.pdf

2016
5. Bayrakcı, S. Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep’i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 27, 96-110. 0 + 0
Publications_016.pdf

2015
4. Akdağ, G.; Güler, O.; Duran, A.; Dalgıç, A.; Benli, S.; Dönmez, B. SPOR ORGANİZASYONLARINDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE MEMNUNİYET: 17. AKDENİZ OYUNLARINA KATILAN SPORCULAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 1-25. 170 + 0
Publications_006.pdf

3. Güler, O.; çakıcı, A.; Akdağ, G.; Benli, S. Turizmi Değiştiren 100 Yenilik . ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 26, 290-317. 75 + 0
Publications_017.pdf

2013
2. Kurgun, O.; Akdağ, G. ENTELEKTÜEL SERMAYE VE ÖRGÜT PERFORMANSI İLİŞKİSİ: AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. NEÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 2, 155-176. 200 + 9
Publications_005.pdf

2008
1. Taner, B.; Akdağ, G. STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ: YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 17, 359-376. 200 + 0
Publications_004.pdf

Ulusal - Diğer 300
2015
3. çetinsöz, B.; Akdağ, G. Otel Çalışanlarının Sahip Oldukları Kişilik Özellikleri ve İş Performansı İlişkileri: Antalya’da Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama. TURİZM AKADEMİK DERGİSİ, 2015, 2, 1-13. 100 + 0
http://www.turizmakademik.com/

Publications_011.pdf

2011
2. Akdağ, G. Özel İlgi Turizmi Kapsamında Anamur Mağaraları: Bir Turistik Ürün Geliştirme. TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU DERGİSİ, 2011, 53, 67-72. 100 + 0
Publications_009.pdf

2010
1. Akdağ, G. Edirne İli ve Kültür Turizmi Açısından Sahip Olduğu Miras. TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU DERGİSİ, 2010, 51, 62-71. 100 + 0
Publications_008.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 750
1. Akdağ, G.; Bako, A. Encyclopedia of Tourism, ISBN: 978-3-319-01383-1, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 2 Sayfa, İngilizce, Zürich, İsviçre, 2015. 500
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 750
1. Yağcı, K.; Akdağ, G. Global Issues and Trends in Tourism, ISBN: 978-954-07-4138-3, St. Kliment Ohridski University Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 726 Sayfa, İngilizce, Sofya, Bulgaristan, 2016. 125
2. Akdağ, G.; Yağcı, K. Tourism, Environment and Sustainability, ISBN: ISBN 978-954-07-4021-8, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 10 Sayfa, İngilizce, Sofia, Bulgaristan, 2015. 125
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 750
1. Akmaz, A.; Akdağ, G. TÜRKIYE’NIN UNESCO DEĞERLERIVE TURIZM POTANSIYELI, ISBN: 978-605-7557-52-0, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 392 Sayfa, İngilizce, Konya, , 2018. 0
2. Akmaz, A.; Akdağ, G. TÜRKIYE’NIN UNESCO DEĞERLERIVE TURIZM POTANSIYELI, ISBN: 978-605-7557-52-0, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 392 Sayfa, İngilizce, Konya, , 2018. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 5224
1. Unur, K.; Akdağ, G. Çalışma Yaşamında BİREYSEL GELİŞİM Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar, ISBN: 978-605-377-212-5, BETA BASIM A.Ş., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 21 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2010. 250
2. Yağcı, K.; Akdağ, G.; Akyurt, H. Havayolu Taşımacılığı Havayolu Ulaşımı ve Örnek Amadeus Sistem Uygulamaları, ISBN: 978-605-5216-88-7, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 176 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 167
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 5224
1. Akdağ, G. İnsan Kaynakları Yönetimi, ISBN: 978-605-9189-95-8, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 701 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
2. Akdağ, G. Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, ISBN: 978-605-320-428-2, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 908 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 750
3. Akdağ, G.; Güler, O.; çakıcı, A. Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm, ISBN: 978-605-254-082-4., Ankara: Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 340 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 83
4. Akdağ, G. Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, ISBN: 978-605-320-428-2, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 908 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 750
5. Benli, S.; Akdağ, G. Otel İşletmeciliği, ISBN: 978-605-2292-04-4, Paradigma, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 328 Sayfa, Türkçe, Çanakkale, Türkiye, 2017. 125
6. üzülmez, M.; özata, E.; Akdağ, G.; Sormaz, .; Onar, N. Gastronomi Üzerine Araştırmalar, ISBN: 978-605-9440-80-6, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 700 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 50
7. Akdağ, G. Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü, ISBN: 978-605-320-428-2., Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 908 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 750
http://www.nobelyayin.com/
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 5224
1. Akdağ, G. Turizm İşletmeciliği, ISBN: 978-605-320-487-9, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 466 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 50
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 5224
1. Akdağ, G. Genel Turizm, ISBN: 978-975-442-777-6, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 20 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2015. 1000
2. Akdağ, G. Genel Turizm, ISBN: 978-975-442-777-6, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 18 Sayfa, Türkçe, Erzurum, Türkiye, 2015. 1000
Ulusal - Ansiklopedi Konu / Madde Yazma 5224
1. Akdağ, G. Turizm Ansiklopedisi Türkiye, Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ISBN: 978-605-254-085-5, Ankara: Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 739 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
2. Akdağ, G. Turizm Ansiklopedisi Türkiye, Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ISBN: 978-605-254-085-5, Ankara: Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 739 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
3. Akdağ, G. Turizm Ansiklopedisi Türkiye, Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ISBN: 978-605-254-085-5, Ankara: Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 739 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
4. Akdağ, G. Turizm Ansiklopedisi Türkiye, Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ISBN: 978-605-254-085-5, Ankara: Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 739 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
5. Akdağ, G. Turizm Ansiklopedisi Türkiye, Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ISBN: 978-605-254-085-5, Ankara: Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 739 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
6. Akdağ, G. Turizm Ansiklopedisi Türkiye, Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, ISBN: 978-605-254-085-5, Ankara: Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 739 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 5224
1. Akdağ, G.; şahin, E. Gastronomide Güncel Konular, ISBN: 978-605-5194-40-6, Billur Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 444 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2018. 0
2. Akdağ, G.; Soylu, A. Gastronomi ve Yiyecek Tarihi, ISBN: 978-605-2323-67-0, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 588 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
3. Akdağ, G. Marka Kent Stratejileri ve Anamur, ISBN: 978-605-5274-24-5, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 312 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 0
4. şimşek, N.; Akdağ, G. Yiyecek ve İçecek Yönetimi, ISBN: 978-605-254-011-4, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 703 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 4590

26. ÜZÜLMEZ, M.; AKDAĞ, G., Osmaniye İli Gastronomik Mirası ve Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma. IV. Uluslararası, VIII. Ulusal Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2019-04-19, 2019-04-20, Mersin, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_044.pdf

25. HİLALOĞULLARI, M.; AKDAĞ, G.; SOYLU, A., Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Literatür İncelemesi. IV. Uluslararası, VIII. Ulusal Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2019-04-19, 2019-04-20, Mersin, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_046.pdf

24. AKDAĞ, G.; SORMAZ, Ü.; ÖZATA, E., Yas Törenlerinde Yemeğin Varlığı: Ölüm Sonrası Yemek Ritüelleri. IV. Uluslararası, VIII. Ulusal Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2019-04-19, 2019-04-20, Mersin, Türkiye, 2019. 200

Scientific_Meetings_045.pdf

23. SORMAZ, Ü.; SEZGİN, A.; AKSOY, M.; AKDAĞ, G., Helal Konseptli Otel İşletmelerini Tercih Eden Turistlerin Seyahat Motivasyonları. II.Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 2019-04-04, 2019-04-06, Antalya, Türkiye, 2019. 130

Scientific_Meetings_047.pdf

22. ÜNER, M.; AKDAĞ, G.; SAMAV, U.; AKMAZ, A.; YETİM, A., Tat ve Lezzet Bileşeni Olarak Acı Tadın Sınıflandırılması, Mutfaklarda Bilinçli Olarak Kullanılması: Scovılle Acılık Ölçeği. 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Tam Metin Kitabı, 2018-11-23, 2018-11-25, Hatay, Türkiye, 2018. 160

Scientific_Meetings_043.pdf

21. AKDAĞ, G.; ÜÇYILDIZ, U., KADIN ÇALIŞANLARIN CAM TAVAN SENDROMU ALGILAMALARI: EGE BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

20. AKDAĞ, G.; ÜÇYILDIZ, U., Kadın Çalışanların Cam Tavan Sendromu Algılamaları: Ege Bölgesinde Bir Araştırma. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, . 200

19. SOYLU, A.; AKDAĞ, G.; SORMAZ, Ü.; ÖZATA, E., Mersin İlinin Gastronomik Değerlerinin Google Trends Üzerinden Gaziantep ve Hatay İlleri ile Karşılaştırmalı Analizi. The Second Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 170

Scientific_Meetings_037.pdf

18. SOYLU, A.; AKDAĞ, G.; SORMAZ, Ü.; ÖZATA, E., Mersin İlinin Gastronomik Değerlerinin Google Trends Üzerinden Gaziantep ve Hatay İlleri ile Karşılaştırmalı Analizi. The Second Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, . 170

17. ŞAHİN, E.; AKDAĞ, G.; ÇAKİCİ, A., Gastronomi Turizm Kapsamında Gastronomi Festivalleri: İstanbul Örneği. The Second International Congress On Future Of Tourism: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, . 200

16. ÜZÜLMEZ, M.; AKDAĞ, G., Yeni Yiyecek Deneyimleme Korkusuna Yönelik Kavramsal Bir İnceleme. The Second Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, . 200

15. ÜZÜLMEZ, M.; AKDAĞ, G., Yeni Yiyecek Deneyimleme Korkusuna Yönelik Kavramsal Bir İnceleme. The Second Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_035.pdf

14. ŞAHİN, E.; AKDAĞ, G.; ÇAKICI, A., Gastronomi Turizm Kapsamında Gastronomi Festivalleri: İstanbul Örneği. The Second International Congress On Future Of Tourism: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_036.pdf

13. ONUR, N.; ÖZATA, E.; SORMAZ, Ü.; AKDAĞ, G., YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GIDA ATIKLARINA YÖNELİK UYGULAMALAR. European Conference On Scıence, Art & Culture, 2018-04-19, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, 2018. 130

http://www.ecsac2018.org/

12. ONUR, N.; ÖZATA, E.; SORMAZ, Ü.; AKDAĞ, G., YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GIDA ATIKLARINA YÖNELİKUYGULAMALAR. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 2018-04-19, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, . 130

11. ÇAKICI, A.; ŞAHİN, E.; AKDAĞ, G., Gastropublara Neden Gidilir?. III. Uluslararası, VII. Ulusal Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Hatay, Türkiye, 2018. 200

http://doguakdenizturizmsempozyumu.com/main.aspx?id=1#

10. AKDAĞ, G.; SOYLU, A.; DEMİR, Ş., Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Öğrencilerinin Mesleklerine İlişkin Algıları. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2017), 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200

Scientific_Meetings_027.pdf

9. ŞİMŞEK, N.; AKDAĞ, G., Sürdürülebilirlik ve Yenilik Açısından Farklı Bir Deneyim: Yenilebilir Su Şişeleri. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2017), 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200

Scientific_Meetings_028.pdf

8. ONUR, N.; SORMAZ, Ü.; ÖZATA, E.; AKDAĞ, G., Gastronomy, from the Point of View of Kitchen Staff-Before, Today and Future: A Qualitative Study. IV. International Tourism,Travel and Leisure Conference, 2017-07-14, 2017-07-16, İstanbul, Türkiye, . 130

7. ONUR, N.; SORMAZ, Ü.; ÖZATA, E.; AKDAĞ, G., GASTRONOMY, FROMTHE POINT OF VIEW OF KITCHEN STAFF –BEFORE, TODAY AND FUTURE: A QUALITATIVE STUDY. TOURAVEL '17 / IV. International Tourism, Travel and Leisure Conference, 2017-07-14, 2017-07-16, İstanbul, Türkiye, 2017. 130

Scientific_Meetings_026.pdf

6. BENLİ, S.; GÜLER, O.; DALGIÇ, A.; AKDAĞ, G., Bilimsel Etkinlik Katılımcılarının Algıladıkları Performans, Memnuniyet ve Davranışsal Eğilimleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 4th International Congress of Tourism & Management Researches, 2017-05-12, 2017-05-14, Girne, KKTC, 2017. 130

Scientific_Meetings_025.pdf

5. GÜLER, O.; AKDAĞ, G.; BENLİ, S.; DALGIÇ, A., Bilimsel Etkinlik Katılımcılarının Motivasyon Kriterleri Ve Demografik Özelliklerine Göre Kümelenmesi. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 170

Scientific_Meetings_024.pdf

4. BENLİ, S.; AKDAĞ, G.; GÜLER, O.; ÇAKICI, A., Reflection of Sustainable Gastronomy on Menus: A Research on the Menus of Fine Dining Restaurants. III. INTERNATIONAL CESME-CHIOS HISTORY, CULTURE AND TOURISM SYMPOSIUM, 2016-11-03, 2016-11-04, İZMİR, Türkiye, 2016. 170

Scientific_Meetings_024.pdf

3. AKDAĞ, G.; AKGÜNDÜZ, Y.; GÜLER, O.; BENLİ, S., BİR SEYAHAT MOTİVASYON ARACI OLARAK GASTRONOMİ: HATAY’I ZİYARET EDEN YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI, YİYECEK-İÇECEK DENEYİMLERİ VE SEYAHAT MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 1. Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Türkiye, 2015. 190

http://selcukturizmkongresi.com/

2. ÇETİNSÖZ, B., YERLİ TURİSTLERİN TATİL SÜRECİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE TATİL KARARLARINA ETKİSİ. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015), 2015-05-28, 2015-05-30, KONYA, Türkiye, 2015. 0

http://selcukturizmkongresi.com/

1. AKDAĞ, G.; GÜLER, O.; DEMİRTAŞ, O.; DALGIÇ, A.; YEŞİLYURT, C., TURİZM VE ÇEVRE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’DEKİ YEŞİL OTELLERİN GÖZÜNDEN YEŞİL OTELCİLİK UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 4-6 Haziran 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, MUĞLA, 2014-06-04, 2014-06-06, Muğla, Türkiye, 2014. 180

http://www.cd.org.tr/?proceeings

Uluslararası - Özet - Sözlü 1050

11. ERCİK, C.; YETİM, A.; AKDAĞ, G.; ÇELİK, R., Agro-Turizm ve Gastronomi İlişkisi: Yenilikçi Bir Turizm Yaklaşımı. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, 2018-07-12, 2018-07-15, Ankara, Türkiye, . 75

10. ERCİK, C.; YETİM, A.; AKDAĞ, G.; ÇELİK, R., Agro-Turizm ve Gastronomi İlişkisi: Yenilikçi Bir Turizm Yaklaşımı. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, 2018-07-12, 2018-07-15, Ankara, Türkiye, 2018. 75

Scientific_Meetings_034.pdf

9. SEÇİM, Y.; YILMAZ, M.; AKDAĞ, G., Konya’yı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Perspektifinden Gastronomi ve Gastronomi Turizmi. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-03-23, 2018-03-25, Kudüs, Filistin, . 100

8. SORMAZ, Ü.; YILMAZ, M.; AKDAĞ, G., Konya’yı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Perspektifinden Gastronomi ve Gastronomi Turizmi. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-03-23, 2018-12-25, Jerusalem, Filistin, 2018. 100

Scientific_Meetings_031.pdf

7. AKDAĞ, G.; OYAN, S., Analysis of The Profiles of Wine Tourists in Portugal and Turkey. ECSAC’17 EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE, 2017-10-19, 2017-10-22, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2017. 100

Scientific_Meetings_029.pdf

6. AKDAĞ, G.; OYAN, S.; KASTENHOLZ, E., Motivations for Participating in Wine Tourism Activities- The case of Tourists on the Thrace Wine Route in Turkey. INVTUR2017, 2017-05-17, 2017-05-19, Aveiro, Portekiz, 2017. 100

5. AKDAĞ, G.; BAKO, A.; YAĞCI, K., WINE TOURISM AND AN EXAMINATION ON WINE TOURISTS’ PREFERENCES AT KULA DESTINATION. 2. I N T E R N A T I O N A L T O U R I S M A N D H O S P I T A L I T Y M A N A G E M E N T C O N F E R E N C E, 2016-10-12, 2016-10-16, SARAYBOSNA, Bosna Hersek, 2016. 100

Scientific_Meetings_022.pdf

4. AYDIN, M.; AKDAĞ, G., The Relationship between Organizational Commitment and Organizational Cynicism among Hotel Employees in Southeastern Anatolia Region of Turkey. EURO-ASIA FORUM IN POLITICS ECONOMICS AND BUSINESS, 2016-07-21, 2016-07-22, Belgrad, Sırbistan, 2016. 100

Scientific_Meetings_021.pdf

3. AKDAĞ, G.; OYAN, S., GASTRONOMİ TURİZMİ ALANYAZININDA YEREL MUTFAK ARAŞTIRMALARI: KAVRAMSAL BİR İNCELEME. I. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2016-04-22, 2016-04-23, GaziMağusa, KKTC, 2016. 100

Scientific_Meetings_023.pdf

2. AKDAĞ, G.; YAĞCI, K.; AYDIN, M., Tarsus As A New Destination For Belief Tourism: Heritage From Different Religions. Religious Tourism and Pilgrimage 6th Expert Conference, 2014-06-19, 2014-06-22, Veszprém, Macaristan, 2014. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

1. AKDAĞ, G.; ÖTER, Z., Assessment of World Tourism from a Geographical Perspective and a Comparative View of Leading Destinations in thc Market. GEO MED 2010 The 2nd International Geography Symposium, 2010-06-02, 2010-06-05, Antalya, Türkiye, 2010. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 1895

20. ÜZÜLMEZ, M.; AKDAĞ, G., Farklı Milletlerden Turistlerin Yiyecek Deneyiminde Yenilik Arayışları: İstanbul Örneği. 19. Ulusal Turizm Kongresi, 2018-10-17, 2018-10-21, Afyonkarahisar, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_040.pdf

19. GÜLER, O.; ŞAHİN, E.; AKDAĞ, G., Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Adana’yı Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. 19. Ulusal Turizm Kongresi, 2018-10-17, 2018-10-21, Afyonkarahisar, Türkiye, 2018. 100

Scientific_Meetings_041.pdf

18. GÜLER, O.; ŞAHİN, E.; AKDAĞ, G., Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Adana’yı Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. 19. Ulusal Turizm Kongresi, 2018-10-17, 2018-10-21, Afyonkarahisar, Türkiye, . 100

17. ÜZÜLMEZ, M.; AKDAĞ, G., Farklı Milletlerden Turistlerin Yiyecek Deneyiminde Yenilik Arayışları: İstanbul Örneği. 19. Ulusal Turizm Kongresi, 2018-10-17, 2018-10-21, Afyonkarahisar, Türkiye, . 100

16. SORMAZ, Ü.; AKDAĞ, G.; KAYA, Ş.; ÖZATA, E., Turistlerin Gastronomi Kavramı ve Gastronomi Turizmine İlişkin Bilgi Düzeyleri: Gaziantep Örneği. 18. Ulusal Turizm Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-22, Mardin, Türkiye, . 85

15. SORMAZ, Ü.; AKDAĞ, G.; KAYA, Ş.; ÖZATA, E., Turistlerin Gastronomi Kavramı ve Gastronomi Turizmine İlişkin Bilgi Düzeyleri: Gaziantep Örneği. TURİSTLERİN GASTRONOMİ KAVRAMI VE GASTRONOMİ TURİZMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ, 2017-10-18, 2017-10-22, Mardin, Türkiye, 2017. 85

Scientific_Meetings_030.pdf

14. YEŞİLTAŞ, M.; AKDAĞ, G.; , H.; GÜRLEK, M., KARİYER UYUM YETENEKLERİ TURİZM SEKTÖRÜNE BAĞLILIĞI ETKİLER Mİ? LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA. 15.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2014-11-13, 2014-11-16, Ankara, Türkiye, 2014. 100

Scientific_Meetings_016.pdf

13. KANTEN, P.; YEŞİLTAŞ, M.; AKDAĞ, G., KARİYER ENGELLERİNİN MUTLULUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KARİYER MOTİVASYONUNUN ROLÜ: OTEL İŞLETMELERİNDE KADIN İŞGÖRENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA. 15. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2014-11-13, 2014-11-16, Ankara, Türkiye, 2014. 100

Scientific_Meetings_015.pdf

12. GÜZEL, T.; AKDAĞ, G.; GÜLER, O.; ŞENER, S., TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZMDE KARİYER ALGILAMALARI: ÇANAKKALE, MERSİN VE KIBRIS’TA BİR ARAŞTIRMA. 3.DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2014-04-18, 2014-04-18, Mersin, Türkiye, 2014. 85

Scientific_Meetings_017.pdf

11. AKDAĞ, G.; SEZEN KILIÇ, M.; ERCAN, S., Gastronomi Turizmi Açısından Coğrafi İşaretlerin Önemi: Doğu Akdeniz Sınırları İçerisinde Bulunan Coğrafi İşaretli Ürünler. 3. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2014-04-18, 2014-04-18, Mersin, Türkiye, 2014. 100

Scientific_Meetings_020.pdf

10. DURAN, A.; AKIN, M.; AKDAĞ, G.; DÖNMEZ, B.; GÜLER, O.; BENLİ, S., MERSİN 2013 17. AKDENİZ OYUNLARI OYUNLAR KÖYÜ KONAKLAMA OPERASYON SÜRECİ. 14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2013-12-05, 2013-12-08, Kayseri, Türkiye, 2013. 65

Scientific_Meetings_014.pdf

9. AKDAĞ, G., KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ:SAİT FAİK ABASIYANIK MÜZESİ. I. İSTANBUL ADALARI SEMPOZYUMU, 2013-10-03, 2013-10-06, İSTANBUL, Türkiye, 2013. 100

Scientific_Meetings_019.pdf

8. AKDAĞ, G., BİR EKOTURİZM AKTİVİTESİ OLARAK MAĞARA TURİZMİ: MERSİN MAĞARALARI ENVANTER ÇALIŞMASI. 2.DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2013-04-19, 2013-04-19, ADANA, Türkiye, 2013. 100

Scientific_Meetings_013.pdf

7. AKGÜNDÜZ, Y.; DÖNMEZ, B.; AKDAĞ, G., OTEL ÇALIŞANLARININ SAHİP OLDUĞU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE ETKİSİ: KUŞADASI’NDA FAALİYET GÖSTEREN BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. 12.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2011-11-30, 2011-12-04, DÜZCE, Türkiye, 2011. 100

Scientific_Meetings_012.pdf

6. AKDAĞ, G.; DEMİRTAŞ, O.; YEŞİLYURT, C., Otel İşletmelerinde Uygulanan Pansiyon Türlerinin Değerlendirilmesi: İçmeler Beldesi (Marmaris) Özelinde Bir İçerik Analizi. 12.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2011-11-30, 2011-12-04, Düzce, Türkiye, 2011. 100

Scientific_Meetings_011.pdf

5. AKDAĞ, G.; AKGÜNDÜZ, Y., Konaklama İşletmeleri Açısından Animasyon Faaliyetlerinin Önemi ve Kuşadası Otelleri Üzerine Bir İnceleme. V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2010-05-27, 2010-05-30, Nevşehir, Türkiye, 2010. 100

Scientific_Meetings_009.pdf

4. AKGÜNDÜZ, Y.; AKDAĞ, G., Oligopol Piyasada Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Uyguladıkları Rekabet Stratejileri: Kuşadası’nda Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir İnceleme. V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2010-05-27, 2010-05-30, NEVŞEHİR, Türkiye, 2010. 100

Scientific_Meetings_010.pdf

3. AKDAĞ, G.; AKGÜNDÜZ, Y., Konaklama İşletmeleri Açısından Animasyon Faaliyetlerinin Önemi ve Kuşadası Otelleri Üzerine Bir İnceleme. V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2010-05-26, 2010-05-30, Nevşehir, Türkiye, . 100

2. AKGÜNDÜZ, Y.; AKDAĞ, G., TURİSTİK DESTİNASYONLARIN YAŞAM SÜRELERİ: TURİSTİK ÜRÜN YAŞAM DÖNEMİ MODELİ VE KUŞADASI ÖRNEĞİ. 10. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2009-10-21, 2009-10-24, Mersin, Türkiye, 2009. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

1. ÇORBACI, A.; TETİK, D.; AKDAĞ, G.; ÇELİK, N., ARAP TURİSTLERİN TATİL İÇİN MERSİN DESTİNASYONUNU TERCİH ETME NEDENLERİ VE TEKRAR ZİYARET ETME DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. M E R S İ N S E M P O Z Y U M U 2 0 0 8, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Türkiye, 2008. 75

Scientific_Meetings_008.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 367

8. DEMİR, Ş.; AKDAĞ, G.; SORMAZ, Ü.; ÖZATA, E., SOKAK LEZZETLERİNİN GASTRONOMİK DEĞERİ: İSTANBUL SOKAKLEZZETLERİ. Gastronomi Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-25, Ankara, Türkiye, . 42

7. ŞAHİN, E.; AKDAĞ, G.; ÇAKİCİ, A.; ONUR, N., GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ANABİLİM DALLARINDAYAYINLANAN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Gastronomi Kongresi, 2018-03-22, 2018-03-25, Ankara, Türkiye, . 42

6. ŞAHİN, E.; AKDAĞ, G.; ÇAKICI, A.; ONUR, N., Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dallarında Yayınlanan Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Gastronomi Zirvesi, 2018-03-22, 2018-03-25, Ankara, Türkiye, 2018. 42

Scientific_Meetings_038.pdf

5. DEMİR, Ş.; AKDAĞ, G.; SORMAZ, Ü.; ÖZATA, E., Sokak Lezzetlerinin Gastronomik Değeri: İstanbul Sokak Lezzetleri. Gastronomi Zirvesi, 2018-03-22, 2018-03-25, Ankara, Türkiye, 2018. 42

Scientific_Meetings_039.pdf

4. AKDAĞ, G.; ÜZÜLMEZ, M., SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA OTANTİK YİYECEKLERE YÖNELİK BİR İNCELEME. II. Gastronomi Turizmi Kongresi, 2017-09-21, 2017-09-23, Çanakkale, Türkiye, 2017. 50

3. AKDAĞ, G., İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN RESTORANLARIN MUTFAK UYGULAMALARI. 16. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2015-11-12, 2015-11-15, Çanakkale, Türkiye, 2015. 50

http://utk16.comu.edu.tr/index

2. AKDAĞ, G.; ÖZATA, E.; SORMAZ, Ü.; ÇETİNSÖZ, B., Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi İçin Yeni Bir Alternatif: Surf&Turf. 4. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2015-04-17, 2015-04-17, Hatay, Türkiye, 2015. 47

Scientific_Meetings_018.pdf

1. AKDAĞ, G., İşletmeler Arasında Stratejik İş Birlikleri: Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2008-04-23, 2008-04-27, Antalya, Türkiye, 2008. 50

Scientific_Meetings_007.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1600

8. Selman BAYRAKCI, Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Niyetlerine Etkisi: Gaziantep’i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

7. HİLAL ÖZ, İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ İLE İŞ DOYUMU VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİLERİNİN OTELLERDE KADIN MUTFAK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE İNCELENMESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_006.pdf

6. Şerife CİCİK, TATUTA ÇİFTLİKLERİNDEKİ UYGULAMALARIN PERMAKÜLTÜR GÖNÜLLÜLERİNİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_005.pdf

5. Umut Haydar ÜÇYILDIZ, Kadın Çalışanların Cam Tavan Sendromu Algılamaları: Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentalarında Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

4. Uğurcan METİN, Restoran Seçimine Etki Eden Faktörlerin Müşterilerin Sadakatine Etkisi: Mersin’de Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Ezgi GÜNEŞ, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları: Üniversitelerde Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Melih AYDIN, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

1. Abdoulaye GARBA BAKO, Alternatif Turizm Kapsamında Şarap Turizmi: Kula'yı Ziyaret Eden Şarap Turistlerine Yönelik Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2016, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Meral ÜZÜLMEZ, Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Seçim Motivasyonlarının Neofobi ve Neofili Düzeylerine Göre İncelenmesi: İstanbul’da Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Ulusal 35
1. III. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU-SEMPOZYUM SEKRETERİ , DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ, E-ISSN : 978-605-4940-06-6, 2014-01-01 - 2014-04-18. 35
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 86
1. ADVANCES IN HOSPITALITY AND TOURISM RESEARCH (AHTR) , [ 2016 : 1 ] . 4
2. ADVANCES IN HOSPITALITY AND TOURISM RESEARCH (AHTR) , [ 2016 : 1 ] . 4
3. JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES , [ 2015 : 1 ] . 4
4. BRITISH FOOD JOURNAL , [ 2018 : 1 ] . 5
5. BRITISH FOOD JOURNAL , [ 2017 : 1 ] . 5
6. EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, ESJ , [ 2017 : 1 ] . 4
7. ELEKTRONIK SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
8. III. ULUSLARARASı, VII. ULUSAL DOğU AKDENIZ TURIZM SEMPOZYUMU , [ 2018 : 2 ] . 0
9. JOTAGS, JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES , [ 2017 : 3 ] . 12
10. JOTAGS-JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES , [ 2018 : 2 ] . 8
11. JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES , [ 2016 : 1 ] [ 2016 : 1 ] [ 2016 : 1 ] . 12
12. MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
13. NECMETTIN ERBAKAN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 4
14. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING AND TRANSITION (IJETE) , [ 2014 : 1 ] . 4
15. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES , [ 2018 : 3 ] . 12
16. THE SECOND INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY , [ 2018 : 2 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 0
2. TURİZM AKADEMİK DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
3. TURİZMAKADEMİK DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz GST311 Staj - V Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST107 Turizme Giriş Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz GST419 Vejeteryan Mutfağı Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-0-2
Güz GST411 Staj - VII Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST213 Staj - III Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST415 Antik Yemek Kültürü Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-0-2
Güz GST113 Staj - I Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST 515 Gastronomi Turizmi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz GST 501 Yiyecek - İçecek Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz GST 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4-0-4
Güz GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GST302 Sektörel Staj Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-44-22
Bahar GST422 Avrupa Mutfak Kültürü Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1-2-2
Bahar GST412 Staj - VIII Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Bahar GST304 Staj - VI Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Bahar GST212 Staj - IV Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Bahar GST210 İnsan Kaynakları Yönetimi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Bahar GST118 Gastronomi Turizmi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-0-2
Bahar GST428 Güncel Gastronomi Trendleri Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-0-2
Bahar GST116 Staj - II Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar GST 514 Yerel Mutfaklar Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-2-3
Bahar GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4-0-4
Bahar GST 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4-0-4
Güz GST311 Staj - V Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST107 Turizme Giriş Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz GST415 Antik Yemek Kültürü Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-0-2
Güz GST411 Staj - VII Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST213 Staj - III Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST113 Staj - I Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST 501 Yiyecek - İçecek Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz GST 515 Gastronomi Turizmi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4-0-4
Güz GST 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4-0-4
Güz GST 523 Yaratıcı Turizm ve Gastronomi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GST112 Yiyecek İçecek Servisi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1-2-2
Bahar GST424 Verimlilik Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-0-2
Bahar GST412 Staj - VIII Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Bahar GST304 Staj - VI Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Bahar GST210 İnsan Kaynakları Yönetimi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Bahar GST116 Staj - II Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Bahar GST212 Staj - IV Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Bahar GST302 Sektörel Staj Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-44-22
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar GST 514 Yerel Mutfaklar Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-2-3
Güz GST411 Staj - VII Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST107 Turizme Giriş Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz GST415 Antik Yemek Kültürü Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-0-2
Güz GST303 Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-0-2
Güz GST311 Staj - V Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST213 Staj - III Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST113 Staj - I Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz SY 213 Sağlık Kurumlarında Örgütsel D İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Güz GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz GST 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4-0-4
Güz GST 501 Yiyecek - İçecek Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz GST 515 Gastronomi Turizmi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GST212 Staj - IV Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Bahar GST304 Staj - VI Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Bahar GST112 Yiyecek İçecek Servisi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1-2-2
Bahar GST116 Staj - II Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Bahar GST302 Sektörel Staj Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-44-11
Bahar GST210 İnsan Kaynakları Yönetimi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Bahar GST110 Yiyecek İçecek Yönetimi - 1 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar GST 514 Yerel Mutfaklar Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-2-3
Bahar GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4-0-4
Güz GST303 Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2-0-2
Güz GST107 Turizme Giriş Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz GST311 Staj - V Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST213 Staj - III Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST113 Staj - I Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz GST 501 Yiyecek - İçecek Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4-0-4
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz GST 515 Gastronomi Turizmi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GST210 İnsan Kaynakları Yönetimi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Bahar GST212 Staj - IV Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Bahar GST112 Yiyecek İçecek Servisi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1-2-2
Bahar GST116 Staj - II Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar GST 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim 4-0-4
Bahar GST 506 Gıda Güvenliği ve Sanitasyon Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz GST107 Turizme Giriş Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz TUI405 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-0-2
Güz TUI419 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 3-0-3
Güz TUR405 Conventıon and Meetıng Managem Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz GST213 Staj - III Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST113 Staj - I Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz GST211 Gıda Teknolojisi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz GST-509 Anadolu Yemek Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz TİO-783 Avrupa Gastronomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz GST-501 Yiyecek-İçecek Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GST116 Staj - II Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Bahar GST112 Yiyecek İçecek Servisi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 1-2-2
Bahar TİO 540 Yiyecek-İçecek Yönetiminde Gün Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 510 Gıda-Servis Endüstrisinde Gıda Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz GST113 Staj - I Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 0-0-0
Güz TUI405 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUI405 Conventıon&Meetıng Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ( 2. Öğre 2-0-2
Güz TUR405 Conventıon and Meetıng Managem Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Güz GST107 Turizme Giriş Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3-0-3
Güz TİO 535 Küreselleşme ve Türk Turizmine Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-783 Avrupa Gastronomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 509 Yiyecek İçecek Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-773 Gastronomi Turizmi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Avrupa Yemek Kültürü Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Yemek Kültürü ve Şaraplar Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR404 Tourısm Polıcy and Plannıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TUR404 Tourısm Polıcy and Plannıng Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 2-0-2
Bahar TİO 540 Yiyecek-İçecek Yönetiminde Gün Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 510 Gıda-Servis Endüstrisinde Gıda Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI105 Introductıon To Tourısm Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR105 Introductıon To Tourısm Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Turizm İşletmeciliği ve Otelci Turizm İşletmeciliği ve Otelci 1-0-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1-0-1
Güz TİO-773 Gastronomi Turizmi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 509 Yiyecek İçecek Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-783 Avrupa Gastronomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 535 Küreselleşme ve Türk Turizmine Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Akdağ, G.; Guler, O.; Dalgic, A.; Benli, S.; Cakici, A. Do tourists’ gastronomic experiences differ within the same geographical region? A comparative study of two Mediterranean destinations. BRİTİSH FOOD JOURNAL, 2018, 120, 158-171.
http://dx.doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0017
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Demir, .; Akdağ, G.; Sormaz, .; özata, E. SOKAK LEZZETLERİNİN GASTRONOMİK DEĞERİ: İSTANBUL SOKAK LEZZETLER. GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2018, 2, 589-601.
http://dergipark.gov.tr/guntad/issue/38617/448175
Sormaz, .; Yılmaz, M.; Akdağ, G. Konya’yı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Perspektifinden Gastronomi ve Gastronomi Turizmi. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 8, 40-45.
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/523145
şahin, E. GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ANABİLİM DALLARINDA YAYINLANAN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 2, 30-41.
http://dergipark.gov.tr/guntad
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Akmaz, A.; Akdağ, G. TÜRKIYE’NIN UNESCO DEĞERLERIVE TURIZM POTANSIYELI, ISBN: 978-605-7557-52-0, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 392 Sayfa, İngilizce, Konya, , 2018.
Akmaz, A.; Akdağ, G. TÜRKIYE’NIN UNESCO DEĞERLERIVE TURIZM POTANSIYELI, ISBN: 978-605-7557-52-0, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 392 Sayfa, İngilizce, Konya, , 2018.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Akmaz, A.; Akdağ, G. TÜRKIYE’NIN UNESCO DEĞERLERIVE TURIZM POTANSIYELI, ISBN: 978-605-7557-52-0, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 392 Sayfa, İngilizce, Konya, , 2018.
Akmaz, A.; Akdağ, G. TÜRKIYE’NIN UNESCO DEĞERLERIVE TURIZM POTANSIYELI, ISBN: 978-605-7557-52-0, Eğitim Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 392 Sayfa, İngilizce, Konya, , 2018.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Akdağ, G.; öter, Z. Assessment of world tourism from a geographical perspective and a comparative view of leading destinations in the market. PROCEDİA SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2011, 19, 216-224,
Publications_003.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akgündüz, Y.; Akdağ, G. İşgörenlerin Kişilik Özelliklerinin Temel Benlik Değerlendirmelerine ve İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi. YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 12, 295-318,
Publications_002.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Akgündüz, Y.; Akdağ, G.; Güler, O.; Sünnetçioğlu, S. İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE AŞIRI ROL YÜKÜNÜN OTEL ÇALIŞANLARININ SOSYAL AYLAKLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 16, 515-536,
Publications_001.pdf
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Akdağ, G.; üzülmez, M. Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Kapsamında Otantik Yiyeceklere Yönelik Bir İnceleme . JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2017, 5, 301-309,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Akdağ, G.; özata, E.; Sormaz, .; çetinsöz, B. Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi İçin Yeni Bir Alternatif: Surf Turf (A New Alternative for Sustainable Gastronomy Tourism: Surf Turf). JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 270-281,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Akdağ, G. Özel İlgi Turizmi Kapsamında Anamur Mağaraları: Bir Turistik Ürün Geliştirme. TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU DERGİSİ, 2011, 53, 67-72,
Publications_009.pdf
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Akdağ, G.; Guler, O.; Dalgic, A.; Benli, S.; Cakici, A. Do tourists’ gastronomic experiences differ within the same geographical region? A comparative study of two Mediterranean destinations. BRİTİSH FOOD JOURNAL, 2018, 120, 158-171,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
şimşek, N.; Akdağ, G. SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA YEŞİL NESİL RESTORANLARI İNCELENMESİ. JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 60, 351-368,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Güler, O.; Benli, S.; Akdağ, G.; çakıcı, A. What Is Your Favorite Local Food Menu Application of Conjoint Analysis on the Eastern Mediterranean Cuisine of Turkey. JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, 2016, 4, 38-52,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Akgündüz, Y.; Akdağ, G. İşgörenlerin Kişilik Özelliklerinin Temel Benlik Değerlendirmelerine ve İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi. YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 12, 295-318,
Publications_002.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Kurgun, O.; Akdağ, G. ENTELEKTÜEL SERMAYE VE ÖRGÜT PERFORMANSI İLİŞKİSİ: AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. NEÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 2, 155-176,
Publications_005.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Aydın, M.; Akdağ, G. The Relationship Between Organizational Commitment And Organizational Cynicism Among Hotel Employees In Southeastern Anatolia Region Of Turkey. EURASİAN JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT, 2016, 4, 81-89,
Publications_015.pdf
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Bayrakcı, S. Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep’i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 27, 96-110,
Publications_016.pdf
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 6
Güler, O.; çakıcı, A.; Akdağ, G.; Benli, S. Turizmi Değiştiren 100 Yenilik . ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 26, 290-317,
Publications_017.pdf
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Akgündüz, Y.; Akdağ, G.; Güler, O.; Sünnetçioğlu, S. İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE AŞIRI ROL YÜKÜNÜN OTEL ÇALIŞANLARININ SOSYAL AYLAKLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 16, 515-536,
Publications_001.pdf
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 4
Yağcı, K.; Akdağ, G. Global Issues and Trends in Tourism, ISBN: 978-954-07-4138-3, St. Kliment Ohridski University Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 726 Sayfa, İngilizce, Sofya, Bulgaristan, 2016.
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
YEŞİLTAŞ, M.; AKDAĞ, G.; , H.; GÜRLEK, M., KARİYER UYUM YETENEKLERİ TURİZM SEKTÖRÜNE BAĞLILIĞI ETKİLER Mİ? LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA. 15.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2014-11-13, 2014-11-16, Ankara, Türkiye, 2014. Scientific_Meetings_016.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
AKDAĞ, G.; GÜLER, O.; DEMİRTAŞ, O.; DALGIÇ, A.; YEŞİLYURT, C., TURİZM VE ÇEVRE İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’DEKİ YEŞİL OTELLERİN GÖZÜNDEN YEŞİL OTELCİLİK UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 4-6 Haziran 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, MUĞLA, 2014-06-04, 2014-06-06, Muğla, Türkiye, 2014.
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 4
AKDAĞ, G.; AKGÜNDÜZ, Y.; GÜLER, O.; BENLİ, S., BİR SEYAHAT MOTİVASYON ARACI OLARAK GASTRONOMİ: HATAY’I ZİYARET EDEN YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI, YİYECEK-İÇECEK DENEYİMLERİ VE SEYAHAT MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 1. Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Türkiye, 2015.
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 5
KANTEN, P.; YEŞİLTAŞ, M.; AKDAĞ, G., KARİYER ENGELLERİNİN MUTLULUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KARİYER MOTİVASYONUNUN ROLÜ: OTEL İŞLETMELERİNDE KADIN İŞGÖRENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA. 15. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2014-11-13, 2014-11-16, Ankara, Türkiye, 2014. Scientific_Meetings_015.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
GÜZEL, T.; AKDAĞ, G.; GÜLER, O.; ŞENER, S., TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZMDE KARİYER ALGILAMALARI: ÇANAKKALE, MERSİN VE KIBRIS’TA BİR ARAŞTIRMA. 3.DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2014-04-18, 2014-04-18, Mersin, Türkiye, 2014. Scientific_Meetings_017.pdf
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 4
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Güler, O.; Akdağ, G.; Dalgıç, A.; Benli, S.; çakıcı, A. Perceptions of Locals towards Non-Mega Sporting Events: A Study of XVII Mediterranean Games in Mersin. REVİSTA DE TURİSM-STUDİİ Sİ CERCETARİ İN TURİSM, (JOURNAL OF TOURİSM – STUDİES AND RESEARCH İN TOURİSM), 2016, 21, 9-21,
Publications_014.pdf
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
Bayrakcı, S. Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Eğilimlerine Etkisi: Gaziantep’i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 27, 96-110,
Publications_016.pdf
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Sormaz, .; Onur, N.; Yılmaz, M.; Güneş, E.; Akdağ, G. Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri. TURİZM AKADEMİK DERGİSİ, 2017, 4, 81-93,
Publications_020.pdf
Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Güler, O.; çakıcı, A.; Akdağ, G.; Benli, S. Turizmi Değiştiren 100 Yenilik . ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 26, 290-317,
Publications_017.pdf
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
ONUR, N.; ÖZATA, E.; SORMAZ, Ü.; AKDAĞ, G., YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GIDA ATIKLARINA YÖNELİKUYGULAMALAR. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 2018-04-19, 2018-04-22, Antalya, Türkiye, .
AKDAĞ, G.; ÜÇYILDIZ, U., Kadın Çalışanların Cam Tavan Sendromu Algılamaları: Ege Bölgesinde Bir Araştırma. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, .
SOYLU, A.; AKDAĞ, G.; SORMAZ, Ü.; ÖZATA, E., Mersin İlinin Gastronomik Değerlerinin Google Trends Üzerinden Gaziantep ve Hatay İlleri ile Karşılaştırmalı Analizi. The Second Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, .
ŞAHİN, E.; AKDAĞ, G.; ÇAKİCİ, A., Gastronomi Turizm Kapsamında Gastronomi Festivalleri: İstanbul Örneği. The Second International Congress On Future Of Tourism: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, .
ÜZÜLMEZ, M.; AKDAĞ, G., Yeni Yiyecek Deneyimleme Korkusuna Yönelik Kavramsal Bir İnceleme. The Second Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability (Futourism 2018), 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Türkiye, .
ÜNER, M.; AKDAĞ, G.; SAMAV, U.; AKMAZ, A.; YETİM, A., Tat ve Lezzet Bileşeni Olarak Acı Tadın Sınıflandırılması, Mutfaklarda Bilinçli Olarak Kullanılması: Scovılle Acılık Ölçeği. 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Tam Metin Kitabı, 2018-11-23, 2018-11-25, Hatay, Türkiye, 2018. Scientific_Meetings_043.pdf
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)