Prof.Dr. FAİK GÜRKAN YAZICI

Birim
:
Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2015-10-14 08:33:50
DÜZENLEME
:
2019-09-26 09:27:46
PUAN
:
1100
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE .. ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 1988
LİSANS ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1994
TIPTA UZMANLIK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2000
DOÇENTLİK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2004
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2015-01-20 - Devam ediyor
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ 2015-01-20 - Devam ediyor
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2015-01-20 - Devam ediyor
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2015-01-20 - Devam ediyor
SENATO ÜYESİ 2015-01-07 - 2018-01-07
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 950
2014
22. YAZICI, F.; savas, a.; tasdelen, b.; dilek, s. Role of luteal phase support on gonadotropin ovulation induction cycles in patients with polycystic ovary syndrome. J REPROD MED, 2014, , 25-30. 950 + 0
2009
21. Akbas, E. Turner syndrome and 45X 47XXX mosaicism. GENET COUNS, 2009, 20, 141-146. 0 + 0
2007
20. Yazici, G. Genistein attenuates postischemic ovarian injury in a rat adnexal torsion detorsion model. FERTİL STERİL, 2007, 87, 391-396. 0 + 0
19. Dilek, T. Progressive cervical length changes versus single cervical length measurement by transvaginal ultrasound for prediction of preterm delivery. GYNECOL OBSTET INVEST, 2007, 64, 175-179. 0 + 0
2006
18. Tok, E. Clinicopathologic study of the putative precursor lesions of epithelial ovarian cancer in low risk women. INT J GYNECOL CANCER, 2006, 16, 501-506. 0 + 0
17. Dilek, T. Comparison of cervical volume and cervical length to predict preterm delivery by transvaginal ultrasound. AM J PERİNATOL, 2006, 23, 167-172. 0 + 0
2005
16. Ark, M. Rho associated protein kinase II rock II expression in normal and preeclamptic human placentas. PLACENTA, 2005, 26, 81-84. 0 + 0
15. Bayramoglu, O. Prediction of spontaneous onset of labor at term the role of cervical length measurement and funneling of internal cervical os detected by transvaginal ultrasonography. AM J PERİNATOL, 2005, 22, 35-39. 0 + 0
14. Yazici, G. Adnexal fascioliasis masquerading as ovarian cance. GYNECOL ONCOL , 2005, 99, 236-238. 0 + 0
2004
13. Ark, M. Effects of HA 1077 and Y 27632 two rho kinase inhibitors in the human umbilical artery. CELL BİOCHEM BİOPHYS, 2004, 41, 331-342. 0 + 0
12. Yazici, G. Treatment of a cervıcal viable pregnancy with a single ıntraamnıotıc methotrexate injection a case report. ARCH GYNECOL OBSTET, 2004, 270, 61-63. 0 + 0
11. Colak, T. Primary adenocarcinoma of vermiform appendix. INT J COLORECTAL DİS, 2004, 19, 397-398. 0 + 0
10. Pata, O. The effect of inducible nitric oxide synthase on postoperative adhesion formation in rats. EUR J OBSTET GYNECOL REPROD BİOL, 2004, 117, 64-69. 0 + 0
9. Pata, O. Polycythemia vera and pregnancy A case report with use of Hydroxyurea inthe first trimester. AM J PERİNATOL, 2004, 21, 135-137. 0 + 0
8. Arslan, M. Pudental nevre block for pain relief in episiotomy repair Brief Communication. INT J GYNECOL OBSTET, 2004, 87, 151-152. 0 + 0
7. Yazici, G. Comparison of transperineal and transvaginal sonography in predicting preterm delivery. J CLİN ULTRASOUND, 2004, 32, 225-230. 0 + 0
6. Yazici, G. Ovarian function and ovarian vascular resistance after tubal coagulation. J REPROD MED, 2004, 49, 379-383. 0 + 0
2003
5. Arslan, M. Transvaginal color Doppler ultrasonography for prediction of precancerous endometrial lesions. INT J GYNECOL OBSTET, 2003, 80, 299-306. 0 + 0
4. Arslan, M. Endothelin 1 and Leptin in the pathophysiology of intrauterine growth restriction. INT J GYNECOL OBSTET, 2003, 84, 120-126. 0 + 0
2002
3. Erdem, A. The effect of maternal anemia and iron deficiency on fetal erythropoiesis comparison between serum erythropoietin and ferritin levels in mothers and newborns. THE JOURNAL OF MATERNAL-FETAL AND NEONATAL MEDİCİNE, 2002, 11, 329-332. 0 + 0
2. Erdem, M.; Arslan, M.; Yazici, G.; Erdem, A.; Gursoy, R. Incidental tuboovarian abscess at abdominal delivery a case report. THE JOURNAL OF MATERNAL-FETAL AND NEONATAL MEDİCİNE, 2002, 12, 279-280. 0 + 0
1. Pata, O. The effects of hormone replacement therapy type on pulmonary function in postmenopausal women. MATURİTAS, 2002, 46, 213-218. 0 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
2. ASLAN, G.; ÜLGER, M.; TEZCAN ÜLGER, S.; DURUKAN, H.; YAZICI, F.; EMEKDAŞ, G. Female Genital Tuberculosis Cases with Distinct Clinical Symptoms: Four Case Reports.. INT J REPROD BİOMED, 2018, 16, 57-60. 0 + 0
1. ASLAN, G.; ÜLGER, M.; TEZCAN ÜLGER, S.; DURUKAN, H.; YAZICI, F.; EMEKDAŞ, G. Female Genital Tuberculosis Cases with Distinct Clinical Symptoms: Four Case Reports. INTERNATİONAL JOURNAL OF REPRODUCTİVE BİOMEDİCİNE, 2018, 16, 57-60. 0 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 0
1. ASLAN, G.; Mahmut, U.; Ulger, S.; DURUKAN, H.; YAZICI, F.; EMEKDAŞ, G. Female genital tuberculosis cases with distinct clinical symptoms: Four case reports. INT J REPROD BİOMED, 2018, 16, 57-60. 0 + 0
Ulusal - Yürütücü 100

1. İn-Vitro Fertilizasyon İşlemlerinde kullanılan konvensiyonel İnkübatör İle Mikro-çevre Oluşturan (benchtop İnkübatör)'ün Embriyo Kalitesi ve Blastosist Oluşumu Üzerine Etkisinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2019-1-AP5-3495, 178180 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Düşük over rezervli 35 yaş altı infertil kadınlarda follükül sıvısı miRNA düzeylerinin normal over rezervli infertil kadınlarla karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP3-2641, 19984 EUR, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl