Prof. Dr. HALİS DOKGÖZ

Birim
:
Tıp Fakültesi / Adli Tıp Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
21931
E-MAIL
:
halisdokgoz@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-07-23 10:31:59
DÜZENLEME
:
2018-04-26 15:36:06
PUAN
:
27482
YABANCI DİL
:
İngilizce, İYİ, ÜDS, 76.250
Researcher ID
Scopus ID
h-index
2
Scholar ID
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
49
ARTICLES WITH
CITATION DATA
17
SUM OF THE
TIMES CITED
43
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
2.53


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1989
TIPTA UZMANLIK ADLİ TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1999
DOÇENTLİK ADLİ TIP ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2008
PROFESÖR ADLİ TIP MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Postmortem İnterval Belirlenmesinde Lökosit Değişimlerinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. İmdat Elmas, İstanbul Üniversitesi, Diğer, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-01-24 - 2017-01-24
MERKEZ MÜDÜRÜ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012-04-25 - 2015-04-25
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012-04-25 - 2015-04-25
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-01-01 - 2013-01-01
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 6500
2017
10. Bütün, C.; Beyaztaş, F.; Yıldırım, A.; özer, E.; Can, M.; Uzun, A.; Yılmaz, R.; Dokgöz, H. Evaluation of Death Cases in The 0-1 Age Group in Sivas, Turkey. BİOMEDİCAL RESEARCH, 2017, 28, 6861-6865. 100 + 0
2016
9. Dokgöz, H.; Yılmaz, M.; Türkmen, N.; özer, E.; Sungur, M.; Yılmaz, R. Opinions of Turkish Forensic Medicine Specialists about Concept of Death in Turkey. WEST INDİAN MEDİCAL JOURNAL, 2016, 65, 1-19. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.7727/wimj.2015.359

Publications_003.pdf

2015
8. Yilmaz, R.; Yilmaz, E.; Ozdemir, V.; Can, M.; Pakis, I.; Piskin, I.; Dokgoz, H.; Ozer, E.; Numanoglu, K. An Evaluation of Childhood Deaths in Turkey Due to Yellow Phosphorus in Firecrackers. JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, 2015, 60, 648-652. 100 + 0
https://dx.doi.org/10.1111/1556-4029.12702

2010
7. Butun, C.; Guven, F.; Dokgoz, H.; Eren, S.; Korkmaz, I.; Beyaztas, F. Evaluation of childhood autopsies in Sivas, Turkey. SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, 2010, 5, 3668-3671. 650 + 0
2006
6. Turan, N.; Dokgoz, H.; Birincioglu, I.; Oghan, F. Evaluation of demographic findings of people with different sexual orientation in Istanbul, Turkey. NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, 2006, 13, 181-188. 850 + 0
5. Beyaztas, F.; Butun, C.; Dokgoz, H.; Altun, G.; Yorulmaz, C.; Polat, O. Childhood deaths from sexual abuse in istanbul, Turkey: Medicolegal assessment. NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, 2006, 13, 121-124. 650 + 0
2005
4. Dokgoz, H.; Sozen, S.; Korkut, S.; Tuzun, B.; Beyaztas, F. Forensic medical evaluation of child sexual abuse cases. NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, 2005, 12, 141-144. 900 + 0
2003
3. Kirteke, E.; Dokgoz, H.; Gokdogan, M.; Soysal, Z. Casual connection beween origin of trauma and injuries in pregnancy. Forensic investigation. GYNAKOLOGE, 2003, 36, 260-264. 850 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s00129-003-1347-0

2. Yorulmaz, C.; Arican, N.; Afacan, I.; Dokgoz, H.; Asirdizer, M. Pleural effusion in bodies recovered from water. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2003, 136, 16-21. 600 + 105
https://dx.doi.org/10.1016/S0379-0738(03)00226-3


Alıntılanma Sayısı: 21
2001
1. Dokgoz, H.; Arican, N.; Elmas, I.; Fincanci, S. Comparison of morphological changes in white blood cells after death and in vitro storage of blood for the estimation of postmortem interval. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2001, 124, 25-31. 950 + 35
https://dx.doi.org/10.1016/S0379-0738(01)00559-X


Alıntılanma Sayısı: 7
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1300
2016
11. Kar, H.; Dokgöz, H.; Bilgin, N.; Albayrak, B.; Kaya, T. Evaluation of Skin Lesions due to Laser Hair Removal in Terms of Malpractice . BULLETİN OF LEGAL MEDİCİNE, 2016, 21, 153-159. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.17986/blm.2016323748

2015
10. Eren, F.; Inanır, N.; çetin, S.; Eren, B.; Dokgöz, H.; Gündoğmuş, . Medicolegal Approach to Diogenes Syndrome: a Case Report. MAEDICA A JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE, 2015, 10, 361-363. 45 + 0
http://www.maedica.org/articles/2015/4/2015_Vol10(13)_No4_pg361-363.pdf

Publications_001.pdf

9. çetin, S.; Inanır, N.; Eren, F.; Eren, B.; Dokgöz, H. Wischnewsky Spots in Fatal Hypothermia: Case Report. MAEDICA A JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE, 2015, 10, 280-282. 50 + 0
http://www.maedica.org/articles/2015/3/2015_Vol10(13)_No3_pg280-282.pdf

Publications_002.pdf

8. Yılmaz, M.; Kocak, U.; Celebiyılmaz, K.; Yaman, Z.; Dokgoz, H.; Erdogan, S.; Yurtdas, S. Awareness levels of teachers regarding the physical abuse in children. GLOBAL JOURNAL OF GUİDANCE AND COUNSELLİNG, 2015, 5, 57-66. 80 + 0
http://dx.doi.org/10.18844/gjgc.v5i2.462

7. Koçar, .; Koçyatağı, .; Kar, H.; Bilgin, N.; Dokgöz, H. Forensic Reporting Process of Injured Cases as a Result of Security Forces Intervention to Protest Demonstrations Case Series. BULLETİN OF LEGAL MEDİCİNE, 2015, 20, 43-48. 50 + 0
http://dx.doi.org/10.17986/blm.2015110922

2013
6. Turkmen , N.; Dokgoz, H.; Akgoz, S.; Eren, B.; Vural, P.; Polat, O. Bullying among High School Students. MAEDİCA A JOURNAL OF CLİNİCAL MEDİCİNE, 2013, 8, 143-152. 150 + 0
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=N1qrbifKqlQKUapDMHj&page=1&doc=2&cacheurlFromRightClick=no

5. Turkmen, N.; Eren, B.; Dokgoz, H. Amyand's hernia in forensic autopsy: case report and review of the literature.. MEDİCAL ARCHİVES (SARAJEVO, BOSNİA AND HERZEGOVİNA), 2013, 67, 143-4. 200 + 0
4. Bütün, C.; Beyaztaş, F.; Dokgöz, H.; özdemir, L.; Beyaztaş, A.; Polat, O.; şahin, F. The School Bullying in Sivas-Questionnaire Study. MEDİCİNE SCİENCE, 2013, 2, 885-895. 120 + 0
http://www.scopemed.org/?mno=35116

2012
3. Eren, B.; Turkmen, N.; Dokgoz, H. Unusual head and neck injury in elevator: autopsy study.. SOUDNİ LEKARSTVİ / CASOPİS SEKCE SOUDNİHO LEKARSTVİ CS. LEKARSKE SPOLECNOSTİ J. EV. PURKYNE, 2012, 57, 64-5. 200 + 0
2007
2. Beyaztaş, F.; Dokgoz, H.; çitici, I.; Saka, E.; Bütün, C. Evaluation of Childhood Deaths in Istanbul, Turkey. MİDDLE EAST JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE, 2007, 5, 38-41. 160 + 0
http://www.mejfm.com/Newarchives2013/MEJFM_March2007.pdf

2006
1. Beyaztaş, F.; Dokgoz, H.; Oral, R.; Demirel, Y. Child Physical Abuse: A Five Case Report. MİDDLE EAST JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE, 2006, 4, 21-26. 85 + 0
http://www.mejfm.com/Newarchives2013/MEJFM_March_06.pdf

Ulusal - Diğer 535
2017
6. Kar, H.; Dokgöz, H. Çocukta Fiziksel İstismar. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ÖZEL DERGİSİ, 2017, 3, 175-180. 100 + 0
5. Dokgöz, H.; Saka, N. Çocuk İstismarı ve İhmaline Adli Tıp Yaklaşımı. ÇOCUK HAKLARI BÜLTENİ, 2017, 28, 11-28. 100 + 0
4. Dokgöz, H.; Kar, H. Çocukta Cinsel İstismar. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ÖZEL DERGİSİ, 2017, 3, 169-174. 100 + 0
3. Dokgöz, H. Beyin Ölümü, Reanimasyon, Organ Nakli ve Adli Yaklaşım. HOSPİTAL MANAGER, 2017, 10, 52-53. 100 + 0
2014
2. Metin, A.; çileli, G.; Koçar, .; Dokgöz, H. The Sociodemographic Characteristics of Suicide Cases in Mersin. THE BULLETİN OF LEGAL MEDİCİNE, 2014, 19, 49-52. 65 + 3
2011
1. Kar, H.; Bilgin, N.; Dokgöz, H.; Metin, A.; Toros, F. Cinsel İstismar Mağduru Zeka Geriliği Olgularının Adli Psikiyatrik Değerlendirilmesi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ADLİ TIP DERGİSİ, 2011, 8, 1-5. 70 + 0
http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-cinsel-istismar-magduru-zeka-geriligi-olgularinin-adli-psikiyatrik-degerlendirilmesi-60326.html

Ulusal - Diğer Kitap Yazma 866
1. Bilge , A.; Demirkale , A.; Alyanak , B.; Ulukol , B.; Aydın , C.; Günçe , E.; Paslı , F.; şahin , F.; Yılmaz, G.; Dokgöz, H. Çocuk Koruma Merkezi Uygulama El Kitabı, ISBN: 978-92-806-4616-0, Unicef, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 112 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 50
2. çamurdan , A.; Yalın , A.; Gökler, B.; çolak , B.; Ulukol , B.; Dedeoğlu , C.; öztop , D.; özdemir , D.; Dağlı, E.; Dokgöz, H. Hastane Temelli Çocuk Koruma Birimlerinde Çalışan Uzmanların Yeterlilik Eğitimi İçin Eğitici El Kitabı, ISBN: 978-92-806-4616-0, UNICEF, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 216 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 50
3. çamurdan, A.; Yalın , A.; Gökler , B.; çolak , B.; Ulukol , B.; Dedeoğlu , C.; öztop , D.; özdemir , D.; Işeri , E.; Dokgöz, H. Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri İçin Başvuru Kitabı İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım, ISBN: 978-92-806-4616-0, Unicef, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 216 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 50
4. Akço, S.; Aksel, .; Arman, A.; Beyazova, U.; Dağlı, T.; Dokgöz, H.; Gürpınar, S.; Inanıcı, M.; Oral, G.; Polat, O. Çocuk İstismarı ve İhmali, ISBN: 978-92-806-4616-0, Unicef-Adli Tıp Kurumu, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 150 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2003. 50
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 866
1. Dokgöz, H.; Afşin, H. Adli Diş Hekimliği, ISBN: 2004, Adli Tıp Kurumu yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 598 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 125
http://www.atk.gov.tr
2. Dokgöz, H. Temel Asistan Eğitimi Başvuru Kitabı, ISBN: 9789756900314, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 180 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2010. 250
3. Polat, O.; Dokgöz, H. Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı, ISBN: 978-975-02-0391-6, Seçkin yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 389 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 125
http://www.seckin.com.tr
4. Can, M.; Tırtıl, L.; Dokgöz, H. Birinci Basamak İçin Adli Tıp, ISBN: 978-605-5867-33-1, İstanbul Tabip Odası yayınları, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 300 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2010. 83
5. Bilgin, N.; Dokgöz, H.; Kar, H. İleri Asistan Eğitimi Başvuru Kitabı, ISBN: 9789756900345, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 93 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2012. 83
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. ULUTAŞ, P.; GİZİR, S.; DOKGÖZ, H., ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN AKADEMİSYENLİK MESLEĞİNİN TOPLUMSAL STATÜSÜ. EYFOR VI. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ, 2015-11-05, 2015-11-07, LEFKOŞA, Kıbrıs Rum Kesimi, 2015. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 330

5. KAR, H.; DOKGÖZ, H., FORCED ATTEMPT PROCURE OF WIFE BY THE HUSBAND AND MISTERS; NOT ONLY A PHYSICAL BUT ALSO PHYCHOGICAL TRAUMA. . 7th European Academy of Forensic Science Conference EAFS 2015, 2015-09-08, 2015-09-11, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2015. 100

http://www.eafs.org

4. KAR, H.; BİÇEN, E.; DOKGÖZ, H.; ÖZDEMİR, Ç., LEGAL NOTIFICATIONS OF SUSPECTED SEXUAL ABUSE CASE JUST WITH ELEVATED BETA-HCG LEVELS. 7th European Academy of Forensic Science Conference, EAFS 2015, 2015-09-08, 2015-09-11, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2015. 75

http://www.eafs.org

3. BİLGİN, N.; DOKGÖZ, H.; KAR, H.; KOÇYATAĞI, Ö.; KOÇAR, İ., SPOUSE SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN. International Sexual Violence Investigation (SVI) Symposium, 2015-05-01, 2015-05-03, ADANA, Türkiye, 2015. 75

2. METİN, A.; KOÇAR, İ.; KOÇYATAĞI, Ö.; ALBAYRAK, B.; BİLGİN, N., A CASE OF SERIAL SEXUAL ABUSE. International Sexual Violence Investigation (SVI) Symposium, 2015-05-01, 2015-05-03, ADANA, Türkiye, 2015. 40

1. METİN, A.; KOÇAR, İ.; KOÇYATAĞI, Ö.; ALBAYRAK, B.; BİLGİN, N., THE MOST SEVERE FORM OF VIOLENCE AGAINST WOMEN: WOMEN'S MURDERS.. International Sexual Violence Investigation (SVI) Symposium, 2015-05-01, 2015-05-03, ADANA, Türkiye, 2015. 40

Uluslararası - Tam Metin - Davetli 0

1. Dokgöz, H., Nuclear and Radioactive Injuries in Terms of Forensic Sciences. International Congress of Health and Environment, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, 2017. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Dokgöz, H.; Kar, H., Forensic Document Examination by a Multispectral Mobile Forensic Imaging System. 68.th American Academy of Forensic Sciences, 2016-02-22, 2016-02-27, Wegas, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 100

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. KAR, H.; DOKGÖZ, H.; ÖZDEMİR, Ç., Colposcopic Evaluation of Sexual Assault Cases: Tecent Tchnological Developments. EAFS 2012 , 2012-08-20, 2012-08-24, THE HAGUE, Hollanda, 2012. 50

Uluslararası - Özet - Davetli 0

2. Dokgöz, H., Çocuk istismarı ve İhmali ve Bir Metafor Olarak Adli Tıp. Yakın Doğu Üniversitesi Prometeus Sempozyumu, 2017-04-29, 2017-04-29, lefkoşa, KKTC, 2017. 0

1. Dokgöz, H., Çocuk hakları ve Hakların Hayata Geçirilmesi. 2. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 2016-11-11, 2016-11-13, Ankara, Türkiye, 2016. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 170

4. Biçer, Ü.; Dokgöz, H., Adli Tıpta Kalıplar ve Basmakalıplar. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016. 50

3. Kar, H.; Bilgin, N.; Dokgöz, H., Suriyeli Mülteciler ve Cinsel Şiddet: Olgu Serisi. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016. 50

2. KAR , H.; BİÇEN , E.; DOKGÖZ , H.; NURSEL, B.; ALBAYRAK , B., FACEBOOK TECAVÜZLERİ: SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA CİNSEL SALDIRI. 12. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2015-11-12, 2015-11-14, ISPARTA, Türkiye, 2015. 35

1. ALBAYRAK, B.; KOÇAR, İ.; DOKGÖZ, H.; BİLGİN, N.; KAR, H., BİR ENSEST OLGUSU NEDENİYLE ÇOCUKTA CİNSEL İSİTİSMARIN İRDELENMESİ: OLGU SUNUMU. 1.ULUSAL ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, 2015-11-12, 2015-11-14, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 35

Ulusal - Özet - Poster 125

8. Koçyatağı, Ö.; Metin, A.; Bilgin, N.; Kar, H.; Dokgöz, H., Tren Kazasına Bağlı Travmaya Maruz Kalan Cesetlerde Kimliklendirme ve Rekonstriksiyon. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016. 12

7. Kar, H.; Koçar, İ.; Dokgöz, H.; Bilgin, N., Cinsel Saldırı Değerlendirmesinde Multispektral Mobil Adli Görüntüleme Sisteminin Kullanılması. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016. 18

6. Can, M.; Birincioğlu, İ.; Dokgöz, H., Lazer Epilasyon yanığı: Olgu Sunumu. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016. 25

5. ALBAYRAK , B.; GÜLEN, G.; İLKER, K.; DOKGÖZ, H.; BİLGİN, N., ÇOCUKTA FİZİKSEL VE CİNSEL İSİTİSMARIN ÇOCUK EVLİLİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ: OLGU SUNUMU. 1.ULUSAL ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, 2015-11-12, 2015-11-14, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 13

4. GÜLER , G.; ALBAYRAK , B.; KÜTÜK , M.; YILDIRIM , V.; TOROS , F., PEDİATRİK BİPOLAR BOZUKLUK VE TEKRARLAYAN CİNSEL İSTİSMAR: İKİ OLGU SUNUMU. 1.ULUSAL ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, 2015-11-12, 2015-11-14, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 10

3. ÜNLÜTÜRK, Ö.; DOKGÖZ, H., BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALRINDA GEREKÇELİ BİLİMSEL RAPORLAMA. 2. ULUSAL TIP HUKUKU VE TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ, 2015-10-08, 2015-10-11, İZMİR, Türkiye, 2015. 25

2. METİN , A.; KOÇYATAĞI , Ö.; ALBAYRAK , B.; KOÇAR, İ.; KAR , H., DEKAPİTASYONA VARAN ASI OLGUSU. 12. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2015-06-04, 2015-06-06, ISPARTA, Türkiye, 2015. 10

1. KOÇAR, İ.; METİN , A.; KOÇYATAĞI , Ö.; ALBAYRAK , B.; BİLGİN , N., OLAY YERİ İNCELEMESİNİN FARKLI PATERNDE YARALAMALI ÖLÜMLERDEKİ ÖNEMİ. 12. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2015-06-04, 2015-06-06, ISPARTA, Türkiye, 2015. 10

Ulusal - Özet - Davetli 0

5. Dokgöz, H., Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Yaralanmalar. Sürekli Eğitim Merkezi İtfaiye Eğitimi, 2016-12-14, 2016-12-21, Mersin, Türkiye, 2016. 0

4. Dokgöz, H., Çocuk istismarı ve ihmaline adli tıp yaklaşımı. Çocuk istismarı ve İhmali paneli Tarsus, 2016-12-07, 2016-12-07, Tarsus, Türkiye, 2016. 0

3. Dokgöz, H., Çocuk istismarı ve İhmali. Kurumlararası Bilgilendirme Semineri, 2016-12-05, 2016-12-06, Mersin, Türkiye, 2016. 0

2. Dokgöz, H., Yeni Bilirkişilik Tasarısının Getirdikleri. 3. ULUSAL TIP HUKUKU VE TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ, 2016-10-07, 2016-10-09, Aydın, Türkiye, 2016. 0

1. Dokgöz, H., Yazar Editöre Karşı. 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016-04-27, 2016-04-30, Muğla, Türkiye, 2016. 0

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. Ali Metin, ENGELLİLERE YÖNELİK ŞİDDETİN DEPRESİF BELİRTİLER VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ , Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası 14750
1. ADLI TIP BULTENI (THE BULLETIN OF LEGAL MEDICINE) , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2013-01-01 - Devam ediyor. 2000
2. ADLI TIP BULTENI , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2017-09-01 - 2017-12-31. 2000
3. ADLI TIP BULTENI , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2017-05-01 - 2017-08-31. 2000
4. ADLI TIP BULTENI , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2017-01-01 - 2017-04-30. 2000
5. THE BULLETIN OF LEGAL MEDICINE , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2016-08-01 - 2016-12-31. 2000
6. THE BULLETIN OF LEGAL MEDICINE , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2016-04-01 - 2016-08-01. 2000
7. THE BULLETIN OF LEGAL MEDICINE , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2016-01-01 - 2016-04-01. 2000
8. THE INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF LAW AND FORENSIC SCIENCES , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 1, E-ISSN : 1, 2017-01-10 - Devam ediyor. 250
9. EC FORENSIC SCIENCE , EDITORIAL BOARD MEMBER, ISSN : 1, E-ISSN : 1, 2016-01-01 - Devam ediyor. 250
10. JOURNAL OF APPLIED ETHICS AND BIOLAW , ADVISORY BOARD MEMBER, ISSN : 2501-529X, E-ISSN : 2501-529X, 2016-01-01 - Devam ediyor. 125
11. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI , ADVISORY BOARD MEMBER, E-ISSN : 1300-0292, 2008-07-24 - Devam ediyor. 125
Ulusal 105
1. ADLİ BİLİMLER DERGİSİ , ADVİSORY BOARD MEMBER, E-ISSN : 1303-6793, 2008-07-24 - Devam ediyor. 35
2. VAN TIP DERGİSİ , ADVİSORY BOARD MEMBER, E-ISSN : 1300-2694, 2008-07-24 - Devam ediyor. 35
3. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ADLİ TIP DERGİSİ , ADVİSORY BOARD MEMBER, E-ISSN : 1304-5040, 2008-07-24 - Devam ediyor. 35
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. EC FORENSIC SCIENCE , [ 2015 : 1 ] . 4
2. THE INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF LAW AND FORENSIC SCIENCES , [ 2016 : 1 ] . 0
3. TüRKIYE KLINIKLERI TıP BILIMLERI DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ADLİ TIP DERGİSİ , [ 2015 : 2 ] [ 2014 : 1 ] [ 2013 : 2 ] [ 2012 : 1 ] [ 2011 : 1 ] [ 2010 : 2 ] . 0
1. Adli Tıp Uzmanları Derneği , Üye No: 250, Türkiye, 1999-06-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl EL607 Elektif Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl AT501 Adli Tıp Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ATT210 Postmortem Örnek Alma II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 2-14-6
Bahar ATT208 Otopsi III Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 2-14-6
Bahar ATT104 Adli Tıp III Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 2-4-3
Bahar ATT102 Otopsi I Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 2-4-3
Bahar ATT212 Postmortem Görüntüleme Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 1-2-2
Güz ATT205 Otopsi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yükse Otopsi Yardımcılığı 2-28-9
FAALİYET TÜRÜ ALT FAALİYET ORANI (%) DETAYI GRUP TOPLAM
Proje Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje %100 Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%80 Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje %75 TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje
%75 Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%75 Sanayi Tezleri Programı (SAN- TEZ) projesi
%35 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler)
%35 Yükseköğretim kurumlan tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler)
%20 Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri)
Araştırma Yurtdışı %30 Yurtdışı Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Yurtiçi %20 Yurtiçi
Yayın Bilimsel (Tez Hariç) kitap %100 Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap Toplam: 38.400

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 30.000
%60 Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap
Ders Kitabı %70 Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı
%40 Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı
Kitapta editörlük %60 Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü
%30 Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü
Kitap bölümü %40 Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü
%25 Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü
Kitap tercümesi %30 Alanında yayımlanmış tam kitap çevirisi
Ansiklopedi konu/madde yazarı %10 Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
%6 Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi
Dergi editörlüğü %30 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
%10 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
ADLI TIP BULTENI , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2017-05-01.
Basım Tarihi: 2017-08-31, Sayı: 2
1.000 1.000 0.100 0.100 3.000
ADLI TIP BULTENI , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2017-09-01.
Basım Tarihi: 2017-12-31, Sayı: 3
1.000 1.000 0.100 0.100 3.000
ADLI TIP BULTENI , EDITOR, ISSN : 2149-4533, E-ISSN : 1300-865X, 2017-01-01.
Basım Tarihi: 2017-04-30, Sayı: 1
1.000 1.000 0.100 0.100 3.000
%15 ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Özgün/Derleme Makale %40 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Bütün, C.; Beyaztaş, F.; Yıldırım, A.; özer, E.; Can, M.; Uzun, A.; Yılmaz, R.; Dokgöz, H. Evaluation of Death Cases in The 0-1 Age Group in Sivas, Turkey. BİOMEDİCAL RESEARCH, 2017, 28, 6861-6865. 0.500 1.000 0.400 0.200 6.000
%35 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale
%30 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale
%20 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Dokgöz, H.; Saka, N. Çocuk İstismarı ve İhmaline Adli Tıp Yaklaşımı. ÇOCUK HAKLARI BÜLTENİ, 2017, 28, 11-28. 1.000 1.000 0.200 0.200 6.000
Dokgöz, H. Beyin Ölümü, Reanimasyon, Organ Nakli ve Adli Yaklaşım. HOSPİTAL MANAGER, 2017, 10, 52-53. 1.000 1.000 0.200 0.200 6.000
Kar, H.; Dokgöz, H. Çocukta Fiziksel İstismar. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ÖZEL DERGİSİ, 2017, 3, 175-180. 0.900 1.000 0.200 0.180 5.400
Dokgöz, H.; Kar, H. Çocukta Cinsel İstismar. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ÖZEL DERGİSİ, 2017, 3, 169-174. 1.000 1.000 0.200 0.200 6.000
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) %10 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%8 ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan
%6 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan
%6 ULAKBİM Tarafından taranan
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %40 Özgün kişisel kayıt
%20 Karma kayıt
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak* %20 Özgün kişisel kayıt
%5 Karma kayıt
Hakemlik %5 SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik
%3 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik
%2 Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik
Tasarım Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) %30 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamaya konmuş Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%15 Bilimsel yayınla tescillenmiş
Bilimsel tasarım %20 Bilimsel yayınla tescillenmiş
%15 Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulamanmış ve belgelenmiş
Faydalı obje %30 TSE/TPE tarafından tescillenmiş
Sergi Özgün kişisel etkinlik %60 Uluslararası Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
%30 Ulusal
Karma etkinlikler %15 Davetli/yarışmalı uluslararası
%10 Davetli/yarışmalı ulusal
Patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent Alanında uluslararası tescillenmiş patent %100 Alanında uluslararası tescillenmiş patent Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında ulusal tescillenmiş patent %60 Alanında ulusal tescillenmiş patent
Atıf Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %8 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf Toplam: 16.200

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 16.200
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Yorulmaz, C.; Arican, N.; Afacan, I.; Dokgoz, H.; Asirdizer, M. Pleural effusion in bodies recovered from water. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2003, 136, 16-21,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.080 0.080 2.400
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %4 SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Yorulmaz, C.; Arican, N.; Afacan, I.; Dokgoz, H.; Asirdizer, M. Pleural effusion in bodies recovered from water. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2003, 136, 16-21,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.040 0.040 1.200
Yilmaz, R.; Yilmaz, E.; Ozdemir, V.; Can, M.; Pakis, I.; Piskin, I.; Dokgoz, H.; Ozer, E.; Numanoglu, K. An Evaluation of Childhood Deaths in Turkey Due to Yellow Phosphorus in Firecrackers. JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, 2015, 60, 648-652,

Yazar Sayısı: 9, Atıf Sayısı: 2
2.000 1.000 0.040 0.080 2.400
Dokgoz, H.; Arican, N.; Elmas, I.; Fincanci, S. Comparison of morphological changes in white blood cells after death and in vitro storage of blood for the estimation of postmortem interval. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2001, 124, 25-31,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 4
4.000 1.000 0.040 0.160 4.800
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Turkmen , N.; Dokgoz, H.; Akgoz, S.; Eren, B.; Vural, P.; Polat, O. Bullying among High School Students. MAEDİCA A JOURNAL OF CLİNİCAL MEDİCİNE, 2013, 8, 143-152,

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 4
4.000 1.000 0.020 0.080 2.400
çetin, S.; Inanır, N.; Eren, F.; Eren, B.; Dokgöz, H. Wischnewsky Spots in Fatal Hypothermia: Case Report. MAEDICA A JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE, 2015, 10, 280-282,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Dokgoz, H.; Arican, N.; Elmas, I.; Fincanci, S. Comparison of morphological changes in white blood cells after death and in vitro storage of blood for the estimation of postmortem interval. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2001, 124, 25-31,

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Yılmaz, M.; Kocak, U.; Celebiyılmaz, K.; Yaman, Z.; Dokgoz, H.; Erdogan, S.; Yurtdas, S. Awareness levels of teachers regarding the physical abuse in children. GLOBAL JOURNAL OF GUİDANCE AND COUNSELLİNG, 2015, 5, 57-66,

Yazar Sayısı: 7, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Metin, A.; çileli, G.; Koçar, .; Dokgöz, H. The Sociodemographic Characteristics of Suicide Cases in Mersin. THE BULLETİN OF LEGAL MEDİCİNE, 2014, 19, 49-52,
Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
Can, M.; Tırtıl, L.; Dokgöz, H. Birinci Basamak İçin Adli Tıp, ISBN: 978-605-5867-33-1, İstanbul Tabip Odası yayınları, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 300 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2010.
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
1.000 1.000 0.020 0.020 0.600
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf %2 ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaHakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıfynakçadaki her bir atıf %2 Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının eserlerine yapılan kaynakçadaki her bir atıf
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi %10 Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi
Tebliğ Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ %25 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ Toplam: 15.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 15.000
Detay Çarpan
Değeri
Kadro
Çarpanı
Oran Puan Ağırlıklı
Puan
Dokgöz, H., Nuclear and Radioactive Injuries in Terms of Forensic Sciences. International Congress of Health and Environment, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, 2017. 1.000 1.000 0.250 0.250 7.500
Dokgöz, H., Çocuk istismarı ve İhmali ve Bir Metafor Olarak Adli Tıp. Yakın Doğu Üniversitesi Prometeus Sempozyumu, 2017-04-29, 2017-04-29, lefkoşa, KKTC, 2017. 1.000 1.000 0.250 0.250 7.500
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ %5 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ %10 Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
Ödül TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü %100 TÜBA veya TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü Toplam: 0.000

Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 0.000
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü %80 Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü %40 Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %30 Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) %15 Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir)
Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül %10 Alanında özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül
Toplam : 69.600
Mevzuat Gereği Dikkate Alınan : 61.200