Dr.Arş.Gör. HAMİT GENÇ

Birim
:
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Kliniği
Telefon
:
+90--
Dahili
:
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
hamitgenc@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-01-12 22:29:55
DÜZENLEME
:
2019-05-19 02:00:55
PUAN
:
355
YABANCI DİL
:
İngilizce, Orta, ÜDS, 55
Researcher ID
Scopus ID
Publons ID


Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Serebral Venöz Sinüs Trombozu İle İlişkili Epileptik Nöbet Geçiren ve Geçirmeyen Hastaların Prognoz ve Prognoz Etkenlerinin Karşılaştırılması Danışman: Dr. Şükrü Hakan KALEAĞASI, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Bilimler Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2019.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezlerim.jsp?sira=0">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezlerim.jsp?sira=0

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞ. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-01-12 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2018
2. Uluduz, D.; Midi, I.; Duman, T.; Colakoglu, S.; Tüfekci, A.; Bakar, M.; Nazliel, B.; Tascilar, N.; Goksan, B.; Sungur, M. Behçet’s disease as a causative factor of cerebral venous sinus thrombosis: subgroup analysis of data from the VENOST study. OXFORD UNİVERSİTY PRESS (OUP), 2018, 0-0. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/key153

Publications_002.pdf

2017
1. Duman, T.; Uluduz, D.; Midi, I.; Bektas, H.; Kablan, Y.; Goksel, B.; Milanlioglu, A.; Necioglu orken, D.; Aluclu, U.; Colakoglu, S. A Multicenter Study of 1144 Patients with Cerebral Venous Thrombosis: The VENOST Study. ELSEVİER BV, 2017, 1-10. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.04.020

Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Doğu, O.; Genç, H.; Öksüz, N., Progresif Supranükleer Palsi ve Kaplan Gözü İşareti. 2018 Uluslararası Kongresi, 2018-10-05, 2018-10-09, Hong Kong, Çin, 2018. 50

Ulusal - Tam Metin - Poster 145

3. Genç, H.; Yılmaz , I., Olgu Sunumu: Yeni Tanı Nöropsikiyatrik SLE Hastasında Hastalık Aktivitesi İle Anti-Ribozomal P Protein Antikorunun İlişkisi. 5. Epilepsi Sempozyumu , 2019-05-03, 2019-05-05, Istanbul, Türkiye, 2019. 50

2. Genç, H.; Yılmaz, İ., OLGU SUNUMU: Baş ağrısı ve Ataksi ile Prezente Olan Bilateral Medial Medüller Sendrom Olgusu. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2016-11-25, 2016-12-01, Mersin, Türkiye, 2016. 50

Scientific_Meetings_001.pdf

1. Genç, H.; Bozdağ Kiraz, M.; Göçmez, G.; Yılmaz, İ.; Özge, A., Akla Geldiğinde Konacak Bukalemun Gibi Bir Klinik Tablo: Serebral Venöz Sinüs Trombozu. 10. Çukurova Nöroloji Günleri, 2015-10-23, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 45

Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 67

2. Sevim, M.; Kaleağası, Ş.; Genç, H.; Öksüz, N., Multiple Sklerozda Sulbitiaminin Yorgunluk Üzerine Umut Vadeden Etkisi. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2016-11-25, 2016-12-01, Antalya, Türkiye, 2016. 37

Scientific_Meetings_006.pdf

1. Turan, C.; Köse, A.; Bozkurt, S.; Genç, H.; Uysal, Y., Vertigo, ataksi ve nistagmus: Karbamazepin intoksikasyonu. 12. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 2016-05-19, 2016-05-22, Antalya, Türkiye, 2016. 30

Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Özet - Poster 42

2. Genç, H.; Yılmaz, İ., Olgu Sunumu: Prostat Kanserine İkincil Dermatomiyozit. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2018-11-30, 2018-12-06, Antalya, Türkiye, 2018. 25

Scientific_Meetings_003.pdf

1. Levent, E.; Bilgili, G.; Genç, H.; Özgüner, H.; Yılmaz, İ., Öteki Beynin Neresinde?:İki CAPGRAS Olgusu. 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-20, Antalya, Türkiye, 2016. 17

Scientific_Meetings_004.pdf

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. MA30005_CASTING, , Proje No: 2015-005597-38, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

Ulusal - Araştırmacı 50

5. YOUNGSET, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 10/01/2017-11930, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

4. NÖROTEK TÜRKİYE, Seçiniz..., Proje No: GO 18/331, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

3. YOUNGFAR, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 10/01/2017-11930, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

2. Kronik Migren ile İlişkili Uyku Bozukluklarının Genetik Temellerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2018-2-AP4-2932, 30000 TL, Araştırmacı, 2019, Devam ediyor... 50

1. Etyolojisi Saptanamayan Dejeneratif Ataksi Hastalarında Nieman Pick Tip C Hastalığının Araştırılması, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 78017789/050.01.04/E.711131, 0 TL, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 0

1. Türk Nöroloji Derneği , Üye No: 2378, Türkiye, 2016-01-12-Devam ediyor.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Uluduz, D.; Midi, I.; Duman, T.; Colakoglu, S.; Tüfekci, A.; Bakar, M.; Nazliel, B.; Tascilar, N.; Goksan, B.; Sungur, M. Behçet’s disease as a causative factor of cerebral venous sinus thrombosis: subgroup analysis of data from the VENOST study. OXFORD UNİVERSİTY PRESS (OUP), 2018, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/key153
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Uluduz, D.; Midi, I.; Duman, T.; Colakoglu, S.; Tüfekci, A.; Bakar, M.; Nazliel, B.; Tascilar, N.; Goksan, B.; Sungur, M. Behçet’s disease as a causative factor of cerebral venous sinus thrombosis: subgroup analysis of data from the VENOST study. OXFORD UNİVERSİTY PRESS (OUP), 2018, 0-0,

Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 2
Duman, T.; Uluduz, D.; Midi, I.; Bektas, H.; Kablan, Y.; Goksel, B.; Milanlioglu, A.; Necioglu orken, D.; Aluclu, U.; Colakoglu, S. A Multicenter Study of 1144 Patients with Cerebral Venous Thrombosis: The VENOST Study. ELSEVİER BV, 2017, 1-10,

Yazar Sayısı: 10, Atıf Sayısı: 8
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)