Doç.Dr. Hacı İsmail ARSLANTAŞ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Siirt Ünv. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Kezer Yerleşkesi/ Siirt
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2018-05-31 14:34:07
DÜZENLEME
:
2018-06-01 17:07:43
PUAN
:
6000
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM YÖNETİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM YÖNETİMİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2007
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1998-09-24 - 2007-02-15
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2007-02-20 - 2008-02-15
YARDIMCI DOÇENT KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2008-05-31 - 2013-06-17
YARDIMCI DOÇENT SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2013-06-18 - 2015-03-18
DOÇENT SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015-03-18 - 2018-05-31
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
SENATO ÜYESİ SENATO ÜYESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015-09-15 - 2018-05-31
BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÖLÜM BAŞKANI SİİRT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 2015-03-22 - 2018-05-31
YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU 2013-09-15 - 2018-05-31
YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ BESYO 2013-06-18 - 2015-02-15
MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI SİİRT ÜNİVERSİTESİ BESYO 2013-06-16 - 2015-04-16
YÖNETİM KURULU ÜYE KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU 2008-05-05 - 2012-09-13
BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÖLÜM BAŞKANI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ M.R.EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2008-03-15 - 2012-09-13
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2015
3. Aslan, Ü.; ARSLANTAŞ, H. Anadili Türkçe olmayan öğrencilere ilkokuma-yazma öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG , 2015, 2015, 2704-2716. 200 + 0
http:// ijlet@live.de

2013
2. ARSLANTAŞ, H.; Özkan, M. Eğitim müfettişlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2013, 8, 179-192. 200 + 0
http://www.issnwsa.com

2011
1. ARSLANTAŞ, H. Yeni ilköğretim ders programları ile ilgili ilköğretim müfettişlerinin yardım ve rehberliğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2011, 6, 215-223. 200 + 0
http://www.academicjournals.org/ERR

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2400
2017
14. Tösten, R.; ARSLANTAŞ, H. Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Tükenmişliğe Etkisi . YYÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2017, 14, 726-744. 200 + 0
2013
13. ARSLANTAŞ, H.; Yıldız, M. Öğretmenlik uygulaması dersinin, uygulama öğretim elemanları ve uygulama öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 11, 58-84. 200 + 0
12. Cinoğlu, M.; ARSLANTAŞ, H. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programının (YSÖP) Değerlendirilmesi . UŞAK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 6, 29-41. 200 + 0
11. Özkan, M.; ARSLANTAŞ, H. ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI . TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 15, 311-330. 200 + 0
10. ARSLANTAŞ, H.; Şimşek, N. İlköğretim ıı. kademe 2005 türkçe programının uygulanabilirliğinin ilköğretim müfettişlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Z.G.EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 20, 21-24. 200 + 0
2012
9. Cinoğlu, M.; ARSLANTAŞ, H. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ VELİLERDEN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . M.KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 9, 375-393. 200 + 0
8. ARSLANTAŞ, H.; Cinoğlu, M. Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi . İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 13, 67-90. 200 + 0
7. ARSLANTAŞ, H.; Özkan, M. Okul müdürlerinin çatışma çözmede yapıcı – yıkıcı olmaları ile öğretim liderliği arasındaki ilişki. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 34, 231-240. 200 + 0
6. ARSLANTAŞ, H.; Özkan, M. Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin bazı demografik değişkenleri açısından değerlendirilmesi. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 11, 395-407. 200 + 0
5. ARSLANTAŞ, H.; Özkan, M. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin çatışma yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2012, 20, 555-570. 200 + 0
2011
4. ARSLANTAŞ, H. Öğretim Elemanlarının Öğretim Stratejileri-Yöntem Ve Teknikleri, İletişim Ve Ölçme Değerlendirme Yeterliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri. M.KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2011, 8, 487-506. 200 + 0
2010
3. ARSLANTAŞ, H.; Cinoğlu, M. İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması . İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 81-92. 200 + 0
http://efdergi.inonu.edu.tr/

2009
2. Kaya, A. İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine karşı tutumlarının değerlendirilmesi. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2009, 8, 376-387. 0 + 0
2005
1. MURAT, M. Öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının empatik tutumlarına ilişkin algıları ile ders başarıları arasındaki ilişki. GAZİ EĞİTİM DERGİSİ, 2005, 26, 263-278. 0 + 0
Ulusal - Diğer 200
2011
3. ARSLANTAŞ, H. Öğretmenlerin sınıf içi öğretim etkinliklerinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2011, 17, 57-68. 100 + 0
2009
2. Cinoğlu, M. İlköğretim okullarında araç-gereç kullanımı. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2009, 13, 95-103. 0 + 0
2007
1. ARSLANTAŞ, H. Süreç odaklı mesleki yardım ve rehberlik. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2007, 5, 157-163. 100 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 600

6. İNCE, A.; ARSLANTAŞ, H., Aday Öğretmenlik Sürecinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirmesi: Siirt İli Örneği. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2017-10-19, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, 2017. 100

5. ARSLANTAŞ, H., LİSE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ MOTİVASYON ALGILARININ İNCELENMESİ . Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2017-10-19, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, 2017. 100

4. TAN, S.; ARSLANTAŞ, H., ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL SAĞLIK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Suriye . ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU EYFOR 8, 2017-10-19, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, 2017. 100

3. ASLAN, İ.; ARSLANTAŞ, H., A SEARCH ABOUT THE PERCPTION OF THE TEACHER’S POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND THEIR ORGANIZATIONAL COMMITMENT . International Conference on Research in Education and Science , 2017-05-18, 2017-05-21, KUŞADASI, Türkiye, 2017. 100

2. UZUN, H.; ARSLANTAŞ, H., The Problems Wich the Management of Independent Nursery Schools Meet in Terms of School Management Processes. 3rd İnternational Congress on Early Childhood Education konferance, 2012-09-12, 2012-09-15, ADANAN, Türkiye, 2012. 100

1. ARSLANTAŞ, H., Evaluation of the Preschool Education: A case study . FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS OF QUALİTATİV INGUİRYE, 2008-05-14, 2018-05-15, Urbana, Amerika Birleşik Devletleri, 2008. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ARSLANTAŞ, H., Yeni ilköğretim programı konusunda ilköğretim müfettişlerinin öğretmenlere yaptıkları rehberlik ve mesleki yardımın öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ulusal Malatya Sepozyumları-I Bilgi çağında eğitim ve Malatya, 2010-04-15, 2010-04-15, Malatya, Türkiye, 2010. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. ÖZKAN, M.; ARSLANTAŞ, H., Etkili Okulda Yönetici ve Öğretmen Özellikleri Üzerine Bir Ölçekleme Çalışması. 7.Eğitim Yönetimi Kongresi, 2012-05-24, 2012-05-26, Malatya, Türkiye, 2012. 50

1. ARSLANTAŞ, H.; ÖZKAN, M., Okul müdürlerinin çatışma çözmede yapıcı ve yıkıcı olmaları öğretim liderliğinin yordayıcısı mıdır?. 7.Eğitim Yönetimi Kongresi, 2012-05-24, 2012-05-26, Malatya, Türkiye, 2012. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1400

7. İdil DAYANAN UĞUR, Öğretmen algılarına göre yöneticilerin güç kaynakları ile çatışma yönetimi stilleri arasındaki ilişki, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, Devam ediyor. 200

6. Suriye TAN, Öğretmen algılarına göre örgütsel sağlık ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, Devam ediyor. 200

5. İsmail ASLAN, Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Nejat YILMAZ, İlkokullarda görevli öğretmenlerin maruz kaldıkları psikolojik taciz uygulamaları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zirve Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Reşat ÇETİNOĞLU, iLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VELİLERİNİN E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Şehmus ASLAN, Anadolu liselerinde etkili okul kavramının yönetici ve öğretmen algılarına göre değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zirve Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Mehmet Ali YILDIZ, Türkçe öğretmenliği lisans programında yer alan öğretmenlik uygulaması dersinin değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEYD 515 Örgütlerde Çatışma Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD 540 Örgütlerde Çatışma Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD 539 Öğretimin Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar MBD006 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD006 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD433 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EYD 623 Yönetim Felsefesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Doktora ) 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TEYD 509 Eğitim Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD 540 Örgütlerde Çatışma Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz MBD006 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD006 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD006 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl