Prof.Dr. Hacı İsmail ARSLANTAŞ

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Siirt Ünv. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Kezer Yerleşkesi/ Siirt
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2018-05-31 14:34:07
DÜZENLEME
:
2020-12-01 13:54:02
PUAN
:
15450
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi, ÜDS, 71.25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM YÖNETİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM YÖNETİMİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2007
Doktora Tezi

1. İlköğretim müfettişlerinin mesleki yardım ve rehberlik rollerinin öğretmen algılarına göre değerlendirilmesi(bir model önerisi) Danışman: Dr. Tokay GEDİKOĞLU, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ek Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye, 2007.

Theses_003.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Ortaöğretim Okullarında İletişim (Diyarbakır Örneği) Danışman: Dr. Hasan ŞENTÜRK, Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ek Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye, 2002.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1998-09-24 - 2007-02-15
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2007-02-20 - 2008-02-15
YARDIMCI DOÇENT KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2008-05-31 - 2013-06-17
YARDIMCI DOÇENT SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2013-06-18 - 2015-03-18
DOÇENT SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015-03-18 - 2018-05-31
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-02-26 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
SENATO ÜYESİ SENATO ÜYESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015-09-15 - 2018-05-31
BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÖLÜM BAŞKANI SİİRT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 2015-03-22 - 2018-05-31
YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU 2013-09-15 - 2018-05-31
YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ BESYO 2013-06-18 - 2015-02-15
MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI SİİRT ÜNİVERSİTESİ BESYO 2013-06-16 - 2015-04-16
YÖNETİM KURULU ÜYE KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU 2008-05-05 - 2012-09-13
BÖLÜM BAŞKANLIĞI BÖLÜM BAŞKANI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ M.R.EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2008-03-15 - 2012-09-13
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
1. TÖSTEN, R.; ARSLANTAŞ, H.; Şahin, G. The Effect of The Positive Psychological Capital of The Teachers on The Work Engagement. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 27, 1073-1078. 0 + 0
10.24106/kefdergi.2575

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2022
1. KANADLI, S.; ARSLANTAŞ, H.; İNANDI, Y. Predicting the life satisfaction of education workers in Turkey: a meta‑analytic structural equation modeling. ASİA PACİFC EDUCATİON REVİEW, 2022, , -. 1000 + 0
10.1007/s12564-022-09766-5

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
2020
6. KARAKUŞ, H.; ARSLANTAŞ, H. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Denetim Görevlerini Yerine Getirme Düzeyleri Konusundaki Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. GAZİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 6, 407-431. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/gebd

2019
5. TÖSTEN, R.; ARSLANTAŞ, H. The Effect of The Positive Psychological Capital of The Teachers on The Work Engagement. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 27, 1073-1079. 200 + 0
http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

Publications_002.pdf

2018
4. ARSLANTAŞ, H.; DAYANAN, İ. ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE YÖNETİCİLERİN SAHİP OLDUKLARI ÖRGÜTSEL GÜÇ KAYNAKLARI DÜZEYİ. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 11, 46-63. 200 + 0
http://pub/susbid

Publications_003.pdf

2015
3. Aslan, Ü.; ARSLANTAŞ, H. Anadili Türkçe olmayan öğrencilere ilkokuma-yazma öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG , 2015, 2015, 2704-2716. 200 + 0
http:// ijlet@live.de

2014
2. ARSLANTAŞ, H. ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖZÜYLE ETKİLİ OKULDA YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ . THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2014, 26, 181-193. 200 + 0
http://www.jasstudies.com/

Publications_001.pdf

2013
1. ARSLANTAŞ, H.; Özkan, M. Eğitim müfettişlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2013, 8, 179-192. 200 + 0
http://www.issnwsa.com

Uluslararası - Diğer 300
2020
3. ARSLANTAŞ, H.; GÖRGÜN KARAKIŞ, H. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Denetim Görevlerini Yerine Getirme Düzeyleri Konusundaki Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. GAZİ JOURNAL OF EDUCATİON SCİENCES, 2020, 6, 407-431. 100 + 0
2015
2. aslan, ü.; ARSLANTAŞ, H.; Aslan, i. ANA DİLİ TÜRKÇE OLMAYAN ÖĞRENCİLERE İLK OKUMA- YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES, 2015, , 2704-2716. 100 + 0
2014
1. ARSLANTAŞ, H.; ÖZKAN, M. ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖZÜYLE ETKİLİ OKULDAYÖNETİCİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. JASSS, 2014, , 181-193. 100 + 0
10.9761

Uluslararası - Alan endexleri 400
2021
4. UZUN, N.; GÖZÜBOL KIVRAK, Y.; ARSLANTAŞ, H. OKUL YÖNETİCİLERİNDE NARSİSTİK KİŞİLİK EĞİLİMLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI. ULUSLARARASI İNOVATİF EĞİTİM ARAŞTIRMACISI, 2021, 1, 62-78. 100 + 0
3. AKBULUT, H.; ARSLANTAŞ, H. THE PROBLEMS FACED BY HIGH SCHOOL PRINCIPALS IN THE COVID-19 PANDEMIC. ULUSLARARASI İNOVATİF EĞİTİM ARAŞTIRMACISI, 2021, 1, 28-45. 100 + 0
2011
2. ARSLANTAŞ, H. Evaluation of elementary school inspectors’xx occupational helps and guidance to teachers about new curriculum. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS, 2011, 6, 215-223. 100 + 0
1. ARSLANTAŞ, H. Evaluation of elementary school inspectors’ occupational helps and guidance to teachers about new curriculum . EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2011, 6, 215-223. 100 + 0
http://www.academicjournals.org/ERR

Publications_007.pdf

Uluslararası - publications.sections.46 400
2013
4. ÖZKAN, M.; ARSLANTAŞ, H. ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 15, 311-330. 100 + 0
2012
3. ARSLANTAŞ, H.; ÖZKAN, M.; KÜLEKÇİ AKYAVUZ, E. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 11, 395-407. 100 + 0
2. ARSLANTAŞ, H.; ÖZKAN, M. OKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZMEDE YAPICI – YIKICI OLMALARI İLE ÖĞRETİMLİDERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, , 231-243. 100 + 0
2009
1. KAYA, A.; ARSLANTAŞ, H.; ŞİMŞEK, N. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE KARŞITUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2009, 8, 376-387. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 200
2021
2. İNANDI, Y.; TAHTALI, N.; ARSLANTAŞ, H. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CAREER BARRIERS OF FEMALE TEACHERS AND THEIR ANGER AND STRESS LEVELS . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION STUDIES, 2021, 8, 256-281. 100 + 0
10.46827/ejes.v8i5.3732

1. ARSLANTAŞ, H.; İNANDI, Y.; ATAŞ, M. The Relationship between Mobbing Towards Teachers and Psychological Resilience in Educational Institutions. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 39-49. 100 + 0
10.31014/aior.1993.04.01.172

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 3600
2020
21. ARSLANTAŞ, H.; TÖSTEN, R. Liselerde Ders Denetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 417-431. 200 + 0
10.17860/mersinefd.691129

Publications_004.pdf

20. ARSLANTAŞ, H.; TÖSTEN, R.; AVCI, Y. Liselerde Ders Denetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 417-431. 200 + 0
2018
19. ARSLANTAŞ, H.; TÖSTEN, R.; Beştaş Marakçı, D. Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 880-885. 200 + 0
10.17860/mersinefd.485161

18. ARSLANTAŞ, H.; TÖSTEN, R. Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 880-895. 200 + 0
10.17860/mersinefd.485161

Publications_005.pdf

2017
17. TÖSTEN, R.; ARSLANTAŞ, H.; ŞAHİN, G. ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYELERİNİN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 19, 726-744. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.28

16. Tösten, R.; ARSLANTAŞ, H. Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Tükenmişliğe Etkisi . YYÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2017, 14, 726-744. 200 + 0
Publications_008.pdf

2013
15. ARSLANTAŞ, H.; Şimşek, N. İlköğretim ıı. kademe 2005 türkçe programının uygulanabilirliğinin ilköğretim müfettişlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Z.G.EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 20, 21-24. 200 + 0
Publications_012.pdf

14. Cinoğlu, M.; ARSLANTAŞ, H. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programının (YSÖP) Değerlendirilmesi . UŞAK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 6, 29-41. 200 + 0
Publications_010.pdf

13. Özkan, M.; ARSLANTAŞ, H. ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI . TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 15, 311-330. 200 + 0
Publications_011.pdf

12. ARSLANTAŞ, H.; Yıldız, M. Öğretmenlik uygulaması dersinin, uygulama öğretim elemanları ve uygulama öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 11, 58-84. 200 + 0
Publications_009.pdf

2012
11. ARSLANTAŞ, H.; CİNOĞLU, M.; yıldız, M. Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi ÖğretimBecerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 13, 67-90. 200 + 0
10. ARSLANTAŞ, H.; Özkan, M. Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin bazı demografik değişkenleri açısından değerlendirilmesi. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 11, 395-407. 200 + 0
Publications_014.pdf

9. Cinoğlu, M.; ARSLANTAŞ, H. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ VELİLERDEN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . M.KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 9, 375-393. 200 + 0
Publications_015.pdf

8. ARSLANTAŞ, H.; Cinoğlu, M. Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi . İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 13, 67-90. 200 + 0
Publications_013.pdf

7. ARSLANTAŞ, H.; Özkan, M. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin çatışma yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2012, 20, 555-570. 200 + 0
Publications_017.pdf

6. ARSLANTAŞ, H.; Özkan, M. Okul müdürlerinin çatışma çözmede yapıcı – yıkıcı olmaları ile öğretim liderliği arasındaki ilişki. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 34, 231-240. 200 + 0
Publications_016.pdf

2011
5. ARSLANTAŞ, H. Öğretim Elemanlarının Öğretim Stratejileri-Yöntem Ve Teknikleri, İletişim Ve Ölçme Değerlendirme Yeterliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri. M.KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2011, 8, 487-506. 200 + 0
Publications_018.pdf

2010
4. ARSLANTAŞ, H.; Cinoğlu, M. İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması . İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 81-92. 200 + 0
http://efdergi.inonu.edu.tr/

Publications_019.pdf

2009
3. Kaya, A. İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine karşı tutumlarının değerlendirilmesi. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2009, 8, 376-387. 0 + 0
Publications_020.pdf

2005
2. MURAT, M.; ÖZGAN, H. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM ELEMANLARININ EMPATİK TUTUMLARINA İLİŞKİN ALGILARI İLE DERS BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ . MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2005, 33, 63-76. 0 + 0
Publications_006.pdf

1. MURAT, M. Öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının empatik tutumlarına ilişkin algıları ile ders başarıları arasındaki ilişki. GAZİ EĞİTİM DERGİSİ, 2005, 26, 263-278. 0 + 0
Publications_021.pdf

Ulusal - Diğer 600
2018
7. ARSLANTAŞ, H. Öğretmen Algılarına Göre Yöneticilerin Sahip Oldukları Örgütsel Güç Kaynakları Düzeyi. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, , 46-63. 100 + 0
6. ARSLANTAŞ, H. ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE YÖNETİCİLERİN SAHİP OLDUKLARI ÖRGÜTSEL GÜÇ KAYNAKLARI DÜZEYİ. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 6, 46-63. 100 + 0
2013
5. ARSLANTAŞ, H. Öğretmenlik Uygulaması Dersinin, Uygulama Öğretim Elemanları Ve Uygulama Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 11, 58-84. 100 + 0
2011
4. ARSLANTAŞ, H. Öğretmenlerin sınıf İçi Öğretim Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2011, , 17-. 100 + 0
3. ARSLANTAŞ, H. Öğretmenlerin sınıf içi öğretim etkinliklerinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2011, 17, 57-68. 100 + 0
Publications_023.pdf

2009
2. Cinoğlu, M. İlköğretim okullarında araç-gereç kullanımı. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2009, 13, 95-103. 0 + 0
Publications_022.pdf

2007
1. ARSLANTAŞ, H. Süreç odaklı mesleki yardım ve rehberlik. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2007, 5, 157-163. 100 + 0
Publications_024.pdf

Ulusal - Alan endexleri 700
2013
7. ARSLANTAŞ, H.; ŞİMŞEK, N.; KAYA, A. İLKÖĞRETİM II. KADEME 2005 TÜRKÇEPROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN İLKÖĞRETİMMÜFETTİŞLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖREDEĞERLENDİRİLMESİ. DİCLE ÜNİVERSİTESİ Z.GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, , 12-24. 100 + 0
6. CİNOĞLU, M.; ARSLANTAŞ, H.; Demir, M. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programının (YSÖP) Değerlendirilmesi. UŞAK SOSYAL BİLİMLER DEGİSİ, 2013, 6, 29-47. 100 + 0
2012
5. CİNOĞLU, M.; ARSLANTAŞ, H.; Demir, M. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ VELİLERDEN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. M.KEMAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 9, 375-393. 100 + 0
4. ARSLANTAŞ, H.; ÖZKAN, M. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerşin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetim Yaklaşımlarının İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2012, 20, 555-570. 100 + 0
2010
3. ARSLANTAŞ, H.; CİNOĞLU, M. İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 81-92. 100 + 0
2006
2. MURAT, M.; ARSLANTAŞ, H.; Özgan, H. Öğretim Elamanlarının Sınıf İçi Eğitim Öğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi. GAZİ EĞİTİM DERGİSİ, 2006, 26, 263-278. 100 + 0
2005
1. MURAT, M.; Özgan, H.; ARSLANTAŞ, H. Öğretmen Adaylarının Öğretim Elamanlarının Empatik Tutumlarına İlişkin Algıları. MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2005, 33, -. 100 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. ARSLANTAŞ, H. Eğitime Giriş, ISBN: 978-625-439-603-8, Nobel, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 245 Sayfa, Türkçe, Anakara, Türkiye, 2021. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 2500
1. Sağlam, A. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-5985-23-3, Maya akademi yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 218 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 2500
http://www.mayaakademi.net
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

1. PALA, E.; ARSLANTAŞ, H., TÜRKİYE’DE OKUL KÜLTÜRÜ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRES, 2019-05-02, 2019-05-04, Şırnak, Türkiye, 2019. 200

http://www.asosyayinlari.com/

Uluslararası - Özet - Sözlü 1100

8. Acet, S.; TÖSTEN, R., Türkiye’de Okul İklimi Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ, 2019-05-02, 2019-05-04, Şırnak, Türkiye, 2019. 0

http://www.asosyayinlari.com

7. ARSLANTAŞ, H.; TÖSTEN, R.; AVCI, Y., Liselerde Ders Denetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018-06-27, 2018-06-29, BAKÜ, Azerbaycan, . 100

6. İNCE, A.; ARSLANTAŞ, H., Aday Öğretmenlik Sürecinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirmesi: Siirt İli Örneği. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2017-10-19, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_011.pdf

5. TAN, S.; ARSLANTAŞ, H., ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL SAĞLIK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Suriye . ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU EYFOR 8, 2017-10-19, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_009.pdf

4. ARSLANTAŞ, H., LİSE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ MOTİVASYON ALGILARININ İNCELENMESİ . Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2017-10-19, 2017-10-21, ANKARA, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_010.pdf

3. ASLAN, İ.; ARSLANTAŞ, H., A SEARCH ABOUT THE PERCPTION OF THE TEACHER’S POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND THEIR ORGANIZATIONAL COMMITMENT . International Conference on Research in Education and Science , 2017-05-18, 2017-05-21, KUŞADASI, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_012.pdf

2. UZUN, H.; ARSLANTAŞ, H., The Problems Wich the Management of Independent Nursery Schools Meet in Terms of School Management Processes. 3rd İnternational Congress on Early Childhood Education konferance, 2012-09-12, 2012-09-15, ADANA, Türkiye, 2012. 100

Scientific_Meetings_013.pdf

1. ARSLANTAŞ, H., Evaluation of the Preschool Education: A case study . FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS OF QUALİTATİV INGUİRYE, 2008-05-14, 2018-05-15, Urbana, Amerika Birleşik Devletleri, 2008. 100

Scientific_Meetings_014.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. ARSLANTAŞ, H., Yeni ilköğretim programı konusunda ilköğretim müfettişlerinin öğretmenlere yaptıkları rehberlik ve mesleki yardımın öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ulusal Malatya Sepozyumları-I Bilgi çağında eğitim ve Malatya, 2010-04-15, 2010-04-15, Malatya, Türkiye, 2010. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 200

4. ARSLANTAŞ, H., İlkokullarda Görevli Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Psikolojik Taciz (Mobbing) Uygulamaları. 10.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, Gaziantep, Türkiye, 2015. 50

http://www.pegem.net

3. ARSLANTAŞ, H.; ARSLAN, İ., İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Şırnak İli Örneği). 10.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-09, Gaziantep, Türkiye, 2015. 50

http://www.pegem.net

2. ÖZKAN, M.; ARSLANTAŞ, H., Etkili Okulda Yönetici ve Öğretmen Özellikleri Üzerine Bir Ölçekleme Çalışması. 7.Eğitim Yönetimi Kongresi, 2012-05-24, 2012-05-26, Malatya, Türkiye, 2012. 50

Scientific_Meetings_008.pdf

1. ARSLANTAŞ, H.; ÖZKAN, M., Okul müdürlerinin çatışma çözmede yapıcı ve yıkıcı olmaları öğretim liderliğinin yordayıcısı mıdır?. 7.Eğitim Yönetimi Kongresi, 2012-05-24, 2012-05-26, Malatya, Türkiye, 2012. 50

Scientific_Meetings_007.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. Okul müdürlerinin denetim görevlerini yerine getirme düzeylerinin belirlenmesi, BAP, Proje No: 2018-SIUS0S-015, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1750

9. Handan GÖRGÜN KARAKIŞ, OKUL MÜDÜRLERİNİN DENETİM GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

8. İdil DAYANAN UĞUR, Öğretmen algılarına göre yöneticilerin güç kaynakları ile çatışma yönetimi stilleri arasındaki ilişki, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

7. İsmail ASLAN, Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

6. Suriye TAN, Öğretmen algılarına göre örgütsel sağlık ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

5. Şehmus ASLAN, Anadolu liselerinde etkili okul kavramının yönetici ve öğretmen algılarına göre değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zirve Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

4. Nejat YILMAZ, İlkokullarda görevli öğretmenlerin maruz kaldıkları psikolojik taciz uygulamaları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zirve Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

3. Mehmet Ali YILDIZ, Türkçe öğretmenliği lisans programında yer alan öğretmenlik uygulaması dersinin değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Yunus Emre AVCI, Sınıf öğretmenlerinin kendi görüşlerine göre özel alan yeterliklerine sahip olma düzeyleri: Kilis ili örneği, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 2012, Tamamlandı. 150

1. Reşat ÇETİNOĞLU, iLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VELİLERİNİN E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 200
http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EYD 540 Örgütlerde Çatışma Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD 545 Yönetim Psikolojisi ve İnsan İ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz TEYD 514 Öğretimin Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD002 Eğitim Felsefesi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar TEYD 515 Örgütlerde Çatışma Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD 540 Örgütlerde Çatışma Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD 539 Öğretimin Denetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar MBD006 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Bahar MBD006 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD433 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEYD 509 Eğitim Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD 540 Örgütlerde Çatışma Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD 623 Yönetim Felsefesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Doktora ) 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD006 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD006 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD006 Türk Eğitim Tarihi Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Kanadlı, S.; Arslantaş, H.; Inandı, Y. Predicting the life satisfaction of education workers in Turkey: a meta‑analytic structural equation modeling. ASİA PACİFC EDUCATİON REVİEW, 2022, , -.
10.1007/s12564-022-09766-5
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Kanadlı, S.; Arslantaş, H.; Inandı, Y. Predicting the life satisfaction of education workers in Turkey: a meta‑analytic structural equation modeling. ASİA PACİFC EDUCATİON REVİEW, 2022, , -,
10.1007/s12564-022-09766-5

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Kaya, A.; Arslantaş, H.; şimşek, N. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE KARŞITUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2009, 8, 376-387,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Arslantaş, H.; Tösten, R.; Beştaş marakçı, D. Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 880-885,
10.17860/mersinefd.485161

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Arslantaş, H.; Inandı, Y.; Ataş, M. The Relationship between Mobbing Towards Teachers and Psychological Resilience in Educational Institutions. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 39-49,
10.31014/aior.1993.04.01.172

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Arslantaş, H.; özkan, M. ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖZÜYLE ETKİLİ OKULDAYÖNETİCİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. JASSS, 2014, , 181-193,
10.9761

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Arslantaş, H.; özkan, M.; Külekçi akyavuz, E. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 11, 395-407,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Tösten, R.; Arslantaş, H.; şahin, G. The Effect of The Positive Psychological Capital of The Teachers on The Work Engagement. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 27, 1073-1078,
10.24106/kefdergi.2575

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Inandı, Y.; Tahtalı, N.; Arslantaş, H. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CAREER BARRIERS OF FEMALE TEACHERS AND THEIR ANGER AND STRESS LEVELS . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION STUDIES, 2021, 8, 256-281,
10.46827/ejes.v8i5.3732

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Arslantaş, H.; özkan, M. OKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZMEDE YAPICI – YIKICI OLMALARI İLE ÖĞRETİMLİDERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, , 231-243,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Arslantaş, H.; Tösten, R.; Avcı, Y. Liselerde Ders Denetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 417-431,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Arslantaş, H.; özkan, M. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerşin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetim Yaklaşımlarının İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2012, 20, 555-570,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
özkan, M.; Arslantaş, H. ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 15, 311-330,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tösten, R.; Arslantaş, H.; şahin, G. ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYELERİNİN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 19, 726-744,
http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.28

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Arslantaş, H.; Tösten, R.; Beştaş marakçı, D. Lise Öğretmenlerinde Mesleki Motivasyon Unsurları: Karma Yöntemli Bir Çalışma. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 880-885,
10.17860/mersinefd.485161

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Arslantaş, H.; Cinoğlu, M. İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 81-92,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Arslantaş, H.; Inandı, Y.; Ataş, M. The Relationship between Mobbing Towards Teachers and Psychological Resilience in Educational Institutions. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 39-49,
10.31014/aior.1993.04.01.172

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Arslantaş, H.; özkan, M. OKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZMEDE YAPICI – YIKICI OLMALARI İLE ÖĞRETİMLİDERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, , 231-243,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Arslantaş, H.; özkan, M. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerşin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetim Yaklaşımlarının İncelenmesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2012, 20, 555-570,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 4
özkan, M.; Arslantaş, H. ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 15, 311-330,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Arslantaş, H. ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE YÖNETİCİLERİN SAHİP OLDUKLARI ÖRGÜTSEL GÜÇ KAYNAKLARI DÜZEYİ. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 6, 46-63,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Arslantaş, H.; şimşek, N.; Kaya, A. İLKÖĞRETİM II. KADEME 2005 TÜRKÇEPROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİNİN İLKÖĞRETİMMÜFETTİŞLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖREDEĞERLENDİRİLMESİ. DİCLE ÜNİVERSİTESİ Z.GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, , 12-24,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Arslantaş, H.; Cinoğlu, M. İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 11, 81-92,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Cinoğlu, M.; Arslantaş, H.; Demir, M. Yetiştirici Sınıf Öğretim Programının (YSÖP) Değerlendirilmesi. UŞAK SOSYAL BİLİMLER DEGİSİ, 2013, 6, 29-47,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Kaya, A.; Arslantaş, H.; şimşek, N. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE KARŞITUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2009, 8, 376-387,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Arslantaş, H.; özkan, M. OKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZMEDE YAPICI – YIKICI OLMALARI İLE ÖĞRETİMLİDERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, , 231-243,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl