Dr. Öğr. Üyesi Harun Gür

Birim
:
Tıp Fakültesi / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastaliklari Ad. Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
harungur@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2020-08-04 20:58:03
DÜZENLEME
:
2021-08-01 16:21:58
PUAN
:
9341
YABANCI DİL
:
İngilizce, b, YÖKDİL, 80
İngilizce, c, YDS, 71.25


Tıpta Uzmanlık Tezi

1. SIÇANLARDA TRAVMAYA BAĞLI İÇ KULAK HASARININ ÖNLENMESİNDE LOKAL İNSÜLİN LİKE GROWTH FAKTÖR-I UYGULAMASININ İŞİTSEL VE HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİ Danışman: Dr. Levent Olgun, Diğer, Diğer, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
1. GÜR, H.; BOZDOĞAN ARPACI, R.; İSMİ, O.; DAĞ, A.; vayısoğlu, y.; GÖRÜR, K. Papillary Thyroid Carcinoma Spreading into Branchial Cleft Cyst. TURKİSH ARCHİVES OF OTORHİNOLARYNGOLOGY, 2019, 57, 95-98. 0 + 0
10.5152/tao.2019.4151

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7050
2020
10. Gür, H.; Çayan, S.; Akbay, E.; Dölek, E.; Özcan, C.; Görür, K. The effect of partial and total laryngectomy on couples’ sexual functions in men with larynx cancer. SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2020, 277, 3397-3402. 850 + 3
http://dx.doi.org/10.1007/s00405-020-06167-5

Publications_004.pdf

9. GÜR, H.; İSMİ, O.; GÖRÜR, K.; GÜVEN, O.; VAYISOĞLU, Y.; ÖZCAN, C. Endoscope Assisted Subcochlear Approach for Symptomatic Petrous Apex Effusion. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2020, , -. 0 + 0
8. Ismi, O.; Gorur, K.; Gur, H.; Ozcan, C.; Vayisoglu, Y. Double-Layered (Cartilage Island + Extra Perichondrium) Graft for Type 1 Tympanoplasty. SAGE PUBLİCATİONS, 2020, 163, 806-813. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0194599820931400

7. GÜR, H.; ÇAYAN, S.; AKBAY, E.; KETTAŞ DÖLEK, E.; ÖZCAN, C.; GÖRÜR, K. The effect of partial and total laryngectomy on couples’ sexual functions in men with larynx cancer. EUROPEAN ARCHİVES OF OTO-RHİNO-LARYNGOLOGY, 2020, 277, 3397-3402. 850 + 0
10.1007/s00405-020-06167-5

6. İSMİ, O.; GÖRÜR, K.; GÜR, H.; ÖZCAN, C.; VAYISOĞLU, Y. Double-Layered (Cartilage Island Extra Perichondrium) Graft for Type 1 Tympanoplasty. OTOLARYNGOLOGY–HEAD AND NECK SURGERY, 2020, 163, 806-813. 700 + 0
5. Gür, H.; Ismi, O.; Görür, K.; Güven, O.; Vayisoğlu, Y.; Özcan, C. Endoscope Assisted Subcochlear Approach for Symptomatic Petrous Apex Effusion. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2020, Publish Ahead of Print, 0-0. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/SCS.0000000000007204

Publications_005.pdf

2019
4. DÜZENLİ, U.; ÇATLI, T.; GÜR, H.; CEYLAN, M.; OLGUN, L. Sixteen years of experience with otosclerosis revision surgery: report of 105 cases. B-ENT, 2019, 15, 19-24. 700 + 0
3. Düzenli, U.; Çatlı, T.; Gür, H.; Ceylan, M.; Olgun, L. Sixteen years of experience with otosclerosis revision surgery: report of 105 cases. B-ENT, 2019, 15, 19-24. 700 + 0
Publications_003.pdf

2017
2. Gur, H.; Alimoglu, Y.; Duzenli, U.; Korkmaz, S.; Inan, S.; Olgun, L. The effect of local application of insulin-like growth factor for prevention of inner-ear damage caused by electrode trauma. CAMBRİDGE UNİVERSİTY PRESS (CUP), 2017, 131, 245-252. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1017/S0022215117000135

Publications_002.pdf

1. GÜR, H.; alimoglu, y.; DÜZENLİ, U.; korkmaz, s.; İNAN, V.; olgun, l. The effect of local application of insulin-like growth factor for prevention of inner-ear damage caused by electrode trauma. THE JOURNAL OF LARYNGOLOGY OTOLOGY, 2017, 131, 245-252. 850 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 680
2020
4. Vayisoglu, S.; Gur, H. Complementary and Alternative Medicine Use among Patients with Chronic Tinnitus. CLİNMED INTERNATİONAL LİBRARY, 2020, 6, 0-0. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.23937/2469-5823/1510146

Publications_008.pdf

2019
3. Gur, H.; Bozdogan Arpaci, R.; Ismi, O.; Dag, A.; Vayisoglu, Y.; Gorur, K. Papillary Thyroid Carcinoma Spreading into Branchial Cleft Cyst. AVES PUBLİSHİNG CO., 2019, 57, 95-98. 170 + 5
http://dx.doi.org/10.5152/tao.2019.4151

Publications_007.pdf

2015
2. Dalgic, A.; Gur, H.; Kandogan, T. A Rare Case: Suprahyoid Ectopic Thyroid Tissue. KARE PUBLİSHİNG, 2015, 36, 174-176. 200 + 4
http://dx.doi.org/10.5152/etd.2014.5263

Publications_006.pdf

2014
1. Çatli, T.; Olgun, Y.; Çelik, Ç.; Gur, H.; Bayrak, F.; Olgun, L. Swelling around the implant body: A late complication of cochlear implantation. How to deal?. INFORMA UK LİMİTED, 2014, 16, 47-50. 110 + 18
http://dx.doi.org/10.1179/1754762814Y.0000000084

Uluslararası - Diğer 100
2020
2. KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; GÜR, H. Complementary and Alternative Medicine Use among Patients with Chronic Tinnitus. INTERNATİONAL ARCHİVES OF NURSİNG AND HEALTH CARE, 2020, 6, 146-. 100 + 0
10.23937/2469-5823/1510146

2015
1. Dalgic, A.; GÜR, H.; Kandogan, T. A Rare Case: Suprahyoid Ectopic Thyroid Tissue. ERCİYES TIP DERGİSİ/ERCİYES MEDİCAL JOURNAL, 2015, 36, 174-176. 0 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 55
1. Çatli, T.; OLGUN, Y.; Çelik, Ç.; GÜR, H.; Bayrak, F.; Olgun, L. Swelling around the implant body: A late complication of cochlear implantation. How to deal?. COCHLEAR IMPLANTS INTERNATİONAL, 2015, 16, 47-50. 55 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 875
2021
11. ÇATLI, T.; KERCI, G.; DEMİR, E.; TOKAT, T.; GÜR, H. EFFECTS OF NASAL PACKING ON THE QUALITATIVE ANDQUANTITATIVE PROPERTIES OF TEAR FLUID AFTER SEPTOPLASTY. KBB-FORUM, 2021, 13, 71-75. 100 + 0
2020
10. GÜVEN, O.; GÜR, H.; BOZDOĞAN ARPACI, R.; TİFTİK, E.; İSMİ, O. RELAPSING CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA IN THE PARANASAL SINUSES MIMICKING CHRONIC RHINOSINUSITIS: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE. ENTCASE, 2020, , -. 0 + 0
9. Görür , K.; Gür , H. Vestibüler Patolojilerde De􏰁erlendirme Algoritması. TÜRKİYE KLİNİKLER, 2020, 1, 40-46. 200 + 0
Publications_011.pdf

8. Güven, O.; Gür, H.; Bozdoğan Arpacı, R.; Tiftik, E.; İsmi, O. RELAPSING CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA IN THE PARANASAL SINUSES MIMICKING CHRONIC RHINOSINUSITIS: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE. ENTCASE, 2020, 3, 1-5. 80 + 0
Publications_014.pdf

2019
7. GÜR, H.; ERDOĞAN, O.; BOZDOĞAN ARPACI, R.; İSMİ, O.; VAYISOĞLU, Y. Giant angiosarcoma of the tongue causing spontaneous bleeding and upper airway obstruction. ENTCASE, 2019, 5, 55-62. 0 + 0
6. Gür, H.; Erdoğan, O.; Bozdoğan Arpacı, R.; İsmi, O.; Vayısoğlu, Y. GIANT ANGIOSARCOMA OF THE TONGUE CAUSING SPONTANEOUS BLEEDING AND UPPER AIRWAY OBSTRUCTION. ENTCASE, 2019, 5, 55-62. 90 + 0
Publications_013.pdf

2015
5. Çatlı, T.; Çelik, Ç.; DEMİR, E.; GÜR, H.; Tokat, T.; Olgun, L. Investigation of myringosclerosis development in different grafting materials after myringo-/tympanoplasty. THE TURKİSH JOURNAL OF EAR NOSE AND THROAT, 2015, 25, 65-69. 110 + 0
4. Çatlı, T.; Çelik, Ç.; Demir, E.; Gür, H.; Tokat, T.; Olgun, L. Investigation of myringosclerosis development in different grafting materials after myringo-/tympanoplasty. KULAK BURUN BOGAZ IHTİS DERG, 2015, 25, 65-69. 110 + 0
Publications_010.pdf

2014
3. Çatlı, T.; Gür, H.; Demir, E.; Olgun, L. Keskin cisimle penetran boyun yaralanması. KULAK BURUN BOĞAZ UYGULAMALARI, 2014, 2, 126-128. 85 + 0
Publications_012.pdf

2. ÇATLI, T.; KERCI, G.; DEMIR, E.; TOKAT, T.; GÜR, H. EFFECTS OF NASAL PACKING ON THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PROPERTIES OF TEAR FLUID AFTER SEPTOPLASTY. KBB-FORUM, 2014, 13, 71-75. 100 + 0
Publications_009.pdf

1. Catli, T.; GÜR, H.; DEMİR, E.; Olgun, L. Penetrating neck trauma with a sharp object. PRAXİS OF OTORHİNOLARYNGOLOGY, 2014, 2, 126-128. 0 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 90

1. GÜR, H.; ATAOL, M.; ÖZCAN, C.; İSMİ, O.; ÖZCAN KÜÇÜK, A., ORAL SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOMANIN PİEZOCERRAHİ İLE TEDAVİSİ. Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, 2020-03-04, 2020-03-06, Eskişehir, Türkiye, 2020. 90

Scientific_Meetings_013.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 105

3. Gür, H.; İsmi, O.; Vayısoğlu, Y.; Sayar, H.; Görür, K.; Özcan, C., PAROTİS KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ. 18. Video Konferanslar Sanal Toplantısı , 2021-03-25, 2021-03-28, Adana, Türkiye, 2021. 42

Scientific_Meetings_016.pdf

2. Gür, H.; Görür, K.; İsmi, O.; Özcan, C.; Vayısoğlu, Y.; Bal, K.; Çiftler, H., Ciddi fasiyal sinir disfonksiyonundan sonra geç dönem transmastoid fasiyal sinir dekompresyon sonuçları. 41. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahiisi kongresi, 2019-11-13, 2019-11-17, Antalya, Türkiye, 2019. 40

Scientific_Meetings_012.pdf

1. Erdoğan, O.; Özcan, C.; İsmi, O.; Vayısoğlu, Y.; Gür, H.; Görür, K., Siyalendoskopinin tanı ve tedavideki yerinin değerlendirilmesi. 41. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, 2019-11-13, 2019-11-17, Antalya, Türkiye, 2019. 22

Scientific_Meetings_011.pdf

Ulusal - Özet - Poster 251

12. Baycık, B.; Aslan, C.; Gür, H.; Görür, K., FRONTAL SİNÜSTE MUKOSELE YOL AÇAN WEGENER GRANÜLAMATOZİSİ. 18. Video Konferanslar Sanal Toplantısı, 2021-03-25, 2021-03-28, Adana, Türkiye, 2021. 18

Scientific_Meetings_015.pdf

11. Aslan, C.; Güven, O.; Gür, H.; İsmi, O.; Görür, K., BİLATERAL FASİYAL PARALİZİNİN NADİR BİR NEDENİ: HEERFORDT SENDROMU. 18. Video Konferanslar Sanal Toplantısı, 2021-03-25, 2021-03-28, Adana, Türkiye, 2021. 17

Scientific_Meetings_014.pdf

10. Baycık, B.; Gür, H.; İsmi, O.; Vayısoğlu, Y.; Özcan, C.; Görür, K., Tonsillofarenjit sonrası gelişen Grisel sendromu. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi sanal kongresi, 2020-11-26, 2020-11-28, Sanal, Türkiye, 2020. 18

Scientific_Meetings_008.pdf

9. Çiftler, H.; Gür, H.; İsmi, O.; Vayısoğlu, Y.; Özcan, C., Maksiller sinüse yerleşen Oestrus Ovis. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi sanal kongresi, 2020-11-26, 2020-11-28, Sanal, Türkiye, 2020. 20

Scientific_Meetings_009.pdf

8. Güven, O.; Gür, H.; İsmi, O.; Vayısoğlu, Y.; Görür, K.; Özcan, C., Rekürren parotit atakları ile seyreden Kussmaul hastalığı. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi sanal kongresi, 2020-11-26, 2020-11-28, Sanal, Türkiye, 2020. 18

Scientific_Meetings_010.pdf

7. Çiftler, H.; Gür, H.; İsmi, O.; Vayısoğlu, Y.; Özcan, C., Travmatik dış kulak yolu stenozu ve split-thickness cilt grefti ile rekonstrüksiyon. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi sanal kongresi, 2020-11-26, 2020-11-28, Sanal , Türkiye, 2020. 20

Scientific_Meetings_007.pdf

6. Gür, H.; Görür, K.; İsmi, O.; Güven, O., Petröz apeks efüzyonu ve subkoklear yaklaşım. 41. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, 2019-11-13, 2019-11-17, Antalya, Türkiye, 2019. 23

Scientific_Meetings_006.pdf

5. Gür, H.; Güven, O.; İsmi, O.; Özcan, C., Antrokoanal polliple birlikte görülen maksiller sinüs yerleşimli ektopik diş. 41. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, 2019-11-13, 2019-11-17, Antalya, Türkiye, 2019. 23

Scientific_Meetings_005.pdf

4. Güven, O.; Gür, H.; İsmi, O.; Görür, K., Sfenoid sinüs ve vomerde yerleşim gösteren fibröz displazi. 41. Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, 2019-11-13, 2019-11-17, Antalya, Türkiye, 2019. 21

Scientific_Meetings_004.pdf

3. Gür, H.; Bal, K.; İsmi, O.; Özcan, C., Parotis bezinde sinovyal sarkom. 3. Ulusal baş boyun cerrahisi kongresi, 2019-04-04, 2019-04-07, Antalya, Türkiye, 2019. 23

Scientific_Meetings_003.pdf

2. Gür, H.; Bozdoğan Arpacı, R.; İsmi, O.; Vayısoğlu, Y., Larinksin primer skuamöz hücreli karsinomu ve büyük hücreli nöroendoksrin karsinomu birlikteliği. 3. Ulusal baş boyun cerrahisi kongresi, 2019-04-04, 2019-04-07, AntalyA, Türkiye, 2019. 23

Scientific_Meetings_002.pdf

1. Berdiyeva, A.; Gür, H.; İsmi, O.; Görür, K., Otoimmün iç kulak hastalığı ve seronegatif romatoid artritli hasta. 7. Ulusal otoloji nörootoloji kongresi, 2019-04-04, 2019-04-07, Antalya, Türkiye, 2019. 21

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. NAZAL POLİPOZİS TEDAVİSİNDE MİKRODEBRİDER UYGULAMASI: ENDOSKOPİK TRANSNAZAL YÖNTEM, BAP, Proje No: 2020-1-AP5-4095, 200000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. BMC ENDOCRINE DISORDERS , [ 2020 : 1 ] . 5
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
ısmi, O.; Gorur, K.; Gur, H.; Ozcan, C.; Vayisoglu, Y. Double-Layered (Cartilage Island + Extra Perichondrium) Graft for Type 1 Tympanoplasty. SAGE PUBLİCATİONS, 2020, 163, 806-813.
http://dx.doi.org/10.1177/0194599820931400
Gür, H.; çayan, S.; Akbay, E.; Dölek, E.; özcan, C.; Görür, K. The effect of partial and total laryngectomy on couples’ sexual functions in men with larynx cancer. SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2020, 277, 3397-3402.
http://dx.doi.org/10.1007/s00405-020-06167-5
Gür, H.; ısmi, O.; Görür, K.; Güven, O.; Vayisoğlu, Y.; özcan, C. Endoscope Assisted Subcochlear Approach for Symptomatic Petrous Apex Effusion. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2020, Publish Ahead of Print, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1097/SCS.0000000000007204
Gür, H.; çayan, S.; Akbay, E.; Kettaş dölek, E.; özcan, C.; Görür, K. The effect of partial and total laryngectomy on couples’ sexual functions in men with larynx cancer. EUROPEAN ARCHİVES OF OTO-RHİNO-LARYNGOLOGY, 2020, 277, 3397-3402.
10.1007/s00405-020-06167-5
Ismi, O.; Görür, K.; Gür, H.; özcan, C.; Vayısoğlu, Y. Double-Layered (Cartilage Island Extra Perichondrium) Graft for Type 1 Tympanoplasty. OTOLARYNGOLOGY–HEAD AND NECK SURGERY, 2020, 163, 806-813.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Detay
Gür, H.; Ismi, O.; Görür, K.; Güven, O.; Vayısoğlu, Y.; özcan, C. Endoscope Assisted Subcochlear Approach for Symptomatic Petrous Apex Effusion. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2020, , -.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Vayisoglu, S.; Gur, H. Complementary and Alternative Medicine Use among Patients with Chronic Tinnitus. CLİNMED INTERNATİONAL LİBRARY, 2020, 6, 0-0.
http://dx.doi.org/10.23937/2469-5823/1510146
Köksoy vayısoğlu, S.; Gür, H. Complementary and Alternative Medicine Use among Patients with Chronic Tinnitus. INTERNATİONAL ARCHİVES OF NURSİNG AND HEALTH CARE, 2020, 6, 146-.
10.23937/2469-5823/1510146
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
çatli, T.; Olgun, Y.; çelik, .; Gur, H.; Bayrak, F.; Olgun, L. Swelling around the implant body: A late complication of cochlear implantation. How to deal?. INFORMA UK LİMİTED, 2014, 16, 47-50,

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Gur, H.; Bozdogan arpaci, R.; ısmi, O.; Dag, A.; Vayisoglu, Y.; Gorur, K. Papillary Thyroid Carcinoma Spreading into Branchial Cleft Cyst. AVES PUBLİSHİNG CO., 2019, 57, 95-98,

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gür, H.; çayan, S.; Akbay, E.; Dölek, E.; özcan, C.; Görür, K. The effect of partial and total laryngectomy on couples’ sexual functions in men with larynx cancer. SPRİNGER SCİENCE AND BUSİNESS MEDİA LLC, 2020, 277, 3397-3402,

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
çatlı, T.; çelik, .; Demir, E.; gür, H.; Tokat, T.; olgun, L. Investigation of myringosclerosis development in different grafting materials after myringo-/tympanoplasty. KULAK BURUN BOGAZ IHTİS DERG, 2015, 25, 65-69,
Publications_010.pdf
Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl