Dr.Öğr.Gör HATİCE MUHSİNE ATMACA

Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Termodinamik Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17472
E-MAIL
:
hatmaca@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-11-18 09:20:50
DÜZENLEME
:
2019-02-12 14:24:55
PUAN
:
10695
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, ÜDS, 86.25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1989
YÜKSEK LİSANS MAKİNE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1992
DOKTORA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
Doktora Tezi

1. Panel Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası İle Birlikte Kullanımı Danışman: Dr. M. Özcan ÜLTANIR, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2000.

Yüksek Lisans Tezi

1. Yalıtım Malzemelerinin Isı İletim Katsayılarının Ölçülmesi Danışman: Dr. Tuncay YILMAZ , Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana , Türkiye, .

Uluslararası - Alan endexleri 100
2018
1. ÇAKAN, A.; ATMACA, H.; UĞURLU, M. Analysis and Joining of Al–Cu Plates Using Friction-Stir WeldingTechnique. EUROPEAN MECHANİCAL SCİENCE, 2018, 2, 1-8. 100 + 0
10.26701/ems.358729

Ulusal - Diğer 600
2007
6. Atmaca, H. Güneş Enerjisinin Diğer Enerjilerle Karşılaştırılması. MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ BÜLTENİ, 2007, 6, 8-13. 100 + 0
5. ATMACA, H.; SEVİM, İ. Bor’un Otomobil Yakıtı Olarak Kullanılması. MÜHENDİS VE MAKİNA , 2007, 48, 27-31. 100 + 0
https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/gonderi_dosya_ekleri/7f4d79e36d68c30_ek_0.pdf

Publications_001.pdf

2006
4. Atmaca, H.; Demirpolat, E. Vakum Borulu Parabolik Oluk Tip Güneş Toplayıcılarının Sıcak Su Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. MAKİNE İHTİSAS, 2006, 1, 38-44. 100 + 0
3. Atmaca, H.; Özdemir, G. Mersin İli İçin Bir Havalı Güneş Toplayıcı. MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI MERSİN ŞUBESİ BÜLTENİ, 2006, 5, 21-23. 100 + 0
1999
2. Ültanır, M.; ATMACA, H. Rasyonel Enerji Kullanımı Açısından Panel Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Önemi. ENERJİ, 1999, 4, 45-47. 100 + 0
1992
1. Yılmaz, T.; ATMACA, H. Yalıtım Malzemelerinin Isı İletim Katsayılarının Ölçülmesi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİM. FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1992, 7, 111-122. 100 + 0
Ulusal - Alan endexleri 100
2005
1. ÖZDEMİR, G.; ATMACA, H. İklimlendirme ve Soğutma Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı. TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ, 2005, , 46-53. 100 + 0
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 595

6. ATMACA, H.; KAYACI, A.; DÜNDAR, E.; TAŞKIN, E., Mersin İli İçin Güneş Evi Tasarımı. Güneş Enerjisi Sempozyumu ve Sergisi, 2005-06-24, 2005-06-25, Mersin, Türkiye, . 95

5. ATMACA, H., Güneş Enerjili Paket Tip Kurutucu Tasarımı. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 2003-06-20, 2003-06-21, Mersin, Türkiye, . 100

4. ATMACA, H., Absorpsiyonlu Isı Pompalarının Panel Soğutma Sistemleri İle Etkinleştirilmesi. I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, 2003-05-10, 2003-05-12, Denizli, Türkiye, . 100

3. ATMACA, H., Binalarda Soğutma Yükü Hesabı Yapan Bir Bilgisayar Programı. MBGAK’2003, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar 1. Kongresi, 2003-02-17, 2003-02-20, İstanbul, Türkiye, . 100

2. ATMACA, H.; ÜLTANIR, M., Panel Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Bilgisayarlı Tasarımı. Simer’2000, 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, 2000-04-13, 2000-04-14, Adana, Türkiye, . 100

1. ÜLTANIR, M.; ATMACA, H., Yapıların İklimlendirilmesinde Güneş Enerjisinden Yararlanılması. Güneş Enerjisi Sistemleri Semineri, 1997-06-20, 1997-06-21, , Türkiye, . 100

Ulusal - Özet - Poster 50

2. ATMACA, H.; Angın, B., Güneş Enerjisi Toplayıcıları: Standartlardaki Gelişmeler. Güneş Enerjisi Sempozyumu ve Sergisi, 2005-06-24, 2005-06-25, Mersin, Türkiye, . 25

1. ÖZDEMİR, G.; ATMACA, H., Havalı Güneş Kollektörünün Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Güneş Enerjisi Sempozyumu ve Sergisi, 2005-06-24, 2005-06-25, Mersin, Türkiye, . 25

Ulusal - Yürütücü 100

1. Ev tipi Bir Güneşli Kurutucunun Tasarımı, Performans Deneyleri ve İyileştirilmesi, BAP, Proje No: 2006-1, 13500 TL, Yürütücü, 2007,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Gökhan Özdemir, Havalı Güneş Kollektörünün Tasarımı, Prototip İmalatı ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Emin Demirpolat, Vakum Borulu Parabolik Oluk Tip Güneş Toplayıcılarının Sıcak Su Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Meryem PULÇU, Endüstriyel Sistemlerde Atık Isının Değerlendirilmesi ve Cam Sanayinde Bir Örnek Uygulama, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2005, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM492 Bitirme Tezi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Bahar MM404 Makine Mühendisliğinde Deneyle Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1-2-2
Bahar MM482 Soğutma Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM484 Enerji Dönüşümü Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM110 Teknik Çizim Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-3
Bahar MM360 Uygulamalı Termodinamik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MAK208 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Bahar MAK 569 Yanma Esasları Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Güz MM499 Bitirme Tezi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Güz MAK209 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Güz MM479 İklimlendirme Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM339 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-2-4
Güz MM487 Buhar Kazanları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MAK 568 İç Hava Kalitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim D 3-0-3
Yaz MM479 İklimlendirme Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM484 Enerji Dönüşümü Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM482 Soğutma Tekniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM110 Teknik Çizim Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-3
Bahar MM222 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM484 Enerji Dönüşümü Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM222 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM492 Bitirme Tezi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Bahar MM404 Makine Mühendisliğinde Deneyle Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1-2-2
Güz MM487 Buhar Kazanları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM229 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM229 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM479 İklimlendirme Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM499 Bitirme Tezi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Yaz MM479 İklimlendirme Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz MM453 Termik Makinalar Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM479 İklimlendirme Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM487 Buhar Kazanları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz İNŞ 311 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 2-2-3
Güz MM229 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM479 İklimlendirme Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM337 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-2-4
Yaz İNŞ 311 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ESM218 Enerji Mimarisi Tarsus Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM320 Isı Transferi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Bahar MM360 Uygulamalı Termodinamik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM456 Güneş Enerjisi Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM450 Bitirme Tezi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Bahar MM484 Enerji Dönüşümü Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar ESM210 Isıtma Sistemleri Tarsus Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 3-0-3
Bahar OTO 302 Akışkanlar Mekaniği II Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-0-3
Bahar OTO 208 Termodinamik - II Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM454 Turbo Makineler Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM446 Turbo Makineler Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM126 Bilgisayar Programlama Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM318 Akışkanlar Mekaniği II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz OTO 307 Isı Transferi Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-0-3
Güz MM421 Havalandırma Isıtma Soğutma Te Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz OTO391 Isı Transferleri Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Güz OTO395 Akışkanlar Mekaniği - I Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Güz TKÖ393 Akışkanlar Mekaniği Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğret 4-0-4
Güz OTO203 Termodinamik - I Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği 3-0-3
Güz MM473 Bitirme Tezi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( T. Ö. M. 0-2-1
Güz İNŞ 311 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 2-2-3
Güz MM317 Isı Transferi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM453 Termik Makinalar Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM473 Bitirme Tezi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Güz MM479 İklimlendirme Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz OTO 207 Termodinamik I Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-0-3
Güz OTO 301 Akışkanlar Mekaniği I Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-0-3
Güz OTO207 Termodinamik I Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği ( 2. Öğr 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM450 Bitirme Tezi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-2-1
Bahar OTO 302 Akışkanlar Mekaniği II Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-0-3
Bahar OTO 208 Termodinamik - II Tarsus Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM360 Uygulamalı Termodinamik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM126 Bilgisayar Programlama Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM456 Güneş Enerjisi Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM402 Laboratuvar Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 0-3-1
Bahar MM320 Isı Transferi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Bahar MM484 Enerji Dönüşümü Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM420 Güneş Enerjisi Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM317 Isı Transferi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM421 Havalandırma Isıtma Soğutma Te Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM479 İklimlendirme Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM360 Uygulamalı Termodinamik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM320 Isı Transferi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Bahar MM456 Güneş Enerjisi Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM110 Teknik Çizim Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Bahar MM420 Güneş Enerjisi Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM421 Havalandırma Isıtma Soğutma Te Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM331 Akışkanlar Mekaniği I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM479 İklimlendirme Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM331 Akışkanlar Mekaniği I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( T. Ö. M. 3-0-3
Güz MM337 Akışkanlar Mekaniği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-2-4
Güz MİM381 Çevre Denetimi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MM317 Isı Transferi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM318 Akışkanlar Mekaniği II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM331 Akışkanlar Mekaniği I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM320 Isı Transferi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Bahar MM216 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM420 Güneş Enerjisi Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM230 Termodinamik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM360 Uygulamalı Termodinamik Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM325 Isı Transferi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Güz MM421 Havalandırma Isıtma Soğutma Te Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MİM381 Çevre Denetimi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 2-0-2
Güz MM115 Isıl Sistemlere Giriş Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-0-2
Güz MM305 Akışkanlar Mekaniği I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Güz MM221 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM317 Isı Transferi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM213 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Güz MM331 Akışkanlar Mekaniği I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM317 Isı Transferi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM320 Isı Transferi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Yaz MM421 Havalandırma Isıtma Soğutma Te Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM230 Termodinamik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar MM320 Isı Transferi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Bahar MM446 Turbo Makineler Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM216 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM318 Akışkanlar Mekaniği II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM420 Güneş Enerjisi Uygulamaları Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM-320 Isı Transferi II Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği 4-0-4
Bahar MM-318 Akışkanlar Dinamiği II Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM-446 Turbo Makineler Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM421 Havalandırma Isıtma Soğutma Te Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM213 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Güz MM443 Termik Makinalar Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM305 Akışkanlar Mekaniği I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Güz MM317 Isı Transferi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM-317 Isı Transferi I Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM-443 Termik Makineler Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM317 Isı Transferi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM213 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM320 Isı Transferi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Bahar MM318 Akışkanlar Mekaniği II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM216 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM230 Termodinamik Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz MM213 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Güz MM317 Isı Transferi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM421 Havalandırma Isıtma Soğutma Te Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM305 Akışkanlar Mekaniği I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 1-0-1
Yaz MM305 Akışkanlar Mekaniği I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Yaz MM317 Isı Transferi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Yaz MM213 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MM318 Akışkanlar Mekaniği II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Bahar MM320 Isı Transferi II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Bahar MM216 Termodinamik II Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM317 Isı Transferi I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3-0-3
Güz MM213 Termodinamik I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
Güz MM113 Teknik Resim I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 2-3-3
Güz MM305 Akışkanlar Mekaniği I Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl