Prof.Dr. H. Duygu BİLGEN

Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
7021
OLUŞTURMA
:
2015-05-27 06:59:38
DÜZENLEME
:
2023-08-02 17:05:24
PUAN
:
25697
YABANCI DİL
:
İngilizce, İleri, ÜDS, 86.250
Researcher ID
Scopus ID
h-index
8
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENTLİK ÇEVRE BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2015
Doktora Tezi

1. Palmiye Kını ve Susam Kozasının Adsorbent Olarak Kullanımı İle Sulu Çözeltilerinden Krom İyonlarının Gideriminin Araştırılması Danışman: Dr. Halil Kumbur, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Reaktif Boyar Maddeler Remazol Brillant Blue R ve Drimaren Blue X3LR nin Beyaz Çürükçül Funguslarla Renk Giderimi Danışman: Dr. Ali ÜNYAYAR, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM KALİTE DANIŞMANI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2019-11-29 - Devam ediyor
BİRİM KALİTE DANIŞMANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019-11-29 - Devam ediyor
BİRİM KALİTE DANIŞMANI ECZACILIK FAKÜLTESİ 2019-11-29 - Devam ediyor
BİRİM KALİTE DANIŞMANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2019-11-29 - Devam ediyor
KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜYESİ KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2019-09-20 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MEÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 2019-07-07 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-05-10 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-05-10 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-04-25 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-04-25 - Devam ediyor
ETİK KURUL ÜYESİ ÇEVRE ETİK KURULU 2016-11-02 - 2019-11-02
ÇEVRE YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ KOORDİNATÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-07-01 - 2019-11-23
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 8900
2017
10. Nalbant, İ.; KUMBUR, H.; BİLGEN, H.; KOYUNCU TÜRKAY, G. Electro-Filter Recycle Powder of Cement Industry as a Low-Cost Adsorbent For Removal of Textile Dye Astrazon Blue FGLR. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2017, 26, 4790-4797. 750 + 0
9. Nalbant, İ.; Kumbur, H.; Bilgen, H.; Koyuncu Türkay, G. Electro-Filter Recycle Powder of Cement Industry as a Low-Cost Adsorbent For Removal of Textile Dye Astrazon Blue FGLR. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2017, 26, 4790-4797. 750 + 0
ISSN: 1018-4619

Publications_001.pdf

2013
8. Zhu, W.; Koziel, J.; Cai, L.; Brehm-Stecher, B.; Ozsoy, H.; van Leeuwen, J. Ozonation-Based Decolorization of Food Dyes for Recovery of Fruit Leather Wastes. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2013, 61, 8198-8206. 450 + 10
https://dx.doi.org/10.1021/jf402590t


Alıntılanma Sayısı: 2
2010
7. Ozsoy, H. Biosorptive removal of Hg(II) ions by Rhizopus oligosporus produced from corn-processing wastewater. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2010, 9, 8783-8790. 1000 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
6. Ozsoy, H.; van Leeuwen, J. Removal of color from fruit candy waste by activated carbon adsorption. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 2010, 101, 106-112. 1000 + 15
https://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2010.06.018


Alıntılanma Sayısı: 3
2008
5. Kumbur, H.; Ozsoy, H.; Ozer, Z. Determination of the effects of chemicals used in agricultural area on water quality in Mersin Province. EKOLOJI, 2008, 17, 54-58. 1000 + 55

Alıntılanma Sayısı: 11
4. Ozsoy, H.; Kumbur, H.; Saha, B.; van Leeuwen, J. Use of Rhizopus oligosporus produced from food processing wastewater as a biosorbent for Cu(II) ions removal from the aqueous solutions. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2008, 99, 4943-4948. 950 + 10
https://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2007.09.017


Alıntılanma Sayısı: 2
2007
3. Ozsoy, H.; Kumbur, H.; Ozer, Z. Adsorption of copper(II) ions to peanut hulls and Pinus brutia sawdust. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION, 2007, 31, 125-134. 1000 + 40
https://dx.doi.org/10.1504/IJEP.2007.015669


Alıntılanma Sayısı: 8
2006
2. Ozsoy, H.; Kumbur, H. Adsorption of Cu(II) ions on cotton boll. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2006, 136, 911-916. 1000 + 15
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.01.035


Alıntılanma Sayısı: 3
2005
1. Ozsoy, H.; Unyayar, A.; Mazmanci, M. Decolourisation of reactive textile dyes drimarene blue X3LR and remazol brilliant blue R by Funalia trogii ATCC 200800. BIODEGRADATION, 2005, 16, 195-204. 1000 + 115
https://dx.doi.org/10.1007/s10532-004-0627-2


Alıntılanma Sayısı: 23
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2020
3. Bilgen, H.; Döşlü Çetinkaya, S. Improvement of Fungal Oil Production from Apple Processing Industry Wastewater. J. INT. ENVİRONMENTAL APPLİCATİON & SCİENCE, 2020, 15(2), 135-140. 200 + 0
Publications_005.pdf

2. Bilgen, H.; Yaylagülü, D. Development of Hazardous Waste Management System and Zero Waste Strategy at Mersin University, Turkey. EURASİAN JOURNAL OF ENVİRONMENTAL RESEARCH, 2020, 4(2), 10-16. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejere/issue/57699/798629

2015
1. Bezirhan Arikan, E.; Özsoy, H. A Review: Investigation of Bioplastics. DAVİD PUBLİSHİNG COMPANY, 2015, 9, 0-0. 200 + 10
http://dx.doi.org/10.17265/1934-7359/2015.02.007

Uluslararası - Diğer 275
2020
3. BİLGEN, H.; DÖŞLÜ ÇETİNKAYA, S. Improvement of Fungal Oil Production from Apple Processing Industry Wastewater. JOURNAL OF INTERNATİONAL ENVİRONMANTAL APPLİCATİON SCİENCE, 2020, , -. 100 + 0
2. BİLGEN, H.; Yaylagülü, D. Development of Hazardous Waste Management System and Zero Waste Strategy at Mersin University, Turkey. EURASİAN JOURNAL OF ENVİRONMENTAL RESEARCH, 2020, , -. 100 + 0
2016
1. BEZİRHAN, E.; ÖZSOY, H.; Erol, A.; İslamoğu, A.; Kaya, D.; Çakmak, S. Meyve Suyu Endüstrisi Atıksuyundan Mikrobiyal BiyopolimerÜretiminin Araştırılması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 31, 205-210. 75 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 300
2019
3. BEZİRHAN, E.; BİLGEN, H. Investigation of Fungal Biodegradation of Starch Based Bioplastic Spoon Wastes. JOURNAL OF ENGİNEERİNG SCİENCE AND DESİGN, 2019, 7, 294-300. 100 + 0
10.21923/jesd.456400

2. Bezirhan Arıkan, E.; BİLGEN, H. Production of Bioplastic from Potato Peel Waste and Investigation of its Biodegradability. INTERNATİONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGİNEERİNG JOURNAL, 2019, 3, 93-97. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.35860/iarej.420633

2015
1. BEZİRHAN, E.; ÖZSOY, H. A Review Investigation of Bioplastics. JOURNAL OF CİVİL ENGİNEERİNG AND ARCHİTECTURE, 2015, 9, 188-192. 100 + 0
10.17265/1934-7359/2015.02.007

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 350
2019
2. BEZİRHAN ARIKAN, E.; BİLGEN, H. NİŞASTA ESASLI BİYOPLASTİK KAŞIK ATIKLARININ FUNGAL BİYOLOJİK PARÇALANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. MUHENDİSLİK BİLİMLERİ VE TASARİM DERGİSİ, 2019, 7, 294-300. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.21923/jesd.456400

Publications_004.pdf

2016
1. Bezirhan Arıkan, E.; Özsoy, H.; Erol, A.; İslamoğu, A.; Kaya, D.; Çakmak, S. Meyvesuyu Endüstrisi Atıksuyundan Mikrobiyal Biyopolimer Üretiminin Araştırılması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 31, 205-209. 150 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 375
1. Ozsoy, H.; Kumbur, H. Survival and Sustainability: Environmental Concerns in the 21st Century, ISBN: 978-3-540-95991-5, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1171 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2011. 125
2. Ozsoy, H.; Van Leeuwen, H. Fluid Waste Disposal, ISBN: 978-1-60741-915-0, Nova Science Publishers, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 366 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2010. 125
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=11253&osCsid=085930f872ee62eab6d5810db36b5b95
3. Ozsoy, H.; Van Leeuwen, H. Sustainable Bioenergy and Bioproducts, ISBN: 978-1-4471-2324-8, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 228 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2011. 125
http://www.springer.com/us/book/9781447123231#aboutBook
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 375
1. BİLGEN, H. New Trends in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences, ISBN: 978-625-8261-58-5, Duvar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 467 Sayfa, İngilizce, İzmir, Türkiye, 2022. 0
2. BİLGEN, H.; Van Leeuwen, H. Sustainable Bioenergy and Bioproducts Chapter-Fungal Biosorption of Ni (II) Ions, ISBN: 978-1-4471-2323-1, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 19 Sayfa, İngilizce, , , 2012. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 4540

18. BİLGEN, H., "Etanol Üretim Endüstrisi Atık Suyunda Geliştirilen Rhizopus oligosporus’dan Kitin Eldesinde Alkali Ön İşlem Şartlarının Etkisinin Belirlenmesi". 2 nd International Environmental Engineering Congress, 2021-11-09, 2021-11-09, Ankara, Türkiye, . 200

17. BİLGEN, H., "The Potential of Chitin and Fungal Oils Derived from Mucor circinelloides as Alternative Feedstock Sources for Pharmaceutical Industry". 2 nd International Integrated Pollution Prevention and Control Symposium, EKOK-METAL, 2021-10-06, 2021-10-06, Karabük, Türkiye, . 200

16. BİLGEN, H., "Covid-19 Pandemisinin Çevresel Etkileri ve Çevre Bilinci Eğitimleri". 2.Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, 2021-05-28, 2021-05-28, İzmir, Türkiye, . 200

15. BİLGEN, H.; BEZİRHAN ARIKAN, E., Improvement of Fungal Oil Production from Fruit Juice Industry Process Water. International Integrated Pollution Prevention and Control Symposium, EKOK, 2021-04-01, 2021-04-01, Karabük, Türkiye, . 200

14. Bezirhan Arıkan, E.; BİLGEN, H.; Karaca Sadıkoğlu, S.; YAĞCI, N., MEYVE İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNDAN KESİKLİ SİSTEM İLE POLİHİDROKSİALKANOAT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI. 1. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, 2019-10-12, 2019-10-10, Kocaeli, Türkiye, . 170

13. BİLGEN, H., Waste Management and Zero Waste Studies in Iron and Steel Industry. Fourth International Iron & Steel Symposium, 2019-04-04, 2019-04-06, Karabük, Türkiye, 2019. 200

http://udcs19.karabuk.edu.tr/

12. Bezirhan Arıkan, E.; Bilgen, H., Mersin'de Endüstriyel Atık Yönetimi. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

11. BİLGEN, H.; BEZİRHAN, E.; DÖŞLÜ ÇETİNKAYA, S., Fungal Production of Single Cell Oil from Food Processing Industry Wastewater. CISET 2018, 2018-10-26, 2018-10-27, Mersin, Türkiye, . 200

10. BEZİRHAN, E.; BİLGEN, H., Occupational Safety And Health Applications at Mersin University Environmental Engineering Department’s Laboratories. CISET 2018, 2018-10-26, 2018-10-27, Mersin, Türkiye, . 200

9. BEZİRHAN, E.; BİLGEN, H., OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN TURKEY: A CASE STUDY OFDEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORIES INMERSIN UNIVERSITY. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2018-10-26, 2018-10-27, MERSİN, Türkiye, . 200

8. Bezirhan Arıkan, E.; BİLGEN, H., Waste to Bioplastic: Bioplastic Production from Potato Skin as Food Industry Wastes. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-19, mersin, Türkiye, . 200

7. Çınkır, C.; , H., An Overview Of The Use Of Fungal Oils in Biodiesel Production. IMCOFE’17 Technical Natural Sciences International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 2017-08-23, 2017-08-25, Roma, İtalya, 2017. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

6. BiLGEN, H.; BEZİRHAN ARIKAN, E.; de MOURA BELL, J., Conversion of Whey Permeate into Value-Added Product: Fungal Chitin. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 200

5. Ozsoy, H.; Sarıca, S., Bioplastic as a new generation biomaterial. 1st International Balck Sea Congress on Environmental Sciences, 2016-08-31, 2016-09-03, Giresun, Türkiye, 2016. 200

4. Bezirhan Arıkan, E.; ÖZSOY, H., Bioplastic Waste Management.. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 2016-08-31, 2016-09-03, Giresun, Türkiye, 2016. 200

3. Özsoy, H.; Bezirhan, E.; Çınkır, C.; Eryılmaz, G.; Küçük, D.; Van Leeuwen, H., Fungal Oil Production from Oleaginous Fungi Mucor circinelloides and Aspergillus oryzae Cultivated on Sugar Beet Pulp. 3rd International Symposium On Innovative Technologies In Engineering and Science, 2015-06-03, 2015-06-05, Valencia, İspanya, 2015. 170

2. Bezirhan Arıkan, E.; Özsoy, H., Time to Bioplastic. ISEM 2014, 2014-10-24, 2014-10-26, Adıyaman, Türkiye, 2014. 200

1. Bezirhan, E.; Özsoy, H., Bioplastics As A Green Material. International Congress on Green Infrastcuture and Sustainable Societies/ Cities, 2014-05-08, 2014-05-10, İzmir, Türkiye, 2014. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1400

11. BİLGEN, H., Waste management applications in ethanol industry: Extraction of fungal oil and chitin from Rhizopus oligosporus growth on thin-stillage. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2018-11-22, 2018-11-23, Ankara, Türkiye, 2018. 100

https://www.eurasianscientech.org/bildiri%20taslaklar%C4%B1/Abstract_Book_EurasianSciEnTech_2018.pdf

10. Bilgen, H., Waste management applications in ethanol industry: Extraction of fungal oil and chitin from Rhizopus oligosporus growth on thin-stillage. EurasianSciEnTech 2018, 2018-11-22, 2018-11-23, Ankara, Türkiye, 2018. 100

https://www.eurasianscientech.org/bildiri%20taslaklar%C4%B1/Abstract_Book_EurasianSciEnTech_2018.pdf

9. BEZİRHAN, E.; BİLGEN, H., Mersinde Endüstriyel Atık Yönetimi. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 100

8. BEZİRHAN, E.; BİLGEN, H., Investigation of Bioplastic Production from Cardboard Industry Wastes. The 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, . 100

7. Bezirhan arıkan, E.; Bilgen, H., Waste to Bioplastic: Bioplastic Production from Potato Skin as Food Industry Wastes. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

6. Bezirhan Arıkan, E.; Bilgen, H.; Döşlü Çetinkaya, S., Türkiye’de Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi”. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

5. BEZİRHAN ARIKAN, E.; BİLGEN, H., Polyhydroxyalkanoates production from food processing industry wastewater. Ecology 2017 International Symposium, 2017-05-11, 2017-05-13, Kayseri, Türkiye, 2017. 100

http://fefbim.erciyes.edu.tr/ecology2017/abstractbook.pdf

4. BEZİRHAN, E.; BİLGEN, H.; GÜLŞEN, H., Life Cycle Assesment of Polyhydroxy alkanoate Biopolymers. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, . 100

3. Bezirhan Arıkan, E.; BİLGEN, H.; Gülen, H., Life Cycle Assessment of Polyhydroxy alkanoate Biopolymers. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

2. BİLGEN, H.; BEZİRHAN, E.; De Moura Bell, J., Conversion of Whey Permeate into Value-Added Product: Fungal Chitin. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, . 100

1. Ozsoy, H.; Çınkır, C., Fungal Oil as a Feedstock of Biodiesel Production. 1st International Balck Sea Congress on Environmental Sciences, 2016-08-31, 2016-09-03, Giresun, Türkiye, 2016. 100

Uluslararası - Özet - Poster 200

4. BİLGEN, H., Endüstriyel Atık Yönetimi Uygulamaları. PanoniaBio Şirket içi semineri , 2018-12-08, 2018-12-13, Budapeşte, Macaristan, 2018. 50

https://pannoniabio.com

3. BİLGEN, H., Endüstriyel Atık Yönetimi Uygulamaları. PanoniaBio Şirket içi semineri , 2018-12-08, 2018-12-13, Budapeşte, Macaristan, 2018. 50

https://pannoniabio.com

2. BEZİRHAN ARIKAN, E.; BİLGEN, H.; ŞAHİN, T., Biopolymer Production From Mucor circinelloides Usıng Glycerol As Substrate. Ecology 2017 International Symposium, 2017-05-11, 2017-05-13, Kayseri, Türkiye, 2017. 50

http://fefbim.erciyes.edu.tr/ecology2017/abstractbook.pdf

1. BEZİRHAN, E.; BİLGEN, H.; ŞAHİN, T., Biopolymer Production From Mucor circinelloides Usıng Glycerol As Substrate. Ecology 2017 International Symposium, 2017-05-11, 2017-05-13, Kayseri, Türkiye, . 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 65

1. KUMBUR, H.; ÖZER, Z.; Avcı, E.; BİLGEN, H., Türkiye’de Geleneksel ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli ve Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması. III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 2005-10-19, 2005-10-21, , Türkiye, . 65

Ulusal - Özet - Sözlü 92

2. Bezirhan Arıkan, E.; Bilgen, H.; Karaca Sadıkoğlu, S.; Yağcı, N., MEYVE İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNDAN KESİKLİ SİSTEM İLE POLİHİDROKSİALKANOAT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi 2019 (IEECC), 2019-10-10, 2019-10-12, Kocaeli, Türkiye, 2019. 42

https://ieecc.org/home.html

1. BİLGEN, H., Waste Management and Zero Waste Studies in Iron and Steel Industry. UDCS'19 “Fourth International Iron & Steel Symposium”, 2019-04-04, 2019-04-06, Karabük, Türkiye, 2019. 50

http://udcs19.karabuk.edu.tr/

Uluslararası - Proje Koordinatör Yrd. 0

1. H2020-ERN-8181725-MERSCIN, H2020, Proje No: , 186000 EUR, Proje Koordinatör Yrd., 2020,Tamamlandı. 0

Ulusal - Yürütücü 400

4. Meyve Suyu Endüstrisi Atık Sularında Yetiştirilen Flamentli Funguslardan Biyodizel Üretiminde Kullanılmak Üzere Fungal Yağ Eldesi, BAP, Proje No: , 19312 TL, Yürütücü, 2020,Tamamlandı. 100

3. Meyve İşleme Endüstrisi Atıksuyundan Mikrobiyal Biyopolimer Üretiminin Araştırılması, BAP, Proje No: , 20880 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

2. Meyve Suyu Endüstrisi Atık Sularında Yetiştirilen Flamentli Funguslardan Biyodizel Üretiminde Kullanılmak Üzere Fungal Yağ Eldesi , BAP, Proje No: 2017-2-AP3-2529, 19312 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

1. Meyve İşleme Endüstrisi Atıksuyundan Mikrobiyal Biyopolimer Üretiminin Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1911, 16000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 0

2. "Zeytin Pirinasından Mucor circinelloides ile Fungal Yağ, Kitin ve Protein Üretim Olanaklarının Araştırılması", , Proje No: , 45000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 0

1. Orta Büyük Ölçekli Sanayi Tesislerinin Üretim Maliyetlerinin Çevreye Yönelik Kaynak Tüketiminin ve Atıklarının Azaltılması, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: , 720691 TL, Araştırmacı, 2021,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Süreyya Döşlü Çetinkaya, GIDA ENDÜSTRİSİ ATIK SULARINDA YETİŞTİRİLEN MUCOR CİRCİNELLOİDES’ DEN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE FUNGAL YAĞ ELDESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Ezgi BEZİRHAN, NİŞASTA-BAZLI BİYOPLASTİK ATIKLARININ KAHVERENGİ ÇÜRÜKÇÜL FUNGUS Gloephyllum trabeum İLE BİYOLOJİK PARÇALANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

1. Derya Yaylagülü, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi İçin Tehlikeli Atık Yönetim Sisteminin Kurulması ve Atık Yönetim Planının Hazırlanması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp/

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Ezgi Bezirhan Arıkan, Meyve İşleme Endüstrisi Atık Suyundan Polihidroksialkanoat Üretim Koşullarının Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 400
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. ECOLOGICAL ENGINEERING , [ 2017 : 2 ] . 10
2. ECOLOGICAL ENGINEERING , [ 2018 : 1 ] . 5
3. OZONE: SCIENCE & ENGINEERING , [ 2018 : 1 ] . 5
Uluslararası
1. Iowa Eyalet Üniversitesi , 2012-02-03 - 2013-01-15, Ames, Amerika Birleşik Devletleri.
Uluslararası
1. Pannonia Bio Zrt. , 2019-06-17 - 2019-07-19, Budapeşte, Macaristan.
2. Pannonia Ethanol Industry , 2018-06-18 - 2018-07-18, Budapeşte, Macaristan.
3. Obuda University , 2018-04-08 - 2018-04-14, Budapeşte, Macaristan.
4. University of California, Davis , 2016-06-01 - 2016-08-31, Davis, Amerika Birleşik Devletleri.
5. Valencia Üniversitesi , 2014-05-10 - 2014-05-17, Valencia, İspanya.
6. Boras Universitesi , 2010-05-08 - 2010-05-16, Boras, İsveç.
Uluslararası 100
1. IWA-International Water Association, 2012-09-03, Busan, Güney Kore. 100
2. International Water Association, , , Güney Kore. 0
1. Çevre Mühendisleri Odası , Üye No: 1637, Türkiye, 1997-01-12-2015-12-31.
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Bilgen, H. New Trends in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences, ISBN: 978-625-8261-58-5, Duvar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 467 Sayfa, İngilizce, İzmir, Türkiye, 2022.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Bilgen, H. New Trends in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences, ISBN: 978-625-8261-58-5, Duvar Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 467 Sayfa, İngilizce, İzmir, Türkiye, 2022.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Bezirhan arıkan, E.; Bilgen, H. Production of Bioplastic from Potato Peel Waste and Investigation of its Biodegradability. INTERNATİONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGİNEERİNG JOURNAL, 2019, 3, 93-97,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 8
Bezirhan, E.; özsoy, H. A Review Investigation of Bioplastics. JOURNAL OF CİVİL ENGİNEERİNG AND ARCHİTECTURE, 2015, 9, 188-192,
10.17265/1934-7359/2015.02.007

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 15
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Bezirhan arıkan, E.; Bilgen, H. Production of Bioplastic from Potato Peel Waste and Investigation of its Biodegradability. INTERNATİONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGİNEERİNG JOURNAL, 2019, 3, 93-97,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Bezirhan, E.; özsoy, H. A Review Investigation of Bioplastics. JOURNAL OF CİVİL ENGİNEERİNG AND ARCHİTECTURE, 2015, 9, 188-192,
10.17265/1934-7359/2015.02.007

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Bezirhan, E.; özsoy, H. A Review Investigation of Bioplastics. JOURNAL OF CİVİL ENGİNEERİNG AND ARCHİTECTURE, 2015, 9, 188-192,
10.17265/1934-7359/2015.02.007

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Bezirhan, E.; özsoy, H. A Review Investigation of Bioplastics. JOURNAL OF CİVİL ENGİNEERİNG AND ARCHİTECTURE, 2015, 9, 188-192,
10.17265/1934-7359/2015.02.007

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl