Prof.Dr. H. Duygu BİLGEN

Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
7021
OLUŞTURMA
:
2015-05-27 06:59:38
DÜZENLEME
:
2021-11-15 11:20:09
PUAN
:
22822
YABANCI DİL
:
İngilizce, İleri, ÜDS, 86.250
Researcher ID
Scopus ID
h-index
8
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1997
YÜKSEK LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOÇENTLİK ÇEVRE BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2015
Doktora Tezi

1. Palmiye Kını ve Susam Kozasının Adsorbent Olarak Kullanımı İle Sulu Çözeltilerinden Krom İyonlarının Gideriminin Araştırılması Danışman: Dr. Halil Kumbur, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Reaktif Boyar Maddeler Remazol Brillant Blue R ve Drimaren Blue X3LR nin Beyaz Çürükçül Funguslarla Renk Giderimi Danışman: Dr. Ali ÜNYAYAR, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM KALİTE DANIŞMANI SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2019-11-29 - Devam ediyor
BİRİM KALİTE DANIŞMANI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019-11-29 - Devam ediyor
BİRİM KALİTE DANIŞMANI ECZACILIK FAKÜLTESİ 2019-11-29 - Devam ediyor
BİRİM KALİTE DANIŞMANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2019-11-29 - Devam ediyor
KALİTE YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜYESİ KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2019-09-20 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MEÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 2019-07-07 - Devam ediyor
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-05-10 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2017-05-10 - Devam ediyor
MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-04-25 - Devam ediyor
ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-04-25 - Devam ediyor
ETİK KURUL ÜYESİ ÇEVRE ETİK KURULU 2016-11-02 - 2019-11-02
ÇEVRE YÖNETİM KOORDİNATÖRÜ KOORDİNATÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-07-01 - 2019-11-23
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 8150
2017
9. Nalbant, İ.; Kumbur, H.; Bilgen, H.; Koyuncu Türkay, G. Electro-Filter Recycle Powder of Cement Industry as a Low-Cost Adsorbent For Removal of Textile Dye Astrazon Blue FGLR. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2017, 26, 4790-4797. 750 + 0
ISSN: 1018-4619

Publications_001.pdf

2013
8. Zhu, W.; Koziel, J.; Cai, L.; Brehm-Stecher, B.; Ozsoy, H.; van Leeuwen, J. Ozonation-Based Decolorization of Food Dyes for Recovery of Fruit Leather Wastes. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2013, 61, 8198-8206. 450 + 10
https://dx.doi.org/10.1021/jf402590t


Alıntılanma Sayısı: 2
2010
7. Ozsoy, H. Biosorptive removal of Hg(II) ions by Rhizopus oligosporus produced from corn-processing wastewater. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2010, 9, 8783-8790. 1000 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
6. Ozsoy, H.; van Leeuwen, J. Removal of color from fruit candy waste by activated carbon adsorption. JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 2010, 101, 106-112. 1000 + 15
https://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2010.06.018


Alıntılanma Sayısı: 3
2008
5. Kumbur, H.; Ozsoy, H.; Ozer, Z. Determination of the effects of chemicals used in agricultural area on water quality in Mersin Province. EKOLOJI, 2008, 17, 54-58. 1000 + 55

Alıntılanma Sayısı: 11
4. Ozsoy, H.; Kumbur, H.; Saha, B.; van Leeuwen, J. Use of Rhizopus oligosporus produced from food processing wastewater as a biosorbent for Cu(II) ions removal from the aqueous solutions. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2008, 99, 4943-4948. 950 + 10
https://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2007.09.017


Alıntılanma Sayısı: 2
2007
3. Ozsoy, H.; Kumbur, H.; Ozer, Z. Adsorption of copper(II) ions to peanut hulls and Pinus brutia sawdust. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION, 2007, 31, 125-134. 1000 + 40
https://dx.doi.org/10.1504/IJEP.2007.015669


Alıntılanma Sayısı: 8
2006
2. Ozsoy, H.; Kumbur, H. Adsorption of Cu(II) ions on cotton boll. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 2006, 136, 911-916. 1000 + 15
https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.01.035


Alıntılanma Sayısı: 3
2005
1. Ozsoy, H.; Unyayar, A.; Mazmanci, M. Decolourisation of reactive textile dyes drimarene blue X3LR and remazol brilliant blue R by Funalia trogii ATCC 200800. BIODEGRADATION, 2005, 16, 195-204. 1000 + 115
https://dx.doi.org/10.1007/s10532-004-0627-2


Alıntılanma Sayısı: 23
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2020
4. Bilgen, H.; Döşlü Çetinkaya, S. Improvement of Fungal Oil Production from Apple Processing Industry Wastewater. J. INT. ENVİRONMENTAL APPLİCATİON & SCİENCE, 2020, 15(2), 135-140. 200 + 0
Publications_005.pdf

3. Bilgen, H.; Yaylagülü, D. Development of Hazardous Waste Management System and Zero Waste Strategy at Mersin University, Turkey. EURASİAN JOURNAL OF ENVİRONMENTAL RESEARCH, 2020, 4(2), 10-16. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejere/issue/57699/798629

2019
2. Bezirhan Arıkan, E.; BİLGEN, H. Production of Bioplastic from Potato Peel Waste and Investigation of its Biodegradability. INTERNATİONAL ADVANCED RESEARCHES AND ENGİNEERİNG JOURNAL, 2019, 3, 93-97. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.35860/iarej.420633

2015
1. Bezirhan Arikan, E.; Özsoy, H. A Review: Investigation of Bioplastics. DAVİD PUBLİSHİNG COMPANY, 2015, 9, 0-0. 200 + 10
http://dx.doi.org/10.17265/1934-7359/2015.02.007

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 350
2019
2. BEZİRHAN ARIKAN, E.; BİLGEN, H. NİŞASTA ESASLI BİYOPLASTİK KAŞIK ATIKLARININ FUNGAL BİYOLOJİK PARÇALANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. MUHENDİSLİK BİLİMLERİ VE TASARİM DERGİSİ, 2019, 7, 294-300. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.21923/jesd.456400

Publications_004.pdf

2016
1. Bezirhan Arıkan, E.; Özsoy, H.; Erol, A.; İslamoğu, A.; Kaya, D.; Çakmak, S. Meyvesuyu Endüstrisi Atıksuyundan Mikrobiyal Biyopolimer Üretiminin Araştırılması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 31, 205-209. 150 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 375
1. Ozsoy, H.; Kumbur, H. Survival and Sustainability: Environmental Concerns in the 21st Century, ISBN: 978-3-540-95991-5, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1171 Sayfa, İngilizce, Berlin, Almanya, 2011. 125
2. Ozsoy, H.; Van Leeuwen, H. Fluid Waste Disposal, ISBN: 978-1-60741-915-0, Nova Science Publishers, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 500, 366 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2010. 125
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=11253&osCsid=085930f872ee62eab6d5810db36b5b95
3. Ozsoy, H.; Van Leeuwen, H. Sustainable Bioenergy and Bioproducts, ISBN: 978-1-4471-2324-8, Springer, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 228 Sayfa, İngilizce, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 2011. 125
http://www.springer.com/us/book/9781447123231#aboutBook
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3340

13. Bezirhan Arıkan, E.; BİLGEN, H.; Karaca Sadıkoğlu, S.; YAĞCI, N., MEYVE İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNDAN KESİKLİ SİSTEM İLE POLİHİDROKSİALKANOAT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI. 1. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, 2019-10-12, 2019-10-10, Kocaeli, Türkiye, . 170

12. BİLGEN, H., Waste Management and Zero Waste Studies in Iron and Steel Industry. Fourth International Iron & Steel Symposium, 2019-04-04, 2019-04-06, Karabük, Türkiye, 2019. 200

http://udcs19.karabuk.edu.tr/

11. Bezirhan Arıkan, E.; Bilgen, H., Mersin'de Endüstriyel Atık Yönetimi. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/

10. BEZİRHAN, E.; BİLGEN, H., MERSİNDE ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 200

9. BİLGEN, H.; BEZİRHAN, E.; DÖŞLÜ ÇETİNKAYA, S., Fungal Production of Single Cell Oil from Food Processing Industry Wastewater. CISET 2018, 2018-10-26, 2018-10-27, Mersin, Türkiye, . 200

8. BEZİRHAN, E.; BİLGEN, H., OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN TURKEY: A CASE STUDY OFDEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORIES INMERSIN UNIVERSITY. Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, 2018-10-26, 2018-10-27, MERSİN, Türkiye, . 200

7. Çınkır, C.; , H., An Overview Of The Use Of Fungal Oils in Biodiesel Production. IMCOFE’17 Technical Natural Sciences International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 2017-08-23, 2017-08-25, Roma, İtalya, 2017. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

6. BiLGEN, H.; BEZİRHAN ARIKAN, E.; de MOURA BELL, J., Conversion of Whey Permeate into Value-Added Product: Fungal Chitin. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 200

5. Ozsoy, H.; Sarıca, S., Bioplastic as a new generation biomaterial. 1st International Balck Sea Congress on Environmental Sciences, 2016-08-31, 2016-09-03, Giresun, Türkiye, 2016. 200

4. Bezirhan Arıkan, E.; ÖZSOY, H., Bioplastic Waste Management.. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 2016-08-31, 2016-09-03, Giresun, Türkiye, 2016. 200

3. Özsoy, H.; Bezirhan, E.; Çınkır, C.; Eryılmaz, G.; Küçük, D.; Van Leeuwen, H., Fungal Oil Production from Oleaginous Fungi Mucor circinelloides and Aspergillus oryzae Cultivated on Sugar Beet Pulp. 3rd International Symposium On Innovative Technologies In Engineering and Science, 2015-06-03, 2015-06-05, Valencia, İspanya, 2015. 170

2. Bezirhan Arıkan, E.; Özsoy, H., Time to Bioplastic. ISEM 2014, 2014-10-24, 2014-10-26, Adıyaman, Türkiye, 2014. 200

1. Bezirhan, E.; Özsoy, H., Bioplastics As A Green Material. International Congress on Green Infrastcuture and Sustainable Societies/ Cities, 2014-05-08, 2014-05-10, İzmir, Türkiye, 2014. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 1100

8. BİLGEN, H., Waste management applications in ethanol industry: Extraction of fungal oil and chitin from Rhizopus oligosporus growth on thin-stillage. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2018-11-22, 2018-11-23, Ankara, Türkiye, 2018. 100

https://www.eurasianscientech.org/bildiri%20taslaklar%C4%B1/Abstract_Book_EurasianSciEnTech_2018.pdf

7. Bilgen, H., Waste management applications in ethanol industry: Extraction of fungal oil and chitin from Rhizopus oligosporus growth on thin-stillage. EurasianSciEnTech 2018, 2018-11-22, 2018-11-23, Ankara, Türkiye, 2018. 100

https://www.eurasianscientech.org/bildiri%20taslaklar%C4%B1/Abstract_Book_EurasianSciEnTech_2018.pdf

6. BEZİRHAN, E.; BİLGEN, H., Investigation of Bioplastic Production from Cardboard Industry Wastes. The 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 2018-10-24, 2018-10-26, Adana, Türkiye, . 100

5. Bezirhan arıkan, E.; Bilgen, H., Waste to Bioplastic: Bioplastic Production from Potato Skin as Food Industry Wastes. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

4. Bezirhan Arıkan, E.; Bilgen, H.; Döşlü Çetinkaya, S., Türkiye’de Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi”. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

3. BEZİRHAN ARIKAN, E.; BİLGEN, H., Polyhydroxyalkanoates production from food processing industry wastewater. Ecology 2017 International Symposium, 2017-05-11, 2017-05-13, Kayseri, Türkiye, 2017. 100

http://fefbim.erciyes.edu.tr/ecology2017/abstractbook.pdf

2. Bezirhan Arıkan, E.; BİLGEN, H.; Gülen, H., Life Cycle Assessment of Polyhydroxy alkanoate Biopolymers. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

1. Ozsoy, H.; Çınkır, C., Fungal Oil as a Feedstock of Biodiesel Production. 1st International Balck Sea Congress on Environmental Sciences, 2016-08-31, 2016-09-03, Giresun, Türkiye, 2016. 100

Uluslararası - Özet - Poster 150

3. BİLGEN, H., Endüstriyel Atık Yönetimi Uygulamaları. PanoniaBio Şirket içi semineri , 2018-12-08, 2018-12-13, Budapeşte, Macaristan, 2018. 50

https://pannoniabio.com

2. BİLGEN, H., Endüstriyel Atık Yönetimi Uygulamaları. PanoniaBio Şirket içi semineri , 2018-12-08, 2018-12-13, Budapeşte, Macaristan, 2018. 50

https://pannoniabio.com

1. BEZİRHAN ARIKAN, E.; BİLGEN, H.; ŞAHİN, T., Biopolymer Production From Mucor circinelloides Usıng Glycerol As Substrate. Ecology 2017 International Symposium, 2017-05-11, 2017-05-13, Kayseri, Türkiye, 2017. 50

http://fefbim.erciyes.edu.tr/ecology2017/abstractbook.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 65

1. KUMBUR, H.; ÖZER, Z.; Avcı, E.; BİLGEN, H., Türkiye’de Geleneksel ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli ve Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması. III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 2005-10-19, 2005-10-21, , Türkiye, . 65

Ulusal - Özet - Sözlü 92

2. Bezirhan Arıkan, E.; Bilgen, H.; Karaca Sadıkoğlu, S.; Yağcı, N., MEYVE İŞLEME ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNDAN KESİKLİ SİSTEM İLE POLİHİDROKSİALKANOAT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi 2019 (IEECC), 2019-10-10, 2019-10-12, Kocaeli, Türkiye, 2019. 42

https://ieecc.org/home.html

1. BİLGEN, H., Waste Management and Zero Waste Studies in Iron and Steel Industry. UDCS'19 “Fourth International Iron & Steel Symposium”, 2019-04-04, 2019-04-06, Karabük, Türkiye, 2019. 50

http://udcs19.karabuk.edu.tr/

Ulusal - Yürütücü 200

2. Meyve Suyu Endüstrisi Atık Sularında Yetiştirilen Flamentli Funguslardan Biyodizel Üretiminde Kullanılmak Üzere Fungal Yağ Eldesi , BAP, Proje No: 2017-2-AP3-2529, 19312 TL, Yürütücü, 2019,Tamamlandı. 100

1. Meyve İşleme Endüstrisi Atıksuyundan Mikrobiyal Biyopolimer Üretiminin Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1911, 16000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Süreyya Döşlü Çetinkaya, GIDA ENDÜSTRİSİ ATIK SULARINDA YETİŞTİRİLEN MUCOR CİRCİNELLOİDES’ DEN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE FUNGAL YAĞ ELDESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Ezgi BEZİRHAN, NİŞASTA-BAZLI BİYOPLASTİK ATIKLARININ KAHVERENGİ ÇÜRÜKÇÜL FUNGUS Gloephyllum trabeum İLE BİYOLOJİK PARÇALANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

1. Derya Yaylagülü, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi İçin Tehlikeli Atık Yönetim Sisteminin Kurulması ve Atık Yönetim Planının Hazırlanması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp/

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Ezgi Bezirhan Arıkan, Meyve İşleme Endüstrisi Atık Suyundan Polihidroksialkanoat Üretim Koşullarının Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019, Tamamlandı. 400
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. ECOLOGICAL ENGINEERING , [ 2017 : 2 ] . 10
2. ECOLOGICAL ENGINEERING , [ 2018 : 1 ] . 5
3. OZONE: SCIENCE & ENGINEERING , [ 2018 : 1 ] . 5
Uluslararası
1. Iowa Eyalet Üniversitesi , 2012-02-03 - 2013-01-15, Ames, Amerika Birleşik Devletleri.
Uluslararası
1. Pannonia Bio Zrt. , 2019-06-17 - 2019-07-19, Budapeşte, Macaristan.
2. Pannonia Ethanol Industry , 2018-06-18 - 2018-07-18, Budapeşte, Macaristan.
3. Obuda University , 2018-04-08 - 2018-04-14, Budapeşte, Macaristan.
4. University of California, Davis , 2016-06-01 - 2016-08-31, Davis, Amerika Birleşik Devletleri.
5. Valencia Üniversitesi , 2014-05-10 - 2014-05-17, Valencia, İspanya.
6. Boras Universitesi , 2010-05-08 - 2010-05-16, Boras, İsveç.
Uluslararası 100
1. IWA-International Water Association, 2012-09-03, Busan, Güney Kore. 100
1. Çevre Mühendisleri Odası , Üye No: 1637, Türkiye, 1997-01-12-2015-12-31.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz ÇM343 İş Sağlığı ve Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇM433 Mesleki Yabancı Dil Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM423 İnorganik Endüstriyel Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM405 Tehlikeli Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz ÇEV 562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz ÇEV 569 Çevre Mühendisliğinde İş Sağlı Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇM 232 Araştırma ve Sunum Teknikleri Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇM440 Su Arıtımı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-4-3
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar ÇEV 569 Çevre Mühendisliğinde İş Sağlı Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar ÇEV 562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz CM327 Aletsel Analiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-3-4
Güz ÇM433 Mesleki Yabancı Dil Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM423 İnorganik Endüstriyel Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM405 Tehlikeli Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇM343 İş Sağlığı ve Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇEV 569 Çevre Mühendisliğinde İş Sağlı Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz ÇEV 562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇM340 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar ÇM440 Su Arıtımı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-4-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BYT 519 Biyoplastikler Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar ÇEV 562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Bahar ÇEV 569 Çevre Mühendisliğinde İş Sağlı Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz ÇM433 Mesleki Yabancı Dil Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz CM327 Aletsel Analiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-3-4
Güz ÇM343 İş Sağlığı ve Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM423 İnorganik Endüstriyel Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇEV 562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz BYT 519 Biyoplastikler Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı 2-2-3
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇM440 Su Arıtımı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-4-3
Bahar ÇM340 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar ÇEV 569 Çevre Mühendisliğinde İş Sağlı Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz ÇM433 Mesleki Yabancı Dil Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-4-2
Güz CM423 İnorganik Endüstriyel Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇM343 İş Sağlığı ve Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz BYT 519 Biyoplastikler Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı 2-2-3
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz ÇEV 562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz ÇEV 569 Çevre Mühendisliğinde İş Sağlı Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇM440 Su Arıtımı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-4-2
Bahar ÇM340 İş Sağlığı ve Güvenliği II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar ÇEV 569 Çevre Mühendisliğinde İş Sağlı Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar ÇEV 562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz ÇM211 Kütle ve Enerji Denklikleri Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Güz ÇM433 Mesleki Yabancı Dil Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-4-1
Güz ÇM343 İş Sağlığı ve Güvenliği I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CM423 İnorganik Endüstriyel Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CRP271 Envıronment and Cıty Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz ÇEV 562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Güz ÇEV 569 Çevre Mühendisliğinde İş Sağlı Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇM340 İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar BYT 519 Biyoplastikler Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar BYT 519 Biyoplastikler Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar TEZ Tez Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEZ Tez Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Bahar ÇEV 569 Çevre Mühendisliğinde İş Sağlı Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Bahar ÇEV 562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Bahar ÇEV 562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 3-0-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Da 4-0-0
Güz CM423 İnorganik Endüstriyel Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇM433 Mesleki Yabancı Dil Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-4-1
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz CRP271 Envıronment and Cıty Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz ÇM211 Kütle ve Enerji Denklikleri Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Güz ÇEV-569 Çevre Mühendisliğinde İş Sağlı Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇM208 Aletsel Analiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Bahar ÇM440 Su Arıtımı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-4-2
Bahar ÇM340 İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇEV-560 Atık Yönetimi Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Bahar ÇEV-566 Endüstride Çevresel Risklerin Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Bahar ÇEV-562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Güz CM327 Aletsel Analiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-3-3
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz ÇM433 Mesleki Yabancı Dil Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-4-1
Güz CRP271 Envıronment and Cıty Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CM423 İnorganik Endüstriyel Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz BYT-519 Biyoplastikler Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji 2-2-3
Güz ÇEV-569 Çevre Mühendisliğinde İş Sağlı Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇM440 Su Arıtımı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-4-2
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Bahar ÇM340 İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar ÇM208 Aletsel Analiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-3-2
Bahar ÇEV-569 Çevre Mühendisliğinde İş Sağlı Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Güz CM431 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 1-0-1
Güz CM423 İnorganik Endüstriyel Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz CRP271 Envıronment and Cıty Plannıng Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ( İngi 3-0-3
Güz CM327 Aletsel Analiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-3-3
Güz ÇEV-569 Çevre Mühendisliğinde İş Sağlı Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Güz BYT-519 Biyoplastikler Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji 2-2-3
Güz ÇEV-562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM438 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 0-2-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEV-560 Atık Yönetimi Uygulamaları Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Bahar ÇEV-562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Güz CM423 İnorganik Endüstriyel Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz ÇEV-562 İleri Atıksu Arıtma Teknolojil Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Güz ÇEV-566 Endüstride Çevresel Risklerin Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CM318 Su Temini ve Kanalizasyon Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-3-3
Güz CM423 İnorganik Endüstriyel Atıklar Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl