Doç.Dr. Hüseyin Gümüş
Birim
:
Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi
Telefon
:
+90-0324-3610001
Dahili
:
16539
Faks
:
+90-324-3610127
E-MAIL
:
hgumus@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
huseyinn.gumuss@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2017-01-31 15:08:40
DÜZENLEME
:
2020-02-21 21:28:18
PUAN
:
13188
YABANCI DİL
:
İngilizce, intermediate, YÖKDİL, 76,250
İngilizce, INTERMEDIATE, ÜDS, 62,500
Researcher ID
h-index
6
Scholar ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/REKREASYON KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/SPOR YÖNETİCİLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. REKREASYONEL ALANLARIN KULLANIM ETKENLERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. SEMA ALAY ÖZGÜL, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, 2016.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. FİZİKSEL AKTİVİTE İÇİN PARK VE REKREASYON ALANLARINA GELEN KULLANICILARIN MEKÂN SEÇİMİNİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Danışman: Dr. SEMA ALAY ÖZGÜL, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, 2012.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. DR. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2010-02-21 - 2017-06-29
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-07-30 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME HEYETİ BAŞKANI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-11-07 - 2019-11-07
BÖLÜM BAŞKANI SPOR YÖNETİCİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-09-26 - 2018-12-27
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-09-22 - 2020-09-22
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI REKREASYON BÖLÜMÜ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2017-01-31 - 2018-02-27
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2019
1. KOÇ, M.; AYAR, H.; GÜMÜŞ, H.; ÇİMEN, K. Serbest Zaman Motivasyonu ve Serbest Zaman Tatmini: Açık Su Yüzme Yarışmaları Üzerine Bir Uygulama. OPUS ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2019, 13, -. 0 + 0
10.26466/opus.596597

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1900
2020
2. GÜMÜŞ, H.; SARAÇLI, S.; YAĞMUR, R.; IŞIK, Ö.; ERSÖZ, Y. The investigation of sportsmanship behaviors of university students. JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY, 2020, 29, 13-20. 900 + 0
https://www.rpd-online.com/article/view/v29-n1-gumus-saracli-yagmur-etal

Publications_007.pdf

2018
1. GÜMÜŞ, H. Environmental Sensitivity, Urbanization And Recreational Areas. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2018, 27, 8553-8559. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1690
2021
10. ERBAŞ, Ü.; GÜMÜŞ, H.; TALAGHİR, L. Leisure and recreation activities for disabilities. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSABİLİTİES SPORTS AND HEALTH SCİENCES, 2021, 4, 1-7. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.33438/ijdshs.732891

Publications_009.pdf

2020
9. GUMUS, H.; ERBAS, U. The relationship between leisure activity types selected by older adults and their income . STUDİA PERİEGETİCA, 2020, 29, 87-98. 200 + 0
https://studia-periegetica.com/resources/html/articlesList?issueId=13082

Publications_010.pdf

2017
8. Gümüş, H.; Alay Özgül, S. Rekreasyon alanı kullanımına ilişkin katılım engelleri ve tercih etkenleri ölçeklerinin geliştirilmesi. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 14, 865-865. 200 + 5
http://dx.doi.org/10.14687/jhs.v14i1.4448

Publications_001.pdf

7. Yıldız, Ü. MASA BAŞI ÇALIŞAN BİREYLERDE REKREASYONEL BİR ETKİNLİK OLARAK SİBER AYLAKLIK. JOURNAL OF RECREATİON AND TOURİSM RESEARCH, 2017, 4, 85-93. 0 + 0
http://jrtr.org/

Publications_003.pdf

6. KURTİPEK, S.; ÇELİK, O.; GÜMÜŞ, H.; YILMAZ, B. GENÇLİK ve SPORUN BAKANLIĞI ALTINDA ÇALIŞAN KAMP LİDERLERİNİN GENÇLİK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI. SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, 2017, 17, 359-367. 150 + 0
http://www.analefefs.ro/en/anale-fefs/2017/i2s/

Publications_004.pdf

2016
5. GUMUS, H.; SABIRLI, T. TERMAL TURİZMDE REKREASYONEL HİZMET KALİTESİ. JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, 2016, 13, 4453-4463. 200 + 0
10.14687/jhs.v13i3.4075

4. GÜMÜŞ, H.; SARAÇLI, S.; KARAKULLUKÇU, Ö.; DOĞANAY, G.; KURTİPEK, S. Ortaöğretim Öğrencilerinde Fair Play Kavramı. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE CULTURE AND SPORT, 2016, 4, 430-438. 180 + 0
http://dx.doi.org/10.14486/IntJSCS568

2015
3. GÜMÜŞ, H.; KARAKULLUKÇU, Ö. FUTBOL VE BASKETBOL TARAFTARINDA SERBEST ZAMAN TATMİNİ: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE CULTURE AND SPORT, 2015, 3, 401-409. 200 + 3
http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS306

2014
2. ISIK, O.; GUMUS, H.; OKUDAN, B.; YILMAZ, M. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTE DÜZEYLERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE CULTURE AND SPORT, 2014, 2, 836-843. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS157

1. GÜMÜŞ, H.; IŞIK, Ö.; KARAKULLUKÇU, Ö.; YILDIRIM, İ. ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SERBEST ZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARI. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE CULTURE AND SPORT, 2014, 2, 814-825. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.14486/IJSCS152

Uluslararası - Diğer 295
2019
3. YILMAZ, M.; SERTBAŞ, K.; GÜMÜŞ, H. GÖNÜLLÜLERİN FAALİYETLERE KATILIM NEDENLERİ VE MOTİVASYONEL FAKTÖRLERİN ANALİZİ: GENÇLİK MERKEZLERİ ÖRNEĞİ. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 21, 117-127. 100 + 0
Publications_008.pdf

2. Gümüş, H. X Kuşağında Sportmenlik Yönelimi. OPUS - ULUSLARARASİ TOPLUM ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2019, 10, 735-755. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.26466/opus.524867

Publications_002.pdf

2014
1. GÜMÜŞ, H.; YETİM, A.; TORTOP, Y.; IŞIK, Ö. BİREYSEL TEMAS GEREKTİREN MÜCADELE SPORLARINDAN MUAY-THAİ VE GÜREŞ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 12, 1-13. 95 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2018
1. IŞIK, Ö.; GÜMÜŞ, H. Evaluation of Effective Demographic Variables in Competition Performances of Turkish Wrestling Referees. JOURNAL OF HUMAN SPORT AND EXERCİSE, 2018, 13, 60-71. 300 + 0
10.14198/jhse.2018.131.07

Uluslararası - Alan endexleri 100
2020
1. Erbaş, Ü.; Gümüş, H. Participation in Physical Activity and Social Media Addiction in Students. INTERNATİONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATİONAL STUDİES, 2020, 7, 52-60. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.17220/ijpes.2020.04.006

Publications_011.pdf

Uluslararası - publications.sections.46 75
2017
1. KURTİPEK, S.; ÇELİK, O.; GÜMÜŞ, H.; YILMAZ, B. Metaphorical Perceptions of Camp Leaders Working under The Ministry of Youth and Sports on The Concept of Youth. SCİENCE, MOVEMENT AND HEALTH, VOL. XVII, ISSUE 2 SUPPLEMENT, 2017, 2017, 17, 359-367. 75 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 200
2019
2. GÜMÜŞ, H.; HONÇA, A.; ÇETİNKAYA, T. Perceived Social Support in Recreational Activity Participation: A Study on Students. HİGHER EDUCATİON STUDİES, 2019, 9, 151-158. 100 + 0
10.5539/hes.v9n1p151

2018
1. GÜMÜŞ, H.; IŞIK, Ö. The Relationship of Physical Activity Level, Leisure Motivation and Quality of Life in Candidate Teachers. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2018, 14, 22-32. 100 + 0
10.29329/ijpe.2018.157.3

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 600
2018
3. GÜMÜŞ, H.; AYNA, Ç.; YILDIRIM, İ. Reviewing Attitudes of Women Towards Leisure Activities in Terms of Different Variables. TURKİSH JOURNAL OF SPORT AND EXERCİSE, 2018, 20, 224-229. 200 + 0
10.15314/tsed.491629

2017
2. GÜMÜŞ, H.; ALAY ÖZGÜL, S.; KARAKILIÇ, M. Fiziksel Aktivite İçin Park ve Rekreasyon Alanlarına Gelen Kullanıcıların Mekân Seçimini ve Fiziksel Aktiviteye Katılımını Etkileyen Faktörler. SPORMETRE, 2017, 15, 31-38. 200 + 0
2015
1. GÜMÜŞ, H.; ALAY ÖZGÜL, S.; KARAKILIÇ, M. Fiziksel Aktivite Mekânı Değerlendirme Ölçeği (FAMDÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 26, 1-8. 200 + 0
Ulusal - Diğer 260
2017
3. YILDIZ, U.; GÜMÜŞ, H. Cyberloafıng as A Recreational Activity at Desk Job Workers. JOURNAL OF RECREATİON AND TOURİSM RESEARCH, 2017, 4, 85-93. 100 + 0
2. KOÇAK, Y.; TUKUL, U.; TOLAN, B.; GÜMÜŞ, H.; TOLUKAN, E. Analysis of Expectations and Perceptions of the Customers in Sports and Healthy Life Centers for Service Quality (Sample of Afyonkarahisar Province). INTERNATİONAL JOURNAL OF RECREATİON AND SPORT SCİENCE, 2017, 1, 38-46. 60 + 0
2013
1. TORTOP, Y.; AKSU, A.; GÜMÜŞ, H. Semazen Eğitimi Çalışmalarının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR, SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 3, 47-58. 100 + 0
Ulusal - publications.sections.46 100
2017
1. GÜMÜŞ, H.; ALAY ÖZGÜL, S. Rekreasyon Alanı Kullanımına İlişkin Katılım Engelleri ve Tercih Etkenleri Ölçeklerinin Geliştirilmesi. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 865-882. 100 + 0
10.14687/jhs.v14i1.4448

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 750
1. Gümüş, H.; Alay Özgül, S. Park ve Rekreasyon Alanlarının Fiziksel Aktivite Amaçlı Kullanımı, ISBN: 978-3-330-06700-4, LAMBERT Academic Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 70 Sayfa, Türkçe, Saarbrücken, Almanya, 2017. 250
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 750
1. Gumus, H.; Yıldırım, İ.; Ersöz, Y.; Koç, M. Kardio Tenis, ISBN: 978-2-38236-173-3, Livre de Lyon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 111 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2021. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. DOĞAN, İ.; GÜMÜŞ, H., THE RELATIONSHIP BETWEEN RECREATION AREA PREFERENCE AND BODY MASS INDEX. The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research, 2016-10-14, 2016-10-16, BARSELONA, İspanya, 2016. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 85

1. GÖLÜNUK BAŞPINAR, S.; GÜMÜŞ, H.; ÖZTAŞAN, N.; KIRBAŞ, Ş., Different Age Groups’ Usage Profiles of Public Sport Facilıties in Exercise Practices. ERPA International Congresses on Education, 2016-06-02, 2016-06-04, SARAJEVO, Bosna Hersek, 2016. 85

Uluslararası - Özet - Sözlü 2965

28. Gümüş, H.; Yıldırım, İ.; Yıldırım, Y.; Ersöz, Y.; Koç, M., 12 Haftalık Kardio Tenis Aktivitelerinin Seçilmiş Parametrelere Etkisinin İncelenmesi. 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 2021-03-15, 2021-03-17, Elazığ, Türkiye, 2021. 90

https://www.ubcakcongress.org/

27. Erbaş, Ü., PHYSICAL ACTIVITY PLACES AND USER PROFILES: ALTINPARKEXAMPLE. MAS 13th INTERNATIONAL EUROPEANCONFERENCE ON MATHEMATICS,ENGINEERING, NATURAL MEDICALSCIENCES, 2020-10-23, 2020-10-25, Kabil, Afganistan, 2020. 0

26. Gümüş, H.; Yıldırım, İ.; Yıldırım, Y.; Ersöz, Y.; Koç, M., 12 HAFTALIK KARDİO TENİS AKTİVİTESİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ. 7.ULUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESİ, 2020-10-15, 2020-10-18, Ankara, Türkiye, 2021. 90

http://www.iscs-conference.org/index-TR.php

25. GÜMÜŞ, H.; HONÇA, A.; ÇETİNKAYA, T., REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIMDA ALGILANAN SOSYAL DESTEK: ÖĞRECİLER ÜZERİNE BİR UYGULMA. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2018-10-31, 2018-11-03, Antalya, Türkiye, . 100

24. GÜMÜŞ, H.; IŞIK, Ö., Aday öğretmenlerin fiziksel aktivite düzeyi, boş zaman motivasyonu ve yaşam kalitesi ilişkisi. ERPA 2018 International Congresses on Education, 2018-06-28, 2018-07-01, İstanbul, Türkiye, . 100

23. MUMCU, H.; GÜMÜŞ, H.; BÖLÜKBAŞI, Y.; KARAKULLUKÇU, Ö., Sportmenlik Kültürünün Yaygınlaştırılmasında Elçiler: SporFederasyonları. 6th International Conference on Science Culture and Sport, 2018-04-25, 2018-04-27, Lviv, Ukrayna, . 85

22. AYVALI, Ö.; GÜMÜŞ, H.; YILDIRIM, Y., Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Politikalarının Değerlendirilmesi. 6th International Conference on Science Culture and Sport, 2018-04-25, 2018-04-27, Lviv, Ukrayna, . 100

21. IŞIK, Ö.; GÜMÜŞ, H., Türk Güreş Hakemlerinin Müsabaka Performanslarında Etkili Demografik Değişkenlerin Lojistik Regresyon Analizi Aracılığıyla İncelenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_009.pdf

20. YILDIRIM, Y.; GÜMÜŞ, H., Investigation of Relation Between Leisure Management and Recreation Area Preference. International Social Sciences Congress, 2017-09-18, 2017-09-24, MALAGA, İspanya, 2017. 100

Scientific_Meetings_005.pdf

19. KARAKULLUKÇU, Ö.; GÜMÜŞ, H., Liseli Sporcularda Algılanan Sosyal Destek Üzerine Bir İnceleme. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2017-09-18, 2017-09-24, MALAGA, İspanya, 2017. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

18. SARAÇLI, S.; YAĞMUR, R.; GÜMÜŞ, H.; IŞIK, O.; ERSÖZ, Y., THE INVESTIGATION OF SPORTSPERSONSHIP BEHAVIOUR OF UNIVERSITY STUDENTS. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2017-09-18, 2017-09-24, MALAGA, İspanya, 2017. 70

Scientific_Meetings_006.pdf

17. DOĞAN, İ.; GÜMÜŞ, H.; YILDIRIM, İ., ASSESSING CONSTRAINTS TO PHYSICAL ACTIVITIES IN LEISURE TIME AMONG ADULT WOMEN. 4. ANNUAL PUBLIC HEALTH CONFERENCE, 2017-07-05, 2017-07-07, BANGKOK, Tayland, 2017. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

16. YILDIZ, Ü.; GÜMÜŞ, H., Cyberloafing As a Recreational Activity At Sedentary Profession. 3rd International Conference on Social Sciences Education Research, 2017-04-27, 2017-04-29, ROMA, İtalya, 2017. 100

Scientific_Meetings_008.pdf

15. Gümüş, H.; Gürbüz, B.; Yıldırım, Y., The investigation of the relationship between preference factor of recreation area and mood of recreation area. 3rd International Conference on Social Sciences & Education Research, 2017-04-27, 2017-04-29, ROMA, İtalya, 2017. 100

http://www.icser.org/icsser-konferans-182274?_l=1

14. Yıldırım, Ö.; Gümüş, H., LİSE ÖĞRENCİLERİNDE OLİMPİYAT FARKINDALIĞI. 4. Uluslararası sporbilimleri turizm ve rekreasyon öğrenci kongresi, 2017-04-21, 2017-04-23, Burdur, Türkiye, 2017. 100

http://www.isstr-sc.org/

13. Erkalan, T.; Gümüş, H., Religious attitude in participation in recreation areas. . Internetional sport science turism and recreation student congress, 2017-04-21, 2017-04-23, Burdur, Türkiye, 2017. 100

http://www.isstr-sc.org/

12. GÜMÜŞ, H.; ALAY ÖZGÜL, S., RECREATION AREA PREFERENCE AGENTS RAPA IN TURKISH CULTURE SCALE DEVELOPMENT STUDY. International Conference on the Changing World and Social Research, 2016-10-14, 2016-10-16, Barcelona, Türkiye, . 100

11. GÜMÜŞ, H.; ALAY ÖZGÜL, S., RECREATION AREA PREFERENCE AGENTS (RAPA) IN TURKISH CULTURE: SCALE DEVELOPMENT STUDY. The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research, 2016-10-14, 2016-10-16, BARSELONA, İspanya, 2016. 100

10. GÜMÜŞ, H.; SARAÇLI, S.; KARAKULLUKÇU, Ö.; DOĞANAY, G.; KURTİPEK, S., Orta Öğretim Öğrencilerinde Fair Play Kavramı. 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2016-04-13, 2016-04-15, TÜRKİSTAN, Kazakistan, 2016. 90

9. GÜMÜŞ, H.; SABIRLI, T., RECREATIONAL SERVICES QUALITY IN THERMAL TOURISM. 3. INTERNATIONAL CONFERANS ON HOSPITALITY LEISURE SPORTS AND TOURISM, 2015-06-22, 2015-06-24, TOKYO, Japonya, 2015. 100

8. GÜMÜŞ, H.; KARAKULLUKÇU, Ö., LEISURE SATISFACTION IN FOOTBALL AND BASKETBALL FANS: A SAMPLE OF AFYONKARAHISAR. 4th International Conference on Science Culture and Sport, 2015-05-22, 2015-05-26, OHRİD, Makedonya, 2015. 100

7. IŞIK, Ö.; GÜMÜŞ, H.; OKUDAN, B.; YILMAZ, M., EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE QUALITY OF LIFE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS UPON THEIR DEPRESSION LEVELS. 3. ULUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESİ, 2014-05-24, 2014-05-26, SARAJEVO, Bosna Hersek, 2014. 85

6. GÜMÜŞ, H.; IŞIK, Ö.; DOĞANAY, G.; DOĞAN, İ., The relationship between environmental sensitivity and leisure constraints. 3rd International Conference on Science Culture and Sport, 2014-05-24, 2014-05-26, SARAJEVO, Bosna Hersek, 2014. 95

5. GÜMÜŞ, H.; ALAY ÖZGÜL, S.; KARAKILIÇ, M., PHYSICAL ACTIVITY VENUE EVALUATION SCALE (PAVES): A VALIDTY and RELIABILITY STUDY. 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2014-05-24, 2014-05-26, SARAJEVO, Bosna Hersek, 2014. 100

4. GÜMÜŞ, H.; IŞIK, Ö.; KARAKULLUKÇU, Ö.; YILDIRIM, İ., LEISURE TIME-PHYSICAL ACTIVITY CONSTRAINTS AT HIGH SCHOOLS. 3. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2014-05-24, 2014-05-26, SARAJEVO, Bosna Hersek, 2014. 95

3. TORTOP, Y.; AKSU, A.; GÜMÜŞ, H., Semazen Eğitimi Çalışmalarının Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. 2nd International Conference Folk Dances, 2013-10-30, 2013-11-01, ANTALYA, Türkiye, 2013. 100

2. GÜMÜŞ, H.; YETİM, A.; TORTOP, Y.; ÖZKAN, I., Bireysel Temas Gerektiren Mücadele Sporlarından Muay-thai ve Güreş Sporcularının Saldırganlık Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 2nd International Conference on Science Culture and Sport, 2013-10-30, 2017-02-07, ANTALYA, Türkiye, 2013. 95

1. GUMUS, H.; ALAY ÖZGÜL, S.; KARAKILIÇ, M., The factors that has an effect on the attendance and location choice of the visitors to the park and recreations centers for physical activities. 12. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 2012-12-12, 2012-12-14, DENİZLİ, Türkiye, 2012. 100

Uluslararası - Özet - Poster 575

12. Doğan, İ.; Yıldırım, İ.; Gümüş, H.; Altın, S.; Dinç, H.; Dener, Ş., Examination of the level of physical activity in women. 15. Spor Bilimleri Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 32

http://www.sbk2017.org/

11. KURTİPEK, S.; ÇELİK, B.; GÜMÜŞ, H.; YILMAZ, B., METAPHORICAL PERCEPTIONS OF CAMP LEADERS WORKING UNDER THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS ON THE CONCEPT OF YOUTH. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 2017-05-18, 2017-05-20, CONSTANTA, Romanya, 2017. 37

Scientific_Meetings_001.PDF

10. GÜMÜŞ, H.; ALAY ÖZGÜL, S., Park ve Rekreasyon Alanlarina İlişkin Katilim Engelleri Ölçeğinin Geliştirilmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Türkiye, . 50

9. GÜMÜŞ, H.; ALAY ÖZGÜL, S., Barriers to Participation in Recreation Area (Bpra): Scale Development Study. 14. International Sport Sciences Congress, 2016-11-01, 2016-11-04, ANTALYA, Türkiye, 2016. 50

8. GÜMÜŞ, H.; YAĞMUR, R., ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN LEISURE CONSTRAINTS AND LEVEL OF LONELINESS OF THE STUDENTS IN CREDIT AND DORMITORIES INSTITUTION. International Conference on Social Sciences and Education Research, 2016-10-29, 2016-10-31, ANTALYA, Türkiye, 2015. 50

7. KARAKOYUN, A.; SEHER, A.; GÜMÜŞ, H.; CAN KAY, H., Investigation the factor that recreation area preference in university students. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress, 2016-05-27, 2016-05-29, GAZİANTEP, Türkiye, 2016. 37

6. AYDOĞAN, G.; YILDIRIM, İ.; GÜMÜŞ, H., Different Age Groups’ Usage Profiles of Public Sport Facilıties in Exercise Practices. 3. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2016-05-27, 2016-05-29, GAZİANTEP, Türkiye, 2016. 50

5. GÜMÜŞ, H.; KARAKULLUKÇU, Ö.; OKUDAN, B., SPORT FOR ALL IN THE CONTEXT OF LOCAL GOVERMENTS. 12. CONGRESS OF QUALİTATİVE INQUIRY, 2016-05-18, 2016-05-21, Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 50

Scientific_Meetings_001.pdf

4. AKIN, M.; GÜMÜŞ, H., TÜRK KAHVEHANE KÜLTÜRÜNDE FAİR PLAY ANLAYIŞI: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ. 2. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2015-05-28, 2015-05-30, AFYONKARAHİSAR, Türkiye, 2015. 50

3. KOÇAR, Y.; TUKUL, U.; TOLAN, B.; GÜMÜŞ, H.; TOLUKAN, E., Fitness Merkezi Müşterilerinin Hizmet Kalitesine Yönelik Beklenti Ve Algıları. 2. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ REKREASYON VE TURİZM ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2015-05-28, 2015-05-30, AFYONKARAHİSAR, Türkiye, 2015. 30

2. ERDOĞMUŞ, D.; GÜMÜŞ, H., Çocuklarda Rekreatif Etkinlere Katlım Sonrası Fiziksel Ve Sosyal Davranış İle Akademik Başarı İlişkisi,. 2nd International Sports Science, Tourism and Recreation Student Congress 2.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2015-05-28, 2015-05-30, AFYONKARAHİSAR, Türkiye, 2015. 50

1. GUMUS, H.; OSKOUEI, M.; GÜRSES, V., International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress. 4th International Scientific Conference of Iranian Academics in Turkey, 2014-03-01, 2014-03-02, ANKARA, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Yürütücü 300

3. 12 HAFTALIK KARDİO TENİS AKTİVİTESİNİN YAŞAM KALİTESİNE VE ATLETİK PERFORMANSA ETKİSİ, BAP, Proje No: 2018-2-AP4-2968, 30000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Rekreasyon Alanı Tercih Etkenleri ve Rekreasyon Alanı Duygu Durumu Arasındaki İlişki, BAP, Proje No: 17.KARİYER.52, 7500 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

1. TÜRK KÜLTÜRÜNDE REKREASYON ALANI TERCİH ETKENLERİ RATE ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, BAP, Proje No: 16.KARİYER.65, 4000 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100
Projects_001.pdf

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Türk Güreş Hakemlerinin Hakemlik Performanslarında etkili demografik değişkenlerin lojistik regresyon analizi aracılığıyla incelenmesi, BAP, Proje No: 17.BESYO.02, 877 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
Projects_005.pdf

1. REKREASYON ALANLARINA KATILIMI ENGELLEYEN UNSURLARIN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, BAP, Proje No: 16.KARİYER.97, 3600 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50
Projects_002.pdf

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. MASABAŞI ÇALIŞANLARDA REKREASYONEL BİR ETKİNLİK OLARAK SİBER AYLAKLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ, TÜBİTAK, Proje No: 2209-A, 1850 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2017,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Çağla Çabuk, 60 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN YAŞAM DOYUMU, SAĞLIK ALGISI VE BOŞ ZAMAN AKTİVİTE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

Uluslararası 0
1. Universidad de Malaga / Turkish Studies, 2017-09-18, MALAGA, İspanya. 0
Ulusal 0
1. Şeref Diploması Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, 2019-09-19, İstanbul, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz YON-4101 Rekreasyon Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Spor Yöneticiliği 3-0-3
Güz REK 1106 Rekreasyon Bilimine Giriş Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 3-0-3
Güz REK 1106 Rekreasyon Bilimine Giriş Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SEÇ 1103 Fairplay Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 2-0-2
Güz EBE 219 Rekreasyon Etkinlikleri İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz YON 1108 Yaşam Boyu Spor Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 1-2-2
Güz Tİ-BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz Tİ-BES 536 Uluslararası Rekreasyon Uygula Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz Tİ-BES 512 Turizm ve Spor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz BES 5004 Uluslararası Rekreasyon Uygula Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz BES 5001 Turizm ve Spor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Yıl STP109 Tenis Tıp Fakültesi Tıp 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANT 3205 Tenis Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 2-2-3
Bahar ANT 3202 Uzmanlık Dalı Teknik - Taktik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 3-2-4
Bahar REK 2204 Tenis Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Rekreasyon 1-2-2
Bahar REK 2204 Tenis Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Rekreasyon ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Bahar YON-3206 Tenis Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Spor Yöneticiliği 2-2-3
Bahar YON-3205 Spor ve Turizm Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Spor Yöneticiliği 3-0-3
Bahar ANT 2204 Uzmanlık Dalı Özel Antrenman B Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 2-2-3
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 5001 Turizm ve Spor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar BES 679 Rekreasyon Biliminde Güncel Ar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 3-0-3
Bahar Tİ-BES 536 Uluslararası Rekreasyon Uygula Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar Tİ-BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz SEÇ 2111 Rekreasyon ve Turizm Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Rekreasyon 2-0-2
Güz SYO 309 Tenis ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz REK 1106 Rekreasyon Bilimine Giriş Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 3-0-3
Güz REK 1106 Rekreasyon Bilimine Giriş Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SEÇ 1103 Fairplay Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SEÇ 1103 Fairplay Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 2-0-2
Güz SEÇ 2111 Rekreasyon ve Turizm Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Rekreasyon ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz BES 5001 Turizm ve Spor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz Tİ-BES 522 Rekreasyon ve Oyun Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz Tİ-BES 512 Turizm ve Spor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz Tİ-BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 5004 Uluslararası Rekreasyon Uygula Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yıl STP109 Tenis Tıp Fakültesi Tıp 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANT 4202 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 2-6-5
Bahar SYO206 Tenis ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Bahar ANT 4204 Müsabaka Analizi ve Değerlendi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 3-0-3
Bahar Tİ-BES 512 Turizm ve Spor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar Tİ-BES 522 Rekreasyon ve Oyun Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar BES 5005 Rekreasyonel Etkinlik Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar BES 5004 Uluslararası Rekreasyon Uygula Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar BES 679 Rekreasyon Biliminde Güncel Ar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 3-0-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz SEÇ 1103 Fairplay Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Rekreasyon 2-0-2
Güz ANT 4102 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 2-6-5
Güz SYO 309 Tenis ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz SYO309 Rekreasyon Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Güz SEÇ 1103 Fairplay Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Rekreasyon ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 5001 Turizm ve Spor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz Tİ-BES 512 Turizm ve Spor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Yıl STP109 Tenis Tıp Fakültesi Tıp 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SYO206 Tenis ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Bahar ANT 3202 Uzmanlık Dalı Teknik - Taktik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 3-2-4
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-6-5
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-4-3
Bahar BES 5001 Turizm ve Spor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Bahar BES 627 Olimpizm İdeolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Doktor 3-0-3
Güz ANT 3104 Uzmanlık Dalı Teknik - Taktik Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Antrenörlük Eğitimi 3-2-4
Güz SYO309 Rekreasyon Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 1-2-2
Güz SYO 309 Tenis ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekok Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen 2-2-3
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
Güz BES 598 Rekreasyon ve Oyun Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 514 Spor Felsefesinde İleri Araştı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Yüksek 2-1-3
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Gümüş, H.; Saraçlı, S.; Yağmur, R.; ışık, .; Ersöz, Y. The investigation of sportsmanship behaviors of university students. JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY, 2020, 29, 13-20.
https://www.rpd-online.com/article/view/v29-n1-gumus-saracli-yagmur-etal
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Erbaş, .; Gümüş, H. Participation in Physical Activity and Social Media Addiction in Students. INTERNATİONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATİONAL STUDİES, 2020, 7, 52-60.
http://dx.doi.org/10.17220/ijpes.2020.04.006
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Gumus, H.; Erbas, U. The relationship between leisure activity types selected by older adults and their income . STUDİA PERİEGETİCA, 2020, 29, 87-98.
https://studia-periegetica.com/resources/html/articlesList?issueId=13082
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gümüş, H.; Saraçlı, S.; Yağmur, R.; ışık, .; Ersöz, Y. The investigation of sportsmanship behaviors of university students. JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY, 2020, 29, 13-20,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl