Doç.Dr. HİROKİ VAKAMATSU

Birim
:
İslami İlimler Fakültesi / Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Telefon
:
+90-324-3610071
Dahili
:
17413
E-MAIL
:
hirokivakamatsu@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2019-07-04 14:35:41
DÜZENLEME
:
2022-03-14 15:41:27
PUAN
:
22850
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, YÖKDİL, 87.5
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MEDENİYETLER TOKAİ ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS ANTROPOLOJİ SOPHİA ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA ANTROPOLOJİ SOPHİA ÜNİVERSİTESİ 2011
Doktora Tezi

1. The Ethnography of Eastern Anatolian Alevis: the Anthropological Approach on their Ritual Practices and Social Categories Danışman: Dr. Masayuki AKAHORI, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Tokyo, Japonya, 2011.

https://digital-archives.sophia.ac.jp/repository/view/repository/00000032135">https://digital-archives.sophia.ac.jp/repository/view/repository/00000032135

Yüksek Lisans Tezi

1. The Debate on the Alevi Identity through the Analysis of Popular Periodicals in Turkey Danışman: Dr. Masayuki AKAHORI, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Tokyo, Japonya, 2003.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD. DOÇ. DR. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2011-05-26 - 2013-11-15
YRD. SOÇ. DR. HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-04-28 - 2016-06-30
YRD. DOÇ. DR. TOROS ÜNİVERSİTESİ 2016-07-01 - 2017-09-06
DOÇ. DR. TOROS ÜNİVERSİTESİ 2017-09-07 - 2019-08-31
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-10-03 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2021-11-01 - 2024-11-01
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2021-11-01 - 2024-11-01
SENATO ÜYESİ 2020-01-20 - 2023-01-20
ANABİLİM DALI BAŞKANI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019-11-27 - 2022-11-27
MÜDÜR TOROS ÜNİVERSİTESİ ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016-07-01 - 2019-08-31
Uluslararası - Diğer 1200
2018
12. VAKAMATSU, H. Alevis in Contemporary Turkey: Living as a Minority. FİELD PLUS, 2018, 1, 8-9. 100 + 0
2017
11. VAKAMATSU, H. An anthropological analysis popular belief on Kurdish Alevis in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2017, 3, 49-49. 100 + 0
10.24289/ijsser.283586

2015
10. VAKAMATSU, H. Transmitting the tradition: An analysis on master-disciple relationship in Alevi Community of Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2015, 1, 641-655. 100 + 0
10.24289/ijsser.279143

2013
9. VAKAMATSU, H. Writing an Ethnography in the Global Era An Analysis of Popular Belief and Saint Veneration of Kurdish Alevis. BULLETİN OF THE INSTİTUTE FOR THE HUMANİTİES, 2013, 86, 23-36. 100 + 0
http://ci.nii.ac.jp/naid/40019847537

Publications_005.pdf

8. VAKAMATSU, H. Veneration of the Sacred or Regeneration of the Religious An Analysis of Saints and the Popular Beliefs of Kurdish Alevis. THE JOURNAL OF SOPHİA ASİAN STUDİES, 2013, 31, 69-84. 100 + 0
http://digital-archives.sophia.ac.jp/repository/view/repository/00000034266

Publications_004.pdf

2011
7. VAKAMATSU, H. Social Change among the Alevi People in Turkey An Anthropological Analysis on the Religious Authority and the Social Category. JAPANESE JOURNAL OF CULTURAL ANTHROPOLOGY, 2011, 76, 146-170. 100 + 0
https://doi.org/10.14890/jjcanth.76.2_146

Publications_006.pdf

2009
6. VAKAMATSU, H. The Veneration of Saints among Kurdish Alevis in Turkey Through an Analysis of the Ocak of Baba Mansur. ORİENT, 2009, 52, 86-104. 100 + 0
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient/52/1/52_84/_pdf

Publications_007.pdf

5. VAKAMATSU, H. The Veneration of Saints among Kurdish Alevis in Turkey Through an Analysis of the Ocak of Baba Mansur. ORİENT, 2009, 52, 84-104. 100 + 0
https://doi.org/10.5356/jorient.52.84

2008
4. VAKAMATSU, H. The Present day Nevruz Festival in Turkey From Celebration of the Equinox to a Battlefield of Ethnicity. ANNALS OF JAPAN ASSOCİATİON FOR MİDDLE EAST STUDİES, 2008, 24, 29-59. 100 + 0
https://doi.org/10.24498/ajames.24.2_29

Publications_008.pdf

2007
3. VAKAMATSU, H. Batı’daki Alevi İncelemeleri: Oryantalizm ve Dinlerarası Diyalog . İSLAMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2007, 20, 187-196. 100 + 0
https://www.islamiarastirmalar.com/magazine/tr-batidaki-alevi-incelemeleri-oryantalizm-ve-dinlerarasi-diyalog-6.html?page=archivep://

Publications_009.pdf

2006
2. VAKAMATSU, H. The Self Determinations of Alevilik through Popular Periodicals of Alevis in Contemporary Turkey. ORİENT, 2006, 48, 113-129. 100 + 0
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jorient1962/48/2/48_2_113/_pdf

Publications_010.pdf

2005
1. VAKAMATSU, H. The Self-Determinations of Alevilik through Popular Periodicals of Alevis in Contemporary Turkey. BULLETİN OF THE SOCİETY FOR NEAR EASTERN STUDİES İN JAPAN, 2005, 48, 113-129. 100 + 0
10.5356/jorient.48.2_113

Uluslararası - Alan endexleri 100
2016
3. Wakamatsu, H. An anthropological analysis popular belief on Kurdish Alevis in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2016, 3, 49-49. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.24289/ijsser.283586

Publications_001.pdf

2015
2. Wakamatsu, H. Transmitting the tradition: An analysis on master-disciple relationship in Alevi Community of Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2015, 1, 641-655. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.24289/ijsser.279143

Publications_002.pdf

2014
1. VAKAMATSU, H. Antropolojik Yaklaşımla Hızır İnancı Dersim Bölgesinde Uygulanan Dini Ritüeller. HÜNKâR ALEVİLİK BEKTAŞİLİK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 2014, 2, 15-26. 100 + 0
Publications_003.pdf

Uluslararası - publications.sections.46 100
2017
1. VAKAMATSU, H. Markus Dressler (2013). Writing Religion: The Making of Turkish Alevi Islam, Oxford: Oxford University Press, xviii 323 pages. ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 16, 355-362. 100 + 0
Uluslararası - Journals Indexed in Eric 100
2019
1. VAKAMATSU, H. Müsâhiplik: An Anthropological Analysis on Fictive Kinship of Alevis in Turkey. SOCİOLOGY AND ANTHROPOLOGY, 2019, 7, 327-336. 100 + 0
https://doi.org/10.13189/sa.2019.070801

Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 20500
1. VAKAMATSU, H. The Monograph of the Alevi Studies SIAS Working Paper Series 7, ISBN: , Tokyo: Sophia University, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 32 Sayfa, Japonca, Tokyo, Japonya, 2010. 500
Uluslararası - Ansiklopedi Konu / Madde Yazma 20500
1. WAKAMATSU, H. Encyclopedia of World Religions, ISBN: :978-4621085776, Maruzen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 528 Sayfa, Japonca, Tokyo, Japonya, 2012. 500
2. WAKAMATSU, H. Kayseri Ansiklopedisi, ISBN: 978-975-8046-70-6, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 477 Sayfa, Türkçe, Kayseri, Türkiye, 2009. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 20500
1. VAKAMATSU, H. Survival Strategies of Minorities in the Middle East Studies on Religious and Politico-Social Minority Groups in Middle Eastern Societies, ISBN: 978-4-86337-358-7, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA) Tokyo University of Foreign Studies, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 201 Sayfa, İngilizce, Tokyo, Japonya, 2021. 5500
2. VAKAMATSU, H. Hacı Bektaş Veli ve Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Akademik Çalıştayı, ISBN: 978-605-4163-41-0, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 115 Sayfa, Türkçe, Nevşehir, Türkiye, 2018. 0
3. VAKAMATSU, H. Transborder Social Movements, ISBN: 978-4-7503-4995-4, Akashi Shoten, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 7500, 249 Sayfa, Japonca, Tokyo, Japonya, 2020. 2000
4. VAKAMATSU, H. Aktör, Müttefik, Şaki: Kürt Aşiretleri, ISBN: 9789750533044, İletişim Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 560 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2022. 0
5. WAKAMATSU, H. Aktör, Müttefik, Şaki: Kürt Aşiretleri, ISBN: 9789750533044, İletişim Yayınları, Baskı Sayısı: 1000, Baskı Adet Sayısı: 5000, 560 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2022. 11500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

11. WAKAMATSU, H., Considering Syrian Refugee Problems in Turkey: Anthropological Approach on Case in Mersin. TARAS SHEVCHENKO 2ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 2019-02-01, 2019-02-03, Ankara, Türkiye, 2019. 0

http://www.iksad.com

10. WAKAMATSU, H., Sosyal Antropoloji açısından Alevilik’te Evliyâ İnancı. Uluslararası Geçmişten Geleceğe Alevilik Sempozyumu, 2018-12-08, 2018-12-10, Ankara, Türkiye, 2018. 0

Scientific_Meetings_002.pdf

9. VAKAMATSU, H., Indigenousness of Yörük: An Anthropological Analysis on Identity Seeking Process. 1. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

8. WAKAMATSU, H., Saint Veneration and Regious Practice of Kurdish Alevis in Turkey: Evliyâ-e Sırrî and Daqqah Yemine as a Popular Belief. 2nd International Conference onSocial Sciences and Education Research, 2016-11-04, 2016-11-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 0

7. WAKAMATSU, H., Geçmişten Günümüze Çorum da Ziyaretler. Bütün Yönleri İle Çorum, Dün, Bugün, Yarın ve Değişim Sempozyumu, 2016-04-28, 2016-04-30, Çorum, Türkiye, 2016. 0

6. WAKAMATSU, H., Saint Veneration of Kurdish Alevis through an Analysisof Khidr Worship. International Congress of Anthropological Sciences , 2015-04-09, 2015-04-11, Ankara, Türkiye, 2015. 0

5. WAKAMATSU, H., The Saint Veneration and Khidr Worship in Dersim A Case of Kurdish Alevi Tradition.. Diverse Approaches to the Muslim People’s Life: Sufis, Saint Venerators and Migrants, KIAS/SIAS Joint International Workshop, 2014-03-29, 2014-03-29, Tokyo, Japonya, 2014. 0

4. WAKAMATSU, H., Küreselleşen Alevilik te Ocak Dedelik Seyitlik ve Aile Akraba İlişkiler hakkında bir Antropolojik İnceleme.. . Geçmişten Günümüze I. Uluslar arası Alevilik Sempozyumu, 2013-10-03, 2013-10-05, Ankara, Türkiye, 2013. 0

3. WAKAMATSU, H., Dersim de Küreselleşen Ocak Aşiret İlişkileri Dinî Ritüeller ve Evliyâ İnancı Hakkında Antropolojik bir Yaklaşım. 2. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu’nda Sunulan Bildirile, 2013-09-20, 2013-09-22, Tunceli, Türkiye, 2013. 0

2. WAKAMATSU, H., The Ocak of Kurdish Alevis in Turkey the Relationship between the Ritual Practice and the Veneration for the Ehl i Beyt. New Horizons in Islamic Area Studies: Islamic Scholarship across Cultures and Continents of International Conference 2010 Islamic Area Studies, 2010-12-17, 2010-12-19, Kyoto, Japonya, 2010. 0

1. WAKAMATSU, H., Baba Mansur Ocağı: Yaşayan Türk-Tasavvuf Geleneği. II Uluslar Arası Tarihten Bugüne Alevilik Sempozyumu, 2010-09-23, 2010-09-25, Ankara, Türkiye, 2010. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 0

10. WAKAMATSU, H., Indigenousness of Yörük: An Anthropological Analysis on Identity Seeking Process. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 0

9. WAKAMATSU, H., Anthropological Approach on Consanguineous Marriage in Alevi Communities of Rural Anatolia.. 1st. International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, 2018-05-03, 2018-05-05, Nevşehir, Türkiye, 2018. 0

8. WAKAMATSU, H., Alevis in Turkey. Studies on Religious and Politico-Social Minority Groups in Middle East Project First Meeting, 2016-09-04, 2016-09-07, Beirut, Lübnan, 2016. 0

7. WAKAMATSU, H., Müsâhiplik An anthropological analysis onfictive kinship of Alevis in Turkey. European Anthropologyin a Changing World:From Culture to Global Biology, 2016-08-26, 2016-08-29, Zagreb, Hırvatistan, 2016. 0

6. WAKAMATSU, H., Tarih Antropolojisi açısında Koyun Baba Ziyareti. I. Uluslararası Koyun Baba Sempozyumu, 2016-05-13, 2016-05-14, Çorum, Türkiye, 2016. 0

5. WAKAMATSU, H., Transmitting the Tradition An Analysis on Master Disciple Relationship in Alevi Community of Turkey. . International Conference on Social Sciences and Education Research, 2015-10-29, 2015-10-31, Antalya, Türkiye, 2015. 0

4. WAKAMATSU, H., Günümüz Alevilik Bektaşilik te Müsahiplik Cemi. . II. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu, 2015-10-08, 2015-10-10, Nevşehir, Türkiye, 2015. 0

3. WAKAMATSU, H., Moral Value in Bektashism an Anthropological Approach on İkrar Ceremony.. International Symposium of Bektashi Religion, System of Values that Develop Each Day, 2015-03-20, 2015-03-20, Tirana, Arnavutluk, 2015. 0

2. WAKAMATSU, H., The Saint Veneration of Kurdish Alevis in Dersim Through an Analysis on Popular Beliefs and Worship for Khidr. Alevi Identity Revisited. Cultural, Religious, Social and Political Perspectives at the Swedish Research Institute in Istanbul , 2014-02-21, 2014-02-22, İstanbul, Türkiye, 2014. 0

1. WAKAMATSU, H., The Formation of Religious Practices and Social Categories within the Kurdish Alevi Community in Turkey. . 55th Congress of the Society for Near Eastern Studies in Japan, 2013-10-25, 2013-10-26, Kyoto, Japonya, 2013. 0

Uluslararası - Yürütücü 0

2. The Ethnography of Global Glocal An Anthropological Approarch on Social Category of Kurdish Alevis, JSPS, Proje No: 11J04749, 24000 USD, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 0
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-11J04749/

1. The Ethnography of Kurdish Alevis through an Analysis on Soscial Structure of Baba Mansur Ocagı, JSPS, Proje No: 08J07188, 10000 USD, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 0
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-08J07188/

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Studies on Religious and Politico-Social Minority Groups in Middle East Project, Tokyo University of Foreign Studies, Proje No: Project term: April, 2016–March, 2019, 100000 USD, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 0
http://aatest.ilcaa.jp/en/projects/jrp/jrp227

Ulusal - Yürütücü 100

1. Mersin Bölgesinde Alevilik Bektaşilik Yazlı ve Sözlü Geleneklerin Arşivleştirilmesi, BAP, Proje No: 2016-ABUAM-HW-2, 49710 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Dergah’tan Cemevine: Mekâna ve Tarihsel Sürece İlişkin Bir Araştırma, BAP, Proje No: 2021-1-AP4-4387, 37555 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 300

2. MUSTAFA KARADAĞ, TÜRK SİYASİ HAYATINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 150

1. HAYRİYE YALIM EGE, Hatay Döver Mahallesi'nde iki dillilik konusunda bir etnografik çalışma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tamamlandı. 150

Uluslararası 0
1. Sophia Üniversitesi, 2010-06-04, Tokyo, Japonya. 0
5. International Union of Anthropological and Ethnological Sciences , Üye No: M24737-20170123, İngiltere / Birleşik Krallık, 2017-01-23-2020-01-31.
4. European Anthropological Assocciation , Üye No: 0, Macaristan, 2016-07-01-2020-01-31.
2. Japanese Society for the Cultural Anthropology , Üye No: 0, Japonya, 2004-04-01-2020-01-31.
3. The Society for Near Eastern Studies , Üye No: 0, Japonya, 2002-04-01-2020-01-31.
1. Japan Association for Middle East Studies , Üye No: 0, Japonya, 2001-04-01-2020-01-31.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EBE 115 Antroploji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz GCD301 Gönüllülük Çalışmaları Eğitim Fakültesi Gönüllülük Çalışmaları Koordin 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SHD 208 Sosyal Anropoloji Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Sosyal Hizmetler ( 2. Öğretim 3-0-3
Bahar SHD 208 Sosyal Antropoloji Sosyal Bilimler Meslek Yükseko Sosyal Hizmetler 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Vakamatsu, H. Survival Strategies of Minorities in the Middle East Studies on Religious and Politico-Social Minority Groups in Middle Eastern Societies, ISBN: 978-4-86337-358-7, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA) Tokyo University of Foreign Studies, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 201 Sayfa, İngilizce, Tokyo, Japonya, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Vakamatsu, H. Survival Strategies of Minorities in the Middle East Studies on Religious and Politico-Social Minority Groups in Middle Eastern Societies, ISBN: 978-4-86337-358-7, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA) Tokyo University of Foreign Studies, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 201 Sayfa, İngilizce, Tokyo, Japonya, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Vakamatsu, H. Müsâhiplik: An Anthropological Analysis on Fictive Kinship of Alevis in Turkey. SOCİOLOGY AND ANTHROPOLOGY, 2019, 7, 327-336,
https://doi.org/10.13189/sa.2019.070801

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Wakamatsu, H. Transmitting the tradition: An analysis on master-disciple relationship in Alevi Community of Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2015, 1, 641-655,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 2
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Wakamatsu, H. An anthropological analysis popular belief on Kurdish Alevis in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON RESEARCH, 2016, 3, 49-49,

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl