Prof.Dr. HACI KURT

Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5315
OLUŞTURMA
:
2015-11-10 13:59:32
DÜZENLEME
:
2021-07-09 15:50:25
PUAN
:
21510
YABANCI DİL
:
İngilizce, A, YDS, 90


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1985
LİSANS KAMU YÖNETİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS KAMU YÖNETİMİ THE UNİVERSİTY OF TEXAS AT SAN ANTONİO 1997
DOKTORA KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2003
DOÇENTLİK YEREL YÖNETİMLER, KENT VE ÇEVRE POLİTİKASI ÜAK 2012
Doktora Tezi

1. Türkiye'de Kent-Kır Karşıtlığı Danışman: Dr. Can Hamamcı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentleşme ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1993-08-27 - 2006-02-23
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006-02-23 - 2012-09-27
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012-09-27 - 2018-05-15
PROF. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-05-15 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-01-06 - 2018-01-06
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-01-06 - 2018-01-06
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-01-06 - 2018-01-06
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-01-06 - 2018-01-06
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. KURT, H. İnsanlığın Sağlık Sorunu ve Biyolojik Çeşitlilik . TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 6, 78-96. 200 + 0
3. KURT, H. İnsanlığın Gıda Sorunu ve Biyolojik Çeşitlilik. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 19, 13-26. 200 + 0
2. KURT, H. Çevre Sorunlarının Kavşağında Biyolojik Çeşitlilik. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 22, 825-837. 200 + 0
2006
1. KURT, H. Türkiye'de Kent Planlarının Siyasal Amaçlarla Yozlaştırılması: Ankara Örneği. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2006, 5, 110-122. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 200
2017
2. KURT, H. İnsanlığın Gıda Sorunu ve Biyolojik Çeşitlilik. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 19, 13-26. 100 + 0
10.5578/jeas.63950

1. KURT, H. Çevre Sorunlarının Kavşağında Biyolojik Çeşitlilik. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 22, 825-837. 100 + 0
Uluslararası - publications.sections.46 100
1. KURT, H. İnsanlığın Sağlık Sorunu ve Biyolojik Çeşitlilik. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2017, 6, 78-96. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2010
4. BAYRAKTAR, S.; KURT, H.; YILMAZ, B. Yerel Siyasetin Bir Bilinmeyeni : Kamuoyunda Mersin İl Genel Meclisi . ÇAĞDAŞ YEREL YÖNETİMLER , 2010, 19, 29-61. 200 + 0
3. BAYRAKTAR, U.; KURT, H. Reform Sonrası Bir İl Genel Meclisi: Arzuhalci İle Noter Arası Siyasal Bir Organın Doğuşu . ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 65, 31-56. 200 + 0
2006
2. KURT, H. Göç Eğilimleri ve Olası Etkileri. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İİBF YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ,, 2006, 4, 135-159. 200 + 0
1. KURT, H. Türkiye'de Kent-Köy ve kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİİ, 2006, 3, 55-84. 200 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 2600
1. KURT, H. Türkiye'de Kent-Köy Çelişkisi, ISBN: 975-7351-91-1, Siyasal Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1200, 254 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2003. 500
2. BAYRAKTAR, S.; KURT, H.; YILMAZ, B.; KAMALAK, İ.; DOĞAN, A.; KELEŞ, R.; AKDOĞAN, A.; GÖNÜLŞEN, U.; BAYIRBAĞ, M.; KESKİN, N. Reform Sonrası İl Genel Meclisleri: Dönüşüm ve Statüko, ISBN: 978-605-5679-72-9, Kalkedon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 750, 154 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 50
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 2600
1. KURT, H. Ermenek Araştırmaları II, ISBN: 978-605-7600-05-09, Palet Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 14 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2018. 250
2. KURT, H. Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları, ISBN: -, Nobel Akademik Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 10 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 250
3. KURT, H. Kent ve Politika: Antik Kentten Dünya Kentine, ISBN: 978-975-533-556-8, İmge Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1500, 13 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 250
4. KURT, H. Prof. Dr. Tayfur Özşen Anısına 70. Yaş Armağanı, ISBN: 978-9944-5435-4-5, YAYED, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 11 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 250
5. KURT, H. Toplumcu Belediyecilik, ISBN: 978-605-5679-20-0, Kalkedon, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 24 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2009. 250
6. KURT, H. Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, ISBN: 975-295-371-9, Beta, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 23 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2004. 250
7. KURT, H. Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik, ISBN: 978-605-136-401-8, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No: 621, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 13 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 250
8. BAYRAKTAR, U.; KURT, H.; KAMALAK, İ.; YILMAZ, B.; GÜNEY, A. 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, ISBN: 978-975-8918-32-4, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 11 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 50
9. KURT, H. Karaman Araştırmaları 2, ISBN: 978-605-7600-88-2, Palet Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 7 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2019. 250
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 260

3. KURT, H., Yurttaşlık Hukuku Kenttaşlık Hukukuyla Başlar . Yeni Toplumcu Belediyecilik Sempozyumu , 2013-09-14, 2013-09-15, Ankara, Türkiye, 2014. 100

2. KURT, H., Yerel Özerklik Bağlamında Yeni Köy Kanunu Tasarı Taslağı. 5. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 2011-11-21, 2011-11-23, Ankara, Türkiye, 2013. 100

1. GÜNEY, A.; BAYRAKTAR, S.; KAMALAK, İ.; KURT, H.; YILMAZ, B., İl Genel Meclisleri: Fransa-Türkiye Karşılaştırmasının İlk Bulguları . 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu , 2008-10-23, 2008-10-24, Sakarya, Türkiye, 2008. 60

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. KURT, H., Karaman İlinde Biyolojik Çeşitlilik Üzerinde Tehditler Ve Simgesel Bir Örnek Olarak Geyicek Ağacı. Karaman Sempozyumu, 2019-06-20, 2019-06-22, Karaman, Türkiye, 2019. 50

http://kmu.edu.tr/karamansempozyumu

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Mersin Örneğinde İl Genel Meclisi: Üyeler, İşlevler ve Değişim, TÜBİTAK, Proje No: 107K518, 0 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 3600

18. Nedime ÖZKARA, E-Belediye: Tarsus Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

17. Ender AKDENİZ, Atatürk ve Yönetim Felsefesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

16. Ahmet Arda GAYRETLİ, Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Plan Uygulamaları: Pilot Kuruluşlar Üzerine Bir Araştırma , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

15. Metin KUBİLAY, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Gerze İlçesi Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

14. Özgür ÜZELAKÇİL, Türkiye'de Postmodern Planlama, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

13. Uğur ÇELİK, Türkiye'de Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin Belirlenme Sürecinde Verimliliğin Analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

12. Serat KÜÇÜKTERZİ, Büyükşehir Alan Genişlemesinin Turizm Belediyeleri Üzerine Etkisi: Muğla Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

11. Mustafa ERSÖNMEZ, Acele Kamulaştırmanın Kentsel Yenilemedeki Rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

10. Semih Ülkür, Güvenlik, Otorite ve Bölüşüm Üçgeninde Kentin Tarihsel Evrimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Zeynep BİRKAN, Deniz Ticaretinden Kaynaklanan Deniz Kirliliği: Mersin Limanı Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Ahmet BOZAN, Türkiye'de Termik Santraller Sorunu: Enerji Güvenliği ve Çevre Açısından Bir Değerlendirme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Yılmaz KAPIKIRAN, Türkiye'de Çevre Sorunları Bağlamında Sivil Toplum Örgütlerinin İşlevsellikleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Bilal ÖZEL, Türkiye'nin Potansiyel Bir Tarım Alanı Olarak Mayınlı Araziler: Nusaybin Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

5. Hüseyin METİN, Mersin'in Kent Kimliğinin Oluşumunda Celal Abaç ve Ailesi: 1930-1945 Yılları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

4. Mehmet Zarif BİÇER, Özel Sağlık Kuruluşlarının Kentsel Mekana Etkileri: Mersin Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

3. Nibal Fatma TANGÖR, Çevre Hukukunun İşlevselliği: Mersin Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200

2. Ayla YALÇINÖZ ŞAHİN, Kente Karşı İşlenen Suçlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200

1. Mehmet Sinan CEBE, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Kapsamında Belediye Yasası ve Büyükşehir Belediye Yasası, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2006, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4000
1. ABANT İZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2015 : 1000 ] [ 0 : 0 ] . 4000
2. AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER DAKüLTESI DERGISI , [ 2013 : 1000 ] . 0
3. MüLKIYE DERGISI , [ 2014 : 1000 ] . 0
4. SüLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 750 ] . 0
5. SüLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 750 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2000
1. TOPLUM VE DEMOKRASİ , [ 2017 : 1000 ] . 0
2. TOPLUM VE DEMOKRASİ , [ 2012 : 1000 ] . 1000
3. TOPLUM VE DEMOKRASİ , [ 2017 : 1000 ] . 1000
4. TOROS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2015 : 500 ] . 0
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl