Doç.Dr. HASAN YÜREK

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14848
Faks
:
+90-324-3610046
E-MAIL
:
hyurek@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-05-29 05:55:28
DÜZENLEME
:
2020-06-22 14:11:52
PUAN
:
29236
YABANCI DİL
:
İngilizce, YOK, ÜDS, 68,75
İngilizce, C, KPDS, 70


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009
Doktora Tezi

1. Mehmet Eroğlu'nun Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım Danışman: Dr. Şerif Aktaş, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Modernizmin Yeri Danışman: Dr. Mustafa Apaydın, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2002-11-05 - 2005-11-29
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2005-11-29 - 2009-05-29
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2009-05-29 - 2009-05-29
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2009-10-26 - 2012-05-29
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2012-06-20 - 2015-09-10
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-09-11 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018-09-21 - 2020-09-21
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018-07-03 - 2021-07-03
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2008
1. Yurek, H. A comparative study of "Sihr-i Helal" and enjambment techniques. BILIG, 2008, 179-192. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3600
2018
18. Yürek, H.; Kutlu, M. Hatırlama Üzerine Bir Roman: "Yüzünde Bir Yer". ASOS JOURNAL, 2018, 6, 93-101. 200 + 0
17. Yürek, H. "BÜYÜK GÖZALTI” ÜZERİNE TEMATİK BİR DEĞERLENDİRME. ASOS JOURNAL, 2018, 5, 77-87. 200 + 0
2017
16. Yürek, H. İnsan Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı: Şair Öldü. KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 9, 281-300. 200 + 0
15. Yürek, H. Nahit Sırrı Örik’ten Teorik Bir Çalışma: Roman ve Hikâye Hakkındaki Bir Kalem Denemesi. TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 2017/2, 111-120. 200 + 0
2016
14. Yürek, H.; Sarıkaya, H. Hıfzı Topuz'un Romancılığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme. TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, IX, 99-109. 200 + 0
http://turkkulturu.org.tr

2015
13. Yürek, H. Büyük İkramiye ile Para ve Hayat Şiirlerinden Hareketle Tevfik Fikret'in Maddi Değerlere Bakışı. ASOS JOURNAL, 2015, 3, 70-78. 200 + 0
2013
12. Yürek, H. Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın "Rüya"ları. EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, 2013, 13, 249-263. 200 + 0
Publications_006.pdf

11. Yürek, H. 19. Yüzyılın İlk Yarısındaki Bektaşiliğe Romancı Penceresinden Bakmak: Çerağlar Uyanırken. TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELî ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2013, 68, 75-88. 200 + 0
Publications_003.pdf

10. Yürek, H. Ermişlik ve Dağın Öte Yüzü Üçlemesi. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 49, 193-202. 200 + 0
Publications_004.pdf

9. Yürek, H. Yüz: 1981 ve Kusma Kulubü'ndeki Başkahramanların Karşılaştırmalı İncelemesi. TURKİSH STUDİES, 2013, 8, 1551-1559. 200 + 0
Publications_007.pdf

8. Yürek, H. Bir Romancının Şairliği: Yaşar Kemal'in Şiirlerine Genel Bir Bakış. TÜRK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, 2013, 34, 253-276. 200 + 0
Publications_005.pdf

7. Yürek, H. İntibah ve Nadide Romanlarının Mukayeseli İncelemesi. 21 YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM, 2013, 6, 42-55. 200 + 0
2012
6. Yürek, H. Haldun Taner'in Berlin Mektupları'nın İçeriği Üzerine Bir Değerlendirme. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2012, 46, 141-152. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.159

Publications_001.pdf

2011
5. Yürek, H. Bab-ı Esrar ve Aşk Üzerine Bir Mukayese Denemesi. TURKİSH STUDİES, 2011, 6, 1623-1636. 200 + 0
Publications_002.pdf

2008
4. Yürek, H. Mehmet Eroğlu'nun Romanlarında Aforizmalar. TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ, 2008, 18, 167-202. 200 + 0
3. Yürek, H. Adalet Ağaoğlu'nun Dar Zamanlar Adlı Üçlemesinde Aydın. FOLKLOR/EDEBİYAT, 2008, 56, 147-157. 200 + 0
2007
2. Yürek, H. Modernist Romanda Zaman Anlayışı. TÜRKBİLİG, 2007, 13, 182-190. 200 + 0
1. Yürek, H. Taaşşuk-ı Tal'at ve Fitnat Üzerine Yeni Değerlendirmeler. FOLKLOR/EDEBİYAT, 2007, 50, 213-221. 200 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 300
2018
3. YÜREK, H. Düşman Kazanmak Sanatı’ndan Hareketle Tarık Buğra’nın Dil, Sanat Ve Edebiyat Görüşleri. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ DERGİSİ, 2018, , -. 100 + 0
2. YÜREK, H.; Kutlu, M. Hatırlama Üzerine Bir Roman: Yüzünde Bir Yer. ASOS JOURNAL, 2018, , -. 100 + 0
1. YÜREK, H.; Uğurel, S. “BÜYÜK GÖZALTI” ÜZERİNE TEMATİK BİR DEĞERLENDİRME. ASOS JOURNAL, 2018, , -. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2011
2. Yürek, H. Abdülhak Şinasi Hisar ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Fiziki İstanbul Algısına Dair Bazı Tespitler. TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2011, IV, 131-138. 200 + 0
2008
1. Yürek, H. Türk Edebiyatından Örneklerle Modernist Romanın İki Temel Tekniği: İç Konuşma ve Bilinç Akışı. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 5, 55-68. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
1. Yürek, H. Türk Edebiyatında Modernist Etkinin Boyutları. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 28, 187-202. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 4000
1. Yürek, H. Ahmet Oktay'ın Şiir Dünyası, ISBN: 978-605-344-005-5, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 240 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 500
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 4000
1. Yürek, H. Kent İnsan Roman Türk Romanında Kentleşme Olgusu Üzerine İncelemeler (1980-2010), ISBN: 978-605-180-418-7, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 345 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
2. YÜREK, H. Ölümünün 100. Yılında Tevfik Fikret, ISBN: 978-605-9100-50-2, Kesit Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 432 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 250
3. Yürek, H. Edebiyat ve Sinema, ISBN: 978-605-62313-0-8, Hat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 557 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 250
4. Yürek, H. Edebi Eserden Beyaz Perdeye, ISBN: 9786053244974, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 561 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
5. YÜREK, H. Yaşayan Hikâyemiz, ISBN: 9786054646999, Kesit Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 592 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 250
http://kesityayinlari.com
6. YÜREK, H. Edebi Metinlerde Zaman Kavramına Dair İncelemeler, ISBN: 9786053444121, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 310 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
Uluslararası - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 4000
1. YÜREK, H. 'Garip'in 'Ümit'e Yolculuğu, ISBN: 978-625-7918-49-7, Sonçağ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 120, 309 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 500
2. Yürek, H. Milli Mücadele'nin Başlangıcının 100. Yıldönümünde 1919, ISBN: 978-605-033-095-3, Nobel Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 368 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 500
Uluslararası - Ders Kitabı Yazma 4000
1. Yürek, H. Yeni Türk Edebiyatı, ISBN: 978-605-033-027-4, Nobel Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 45 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 4000
1. YÜREK, H. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ISBN: 0, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 2 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 500
2. YÜREK, H. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, ISBN: 0, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1850
1. Yürek, H. İnsan Manzaralarının Ressamı: Mehmet Eroğlu'nun Romancılığı, ISBN: 978-605-60467-8-0, Otorite, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 332 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1850
1. YÜREK, H. Hatay Sevdalısı Bir Yazar Burhan Günel, ISBN: 9786054982936, Semerci Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 184 Sayfa, Türkçe, Antalya, Türkiye, 2016. 500
2. Yürek, H. Onlar Ölümü Seçti, ISBN: 9786055230289, Sonçağ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 214 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 250
3. Yürek, H. Romandan Sinemaya, ISBN: 9944-761-05-2, Ürün, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 328 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 250
4. Yürek, H. Şerif Aktaş'a Armağan, ISBN: 975-267-608-1, Kurgan Edebiyat, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 494 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 250
Ulusal - Kitap Çevirme 1850
1. Yürek, H. Nadide, ISBN: 9786055230418, Sonçağ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 50, 348 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 100
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 4600

19. Yürek, H.; Boybeyi, N., BİR EŞKIYA ROMANI: ÇEPEL DÜNYA. 2. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2019-08-23, 2019-08-25, MARDİN, Türkiye, 2019. 200

18. Yürek, H.; Tan, B., BİYOGRAFİ BAĞLAMINDA MİHMANDAR ADLI ROMANIN İNCELENMESİ. 2. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2019-08-23, 2019-08-25, MARDİN, Türkiye, 2019. 200

17. Yürek, H., BİR MEHMET EROĞLU ROMANI: YARIM KALAN YÜRÜYÜŞ. 2. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2019-08-23, 2019-11-25, MARDİN, Türkiye, 2019. 200

16. Yürek, H., YAŞAMDAN YAZIYA AKTARILAN BİR HİKÂYE: DÖNEMEÇ. 3. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019-05-03, 2019-05-05, Belgrad, Sırbistan, 2019. 200

15. Yürek, H., ÜMİT KAFTANCIOĞLU’NUN ARDINDAN YAZILAN ŞİİRLER. 3. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019-05-03, 2019-05-05, Belgrad, Sırbistan, 2019. 200

14. Yürek, H.; Okyar, H., Feminist Unsurlar Bağlamında Venüs Adlı Romanın İncelenmesi. 3. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019-05-03, 2019-05-05, Belgrad, Sırbistan, 2019. 200

13. YÜREK, H., YABANCILAŞMA VE MODERNİST ROMAN ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ. I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 200

12. YÜREK, H., AHMET OKTAY’IN ŞİİR ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ. I. International Scientific and Vocational Studies Congress, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 200

11. Yürek, H., BİR VİCDAN ROMANI: KUSMA KULÜBÜ. II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Türkiye, 2017. 200

10. YÜREK, H., Bir Askerî Darbe ve Bir Roman. 3. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2017-04-25, 2017-04-28, Roma, İtalya, 2017. 200

9. YÜREK, H.; BOZKURT, M., Ustam ve Ben Adlı Romanın Yeni Tarihselcilik Bağlamında İncelenmesi. 3. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2017-04-25, 2017-04-28, Roma, İtalya, 2017. 200

8. YÜREK, H., KOCA REN ADLI ROMANDA ALMANYA’YA GÖÇÜN GENÇ İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAİR BİR İNCELEME. IlI. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 2016-10-21, 2016-10-22, İstanbul, Türkiye, 2016. 200

7. YÜREK, H., A Mithat Pasha Novel: Death in Taif. V. Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, 2016-09-22, 2016-09-25, Budapeşte, Macaristan, 2016. 200

http://uagp.org

6. YÜREK, H.; YAMAN, Ç., KUVAYİ MİLLİYE DESTANININ MARKSİST ELEŞTİRİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. 1. Uluslararası Bilimsel Araștırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), 2016-05-19, 2016-05-22, Madrid, İspanya, 2016. 200

http://ibaddergisi.net

5. YÜREK, H., An Overview on Turkey at the and of 20 th Century and at the beginning of 21 st Century with the Viewpoint of a Novelist. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, 2015-04-17, 2015-04-19, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2016. 200

http://www.uapg.org

4. Yürek, H., Ahmet Oktay'ın Şiirlerinde Varoluşçuluğun İzleri. V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2014-10-15, 2014-10-17, Mersin, Türkiye, 2015. 200

3. Yürek, H., Hüseyin Cahit Yalçın'ın 1891'de Yayımlanan İlk Romanı Nadide. II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 2014-05-23, 2014-05-25, Saraybosna, Bosna Hersek, 2014. 200

2. Yürek, H., Bir Kurtuluş Savaşı Hikâyesi: Kuvâ-yı Milliye. I. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu, 2011-11-01, 2011-11-03, Çankırı, Türkiye, 2013. 200

Scientific_Meetings_003.pdf

1. Yürek, H., Mehmet Akif Ersoy'un Safahat Adlı Eserinde Geri Kalmışlığın Sebepleri ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu, 2011-10-12, 2011-10-14, İstanbul, Türkiye, 2011. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 1200

12. YÜREK, H.; Okyar, H., Feminist Unsurlar Bağlamında Venüs Adlı Romanın İncelenmesi. 3. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2019-05-03, 2019-05-05, Belgrad, Sırbistan, 2019. 100

http://www.issas.net/

11. YÜREK, H., Çetin Altan'ın "Küçük Bahçe"si. 3rd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2018), 2018-07-09, 2018-07-11, Üsküp, Makedonya, 2018. 100

http://www.ibadcongresses.org

10. YÜREK, H., "“Yere Düşen Dualar” Adlı Roman Hakkında. 2. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-04-27, 2018-04-29, Kiev, Ukrayna, 2018. 100

http://iksadkongre.org

9. YÜREK, H., YABANCILAŞMA VE MODERNİST ROMAN. I. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

http://www.bilmescongress.com

8. YÜREK, H., Ahmet Oktay’ın Şiir Üzerine Düşünceleri. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2017-10-05, 2017-10-08, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

http://www.bilmescongress.com

7. YÜREK, H., A Conscience Novel: Kusma Kulübü. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Antalya, Türkiye, 2017. 100

6. YÜREK, H., Bir Askerî Darbe ve Bir Roman. 3. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2017-04-25, 2017-04-28, Roma, İtalya, 2017. 100

5. YÜREK, H., Ustam ve Ben Adlı Romanın Yeni Tarihselcilik Bağlamında İncelenmesi. 3. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Araştırmaları Konferansı, 2017-04-25, 2017-04-28, Roma, İtalya, 2017. 100

4. YÜREK, H., Koca Ren Adlı Romanda Almanya’ya Göçün Genç İnsan Üzerindeki Etkisine Dair Bir İnceleme. lll. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 2016-10-21, 2016-10-22, İstanbul, Türkiye, 2016. 100

http://www.cogeyb.org

3. YÜREK, H., A Mithat Pasha Novel: Death in Taif. V. Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, 2016-09-22, 2016-09-25, Budapeşte, Macaristan, 2016. 100

2. YÜREK, H.; YAMAN, D., Kuvâyi Milliye Destanı’nın Marksist Eleştiri Bağlamında Genel Bir Değerlendirmesi. 1. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ, 2016-05-19, 2016-06-22, Madrid, İspanya, 2016. 100

1. YÜREK, H., Nadide'den Hareketle Tanzimat Dönemindeki Aileye Bakış. Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, 2016-03-25, 2016-03-27, Edirne, Türkiye, 2016. 100

http://motifsempozyum.com

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Yürek, H., Modernist Roman Üzerine. Genç Bilimadamları Sempozyumu, 2009-05-04, 2009-05-06, Ankara, Türkiye, 2009. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 150

3. YÜREK, H.; Kutlu, M., Hatırlama Üzerine Bir Roman: “Yüzünde Bir Yer”. 2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Elazığ, Türkiye, 2018. 50

http://sanatveestetik.com/

2. YÜREK, H., BİR VİCDAN ROMANI: KUSMA KULÜBÜ. II. Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-21, Antalya, Türkiye, 2017. 50

http://asoscongress.com

1. YÜREK, H., Burhan Günel'in Kendini Anlattığı İki Hikâye: Uzun Yol Sürücüsü ve Küstümçiçeği. Burhan Günel Anma Günleri ve Burhan Günel Sempozyumu, 2016-04-07, 2016-04-08, Hatay, Türkiye, 2016. 50

http://defne.bel.tr

Ulusal - Özet - Poster 25

1. YÜREK, H., Türk Edebiyatı. Ders Kitabı Değerlendirme Paneli, 2015-10-23, 2015-10-24, Ankara, Türkiye, 2015. 25

http://www.meb.gov.tr

Ulusal - Yürütücü 500

5. Şebnem İşigüzel'in RomanlarI Üzerine Bir İnceleme, BAP, Proje No: 2018-2-TP2-2992, 6834 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

4. Sema Kaygusuz'un Romanları Üzerine Bir İnceleme, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2544, 7860 EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

3. Elif Şafak'ın Romanlarının Yeni Tarihselcilik Bağlamında İncelenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-TP2-1801, 6000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

2. Çetin Altan'ın Edebi Kişiliği Üzerine Bir Değerlendirme, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2219, 5000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Şeyh Bedreddin Destanı ve Kuvayi Milliye Destanı'nın Marksist Eleştiri Bağlamında İncelenmesi, BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1404, 7031 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1800

9. Mahfuz Kutlu, Sema kaygusuz'un Romanları Üzerine Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

8. Mehmet Erdal Bozkurt, Elif Şafak'ın Romanlarının Yeni Tarihselcilik Bağlamında İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Sema Uğurel, Çetin Altan'ın Edebi Kişiliği Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

6. Neşegül Boybeyi, Türk Romanında Sosyal Eşkıyalık, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

5. Büşra Tan, İskender Pala'nın Romanlarında Biyografik Unsurlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Mehmet Doruk Kandemir, Celal Sahir Erozan'ın Şairliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Durdane Çiğdem Yaman, Şeyh Bedrettin Destanı ve Kuvayi Milliye Destanı'nın Marksisit Eleştiri Bağlamında İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Hasan Sarıkaya, Hıfzı Topuz'un Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Halide Okyar, Şebnem İşigüzel'in Romanları Üzerine Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 160
1. AKADEMIK DIL VE EDEBIYAT DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
2. 21. YüZYıLDA EğITIM VE TOPLUM , [ 2015 : 1 ] . 4
3. 21. YüZYıLDA EğITIM VE TOPLUM , [ 2014 : 2 ] . 8
4. AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
5. ANKARA ÜNIVERSITESI DIL VE TARIH-COğRAFYA FAKüLTESI DERGISI , [ 2018 : 2 ] . 8
6. AğRı İBRAHIM ÇEçEN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
7. CURRENT RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 4
8. FOLKLOR-EDEBIYAT ULUSLARARASı KıBRıS ÜNIVERSITESI , [ 2017 : 1 ] . 4
9. GAZI TüRKIYAT DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
10. HITIT ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
11. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY AND INTERCULTURAL ART , [ 2018 : 1 ] . 4
12. IğDıR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
13. IğDıR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
14. IğDıR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2019 : 2 ] . 8
15. KARADENIZ SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2016 : 2 ] . 8
16. KARADENIZ SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
17. MERSIN üNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
18. RESEARCHER: SOCIAL SCIENCE STUDIES , [ 2017 : 1 ] . 4
19. RESEARCHER: SOCIAL SCIENCE STUDIES , [ 2019 : 1 ] . 4
20. SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
21. TIDSAD , [ 2015 : 1 ] . 4
22. TURKISH STUDIES , [ 2018 : 1 ] . 4
23. TURKISH STUDIES , [ 2016 : 1 ] . 4
24. TURKISH STUDIES , [ 2019 : 1 ] . 4
25. TÜRÜK , [ 2017 : 1 ] . 4
26. TÜRÜK , [ 2018 : 1 ] . 4
27. TüRK KüLTüRü , [ 2016 : 4 ] . 16
28. TüRKLüK BILIMI ARAşTıRMALARı , [ 2015 : 1 ] . 4
29. TüRüK ULUSLARARASı DIL, EDEBIYAT VE HALKBILIMI ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2018 : 1 ] . 4
30. ULUSLARARASı BILIMSEL ARAşTıRMALAR DERGISI (IBAD) , [ 2018 : 1 ] . 4
31. ULUSLARARASı BILIMSEL ARAşTıRMALAR DERGISI (IBAD) , [ 2018 : 1 ] . 4
32. ULUSLARARASı SOSYAL ARAşTıRMALAR DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 0
33. ULUSLARARASı ÇOCUK EDEBIYATı VE EğITIM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
34. YENI TüRK EDEBIYATı ARAşTıRMALARı , [ 2019 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE438 Yeni Türk Edebiyatında Çağdaş Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 570 Yeni Türk Edebiyatında Bilimse Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 554 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE437 Yeni Türk Edebiyatında Çağdaş Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 569 Yeni Türk Edebiyatında Bilimse Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 551 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 553 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE438 Yeni Türk Edebiyatında Çağdaş Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 554 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 570 Yeni Türk Edebiyatında Bilimse Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz TDE437 Yeni Türk Edebiyatında Çağdaş Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 551 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 553 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 569 Yeni Türk Edebiyatında Bilimse Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yaz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TDE 554 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE217 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 553 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 551 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Yaz TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE218 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 554 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE217 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 551 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Güz TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TDE 553 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE210 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE218 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 554 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ( Yükse 3-0-3
Bahar TDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabili 4-0-4
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE217 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 551 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 553 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Yaz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE218 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE210 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE428 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Bahar TDE 554 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz TDE217 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE427 Bitirme Çalışması Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 0-2-1
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 551 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 553 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Yaz TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE218 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE210 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar TDE 552 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar TDE 554 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE217 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE 551 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz TDE 553 Yeni Türk Edebiyatından Metin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Yaz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE218 Yazılı Anlatım II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE210 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Roman ve Sinema Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz TDE217 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE215 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE216 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE106 Türkçe Kompozisyon II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE210 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE105 Türkçe Kompozisyon I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1-0-1
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Bahar TDE210 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Güz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE110 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE210 Yeni Türk Edebiyatı II Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
Yaz TDE109 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 2-0-2
Yaz TDE209 Yeni Türk Edebiyatı I Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 4-0-4
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
Yürek, H., BİR MEHMET EROĞLU ROMANI: YARIM KALAN YÜRÜYÜŞ. 2. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2019-08-23, 2019-11-25, MARDİN, Türkiye, 2019.
Yürek, H.; Tan, B., BİYOGRAFİ BAĞLAMINDA MİHMANDAR ADLI ROMANIN İNCELENMESİ. 2. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2019-08-23, 2019-08-25, MARDİN, Türkiye, 2019.
Yürek, H.; Boybeyi, N., BİR EŞKIYA ROMANI: ÇEPEL DÜNYA. 2. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2019-08-23, 2019-08-25, MARDİN, Türkiye, 2019.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl