Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM YILDIZ

Birim
:
İslami İlimler Fakültesi / Tefsir Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yenişehir Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2019-03-04 14:40:47
DÜZENLEME
:
2021-02-06 18:01:46
PUAN
:
7345
YABANCI DİL
:
Arapça, C, KPDS, 70
Researcher ID
Publons ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLAHİYAT MARMARA 1997
YÜKSEK LİSANS TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ULUDAĞ 2014
DOKTORA TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ULUDAĞ 2018
Doktora Tezi

1. KUR’ÂN’A GÖRE İNSANLARIN YANILGILARI Danışman: Dr. ABDURRAHMAN ÇETİN, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, BURSA, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. KUR'ÂN'DA SEBÎLÜLLAH KAVRAMI Danışman: Dr. ABDURRAHMAN ÇETİN, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, BURSA, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2019-11-27 - 2022-11-27
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2020
1. YILDIZ, İ. Kur’ân’a Göre İnsanların Yanılgılarının Sosyolojik Nedenleri. JOURNAL OF ANALYTİC DİVİNİTY, 2020, 4, 11-39. 200 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 900
2021
3. YILDIZ, İ. KUR’ÂN ÇERÇEVESİNDE FARKLI DİNE MENSUP EBEVEYN ÇOCUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SINIRLARI. DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARASTİRMA DERGİSİ, 2021, 21, 237-266. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.33415/daad.846228

2020
2. YILDIZ, İ. Kur’ân’da Kardeş Şiddeti: Hâbil-Kâbil ve Hz. Yûsuf Kıssalarına Psikolojik Bir Bakış. CUMHURİYET İLAHİYAT DERGİSİ, 2020, 24, 73-95. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.18505/CUID.690585

2016
1. YILDIZ, İ. Kur’an’da “Sebîl” Kelimesi Bağlamında “Yol” Kavramının Semantik Analizi. TARİH KÜLTÜR VE SANAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 5, 1-26. 300 + 0
http://193.140.9.50/index.php/ilk/article/view/457//

Publications_004.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 500
2020
5. YILDIZ, İ. İsrâ Sûresinde Geçen Rüya ve Lanetlenmiş Ağaç Üzerine Ehl-i Sünnet ve Şîa Tefsirlerinde Bir Literatür Taraması. TEKİRDAĞ İLAHİYAT DERGİSİ, 2020, 6, 255-289. 100 + 0
2019
4. YILDIZ, İ. Kur’ân Kıssalarında Muhatabı Anlatıma Dâhil Etme: Amacı, Zamanı ve Metotları. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2019, , 457-472. 100 + 0
10.9761/JASSS8003

3. YILDIZ, İ. Vücûh ve Nezâir İlmine Bir Katkı: İbn Fâris’in “Efrâdü Kelimâti’l-Kur’âni’l-Azîz” Adlı Eserinde Olmayan Bazı Efrâd Kelimeler. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2019, 1, 373-386. 100 + 0
10.9761/JASSS7958

2. YILDIZ, İ. Müberred ve “Me’ttefeka Lafzuhû ve’htelefe Ma’nâhü mine’l-Kur’âni’l-Mecîd” Adlı Eseri Bağlamında Vücûh ve Nezâir İlmine Katkısı. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2019, 12, 1851-1857. 100 + 0
10.17719/jisr.2019.3192

2018
1. YILDIZ, İ. Hıristiyanların Hz. İsa’yı İlahlaştırması -Kur’ân’da Bu Yanılgının Nedenleri ve Giderilmesi-. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2018, 1, 305-324. 100 + 0
10.9761/JASSS7439

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1200
2021
6. YILDIZ, İ. Hucurât Sûresinin 6. Âyeti Bağlamında Sosyal Medyadaki Gerçekdışı Haberler. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, 8, 158-182. 200 + 0
10.51702/esoguifd.944505

2020
5. YILDIZ, İ. Hacı Bektâş-ı Velî’nin Besmele Tefsiri İsimli Eserinin Kaynak ve Yöntem Açısından Değerlendirilmesi. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 7, 153-188. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.46353/k7auifd.638865

4. YILDIZ, İ. Kur’ân’a Göre Musibetler Karşısında İnsanların Psikolojik Tutumları. TEFSİR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 4, 65-97. 200 + 0
2019
3. YILDIZ, İ. Kur’ân ve Sünnete Göre Sosyal Hayatta Kadın Erkek İlişkisi. HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİS, 2019, 24, 83-109. 200 + 0
2017
2. YILDIZ, İ. Kur’ân’da Hesap Günü Şahitleri. DİYANET İLMİ DERGİ, 2017, 53, 55-75. 200 + 0
2015
1. YILDIZ, İ. Ebû İshâk ez-Zeccâc’ın Esmâ-i Hüsnâ ve Besmele Hakkında İki Eseri. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 24, 33-64. 200 + 0
Ulusal - Endekste taranmıyor 300
2016
3. YILDIZ, İ. Kur’ân’a Göre Allah Yolundan Alıkoyma (es-Sadd ’an Sebîlillah). İSLAM MEDENİYETİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İMAD), 2016, 2, 73-102. 100 + 0
2015
2. YILDIZ, İ. Kur’ân-ı Kerîm’de Atalar Geleneği Ve İnanca Etkisi. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 13, 175-215. 100 + 0
2014
1. YILDIZ, İ. Ebû İshâk ez-Zeccâc ve Tefsir İlmindeki Yeri. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ HARAKANİ DERGİSİ, 2014, 1, 83-108. 100 + 0
Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 2000
1. YILDIZ, İ. Kur’ân İnsan ve Yanılgı, ISBN: 978-605-9464-98-7, Emin Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 431 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2019. 500
2. YILDIZ, İ. Kur’ân’da Sebîlüllah Kavramı, ISBN: ISBN: 978-605-9955-34-8, Emin Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 344 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2015. 500
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 2000
1. YILDIZ, İ. Kur'an'da Psikolojik Şiddet, ISBN: 978-605-351-448-0, Kitap Dünyası Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 212 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 500
2. YILDIZ, İ. İslam Modernite ve Gençlik, ISBN: 978-625-7404-34-1, İlâhiyat Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 732 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 500
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 500
1. YILDIZ, İ. İslam'da Sağlık ve Koruyucu Hekimlik, ISBN: 978-605-80220-6-5, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 558 Sayfa, Türkçe, Ağrı, Türkiye, 2021. 500
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. YILDIZ, İ., Kur’ân’a Göre İlâhî İmtihan Bağlamında Çocuk. ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU, 2020-11-06, 2020-12-08, Ankara, Türkiye, . 200

2. YILDIZ, İ., İbn Fâris’in “Efrâdü Kelîmâti’l-Kur’âni’l-Azîz” Adlı Risalesi ve Vücûh Ve Nezâir İlminin Bir Alt Kolu Olarak Efrâd. II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018-11-02, 2018-11-04, ÇANAKKALE, Türkiye, 2018. 200

1. YILDIZ, İ., Kur’ân Kıssalarında Bir Anlatım Üslûbu Olarak Hz. Peygamber’i Kıssaya Dâhil Etme. ASEAD 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018-10-27, 2018-10-29, Antalya, Türkiye, 2018. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. YILDIZ, İ., Dijital Çağda Gençliğin Zaman Problemi ve Kur’ân’dan Uyarılar. ULUSLARASI İSLAM, MODERNİTE VE GENÇLİK SEMPOZYUMU, 2021-04-02, 2021-04-03, Zonguldak, Türkiye, 2021. 100

1. YILDIZ, İ., Kur’ân’a Göre Manevî Hastalıklara Zemin Hazırlama Açısından Aşırı Mal Sevgisi ve Tedavi Yolları. 4. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu, 2020-11-14, 2020-11-15, Ağrı, Türkiye, 2020. 100

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 44
1. TASAVVUR / TEKIRDAğ İLAHIYAT DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
2. BEÜ İLAHIYAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
3. HITIT ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] . 4
4. JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY , [ 2021 : 1 ] . 4
5. PAMUKKALE ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2020 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 8
6. TEFSIR ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2020 : 3 ] [ 2021 : 1 ] . 16
7. İHYA ULUSLARARASı İSLAM ARAşTıRMALARı DERGISI’ , [ 2021 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 1
2. BİTLİS İSLAMİYAT DERGİSİ , [ 2021 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz İİFT219 Arapça Okuma - Anlama Becerisi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT201 Tefsir I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT201 Tefsir I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT201 Tefsir I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT105 Tefsir Tarihi ve Usulü I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT105 Tefsir Tarihi ve Usulü I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT105 Tefsir Tarihi ve Usulü I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT105 Tefsir Tarihi ve Usulü I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İİFT106 Tefsir Tarihi ve Usulü II İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Bahar İİFT106 Tefsir Tarihi ve Usulü II İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Bahar İİFT106 Tefsir Tarihi ve Usulü II İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 1-2-2
Güz İİFT105 Tefsir Tarihi ve Usulü I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT105 Tefsir Tarihi ve Usulü I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
Güz İİFT105 Tefsir Tarihi ve Usulü I İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Yıldız, . İsrâ Sûresinde Geçen Rüya ve Lanetlenmiş Ağaç Üzerine Ehl-i Sünnet ve Şîa Tefsirlerinde Bir Literatür Taraması. TEKİRDAĞ İLAHİYAT DERGİSİ, 2020, 6, 255-289.
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Yıldız, . Kur’ân’a Göre İnsanların Yanılgılarının Sosyolojik Nedenleri. JOURNAL OF ANALYTİC DİVİNİTY, 2020, 4, 11-39.
Yıldız, . Kur’ân’da Kardeş Şiddeti: Hâbil-Kâbil ve Hz. Yûsuf Kıssalarına Psikolojik Bir Bakış. CUMHURİYET İLAHİYAT DERGİSİ, 2020, 24, 73-95.
http://dx.doi.org/10.18505/CUID.690585
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Yıldız, . Hacı Bektâş-ı Velî’nin Besmele Tefsiri İsimli Eserinin Kaynak ve Yöntem Açısından Değerlendirilmesi. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 7, 153-188.
http://dx.doi.org/10.46353/k7auifd.638865
Yıldız, . Kur’ân’a Göre Musibetler Karşısında İnsanların Psikolojik Tutumları. TEFSİR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 4, 65-97.
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yıldız, . Ebû İshâk ez-Zeccâc’ın Esmâ-i Hüsnâ ve Besmele Hakkında İki Eseri. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 24, 33-64,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Yıldız, . Vücûh ve Nezâir İlmine Bir Katkı: İbn Fâris’in “Efrâdü Kelimâti’l-Kur’âni’l-Azîz” Adlı Eserinde Olmayan Bazı Efrâd Kelimeler. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2019, 1, 373-386,
10.9761/JASSS7958

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Yıldız, . Kur’ân’da Sebîlüllah Kavramı, ISBN: ISBN: 978-605-9955-34-8, Emin Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 344 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2015.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Yıldız, . Kur’ân İnsan ve Yanılgı, ISBN: 978-605-9464-98-7, Emin Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 431 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2019.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 4
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Yıldız, . Kur’ân İnsan ve Yanılgı, ISBN: 978-605-9464-98-7, Emin Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 431 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2019.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 3
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Yıldız, . Kur’ân ve Sünnete Göre Sosyal Hayatta Kadın Erkek İlişkisi. HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİS, 2019, 24, 83-109,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Yıldız, . Kur’ân İnsan ve Yanılgı, ISBN: 978-605-9464-98-7, Emin Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 431 Sayfa, Türkçe, BURSA, Türkiye, 2019.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
YILDIZ, İ., Kur’ân’a Göre İlâhî İmtihan Bağlamında Çocuk. ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU, 2020-11-06, 2020-12-08, Ankara, Türkiye, .
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl