Doç.Dr. İBRAHİM BOZKURT

Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4693
E-MAIL
:
ibrboz@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-11-19 13:23:01
DÜZENLEME
:
2020-02-20 14:43:15
PUAN
:
11391
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, Diğer, 66,250


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH EĞİTİMİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS TARİH MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
DOKTORA ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2008
DOÇ.DR. TARİH UAK 2018
Doktora Tezi

1. Türk Kamuoyunda Amerika İmgesi (1945-1980) Danışman: Dr. Ergün AYBARS, Dokuz Eylül Üniversitesi, Diğer, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2008.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Salnamelerde Mersin Danışman: Dr. Fevzi DEMİR, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2001.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-12-19 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2020-01-20 - 2022-01-20
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2019-02-14 - 2022-02-14
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2018-06-28 - 2021-06-28
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MUSTAFA BAYSAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-04-10 - 2018-04-10
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2013-04-26 - 2016-04-26
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1200
2018
6. BOZKURT, i. İŞGAL YILLARINDA MERSİN (1918-1922). ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 22, 407-435. 200 + 0
Publications_011.pdf

5. BOZKURT, i. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın Karşısındakilerden Biri Olarak Çerkez Ethem Üzerine Bir İnceleme. TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 163-186. 200 + 0
Publications_014.pdf

4. BOZKURT, i.; GEYLANİ, N. Erken Cumhuriyet Döneminde Boş Zamanı Geçirme Alışkanlıkları ve Sosyal Mekânlar: Mersin Örneği. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 16, 345-359. 200 + 0
Publications_013.pdf

2017
3. Bozkurt, i. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE BİR KIRILMA NOKTASI: KÜBA BUNALIMI. ASOS JOURNAL, 2017, ., 221-239. 200 + 0
http://http://www.asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=13008&Detay=Ozet

Publications_009.pdf

2016
2. BOZKURT, i. II.Dünya Savaşı Sonrası Uluslararası Ekonomiye Eklemlenme Sürecinde Türkiye'nin Deniz Ticareti ve Liman Politikası (1945-1960). ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI , 2016, 15, 333-357. 200 + 0
http://http://web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/sayi-31-3/

Publications_006.pdf

1. BOZKURT, B.; BOZKURT, i. MERSİN HALKEVİ'NİN KURULUŞU VE TARİHSEL İŞLEVİ. TARİH OKULU DERGİSİ, 2016, 9, 369-421. 200 + 0
http://www.johschool.com/DergiTamDetay.aspx?ID=957

Publications_007.pdf

Uluslararası - Diğer 200
2018
2. BOZKURT, i. Tanin Gazetesi'ne Göre I.Dünya Savaşı' nın Başlama ve Osmanlı Devleti' nin Savaşa Giriş Süreci. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 22, 239-265. 100 + 0
http://www.sobider.com

Publications_012.pdf

2017
1. Bozkurt, i. BİRİNCİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE MERSİN MİLLETVEKİLLERİ VE FAALİYETLERİ. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 41, 81-112. 100 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/cumusosbil/issue/33401

Publications_010.pdf

Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
2014
1. BOZKURT, B.; BOZKURT, i. Türkiye’nin İlk Kadın İl Belediye Başkanı ‘Müfide İlhan’ ve Mersin’deki Çalışmaları. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, 2014, ., 51-75. 100 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2017
1. Bozkurt, i. ATATÜRK'ÜN MERSİN ZİYARETLERİ. ATATÜRK YOLU, 2017, 31, 79-110. 200 + 0
http://http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=45&sayi_id=2216

Publications_008.pdf

Ulusal - Diğer 450
2009
5. Bozkurt, i. II.Meşrutiyet'i Yeniden Düşünmek. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2009, 8, 291-296. 50 + 0
Publications_016.pdf

4. BOZKURT, i. II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI AMERİKAN MISSOURI ZIRHLISI’NIN İSTANBUL LİMANI’NI ZİYARETİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2009, 4, 251-274. 100 + 0
http://webb.deu.edu.tr/atmer/atmer/uploaded_files/file/15-ibrahim_Bozkurt_251-274.pdf

Publications_005.pdf

3. BOZKURT, i.; BOZKURT, B. YENİ ALFABENİN KABULÜ SONRASI MERSİN’DE AÇILAN MİLLET MEKTEPLERİ VE ÇALIŞMALARI. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2009, 8, 117-135. 100 + 0
Publications_003.pdf

2008
2. BOZKURT, i. ABD'NiN KIBRIS POLiTiKASI VE TURK KAMUOYU (1950-1964) (Johnson Mektubu'na Kadar) . GÜNEY-DOĞU AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2008, 19, 141-189. 100 + 0
http:/http://www.journals.istanbul.edu.tr/iugaad/issue/view/5000006453/

Publications_004.pdf

1999
1. Gökdemir, O.; Bozkurt, i. Mülazım-ı Evvel Ahmet Besim'in Savaş Hatıraları . TOPLUMSAL TARİH, 1999, 12, 23-28. 100 + 0
Publications_015.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Bozkurt, i. MİLLİ MÜCADELE'NİN BAŞLANGICININ 100.YILDÖNÜMÜNDE 1919, ISBN: 978-605-033-067-0, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 384 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
https://www.nobelyayin.com/default.asp
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 125
1. Bozkurt, i.; Karabulut, U. MİLLİ MÜCADELE'NİN BAŞLANGICININ 100.YILDÖNÜMÜNDE 1919, ISBN: 978-605-033-067-0, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 384 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 125
https://www.nobelyayin.com/
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 999
1. Bozkurt, i. TANZİMAT'TAN CUMHURİYET'E MERSİN TARİHİ (1847-1928), ISBN: 978-605-5274-22-1, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 2000, 308 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 500
http://www2.mersin.bel.tr
Ulusal - Araştırma Kitabı Yazma (Tez Hariç) 999
1. BOZKURT, i.; BOZKURT, B.; GEYLANİ, N. DÜZİÇİ KÖY ENSTİTÜLÜ YILLAR, ISBN: 9786058565494, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 498 Sayfa, Türkçe, iZMİR, Türkiye, 2015. 167
2. BOZKURT, i.; BOZKURT, B.; HASGÜL, S. SALNÂME-İ VİLÂYET-İ ADANA 1287/ 1870 (Adana, Payas, Kozan ve İçel Sancakları, ISBN: 9786058384705, Pitura, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 307 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2015. 167
3. Bozkurt, i.; Bozkurt, B.; Hasgül, S. SALNAME-İ VİLAYET-İ ADANA, 1289 (1872) (Adana, Payas, Kozan ve İçel Sancakları), ISBN: 978-605-83847-1-2, Pitura, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 324 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2016. 167
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. BOZKURT, İ., Erken Cumhuriyet Döneminde Mersin'de Özel Bir Eğitim Kurumu: Isı Yuva Okulu. I.Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_005.pdf

2. BOZKURT, İ.; HASGÜL, S., ADANA VİLÂYETİ SALNÂMELERİ’NE GÖRE ÇUKUROVA’DA GAYRİMÜSLİMLER. 1.Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, 2015-04-17, 2015-04-19, Adana, Türkiye, 2016. 200

http://adanasempozyumu.adana.bel.tr

1. BOZKURT, İ., Türk Basınında Karikatürlerde Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs Politikası Algısı (1974-1980). 3.Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 2012-10-18, 2012-10-20, Mersin, Türkiye, 2012. 200

Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. BOZKURT, İ., Demokrat Parti'nin İçel Örgütü ve Adnan Menderes'in Mersin'de Karşılanışına İlişkin Bazı Notlar. Türk Tarihinde Adnan Menderes Sempozyumu, 2011-05-12, 2011-05-14, Aydın, Türkiye, 2012. 100

Scientific_Meetings_007.pdf

2. BOZKURT, İ., II.Dünya Savaşı Yıllarında Mersin Limanı. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu-III, 2011-04-07, 2011-04-08, Mersin, Türkiye, 2011. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

1. BOZKURT, B.; BOZKURT, İ., İlköğretim Davası'nda İki Portre: İsmet İnönü ve İsmail Hakkı Tonguç. İsmail Hakkı Tonguç ve Okul Öncesinden Yüksek Öğretime Eğitim Sorunları, Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2010-05-20, 2010-05-22, İzmir, Türkiye, 2010. 100

Scientific_Meetings_008.pdf

Ulusal - Yürütücü 0

1. Sarıkamış Harekatının 103.Yıldönümünde Sarıkamış'ın Mersinli Şehit Torunlarını Sarıkamış'ta Dedeleriyle Buluşturma Projesi, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 2650690, 100000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Mediha Seda SUVACI, Tek Parti Döneminde Adana'da Yerel Basın (1923-1946), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Sırma Hasgül, Salnâmelere göre Adana vilâyeti'nin demografik ve kültürel yapısı (Adana merkez, Kozan, Cebel-i bereket, İçel ve Mersin sancağı), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

2. Hilmi Rıdvan Kocaoğlu, Cumhuriyet Dönemi Türkiye'de Hayvanlar Vergisi (1923-1950), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

1. Nazlı GEYLANİ, 1923-1950 ARASI MERSİN’DE GÜNDELİK HAYATIN VE SOSYAL MEKÂNLARIN DÖNÜŞÜMÜNE YÖNELİK BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. İbrahim Halil AYTAR, Kuruluşundan Modern Limanın İnşasına Mersin Kenti'nin ve Limancılık Faaliyetlerinin Gelişimi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 16
1. TARIH İNCELEMELERI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
2. ÇAğDAş TüRKIYE TARIHI ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2014 : 1 ] . 4
3. ÇAğDAş TüRKIYE TARIHI ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2016 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] . 0
2. ATATÜRK YOLU , [ 2017 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM4540 Bilim Tarihi II ( Sosyal Seçme Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR438 Sözlü Tarih Çalışmaları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR327 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz KM3319 Bilim Tarihi I ( Sosyal Seçmel Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz TAR427 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR 532 Cumhuriyet Türkiyesinde Tarihç Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 508 Türk Siyasal Hayatının Gelişim Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KM3319 Bilim Tarihi I ( Sosyal Seçmel Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR327 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR427 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR 531 Türkiye'de Kamuoyunun Tarihsel Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 611 Yerel Tarih Çalışmaları: Kuram Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar KM4540 Bilim Tarihi II ( Sosyal Seçme Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR438 Sözlü Tarih Çalışmaları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR 532 Cumhuriyet Türkiyesinde Tarihç Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 508 Türk Siyasal Hayatının Gelişim Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 616 Iı. Dünya Savaşı Sonrası Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR327 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR427 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR 531 Türkiye'de Kamuoyunun Tarihsel Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 301 Türk Demokrasi Tarihi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz TAR 611 Yerel Tarih Çalışmaları: Kuram Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR432 Cumhuriyet Türkiyesine Göç Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR432 Cumhuriyet Türkiyesine Göç Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR 532 Cumhuriyet Türkiyesinde Tarihç Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 508 Türk Siyasal Hayatının Gelişim Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KM3319 Bilim Tarihi I ( Sosyal Seçmel Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR327 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 0-0-0
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 531 Türkiye'de Kamuoyunun Tarihsel Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR432 Cumhuriyet Türkiyesine Göç Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR432 Cumhuriyet Türkiyesine Göç Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR 532 Cumhuriyet Türkiyesinde Tarihç Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 1-0-1
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR327 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR327 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR432 Cumhuriyet Türkiyesine Göç Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR432 Cumhuriyet Türkiyesine Göç Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz RTS319 Sözlü Tarih İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR432 Cumhuriyet Türkiyesine Göç Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR432 Cumhuriyet Türkiyesine Göç Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz RTS319 Sözlü Tarih İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR404 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR118 Türk Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR132 Uygarlık ve Kültür Tarihi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR404 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR118 Türk Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR404 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz RTS319 Sözlü Tarih İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz TAR131 Uygarlık ve Kültür Tarihi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR118 Türk Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR210 Milli Mücadelenin Sosyal Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR210 Milli Mücadelenin Sosyal Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR404 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR432 Cumhuriyet Türkiyesine Göç Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR132 Uygarlık ve Kültür Tarihi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR118 Türk Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz RTS319 Sözlü Tarih İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR131 Uygarlık ve Kültür Tarihi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR210 Milli Mücadelenin Sosyal Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR404 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR338 Türk Basın Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR210 Milli Mücadelenin Sosyal Tarih Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR302 Türk Demokrasi Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR118 Türk Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR432 Cumhuriyet Türkiyesine Göç Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR118 Türk Tarihine Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR424 Yerel Tarih Çalışmaları ve İçe Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR132 Uygarlık ve Kültür Tarihi II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar OSD Türkiye'nin Demokrasi Tarihi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz TAR131 Uygarlık ve Kültür Tarihi I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz RTS319 Sözlü Tarih İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR403 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR301 Türk Demokrasi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR101 Tarih Bilimine Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz OSD Türkiye'nin Demokrasi Tarihi Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Bozkurt, İ.; Karabulut, U. MİLLİ MÜCADELE'NİN BAŞLANGICININ 100.YILDÖNÜMÜNDE 1919, ISBN: 978-605-033-067-0, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 384 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Bozkurt, İ. MİLLİ MÜCADELE'NİN BAŞLANGICININ 100.YILDÖNÜMÜNDE 1919, ISBN: 978-605-033-067-0, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 384 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl