Doç.Dr. İlhami İlhan
Birim
:
Güzel Sanatlar Fakültesi / Tekstil Anasanat Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü Çiftlikköy Kampusü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-322-3386084
Dahili
:
2951/140
E-MAIL
:
iilhan@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
iilhan@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2018-06-11 00:13:09
DÜZENLEME
:
2020-07-12 13:00:26
PUAN
:
25348
YABANCI DİL
:
İngilizce, 78,75, ÜDS, 78,75
Researcher ID
h-index
4
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
62,33 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1988
AA TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
3,81 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Ring İplik Eğirme Makinesi İçin Elektronik Kontrollü Şantuk Sisteminin Geliştirilmesi ve Şantuklu İplik Özelliklerinin İncelenmesi Danışman: Dr. Osman BABAARSLAN, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2010.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Şönil İpliğin Aşınma Direncini Etkileyen Parametreler Danışman: Dr. Osman BABAARSLAN, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2004.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ÖĞR. GÖR. ÇUKUROVA UNİVERSİTESİ 2000-11-15 - 2013-09-20
YRD. DOÇ. DR. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013-09-20 - 2018-09-24
BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-09-24 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKANI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, TEKSTİL BÖLÜMÜ 2018-09-27 - 2021-09-27
DOÇ. DR. FAKÜLTE KURULU ÜYESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2018-09-27 - 2021-09-27
DOÇ. DR. BÖLÜM ERASMUS KOORDİNATÖRÜ ÇUKUROVA Ü./TEKSTİL MÜH. BÖL. 2014-04-22 - 2018-09-24
ÖĞR. GÖR. BÖLÜM BAŞKANI ÇUKUROVA Ü./ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-09-01 - 2013-09-20
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 17950
2019
19. ESEN, M.; İLHAN, İ.; KARAASLAN, M.; ESEN, R. Investigation of electromagnetic and ultraviolet properties of nano-metal-coated textile surfaces. APPLİED NANOSCİENCE, 2019, , -. 850 + 0
10.1007/s13204-019-01122-1

18. Esen, M.; İlhan, İ.; Karaaslan, M.; Esen, R. Nano-metal Kaplanmış Tekstil Yüzeylerinin Elektromanyetik ve Ultraviyole Özelliklerinin Araştırılması. APPLİED NANOSCİENCE, 2019, 1-11. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s13204-019-01122-1

2018
17. Erbil, Y.; Babaarslan, O.; İlhan, İ. A comparative prediction for tensile properties of ternary blended open-end rotor yarns using regression and neural network models. THE JOURNAL OF THE TEXTİLE INSTİTUTE, 2018, 109, 560-568. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/00405000.2017.1361164

Publications_001.pdf

16. ERBİL, Y.; BABAARSLAN, O.; İLHAN, İ. A comparative prediction for tensile properties of ternary blended open-end rotor yarns using regression and neural network models. THE JOURNAL OF THE TEXTİLE INSTİTUTE, 2018, 109, 560-568. 1000 + 0
10.1080/00405000.2017.1361164

2017
15. MARALCAN, A.; İLHAN, İ. Operations management tools to be applied for textile. IOP CONFERENCE SERİES: MATERİALS SCİENCE AND ENGİNEERİNG, 2017, 254, 202005-. 1000 + 0
10.1088/1757-899X/254/20/202005

14. İlhan, İ. Şönil İpliğin Mukavemet Ve Uzama Özellikleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma . TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 2017, 27, 117-125. 1000 + 0
Publications_004.pdf

13. Maralcan, A.; İlhan, İ. Operations management tools to be applied for textile. MATERİALS SCİENCE AND ENGİNEERİNG, 2017, 254, 202005-202005. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/254/20/202005

Publications_002.pdf

2016
12. İlhan, İ.; Yarar, A. Predicting twist contraction in chenille yarn using mathematical and statistical approaches. THE JOURNAL OF THE TEXTİLE INSTİTUTE, 2016, 107, 1185-1192. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/00405000.2015.1097092

Publications_005.pdf

2015
11. Erbil, Y.; Babaarslan, O.; İlhan, İ. Predicting the unevenness of polyester/viscose/acrylic-blended open-end rotor spun yarns. THE JOURNAL OF THE TEXTİLE INSTİTUTE, 2015, 106, 699-705. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/00405000.2014.936138

10. Esen, M.; İlhan, İ.; Karaaslan, M.; Ünal, E.; Dinçer, F.; Sabah, C. Electromagnetic absorbance properties of a textile material coated using filtered arc-physical vapor deposition method. JOURNAL OF INDUSTRİAL TEXTİLES, 2015, 45, 298-309. 750 + 30
http://dx.doi.org/10.1177/1528083714534710

Publications_006.pdf


Alıntılanma Sayısı: 6
2012
9. Yaşar, A.; Şimşek, E.; Bilgili, M.; Yücel, A.; İlhan, İ. Estimation of relative humidity based on artificial neural network approach in the Aegean Region of Turkey. METEOROLOGY AND ATMOSPHERİC PHYSİCS, 2012, 115, 81-87. 500 + 10
http://dx.doi.org/10.1007/s00703-011-0168-2

Publications_008.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
8. İlhan, İ.; Babaarslan, O.; Vuruşkan, D. Effect of Descriptive Parameters of Slub Yarn on Strength and Elongation Properties. FIBRES & TEXTILES İN EASTERN EUROPE, 2012, 20, 33-38. 1000 + 35
Publications_007.pdf


Alıntılanma Sayısı: 7
2011
7. Özeren, F.; İlhan, İ. Erkek Takım Elbisesi Üretiminde Dikiş Hataları İçin Bir İstatistiksel Proses Kontrol Uygulaması. TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 2011, 4, 397-404. 1000 + 10
Publications_009.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
6. Vuruşkan, D.; Babaarslan, O.; İlhan, İ. Elastan İçerikli Seçilmiş İpliklerde Bazı Üretim Parametrelerinin İplik Mukavemeti Ve Uzaması Üzerindeki Etkisi. TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 2011, 21, 22-29. 1000 + 15
Publications_010.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
5. VURUŞKAN, D.; BABAARSLAN, O.; İLHAN, İ. Effect of production parameters on strength and elongation of the selected yarns containing elastane. TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 2011, 21, 22-29. 1000 + 0
2010
4. İLHAN, İ.; BABAARSLAN, O.; VURUŞKAN, D. A THEORETICAL MODEL AND PRACTICAL OBSERVATION FOR PREDICTION OF SLUB YARN COUNTS. TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 2010, 20, 306-312. 1000 + 0
3. İlhan, İ.; Babaarslan, O.; Vuruşkan, D. Şantuklu İpliklerin Doğrusal Yoğunluk Tahmini İçin Teorik Bir Model Ve Deneysel Çalışma. TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 2010, 20, 306-312. 1000 + 10
Publications_011.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
2007
2. İlhan, İ.; Babaarslan, O. A theoretical approach to pile yarn-shedding mechanism of chenille yarn. JOURNAL OF THE TEXTİLE INSTİTUTE, 2007, 98, 23-30. 1000 + 18
http://dx.doi.org/10.1533/joti.2005.0179

Publications_012.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
2005
1. Babaarslan, O.; İlhan, İ. An experimental study on the effect of pile length on the abrasion resistance of chenille fabric. JOURNAL OF THE TEXTİLE INSTİTUTE, 2005, 96, 193-197. 1000 + 18
http://dx.doi.org/10.1533/joti.2004.0079

Publications_013.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1700
2019
9. İlhan, İ. Tekstil Üretim Süreçleri Açısından Endüstri 4.0 Kavramı. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 25, 810-823. 200 + 0
10.5505/pajes.2018.69851

8. ÖZKAN, İ.; İLHAN, İ.; YARAR, A. Pamuk/Metal Kompozit İpliklerden Üretilen Dokuma Kumaşların Elektromanyetik Ekranlama, Yüzey Özdirenç ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması. TEKSTİL VE MÜHENDİS, 2019, 26, 281-288. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/teksmuh/issue/49392/631775

7. ÖZKAN, İ.; İLHAN, İ. Metal Kompozit Şönil İpliklerden Üretilmiş Örme Kumaşların Elektriksel, Antibakteriyel Ve Performans Özelliklerinin Araştırılması. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 24, 115-126. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/796064://

2016
6. Güğercin, Ö.; Baytorun, N.; Güğercin, U.; Sezen, M.; İlhan, İ. İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 31, 23-34. 100 + 3
Publications_014.pdf

2015
5. İlhan, İ. Tarımsal Uygulamalarda Kullanılan Tekstil Ürünleri. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 30, 183-196. 200 + 0
Publications_015.pdf

2013
4. Vuruşkan, D.; Babaarslan, O.; İlhan, İ. Ring İplik Eğirme Makinesinin Elastan İçerikli Özlü ( Kor) İplik Üretmek Üzere Modifikasyonu. TEKSTİL VE MÜHENDİS, 2013, 20, 1-10. 200 + 0
10.7216/130075992013208901

Publications_016.pdf

2007
3. İlhan, İ.; Babaarslan, O.; Baykal, P. Şantuklu İplik Üretim Teknolojisi ve İplik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma. TEKSTİL VE MÜHENDİS, 2007, 14, 8-14. 200 + 6
Publications_018.pdf

2. Baykal, P.; Babaarslan, O.; İlhan, İ. Poliester/Viskon Karışımı İpliklere Elastan ve Şantuk İlavesinin İplik Özellikleri Üzerindeki Etkisi. TEKSTİL VE MARATON, 2007, 17, 32-38. 200 + 0
Publications_017.pdf

2005
1. İlhan, İ.; Babaarslan, O. Şönil Hav İpliklerinin Döşemelik Kumaş Aşınma Direnci Üzerindeki Etkisi. TEKSTİL VE MARATON, 2005, 15, 59-64. 200 + 0
Publications_019.pdf

Ulusal - Alan endexleri 300
2019
3. ÖZKAN, İ.; İLHAN, İ.; YARAR, A. Investigation on Electromagnetic Interference Properties, Surface Resistivity and. TEKSTİL VE MÜHENDİS, 2019, 26, 281-288. 100 + 0
10.7216/1300759920192611508

2. ÖZKAN, İ.; İLHAN, İ. METAL KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN ELEKTRİKSEL, ANTİBAKTERİYEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 24, 115-126. 100 + 0
10.17482/uumfd.480895

1. İLHAN, İ. Tekstil üretim süreçleri açısından endüstri 4.0 kavramı. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 25, 810-823. 100 + 0
10.5505/pajes.2018.69851

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 970

5. Akyürek, B.; İlhan, İ.; Enes, E.; Yurdakul, Y., MODA EDİTÖRLÜĞÜNÜN TANINIRLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2019-04-26, 2019-04-28, Adana, Türkiye, 2019. 170

4. İlhan, İ.; Maralcan, A.; Akyürek, B., TİTANYUM NANOPARTİKÜL KATKISININ POLİAMİD 6 MULTİFİLAMENT İPLİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2019-04-26, 2019-04-28, Adana, Türkiye, 2019. 200

3. İlhan, İ.; Babaarslan, O.; Pamuk, M., An Investigation On Hairiness Characteristics Of Ring Spun Yarns With Slub Effect. 16th AUTEX World Textile Conference , 2016-06-08, 2016-06-10, Ljubljana, Slovenya, 2016. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

2. Erbil, Y.; Babaarslan, O.; İlhan, İ., 3-Dimensional Prediction of Yarn Faults of PES/CV/PAN Blended Open-End Rotor Yarns. 15th World Textile Conference AUTEX, 2015-06-10, 2015-06-12, Bucharest, Romanya, 2015. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

1. Babaarslan, O.; İlhan, İ.; Vuruşkan, D., Design and PLC Control of a Ring Spinning Frame for Producing the Effected Slub and Core-Spun Yarns. 15th International Conference of Structure and Structural Mechanics of Textiles (STRUTEX-08) , 2008-12-01, 2008-12-03, Liberec, Çek Cumhuriyeti, 2008. 200

Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 285

4. İlhan, İ.; Özeren, F., Moda Tasarım Eğitimini Geliştirme Kapsamında (Meslek Yüksekokulu) Escola Superior De Artes E Design Eğitim Sürecinin Yerinde İncelenmesi. 6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport, 2018-04-25, 2018-04-27, Lviv, Ukrayna, 2018. 100

Scientific_Meetings_005.pdf

3. Koçak, Y.; İlhan, İ., Investigation of Breaking Force of Chenille Yarn Using Statistical Regression and Fuzzy Regression Analyses. The 5th International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS’17), 2017-10-14, 2017-10-15, Ankara, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_006.pdf

2. Maralcan, A., Operations management tools to be applied for textile. 17th World Textile Conference AUTEX, 2017-05-29, 2017-05-30, Corfu, Yunanistan, 2017. 0

Scientific_Meetings_004.pdf

1. Esen, M.; İlhan, İ.; Karaaslan, M.; Özdamar, H., Electromagnetic Shielding And Absorbance Properties Of Textiles Coated With Filtered Arc-PVD Method. 30. Uluslararası Fizik Kongresi, 2013-09-02, 2013-09-05, İstanbul, Türkiye, 2013. 85

Scientific_Meetings_007.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Babaarslan, O.; İlhan, İ.; Vuruşkan, D., Şantuklu İplik Tasarımı İçin Kullanıcı Dostu Bir Yazılım Geliştirilmesi. UİB III. International R&D Project Brokerage Event, 2011-02-10, 2011-02-11, Bursa, Türkiye, 2011. 50

Scientific_Meetings_008.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. İlhan, İ.; Özkan, İ.; Yarar, A., İletken Kompozit Şönil İplik Üretimi Üzerine Deneysel Bir Çalışma. Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi (UÇTEK 2017), 2017-09-28, 2017-09-29, Adana, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_009.pdf

2. İlhan, İ., Tekstil Üretim Sürecinde İklimlendirme Teknolojisi. 1. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, 2012-09-13, 2012-09-15, Balıkesir, Türkiye, 2012. 100

1. Babaarslan, O.; İlhan, İ.; Baykal, P., Şantuklu İplik Üretim Teknolojisi ve İplik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma. II. Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi, 2007-10-19, 2007-10-20, Gaziantep, Türkiye, 2007. 100

Scientific_Meetings_010.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Babaarslan, O.; İlhan, İ.; Vuruşkan, D., Esnek Üretim Yapısı için Ring İplik Eğirme Makinasının Modernizasyonu ve Yeni İplik Tasarımları. Makine İmalatı Ar-Ge Proje Pazarı, 2010-03-25, 2010-03-26, Gaziantep, Türkiye, 2010. 50

Scientific_Meetings_011.pdf

Ulusal - Özet - Poster 25

1. Babaarslan, O.; İlhan, İ.; Vuruşkan, D., Fantezi İpliklerin Tasarım ve Modellemesinde Kullanılacak Yeni Bir Bilgisayar Yazılımının Geliştirilmesi. UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe II. AR-GE Proje Pazarı Platformu, 2010-02-18, 2010-02-18, Bursa, Türkiye, 2010. 25

Ulusal - Yürütücü 100

1. Adana Meslek Yüksekokulu Sanat Ve Tasarım Eğitimini Geliştirme Kapsamında Esda (Escola Superior De Artes E Design) Eğitim Sürecinin Yerinde İncelenmesi , BAP, Proje No: SBA-2015-4655, 8270 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100
Projects_001.pdf

Ulusal
1. Dinçer, F. ; Karaaslan, M. ; Ünal, E. ; Sabah, C. ; Esen, M. ; İlhan, . ; Esen, R. Tekstil malzemesi tabanlı polarizasyon bağımsız sinyal emici, Patent, 2016-08-22. 1000
Patents_003.pdf
2. Vuruşkan, D. ; İlhan, . ; Babaarslan, O. Ring iplik egirme makinesini esnek üretim yapısına dönüştüren yeni bir yöntem ve düzenek, Patent, 2018-05-21. 1000
Patents_004.pdf
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Kader Azeri, Sol-gel Teknolojisi Kullanılarak Selüloz Esaslı Tekstil Malzemelerinin Performans ve Konfor Özelliklerinin İyileştirilmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Ahmet Yiğit Yarar, Kompozit Tekstil Yüzeylerinin Elektrik ve Elektromanyetik Özelliklerinin Araştırılması , Fen Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Ali Maralcan, Nano-Parçaçık Katkılı Poliamid 6 Lifi Üretilmesi Ve Kumaş Özelliklerinin Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TKS 460 Ekolojik Tekstiller Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar TKS 426 Mesleki İngilizce II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 4-0-4
Bahar TKS 282 Giyim Tarihi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar NİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzeme 4-0-0
Bahar NİM 501 Nanobilim ve Teknoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzeme 3-0-3
Bahar NİM 543 Tekstilde Nano Teknoloji ve İl Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzeme 3-0-3
Güz TKS 281 Tekstil Tarihi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz TKS 425 Mesleki İngilizce I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 4-0-4
Güz TKS 459 Ekolojik Tekstiller Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz NİM 501 Nanobilim ve Teknoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzeme 3-0-3
Güz NİM 543 Tekstilde Nano Teknoloji ve İl Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzeme 3-0-3
Güz NİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Nanoteknoloji ve İleri Malzeme 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TKS 460 Ekolojik Tekstiller Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz TKS 281 Tekstil Tarihi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Esen, M.; Ilhan, .; Karaaslan, M.; Esen, R. Investigation of electromagnetic and ultraviolet properties of nano-metal-coated textile surfaces. APPLİED NANOSCİENCE, 2019, , -.
10.1007/s13204-019-01122-1
Esen, M.; Ilhan, .; Karaaslan, M.; Esen, R. Nano-metal Kaplanmış Tekstil Yüzeylerinin Elektromanyetik ve Ultraviyole Özelliklerinin Araştırılması. APPLİED NANOSCİENCE, 2019, 1-11.
http://dx.doi.org/10.1007/s13204-019-01122-1
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
özkan, .; Ilhan, .; Yarar, A. Investigation on Electromagnetic Interference Properties, Surface Resistivity and. TEKSTİL VE MÜHENDİS, 2019, 26, 281-288.
10.7216/1300759920192611508
özkan, .; Ilhan, . METAL KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN ELEKTRİKSEL, ANTİBAKTERİYEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 24, 115-126.
10.17482/uumfd.480895
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Detay
Ilhan, . Tekstil üretim süreçleri açısından endüstri 4.0 kavramı. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2019, 25, 810-823.
10.5505/pajes.2018.69851
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
özkan, .; Ilhan, .; Yarar, A. Pamuk/Metal Kompozit İpliklerden Üretilen Dokuma Kumaşların Elektromanyetik Ekranlama, Yüzey Özdirenç ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması. TEKSTİL VE MÜHENDİS, 2019, 26, 281-288.
http://https://dergipark.org.tr/tr/pub/teksmuh/issue/49392/631775
özkan, .; Ilhan, . Metal Kompozit Şönil İpliklerden Üretilmiş Örme Kumaşların Elektriksel, Antibakteriyel Ve Performans Özelliklerinin Araştırılması. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019, 24, 115-126.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/796064://
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Vuruşkan, D.; Babaarslan, O.; Ilhan, . Effect of production parameters on strength and elongation of the selected yarns containing elastane. TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 2011, 21, 22-29,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Esen, M.; Ilhan, .; Karaaslan, M.; Esen, R. Investigation of electromagnetic and ultraviolet properties of nano-metal-coated textile surfaces. APPLİED NANOSCİENCE, 2019, , -,
10.1007/s13204-019-01122-1

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 4
Erbil, Y.; Babaarslan, O.; Ilhan, . A comparative prediction for tensile properties of ternary blended open-end rotor yarns using regression and neural network models. THE JOURNAL OF THE TEXTİLE INSTİTUTE, 2018, 109, 560-568,

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 3
Ilhan, .; Yarar, A. Predicting twist contraction in chenille yarn using mathematical and statistical approaches. THE JOURNAL OF THE TEXTİLE INSTİTUTE, 2016, 107, 1185-1192,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Esen, M.; Ilhan, .; Karaaslan, M.; ünal, E.; Dinçer, F.; Sabah, C. Electromagnetic absorbance properties of a textile material coated using filtered arc-physical vapor deposition method. JOURNAL OF INDUSTRİAL TEXTİLES, 2015, 45, 298-309,

Yazar Sayısı: 6, Atıf Sayısı: 2
Yaşar, A.; şimşek, E.; Bilgili, M.; Yücel, A.; Ilhan, . Estimation of relative humidity based on artificial neural network approach in the Aegean Region of Turkey. METEOROLOGY AND ATMOSPHERİC PHYSİCS, 2012, 115, 81-87,

Yazar Sayısı: 5, Atıf Sayısı: 2
Babaarslan, O.; Ilhan, . An experimental study on the effect of pile length on the abrasion resistance of chenille fabric. JOURNAL OF THE TEXTİLE INSTİTUTE, 2005, 96, 193-197,

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Vuruşkan, D.; Babaarslan, O.; Ilhan, . Effect of production parameters on strength and elongation of the selected yarns containing elastane. TEKSTİL VE KONFEKSİYON, 2011, 21, 22-29,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Esen, M.; Ilhan, .; Karaaslan, M.; Esen, R. Investigation of electromagnetic and ultraviolet properties of nano-metal-coated textile surfaces. APPLİED NANOSCİENCE, 2019, , -,
10.1007/s13204-019-01122-1

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Vuruşkan, D.; Babaarslan, O.; Ilhan, . Ring İplik Eğirme Makinesinin Elastan İçerikli Özlü ( Kor) İplik Üretmek Üzere Modifikasyonu. TEKSTİL VE MÜHENDİS, 2013, 20, 1-10,
Publications_016.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Ilhan, .; Babaarslan, O.; Vuruşkan, D. Effect of Descriptive Parameters of Slub Yarn on Strength and Elongation Properties. FIBRES & TEXTILES İN EASTERN EUROPE, 2012, 20, 33-38,
Publications_007.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Detay
İlhan, İ.; Maralcan, A.; Akyürek, B., TİTANYUM NANOPARTİKÜL KATKISININ POLİAMİD 6 MULTİFİLAMENT İPLİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2019-04-26, 2019-04-28, Adana, Türkiye, 2019.
Akyürek, B.; İlhan, İ.; Enes, E.; Yurdakul, Y., MODA EDİTÖRLÜĞÜNÜN TANINIRLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2019-04-26, 2019-04-28, Adana, Türkiye, 2019.
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl