Doç.Dr. İLKER YAKIN
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11152
E-MAIL
:
ilker@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-08-10 09:37:50
DÜZENLEME
:
2022-06-02 13:34:10
PUAN
:
24569
YABANCI DİL
:
İngilizce, , YDS, 81.25000
İngilizce, B, YDS, 81,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS+YÜKSEK LİSANS ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ABD ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012
Yüksek Lisans Tezi

1. BİREYSEL VEYA GRUPLA EĞİTSEL OYUN GELİŞTİRMENİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNMELERİNE ETKİSİ Danışman: Dr. İlker YAKIN, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğit Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-06-22 - 2023-06-18
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 2020-02-06 - 2023-02-06
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 2020-02-06 - 2023-02-06
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 2020-02-06 - 2023-02-06
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 2020-02-06 - 2023-02-06
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-08-27 - 2022-08-27
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-08-27 - 2022-08-27
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2019-08-27 - 2022-08-27
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-04-10 - 2018-04-10
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2016
2. YAKIN, İ.; YILDIRIM, S. Evaluating an electronic performance support system for crime scene investigation units in Turkey. INFORMATİON DEVELOPMENT, 2016, 32, 1068-1084. 1000 + 0
10.1177/0266666915587129

1. Yakin, I.; Yildirim, S. Evaluating an electronic performance support system for crime scene investigation units in Turkey. INFORMATİON DEVELOPMENT, 2016, 32, 1068-1084. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1177/0266666915587129

Publications_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1600
2017
8. Güngör, M.; Yakin, İ. Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2017, 3, 225-232. 200 + 0
http://sssjournal.com/Makaleler/247126917_2017_SSSJournal_Vol3_Issue4.Makale%2019_Mehmet%20G%C3%9CNG%C3%96R&%C4%B0lker%20YAKIN_225-232.pdf

Publications_009.pdf

2015
7. Yakin, I.; Tinmaz, H. Theoretical Guidelines for the Utilization Of Instructional Social Networking Websites. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON, 2015, 16, 67-83. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tojde/article/view/5000145974

Publications_002.pdf

6. Tinmaz, H.; Yakin, I. Tendencies of Engineering Students on Applying Technological Innovations. ELSEVİER BV, 2015, 176, 621-626. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.519

Publications_003.pdf

2014
5. Gunay, A.; Yakin, I. The Status of Ubiquitous and Mobile Learning: A Content Review of the Recent Research. UBİQUİTOUS LEARNİNG: AN INTERNATİONAL JOURNAL, 2014, 6, 35-45. 200 + 0
http://ijq.cgpublisher.com/product/pub.186/prod.236

4. Yakin, I.; Gunay, A. Selection of Ubiquitous Computing Technologies and Environments as Performance Improvement Interventions. . UBİQUİTOUS LEARNİNG: AN INTERNATİONAL JOURNAL, 2014, 6, 1-13. 200 + 0
http://ijq.cgpublisher.com/product/pub.186/prod.229

2013
3. Yakin, I.; Tinmaz, H. Using Twitter as an Instructional Tool: A Case Study in Higher Education. THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL TECHNOLOGY, 2013, 12, 209-218. 200 + 0
http:/http://www.tojet.net/articles/v12i4/12423.pdf/

2. Yakin, I.; Gencel, I. The Utilization of Social Media Tools for Informal Learning Activities: A Survey Study. MEVLANA INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON, 2013, 3, 108-117. 200 + 0
http://mije.mevlana.edu.tr/archieve/issue_3_4/8_mije_13_54_volume_3_issue_4_page_108_117_PDF.pdf

Publications_004.pdf

2010
1. Sumuer, E.; Yakin, I.; Yildirim, S. Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Demografik Özellikleri, Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Ve Eğitime İlişkin Görüşleri. EDUCATİONAL SCİENCES AND PRACTİCE, 2010, 9, 21-46. 200 + 0
http://www.ebuline.com/pdfs/18Sayi/EBU18.pdf

Publications_005.pdf

Uluslararası - Diğer 200
2017
2. GÜNGÖR, M.; YAKIN, İ. Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2017, 3, 225-232. 100 + 0
10.26449/sssj.26

2011
1. Tinmaz, H.; Yakin, I. An Extended Overview of Information an Communication Technologies in Turkey. INTERNATİONAL REVİEW OF TURKİSH STUDİES, 2011, 1, 74-88. 100 + 0
http://www.irts-journal.org/index.php?option=com_content&view=category&id=11&layout=blog&Itemid=15

Publications_007.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 400
2021
4. ÖZGELDİ, M.; YAKIN, İ. How Do Pre-service Mathematics Teachers Organize Information Sources in the WebQuest?. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2021, 91, 237-256. 100 + 0
10.14689/ejer.2021.91.11

2019
3. SANCAR TOKMAK, H.; YAKIN, İ.; DOĞUSOY, B. Prospective English Teachers’ Digital Storytelling Experiences Through a Flipped Classroom Approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON TECHNOLOGİES, 2019, 17, 78-99. 100 + 0
2. SANCAR TOKMAK, H.; YAKIN, İ.; DOĞUSOY, B. Prospective English Teachers’xx Digital Storytelling Experiences Through a Flipped Classroom Approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON TECHNOLOGİES, 2019, 17, 78-99. 100 + 0
10.4018/IJDET.2019010106

2015
1. YAKIN, İ.; TINMAZ, H. Theoretical Guidelines for the Utilization Of Instructional Social Networking Websites. TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON, 2015, 16, 67-83. 100 + 0
Uluslararası - Endekste taranmıyor 100
2011
1. TINMAZ, H.; YAKIN, İ. An extended overview of information and communication technologies in Turkey. INTERNATİONAL REVİEW OF TURKİSH STUDİES, 2011, 1, 74-89. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1200
2019
6. KAVAKLI, A.; YAKIN, İ. Mobil Öğrenme: 2015 – 2019 Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi. KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019, 11, 251-268. 200 + 0
5. YAKIN, İ.; TINMAZ, H. Kitaplar veya Bilgisayarlar: Kırsal Bölgelerden Bir Tutum Karşılaştırma Çalışması. TRAKYA EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 9, 91-107. 200 + 0
10.24315/tred.446881

2018
4. YAKIN, İ.; Okur, S. Ortaokul Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojisi Standartları Tanımlamalarına ve Göstergelerine Yönelik Görüşleri. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 18, 2390-2407. 200 + 0
3. YAKIN, İ. Yabancı Diller Eğitimi Öğretmen Adaylarının Podcast Tasarımında ARCS-V Modeli Kullanımı: Motivasyonel Taktik Seçimleri. AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2018, 6, 520-541. 200 + 0
2013
2. YAKIN, İ.; YILDIRIM, İ. Development of A Cause Analysis Scale CAS To Determine The Possible Causes of Performance Factors The Case of Crime Scene Investigation and Identification Units CSI. MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATİON, 2013, 9, 189-200. 200 + 0
1. Yakin, I.; Yildirim, S. Development of a Cause Analysis Scale (CAS) To Determine the Possible Causes of Performance Factors: The Case of Crime Scene Investigation and Identification Units (CSI). MERSİN UNİVERSİTY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATİON, 2013, 9, 189-200. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/1002000372

Publications_006.pdf

Ulusal - Diğer 200
2020
2. Özkurt, Ö.; YAKIN, İ. 2013-2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN STEM ALANLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARININ CİNSİYET BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI. EUROASİA JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND HUMANİTİES, 2020, 7, 68-85. 100 + 0
2013
1. YAKIN, İ.; EVİN GENCEL, İ. The Utilization of Social Media Tools for Informal Learning Activities A Survey Study. MEVLANA INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİON, 2013, 3, 108-117. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.13054/mije.13.54.3.4

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 375
1. YAKIN, i. Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler, ISBN: 978-605-364-457-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 0
http://www.pegem.net/kitabevi/index.aspx
2. Yakin, I. Modern Techniques for Successful IT Project Management, ISBN: 978-1-4666-7473-8, Business Science Reference, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 17 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2015. 250
3. Tinmaz, H.; Yakin, I. Technology Implementation and Teacher Education: Reflective Models, ISBN: 978-1-61520-897-5, Information Science Reference, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, İngilizce, Hershey, Amerika Birleşik Devletleri, 2010. 125
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 375
1. YAKIN, İ. Öğretim Teknolojileri: Etkili ve Eğlenceli Öğrenme Deneyimi Tasarım Rehberi, ISBN: 978-605-7846-40-2, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 507 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 375
1. Tinmaz, H.; Yakin, I. İletişim Çalışmaları 2016, ISBN: ., Sakarya Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 17 Sayfa, Türkçe, Sakarya, Türkiye, 2016. 0
http://www.iticam.net/iticampubs
Ulusal - Kitap Editörlüğü 375
1. Yakin, I. Ortaöğretim Matematik 9, ISBN: ***, Bilgetürk Eğitim Yayınları, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 490 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2014. 250
2. Tinmaz, H.; Yakin, I. ENGELSİZ BİLİŞİM 2013 EMPOZYUMU BİLDİRİLERİ ULUSLARARASI KATILIMLI), ISBN: 978-605-4827-17-6, stanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 319 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 125
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 375
1. UZUN, E.; YAKIN, İ.; GÖK, A. Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti: Lise, ISBN: 978-605-312-441-2, TÜBİTAK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 299 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
1. ŞENDAĞ, S.; YAKIN, İ. Öğretim Teknolojileri, ISBN: 978-605-7602-10-7, Asos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 493 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 0
2. TINMAZ, H.; YAKIN, İ. İletişim Çalışmaları 2016, ISBN: 978-605-4735-87-7, Sakarya Üniversitesi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 579 Sayfa, Türkçe, Sakarya, Türkiye, 2016. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 5200

25. GÖRGÜLÜ, T.; YAKIN, İ., STEM Kapsamında Hizmet İçi Robotik Kodlama Eğitiminin Öğretmen Yeterliliklerine Etkisi. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2018-05-02, 2018-05-04, İzmir, Türkiye, 2018. 200

24. Yakin, İ.; Tinmaz, H., The Instructional Use of Podcasts in Language Education. 2017 MMSEE International Conference, 2017-09-15, 2017-09-17, Incheon, Güney Kore, 2017. 200

Scientific_Meetings_024.pdf

23. YAKIN, İ.; TINMAZ, H., The Instructional Use of Podcasts in Language Education. 2017 MMSEE Joint International Conference, 2017-09-15, 2017-09-17, Incheon, Güney Kore, . 200

22. Güngör, M.; Yakin, İ., İnfografik Tasarımına Yönelik Tutum ve Motivasyon Değişkenleri: Sosyoloji Dersi İçin Ön Çalışma. 3rd İnternational Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 200

http://kongre.iksad.org/

21. GÜNGÖR, M.; YAKIN, İ., İnfografik Tasarımına Yönelik Tutum ve Motivasyon Değişkenleri Sosyoloji Dersi İçin Ön Çalışma. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, . 200

20. TINMAZ, H.; YAKIN, İ., E University Students Experiences And Preferences In E Learning Contexts. I. International Distance EducationResearches Conference, 2016-05-26, 2016-05-28, İstanbul, Türkiye, . 200

19. Tinmaz, H.; Yakin, I., E-University Students' Experiences and Preferences in E-Learning Contexts. I. International Distance Education Researches Conference, 2016-05-26, 2016-05-28, İstanbul, Türkiye, 2016. 200

http://iderc.net/

18. ÖZGELDİ, M.; YAKIN, İ., Identifying Constructs of Webquest Learning as Perceived by Prospective Elementary Teachers Through Design Process. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 2016-05-19, 2016-05-22, Muğla, Türkiye, . 200

17. Özgeldi, M.; Yakin, İ., IDENTIFYING CONSTRUCTS OF WEBQUEST LEARNING AS PERCEIVED BY PROSPECTIVE ELEMENTARY TEACHERS THROUGH DESIGN PROCESS. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 2016-05-19, 2016-05-22, Muğla, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_020.pdf

16. SANCAR TOKMAK, H.; DOĞUSOY, B.; YAKIN, İ., Reconsidering The Digital Storytelling Development in Flipped Classroom Effectiveness of Videos and Self Evaluation of the Process. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 2016-05-16, 2016-05-18, Rize, Türkiye, . 200

15. Tokmak, H.; Doğusoy, B.; Yakin, İ., Reconsidering The Digital Storytelling Development in Flipped Classroom: Effectiveness of Videos and Self-Evaluation of the Process. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2016-05-16, 2016-05-18, Rize, Türkiye, 2016. 200

https://erdogan.edu.tr/icits2016/index.php?lang=tr&pg=0

14. TINMAZ, H.; YAKIN, İ., Technologic or Technophobic Youth Preliminary Survey on Gender. International Conference on KNOWLEDGE POLITICS in GENDER WOMEN’S STUDIES, 2015-10-09, 2015-10-11, Ankara, Türkiye, . 200

13. Tinmaz, H.; Yakin, I., Technologic or Technophobic Youth: Preliminary Survey on Gender. International Conference on Knowledge & Politics in Gender & Women Studies, 2015-10-09, 2015-10-11, Ankara, Türkiye, 2015. 200

Scientific_Meetings_004.pdf

12. Başer Gülsoy, V.; Doğusoy Taylan, B.; Yakin, I., Students’ Internet and Web 2.0 Use: A Case of Burdur’s Middle Schools. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 2014-05-16, 2014-05-18, Konya, Türkiye, 2014. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

11. BAŞER GÜLSOY, V.; DOĞUSOY, B.; YAKIN, İ., Students Internet and Web 2 0 Use A Case of Burdur s Middle Schools. InternationalConference on Education in Mathematics, Science Technology, 2014-05-16, 2014-05-18, Konya, Türkiye, . 200

10. Şumuer, E.; Yakin, I., EFFECTS OF AN EDUCATIONAL GAME DEVELOPMENT COURSE ON PRESERVICE TEACHERS’ CONCERNS ABOUT THE USE OF COMPUTER GAMES IN THE CLASSROOM. 9th International Educational Technology Conference, 2009-05-06, 2009-05-08, Ankara, Türkiye, 2009. 200

Scientific_Meetings_006.pdf

9. Şumuer, E.; Yakin, I.; Yildirim, S., HOW DO INSTRUCTORS IN THE FACULTY OF EDUCATION DESIGN THEIR UNDERGRADUATE COURSES?. 9th International Educational Technology Conference, 2009-05-06, 2009-05-08, ANkara, Türkiye, 2009. 200

Scientific_Meetings_007.pdf

8. Yakin, I.; Şumuer, E.; Yildirim, S., WHAT TECHNOLOGY, SCIENCE AND SOCIETY MEANS FOR INSTRUCTIONAL TECHNOLOGISTS: EXPLORING THE RELATIONSHIP AMONG TECHNOLOGY, SCIENCE, AND SOCIETY. 9th International Educational Technology Conference, 2009-05-06, 2009-05-08, Ankara, Türkiye, 2009. 200

Scientific_Meetings_005.pdf

7. Tinmaz, H.; Yakin, I., THE PERSPECTIVES OF YOUTH CONCERNING KNOWLEDGE ECONOMY: A FIRST STEP IN TURKISH EXPERIENCE. 2nd International Conference on Technology and Economic Development, 2007-05-25, 2007-05-26, İzmir, Türkiye, 2007. 200

Scientific_Meetings_008.pdf

6. Yakin, I., A PHENOMENOLOGICAL STUDY OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY GRADUATE STUDENTS’ RESEARCH EDUCATION NEEDS: ILLUMINATING CHALLENGES, OBSTACLES AND EXPERIENCES. 1st International Symposium on Computer and Instructional Technologies, 2007-05-16, 2007-05-18, Çanakkale, Türkiye, 2007. 200

Scientific_Meetings_009.pdf

5. Şumuer, E.; Yakin, I., AN ANALYSIS OF PROSPECTIVE E-LEARNING CHANGE AGENTS’ CONCERNS TOWARD E-LEARNING IN TURKEY: A CASE FROM COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY DEPARTMENT IN ANKARA. 7th International Educational Technology Conference, 2007-05-03, 2007-05-05, Nicosia, Kıbrıs Rum Kesimi, 2007. 200

Scientific_Meetings_011.pdf

4. YAKIN, İ.; ŞUMUER, E., First year preservice teachers attitudes toward computers from computer education and instructional technology department. 7th International Educational Technology Conference, 2007-05-03, 2007-05-05, Nicosia, KKTC, . 200

3. Yakin, I.; Şumuer, E., FIRST YEAR PRESERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD COMPUTERS FROM COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY DEPARTMENT. 7th International Educational Technology Conference, 2007-05-03, 2007-05-05, Nicosia, Kıbrıs Rum Kesimi, 2007. 200

Scientific_Meetings_012.pdf

2. Tinmaz, H.; Yakin, I., THE IMPACT OF CONTEMPORARY INTERNET UTILIZATION ON PRESERVICE TEACHERS’ TERTIARY EDUCATION: A PRELIMINARY STUDY FROM “COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY” DEPARTMENTS. 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, 2006-09-13, 2006-09-15, Eskişehir, Türkiye, 2006. 200

Scientific_Meetings_013.pdf

1. TINMAZ, H.; YAKIN, İ., The impact of contemporary internet utilization on preservice teachers tertiary education A preliminary study from computer education and instructional technology departments. 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, 2006-09-13, 2006-09-15, ESKİŞEHİR, Türkiye, . 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 2300

20. Gökdağ, K.; ÖZGELDİ, M.; YAKIN, İ., Scratch Programı ile Süsleme Etkinliklerinde 6.sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Estetik Kavramlarının İncelenmesi. 4th International Turkish Computer Mathematics Education Symposium, 2019-09-26, 2019-09-28, İzmir, Türkiye, . 100

19. Gökdağ, K.; ÖZGELDİ, M.; YAKIN, İ., Investigation of Mathematical Aesthetics Concepts of 6Th Grade Students in Tessellation Activities Through Scratch Program. 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 2019-09-26, 2019-09-28, Çeşme, Türkiye, . 100

18. YAKIN, i., Öğrenciler için Geliştirilen Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Değerlendirmeleri. 2nd International Symposium of Education and Values, 2018-10-17, 2018-10-20, Antalya, Türkiye, 2018. 100

17. OKUR, S.; YAKIN, İ., Ortaokul Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Tanımlamaları ve Göstergelerine Yönelik Görüşleri. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, 2018. 100

16. YAKIN, i.; KUYTAN, Ş., Fen Bilgisi Öğretmenlerinin STEM Bileşenleri tanımları Işığında Kız Öğrencilerin Türkiye’de STEM’i Tercih Etmeme Nedenlerine İlişkin Görüşleri. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, 2018. 100

15. YAKIN, i.; İSLİM, Ö., Öğretmen Adaylarının Yeni Teknolojileri Benimseme Düzeylerinin ve Demografik Değişkenlerin İnternet Bağımlılığına Etkisi. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2018-05-02, 2018-05-04, İzmir, Türkiye, 2018. 100

14. İSLİM, Ö.; ÖZÇAKIR, B.; YAKIN, İ., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Hakkındaki Görüşleri: Bir Durum Çalışması. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, . 100

13. İslim, Ö.; Özçakır, B.; Yakin, İ., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Hakkındaki Görüşleri: Bir Durum Çalışması. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_025.pdf

12. GÜNGÖR, M.; YAKIN, İ., Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. Al-Farabi 1st International on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, . 100

11. Güngör, M.; Yakin, İ., Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi. AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_023.pdf

10. Özgeldi, M.; Yakin, I., Exploring Pre-Service Mathematics Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge for Teaching of Algebra with Digital Textbooks. The European Conference on Educational Research, 2015-09-07, 2015-09-08, Budapeşte, Macaristan, 2015. 100

http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/20/contribution/34666/

9. ÖZGELDİ, M.; YAKIN, İ., Exploring Pre Service Mathematics Teachers Technological Pedagogical Content Knowledge for Teaching of Algebra with Digital Textbooks. The European Conference on Educational Research, 2015-09-07, 2015-09-08, Budapeşte, Macaristan, . 100

8. YAKIN, İ.; GÜNAY, A., Selection of Ubiquitous Computing Technologies and Environments as Performance ImprovementInterventions. International Conference on E-Learning and Innovative Pedagogies, 2014-11-14, 2014-11-15, Madrid, İspanya, . 100

7. Yakin, I.; Başer Gülsoy, V.; Doğusoy Taylan, B., THE INVESTİGATİON OF PRESERVİCE TEACHERS’ MEDİA AND TECHNOLOGY USAGE AND ATTİTUDES. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 2014-05-16, 2014-05-18, Konya, Türkiye, 2014. 100

Scientific_Meetings_003.pdf

6. YAKIN, İ.; BAŞER GÜLSOY, V.; DOĞUSOY, B., The investigation of preservice teachers media and technology usage and attitudes. International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, 2014-05-16, 2014-05-18, Konya, Türkiye, . 100

5. GÜNAY, A.; YAKIN, İ., The Status of Ubiquitous Learning A Content Review of the Recent Research. International Conference on E-Learningand Innovative Pedagogies, 2013-11-14, 2013-11-15, Madrid, İspanya, . 100

4. Gunay, A.; Yakin, I., The Status of Ubiquitous Learning: A Content Review of the Recent Research. International Conference on E-Learning and Innovative Pedagogies, 2013-11-14, 2013-11-15, Madrid, İspanya, 2013. 100

http://ubi-learn.com/_uploads/FinalProgram11.21.pdf

3. Yakin, I.; Gunay, A., Selection of Ubiquitous Computing Technologies and Environments as Performance Improvement Interventions. International Conference on E-Learning and Innovative Pedagogies, 2013-11-14, 2013-11-15, Madrid, İspanya, 2013. 100

http://ubi-learn.com/_uploads/FinalProgram11.21.pdf

2. YAKIN, İ.; EVİN GENCEL, İ., The Utilization of Social Media Tools for Informal Learning Activities A Survey Study Among CEIT Students. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2013-06-06, 2013-06-08, Erzurum, Türkiye, . 100

1. Yakin, I.; Gencel, I., The Utilization of Social Media Tools for Informal Learning Activities: A Survey Study Among CEIT Students. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2013-06-06, 2013-06-08, Erzurum, Türkiye, 2013. 100

Scientific_Meetings_017.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Tinmaz, H.; Yakin, I., SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE TÜRKIYE’DEKİ ENGELLİLİK. Engelsiz Bilişim 2013, 2013-09-10, 2013-09-12, İstanbul, Türkiye, 2013. 100

Scientific_Meetings_001.pdf

1. Yakin, I.; Tinmaz, H., UZAKTAN EĞITIMDE ÖNEMLI BIR BOYUT: ÖĞRETMEN ADAYLARININ E-HAZIRBULUNUŞLUKLARI. Akademik Bilişim 2013, 2013-01-23, 2013-01-25, Antalya, Türkiye, 2013. 100

Scientific_Meetings_014.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 200

4. YAKIN, İ.; İSLİM, Ö., Öğretmen Adaylarının Yeni Teknolojileri Benimseme Düzeylerinin ve Demografik Değişkenlerin İnternet Bağımlılığına Etkisi. ICITS2018, 2018-05-02, 2018-05-04, , Türkiye, . 50

3. İSLİM, Ö.; ÖZÇAKIR, B.; YAKIN, İ., Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Hakkındaki Görüşleri: Bir Durum Çalışması. ITTES2017, 2017-10-11, 2017-10-13, İzmir, Türkiye, . 50

2. ÇAPULCUOĞLU, U.; GÜNDÜZ, B.; YAKIN, İ., Okul Danışmanlığının Etkililiği ile İlgili Okul Yöneticileri ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, . 50

1. Çapulcuoğlu, U.; Gündüz, B.; Yakin, i., Okul Danışmanlığının Etkililiği ile İlgili Okul Yöneticileri ve Psikolojik Danışmanların Görüşleri. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 2015-10-07, 2015-10-09, Mersin, Türkiye, 2015. 50

Scientific_Meetings_018.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

1. ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, BAP, Proje No: 2020-1-AP5-4099, 2340719 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Kriminal Laboratuvar Hizmetleri için Elektronik Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Organizasyon Yapılandırılması, TÜBİTAK, Proje No: 107G037, 868 TL, Bursiyer, 2014,Tamamlandı. 0

Ulusal - Eğitmen 0

2. Eğitsel Robotiğin Fen Bilimleri Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2018,Tamamlandı. 0

1. Ortaokul Matematik ve Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin (TPAB) Dijital Öykü Hazırlama Yoluyla Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: , EUR, Eğitmen, 2013,Tamamlandı. 0

Ulusal 6250
1. DİJİTAL, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, - Devam ediyor. 1000
2. DERGİPARK, MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MEÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, - Devam ediyor. 1000
3. DİJİTAL, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, - Devam ediyor. 1000
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, - Devam ediyor. 1000
5. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, E-ISSN : 1306-7850, 2016-01-01 - Devam ediyor. 1000
6. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, 2015-12-15 - Devam ediyor. 1000
7. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-12-28 - 2017-12-29. 0
8. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-08-30 - 2017-08-31. 0
9. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR, E-ISSN : 1306-7850, 2017-04-28 - 2017-04-29. 0
10. UBIQUITOUS LEARNING: AN INTERNATIONAL JOURNAL , YARDIMCI EDİTÖR, E-ISSN : 1835-9795, 2014-08-15 - 2014-08-15. 250
11. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
12. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
13. MERSİN ÜNİVERSİTESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , EDİTÖR KURULU ÜYELİĞİ, - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 14
1. EğITIM TEKNOLOJISI KURAM VE UYGULAMA , [ 2017 : 1 ] . 4
2. KURAM VE UYGULAMADA EğITIM BILIMLERI , [ 2016 : 2 ] . 10
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 4 ] . 4
Ulusal
1. Uygulamalı Temel Đstatistik Analizleri: Korelasyon, Karsılastırma ve Regresyon, Workshop, International Computer and Instructional Technologies Symposium, Hasan Tinmaz, Ilker Yakin, 2013-06-06-2013-06-08, 3:0, Erzurum, Türkiye
Uluslararası 0
1. Bilim Teşvik Ödülü İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, 2016-12-01, Antalya, Türkiye. 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BOTE-411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz BOTE-203 Programmıng Languages I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Güz BTA203 Basıc Programmıng Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Güz BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz Bilimsel Etik Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE-204 Programmıng Languages II Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Bahar BOTE-416 Teknoloji Planlaması ve Entegr Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar EBE 112 Bilgisayar Becerileri ve Uygul İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar BÖTE102 Bilgisayar - II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar BTA102 Algorithm Desıgn and Developme Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Bahar BTA208 Advanced Programmıng Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Bahar BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar BOTE 512 Nicel - Nitel Veri Analizi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar GKS019 Eğitimde Robotik Kodlama Uygul Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Seçmeli ) 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz BOTE-301 İşletim Sistemleri ve Uygulama Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Güz BÖTE101 Bilgisayar - I Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Güz BOTE-411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz BOTE-203 Programmıng Languages I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Güz BTA203 Basıc Programmıng Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Güz BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz BOTE 512 Nicel - Nitel Veri Analizi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz BÖTE 517 Bilimsel Makale İnceleme ve Ak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz GKZ007 Bilişim Teknolojileri Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz GKZ007 Bilişim Teknolojileri Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu ) 3-0-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE102 Temel Bilgi ve İletişim Teknol Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar BTA102 Algorithm Desıgn and Developme Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Bahar BOTE-204 Programmıng Languages II Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Bahar BOTE-416 Teknoloji Planlaması ve Entegr Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar BOTE 512 Nicel - Nitel Veri Analizi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz GKZ007 Bilişim Teknolojileri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz GKZ007 Bilişim Teknolojileri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz BOTE-411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz BOTE-301 İşletim Sistemleri ve Uygulama Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Güz BOTE-203 Programmıng Languages I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Güz BOTE 509 Okullarda Teknoloji Uygulamala Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz BOTE 512 Nicel - Nitel Veri Analizi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE-204 Programlama Dilleri II Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Bahar BOTE-204 Programmıng Languages II Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Bahar BOTE-416 Teknoloji Planlaması ve Entegr Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Bahar BOTE 512 Nicel - Nitel Veri Analizi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Bahar BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz BOTE-401 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 1-4-3
Güz BOTE-203 Programmıng Languages I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Güz BOTE-301 İşletim Sistemleri ve Uygulama Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Güz BOTE-411 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz BOTE-203 Programlama Dilleri I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Güz BOTE 512 Nicel - Nitel Veri Analizi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE102 Temel Bilgi ve İletişim Teknol Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar BOTE102 Temel Bilgi ve İletişim Teknol Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 1-2-2
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar BOTE102 Temel Bilgi ve İletişim Teknol Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar BOTE102 Temel Bilgi ve İletişim Teknol Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1-2-2
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE-214 Öğretim Tasarımı Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Bahar BOTE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar BOTE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 4-0-4
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz BOTE-203 Programlama Dilleri I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Güz BOTE-301 İşletim Sistemleri ve Uygulama Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yaz PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 28 Bilgisayar Destekli Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE 102 Bilgisayar - II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE-214 Öğretim Tasarımı Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-2-3
Bahar BOTE 102 Bilgisayar - II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz BOTE-203 Programlama Dilleri I Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE 102 Bilgisayar - II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar BOTE 102 Bilgisayar - II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-2-3
Bahar BOTE102 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz BOTE 101 Bilgisayar - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz BOTE 101 Bilgisayar - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Güz İDE109 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Güz BOTE101 Bilgisayar I Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-2-3
Bahar RPD106 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-2-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 1-2-2
Bahar TEB212 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE112 Bilgisayar II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Sancar tokmak, H.; Yakın, .; Doğusoy, B. Prospective English Teachers’ Digital Storytelling Experiences Through a Flipped Classroom Approach. INTERNATİONAL JOURNAL OF DİSTANCE EDUCATİON TECHNOLOGİES, 2019, 17, 78-99,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl