Prof.Dr. YUSUF İNANDI
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
DOĞUM TARİHİ
:
18 Kasım 1968
Ev Adresi
: Çiftlikköy Mah. Üniversite Cad. 3256 Sk. No: 9 E Blok Kat. 2 D. 5 Yenişehir /mersin
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
GSM
:
+90-506-6600588
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2006
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
inandi@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
inandiyusuf@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-06-15 14:11:41
DÜZENLEME
:
2022-07-31 11:30:15
PUAN
:
40560
YABANCI DİL
:
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ A.B.D. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ A.B.D. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2005
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ A.B.D. ÜAK 2015
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 6300
2021
7. İNANDI, Y.; Gılıç, F. The relationship between school administrators\u2019 leadership styles and organisational cynicism from teachers\u2019 perspectives. SOUTH AFRİCAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2021, 41, -. 1000 + 0
10.15700/saje.v41n1a1825

2013
6. BÜLBÜL, T.; TUNÇ, B.; ÖZDEM, G.; İNANDI, Y. Okul Temelli Değerlendirme Algısı: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Betimsel Bir Analiz Çalışması. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE, 2013, , 1-20. 650 + 0
10.12738/estp.2013.4.1823

5. BÜLBÜL, T.; TUNÇ, B.; ÖZDEM, G.; İNANDI, Y. Okul Temelli Değerlendirme Algısı: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Betimsel Bir Analiz Çalışması. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2013, 1-20. 650 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2013.4.1823

4. Yaman, S.; Inandi, Y.; Esen, G. A Regression Study: English Language Teachers' General and Professional Sense of Self-Efficacy. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2013, 38, 335-346. 1000 + 0
3. İNANDI, Y.; BÜYÜKÖZKAN, A. İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Yurttaşlık Davranışlarının Tükenmişliklerine Etkisi. EGİTİM DANİSMANLİGİ VE ARASTİRMALARİ (EDAM), 2013, 13, 1545-1550. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2013.3.1588

2009
2. İnandi, Y. The barriers to career advancement of female teachers in Turkey and their levels of burnout. SCİENTİFİC JOURNAL PUBLİSHERS LTD, 2009, 37, 1143-1152. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2009.37.8.1143

1. Inandi, Y. The Barriers Hindering Female Teachers From Becoming School Principals (Sample from Mersin Province-Turkey). EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, 2009, 9, 161-178. 1000 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1800
2018
9. İnandı, Y.; Tunç, B.; Kılavuz, T. Women's Career Barriers and Professional Alienation: The Teachers’ Case in Turkey. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 10, 133-146. 200 + 0
Publications_003.pdf

8. Peker, S.; İnandı, Y.; Gılıç, F. The Relationship Between Leadership Styles (Autocratic and Democratic) of School Administrators and the Mobbing Teachers Suffer . EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİON, 2018, 7, 150-164. 200 + 0
Publications_002.pdf

2016
7. İNANDI, Y.; UZUN, A.; YEŞİL, H. Okul müdürlerinin göstermiş oldukları liderlik stilleri ile değişimi yönetme yeterlikleri arasındaki ilişki. ĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 6, 191-209. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2016.61.10

2015
6. Tunç, B.; İnandı, Y.; Gündüz, B. Inspection and teachers’ emotions: An emotional evaluation of inspection. ULUSLARARASİ INSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 12, 554-554. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i1.2807

2014
5. GÜNDÜZ, B.; İNANDI, Y.; TUNÇ, B. Opinions of school administrators about psychological counseling and guidance services: A descriptive study. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2014, 4, 19-34. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.42.2

2013
4. Inandi, Y.; Tunc, B.; Gilic, F. School administrators’ leadership styles and resistance to change. PROGRESS IPS, 2013, 5, 196-203. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-5/B.30

3. Gündüz, B.; Tunç, B.; İnandı, Y. Okul yöneticilerinin öfke ve stresle başa çıkma yaklaşımları ile çatışma yönetimi stilleri arasındaki ilişki. ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 10, 641-660. 200 + 0
Publications_001.pdf

2. INANDI, Y.; TUNC, B.; USLU, F. Relationship between job satisfaction and career barriers for the academic staff of the education faculties. EURASİAN SOCİETY OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2013, 3, 219-238. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3112a

2012
1. İnandı, Y.; Tunç, B. Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2012, 2, 202-222. 200 + 0
Uluslararası - Diğer 300
2021
3. İNANDI, Y.; AKTAŞ, M.; Tahtalı, N. ÖĞRETMEN YILMAZLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. NEW ERA JOURNAL OF INTERDİSCİPLİNARY SOCİAL STUDİES, 2021, 6, -. 100 + 0
10.51296/newera.123

2020
2. kovancı, m.; İNANDI, Y.; fakiroğlu, m. The Study of the Relationship between Teachers’xx Perceptions of SchoolCulture, Organizational Commitment and Their Resistance to Change. JOURNAL OF EDUCATİONAL THEORY AND PRACTİCE RESEARCH, 2020, 6, 296-307. 100 + 0
10.38089/ekuad.2020.29

2013
1. GÜNDÜZ, B.; TUNÇ, B.; İNANDI, Y. Okul Yöneticilerinin Öfke ve Stresle Başa Çıkma Yaklaşımları İle Çatışma Yönetimi Stilleri Arasındaki İlişki. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2013, 10, 642-660. 100 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 900
2018
3. KARS, M.; INANDI, Y. Relationship between School Principals’ Leadership Behaviors and Teachers’ Organizational Trust. ANİ PUBLİSHİNG AND CONSULTİNG COMPANY, 2018, 18, 1-20. 300 + 0
http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2018.74.8

Publications_001.pdf

2017
2. İNANDI, Y.; GÜN, M.; FAHRETTİN, G. The Study of Relationship between Women Teachers’ Career Barriers and Organizational Silence: Viewpoint of Women and Men Teachers. EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİON, 2017, 6, 542-556. 300 + 0
1. İNANDI, Y.; Evsen GÜN, M.; Gılıc, F. The Study of Relationship between Women Teachers’ Career Barriers and Organizational Silence: Viewpoint of Women and Men Teachers. EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİON, 2017, 6, -. 300 + 0
10.13187/ejced.2017.3.542

Uluslararası - Alan endexleri 100
2021
1. İNANDI, Y.; ARSLANTAŞ, H.; ATAŞ, M. The Relationship between Mobbing Towards Teachers and Psychological Resilience in Educational Institutions. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 38-49. 100 + 0
10.31014/aior.1993.04.01.172

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 400
4. İNANDI, Y.; KARATEPE, R.; karatepe, d. Academicians' Views on Career Barriers and Academic Alienation. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, -. 100 + 0
10.31014/aior.1993.04.02.207

3. İNANDI, Y.; ARSLANTAŞ, H.; Tahtalı, N. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CAREER BARRIERS OF FEMALE TEACHERS AND THEIR ANGER AND STRESS LEVELS . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2021, 8, 256-281. 100 + 0
10.46827/ejes.v8i5.3732

2018
2. PEKER, H.; İNANDI, Y.; GİLİÇ, F. The Relationship Between Leadership Styles (Autocratic and Democratic) of School Administrators and the Mobbing Teachers Suffer. EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATİON, 2018, 7, -. 100 + 0
10.13187/ejced.2018.1.150

1. KARS, M.; İNANDI, Y. Relationship between School Principals’ Leadership Behaviors and Teachers’ Organizational Trust. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 18, 1-20. 100 + 0
10.14689/ejer.2018.74.8

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 295
2020
3. İNANDI, Y.; TUNÇ, B.; YÜCEDAĞLAR, A.; Kılıç, S. The Relationship of School Administrators’ Leadership Styles with Organizational Dissent and Resistance to Change according to Perceptions of Teachers. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2020, 12, 287-302. 95 + 0
10.15345/iojes.2020.05.020

2018
2. İNANDI, Y.; TUNÇ, B.; Kılavuz, T. Women’s Career Barriers and Professional Alienation: The Teachers’ Case in Turkey. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 10, 133-146. 100 + 0
DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2018.03.009

1. İNANDI, Y.; TUNÇ, B.; KILAVUZ, T. Women’xxs Career Barriers and Professional Alienation: The Teachers’ Case in Turkey. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 10, -. 100 + 0
10.15345/iojes.2018.03.009

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 4360
2021
22. İNANDI, Y.; Uzun, N.; Altınlı, O. Öğretmenler İçin Göreceli Yoksunluk Ölçeği Geliştirme Çalışması. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 0, 307-324. 200 + 0
10.18026/cbayarsos.973645

2020
21. İNANDI, Y.; gılıç, f. Öğretmenlerin Kariyer Engelleri ÖlçeğininGeliştirilmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2020, 16, 15-31. 200 + 0
: 10.17860/mersinefd.669825

2018
20. aksanaklu, p.; İNANDI, Y. Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıkları ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, , 937-955. 200 + 0
10.17860/mersinefd.469769

19. Karakuş, A.; İNANDI, Y. Ortaokul Yöneticilerinin Okullarında Yaşanan Kriz Durumlarını Yönetme Becerilerinin İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, , 500-518. 200 + 0
10.17860/mersinefd.442864

2013
18. İnandı, Y.; Tunç, B.; Gündüz, B. Okul Yöneticilerinin Özyeterlik Alg ıları ile Çat ışmayı Çözme Stratejileri Aras ındaki İlişki. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2013, 19, 275-294. 200 + 0
17. Tunç, B.; İnandı, Y.; Öksüz, F.; Çal, S. Eğitimde Çok Bileşenli Değerlendirme: Velilerin Okul Yöneticilerinin Performans Değerlendirmesine Katılımı. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 3, 90-99. 170 + 0
2012
16. Çelikkaleli, Ö.; İnandı, Y. İlköğretim Öğretmenlerinde Disiplin Anlayışı ve Kişilerarası İlişkiye Yönelik Yetkinlik İnancının İncelenmesi. PEGEM EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ , 2012, 2, 15-28. 200 + 0
2011
15. Avcı, E.; Coşkuntuncel, O.; İnandı, Y. Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 7, 50-58. 200 + 0
2010
14. İnandı, Y.; Ağgün, N.; Atik, Ü. Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 102-126. 200 + 0
2009
13. İnandı, Y.; Özkan, S.; Peker, S.; Atik, Ü. Kadın öğretmenlerin kariyer geliştirme engelleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 5, 77-96. 190 + 0
2008
12. Yaman, Ş.; Evcek, E.; İnandı, Y. INSPECTION IN ELT: THE ATTITUDES OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS TOWARDS INSPECTORS. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 3, 38-45. 200 + 0
11. İnandı, Y. RESMİ İLK ve ORTAÖĞRETİM OKULLARI MÜDÜRLERİNİN OKULLARINDAKİ KRİZ DURUMLARINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . D.Ü.ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 10, 36-55. 200 + 0
10. Demircan, C.; İnandı, Y. Köy Enstitüleri Programlarında Anadilinin Önemi ve Türkçe Öğretimi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 4, 1-13. 200 + 0
2006
9. İnandı, Y.; Özkan, M. Resmi ilköğretim ve liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre müdürler ne derece öğretim liderliği davranışları göstermektedir?. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 2, 123-149. 200 + 0
2005
8. Sünbül, Ö.; İnandı, Y. İlköğretim ve lise öğretmenlerinin, ilköğretim ve bakanlık müfettişlerine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması.. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ., 2005, 1, 214-226. 200 + 0
2004
7. İNANDI, Y. Avrupa Birliği Ülkeleri Eğitim Sistemi İle Türk Eğitim Sisteminde Eğitimin Yönetimi ve Finansmanı. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 20, 53-72. 200 + 0
6. Hesapçıoğlu, M.; İnandı, Y. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ EĞİTİM SİSTEMİ İLE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE, EĞİTİMİN FİNANSMANI. M.Ü. ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 20, 53-72. 200 + 0
2001
5. İnandı, Y. Kalite halkaları eğitim örgütlerine nasıl uyarlanabilir. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TECRÜBİ PSİKOLOJİ DERGİSİ, 2001, 22, 135-153. 200 + 0
4. ATASEVEN, F.; İNANDI, Y. Çocuk kitaplarının çeşitli yönleriyle incelenmesi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE TÖMER DİL ÖĞRETİM MERKEZİ YAYINLARI , 2001, 1, 1-15. 200 + 0
3. Bakioğlu, A.; İnandı, Y. Öğretmenin Kariyer Gelişiminde Müdürün Görevleri. KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, 2001, 7, 513-529. 200 + 0
2. İNANDI, Y. Çocuk Kitaplarının Çeşitli Yönleriyle İncelenmesi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE TÖMER DİL ÖĞRETİM MERKEZİ YAYINLARI , 2001, 1, 20-21. 200 + 0
2000
1. İnandı, Y. Eğitim örgütlerinde değişim nasıl olmalıdır?. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2000, 2, 219-225. 200 + 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. İNANDI, Y.; kılavuz, t. İNOVASYON YÖNETİMİNDE STRATEJİLER VE SÜREÇLER, ISBN: 978-625-406-783-9, , NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 329 Sayfa, İngilizce, Ankara, , 2020. 0
2. TEKER, N.; TUNCEL, H.; ÇELİKTEN, Y.; İNANDI, Y.; KARATAŞ, S.; YILDIRIM, B.; TEYFUR, M.; ÇELİKTEN, M. Eğitim, Örgüt ve Liderlik, ISBN: 978-975-2475-15-1, EĞİTİM, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 288 Sayfa, Türkçe, KONYA, Türkiye, 2018. 0
3. İNANDI, Y.; Gılıç, İ. Öğrenme Psikolojisi Kavramlardan Kuramlara, ISBN: 978-625-8496-83-3, EFEAKADEMİ YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 14250
1. İNANDI, Y. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-444-54-40-2, Karahan, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1000, 12 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2017. 1000
Ulusal - Kitap Editörlüğü 14250
1. İNANDI, Y. SINIF YÖNETİMİ, ISBN: 978-605-7990-04-4, KARAHAN, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
1. İNANDI, Y. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: 978-605-444-54-40-2, Karahan, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1000, 303 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2017. 250
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 14250
1. İNANDI, Y. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: , Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2017. 0
2. ESEN, G.; İNANDI, Y. Eğitim Psikolojisi, ISBN: , Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2017. 0
3. İnandı, Y. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, ISBN: 978-605-170-120-2, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 1500, 448 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 5500
4. İNANDI, Y. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, ISBN: 978-605-4454-90-7, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 4, Baskı Adet Sayısı: 1500, 412 Sayfa, Türkçe, ADANA, Türkiye, 2017. 7500
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 14250
1. İNANDI, Y. yönetim ve eğitim yönetimikuramları, ISBN: 978-605-241-279-4, pegem akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
2. kılavuz, t.; İNANDI, Y. sınıf yönetimi, ISBN: 978-605-7990-04-4, karahan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
3. Gılıç, f.; İNANDI, Y. sınıf yönetimi, ISBN: 978-605-7990-04-4, karahan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. FAKİROĞLU, M.; İNANDI, Y., Yeni Kamu Yönetimi ve Denetimi: Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulaması. 9. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, 2017-11-01, 2017-11-03, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

1. İNANDI, Y.; KILAVUZ, T., İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 9. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, 2017-11-01, 2017-11-03, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2000

10. Pınar Aksanaklu, Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıkları İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Mehmet Kars, Okul müdürlerinin liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel güvenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

8. Fahrettin Gılıç, Öğretmenlerin karar verme sürecine katılma düzeyleri, okul kültürü ve öğretmenlerin değişime hazır olma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

7. Adnan Karakuş, ORTAOKUL YÖNETİCİLERİN OKULLARINDA YAŞANAN KRİZ DURUMLARINI YÖNETME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_004.pdf

6. Ayşe Sezin Büyüközkan, Öğretmenlerin örgütsel yurttaşlık davranışları ile tükenmişlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Serkan Gökalp, İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftişlerindeki denetim görevlerini yerine getirme derecelerine ilişkin ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarının incelenmesi (Mersin merkez örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Metin Özkan, Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin Türk eğitim sistemine katkılarına yönelik yönetici görüşleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Seda Çelebi , Özel ve kamu ilköğretim okullarında görev yapan müdürlerin göstermiş oldukları öğretim liderliği davranışlarına ilişkin öğretmenlerin ve müdür yardımcılarının algıları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. İlke Çamurtay, İlköğretim Okullarında Görev Yapan Okul Müdürlerinin Göstermiş Olduğu Öğretim Liderliği Davranışları İle Örgüt Kültürü Arasındaki İlişkinin Öğretmen Algılarına Göre Belirlenmesi., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Zeliha Aşık, Öğretmenlerin ilköğretimde çoklu veri kaynaklarına göre performans değerlendirmeye ilişkin algı ve beklentileriyle denetim odakları arasındaki ilişki, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EBD433 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD-331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD525 Kadın Çalışanların Kariyer Sor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD511 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz MBD011 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz MBS008 Eğitimde Program Dışı Etkinlik Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Seçmeli 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEYD 510 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar TEYD 505 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EYD511 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD518 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kayn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD525 Kadın Çalışanların Kariyer Sor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD452 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 3-0-3
Güz EBD-331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD452 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD525 Kadın Çalışanların Kariyer Sor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD 618 Eğitim Örgütlerinde Kariyer ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Doktora ) 3-0-3
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD452 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar EYD511 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar EYD525 Kadın Çalışanların Kariyer Sor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar TEYD 505 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz EBD-161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 3-0-3
Güz EBD-331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EYD511 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD452 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz AED 512 Türk Aile Sistemi ve Cinsiyet Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EYD525 Kadın Çalışanların Kariyer Sor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz TEYD 510 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz EYD518 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kayn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Lisan 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar AED 512 Türk Aile Sistemi ve Cinsiyet Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Bahar EYD 452 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar EYD 518 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kayn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar EYD 525 Kadın Çalışanların Kariyer Sor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar TEYD 505 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Güz EBD-331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TEYD 510 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Güz EYD 511 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 518 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kayn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 525 Kadın Çalışanların Kariyer Sor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-6-5
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD-332 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEYD 505 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Bahar EYD 452 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar EYD 511 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar EYD 525 Kadın Çalışanların Kariyer Sor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD-331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknoloj 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EYD 525 Kadın Çalışanların Kariyer Sor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 511 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 452 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğit. Sis. ve Okul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sis. ve Oul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD 525 Kadın Çalışanların Kariyer Sor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EYD 518 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kayn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 4-0-4
Bahar TEYD 510 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması ve 3-0-3
Bahar EYD 452 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Plan 3-0-3
Bahar OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EYD 532 Öğretim Liderliği Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz AED 512 Türk Aile Sistemi ve Cinsiyet Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz TEYD 505 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Yaz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 2-0-2
Bahar EYD 452 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD419 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD161 ( Mb ) Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz EYD 525 Kadın Çalışanların Kariyer Sor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 511 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz AED 512 Türk Aile Sistemi ve Cinsiyet Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı ( 3-0-3
Güz EYD 518 Eğitim Örgütlerinde İnsan Kayn Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 532 Öğretim Liderliği Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğit. Sis. ve Okul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğit. Sis. ve Okul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sis. ve Oul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sis. ve Oul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EYD 514 EYTPE Uygulamaları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar EYD 452 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 511 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD161 ( Mb ) Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 ( Mb ) Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EYD 514 EYTPE Uygulamaları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz EYD 452 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt v Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 509 Okul Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar EBD432 Türk Eğit. Sis. ve Okul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 1-2-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sis. ve Oul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğit. Sis. ve Okul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sis. ve Oul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EYD 511 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 514 EYTPE Uygulamaları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 3-0-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EYD 511 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 514 EYTPE Uygulamaları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz EYD-514 EYTP Uygulamaları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 2-6-5
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sis. ve Oul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğit. Sis. ve Okul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD 514 EYTPE Uygulamaları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Bahar OAÖ-532 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Bahar OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-0-2
Güz EBD161 ( Mb ) Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Güz OAÖ-563 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz OSA 519 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Güz OAÖ-501 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 3-0-3
Güz OSA 533 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Güz OAÖ-551 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-0-2
Güz OSA 519 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Güz OAÖ-504 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik A 2-2-3
Güz EYD 514 EYTPE Uygulamaları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 2-2-3
Güz OSA 533 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eği 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenl 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 2-6-5
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. Öğret 1-2-2
Bahar OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Bahar OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Bahar OSD Kadın Çalışanların Kariyer Eng Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2. Öğ 3-0-3
Güz RPD113 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 ( Mb ) Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ( 2. Öğreti 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Güz OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz OSD Toplumsal Duyarlılık Rektörlük Ortak Seçmeli Ders Koordinatör 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-0-2
Yaz RPD413 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Yaz RPD113 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışm 3-0-3
Yaz EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBB302 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Yaz EBD432 Türk Eğitim Sis. ve Oul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği ( 2. 2-0-2
Yaz EBD432 Türk Eğit. Sis. ve Okul Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Yaz EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim Bi 2-2-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
Detay
Inandı, Y.; Gılıç, F. The relationship between school administrators\u2019 leadership styles and organisational cynicism from teachers\u2019 perspectives. SOUTH AFRİCAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2021, 41, -.
10.15700/saje.v41n1a1825
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Detay
Inandı, Y.; Arslantaş, H.; Ataş, M. The Relationship between Mobbing Towards Teachers and Psychological Resilience in Educational Institutions. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 38-49.
10.31014/aior.1993.04.01.172
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Inandı, Y.; Arslantaş, H.; Tahtalı, N. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CAREER BARRIERS OF FEMALE TEACHERS AND THEIR ANGER AND STRESS LEVELS . EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATİON STUDİES, 2021, 8, 256-281.
10.46827/ejes.v8i5.3732
Inandı, Y.; Aktaş, M.; Tahtalı, N. ÖĞRETMEN YILMAZLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. NEW ERA JOURNAL OF INTERDİSCİPLİNARY SOCİAL STUDİES, 2021, 6, -.
10.51296/newera.123
Inandı, Y.; Karatepe, R.; Karatepe, D. Academicians' Views on Career Barriers and Academic Alienation. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, -.
10.31014/aior.1993.04.02.207
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Inandı, Y.; Uzun, N.; Altınlı, O. Öğretmenler İçin Göreceli Yoksunluk Ölçeği Geliştirme Çalışması. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 0, 307-324.
10.18026/cbayarsos.973645
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Inandı, Y.; Gılıç, . Öğrenme Psikolojisi Kavramlardan Kuramlara, ISBN: 978-625-8496-83-3, EFEAKADEMİ YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Inandı, Y.; Gılıç, . Öğrenme Psikolojisi Kavramlardan Kuramlara, ISBN: 978-625-8496-83-3, EFEAKADEMİ YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Inandı, Y.; Tunç, B.; Yücedağlar, A.; Kılıç, S. The Relationship of School Administrators’ Leadership Styles with Organizational Dissent and Resistance to Change according to Perceptions of Teachers. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2020, 12, 287-302,
10.15345/iojes.2020.05.020

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Kars, M.; Inandı, Y. Relationship between School Principals’ Leadership Behaviors and Teachers’ Organizational Trust. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2018, 18, 1-20,
10.14689/ejer.2018.74.8

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Inandı, Y.; Arslantaş, H.; Ataş, M. The Relationship between Mobbing Towards Teachers and Psychological Resilience in Educational Institutions. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 38-49,
10.31014/aior.1993.04.01.172

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Inandı, Y.; Tunç, B.; Kılavuz, T. Women’s Career Barriers and Professional Alienation: The Teachers’ Case in Turkey. INTERNATİONAL ONLİNE JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2018, 10, 133-146,
DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2018.03.009

Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Aksanaklu, P.; Inandı, Y. Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıkları ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, , 937-955,
10.17860/mersinefd.469769

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Bülbül, T.; Tunç, B.; özdem, G.; Inandı, Y. Okul Temelli Değerlendirme Algısı: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Betimsel Bir Analiz Çalışması. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE, 2013, , 1-20,
10.12738/estp.2013.4.1823

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 1
Karakuş, A.; Inandı, Y. Ortaokul Yöneticilerinin Okullarında Yaşanan Kriz Durumlarını Yönetme Becerilerinin İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, , 500-518,
10.17860/mersinefd.442864

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 3
Aksanaklu, P.; Inandı, Y. Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıkları ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, , 937-955,
10.17860/mersinefd.469769

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Gündüz, B.; Tunç, B.; Inandı, Y. Okul Yöneticilerinin Öfke ve Stresle Başa Çıkma Yaklaşımları İle Çatışma Yönetimi Stilleri Arasındaki İlişki. INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2013, 10, 642-660,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Bülbül, T.; Tunç, B.; özdem, G.; Inandı, Y. Okul Temelli Değerlendirme Algısı: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Betimsel Bir Analiz Çalışması. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY PRACTİCE, 2013, , 1-20,
10.12738/estp.2013.4.1823

Yazar Sayısı: 4, Atıf Sayısı: 2
Aksanaklu, P.; Inandı, Y. Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılıkları ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, , 937-955,
10.17860/mersinefd.469769

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Inandı, Y. Eğitim Bilimine Giriş, ISBN: , Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2017.
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl