Arş.Gör. İREM BEKALP YILMAZ

Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Tibbi Biyoloji Anabilim Dali Çiftlikköy/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610684
Dahili
:
1135
OLUŞTURMA
:
2015-06-08 12:39:07
DÜZENLEME
:
2019-03-19 09:49:41
PUAN
:
750
YABANCI DİL
:
İngilizce, iyi, ÜDS, 65


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEKLİSANS TIBBİ BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
DOKTORA TIBBİ BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans Tezi

1. Kolorektal Kanserli Hastalarda İnterlökin-6, İnterlökin-18 Gen Polimorfizmlerinin ve Plazma Düzeylerinin Araştırılması Danışman: Dr. Nurcan ARAS, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2018
4. Kandemir, F.; Aras, N.; Böğrekci, G.; çetinkaya, A.; Bekalp, .; Orekici temel, G. Association between IFN-gamma 874 polymorphisms and hepatitis C virus infection. HEPATOLOGY INTERNATİONAL, 2018, 12, 329-. 0 + 0
3. Aras, N.; Böğrekci, G.; Kandemir, F.; çetinkaya, A.; Bekalp, .; Orekici temel, G. Investigation of the relationship between gene polymorphisms of TNF a (-1031) and chronic hepatitis C virus infection.. HEPATOLOGY INTERNATİONAL, 2018, 12, 481-. 0 + 0
2017
2. Kandemir, F.; Böğrekci, G.; Bekalp, .; çetinkaya, A.; Aras, N. Abstracts of the 26th Annual Conference of APASL, February 15–19, 2017, Shanghai, China. HEPATOLOGY INTERNATİONAL, 2017, 11, 771-771. 0 + 0
10.1007/s12072-016-9783-9

1. Kandemir, F.; Böğrekci, G.; Bekalp, .; çetinkaya, A.; Aras, N. Is there any association between interferon gamma (IFN-) gene polymorphısm ( 874 A/T, rs2430561) and hepatitis B vırus infection?. HEPATOLOGY İNTERNATİONAL, 2017, , -. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2014
2. Bekalp, . İNTERLÖKİN-6 VE İNTERLÖKİN-18 GEN POLİMORFİZMLERİNİN VE PLAZMA DÜZEYLERİNİN KOLOREKTAL KANSER İLE İLİŞKİSİ. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLEİ DERGİSİ, 2014, 7, 35-46. 200 + 0
Publications_002.pdf

2011
1. Bekalp, I. Insülün Reseptör Substrat 2 Gen Polimorfizminin Serviks Kanseri ile İlişkisi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 6, 225-225. 200 + 0
Ulusal - Diğer 0
2014
2. Börekçi, G. Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarında mikroRNA’ların Rolü. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2014, 6, 1-9. 0 + 0
1. çelik, S. Kronik Hepatit C Hastalarında IL18 Promotor Bölge Polimorfizmi. GAZİ MEDİCAL JOURNAL, 2014, 25, 125-127. 0 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 60

2. KILIÇ, T.; ARSLAN, B.; YAŞ, G.; BEKALP, İ.; ARAS, N., Müsin-1 (MUC1) Ve Müsin-4 (MUC4) Genlerinin Farklı Üreme Dönemlerindeki Sıçanların Uterus Dokusunda Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması. 1. International Mediterranean Symposium, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Türkiye, . 60

1. Aras, N., 1800 MHz ELECTRIC FIELD EXPOSED RATS IN THE STOMACH TISSUE OF HSP70 STRESS GENE EXPRESSION LEVEL OF INVESTIGATION. JournalMedical Genetics and Clinical Applications (with International Participation, 2016-02-11, 2016-02-13, Kayseri, Türkiye, 2016. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 0

1. Aslan, B., 1800MHZ Cep Telefonu Radyasyonunun Sıçan Kardiyak Dokusunda Crybb1 Protein Düzeyine Etkisi . Ulusal Vasküler ve Moleküler Kardiyoloji Kongresi, 2018-11-03, 2018-11-04, adana, Türkiye, 2018. 0

Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Özet - Poster 0

5. Köksal, V., ‘’VARYANT PH KROMOZOMLU KML OLGU SUNUMU’’ . 42. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2016-10-19, 2016-10-22, Antalya, Türkiye, 2016. 0

4. Yolal, D., Habitüel Abortus ve 46,XX,t(6;22)(p21;q13) Translokasyon Olgusu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2014-09-24, 2015-09-27, İzmir, Türkiye, 2014. 0

3. Mamur, B., X Kromozomu Delesyonu ve Turner Sendromu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-27, İzmir, Türkiye, 2014. 0

2. Yılmaz, I., 10;15 Translokasyonu Taşıyan Down Sendromlu Bir Olgu Sunumu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-27, İzmir, Türkiye, 2014. 0

1. Topal, H., 46,XX,del(18)(q21 qter) Delesyonu: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-27, İzmir, Türkiye, 2014. 0

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Sıçan Ovaryumlarında Farklı Üreme Dönemlerindeki Kök Hücre Varlığının Araştırılması ve Farklılıklarının Belirlenmesi , BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1885, 15992 EUR, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

2. Kronik Hepatit B ve C İnfeksiyonu ile Tümör Nekroz Faktör α, İnterlökin 12 ve İnterferon γ Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP4-1203, 30000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. 1800 Mhz Elektrik Alana Maruz Bırakılan Sıçanların Böbrek, Kalp ve Mide Dokularında Cox-2, Alfa ve Beta Kristalin, Çeşitli Hsp Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması., BAP, Proje No: 2015-AP4-1216, 37049 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl