Dr. Öğr. Üyesi İrep BAYAT

Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İ.ib.f. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü Mersin
Telefon
:
+90--
Dahili
:
5325
Faks
:
+90--
E-MAIL
:
irepbayat@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
irepbayat@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2016-04-14 11:32:31
DÜZENLEME
:
2019-10-22 11:38:38
PUAN
:
3815
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, YÖKDİL, 70
İngilizce, , KPDS, 69


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2015
Doktora Tezi

1. Kadın Yoksulluğu-Enformel İstihdam İlişkisi: Uygulamalı Bir Araştırma Danışman: Dr. Vedat BİLGİN, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. ÇALIŞANLARIN SOSYO-PSİKOLOJİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL MOTİVASYON ARAÇLARI KARŞISINDAKİ TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Bülent BAYAT, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, ANKARA, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARD. DOÇ. DR. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2016-04-13 - 2016-07-17
YARD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-07-18 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KOSGEB KURUL ÜYESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017-11-17 - Devam ediyor
ÖĞRETİM ÜYESİ /YRD. DOÇ.DR FAKÜLTE BİRİM BOLOGNA TEMSİLCİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ İİBF 2017-04-04 - Devam ediyor
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI İŞ VE YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ KALKINMA BAKANLIĞI 2017-11-17 - 2018-01-02
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 800
2017
4. BAYAT, İ. Kadınların İş-Aile Yaşamı Çatışmasını Engellemeye Yönelik Hukuki Düzenlemeler. SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, 2017, 7, 105-134. 200 + 0
http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/3c0985c0-3633-49b9-a5d0-ea0d6eb0343a/SGD_13_05.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3c0985c0-3633-49b9-a5d0-ea0d6eb0343a

Publications_001.pdf

2015
3. BAYAT, i. Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde İşyerinde Psikolojik Taciz- (Mobbing) Olgusu ve Hukuki Sonuçları- , s. 196 - 218. GAZİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2015, 17, 196-218. 200 + 3
2. BAYAT, i. Türkiye'de Yoksul Hanelerde Yaşayan Kadınların Enformel İstihdama Katılma Nedenleri. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ, 2015, 6, 53-69. 200 + 3
1. BAYAT, i. The Reasons of Working in Informal Sector; A Research Among the Poor Women in Turkey. INTERNATİONAL JOURNAL OF MULTİDİSCİPLİNARY RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2015, 2, 366-368. 200 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. BAYAT, i. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, ISBN: 978-605-9870-19-1, Alter Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 260 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
2. BAYAT, i. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (Seçme Yazılar II), ISBN: 978-605-4099-13-9, Alter Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 532 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 250
Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. Cam, E.; BAYAT, İ., TÜRKİYE’DE ÇOCUK YOKSULLUĞUNA GENEL BİR BAKIŞ. 11. Uluslararası AGP Beşeri ve Sosyal Bilimler Konferansı , 2018-01-26, 2018-01-29, Valetta, Malta, 2018. 100

https://uagp.org/?page_id=2660

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. INTERNATIONAL JOURNAL OF LABOUR LIFE AND SOCIAL POLICY , [ 2018 : 1 ] . 4
2. SGD-SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK 418 Endüstri İlişkileri ve İnsan K İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Bahar ÇEK308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK 308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK418 Endüstri İlişkileri ve İnsan K İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEK504 Yoksulluk, Sosyal Dışlanma ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 4-0-4
Bahar ÇEK520 Ücret Yönetimi ve Performans D Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK515 Endüstri İlişkileri ve İnsan K Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz ÇEK 311 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz ÇEK103 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz ÇEK 311 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz ÇEK 403 Ücret Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz ÇEK403 Ücret Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz ÇEK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEK504 Yoksulluk, Sosyal Dışlanma ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz ÇEK520 Ücret Yönetimi ve Performans D Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz ÇEK515 Endüstri İlişkileri ve İnsan K Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK 332 İnsan Kaynakları Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Bahar ÇEK 308 Çalışma Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK 332 İnsan Kaynakları Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK 422 Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 4-0-4
Bahar ÇEK504 Yoksulluk, Sosyal Dışlanma ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK520 Ücret Yönetimi ve Performans D Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK515 Endüstri İlişkileri ve İnsan K Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEK 311 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz ÇEK403 Ücret Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Güz ÇEK423 Sendikacılık ve Siyaset İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz ÇEK 311 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz ÇEK103 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz ÇEK103 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz ÇEK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 4-0-4
Güz ÇEK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 4-0-4
Güz ÇEK515 Endüstri İlişkileri ve İnsan K Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK418 Endüstri İlişkileri ve İnsan K İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Bahar ÇEK320 Karşılaştırmalı Endüstri İlişk İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz ÇEK311 Örgüt Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz ÇEK103 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz ÇEK103 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz ÇEK423 Sendikacılık ve Siyaset İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-3
Güz ÇEK403 Ücret Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK320 Karşılaştırmalı Endüstri İlişk İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-2
Bahar ÇEK206 Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
Bahar ÇEK418 Endüstri İlişkileri ve İnsan K İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-2
Güz ÇEK103 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-2
Güz ÇEK311 Örgüt Psikolojisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-2
Güz ÇEK103 Sosyal Psikoloji İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-2
Güz ÇEK317 Teknoloji ve Çevre Sorunları İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-2
Güz ÇEK313 Avrupa Birliğinde Sosyal Polit İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-2
Güz ÇEK423 Sendikacılık ve Siyaset İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 2-1-2
Güz ÇEK403 Ücret Teorisi ve Politikası İktisadi ve İdari Bilimler Fak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl