Dr. Öğr. Üyesi İSA KILLI

Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Nevşehir Devlet Hastanesi Cocuk Cerrahisi Kliniği
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2017-07-10 16:38:23
DÜZENLEME
:
2018-06-13 16:13:24
PUAN
:
902
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
DOKTOR TIP FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2007
UZMAN DOKTOR ÇOCUK CERRAHİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Prenatal Dönemde Tanı Almış Doğumsal Obstruktif Üropatili Hastalarda Tedavi Seçimini Belirlemede Konvansiyonel Tanı Yöntemlerinin Etkinliği Ve Tedavi Sonuçları Danışman: Dr. Dinçer Avlan, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80EQycdKxcWvdDMeO5vC5ChI6jOC8FetVxxf1to8FenrW">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80EQycdKxcWvdDMeO5vC5ChI6jOC8FetVxxf1to8FenrW

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009-08-31 - 2015-01-16
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 375
2017
2. Kıllı, .; Avlan, D.; Taşkınlar, H.; Kara, P.; Apaydın, F.; Delibaş, A.; Naycı, A. ANTENATAL HIDRONEFROZLARDA AMELIYAT KARARINDA ETKILI BELIRLEYICILER: ILERYE DÖNÜK ÇOK DEĞIŞKENLI ANALIZ. TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ, 2017, 43(3), 361-365. 240 + 0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5562259/pdf/tju-43-3-361.pdf

Publications_002.pdf

1. isbir, C.; Bahadır, B.; Taşkınlar, H.; Kıllı, .; Akyol, T.; çıtak, .; ünal, S.; Naycı, A. KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ ALAN ÇOCUK HASTALARDA ERKEN DÖNEM İNTRAVENÖZ PORT KATETER KOMPLİKASYONLARI. OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, 2017, 4(2), 1-4. 135 + 0
http://www.jcam.com.tr/files/JCAM-5039.pdf

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 270
2017
2. Taşkınlar, H.; Bahadır, G.; Kıllı, .; Yiğit, D.; Arpacı, R.; Vayisoğlu, Y.; çıtak, E.; Naycı, A. ÇOCUKLUK ÇAĞI TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 10(2), 125-131. 110 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/334967

Publications_004.pdf

2012
1. Taşkınlar, H.; Kıllı, .; çelik, Y.; Avlan, D.; Naycı, A. ÖZEFAGUS ATREZİSİ VE TRAKEOÖZEFAGEAL FİSTÜLLÜ HASTALARDAKİ DENEYİMLERİMİZ. ÇOCUK CERRAHİSİ DERGİSİ, 2012, 26(1-2), 1-2. 160 + 0
http://http://www.journalagent.com/cocukcerrahisi/pdfs/CCD_26_2_32_36.pdf

Publications_003.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 37

1. KILLI, M.; DURUKAN, H.; KILLI, İ.; ÇAYAN, F., FETAL UMBİLİKAL KORD KANI DEĞERLERİNİN GEBELİK PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİSİ. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, 2017-05-17, 2017-05-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 37

http://www.ebcog2017.org/doc/ebcog-abstract-book.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 97

3. TAŞKINLAR, H.; YİĞİT, D.; ERDOĞAN, C.; KILLI, İ.; APAYDIN, F.; AVLAN, D.; NAYCI, A., ÇOCUKLARDA LAPAROSKOPİK OVER KORUYUCU CERRAHİ TECRÜBELERİMİZ. 31. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2013-10-30, 2013-11-02, ESKİŞEHİR, Türkiye, 2013. 25

http://www.bildirim.org/bildiriler/cocukcer2013

2. NAYCI, A.; TAŞKINLAR, H.; KILLI, İ.; BİRBİÇER, H.; ÜNAL, S.; AVLAN, D., ’ORAK HÜCRELI ANEMILERDE LAPAROSKOPIK SPLENEKTOMI VE KOLESISTEKTOMI GÜVENLIĞI. 31. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2013-10-30, 2013-11-02, ESKİŞEHİR, Türkiye, 2013. 32

http://www.bildirim.org/bildiriler/cocukcer2013

1. TAŞKINLAR, H.; KILLI, İ.; ÇELİK, Y.; AVLAN, D.; NAYCI, A., ÖZEFAGUS ATREZİSİ VE TRAKEOÖZEFAGEAL FİSTÜL DENEYİMLERİMİZ: 41 OLGU. 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, 2012-10-17, 2012-10-20, ANKARA, Türkiye, 2012. 40

http://www.bildirim.org/bildiriler/cocukcer2012

Ulusal - Özet - Poster 122

8. NAYCI, A.; TAŞKINLAR, H.; ERDOĞAN, C.; KILLI, İ.; KUYUCU, S.; HALLIOĞLU, O.; AVLAN, D., PEKTUS EKSKAVATUM DEFORMITESINDE NUSS AMELIYATI TEKNIĞI VE SONUÇLARI. TÜRK TORAKS DERNEĞI 17. YILLIK KONGRESI, 2014-04-02, 2014-04-06, ANTALYA, Türkiye, 2014. 12

http://kongre2014.toraks.org.tr/userfiles/files/toraks_POSTERLER_v1.pdf

7. TAŞKINLAR, H.; ERDOĞAN, C.; YİĞİT, D.; KILLI, İ.; KAYA, S.; NAYCI, A.; AVLAN, D., ÇOCUKLUK ÇAĞI BÖBREK KISTLERINDE NADIR GÖRÜLEN BIR TÜMÖR: RENAL PAPILLER KARSINOM. 31. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2013-10-30, 2013-11-02, ESKİŞEHİR, Türkiye, 2013. 12

http://www.bildirim.org/bildiriler/cocukcer2013

6. TAŞKINLAR, H.; YİĞİT, D.; KILLI, İ.; AVLAN, D.; NAYCI, A., PIYOKALIKOZIS: KOMPLIKE HIDROKALIKOZIS. 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2012-10-17, 2012-10-20, ANKARA, Türkiye, 2012. 17

http://www.bildirim.org/bildiriler/cocukcer2012

5. TAŞKINLAR, H.; KARAK, O.; KILLI, İ.; VAYİSOĞLU, Y.; AVLAN, D.; NAYCI, A., ÇOCUKLARA KÜNT LARINGEAL TRAVMA YÖNETIMI: OLGU SUNUMU. TÜRK TORAKS DERNEĞI 15. YILLIK KONGRE, 2012-04-11, 2012-04-12, ANTALYA, Türkiye, 2012. 16

http://kongre2012.toraks.org.tr/default.asp?pdir=2012toraks&plng=tur&look2=abstract_title_lnga&look4=%C7OCUKLARA+K%DCNT+LARINGEAL+TRAVMA+Y%D6NETIMI%3A+OLGU+SUNUMU&btnfnd=Ara&absgr_sel=01

4. TAŞKINLAR, H.; YİĞİT, D.; KILLI, İ.; VAYİSOĞLU, Y.; AVLAN, D.; NAYCI, A., ÇOCUKLARDA LARINGOTRAKEAL REKONSTRUKSIYON: OLGU SUNUMU. TÜRK TORAKS DERNEĞI 15. YILLIK KONGRE, 2012-04-11, 2012-04-12, ANTALYA, Türkiye, 2012. 16

http://kongre2012.toraks.org.tr/default.asp?pdir=2012toraks&plng=tur&look2=abstract_summary_lnga&look4=%C7OCUKLARDA+LARINGOTRAKEAL+REKONSTRUKSIYON%3A+OLGU+SUNUMU&btnfnd=Ara&absgr_sel=01

3. TAŞKINLAR, H.; KARAK, O.; KILLI, İ.; GÜNDOĞDU, G.; AVLAN, D.; NAYCI, A., DOĞUMSAL H-TIPI ANOVESTIBULER FISTÜLLERDE CERRAHI YAKLAŞIM. 29. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI VE 27. MISIR ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2011-05-14, 2011-05-17, İSTANBUL, Türkiye, 2011. 16

http://www.bildirim.org/bildiriler/cocukcer2011

2. TAŞKINLAR, H.; KILLI, İ.; ÇITAK, Ç.; GÜNAY, E.; GÜNDOĞDU, G.; AVLAN, D.; NAYCI, A., ’ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISININ NADIR SEBEBI: SPORADIK GASTRINOMA. 29. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI VE 27. MISIR ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2011-05-14, 2011-05-17, İSTANBUL, Türkiye, 2011. 17

http://www.bildirim.org/bildiriler/cocukcer2011

1. TAŞKINLAR, H.; GÜNDOĞDU, G.; KILLI, İ.; KARAMAN, Y.; ÇELİK, Y.; TURHAN, A.; AVLAN, D., DUODENAL STENOZ VE DOWN SENDROMLU YENIDOĞAN BEBEKLERDE PNÖMOBILI ÖYKÜSÜ. 28. ULUSAL ÇOCUK CERRAHISI KONGRESI, 2010-09-22, 2010-09-25, ANTALYA, Türkiye, 2010. 13

http://www.tccd.org.tr/kongre/bildiri_goster.php?yil=2010&no=437

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl