Prof.Dr. İsmail Şanlıoğlu
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Harita Mühendisliği Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniv. Mühendislik Fak. Harita Müh. Böl. Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17363
E-MAIL
:
isanlioglu@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2020-08-12 11:05:59
DÜZENLEME
:
2021-01-12 23:27:24
PUAN
:
13653
YABANCI DİL
:
İngilizce, İyi, ÜDS, 72.50
İngilizce, İyi, ÜDS, 71.25
Researcher ID
Scopus ID
h-index
3
Scholar ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜH. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜH. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜH. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2004
Doktora Tezi

1. Global Konum Belirleme Sistemi (GPS) Yazılımlarının Veri İşleme Modüllerinin Uluslararası GPS Servisi (IGS) Ürünleri Kullanarak Test Edilmesi Danışman: Dr. Prof. Dr. Cevat İNAL, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2004.

Yüksek Lisans Tezi

1. GPS Verilerinin İşlenmesi ve Elipsoidal Koordinatların Ülke Sistemine Dönüştürülmesi Danışman: Dr. Doç. Dr. Cevat İNAL, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 1998.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GRV. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1995-07-03 - 2004-08-12
DR. ARŞ. GRV. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2004-08-12 - 2006-03-15
YRD. DOÇ. DR. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2006-03-15 - 2015-04-03
DOÇ. DR. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-04-03 - 2018-05-18
DOÇ. DR. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018-05-18 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 5375
2020
7. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ. Investigation of landslide detection using radial basis functions: a case study of the Taşkent landslide, Turkey. SPRİNGER- ENVİRONMENTAL MONİTORİNG AND ASSESSMENT, 2020, 192:230, 1-19. 1000 + 5
http://dx.doi.org/10.1007/s10661-020-8101-0


Alıntılanma Sayısı: 1
2019
6. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ. Point cloud filtering on UAV based point cloud. ELSEVİER- MEASUREMENT, 2019, 133, 99-111. 1000 + 65
http://dx.doi.org/10.1016/j.measurement.2018.10.013


Alıntılanma Sayısı: 13
5. Bayrak, N.; Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ.; Dolanmaz, D. Assessment of changes in masseter muscle by three-dimensional close-range photogrammetry after Botulinum toxin type-A injection: A case report with review of literature. JOURNAL OF PAKİSTAN MEDİCAL ASSOCİATİON, 2019, 69, 418-422. 375 + 0
https://www.jpma.org.pk/PdfDownload/9087

Publications_003.pdf

2015
4. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ.; Özdemir, A. Monitoring landslides with geophysical and geodetic observations. SPRİNGER-ENVİRONMENTAL EARTH SCİENCES, 2015, 74, 6247-6263. 1000 + 35
http://dx.doi.org/10.1007/s12665-015-4650-x

Publications_004.pdf


Alıntılanma Sayısı: 7
2014
3. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ. Accurate determination of the Taşkent (Konya, Turkey) landslide using a long-range terrestrial laser scanner. SPRİNGER- BULLETİN OF ENGİNEERİNG GEOLOGY AND THE ENVİRONMENT, 2014, 74, 61-76. 1000 + 35
http://dx.doi.org/10.1007/s10064-014-0592-x

Publications_005.pdf


Alıntılanma Sayısı: 7
2013
2. Şanlıoğlu, İ.; Zeybek, M.; Karauğuz, G. PHOTOGRAMMETRIC SURVEY AND 3D MODELING OF IVRIZ ROCK RELIEF IN LATE HITTITE ERA. MEDİTERRANEAN ARCHAEOLOGY AND ARCHAEOMETRY, 2013, 13, 147-157. 1000 + 40
http://maajournal.com/Issues/2013/Vol13-2/FullText13.pdf

Publications_006.pdf


Alıntılanma Sayısı: 8
2008
1. İnal, C.; Şanhoğlu, İ.; Yiğit, C. Scaling of EDM calibration baselines by GPS and controlling of EDM parameters. SURVEY REVİEW, 2008, 40, 304-312. 0 + 10
http://dx.doi.org/10.1179/003962608X325376

Publications_007.pdf


Alıntılanma Sayısı: 2
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2011
1. Maraş, S.; Şanlıoğlu, İ.; Aktuğ, B. Design and testing of a web-based automatic high precision GPS data processing environment. INTERNATİONAL JOURNAL OF THE PHYSİCAL SCİENCES , 2011, 6, 2294-2302. 200 + 0
https://academicjournals.org/journal/IJPS/article-full-text-pdf/6F1E82122336

Publications_008.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 300
2017
1. Varol, M.; Şanlıoğlu, İ. OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM WEB MAP AND FEATURE SERVICES AND FREE/OPEN SOURCE SERVER/CLIENT SOFTWARES. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND GEOSCİENCE, 2017, 2, 17-26. 300 + 0
10.26833/ijeg.286691

Publications_009.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 920
2019
5. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ. Topoğrafik Yüzey Değişimlerinin Görüntü İşleme Teknikleriyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE DERGİSİ, 2019, 5, 350-367. 200 + 0
http://dacd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/43935/531719

2015
4. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ.; Genç, A. Yüksek Çözünürlüklü Yersel Lazer Tarama Verilerinin Filtrelenmesi ve Filtrelemelerin Heyelan İzlemeye Etkisi. DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE DERGİSİ, 2015, 1, 11-20. 200 + 0
http://dacd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/4529/62295

2005
3. İnal, C.; Şanlıoğlu, İ.; Yiğit, C.; Ceylan, A. Kontrol Kenarlarının GPS İle Ölceklendirebilirliği Üzerine Bir Araştırma. SELÇUK UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2005, 20, 47-54. 170 + 0
Publications_013.pdf

2002
2. İnal, C.; Çorumluoğlu, Ö.; Şanlıoğlu, İ.; Altuntaş, C. Hacim Hesapları İçin GPS Ölçülerinin Klasik Ölçmeler Yerine Kullanılabilirliği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 17, 35-41. 150 + 0
Publications_012.pdf

1998
1. İnal, C.; Şanlıoğlu, İ. GPS Koordinatlarından Ülke Koordinat Sistemine Dönüşüm. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1998, 13, 28-35. 200 + 0
Publications_011.pdf

Ulusal - Diğer 200
2019
2. Şanlıoğlu, İ.; Başkan, G.; Zeybek, M. Elazığ-Karakoçan Depreminin Tusaga-Aktif İstasyonlarına Etkisi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUK-TEKNİK DERGİSİ , 2019, 18, 45-67. 100 + 0
http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/466/679

Publications_010.pdf

2004
1. Şanlıoğlu, İ.; İnal, C. IGS Ürünlerinin Tanıtımı, IGS ürünlerine Erişim ve Bir Uygulama. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUK TEKNİK DERGİSİ , 2004, 3, 26-40. 100 + 0
http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/6/618

Publications_014.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 83
1. Şanlıoğlu, İ.; Zeybek, M.; Yolcu, M. Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü Meram, ISBN: 978-605-389-124-6, MEBKAM ve Olgunçelik ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 14 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2014. 83
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 3160

17. Başkan, G.; Şanlıoğlu, İ.; Zeybek, M., The Investigation of Halabjah/ Iraq Earthquakes Effects From Turkish National Permanent GNSS Network Data. FIG congress 2018, 2018-05-06, 2018-05-11, İstanbul, Türkiye, 2018. 200

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/techprog.htm

16. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ., Landslide monitoring and assessment for highway retainingwall: The case study of Taskent(Turkey) landslide. ISPRS 2018, 2018-03-18, 2018-03-21, İstanbul, Türkiye, 2018. 200

https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLII-3-W4/603/2018/

15. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ., Generation of Digital Terrain Model From Unmanned Aerial Vehicle Image Data. ICAT 2016, 2016-09-01, 2016-09-03, Konya, Türkiye, 2016. 200

https://www.icatsconf.org/ICAT16/icat16/program

14. Şanlıoğlu, İ.; Zeybek, M.; Yiğit, C., Landslide Monitoring with GNSS-PPP on Steep-Slope and Forestry Area: Taşkent Landslide. ICENS2016, 2016-05-24, 2016-05-28, Sarajevo, Bosna Hersek, 2016. 200

https://www.icens.eu/sites/default/files/2016/Chapter_8_checked_ABD.pdf

13. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ.; Özdemir, A., Heyelanların İzlenmesinde İnsansız Hava Araçlarından Elde Edilen Yüksek Çözünürlüklü Verilerin Kullanılması Üzerine Araştırmalar. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu-2016, 2016-03-02, 2016-03-04, Karabük, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_009.pdf

12. Şanlıoğlu, i.; Kara, T., Analysis of Time Series About IGS Stations In Turkey Using AR and ARMA Models . FIG Congress 2014 , 2014-06-16, 2014-06-21, Kuala Lumpur, Malezya, 2014. 200

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2014/techprog.htm

11. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ.; Özdemir, A.; Bayrak, T., The Monitoring of Fast Progressive Landslide Movements in Taşkent/Konya via Rapid Static GNSS Techniques. FIG Congress 2014 , 2014-06-16, 2014-06-21, Kuala Lumpur, Malezya, 2014. 170

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2014/techprog.htm

10. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ.; Genç, A., Landslide Monitoring with GNSS measurements and prediction with Linear Regression Model: a case study Taşkent (Konya, Turkey) Landslide. ISDS2014, 2014-05-10, 2014-05-14, Antalya, Türkiye, 2014. 200

Scientific_Meetings_021.pdf

9. Maraş, S.; Şanlıoğlu, İ.; Aktuğ, B., Selcuk Online Processing System With Case Study in IGNSS Stations. FIG Working Week 2012, 2012-05-06, 2012-05-10, Roma, İtalya, 2012. 200

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2012/techprog.htm

8. Şanlıoğlu, İ.; Zeybek, M., Investigation On GPS Heighting Accuracy With Use Of Tropospheric Models In Commercial GPS Softwares For Different Heights. FIG Working Week 2012 , 2012-05-06, 2012-05-10, Roma, İtalya, 2012. 200

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2012/techprog.htm

7. Şanlıoğlu, İ.; Kara, T., Investigating Effects in GPS Time Series and Case Study On Tropospheric Effects. FIG Working Week 2012, 2012-05-06, 2012-05-10, Roma, İtalya, 2012. 200

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2012/techprog.htm

6. Şanlıoğlu, İ.; Maraş, S., A Comparison With Orthometric Heights Obtained By Real Time Kinematic And By Local Geoid Model, Case Study In Adana. SGEM2011, 2011-06-20, 2011-06-25, Albena, Bulgaristan, 2011. 200

https://sgem.org/sgemlib/spip.php?article203

5. Şanlıoğlu, İ.; Maraş, s., Determination of Orthometric Heights with Real Time Kinematic Surveying, Konya Sample. FIG Working Week 2009, 2009-05-03, 2009-05-08, Eliat, İsrail, 2009. 200

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2009/techprog.htm

4. Başçiftçi, F.; Çağla, H.; Ayten, T.; Akkuş, S.; Yalçın, B.; Şanlıoğlu, İ., Determination of Geoid And Transformation Parameters By Using GPS On The Region of Kadınhanı In Konya. Shaping the Change XXIII FIG Congress, 2006-10-08, 2006-10-13, Münih, Almanya, 2006. 80

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2006/techprog.htm

3. Şanlıoğlu, İ.; İnal, C., The Test of Processing Modules of Global Positioning System (GPS) sotfwares by Using Products of International GPS Service (IGS). FIG Working Week 2005 and the 8th International Conference on the Global Spatial Data Infrastructure (GSDI-8), 2005-04-16, 2005-04-21, Kahire, Mısır, 2005. 200

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/cairo/tech_programme.htm

2. Ceylan, A.; İnal, C.; Şanlıoğlu, İ., Modern Height Determination Techniques and Comparison of Accuracies. FIG Working Week 2005 and the 8th International Conference on the Global Spatial Data Infrastructure (GSDI-8), 2005-04-16, 2005-04-21, Kahire, Mısır, 2005. 200

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/cairo/tech_programme.htm

1. Çay, T.; Ceylan, A.; Yılmaz, İ.; Şanlıoğlu, İ.; Karabörk, H.; Yakar, M., Göktürk Anıtlarında Jeodezik Çalışmalar. II. Milletler arası Göktürk Anıt ve Yazıtları Kollokyumu , 2000-04-23, 2000-04-30, Ankara, Türkiye, 2000. 110

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/20175

Uluslararası - Tam Metin - Poster 60

1. Çorumluoğlu, Ö.; İnal, C.; Ceylan, A.; Şanlıoğlu, İ.; Kalaycı, İ., Determination of Geoid Undulations In The Region of Konya. International Symposium on GIS, FIG Commission 3, 2002-09-23, 2002-09-26, İstanbul, Türkiye, 2002. 60

https://www.fig.net/resources/proceedings/2002/com_3_istanbul/GIS2002.htm

Uluslararası - Özet - Sözlü 375

4. Zeybek, M.; Bildirici, İ.; Şanlıoğlu, İ.; Abbak, R., “ Interpolation Of UAV Based Point Cloud With Radial Basis Functions. ISGGG-2017, 2017-10-18, 2017-10-21, Çanakkale, Türkiye, 2017. 75

http://isggg2017.comu.edu.tr/isggg2017-abstract-and-proceeding-books.html

3. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ., Geometric shapes fitting to 3D Terrestrial laser scanner point clouds . IRSYSC-2017, 2017-05-24, 2017-05-26, Konya, Türkiye, 2017. 100

http://www.irsysc2017.selcuk.edu.tr/ozetkitap.php

2. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ., High resolution topographical point cloud data processing with R Programming. IRSYSC-2017, 2017-05-24, 2017-05-26, Konya, Türkiye, 2017. 100

http://www.irsysc2017.selcuk.edu.tr/ozetkitap.php

1. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ., Bare-ground surface extraction from Fused UAV images and Terrestrial laser scanner. EARSEL-3rd Workshop of the Special Interest Group on Forestry, 2016-09-15, 2016-09-16, Krakow, Polonya, 2016. 100

Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 1065

12. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ.; Özdemir, A., Modern Jeodezik Yöntemlerle Heyelanların İzlenmesi Konya Taşkent Heyelanı. Ulusal Heyelan Sempozyumu , 2016-04-27, 2016-04-29, Ankara, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_010.pdf

11. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ., Hızlı Oluşan Heyelanların İzlenmesinde GNSS Yöntemlerinin Kullanılması ve Taşkent Heyelanı Uygulaması. 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu , 2014-10-15, 2014-10-17, Çorum, Türkiye, 2014. 100

Scientific_Meetings_028.pdf

10. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ., Heyelanların İzlenmesinde Yersel Lazer Tarama Tekniklerinin Kullanılması Üzerine Araştırmalar. TUFUAB VII., 2013-05-23, 2013-05-25, Trabzon, Türkiye, 2013. 100

Scientific_Meetings_027.pdf

9. Şanlıoğlu, İ.; Maraş, S., Web Tabanlı GNSS Veri İşleme Uygulamaları. TUJK2011, 2011-10-23, 2011-10-25, İstanbul, Türkiye, 2011. 100

Scientific_Meetings_036.pdf

8. Doğanalp, S.; Yiğit, C.; İnal, C.; Turgut, B.; Ceylan, A.; Şanlıoğlu, İ., Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binasındaki Düşey Hareketlerin Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi ve Analizi. 4. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 2009-10-14, 2009-10-16, Trabzon, Türkiye, 2009. 40

Scientific_Meetings_029.pdf

7. Maraş, S.; Şanlıoğlu, İ.; Ertaş, M.; Maraş, E., Donem Projelerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı ve Donem Projesi Yönetimi. 1. Uluslararası, 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu , 2009-05-27, 2009-05-29, Konya, Türkiye, 2009. 85

Scientific_Meetings_026.pdf

6. Maraş, S.; Şanlıoğlu, İ., Web Tabanlı Jeodezik Uygulamalar. 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 2007-10-24, 2007-10-26, Konya, Türkiye, 2007. 100

Scientific_Meetings_033.pdf

5. Şanlıoğlu, İ.; Çağla, H.; Başçiftci, F.; Ayten, T.; Akkuş, S.; Yalçın, B., Kadınhanı İlçesinde Bölgesel Dönüşüm Parametrelerinin ve Yerel Jeoidin Belirlenmesi. 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 2007-10-24, 2007-10-26, Konya, Türkiye, 2007. 85

Scientific_Meetings_032.pdf

4. İnal, C.; Yiğit, C.; Şanlıoğlu, İ., Kontrol Kenarlarının GPS ile Ölçeklendirilebilirliği ve Alet Parametrelerinin Kontrolü. 2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 2005-11-23, 2005-11-25, İstanbul, Türkiye, 2005. 100

https://www.hkmo.org.tr/yayinlar/kitap_goster.php?kodu=83

3. Çorumluoğlu, Ö.; Özbay, Y.; Kalaycı, İ.; Şanlıoğlu, İ., GPS Yüksekliklerinden Ortometrik Yüksekliklerin Elde Edilmesinde Yapay Sinir Ağı (YSA) Tekniğinin Kullanılması. 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 2005-11-23, 2005-11-25, İstanbul, Türkiye, 2005. 65

https://www.hkmo.org.tr/yayinlar/kitap_goster.php?kodu=83tp://

2. Şanlıoğlu, İ.; İnal, C., WEB Tabanlı Otomatik Veri İsleme Sistemi Tasarımı. 10. Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultayı, 2005-03-28, 2005-04-01, Ankara, Türkiye, 2005. 100

https://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/etkinlik_bildiriler.php?etkinlikkod=1

1. Şanlıoğlu, İ.; Ceylan, A.; İnal, C.; Çorumluoğlu, Ö.; Kalaycı, İ., Konya Bölgesi İçin GPS ile Elde Edilen Elipsoidal Yüksekliklerden Ortometrik Yüksekliklerin Hesaplanması. Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, 2002-10-16, 2002-10-18, Konya, Türkiye, 2002. 90

Scientific_Meetings_034.pdf

Ulusal - Tam Metin - Poster 100

2. Şanlıoğlu, İ.; İnal, C., Ticari GPS Yazılımlarında En Uygun Baz Çözüm Yöntemlerinin Araştırılması. 10. Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultayı , 2005-03-28, 2005-04-01, Ankara, Türkiye, 2005. 50

https://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/etkinlik_bildiriler.php?etkinlikkod=1

1. Şanlıoğlu, İ.; İnal, C., ITRF2000’NİN Tanıtımı ve ITRF2000 İle Diğer Referans Ağları Arasındaki Dönüşüme Alternatif Bir Yaklaşım. Deprem Sempozyumu Koceli 2005, 2005-03-23, 2005-03-25, Kocaeli, Türkiye, 2005. 50

Scientific_Meetings_035.pdf

Ulusal - Özet - Poster 25

1. Zeybek, M.; Şanlıoğlu, İ.; Özdemir, A., Taşkent Heyelanının Jeodezik ve Jeofizik Yöntemlerle İzlenmesi. TUJK-2018, 2018-10-01, 2018-10-02, İzmir, Türkiye, 2018. 25

Scientific_Meetings_011.pdf

Uluslararası - Araştırmacı 0

1. Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi (MOTAP), Dışişleri Bakanlığı- TİKA, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 1997,Tamamlandı. 0
https://www.tika.gov.tr/upload/oldpublication/ortaasya_tr.pdf

Ulusal - Yürütücü 200

6. Yüksek Çözünürlüklü Topoğrafik Veriler Yardımıyla Heyelanların İzlenmesi, BAP, Proje No: 15401017, 0 TL, Yürütücü, 2016,Tamamlandı. 100

5. Heyelanların İzlenmesinde GNSS ve Yersel Lazer Tarama Tekniklerinin Birlikte Kullanılması, BAP, Proje No: 11101028, 0 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

4. Heyelanların İzlenmesinde GNSS ve Yersel Lazer Tarama Tekniklerinin Birlikte Kullanılması, Tübitak-1002, Proje No: 111Y307, 0 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 0

3. Konya Bakırtolu Köyü Yerleşim Planı Projesi GPS ile Nirengi ve Poligon Ölçümü ve Hesabı, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 3, 0 TL, Yürütücü, 2006,Tamamlandı. 0

2. Konya Ilgın- Ağalar Köyü Arazi Toplulaştırma Projesi GPS ile Nirengi Ölçümü ve Hesapları, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 1, 0 TL, Yürütücü, 2005,Tamamlandı. 0

1. Burdur Kozluca ve Elmacık Köyleri Arazi Toplulaştırma Projesi GPS ile Nirengi Ölçümü ve Hesabı, Diğer Özel Kuruluşlar, Proje No: 2, 0 TL, Yürütücü, 2005,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 0

5. Antalya ili ve Serik ilçesi Mücavir Alan Sınır Tespiti, Serik Belediyesi, Proje No: 4, 0 TL, Araştırmacı, 2005,Tamamlandı. 0

4. Selçuk Üniversitesi Toplu Konut Alanı Halihazır Harita Yapımı, Selçuk Üniversitesi ve TOKİ, Proje No: 3, 0 TL, Araştırmacı, 2005,Tamamlandı. 0

3. Selçuk Üniversitesi Kampüs İçi Hafif Raylı Sistem Yapım Projesi Halihazır Harita Yapımı , Konya Belediyesi, Proje No: 2, 0 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 0

2. Hukuk Fakültesi Deformasyonların İzlenmesi, Araştırma Projesi, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2004,Tamamlandı. 0

1. Afyon-Geçek Kaplıcaları Halihazır Harita Yapımı, Afyon Valiliği İl Özel İdaresi, Afyon Belediyesi, ve çeşitli yapı kooperatifleri, Proje No: 1, 0 TL, Araştırmacı, 2003,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Gökhan Başkan, Karakoçan ve Halepçe Depremlerinin TUSAGA-Aktif İstasyonlarına Etkilerinin Web Tabanlı GNSS Servisiyle İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, 2018, Tamamlandı. 200

2. Mustafa Zeybek, Heyelanların İzlenmesinde GNSS ve Yersel Lazer Tarama Tekniklerinin Birlikte Kullanılması , Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, 2013, Tamamlandı. 200

1. Tahsin Kara, Sabit GPS İstasyonlarında Zaman Serileri Analizi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, 2009, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Süleyman Sırrı Maraş, Web Tabanlı Otomatik GPS Veri İşleme Sistemi Tasarımı , Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. Mustafa Zeybek, Yüksek Çözünürlüklü Topoğrafik Veriler Yardımıyla Heyelanların İzlenmesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 400

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl