Prof.Dr. IŞIL TANRISEVEN

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programlari Ve Öğretim Anabilim Dali Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11108
E-MAIL
:
isiltanriseven@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2015-09-11 06:34:16
DÜZENLEME
:
2020-12-19 16:49:15
PUAN
:
22533
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, KPDS, 70


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2005
DOÇENTLİK EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. Algılanan Anne Baba Tutumlarının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öz-düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Motivasyonel İnançları Üzerindeki Etkisi Danışman: Dr. Münire Erden, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

1. Matematik Öğretiminde Problem Çözme Stratejisi Olarak Dramatizasyonun Kullanılması Danışman: Dr. Sare Şengül, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2000.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1999-02-01 - 2005-08-26
ÖĞR. GÖR. DR. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2005-11-28 - 2016-08-21
YARD. DOÇ. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2006-08-21 - 2014-08-29
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-03-24 - 2020-01-16
PROF. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2020-01-16 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020-07-08 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2020-09-18 - 2022-09-18
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020-07-08 - 2023-06-24
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-09-18 - 2020-09-18
FEN BİLİMLERİ ETİK KURUL ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-05-08 - 2017-05-16
ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-03-19 - 2016-07-19
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-03-19 - 2016-07-19
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-03-19 - 2016-07-19
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-05 - 2015-01-05
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-05-02 - 2016-05-02
FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-02-07 - 2013-02-05
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2013
2. Tanrıseven, I. Okul Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Eğitimde Drama Kullanımına İlişkin Yeterlik Algıları Üzerindeki Etkisi. KURAMDAN UYGULAMAYA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2013, 13, 389-412. 1000 + 0
Publications_029.pdf

1. Tanrıseven, I.; Dilmaç, B. Orta Öğretim Öğrencilerinin İnsani Değerleri, Motivasyonel İnançları ve Öz-düzenleme Stratejileri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler. KURAMDAN UYGULAMAYA EĞİTİM BİLİMLERİ, 2013, 13, 29-36. 1000 + 0
Publications_031.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2800
2020
17. Cin, A.; Tanrıseven, I. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Öz-denetim Değeri Açısından İncelenmesi. THE JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2020, 7, 534-553. 200 + 0
Publications_039.pdf

16. Koçoğlu, A.; Tanrıseven, I. İlkokul öğrencilerinin temel bilimsel süreç becerilerinin belirlenmesi: Bir karma yöntem araştırması.. OPUS–ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 16, 3985-4011. 200 + 0
Publications_040.pdf

15. Bolat, H. Özel Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünmenin Duyuşsal Stratejilerini Kullanmalarına Yönelik Görüşleri. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİON SCİENCE, 2020, 23, 23-40. 0 + 0
Publications_041.pdf

14. Karakuş, İ.; Tanrıseven, I. Uluslararası Öğrencilerin Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezinde Aldıkları Türkçe Eğitimine Yönelik Görüşleri. INTERNATİONAL SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2020, 6, 2537-2548. 200 + 0
Publications_042.pdf

13. Haıdarı, S.; Tanrıseven, I.; Özer, Ö. An Evaluative Look at Afghan Lower Secondary EFL Textbooks. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2020, 17, 341-360. 200 + 0
Publications_043.pdf

12. Özkale, U.; Tanrıseven, I. İlk Okuma Yazma Eğitimi ve Sonrasında Bitişik Eğik El Yazısı Kullanımı ile İlgili Yaşanan Sorunlara İlişkin Nitel Bulguların Meta-Özeti. TURKİSH STUDİES-EDUCATİON, 2020, 15, 2856-2876. 200 + 0
Publications_045.pdf

2017
11. Çelikel, F.; Tanrıseven, I. Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 4, 509-520. 200 + 0
Publications_033.pdf

10. Altıntaş, Y.; Tanrıseven, I. Sınıf Öğretmenlerinin Problem Kurma Öz-yeterlik İnanç Düzeylerinin Belirlenmesi. ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL , 2017, 4, 33-42. 200 + 0
Publications_034.pdf

2015
9. Ergen, B.; Tanrıseven, I. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları lisesi Öğrencilerinin Genel Kültür Derslerine İlişkin Görüşleri. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2015, 37, 203-215. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2988

Publications_003.pdf

8. Yıldıran, Ç.; Tanrıseven, I. İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2015, 3, 210-223. 200 + 0
Publications_001.pdf

2014
7. Solmaz Demircan, Y.; , I. 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf içi Etkinlik ve Başarı Düzeylerine Göre Öz-Düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının İncelenmesi . ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2014, 7, 515-535. 0 + 0
Publications_006.pdf

6. Tanrıseven, I.; Aykaç, M. Üniversite Öğrencilerine Zamanı İyi kullanma Farkındalığının Yaratıcı Drama Yoluyla Kazandırılması. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 36, 87-100. 200 + 0
Publications_005.pdf

2013
5. Tanrıseven, I.; Cengizhan, S. Yapılandırmacı Yaklaşımın Eğitim Fakültesi Programlarına Yansıması. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2013, 6, 1019-1037. 200 + 0
Publications_007.pdf

4. Tanrıseven, I.; Aykaç, M. Üniversite Öğrencilerinin Yaratıcı Dramanın Kişisel ve Mesleki Yaşantılarına Katkısına İlişkin Görüşleri”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(12), 330-348 (2013).. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2013, 6, 330-348. 200 + 1
Publications_022.pdf

2011
3. Tanrıseven, I.; Yanpar Yelken, T. Topluma hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2011, 6, 415-428. 200 + 0
Publications_008.pdf

2009
2. Tanrıseven, I.; Üredi, L. Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Üzerinde Etkili Olabilecek Bir Değişken: Öğretim Stili Tercihi . E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY, 2009, 4, 1171-1185. 200 + 0
Publications_010.pdf

2008
1. Erden, M.; Uredi, I. The Effect of Perceived Parenting Styles on Self-Regulated Learning Strategies and Motivational Beliefs. INTERNATİONAL JOURNAL ABOUT PARENTS İN EDUCATİON, 2008, 2, 25-34. 0 + 0
Publications_012.pdf

Uluslararası - Diğer 1000
2022
10. Kabadayı, H.; TANRISEVEN, I. Bilim ve Sanat Merkezlerinde Uygulanan Uyum Eğitim Programının İncelenmesine Yönelik Bir Durum Çalışması . AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2022, 10, 215-234. 100 + 0
10.29228/ASOS.62641

2021
9. PAN, V.; TANRISEVEN, I. İşbirlikli Düzenleme Ortamı Olarak Blog Kullanımının Öğretmen Adaylarının Mesleki Kimlik Algıları Üzerindeki Etkisi. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2021, 12, 571-591. 100 + 0
2020
8. Haıdarı, S.; TANRISEVEN, I.; ÖZER, Ö. An Evaluative Look at Afghan Lower Secondary EFL Textbooks. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2020, 17, 341-360. 100 + 0
7. Bolat, H.; TANRISEVEN, I. Özel Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünmenin Duyuşsal Stratejilrini Kullanmalarına Yönelik Görüşleri. ULUSLARARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2020, 23, 23-40. 100 + 0
6. Cin, A.; TANRISEVEN, I. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Öz Denetim Değeri Açısından İncelenmesi. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 7, 534-553. 100 + 0
5. Koçoğlu, A.; TANRISEVEN, I. İlkokul Öğrencilerinin Temel Bilimsel SüreçBecerilerinin Belirlenmesi: Bir Karma YöntemAraştırması. ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 16, 3985-4011. 100 + 0
4. Karakuş, İ.; TANRISEVEN, I. Uluslararası Öğrencilerin Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezinde Aldıkları Türkçe Eğitimine Yönelik Görüşleri. INTERNATİONAL SOCİAL SCİENCES STUDİES JOURNAL, 2020, 6, 2537-2548. 100 + 0
2019
3. Ülker, F.; TANRISEVEN, I. YARATICI DRAMANIN ERGENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. İLERİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2019, 12, 53-67. 100 + 0
2015
2. YILDIRAN, Ç.; TANRISEVEN, I. İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2 Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2015, 3, 210-223. 100 + 0
10.18033/ijla.139

2014
1. Solmaz Demircan, Y.; TANRISEVEN, I. Beşinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde sınıf içi etkinlik ve akademik başarı düzeyine göre öz-düzenleme stratejilerinin ve motivasyonel inançlarının incelenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2014, 7, -. 100 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 100
2017
1. GÖZÜYEŞİL, E.; TANRISEVEN, I. A Meta-analysis of the Alternative Assessment Techniques. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 70, 37-56. 100 + 0
10.14689/ejer.2017.70.3

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 600
2020
6. BAYSAL, S.; TANRISEVEN, I. Global Citizenship: From the Lens of the Education Faculty Instructors. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2020, 16, 106-120. 100 + 0
5. Baysal, S.; Tanrıseven, I. Global Citizenship: From the Lens of the Education Faculty Instructors. International Journal of Progressive Education. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2020, 16, 106-120. 100 + 0
Publications_044.pdf

2017
4. GOZUYESIL, E.; TANRISEVEN, I. A Meta-analysis of the effectiveness of alternative assessment techniques. . EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 17, 1-20. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.70.3

Publications_035.pdf

2016
3. Yüksekyalçın, G.; Tanrıseven, I.; Sancar Tokmak, H. Mathematics and Science Teachers’ Perceptions about Using Drama During the Digital Story Creation Process. EDUCATİONAL MEDİA INTERNATİONAL, 2016, 53, 216-227. 100 + 0
Publications_027.pdf

2014
2. Tanrıseven, I. A Tool That can be Effective in Self-regulated Learning of Pre-service Teachers: The Mind Map. AUSTRALİAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATİON, 2014, 39, 65-80. 100 + 0
Publications_009.pdf

2013
1. Tanrıseven, I. Primary School Teachers’ Realization Levels of Self-regulated Learning Practices and Sense of Efficacy. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2013, 8, 297-301. 100 + 0
Publications_011.pdf

Uluslararası - Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List 100
2016
1. Özer, Ö.; Tanrıseven, I. The Effect of Portfolio-based Writing Assessment on the Development of Writing Skills of EFL Students. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2016, 8, 35-45. 100 + 0
Publications_026.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 2550
2022
16. ÇAY, T.; TANRISEVEN, I. Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitim: Bir Metafor Çalışması. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2022, 13, 1494-1509. 200 + 0
10.35826/ijoess.3209

2020
15. Özkale, U.; TANRISEVEN, I. İlk Okuma Yazma Eğitimi ve Sonrasında Bitişik Eğik El Yazısı Kullanımı ile İlgili Yaşanan Sorunlara İlişkin Nitel Bulguların Meta-Özeti. TURKİSH STUDİES, 2020, 15, 2856-2876. 200 + 0
2019
14. AKGÜL, G.; TANRISEVEN, I. Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 27, 2501-2512. 200 + 0
13. Akgül, G.; Tanrıseven, I. Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıkları ve Dijital Öyküleri Üzerindeki Etkisi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2019, 27, 17-27. 200 + 0
2018
12. Tuzer, G.; YELKEN, T.; TANRISEVEN, I. Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 1156-1175. 200 + 0
Publications_037.pdf

2017
11. Uygur, M.; Tanrıseven, I. Kamu Çalışanlarının Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programına İlişkin Görüşlerinin Stufflebeam’in Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (cıpp) Modeline Göre İncelenmesi . MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 9, 1-14. 200 + 0
Publications_036.pdf

2016
10. Pan, V.; Tanrıseven, I. Öğretmen Adaylarının İşbirlikli-Düzenleme Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 12, 377-390. 200 + 0
Publications_028.pdf

2015
9. Çocuk, H.; Yokuş, G.; Tanrıseven, I. Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenliğe İlişkin Öz-yeterlik ve Metaforik algıları: Mersin Üniversitesi Örneği. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 373-387. 200 + 0
Publications_004.pdf

2013
8. Karasolak, K.; Tanrıseven, ı.; Yavuz Konokman, G. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitime İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2013, 21, 997-1010. 200 + 1
Publications_021.pdf

7. Yavuz Konokman, G.; Tanrıseven, I.; Karasolak, K. Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 4, 141-158. 200 + 0
Publications_020.pdf

2012
6. Kılıç, Ç.; Tanrıseven, I. Öz-düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlar ile Standart Olmayan Sözel Problem Çözme Arasındaki İlişkiler. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 12, 167-180. 200 + 4
Publications_018.pdf

5. Yalçın İncik, E.; Tanrıseven, I. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Eğitime İlişkin Görüşleri (Mersin Üniversitesi Örneği). MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 8, 172-184. 200 + 1
Publications_019.pdf

2010
4. Yanpar Yelken, T.; Üredi, L.; Tanrıseven, ı.; Kılıç, F. İlköğretim Müfettişlerinin Yapılandırmacı Program ile Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerine İlişkin Görüşleri Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 19, 31-46. 150 + 0
Publications_017.pdf

2009
3. Üredi, I.; Erden, M. Öz-Düzenleme Stratejileri Ve Motivasyonel İnançlarının Yordayıcısı Olarak Algılanan Anne Baba Tutumları. TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2009, 7, 781-811. 0 + 0
Publications_016.pdf

2007
2. Üredi, L.; Üredi, I. Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yordayıcısı Olarak Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algıları. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 3, 133-144. 0 + 0
Publications_014.pdf

2005
1. Üredi, I.; Üredi, L. İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 1, 250-260. 0 + 0
Publications_013.pdf

Ulusal - Diğer 200
2015
5. ÇOCUK, H.; YOKUŞ, G.; TANRISEVEN, I. Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenliğe İlişkin Öz yeterlik ve Metaforik algıları Mersin Üniversitesi Örneği. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 373-387. 100 + 0
2008
4. Tanrıseven, I.; Şengül, S.; Gürdal, A. Matematik Öğretiminde Problem Çözme Stratejisi Olarak Canlandırma Kullanılmasının Öğrenci Başarısına ve Hatırlama Düzeyine Etkisi . BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 25, 21-33. 100 + 0
Publications_038.pdf

2007
3. Üredi, I.; Üredi, L. Öğrencilerin Öz-Düzenleme Becerilerini Geliştiren Öğrenme Ortamının Oluşturulması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 2, 1-30. 0 + 0
http://oldweb.yeditepe.edu.tr/YEDITEPE/Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS/EGitim%20FakulteSi/EDU7/Makaleler/Cilt%202%20Sayi%202.aspx?cacheid=/Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS/EGitim%20FakulteSi/EDU7/Makaleler/Cilt%202%20Sayi%202

Publications_023.pdf

2006
2. Üredi, I.; Üredi, L. Öğretmen Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Bölümüne İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Program Değerlendirme Çalışması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 1, 1-10. 0 + 0
http://oldweb.yeditepe.edu.tr/YEDITEPE/Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS/EGitim%20FakulteSi/EDU7/Makaleler/Cilt%201%20Sayi%202.aspx?cacheid=/Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS/EGitim%20FakulteSi/EDU7/Makaleler/Cilt%201%20Sayi%202

Publications_025.pdf

1. Üredi, I.; Üredi, L. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetlerine, Bulundukları Sınıflara Ve Başarı Düzeylerine Göre Fen Öğretimine İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 1, 1-12. 0 + 0
http://oldweb.yeditepe.edu.tr/YEDITEPE/Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS/EGitim%20FakulteSi/EDU7/Makaleler/Cilt%201%20Sayi%202.aspx?cacheid=/Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS/EGitim%20FakulteSi/EDU7/Makaleler/Cilt%201%20Sayi%202

Publications_024.pdf

Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. AKGÜL, G.; TANRISEVEN, I. Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, ISBN: 978-605-288-783-7, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1500
1. Tanrıseven, I. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 978-605-170-045-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 5000, 34 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
http://aniyayincilik.com.tr
2. Tanrıseven, I. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 978-605-170-045-8, Anı yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 5000, 402 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
3. Tanrıseven, I. Ülkeler ve Eğitim Sistemleri Karşılaştırma Yazıları, ISBN: 975-591-709-8, Nobel Yayın, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 15 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2005. 750
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1500
1. TUNCER, G.; TANRISEVEN, I. Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri, ISBN: 978-625-7958-24-0, Gece Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2019. 0
2. Tuncer, G.; Tanrıseven, I. Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri, ISBN: 978-625-7958-24-0, Gece Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 24 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2550

11. Tanrıseven, I., Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Alanlarında Yaratıcı Dramanın Kullanımına İlişkin Görüşleri. 30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 2019-10-24, 2019-10-27, Adana, Türkiye, 2019. 200

10. YILMAZ, Z.; TANRISEVEN, I., Öğretmen Adaylarının 21.yy Öğrenen Becerileriyle Pedagojik Bilgi ve Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Aktif Öğrenme Sempozyumu, 2019-09-06, 2019-09-08, Adana, Türkiye, . 200

9. Yılmaz, Z.; Tanrıseven, I., Öğretmen Adaylarının 21. yy. Öğrenen Becerileriyle Pedagojik Bilgi ve Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Aktif Öğrenme Sempozyumu, 2019-09-06, 2019-09-08, Adana, Türkiye, 2019. 200

8. Yılmaz, Z.; Yanpar Yelken, T.; Tanrıseven, I., Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaratıcı Öğrenme Ortamı Değerlendirmeleriyle Özerklik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Aktif Öğrenme Sempozyumu, 2019-09-06, 2019-09-08, Adana, Türkiye, 2019. 200

7. Yıldırım, M.; Tanrıseven, I.; Yanpar Yelken, T., İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliğine İlişkin Algılarının İncelenmesi. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-03-14, 2019-03-16, Adana, Türkiye, 2019. 200

6. YILDIRIM, M.; TANRISEVEN, I.; YELKEN, T., İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliğine İlişkin Algılarının İncelenmesi. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-03-14, 2019-03-16, Mersin, Türkiye, . 200

5. Tanrıseven, I., Examining Primary School Teachers’ and Teacher Candidates’ Sense of Efficacy. Cyprus nternational Conference on Educational Research, 2012-02-08, 2012-02-10, Kıbrıs, Türkiye, 2012. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

4. Yelken, T.; Kılıç, F.; Tanrıseven, I.; Üredi, L., İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerini Algılamaları. Uluslar arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 2009-10-01, 2009-10-03, Edirne, Türkiye, 2009. 150

3. Tanrıseven, I.; Üredi, L., Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Uluslar arası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 2009-10-01, 2009-10-03, Edirne, Türkiye, 2009. 200

2. Tanrıseven, I., Öğretmen Adaylarının Öz-düzenleme Stratejileri Motivasyonel İnançları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Conference on Educational Science ICES’08, 2008-06-23, 2008-06-25, Kıbrıs, Türkiye, 2008. 200

1. Üredi, I.; Üredi, L., Evaluating Prospective Classroom Teachers’ Attitudes Towards Classroom Teaching Department. 2nd International Balkan Education Congress Searching Exellence in Education, 2004-10-08, 2004-10-10, Edirne, Türkiye, 2004. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 1300

13. Tanrıseven, I., Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Alanlarında Yaratıcı Dramanın Kullanılmasına İlişkin Görüşleri. 30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 2019-10-24, 2019-10-27, Adana, Türkiye, 2019. 100

12. Tuncer, G.; Yelken, T.; Tanrıseven, I., Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ile Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Muğla, Türkiye, 2017. 100

11. Tuncer, G.; Tanrıseven, I., Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji İlkelerine İlişkin Algılarının İncelenmesi . 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-09-28, 2017-10-01, Muğla, Türkiye, 2017. 100

10. Cengizhan, S.; Tanrıseven, I., Öğretmen Adaylarının Öğretme Motivasyonlarının İncelenmesi. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 2017-05-19, 2017-05-21, İstanbul, Türkiye, 2017. 100

9. Çelikel, F.; Tanrıseven, I., Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağınnı Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Alanya, Türkiye, 2017. 100

8. Cesur, E.; Tanrıseven, I., Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Mesleki Gelişim Dersinde Kazanılan Yeterlilikler. 4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100

7. Pan, V.; Tanrıseven, I., Öğretmen Adaylarının Mesleki Kimliklerinin İncelenmesi. 4. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-28, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 100

6. Pan, V.; Tanrıseven, I., İngilizce Öğretmeni Adaylarının Farklı Öğretim Kademelerine göre İngilizce Öğretim Yeterliklerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-28, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 100

5. Gözüyeşil, E.; Tanrıseven, ı., Alternatif Değerlendirme Tekniklerinin Etkililiği: Bir Meta-analiz Çalışması. III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100

4. Pan, V.; Tanrıseven, I., Öğretmen Adaylarının İşbirlikli Düzenleme Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 100

3. Çocuk, H.; Yokuş, G.; Tanrıseven, I., Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenliğe İlişkin Öz-yeterlik ve Metaforik algıları: Mersin Üniversitesi Örneği. II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2015-06-08, 2015-06-10, Ankara, Türkiye, 2015. 100

2. Yıldıran, Ç.; Tanrıseven, I., İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2.Sınıf İngilizce Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 2014-10-16, 2014-10-18, Edirne, Türkiye, 2014. 100

1. Cengizhan, S.; Tanrıseven, I., Yapılandırmacı Yaklaşımın Eğitim Fakültesi Programlarına Yansıması. I. Uluslar arası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, Eskişehir, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

1. Üredi, L.; Üredi, I., İlköğretim Öğretmenlerin Öğretim Stili Tercihleri İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2008-05-02, 2008-05-04, Çanakkale, Türkiye, 2008. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 200

9. Yalçın İncik, E.; Tanrıseven, I., Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Öğrenci Merkezli Eğitime İlişkin Görüşleri (Mersin Üniversitesi Örneği). 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2012-09-27, 2012-09-29, Bolu, Türkiye, 2012. 50

8. Yavuz Konokman, G.; Tanrıseven, I.; Karasolak, K., Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Görüşleri. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2012-09-27, 2012-09-29, Bolu, Türkiye, 2012. 50

7. Tanrıseven, I.; Üredi, L.; Yanpar Yelken, T., Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde İlişkin Kazanımları, Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2010-05-13, 2010-05-15, Balıkesir, Türkiye, 2010. 50

6. Üredi, I.; Üredi, L., İlköğretim Programı 4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kazanımlarına İlişkin Eğitici Drama Örnekleri. Özel İstek Acıbadem Okulları Fen ve Matematik Öğretmenleri 3. Sempozyumu, 2007-04-14, 2007-04-14, İstanbul, Türkiye, 2007. 0

5. Üredi, I.; Üredi, L., Öz-düzenlemeye Dayalı Öğrenmeyi Sağlayan Sınıf Ortamının Oluşturulması. İstek Vakfı Okulları Fen ve Matematik Öğretmenleri 2. Sempozyumu, 2006-03-03, 2006-03-03, İstanbul, Türkiye, 2006. 0

4. Üredi, L.; Üredi, I., Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Öğretim Stili Tercihleri. İstek Vakfı Okulları Fen ve Matematik Öğretmenleri 2. Sempozyumu, 2006-03-03, 2006-03-03, İstanbul, Türkiye, 2006. 0

3. Üredi, L.; Üredi, I., Buluş Yolu ile Öğretimin Öğrenci Başarısı ve Hatırlama Düzeyi Üzerindeki Etkisi. İstek Vakfı Okulları 1. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu , 2005-03-05, 2005-03-05, İstanbul, Türkiye, 2005. 0

2. Üredi, I.; Üredi, L., Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması. İstek Vakfı Okulları 1. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, 2005-03-05, 2005-03-05, İstanbul, Türkiye, 2005. 0

1. Palut, B.; Tanrıseven, I., İlköğretim Öğrencilerinin Stres Düzeyleri ile Ders Başarıları Arasındaki İlişki. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2000-09-27, 2000-09-30, Erzurum, Türkiye, 2000. 50

Ulusal - Yürütücü 200

2. 5 Sınıf Öğrencilerinin Sınıfiçi Etkinlik ve Başarı Düzeylerine Göre Öz düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının İncelenmesi , BAP, Proje No: BAP-EBE İSÖ (YD) 2012-3 YL, 0 TL, Yürütücü, 2014,Tamamlandı. 100

1. Sınıf Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretim Stillerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeyleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-EF İB (IÜ) 2007-1, 25000 TL, Yürütücü, 2009,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

3. Gözen Yüksekyalçın, Fen ve Teknoloji Dersinde Dijital Öyküleme Sürecinde Yaratıcı Drama Kullanımının Başarı, Tutum ve Bilimsel Yaratıcılığa Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 0

2. Gamze Tuncer, Farklı Öğretim Kademelerindeki Öğretmenlerin Planlama Yeterlik Algılarına Göre Öz-düzenlemeye Dayalı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Yasemin Solmaz Demircan, 5. Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Etkinlik ve Akademik Başarı Düzeylerine Göre Öz-düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 400

1. Volkan Lütfü Pan, İşbirlikli Düzenleme Ortamı Olarak Blog Kullanımının Öğretmen Adaylarının Mesleki Kimlik Gelişimleri ve İşbirlikli Düzenleme Durumları Üzerindeki Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası 0
1. ROUTE EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL, ROUTE EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL , EDITOR, - Devam ediyor. 0
2. ROUTE EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL, ROUTE EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL , EDITOR, - Devam ediyor. 0
3. ROUTE EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL, ROUTE EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL , EDITOR, - Devam ediyor. 0
4. ROUTE EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL, ROUTE EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL , EDITOR, - Devam ediyor. 0
5. HTTP://WWW.RESSJOURNAL.COM/ANASAYFA.ASPX, ROUTE EDUCATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL , EDITOR, - Devam ediyor. 0
6. RESEARCH ON EDUCATION AND PSYCHOLOGY (REP) , YARDIMCI EDITOR, ISSN : 2602-3733, E-ISSN : 2602-3733, 2017-03-03 - Devam ediyor. 0
7. ROTA KARIYER, ROUTE EDUCATION SOCIAL SCIENCE JOURNAL , EDITOR KURULU UYELIGI, - Devam ediyor. 0
8. ASOS EGITIM BILISIM DANISMANLIK / AKADEMIK ILETISIM, THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES-JASSS , EDITOR KURULU UYELIGI, - Devam ediyor. 0
9. ROUTE EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : 2148-5518, E-ISSN : 2148-5518, 2019-12-15 - Devam ediyor. 0
10. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES , EDITOR KURULU UYELIGI, ISSN : 2147-2971, E-ISSN : 2148-4163, 2006-04-06 - Devam ediyor. 0
Ulusal 500
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, ISSN : 1305-5429, 2010-12-01 - 2012-12-31. 500
2. ONLİNE JOURNAL, ROUTE EDUCATİONAL SCİENCE JOURNAL , KONUK EDİTÖR, - Devam ediyor. 0
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 15
1. EDUCATIONAL SCIENCES:THEORY AND PRACTICE , [ 2015 : 1 ] [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 15
2. ROUTE EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE , [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 0
3. ULUSLARARASı AVRASYA SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 11
1. JASSS , [ 2016 : 2 ] [ 2015 : 3 ] . 0
2. KAZIM KARABEKİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2014 : 1 ] [ 2015 : 4 ] [ 2016 : 1 ] [ 2017 : 3 ] . 9
4. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Kabadayı, H.; Tanrıseven, I. Bilim ve Sanat Merkezlerinde Uygulanan Uyum Eğitim Programının İncelenmesine Yönelik Bir Durum Çalışması . AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2022, 10, 215-234.
10.29228/ASOS.62641
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
çay, T.; Tanrıseven, I. Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitim: Bir Metafor Çalışması. INTERNATİONAL JOURNAL OF EURASİA SOCİAL SCİENCES, 2022, 13, 1494-1509.
10.35826/ijoess.3209
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Baysal, S.; Tanrıseven, I. Global Citizenship: From the Lens of the Education Faculty Instructors. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2020, 16, 106-120,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Gözüyeşil, E.; Tanrıseven, I. A Meta-analysis of the Alternative Assessment Techniques. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 70, 37-56,
10.14689/ejer.2017.70.3

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
çocuk, H.; Yokuş, G.; Tanrıseven, I. Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenliğe İlişkin Öz yeterlik ve Metaforik algıları Mersin Üniversitesi Örneği. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 373-387,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
Yıldıran, .; Tanrıseven, I. İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2 Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2015, 3, 210-223,
10.18033/ijla.139

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 2
Tuzer, G.; Yelken, T.; Tanrıseven, I. Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 1156-1175,
Publications_037.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Koçoğlu, A.; Tanrıseven, I. İlkokul Öğrencilerinin Temel Bilimsel SüreçBecerilerinin Belirlenmesi: Bir Karma YöntemAraştırması. ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2020, 16, 3985-4011,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Gözüyeşil, E.; Tanrıseven, I. A Meta-analysis of the Alternative Assessment Techniques. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 70, 37-56,
10.14689/ejer.2017.70.3

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
çocuk, H.; Yokuş, G.; Tanrıseven, I. Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenliğe İlişkin Öz yeterlik ve Metaforik algıları Mersin Üniversitesi Örneği. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 373-387,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 2
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
çocuk, H.; Yokuş, G.; Tanrıseven, I. Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenliğe İlişkin Öz yeterlik ve Metaforik algıları Mersin Üniversitesi Örneği. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 12, 373-387,
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Tuzer, G.; Yelken, T.; Tanrıseven, I. Felsefe Grubu Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 1156-1175,
Publications_037.pdf
Yazar Sayısı: 3, Atıf Sayısı: 1
Solmaz demircan, Y.; Tanrıseven, I. Beşinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde sınıf içi etkinlik ve akademik başarı düzeyine göre öz-düzenleme stratejilerinin ve motivasyonel inançlarının incelenmesi. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2014, 7, -,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Gözüyeşil, E.; Tanrıseven, I. A Meta-analysis of the Alternative Assessment Techniques. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2017, 70, 37-56,
10.14689/ejer.2017.70.3

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Yıldıran, .; Tanrıseven, I. İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2 Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2015, 3, 210-223,
10.18033/ijla.139

Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl