Doç.Dr. İsmail Ekinci
Birim
:
İslami İlimler Fakültesi / Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17402
E-MAIL
:
ismailekinci@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
ismailekinci1980@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2022-01-11 16:08:30
DÜZENLEME
:
2022-06-28 14:33:45
PUAN
:
22042
YABANCI DİL
:
İngilizce, C, YDS, 71,25


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İLAHİYAT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2004
YÜKSEK LİSANS DİN SOSYOLOJİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2010
DOKTORA ARAP DİLİ VE BELAGATI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2019
Doktora Tezi

1. Abdulganî b. İsmail en-Nablusî ve Divânu’l-Hakâik ve Mecmûʻu’r-Rekâik İsimli Eseri Danışman: Dr. Prof. Dr. Muhammet TASA, Diğer, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2019.

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkiye’de Küreselleşmeye Karşı Ekonomik Tepkiler ve Din Danışman: Dr. Doç. Dr. Ali COŞKUN, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 2010.

Uluslararası - Diğer 350
2021
4. EKİNCİ, İ. Hârizmî'nin Kitâbu'l-Cebr ve'l-Mukâbele İsimli Eserinin Arap Dilindeki Yeri ve Önemi. İÇTİMAİYAT, 2021, 5, 103-116. 100 + 0
10.33709/ictimaiyat.917146

3. EKİNCİ, İ.; ÇELİK, O. İbrahim Abdulkadir el-Mâzinî ve “el-Bahs ‘Ani’z-Zeheb” İsimli Hikâyesi. TOBİDER ULUSLARARASI TOPLUMSAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 5, 168-189. 100 + 0
2020
2. EKİNCİ, İ. Zu’n-Nûn Eyyûb’un Darağacı İsimli Öyküsü (Çeviri). BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2020, 10, 420-423. 50 + 0
10.47130/bitlissos.729204

2018
1. EKİNCİ, İ. Sekülerleşme ve Din. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 7, 320-337. 100 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1100
2021
6. EKİNCİ, İ. Ürdün Hikâyeciliği ve İlyâs Ferkûh’un 'Denizi Kim Sürüyor?' İsimli Hikâyesi. ESKİYENİ, 2021, , 337-345. 200 + 0
10.37697/eskiyeni.836405

2020
5. EKİNCİ, İ. Kitâbu’l-Cumeli fi’n-Nahv ve Netâicu’l-Fikeri fi’n-Nahv Karşılaştırmalı Bir İnceleme. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2020, , 319-331. 200 + 0
10.30794/pausbed.680191

4. EKİNCİ, İ. Arap Şiirinde Urcûze Geleneği ve Râciz Halîl Mutrân’ın Erâciz’i. ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2020, 12, 1166-1182. 200 + 0
https://doi.org/10.26791/sarkiat.787793

3. EKİNCİ, İ. Arap Dili ve Şiirinde Şecâat. TURKİSH STUDİES-SOCİAL SCİENCES, 2020, 15, 99-110. 200 + 0
10.47356/TurkishStudies.47512

2019
2. EKİNCİ, İ. Arap Şiiri Ansiklopedisi Programı (el-Mevsûʻatu’ş-Şiʻriyye). MARİFE DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2019, 19, 773-796. 100 + 0
10.33420/marife.610802

2017
1. EKİNCİ, İ. Abdulaziz Atîk Eserleri ve Arap Dili ve Belagatına Katkıları. MARİFE DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 17, 51-65. 200 + 0
10.33420/marife.591727

Ulusal - Diğer 200
2019
2. EKİNCİ, İ. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine Verilen Arapça Hazırlık Eğitimine Dair Bir İnceleme. VAN İLAHİYAT DERGİSİ, 2019, 7, 144-161. 100 + 0
10.5281/zenodo.3566872

1. EKİNCİ, İ. en-Nablusî’nin Divânında Muhteva. KİLİTBAHİR, 2019, 2, 159-188. 100 + 0
10.5281/zenodo.3445503

Ulusal - Endekste taranmıyor 100
2. EKİNCİ, İ. Divânu’l-Hakâik ve Mecmûʻu’r-Rekâik. BİDER BİTLİS İSLAMİYAT DERGİSİ, 2019, 1, 77-83. 0 + 0
1. EKİNCİ, İ. Abdulganî b. İsmail en-Nablusî’nin Divânu’l-Hakâik ve Mecmûʻu’r-Rekâik İsimli Eserinde Edebi Sanatlar. BİDER BİTLİS İSLAMİYAT DERGİSİ, 2019, 1, 55-72. 100 + 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 18416
1. EKİNCİ, İ. Risâletü'l-İslâm Dergisi'nde Fıkıh Yazıları, ISBN: 978-625-7687-82-9, İksad Publications, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 220 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 250
https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2021/01/RISALETUL-ISLAM-DERGISINDE-FIKIH-YAZILARI-Inceleme-Metin.pdf
2. EKİNCİ, İ. Nahiv İlletleri-İbnu’l-Varrak Örneği, ISBN: 978-625-7687-18-8, İksad Publications, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 220 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2020. 250
https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2020/12/NAHIV-ILLETLERI-Ibnul-Varrak-Ornegi-.pdf
3. EKİNCİ, İ. İslâm Kelâmında Nüzûl-ü-Îsâ Retoriği, ISBN: 978-625-7687-98-0, İksad Publications, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 220 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 250
https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2021/02/Islam-Kelaminda-NUZUL-U-ISA-RETORIGI.pdf
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 18416
1. EKİNCİ, İ. İnsanî ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, ISBN: 978-9940-46-016-7, Ivpe, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 915 Sayfa, Türkçe, Cetinje, Karadağ, 2020. 5500
https://www.ismailekinci.com/?p=5826
2. EKİNCİ, İ.; YAVUZ, T.; ŞENER ÖZTÜRK, B. Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap (Çeviri-İnceleme), ISBN: 978-625-7471-12-1, Dün Bugün Yarın Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 340 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 167
https://www.dby.com.tr/cebir-ve-denklem-hesabi-uzerine-ozet-kitap-ceviri-inceleme
3. EKİNCİ, İ. Sosyal Alanlarda Akademik Çalışmalar-I, ISBN: 978-625-7450-61-4, Efe Akademi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 292 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 5500
https://www.ismailekinci.com/?p=6557
4. EKİNCİ, İ. Güncel Dil ve Edebiyat Araştırmaları, ISBN: 978-625-7795-42-5, Akademisyen, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 210 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 5500
https://www.ismailekinci.com/?p=6361
5. EKİNCİ, İ. Tasavvuf Şairi Nablusî ve Şiirleri, ISBN: 978-625-7954-40-2, İksad Publications, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 265 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 500
https://www.ismailekinci.com/?p=5647
6. EKİNCİ, İ. Türkiye’de Küreselleşme Ekonomi ve Din, ISBN: 978-605-7695-67-3, Iksad Publications, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 186 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2019. 500
Ulusal - Ders Kitabı Yazma 1000
1. EKİNCİ, İ. Kitâbe İmlâ İnşâ’-2.B., ISBN: 978-605-85763-6-1, Sır ve Hikmet Yayınları, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 170 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 0
2. EKİNCİ, İ. Kitâbe İmlâ İnşâ’, ISBN: 978-605-85763-6-0, Sır ve Hikmet Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 140 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2020. 500
http://www.katipfotokopi.com/bitlis
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1000
1. EKİNCİ, İ. Arap Şiirinde Cömertlik, ISBN: 978-605-74272-0-5, Sır ve Hikmet Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 228 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021. 500
https://www.ismailekinci.com/?p=6543
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. EKİNCİ, İ., Modern Arap Edebiyatı Ekolleri ve Şiir Toplulukları. Iğdır Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2021-04-14, , Iğdır, Türkiye, . 200

3. EKİNCİ, İ., İbn Nübâte el-Mısrî ve Divânı. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 2020-10-09, 2020-10-10, Ankara, Türkiye, . 200

2. EKİNCİ, İ., Ters-Yüz Edilmiş Sınıf Yöntemiyle Arapça Eğitimi ve Sarmal Yöntemle Arapça Kelime Dağarcığını Geliştirme. Karadeniz Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2020-04-25, 2020-04-26, Ordu, Türkiye, . 200

1. EKİNCİ, İ., Arapça Eğitiminde “Cümleden Gramere” Yöntemi. 3. Anadolu Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-12-28, 2019-12-29, Diyarbakır, Türkiye, . 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 64
1. BITLIS EREN ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2019 : 1 ] [ 2021 : 2 ] . 12
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF FILOLOGIA , [ 2021 : 1 ] . 4
3. TOPLUM VE KüLTüR ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 4
4. TOPLUMBILIMLERI DERGISI , [ 2019 : 1 ] [ 2020 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 12
5. TURKISH STUDIES , [ 2020 : 2 ] . 8
6. ULUSLARARASı TOPLUMSAL BILIMLER DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 4
7. YAKıN DOğU ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKüLTESI DERGISI , [ 2021 : 1 ] . 4
8. İBAD SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2021 : 2 ] . 8
9. İSAM BILIMLERI ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2019 : 1 ] . 4
10. İçTIMAIYAT , [ 2020 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 12
1. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2021 : 1 ] . 0
2. BİDER BİTLİS İSLAMİYAT DERGİSİ , [ 2019 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 0
3. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 1
4. DERGİABANT , [ 2020 : 1 ] . 1
5. DİN VE BİLİM , [ 2021 : 1 ] . 0
6. DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ , [ 2021 : 1 ] . 1
7. KİLİTBAHİR , [ 2020 : 1 ] . 0
8. KOCAELİ İLAHİYAT DERGİSİ , [ 2021 : 1 ] . 0
9. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] [ 2021 : 1 ] . 2
10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2021 : 1 ] . 1
11. TÜRKİYE DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , [ 2021 : 2 ] . 2
12. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2020 : 1 ] . 1
13. ŞARKİYAT , [ 2020 : 1 ] [ 2021 : 1 ] [ 2022 : 1 ] . 3
Uluslararası
1. 7. Uluslararası Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda /, Konya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016-05-07-2016-05-07, , Konya, Türkiye
2. 7. Uluslararası Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Uluslararası yarışmalarda /, Konya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2016-04-02-2016-04-02, , Konya, Türkiye
Ulusal
1. 8. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması, Uluslararası Ödüller, Konya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017-03-29-2017-03-30, 3, Konya, Türkiye
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Ekinci, .; çelik, O. İbrahim Abdulkadir el-Mâzinî ve “el-Bahs ‘Ani’z-Zeheb” İsimli Hikâyesi. TOBİDER ULUSLARARASI TOPLUMSAL BİLİMLER DERGİSİ, 2021, 5, 168-189.
Ekinci, . Hârizmî'nin Kitâbu'l-Cebr ve'l-Mukâbele İsimli Eserinin Arap Dilindeki Yeri ve Önemi. İÇTİMAİYAT, 2021, 5, 103-116.
10.33709/ictimaiyat.917146
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Ekinci, . Ürdün Hikâyeciliği ve İlyâs Ferkûh’un 'Denizi Kim Sürüyor?' İsimli Hikâyesi. ESKİYENİ, 2021, , 337-345.
10.37697/eskiyeni.836405
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Ekinci, .; Yavuz, T.; şener öztürk, B. Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap (Çeviri-İnceleme), ISBN: 978-625-7471-12-1, Dün Bugün Yarın Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 340 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021.
Ekinci, . Sosyal Alanlarda Akademik Çalışmalar-I, ISBN: 978-625-7450-61-4, Efe Akademi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 292 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Detay
Ekinci, . İslâm Kelâmında Nüzûl-ü-Îsâ Retoriği, ISBN: 978-625-7687-98-0, İksad Publications, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 220 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021.
Ekinci, . Risâletü'l-İslâm Dergisi'nde Fıkıh Yazıları, ISBN: 978-625-7687-82-9, İksad Publications, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 220 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021.
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Detay
Ekinci, . Sosyal Alanlarda Akademik Çalışmalar-I, ISBN: 978-625-7450-61-4, Efe Akademi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 292 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Detay
Ekinci, . Arap Şiirinde Cömertlik, ISBN: 978-605-74272-0-5, Sır ve Hikmet Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 228 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2021.
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ekinci, . Hârizmî'nin Kitâbu'l-Cebr ve'l-Mukâbele İsimli Eserinin Arap Dilindeki Yeri ve Önemi. İÇTİMAİYAT, 2021, 5, 103-116,
10.33709/ictimaiyat.917146

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ekinci, . Sekülerleşme ve Din. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 7, 320-337,
Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Detay
Ekinci, . Arap Şiiri Ansiklopedisi Programı (el-Mevsûʻatu’ş-Şiʻriyye). MARİFE DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2019, 19, 773-796,
10.33420/marife.610802

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Ekinci, . Ürdün Hikâyeciliği ve İlyâs Ferkûh’un 'Denizi Kim Sürüyor?' İsimli Hikâyesi. ESKİYENİ, 2021, , 337-345,
10.37697/eskiyeni.836405

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Ekinci, . Ürdün Hikâyeciliği ve İlyâs Ferkûh’un 'Denizi Kim Sürüyor?' İsimli Hikâyesi. ESKİYENİ, 2021, , 337-345,
10.37697/eskiyeni.836405

Yazar Sayısı: 1, Atıf Sayısı: 1
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl