Öğr.Gör. Nermin Kalay Sarı

Birim
:
Silifke Meslek Yüksekokulu / Bahçe Tarımı
DOĞUM TARİHİ
:
09 Kasım 1990
Ev Adresi
: Akdeniz Mah Pelin Sok Yaşam Evleri C Blok Kat:8 No:16 Mersin/erdemli
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu Kayraktepe Mevkii Dsi Yanı 33940
Telefon
:
+90--
Dahili
:
E-MAIL
:
kalaynermin@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
kalaynermin@hotmail.com
OLUŞTURMA
:
2019-11-13 11:56:53
DÜZENLEME
:
2019-12-26 11:49:15
PUAN
:
950
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BAHÇE BİTKİLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012
Yüksek Lisans Tezi

1. ÖRTÜ ALTINDA YETİŞTİRİLEN ŞİMŞEK (DwarfCavendishiL) MUZ KLONUNDA FARKLI GÜBRE UYGULAMALARININ MEYVE VERİM VE KALİTE KRİTERLERİ İLE BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN ALINIMINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Danışman: Dr. Ebru Kafkas , Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, .

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2018
1. KALAY SARI, N.; YAŞA KAFKAS, E.; PAYDAŞ, S. Şimşek muz çeşidi üzerinde farklı gübre uygulamalarının bazı morfolojik ve pomolojik karakterler üzerine etkisi. UNİTED JOURNAL OF AGRİCULTURAL SCİENCE AND RESEARCH, 2018, 1, 1-7. 200 + 0
http://www.untdprimepub.com/united-journal-of-agriculture/pdf/UJASR-V1-1002.pdf

Publications_002.pdf

Uluslararası - Diğer 100
1. Kalay Sarı , N. ÖRTÜ ALTINDA YETİŞTİRİLEN ŞİMŞEK (Dwarf Cavendishi L) MUZ KLONUNDA FARKLI GÜBRE UYGULAMALARININ MEYVE VERİM VE KALİTE KRİTERLERİ İLE BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN ALINIMINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ. Ç.Ü FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2018, 35, 92-101. 100 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Davetli 0

3. Değirmenci Ürün , İ.; Kalay Sarı, N., AZMAN MUZ ÇEŞİDİNİN MEYVELERİNDE AROMA BİLEŞİKLERİNİN FARKLI SPME FİBER UÇLARI VE GC/MS TEKNİKLERİ KULLANILARAK TESPİT EDİLMESİ. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu , 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 0

2. Kalay Sarı , N., Mersin İlinde Muz Yetiştiriciliği. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu , 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 0

1. Kalay Sarı , N., MUZ MEYVESİNDE TOPLAM FENOL VE TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN TESPİTİNDE ÇEŞİTLİ ÇÖZÜCÜ EKSTRATLARININ ETKİNLİĞİ. 2. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu , 2019-05-23, 2019-05-25, Mersin, Türkiye, 2019. 0

Ulusal - Bursiyer 0

1. Örtü Altında Yetiştirilen Azman Muz Klonunda Farklı Gübre Uygulamalarının Meyve Verim, Kalite İle Nitrat ve Nitrit Birikimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Tübitak-1002, Proje No: 119O098, 45000 TL, Bursiyer, 2020,Tamamlandı. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BTP205 Genel Meyvecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz YD101 Yabancı Dil I Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz BTP105 Bahçe Bitkilerine Giriş Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-1-3
Güz BTP115 Mesleki Uygulama I Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 0-4-2
Güz YD101 Yabancı Dil - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Güz ORT 109 Mesleki Uygulama - I Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTP114 Üzümsü Meyveler Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Bahar ORT222 Subrtopik Meyveler Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2-0-2
Bahar YD102 Yabancı Dil - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar ST202 Staj - 2 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Bahar ORT218 Organik Meyvecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 3-0-3
Bahar BTP208 Mesleki Uygulama IV Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 0-4-2
Bahar BTP212 Bitirme Projesi Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-2-3
Bahar YD102 Yabancı Dil II Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz ST201 Staj - 1 Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Güz BTP215 Mesleki Uygulama III Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 0-4-2
Güz BTP205 Genel Meyvecilik Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Güz YD101 Yabancı Dil I Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 3-0-3
Güz BTP105 Bahçe Bitkilerine Giriş Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-1-3
Güz BTP115 Mesleki Uygulama I Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 0-4-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BTP114 Üzümsü Meyveler Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-0-2
Bahar BTP116 Mesleki Uygulama II Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 0-4-2
Bahar ORT 216 Mesleki Çalışma Semineri Silifke Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 0-4-2
Bahar SER210 Sera Ürünleri Muhafazası Silifke Meslek Yüksekokulu Seracılık 2-0-2
Güz BTP105 Bahçe Bitkilerine Giriş Silifke Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2-1-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
Detay
Örtü Altında Yetiştirilen Azman Muz Klonunda Farklı Gübre Uygulamalarının Meyve Verim, Kalite İle Nitrat ve Nitrit Birikimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Tübitak-1002, Proje No: 119O098, 45000 ₺, Bursiyer, 2020, Tamamlandı.
1
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl