Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN KARATEPE

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çiftlikköy Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
11123
DİĞER E-MAIL
:
karatepe@mersin.edu.tr
DİĞER E-MAIL
:
rkaratepe@gmail.com
OLUŞTURMA
:
2015-10-13 12:26:08
DÜZENLEME
:
2023-03-27 10:22:23
PUAN
:
3503
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, YDS, 80


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2011
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2022
Doktora Tezi

1. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE YETERLİKLER ÇERÇEVESİ ANAHTAR YETKİNLİKLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ ANALİZİ VE YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Danışman: Dr. Doç. Dr. Cenk AKAY, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2022.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULLARINDAKİ YÖNETSEL UYGULAMALARININ BANKACI EĞİTİM MODELİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Danışman: Dr. Doç. Dr. Binali TUNÇ, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2020
1. KARATEPE, R.; AKAY, C. The study of the relationship between 21st-century learner skills, individual innovativeness and epistemological beliefs of teacher candidates by structural equation modelling. SOUTH AFRİCAN JOURNAL OF EDUCATİON, 2020, 40, 1-15. 1000 + 0
http://www.sajournalofeducation.co.za/index.php/saje/article/view/1795/1021

Publications_003.pdf

Uluslararası - Diğer 300
2022
3. Karatepe, R. The Relationship between Teachers’ Teaching Styles and Their Attitudes towards Distance Education. İLERİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2022, 4, 1-14. 100 + 0
https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/70430/1087510

Publications_006.pdf

2021
2. KARATEPE, R. ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. ULUSLARARASI İNOVATİF EĞİTİM ARAŞTIRMACISI, 2021, 1, 79-87. 100 + 0
10.29228/iedres.54207

2020
1. UZUN, N.; AKAY, C.; KARATEPE, R. THE MEDIATION ROLE OF PRE-SERVICE TEACHERS’ TECHNOLOGY PERCEPTIONS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFESSIONAL INTEREST, PROFESSIONAL APTITUDE, AND CONSTRUCTING KNOWLEDGE. THE JOURNAL OF INTERNATİONAL EDUCATİON SCİENCE, 2020, 25, 158-177. 100 + 0
https://inesjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&key=48192/

Publications_002.pdf

Uluslararası - Journals Indexed in Eric 300
2022
3. KARATEPE, R.; BAKIR AYGAR, B.; Gündüz, S. The Relationship Between Mobbing Behaviors Experienced by Teachers and Their Feeling of Relative Deprivation. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2022, 5, 261-272. 100 + 0
10.31014/aior.1993.05.01.437

2021
2. KARATEPE, R.; İNANDI, Y.; AKAR KARATEPE, D. Academicians' Views on Career Barriers and Academic Alienation. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2021, 4, 152-165. 100 + 0
10.31014/aior.1993.04.02.207

Publications_004.pdf

1. KARATEPE, R.; KARAKUŞ, İ. An Investigation on the Relationship Between Learner's Skills and Perceptions to Use Information and Communication Technologies (Ict) and 21st Century Skills (C21 Skills) in Education. INTERNATİONAL JOURNAL OF PROGRESSİVE EDUCATİON, 2021, 17, 259-269. 100 + 0
10.29329/ijpe.2021.382.18

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 570
2022
3. KOÇAK, E.; KARATEPE, R. Öğretmenlerin 21. Yüzyıl Becerileri ile Öğretmen Özerkliği Arasındaki İlişki. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 20, 201-218. 200 + 0
http://https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2358506

Publications_007.pdf

2. Koçak, E.; KARATEPE, R. The Relationship between 21st Century Skills of the Teachers and Teacher Autonomy. CELAL BAYAR UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2022, 20, 201-218. 200 + 0
10.18026/cbayarsos.1099659

2015
1. İNANDI, Y.; KARATEPE, R.; KARATEPE, R.; UZUN, A. Öğretmenlerin ve Okul Müdürlerinin Özyeterlikleri ile Değişime Gösterdikleri Direnç Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 11, 563-581. 170 + 0
Publications_005.pdf

Ulusal - Diğer 200
2022
2. KARATEPE, R.; SALMAN, M. THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ TEACHING STYLES AND THEIR ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION. İLERİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2022, 4, 1-14. 100 + 0
2020
1. KARATEPE, R.; AKAY, C. PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK ÖNCESİ ÖĞRETMEN KİMLİĞİ ALGILARININ İNCELENMESİ. İLERİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2020, 2, 45-60. 100 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Karatepe, R.; Akay, C., Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Hayat Çapında Öğrenme Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_007.pdf

1. Akay, C.; Karatepe, R., Ortaöğretim Öğrencilerini İngilizce Öğrenmede De-Motive Eden Faktörler: İngilizce Öğretmenlerinin Gözünden. 1. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 2018-09-13, 2018-09-15, Mersin, Türkiye, 2018. 200

Scientific_Meetings_005.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. Akay, C.; Karatepe, R.; Yanpar Yelken, T., İngilizce Öğretmeni Adaylarını Dil Öğrenme Sürecinde De-motive Eden Faktörlerin İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-24, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

4. Karatepe, R.; Akay, C.; Yanpar Yelken, T., Öğretmen Adaylarının Dijital Sunumlara İlişkin Yazılı ve Görsel Metaforik Algıları. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-24, Antalya, Türkiye, 2017. 100

Scientific_Meetings_003.pdf

3. KARATEPE, R.; TUNÇ, B., Paulo Freire’nin Bankacı Eğitim Modeli’nin Okullarda Uygulanmasının Eleştirel Pedagoji Açısından İncelenmesi. VII. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2016-11-03, 2016-11-05, KKTC, Türkiye, 2016. 100

http://www.eyfor.org

2. Karatepe, R.; Yanpar Yelken, T., Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Eleştirel Pedagoji ile İlgili Görüşleri ve Demokratik Eğilimlerinin Karşılaştırılması. II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep, Türkiye, 2016. 100

Scientific_Meetings_002.pdf

1. KARATEPE, R., Bankacı Eğitim Modeli ve Eğitim Sistemlerinde Uygulanması. VI. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, 2015-11-05, 2015-11-07, Kıbrıs, Türkiye, 2015. 100

http://www.eyfor.org

Ulusal 125
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, ISSN : 1306-7850, 2014-01-15 - 2020-12-21. 125
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. ULUSLARARASı İNOVATIF EğITIM ARAşTıRMACıSı , [ 2022 : 2 ] . 8
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EBD441 Rehberlik Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
Detay
Karatepe, R.; Salman, M. THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ TEACHING STYLES AND THEIR ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION. İLERİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2022, 4, 1-14.
Karatepe, R.; Bakır aygar, B.; Gündüz, S. The Relationship Between Mobbing Behaviors Experienced by Teachers and Their Feeling of Relative Deprivation. EDUCATİON QUARTERLY REVİEWS, 2022, 5, 261-272.
10.31014/aior.1993.05.01.437
Karatepe, R. The Relationship between Teachers’ Teaching Styles and Their Attitudes towards Distance Education. İLERİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2022, 4, 1-14.
https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/70430/1087510
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Detay
Koçak, E.; Karatepe, R. The Relationship between 21st Century Skills of the Teachers and Teacher Autonomy. CELAL BAYAR UNİVERSİTY JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2022, 20, 201-218.
10.18026/cbayarsos.1099659
Koçak, E.; Karatepe, R. Öğretmenlerin 21. Yüzyıl Becerileri ile Öğretmen Özerkliği Arasındaki İlişki. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2022, 20, 201-218.
http://https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2358506
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl