Arş.Gör. Kevser YAŞAR
Birim
:
Fen Fakültesi / Genel Biyoloji Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Biyoloji Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir / Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
14840
E-MAIL
:
kevseryasar@mersin.edu.tr
OLUŞTURMA
:
2021-02-26 13:47:36
DÜZENLEME
:
2023-08-07 16:30:18
PUAN
:
395
YABANCI DİL
:


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2018
YÜKSEK LİSANS BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2024
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Akbulut, C.; Yaşar, K.; Yön, N., İmidacloprid’in zebra balığı (Danio rerio) ince bağırsak dokuları üzerine histopatolojik etkileri. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 2019-06-28, 2019-06-29, ANKARA, Türkiye, 2019. 200

https://www.eurasianbiochem.org/bildiri%20taslaklar%C4%B1/Abstract_Book_EurasianBioChem_2019.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 145

3. Yaşar, K.; Arman, S.; Dinç, T.; Akbulut, C.; Yön, N., İmidacloprid’in zebra balığı (Danio rerio) ventrikül dokuları üzerine histopatolojik etkileri. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 2019-06-28, 2019-06-29, ANKARA, Türkiye, 2019. 45

http://www.eurasianbiochem.org/bildiri%20taslaklar%C4%B1/Abstract_Book_EurasianBioChem_2019.pdf

2. Akbulut, C.; yaşar, K.; Yön, N., Tau-Fluvalinate'in Zebra balığı (Danio rerio) Ovaryum Dokusu Üzerine Histopatolojik Etkileri. Uluslararası Ekoloji 2018 Sempozyumu, 2018-06-19, 2018-06-23, KASTAMONU, Türkiye, 2018. 50

http://www.ecology2018.com/ECOLOGY%202018%20Symposium%20Abstract%20Book.pdf

1. Akbulut, C.; Yaşar, K.; Yön, N., Tau-Fluvalinate'in Zebra balığı (Danio rerio) Bağırsak Dokusu Üzerine Histopatolojik Etkileri. Uluslararası Ekoloji 2018 Sempozyumu, 2018-06-19, 2018-06-23, KASTAMONU, Türkiye, 2018. 50

http://www.ecology2018.com/ECOLOGY%202018%20Symposium%20Abstract%20Book.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

1. ZEB1 + (CFPAC-1) VE ZEB1 - (MIAPaCa-2) PANKREATİK KANSER HÜCRELERİNDE VİTEXİN’İN ANTİMETASTATİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, BAP, Proje No: 2022-2-TP2-4735, 15000 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl