Doç.Dr. Kürşat Kurtulgan

Birim
:
Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İŞ Adresi
: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Abd
Telefon
:
+90--
Dahili
:
OLUŞTURMA
:
2019-02-28 13:28:43
DÜZENLEME
:
2022-05-10 14:11:21
PUAN
:
6875
YABANCI DİL
:
İngilizce, B, ÜDS, 80
Researcher ID


Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH ÖĞRETMENLİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1999
Y. LİSANS SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA ATATÜRK İLKELERİ VE İNK TARİHİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. BALKAN MUHACİRLERİNİN KONYA VİLAYETİNE İSKÂNI (1923-1933) Danışman: Dr. Yusuf Küçükdağ, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2010.

Yüksek Lisans Tezi

1. İLKÖĞRETİM II. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE, ÖĞRETMEN VE MÜFETTİŞ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (KONYA İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖRNEĞİNDE) Danışman: Dr. Nuri Köstüklü, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Konya, Türkiye, 2003.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 1999-12-30 - 2015-09-15
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1999-12-30 - 2012-07-06
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2015-09-15 - 2020-09-29
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019-09-29 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2021-10-19 - 2024-10-19
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020-10-08 - 2023-09-22
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2020-10-08 - 2023-09-22
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ DEKAN YARDIMCISI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2017-08-20 - 2018-05-20
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
1. KURTULGAN, K.; EFE, A. Hopalı Bir Kadı: Mustafa Hakkı Efendi. AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 5, 432-438. 0 + 0
Uluslararası - Alan endexleri 1100
2021
11. AYDEMİR, S.; KURTULGAN, K. OSMANLI\u2019DAN CUMHURİYET\u2019E DENİZ YOLLARI TAŞIMACILIĞI VE NAKLİYATI (1923-1932). ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021, 21, 637-649. 100 + 0
10.17240/aibuefd.2021.21.62826-919884

2020
10. EFE, A.; KURTULGAN, K. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Niğde’ye Bağlı Köylerde Mübadillere Yönelik Hububat Dağıtımı Faaliyetleri. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2020, , 291-315. 100 + 0
2018
9. KURTULGAN, K. Türkiye’nin İhracatının Komşu Devletler İle Mukayesesi (1923-1929). AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ASEAD), 2018, 5, 417-431. 100 + 0
8. Kurtulgan, K. TÜRKİYE’NİN İHRACATININ KOMŞU DEVLETLER İLE MUKAYESESİ (1913-1929). AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 5, 417-431. 100 + 0
http://www.asead.com/

Publications_001.pdf

7. Efe, A.; Kurtulgan, K. Hopalı Bir Kadı: Mustafa [Hakkı] Efendi 17 Eylül 1883-17 Eylül 1916. AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 5, 432-438. 100 + 0
http://www.asead.com/

2017
6. KURTULGAN, K. Bir Türk Subayının Raporuna Göre Mübadele’nin Yunanistan’daki Yansımaları. KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 9, 83-102. 100 + 0
5. Kurtulgan, K.; Efe, A. KONYA VE HAVALİSİ MÜLKİYE MÜFETTİŞİ NUSRET BEY’İN MUHACİRLERE DAİR İNCELEMELERİ. BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 6, 319-340. 100 + 0
https://baedergisi.trakya.edu.tr/

Publications_003.pdf

4. KURTULGAN, K.; EFE, A. Konya ve Havalisi Mülkiye Müfettişi Nusret Bey’in Muhacirlere Dair İncelemeleri. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 6, 319-340. 100 + 0
3. Kurtulgan, K. Bir Türk Subayının Raporuna Göre Mübadelenin Yunanistan’daki Yansımaları. KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 9, 83-103. 100 + 0
http://sbe.giresun.edu.tr/index.php?id=277

Publications_004.pdf

2010
2. Kurtulgan, K. GÖÇ VE GÖÇÜ HAZIRLAYAN TARİHİ SÜREÇTE BALKANLARDA KURULAN ULUS DEVLETLERİN MÜSLÜMANLARA YÖNELİK BASKILARI. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 13, 213-226. 100 + 0
http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/

Publications_002.pdf

1. KURTULGAN, K. Göç Ve Göçü Hazırlayan Tarihi Süreçte Balkanlarda Kurulan Ulus Devletlerin Müslümanlara Yönelik Baskıları. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2010, 13, 213-226. 100 + 0
Ulusal - Diğer 400
2011
4. Kurtulgan, K. Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Ereğli'ye İskân Edilen Balkan Muhacirleri. TÜRK İSLâM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2011, 6, 133-145. 100 + 0
http://www.timad.com.tr/

Publications_005.pdf

2010
3. Kurtulgan, K. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE ANADOLU’DA AZINLIKLARIN NÜFUS HAREKETLERİ . SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2010, 30, 25-39. 100 + 0
https://www.erbakan.edu.tr/sayfa/dergiler

Publications_006.pdf

2. Kurtulgan, K.; Köstüklü, N. İLKÖĞRETİM II. KADEME SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE, ÖĞRETMEN VE MÜFETTİŞ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 29, 173-196. 100 + 0
https://www.erbakan.edu.tr/sayfa/dergiler

Publications_007.pdf

2006
1. Kurtulgan, K. Küreselleşme, Ulus Devlet, Küreselleşme İlişkisi ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, 21-22, 215-228. 100 + 0
http:/https://www.erbakan.edu.tr/sayfa/dergiler/

Publications_008.pdf

Ulusal - Alan endexleri 700
2016
7. KURTULGAN, K. Arşiv Belgeleri Işığında Konya Vilayeti Hapishanelerine Bir Bakış ( 1910 1922). SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2016, 39, 147-169. 100 + 0
2012
6. KURTULGAN, K. Konya’ya İskân Edilen Arap Mülteciler. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, 2012, 5, 129-136. 100 + 0
2011
5. KURTULGAN, K. Cumhuriyet in İlk Yıllarında Ereğli ye İskân Edilen Balkan Muhacirleri. TÜRK İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2011, , 133-144. 100 + 0
4. KURTULGAN, K. Dokuzuncu İskân Mıntıkası ve Kadro Cetvelleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2011, , 409-421. 100 + 0
2010
3. KÖSTÜKLÜ, N.; KURTULGAN, K. İlköğretim II Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Öğretmen ve Müfettiş Görüşlerinin Değerlendirilmesi Konya İlköğretim Okulları Örneğinde. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, , 173-196. 100 + 0
2. KURTULGAN, K. Milli Mücadele Dönemi nde Azınlıkların Nüfus Hareketleri. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, , 25-39. 100 + 0
2006
1. KURTULGAN, K. Küreselleşme Ulus Devlet Küreselleşme İlişkisi ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2006, , 215-228. 100 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Kurtulgan, K. Social, Educational, Political, Economic and Other Developments Occurred in Turkey Between the Years of 1923-1938, ISBN: 978-605-81654-6-5, Published by ISRES Publishing, International Society for Research in Education and Science (ISRES)., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 207 Sayfa, İngilizce, IOVA, Amerika Birleşik Devletleri, 2018. 250
https://www.isres.org/
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 250
1. KURTULGAN, K.; KURTULGAN, Z. Kadın Haklarının Medeni Kanun Öncesi ve Sonrası Karşılaştırmalı Tahlili, ISBN: 978-625-7445-03-0, GECE KİTAPLIĞI, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2021. 0
2. KURTULGAN, K.; KURTULGAN, Z. Aydınlanma Projesi Olarak Cumhuriyet Döneminde Liseler (Antalya Lisesi Örneği), ISBN: 978-625-7106-06-01, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2020. 0
3. KURTULGAN, K. Çankırı Tarihinin Kaynakları I Çerkeş Temettuat Defteri, ISBN: 978-605-258-784-3, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2019. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 250
1. KURTULGAN, K.; Küçüksaatçi, M. Atatürk Sonrası Türkiye-SSCB İlişkileri (1938-1971), ISBN: 978-625-7451-73-4, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 255 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2021. 0
2. KURTULGAN, K. Doğu Mültecileri ve Akşehir, ISBN: 978-605-2338-70-4, Palet Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 222 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2018. 0
3. KURTULGAN, K. Balkan Muhacirlerinin Konya Vilayetine İskânı (1923 1933), ISBN: 9786054451012, Çizgi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 230 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2010. 0
1. KURTULGAN, K. Social, Educational, Political, Economic And Other Developments Occured İn Turkey Between The Years Of 1923-1938, ISBN: 978-605-81654-6-5, ISRES Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 206 Sayfa, İngilizce, , , 2018. 0
2. KURTULGAN, K. Türk Kültür Coğrafyası, ISBN: 978-625-7228-22-0, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 432 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2020. 0
3. EFE, A.; KURTULGAN, K. KÛTÜ’L AMÂRE OLAYLAR, HATIRALAR, RAPORLAR 1916, ISBN: 978-975-2430-04-4, Kronik Kitap, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: , 335 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2017. 0
4. KURTULGAN, K. Konya Araştırmaları Göç ve İskan, ISBN: 978-605-2338-32-2, Palet Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 344 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2017. 0
5. KURTULGAN, K. Social, Educational, Political, Economic And Other Developments Occured İn Turkey Between the Years of 1938-1980, ISBN: 978-605-69854-1-6, Isres Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 292 Sayfa, İngilizce, , Amerika Birleşik Devletleri, 2019. 0
6. KURTULGAN, K. SOCIAL, POLITICAL,ECONOMIC AND OTHER DEVELOPMENTS OCCURRED IN TURKEY BETWEEN THE YEARS OF 1980-2000, ISBN: 978-605-69854-9-2, Isres Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 105 Sayfa, İngilizce, Iowa, Amerika Birleşik Devletleri, 2020. 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 1625
1. Kurtulgan, K. Balkan Muhacirlerinin Konya Vilayetine İskânı (1923-1933), ISBN: 978-605-4451-01-2, Çizgi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 220 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2010. 500
http://www.cizgikitabevi.com/
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1625
1. Kurtulgan, K. Konya Araştırmaları Göç ve İskân, ISBN: 978-605-2338-32-2, Palet Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2017. 250
http://paletyayinlari.com.tr/
2. Efe, A.; Kurtulgan, K. Kutü'l Amâre 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar, ISBN: 978-975-2430-04-4, Kronik Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 350 Sayfa, İngilizce, İstanbul, Türkiye, 2017. 125
http://www.kronikkitap.com/
3. Kurtulgan, K. Karatay Tarih-Kültür-Sanat I, ISBN: 978-975-92094-2-1, Damla Ofset, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 1220 Sayfa, İngilizce, Konya, Türkiye, 2012. 250
http://www.damlaofset.com.tr/
Ulusal - Ansiklopedi Konu / Madde Yazma 1625
1. KURTULGAN, K. Karatay Tarih Kültür Sanat, ISBN: 978-975-92094-2-1, Karatay Belediyesi Kültür Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2012. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1625
1. Kurtulgan, K. Doğu Mültecileri ve Akşehir, ISBN: 978-605-2338-70-4, Palet Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 220 Sayfa, İngilizce, Konya, Türkiye, 2018. 500
http://paletyayinlari.com.tr/
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2000

10. KURTULGAN, K., Bulgar Trakya Komitasının Faaliyetleri. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 2019-04-18, 2019-04-21, , Türkiye, . 200

9. KURTULGAN, K., TÜRKİYE’NİN İHRACATININ KOMŞU DEVLETLER İLE MUKAYESESİ (1913-1929). ASEAD 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMUEJSER 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, 2018-10-27, 2018-10-29, Manavgat/ Antalya, Türkiye, . 200

8. KURTULGAN, K.; EFE, A., HOPALI BİR KADI: MUSTAFA [HAKKI] EFENDİ (17 Eylül 1883-17 Eylül 1916). ASEAD 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMUEJSER 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, 2018-10-27, 2018-10-29, Manavgat/Antalya, Türkiye, . 200

7. Kurtulgan, K., Konya Merkeze Yerleştirilen Yugoslavya Muhacirleri. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi, 2016-10-07, 2016-10-09, Saraybosna, Bosna Hersek, 2016. 200

Scientific_Meetings_001.pdf

6. KURTULGAN, K., Konya Merkeze Yerleştirilen Yugoslavya Muhacirleri. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi, 2016-10-07, 2016-10-09, Saraybosna, Bosna Hersek, . 200

5. KURTULGAN, K., Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bozkır a İskan Edilen Balkan Muhacirleri. Uluslararası Smepozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır (06-08 Mayıs 2016), 2016-05-06, 2016-05-08, Konya, Türkiye, . 200

4. Kurtulgan, K., CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA BOZKIR’A İSKÂN EDİLEN BALKAN MUHACİRLERİ . ULUSLARARASI SEMPOZYUM: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BOZKIR , 2016-05-06, 2016-05-08, Konya, Türkiye, 2016. 200

Scientific_Meetings_002.pdf

3. EFE, A.; KURTULGAN, K., Kutü l Ammare Esiri İngiliz Yüzbaşı Mousley in Kastamonu Esaret Günleri. Unutulan Zafer: Kutü’xxl-Ammare, 100’xxüncü Yılında Yeniden Anlamak Sempozyumu, 2016-03-08, 2016-03-08, İstanbul, Türkiye, . 200

2. KURTULGAN, K., Ahmet Tevfik s Observations Regarding The Reflections Of Populations Exchange İn Greece. IV. Uluslararası Türk Kültürü İle Sanatları Kongresi, 2009-11-02, 2009-11-07, Kahire, Mısır, . 200

1. Kurtulgan, K., Ahmet Tevfik's Observations Regarding The Reflections Pf Population Exchange İn Greece. Iv. Uluslararası Türk Kültürü İle Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri, 2009-11-02, 2009-11-07, Kahire, Mısır, 2009. 200

Scientific_Meetings_003.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. Kurtulgan, K., Mübadele Ve Sille. I. Ulusal Sille Sempozyumu , 2013-09-26, 2013-09-27, Konya, Türkiye, 2013. 100

Scientific_Meetings_004.pdf

1. KURTULGAN, K., Mübadele ve Sille. I. Ulusal Sille Sempozyumu, 2013-09-26, 2013-09-27, Konya, Türkiye, . 100

FAALİYET TÜRÜ DETAYI
Proje TÜBİTAK 1001, 1003, 3501, 1505, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
TÜBİTAK 1002
H2020 Projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi 9 aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Araştırma Yurtdışı Araştırma
Yurtiçi Araştırma
Yayın SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış derleme veya kısa makale(editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu, özet ve kitap kritiği)
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makalesi
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale
SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Alan endexleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük veya editör kurulu üyeliği
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
ULAKBİM TR dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok 2 bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Tasarım Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda(kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
Sergi Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Patent Uluslararası patent
Ulusal patent
Atıf SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri(varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Detay
Kurtulgan, K.; Efe, A. Hopalı Bir Kadı: Mustafa Hakkı Efendi. AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 5, 432-438,
Yazar Sayısı: 2, Atıf Sayısı: 1
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Tebliğ Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayınlanan tam bildiri
Ödül YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK bilim ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
TÜBİTAK TWAS veya Teşvik ödülü
TÜBİTAK Ufuk 2020 Programı eşik üstü ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Yurtiçi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (Sürekli olarak verilen daha önce en az 5 kez verilmiş, ilgili kurum ve kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan)(Aynı çalışma veya
Uluslararası jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jurili sürekli düzenlenen güzel sanatlar etkinliklerinde veya yarışmalarda eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç)(Aynı çalışma veya eser nedeni ile alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen planlama, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarl